Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
5,9
0,2
0,4
22,4
4,6
0,5
17,2
19,2
3
2,5
4,2
9,2
0,7
0,3
3,1
0,2
1
0,4
2,1
0,2
0
0
0,3
2,2
0 5 10 15 20 25
Auto-/Kuljetusa...
12
18
46
27
0 10 20 30 40 50
alle 30 vuotiaat
30-40-vuotiaat
41-55-vuotiaat
yli 55-vuotiaat
k3. Ikäluokat, %
32
50
18
0 10 20 30 40 50 60
Kansakoulu tai
vähemmän
Keskikoulu/peruskoulu
Yo-tutkinto
k4. Peruskoulutus, %
k5. Amma ikoulutus, %
21
45
18
7
4
1
3
0 10 20 30 40 50
Ei amm.tutkintoa
Amm.perustutkinto
Amm.tutkinto/erikoisamm.tutkint...
k7. Työnantaja, %
3
20
5
63
1
8
0 10 20 30 40 50 60 70
Valtio
Kunta tai kuntayhtymä
Valtion tai kunnan liikelaitos
Yksityi...
k8. Pääasiallinen toiminta, %
0
75
2
3
12
3
2
3
0 20 40 60 80
Työssä
Äitiysloma, hoitovapaa
Pitkä sairasloma, varusmies tm...
k9. Työtä tarjo u, jos tehdään ilman verokor ia, %
5
95
0 20 40 60 80 100
Kyllä
Ei
k10. Työsuhteen luonne, %
86,2
12,5
0,3
0,5
0,5
0 20 40 60 80 100
Vakituinen työsuhde
Määräaikainen työsuhde
Vuokratyöfirma...
k11. Määräaikaisuuden pääaasiallinen syy, %
3
7
4
6
16
5
2
34
1
22
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Avoinna olevan viran hoito
Pro...
k12. Nykyisen työsuhteen kesto, %
11
27
15
19
28
0 5 10 15 20 25 30
0-1 vuo a
2-5 vuo a
6-10 vuo a
11-20 vuo a
yli 20 vuo a
k13. Työsuhteen kokopäiväisyys, %
89
9
2
0 20 40 60 80 100
kokopäiväinen
osa-aikainen
muu järjestely
k14. Työaikamuoto, %
58
5
17
9
5
6
0 10 20 30 40 50 60 70
Säänn. päivätyö
Säänn. ilta-/yö-/aamutyö
2-vuorotyö
3-vuorotyö/4...
K15. Työnantajan kustantamia koulutuspäiviä v. 2009, %
67
27
6
69
23
7
68
25
7
0 20 40 60 80 100
Ei yhtään
päivää
1-4 päiv...
k16a. Miten tärkeää työssä: Korkea amma itaito, %
5
12
40
42
1
0 10 20 30 40 50
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Melko t...
k16b. Miten tärkeää työssä: Uusien asioiden oppimisvalmius, %
1
9
54
37
0
0 10 20 30 40 50 60
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin ...
k16c. Miten tärkeää työssä: Useiden työtehtävien hallitseminen, %
1
7
47
45
0
0 10 20 30 40 50
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin...
k16d. Miten tärkeää työssä: Oma-aloi eisuus, %
1
5
35
59
0
0 10 20 30 40 50 60 70
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Melko...
k16e. Miten tärkeää työssä: Yhteistyökyky, %
1
4
32
63
0
0 10 20 30 40 50 60 70
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Melko t...
k16f. Miten tärkeää työssä: Vastuuno o, %
1
6
33
60
0
0 10 20 30 40 50 60 70
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Melko tärk...
k16g. Miten tärkeää työssä: Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, %
2
9
35
54
1
0 10 20 30 40 50 60
Ei lainkaan tärkeä
Ei ko...
k16h. Miten tärkeää työssä: Kokonaisuuksien hallinta, %
2
9
47
42
1
0 10 20 30 40 50
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Me...
k16i. Miten tärkeää työssä: Atk-taidot, %
15
34
35
15
1
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Melko ...
k16j. Miten tärkeää työssä: Kielitaito, %
25
43
24
7
1
0 10 20 30 40 50
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Melko tärkeä
Er...
k16k. Miten tärkeää työssä: Hyvä fyysinen kunto, %
2
17
50
31
0
0 10 20 30 40 50 60
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Mel...
k16l. Miten tärkeää työssä: Paineensietokyky, %
1
9
47
42
1
0 10 20 30 40 50
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Melko tärk...
k17a. Miten tärkeää työssä: Hyvä palkka, %
1
9
55
36
0
0 10 20 30 40 50 60
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Melko tärkeä...
k17b. Miten tärkeää työssä: Varma ja pysyvä työpaikka, %
0
3
27
70
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin...
k17c. Miten tärkeää työssä: Helppo ja yksinkertainen työ, %
27
48
18
5
2
0 10 20 30 40 50 60
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin t...
k17d. Miten tärkeää työssä: Mielenkiintoinen työ, %
0
6
49
45
0
0 10 20 30 40 50 60
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Mel...
k17e. Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus käy ää aloitekykyään, %
1
12
55
32
0
0 10 20 30 40 50 60
Ei lainkaan tärkeä
Ei ko...
k17f. Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus kehi ää amma itaitoaan, %
1
15
50
34
0
0 10 20 30 40 50 60
Ei lainkaan tärkeä
Ei ...
k17g. Miten tärkeää työssä: Hyvät ylenemismahdollisuudet, %
16
49
25
8
2
0 10 20 30 40 50 60
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin t...
k17h. Miten tärkeää työssä: Työ, josta on hyötyä yhteiskunnalle, %
8
34
42
13
3
0 10 20 30 40 50
Ei lainkaan tärkeä
Ei kov...
k17i. Miten tärkeää työssä: Hyvät työkaverit, %
0
5
41
54
0
0 10 20 30 40 50 60
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Melko t...
k17j. Miten tärkeää työssä: Hyvät työajat, %
1
9
47
43
0
0 10 20 30 40 50
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Melko tärkeä
...
k17k. Miten tärkeää työssä: Pitkät lomat, %
4
25
43
27
1
0 10 20 30 40 50
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
Melko tärkeä
...
k17l. Miten tärkeää työssä: Työ, jota muut arvostavat, %
6
27
44
22
1
0 10 20 30 40 50
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
...
k17m. Miten tärkeää työssä: Työ, jossa on vastuuta, %
3
20
56
20
1
0 10 20 30 40 50 60
Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä
...
k18a. Miten voi vaiku aa: Työtehtäviin, %
1
17
47
26
9
0 10 20 30 40 50
EOS
Ei lainkaan
Jossain määrin
Melko paljon
Paljon
k18b. Miten voi vaiku aa: Siihen, missä järjestyksessä työn tekee, %
0
8
30
39
23
0 10 20 30 40 50
EOS
Ei lainkaan
Jossain...
k18c. Miten voi vaiku aa: Työtahtiin, %
0
10
33
35
22
0 10 20 30 40
EOS
Ei lainkaan
Jossain määrin
Melko paljon
Paljon
k18d. Miten voi vaiku aa: Työmenetelmiin, %
0
5
27
41
27
0 10 20 30 40 50
EOS
Ei lainkaan
Jossain määrin
Melko paljon
Palj...
k18e. Miten voi vaiku aa: Työn jakamiseen ihmisten kesken, %
1
24
45
24
6
0 10 20 30 40 50
EOS
Ei lainkaan
Jossain määrin
...
k18f. Miten voi vaiku aa: Siihen, kenen kanssa työskentelee, %
1
41
36
17
5
0 10 20 30 40 50
EOS
Ei lainkaan
Jossain määri...
k18g. Miten voi vaiku aa: Projektien, tavarantoimitusten,
palveluiden aikatauluihin, %
5
52
29
11
3
0 10 20 30 40 50 60
EO...
k18h. Miten voi vaiku aa: Työaikoihin, %
1
36
43
15
5
0 10 20 30 40 50
EOS
Ei lainkaan
Jossain määrin
Melko paljon
Paljon
k18i. Miten voi vaiku aa: Laitehankintoihin, %
2
50
37
8
3
0 10 20 30 40 50 60
EOS
Ei lainkaan
Jossain määrin
Melko paljon...
k18j. Miten voi vaiku aa: Muihin investointipäätöksiin, %
4
77
14
4
1
0 20 40 60 80 100
EOS
Ei lainkaan
Jossain määrin
Mel...
k18k. Miten voi vaiku aa: Työpisteen suunni eluun, %
2
27
43
20
8
0 10 20 30 40 50
EOS
Ei lainkaan
Jossain määrin
Melko pa...
k18l. Miten voi vaiku aa: Tuo een/palvelun suunni eluun/kehi ämiseen %
3
42
36
15
4
0 10 20 30 40 50
EOS
Ei lainkaan
Jossa...
k18m. Miten voi vaiku aa: Työssä kehi ymiseen, %
4
27
46
18
5
0 10 20 30 40 50
EOS
Ei lainkaan
Jossain määrin
Melko paljon...
k19a. Paljonko työajasta: työskentelee suuren paineen alaisena, %
8
17
23
18
22
10
2
0 5 10 15 20 25
Lähes koko ajan
Noin ...
k19b. Paljonko työajasta: tekemisissä muiden ihmisten kanssa, %
51
17
15
10
6
1
0
0 10 20 30 40 50 60
Lähes koko ajan
Noin...
k19c. Paljonko työajasta: työskentelee yksin, %
20
14
15
14
23
13
1
0 5 10 15 20 25
Lähes koko ajan
Noin 3/4
Noin puolet
N...
k19d. Paljonko työajasta: toistaa samaa työvaihe a yhä uudelleen, %
22
16
19
13
19
8
3
0 5 10 15 20 25
Lähes koko ajan
Noi...
k20. Onko työpaikalla/työalalla luo amusmies tai vastaava, %
73
20
7
0 20 40 60 80
Kyllä
Ei
EOS
k21. Toimipaikan työntekijämäärä, %
17
13
17
10
21
11
11
0 5 10 15 20 25
1-5 hlöä
6-9 hlöä
10-19 hlöä
20-29 hlöä
30-99 hlö...
k22. Miten kiinnostunut yrityksen/kunnan/viraston/laitoksen asioista, %
18
37
36
6
3
0 10 20 30 40
Eri äin kiinnostunut
Me...
k23. Onko omat edut/tavoi eet yhteneväiset työnantajan
etujen/tavoi eiden kanssa, %
13
48
24
8
7
0 10 20 30 40 50 60
Hyvin...
k24a. Työpaikan johto: arvostaa työntekijöitä ja osoi aa
henk.koht. huomiota, %
7
25
47
19
2
0 10 20 30 40 50
Paljon
Melko...
k24b. Työpaikan johto: luo aa alaisiinsa, %
17
42
31
5
5
0 10 20 30 40 50
Paljon
Melko paljon
Jossain määrin
Ei lainkaan
E...
k24c. Työpaikan johto: huolehtii työntekijän kehi ymismahdollisuuksista, %
4
18
43
27
8
0 10 20 30 40 50
Paljon
Melko palj...
k24d. Työpaikan johto: pitää työpaikan viihtyvyy ä tärkeänä, %
6
22
43
22
7
0 10 20 30 40 50
Paljon
Melko paljon
Jossain m...
k24e. Työpaikan johto: ase aa tehokkuuden kaiken muun edelle, %
26
35
27
5
7
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Paljon
Melko paljon
...
k25a. Pelkää jäävänsä työ ömäksi, %
14
23
29
29
5
0 5 10 15 20 25 30 35
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Joksee...
k25b. Pelkää, e ei osaaminen riitä tulevaisuuden työmarkkinoilla, %
6
24
32
34
4
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Täysin samaa mie...
k25c. Pelkää, e ä työn kuormitus kasvaa ylivoimaiseksi, %
12
32
36
16
4
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Täysin samaa mieltä
Jokse...
k25d. Ei ole huolissaan tulevaisuudestaan työmarkkinoilla, %
17
32
27
19
5
0 5 10 15 20 25 30 35
Täysin samaa mieltä
Jokse...
k25e. Pelkää terveyden heikkenemistä työssä pärjäämisessä, %
13
29
30
24
4
0 5 10 15 20 25 30 35
Täysin samaa mieltä
Jokse...
k25f. Voisi ajatella toista koulutusta itselleen, %
14
28
23
27
8
0 5 10 15 20 25 30
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa ...
k25g. Kokee tarvitsevansa lisäkoulutusta nykyisessä työssään, %
6
26
34
29
5
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Täysin samaa mieltä
...
k25h. Voisi ajatella omaa yritystä, %
6
14
14
56
10
0 10 20 30 40 50 60
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Joksee...
k26. Mitä tekisi, jos saisi rii ävästi rahaa esim. lotosta/perintönä, %
24
33
28
15
0 5 10 15 20 25 30 35
Lope aisin työnt...
k27. Kauanko kuulunut amma ilii oon, %
1
12
12
23
52
0 10 20 30 40 50 60
Alle vuoden
1-5 vuo a
6-10 vuo a
11-20 vuo a
Yli ...
k28. Miten tuli lii yneeksi amma ilii oon ensimmäisen kerran, %
33
18
34
3
5
6
1
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Hakeuduin oma-al...
k29a. Järjestäytymällä voidaan tehokkaasti ajaa palkansaajien etuja, %
45
41
9
2
3
0 10 20 30 40 50
Kuvaa hyvin
Kuvaa melk...
k29b. Haluaa varmistaa ansiosidonnaisen työ ömyysturvan itselleen, %
66
28
4
1
1
0 10 20 30 40 50 60 70
Kuvaa hyvin
Kuvaa ...
k29c. Kuuluminen lii oon antaa turvallisuu a elämää, %
39
45
12
3
1
0 10 20 30 40 50
Kuvaa hyvin
Kuvaa melko hyvin
Kuvaa m...
k29d. Haluaa olla tukemassa ay-liikkeen tavoi eita yhteiskunnassa, %
24
40
23
7
6
0 10 20 30 40 50
Kuvaa hyvin
Kuvaa melko...
k29e. Useat työtoverit kuuluvat lii oon, %
39
31
16
10
4
0 10 20 30 40 50
Kuvaa hyvin
Kuvaa melko hyvin
Kuvaa melko huonos...
k29f. Käytännössä pakko olla liiton jäsen tullakseen hyväksytyksi, %
7
15
30
43
5
0 10 20 30 40 50
Kuvaa hyvin
Kuvaa melko...
k29g. Haluaa osallistua työpaikan työolojen kehi ämiseen, %
19
43
22
9
7
0 10 20 30 40 50
Kuvaa hyvin
Kuvaa melko hyvin
Ku...
k30. Tärkein syy kysymyksessä 29, %
37
41
12
0 10 20 30 40 50
Järjestäytymällä voidaan tehokkasti
ajaa palkansaajien etuja...
k31. Onko ollut luo amustehtäviä ay-liikkeessä/työpaikalla, %
9
16
75
0 20 40 60 80
On juuri
parhaillaan
On ollut, mu a ei...
k32a. Onko osallistunut ay-liikkeen opistoissa järjeste yyn koulutukseen, %
11
4
85
0 20 40 60 80 100
Olen osallistunut ai...
k32b. Onko osallistunut muualla järjeste yyn koulutukseen, %
12
5
83
0 20 40 60 80 100
Olen
osallistunut
aiemmin
Olen viim...
k33. Pitääkö itseään amma iyhdistysaktiivina, %
11
75
14
0 20 40 60 80
Kyllä
Ei
EOS
k34a. Voisiko ajatella: luo amustehtävää työpaikalla, %
13
28
59
0 20 40 60 80
Kyllä
Ehkä
Ei
k34b. Voisiko ajatella: paikka amma iosaston hallituksessa, %
8
19
73
0 20 40 60 80
Kyllä
Ehkä
Ei
k34c. Voisiko ajatella: vetämään projektiluontoista tehtävää, %
5
19
76
0 20 40 60 80
Kyllä
Ehkä
Ei
k34d. Voisiko ajatella: osallistumaan projektiluontoiseen tehtävään, %
7
30
63
0 20 40 60 80
Kyllä
Ehkä
Ei
k34e. Voisiko ajatella: osallistumaan liiton vapaa-ajan toimintaan, %
26
52
22
0 10 20 30 40 50 60
Kyllä
Ehkä
Ei
K39f. Parantaa työoloja ja työsuojelua, %
49
46
3
0
2
0 10 20 30 40 50 60
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei l...
K39g. Parantaa määräaikaisten työntekijöiden asemaa, %
39
47
8
1
5
0 10 20 30 40 50
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin t...
K39h. Parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa, %
25
38
17
5
15
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin ...
K39i. Kehi ää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoisemmaksi, %
18
49
22
3
8
0 10 20 30 40 50 60
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä...
K39j. Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia, %
24
56
15
1
4
0 10 20 30 40 50 60
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei k...
K39k. Lisätä työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia työn
suunni elussa, %
24
52
16
2
6
0 10 20 30 40 50 60
Eri äin tär...
K39l. Lisätä työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia työyhteisön
kehi ämisessä, %
23
54
15
1
7
0 10 20 30 40 50 60
Eri ...
39m. Turvata työllisyys, %
77
20
1
0
2
0 20 40 60 80 100
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
EOS
K39n. Turvata työpaikan toimialan tulevaisuus Suomessa, %
70
24
3
0
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Eri äin tärkeä
Melko tärke...
K39o. Pitää huolta työ ömyysturvan rii ävästä tasosta, %
76
21
1
0
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä...
K39p. Pitää huolta eläke-etujen ja sosiaaliturvan rii ävästä tasosta, %
76
20
2
0
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Eri äin tärk...
K39q. Pitää huolta lapsiperheiden toimeentulosta ja palveluista, %
67
25
4
1
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Eri äin tärkeä
Me...
K39r. Huolehtia siitä, e ä palkansaajien verotus pysyy kohtuullisella
tasolla, %
70
24
3
0
3
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Eri...
K39s. Puolustaa kunnan ja valtion palveluita, %
44
38
11
2
5
0 10 20 30 40 50
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
...
K40a. Tärkeimmät asiat kysymyksessä 39 (a-s), %
16
9
4
42
4
0 10 20 30 40 50 60
Neuvotella mahdollisimman
korkea palkka ty...
K41. Millä tavalla palkankorotuksista tulisi sopia, %
11
26
4
16
43
0 10 20 30 40 50
Haluan neuvotella itse
Amm.lii o ylei...
K42a. Mihin valmis, jos työnantaja kohtelisi työkaveria
epäoikeudenmukaisesti, %
9
25
31
23
2
10
0 5 10 15 20 25 30 35
Lak...
K42b. Mihin valmis, jos työnantaja heikentäisi työpaikan työehtoja, %
25
39
22
6
1
7
0 10 20 30 40 50
Lakko
Muu työtaistel...
K42c. Mihin valmis, jos työnantaja heikentäisi toisen toimipisteen
työehtoja, %
8
29
31
17
4
11
0 5 10 15 20 25 30 35
Lakk...
K42d. Mihin valmis, jos työnantaja heikentäisi ulkomaan toimipisteen
työehtoja, %
2
10
24
27
17
20
0 5 10 15 20 25 30
Lakk...
K42e. Mihin valmis, jos kunnan toisen työpaikan työehtoja
heikenne äisiin, %
9
21
26
21
8
15
0 5 10 15 20 25 30
Lakko
Muu ...
K42f. Mihin valmis, jos ulkomaan työntekijöiden työehtoja polje aisiin, %
2
10
23
26
19
20
0 5 10 15 20 25 30
Lakko
Muu ty...
K42g. Mihin valmis, jos valtiovalta muu aisi sosiaaliturvaa tms. etuja, %
55
17
13
5
1
9
0 10 20 30 40 50 60
Lakko
Muu työ...
K44. Tärkeimmät viisi tiedonlähde ä kysymyksessä 43 (a-p), %
49
7
8
14
6
0 10 20 30 40 50 60
Oman liiton lehti
Keskustelu ...
K45a. Jäsenpalvelun tärkeys: Amma iyhdistyskoulutus, %
9
27
38
17
9
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
E...
K45b. Jäsenpalvelun tärkeys: Yleissivistävä koulutus, %
7
36
36
14
7
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
...
K45c. Jäsenpalvelun tärkeys: Ammatillinen jatko/täydennyskoulutus, %
16
42
26
9
7
0 10 20 30 40 50
Eri äin tärkeä
Melko tä...
K45d. Jäsenpalvelun tärkeys: Oikeusaputoiminta, %
27
43
19
5
6
0 10 20 30 40 50
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärke...
K45e. Jäsenpalvelun tärkeys: Työ ömyyskassavapalvelut, %
59
30
6
2
3
0 10 20 30 40 50 60 70
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei...
K45f. Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton aluetoimistopalvelut, %
23
40
26
5
6
0 10 20 30 40 50
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei k...
K45g. Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton neuvonta/asiantuntijapalvelut, %
33
44
14
4
5
0 10 20 30 40 50
Eri äin tärkeä
Melko tä...
K45h. Jäsenpalvelun tärkeys: Lomatoiminta, %
11
38
35
10
6
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin t...
K45i. Jäsenpalvelun tärkeys: Vakuutusturva, %
27
46
18
4
5
0 10 20 30 40 50
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei...
K45j. Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton lehti, %
24
49
19
5
3
0 10 20 30 40 50 60
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
...
K45k. Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton Internet-sivut, %
14
35
30
14
7
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
E...
K45l. Jäsenpalvelun tärkeys: Jäsenille suunnatut tapahtumat, %
12
32
35
15
6
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Eri äin tärkeä
Melko...
K45m. Jäsenpalvelun tärkeys: Erilaiset ostoedut, %
12
33
38
12
5
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei k...
K46. Onko saanut työ ömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa, %
59
41
0 20 40 60 80
Kyllä
Ei
K48a. Miten tärkeää: Työ, %
46
47
5
1
1
0 10 20 30 40 50
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
EOS
K48b. Miten tärkeää: Koti- ja perhe-elämä, %
86
13
1
0
0
0 20 40 60 80 100
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei ...
K48c. Miten tärkeää: Vapaa-ajan harrastukset, %
43
48
8
1
0
0 10 20 30 40 50 60
Eri äin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärke...
K49. Onko naimisissa/avoliitossa, %
73
27
0 20 40 60 80
Kyllä
Ei
K50. Onko huolle avia alaikäisiä lapsia, %
37
63
0 20 40 60 80
Kyllä
Ei
K51a. Ideoiden tuo aminen ja luovuus tärkeitä, %
18
45
33
4
0 10 20 30 40 50
Kuvaa minua
hyvin paljon
Kuvaa minua
melko pa...
K51b. Tärkeää, e ä maailman ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti, %
31
51
16
2
0 10 20 30 40 50 60
Kuvaa minua
hyvin paljon
...
K51c. Tärkeää saada elää turvallisessa ympäristössä, %
33
49
16
2
0 10 20 30 40 50 60
Kuvaa minua
hyvin paljon
Kuvaa minua...
K51d. Pitää yllätyksistä ja etsii uusia asioita, %
18
42
37
3
0 10 20 30 40 50
Kuvaa minua
hyvin paljon
Kuvaa minua
melko ...
K51e. Ihmisten tulee tehdä, kuten käsketään, %
13
46
32
9
0 10 20 30 40 50
Kuvaa minua
hyvin paljon
Kuvaa minua
melko palj...
K51f. Tärkeää kuunnella erilaisia ihmisiä, %
25
61
13
1
0 20 40 60 80
Kuvaa minua
hyvin paljon
Kuvaa minua
melko paljon
Ku...
K51g. Tärkeää saada itse pää ää omista asioista, %
27
53
19
1
0 10 20 30 40 50 60
Kuvaa minua
hyvin paljon
Kuvaa minua
mel...
K52. Bru oansiot kuukaudessa keskimäärin, %
0
2
7
15
25
25
15
6
3
2
0 5 10 15 20 25 30
Alle 250 euroa kk
250-499 euroa kk
...
K53. Puoluekanta, %
3
10
20
1
5
1
11
4
1
10
21
14
0 5 10 15 20 25
Vihreä lii o
Vasemmistolii o
Suomen Sosialidemokraa inen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SAK:n jäsentutkimus 2010 - Suorat jakaumat

296 views

Published on

Vuoden 2010 jäsentutkimukseen liittyvät suorat jakaumat.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAK:n jäsentutkimus 2010 - Suorat jakaumat

 1. 1. 5,9 0,2 0,4 22,4 4,6 0,5 17,2 19,2 3 2,5 4,2 9,2 0,7 0,3 3,1 0,2 1 0,4 2,1 0,2 0 0 0,3 2,2 0 5 10 15 20 25 Auto-/Kuljetusalan Työntek.lii o AKT Aliupseerilii o (JHL) Ilmailualan Unioni IAU Julkisten ja hyvinvointialojen lii o JHL Kemianlii o (Team) Merivartiolii o (JHL) Metallityöväen Lii o Palvelualojen amm.lii o PAM Paperilii o Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU Puu-/erityisalojen lii o Rakennuslii o Rautatieläisten Lii o Rautatievirkamieslii o RVL Suomen Elintarviketyöl. Lii o SEL Suomen Lentoemän.-/Stuer iyhd. SLSY Suomen Merimies-Unioni SM-U Suomen Muusikkojen Lii o Sähköalojen amma ilii o Tea eri- ja mediatyöntekijät TeMe Tullilii o (JHL) Vankilavirkailijain Lii o (JHL) Veturimiesten lii o VML Viestintäalan amma ilii o (Team) k1. Amma ilii o, %
 2. 2. 12 18 46 27 0 10 20 30 40 50 alle 30 vuotiaat 30-40-vuotiaat 41-55-vuotiaat yli 55-vuotiaat k3. Ikäluokat, %
 3. 3. 32 50 18 0 10 20 30 40 50 60 Kansakoulu tai vähemmän Keskikoulu/peruskoulu Yo-tutkinto k4. Peruskoulutus, %
 4. 4. k5. Amma ikoulutus, % 21 45 18 7 4 1 3 0 10 20 30 40 50 Ei amm.tutkintoa Amm.perustutkinto Amm.tutkinto/erikoisamm.tutkinto Opistotason tutkinto Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Muu
 5. 5. k7. Työnantaja, % 3 20 5 63 1 8 0 10 20 30 40 50 60 70 Valtio Kunta tai kuntayhtymä Valtion tai kunnan liikelaitos Yksityinen yritys, toisen palveluksessa Yri äjä, itsenäinen amm.harjoi aja Muu työnantaja
 6. 6. k8. Pääasiallinen toiminta, % 0 75 2 3 12 3 2 3 0 20 40 60 80 Työssä Äitiysloma, hoitovapaa Pitkä sairasloma, varusmies tms. Työtön/työv.pol.koulutus Lomaute u Opiskelemassa Eläkkeellä
 7. 7. k9. Työtä tarjo u, jos tehdään ilman verokor ia, % 5 95 0 20 40 60 80 100 Kyllä Ei
 8. 8. k10. Työsuhteen luonne, % 86,2 12,5 0,3 0,5 0,5 0 20 40 60 80 100 Vakituinen työsuhde Määräaikainen työsuhde Vuokratyöfirma, vakituinen Vuokratyöfirma, määräaikainen Yksityisyri äjä
 9. 9. k11. Määräaikaisuuden pääaasiallinen syy, % 3 7 4 6 16 5 2 34 1 22 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Avoinna olevan viran hoito Projektiluonteinen työtehtävä Urakkaluonteinen työtehtävä Rahoituksen katkonaisuus Tehtävää ei halu u vakinaistaa Lii yy koulutukseen Epäpätevyys Määräaikainen virka tai työ Tuntiope aja Jokin muu syy
 10. 10. k12. Nykyisen työsuhteen kesto, % 11 27 15 19 28 0 5 10 15 20 25 30 0-1 vuo a 2-5 vuo a 6-10 vuo a 11-20 vuo a yli 20 vuo a
 11. 11. k13. Työsuhteen kokopäiväisyys, % 89 9 2 0 20 40 60 80 100 kokopäiväinen osa-aikainen muu järjestely
 12. 12. k14. Työaikamuoto, % 58 5 17 9 5 6 0 10 20 30 40 50 60 70 Säänn. päivätyö Säänn. ilta-/yö-/aamutyö 2-vuorotyö 3-vuorotyö/4-5-vuorotyö Jakso-/periodityö Muu työaikamuoto
 13. 13. K15. Työnantajan kustantamia koulutuspäiviä v. 2009, % 67 27 6 69 23 7 68 25 7 0 20 40 60 80 100 Ei yhtään päivää 1-4 päivää Yli 4 päivää Yhteensä Mies Nainen
 14. 14. k16a. Miten tärkeää työssä: Korkea amma itaito, % 5 12 40 42 1 0 10 20 30 40 50 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 15. 15. k16b. Miten tärkeää työssä: Uusien asioiden oppimisvalmius, % 1 9 54 37 0 0 10 20 30 40 50 60 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 16. 16. k16c. Miten tärkeää työssä: Useiden työtehtävien hallitseminen, % 1 7 47 45 0 0 10 20 30 40 50 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 17. 17. k16d. Miten tärkeää työssä: Oma-aloi eisuus, % 1 5 35 59 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 18. 18. k16e. Miten tärkeää työssä: Yhteistyökyky, % 1 4 32 63 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 19. 19. k16f. Miten tärkeää työssä: Vastuuno o, % 1 6 33 60 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 20. 20. k16g. Miten tärkeää työssä: Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, % 2 9 35 54 1 0 10 20 30 40 50 60 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 21. 21. k16h. Miten tärkeää työssä: Kokonaisuuksien hallinta, % 2 9 47 42 1 0 10 20 30 40 50 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 22. 22. k16i. Miten tärkeää työssä: Atk-taidot, % 15 34 35 15 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 23. 23. k16j. Miten tärkeää työssä: Kielitaito, % 25 43 24 7 1 0 10 20 30 40 50 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 24. 24. k16k. Miten tärkeää työssä: Hyvä fyysinen kunto, % 2 17 50 31 0 0 10 20 30 40 50 60 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 25. 25. k16l. Miten tärkeää työssä: Paineensietokyky, % 1 9 47 42 1 0 10 20 30 40 50 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 26. 26. k17a. Miten tärkeää työssä: Hyvä palkka, % 1 9 55 36 0 0 10 20 30 40 50 60 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 27. 27. k17b. Miten tärkeää työssä: Varma ja pysyvä työpaikka, % 0 3 27 70 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 28. 28. k17c. Miten tärkeää työssä: Helppo ja yksinkertainen työ, % 27 48 18 5 2 0 10 20 30 40 50 60 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 29. 29. k17d. Miten tärkeää työssä: Mielenkiintoinen työ, % 0 6 49 45 0 0 10 20 30 40 50 60 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 30. 30. k17e. Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus käy ää aloitekykyään, % 1 12 55 32 0 0 10 20 30 40 50 60 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 31. 31. k17f. Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus kehi ää amma itaitoaan, % 1 15 50 34 0 0 10 20 30 40 50 60 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 32. 32. k17g. Miten tärkeää työssä: Hyvät ylenemismahdollisuudet, % 16 49 25 8 2 0 10 20 30 40 50 60 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 33. 33. k17h. Miten tärkeää työssä: Työ, josta on hyötyä yhteiskunnalle, % 8 34 42 13 3 0 10 20 30 40 50 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 34. 34. k17i. Miten tärkeää työssä: Hyvät työkaverit, % 0 5 41 54 0 0 10 20 30 40 50 60 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 35. 35. k17j. Miten tärkeää työssä: Hyvät työajat, % 1 9 47 43 0 0 10 20 30 40 50 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 36. 36. k17k. Miten tärkeää työssä: Pitkät lomat, % 4 25 43 27 1 0 10 20 30 40 50 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 37. 37. k17l. Miten tärkeää työssä: Työ, jota muut arvostavat, % 6 27 44 22 1 0 10 20 30 40 50 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 38. 38. k17m. Miten tärkeää työssä: Työ, jossa on vastuuta, % 3 20 56 20 1 0 10 20 30 40 50 60 Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Eri äin tärkeä Ei osaa sanoa
 39. 39. k18a. Miten voi vaiku aa: Työtehtäviin, % 1 17 47 26 9 0 10 20 30 40 50 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 40. 40. k18b. Miten voi vaiku aa: Siihen, missä järjestyksessä työn tekee, % 0 8 30 39 23 0 10 20 30 40 50 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 41. 41. k18c. Miten voi vaiku aa: Työtahtiin, % 0 10 33 35 22 0 10 20 30 40 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 42. 42. k18d. Miten voi vaiku aa: Työmenetelmiin, % 0 5 27 41 27 0 10 20 30 40 50 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 43. 43. k18e. Miten voi vaiku aa: Työn jakamiseen ihmisten kesken, % 1 24 45 24 6 0 10 20 30 40 50 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 44. 44. k18f. Miten voi vaiku aa: Siihen, kenen kanssa työskentelee, % 1 41 36 17 5 0 10 20 30 40 50 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 45. 45. k18g. Miten voi vaiku aa: Projektien, tavarantoimitusten, palveluiden aikatauluihin, % 5 52 29 11 3 0 10 20 30 40 50 60 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 46. 46. k18h. Miten voi vaiku aa: Työaikoihin, % 1 36 43 15 5 0 10 20 30 40 50 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 47. 47. k18i. Miten voi vaiku aa: Laitehankintoihin, % 2 50 37 8 3 0 10 20 30 40 50 60 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 48. 48. k18j. Miten voi vaiku aa: Muihin investointipäätöksiin, % 4 77 14 4 1 0 20 40 60 80 100 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 49. 49. k18k. Miten voi vaiku aa: Työpisteen suunni eluun, % 2 27 43 20 8 0 10 20 30 40 50 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 50. 50. k18l. Miten voi vaiku aa: Tuo een/palvelun suunni eluun/kehi ämiseen % 3 42 36 15 4 0 10 20 30 40 50 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 51. 51. k18m. Miten voi vaiku aa: Työssä kehi ymiseen, % 4 27 46 18 5 0 10 20 30 40 50 EOS Ei lainkaan Jossain määrin Melko paljon Paljon
 52. 52. k19a. Paljonko työajasta: työskentelee suuren paineen alaisena, % 8 17 23 18 22 10 2 0 5 10 15 20 25 Lähes koko ajan Noin 3/4 Noin puolet Noin 1/4 Vähemmän Ei lainkaan EOS
 53. 53. k19b. Paljonko työajasta: tekemisissä muiden ihmisten kanssa, % 51 17 15 10 6 1 0 0 10 20 30 40 50 60 Lähes koko ajan Noin 3/4 Noin puolet Noin 1/4 Vähemmän Ei lainkaan EOS
 54. 54. k19c. Paljonko työajasta: työskentelee yksin, % 20 14 15 14 23 13 1 0 5 10 15 20 25 Lähes koko ajan Noin 3/4 Noin puolet Noin 1/4 Vähemmän Ei lainkaan EOS
 55. 55. k19d. Paljonko työajasta: toistaa samaa työvaihe a yhä uudelleen, % 22 16 19 13 19 8 3 0 5 10 15 20 25 Lähes koko ajan Noin 3/4 Noin puolet Noin 1/4 Vähemmän Ei lainkaan EOS
 56. 56. k20. Onko työpaikalla/työalalla luo amusmies tai vastaava, % 73 20 7 0 20 40 60 80 Kyllä Ei EOS
 57. 57. k21. Toimipaikan työntekijämäärä, % 17 13 17 10 21 11 11 0 5 10 15 20 25 1-5 hlöä 6-9 hlöä 10-19 hlöä 20-29 hlöä 30-99 hlöä 100-250 hlöä Yli 250 hlöä
 58. 58. k22. Miten kiinnostunut yrityksen/kunnan/viraston/laitoksen asioista, % 18 37 36 6 3 0 10 20 30 40 Eri äin kiinnostunut Melko kiinnostunut Jonkin verran kiinnostunut Ei lainkaan kiinnostunut EOS
 59. 59. k23. Onko omat edut/tavoi eet yhteneväiset työnantajan etujen/tavoi eiden kanssa, % 13 48 24 8 7 0 10 20 30 40 50 60 Hyvin yhteneväiset Jonkin verran yhteneväiset Ei kovin yhteneväiset Ei lainkaan yhteneväiset EOS
 60. 60. k24a. Työpaikan johto: arvostaa työntekijöitä ja osoi aa henk.koht. huomiota, % 7 25 47 19 2 0 10 20 30 40 50 Paljon Melko paljon Jossain määrin Ei lainkaan EOS
 61. 61. k24b. Työpaikan johto: luo aa alaisiinsa, % 17 42 31 5 5 0 10 20 30 40 50 Paljon Melko paljon Jossain määrin Ei lainkaan EOS
 62. 62. k24c. Työpaikan johto: huolehtii työntekijän kehi ymismahdollisuuksista, % 4 18 43 27 8 0 10 20 30 40 50 Paljon Melko paljon Jossain määrin Ei lainkaan EOS
 63. 63. k24d. Työpaikan johto: pitää työpaikan viihtyvyy ä tärkeänä, % 6 22 43 22 7 0 10 20 30 40 50 Paljon Melko paljon Jossain määrin Ei lainkaan EOS
 64. 64. k24e. Työpaikan johto: ase aa tehokkuuden kaiken muun edelle, % 26 35 27 5 7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Paljon Melko paljon Jossain määrin Ei lainkaan EOS
 65. 65. k25a. Pelkää jäävänsä työ ömäksi, % 14 23 29 29 5 0 5 10 15 20 25 30 35 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS
 66. 66. k25b. Pelkää, e ei osaaminen riitä tulevaisuuden työmarkkinoilla, % 6 24 32 34 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS
 67. 67. k25c. Pelkää, e ä työn kuormitus kasvaa ylivoimaiseksi, % 12 32 36 16 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS
 68. 68. k25d. Ei ole huolissaan tulevaisuudestaan työmarkkinoilla, % 17 32 27 19 5 0 5 10 15 20 25 30 35 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS
 69. 69. k25e. Pelkää terveyden heikkenemistä työssä pärjäämisessä, % 13 29 30 24 4 0 5 10 15 20 25 30 35 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS
 70. 70. k25f. Voisi ajatella toista koulutusta itselleen, % 14 28 23 27 8 0 5 10 15 20 25 30 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS
 71. 71. k25g. Kokee tarvitsevansa lisäkoulutusta nykyisessä työssään, % 6 26 34 29 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS
 72. 72. k25h. Voisi ajatella omaa yritystä, % 6 14 14 56 10 0 10 20 30 40 50 60 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS
 73. 73. k26. Mitä tekisi, jos saisi rii ävästi rahaa esim. lotosta/perintönä, % 24 33 28 15 0 5 10 15 20 25 30 35 Lope aisin työnteon kokonaan Tekisin vain silloin tällöin jotain työtä Pyrkisin lyhentämään työaikaa olennaisesti Jatkaisin nykyisellä tavalla työntekoa
 74. 74. k27. Kauanko kuulunut amma ilii oon, % 1 12 12 23 52 0 10 20 30 40 50 60 Alle vuoden 1-5 vuo a 6-10 vuo a 11-20 vuo a Yli 20 vuo a
 75. 75. k28. Miten tuli lii yneeksi amma ilii oon ensimmäisen kerran, % 33 18 34 3 5 6 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Hakeuduin oma-aloi eisesti Työtoveri mainitsi asiasta Luo amusmies esi i jäsenyy ä Työnantaja ehdo i lii ymistä Olin liiton oppilasjäsen aiemmin Perheeni/ystäväni kannusti Muu tapa
 76. 76. k29a. Järjestäytymällä voidaan tehokkaasti ajaa palkansaajien etuja, % 45 41 9 2 3 0 10 20 30 40 50 Kuvaa hyvin Kuvaa melko hyvin Kuvaa melko huonosti Ei kuvaa lainkaan EOS
 77. 77. k29b. Haluaa varmistaa ansiosidonnaisen työ ömyysturvan itselleen, % 66 28 4 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 Kuvaa hyvin Kuvaa melko hyvin Kuvaa melko huonosti Ei kuvaa lainkaan EOS
 78. 78. k29c. Kuuluminen lii oon antaa turvallisuu a elämää, % 39 45 12 3 1 0 10 20 30 40 50 Kuvaa hyvin Kuvaa melko hyvin Kuvaa melko huonosti Ei kuvaa lainkaan EOS
 79. 79. k29d. Haluaa olla tukemassa ay-liikkeen tavoi eita yhteiskunnassa, % 24 40 23 7 6 0 10 20 30 40 50 Kuvaa hyvin Kuvaa melko hyvin Kuvaa melko huonosti Ei kuvaa lainkaan EOS
 80. 80. k29e. Useat työtoverit kuuluvat lii oon, % 39 31 16 10 4 0 10 20 30 40 50 Kuvaa hyvin Kuvaa melko hyvin Kuvaa melko huonosti Ei kuvaa lainkaan EOS
 81. 81. k29f. Käytännössä pakko olla liiton jäsen tullakseen hyväksytyksi, % 7 15 30 43 5 0 10 20 30 40 50 Kuvaa hyvin Kuvaa melko hyvin Kuvaa melko huonosti Ei kuvaa lainkaan EOS
 82. 82. k29g. Haluaa osallistua työpaikan työolojen kehi ämiseen, % 19 43 22 9 7 0 10 20 30 40 50 Kuvaa hyvin Kuvaa melko hyvin Kuvaa melko huonosti Ei kuvaa lainkaan EOS
 83. 83. k30. Tärkein syy kysymyksessä 29, % 37 41 12 0 10 20 30 40 50 Järjestäytymällä voidaan tehokkasti ajaa palkansaajien etuja Haluaa varmistaa ansiosidonnaisen työ ömyysturvan itselleen Kuuluminen lii oon antaa turvallisuu a elämään
 84. 84. k31. Onko ollut luo amustehtäviä ay-liikkeessä/työpaikalla, % 9 16 75 0 20 40 60 80 On juuri parhaillaan On ollut, mu a ei nyt Ei ole koskaan ollut
 85. 85. k32a. Onko osallistunut ay-liikkeen opistoissa järjeste yyn koulutukseen, % 11 4 85 0 20 40 60 80 100 Olen osallistunut aiemmin Olen osallistunut viimeisen kahden vuoden sisällä En ole koskaan osallistunut
 86. 86. k32b. Onko osallistunut muualla järjeste yyn koulutukseen, % 12 5 83 0 20 40 60 80 100 Olen osallistunut aiemmin Olen viimeisen kahden vuoden sisällä En ole koskaan osallistunut
 87. 87. k33. Pitääkö itseään amma iyhdistysaktiivina, % 11 75 14 0 20 40 60 80 Kyllä Ei EOS
 88. 88. k34a. Voisiko ajatella: luo amustehtävää työpaikalla, % 13 28 59 0 20 40 60 80 Kyllä Ehkä Ei
 89. 89. k34b. Voisiko ajatella: paikka amma iosaston hallituksessa, % 8 19 73 0 20 40 60 80 Kyllä Ehkä Ei
 90. 90. k34c. Voisiko ajatella: vetämään projektiluontoista tehtävää, % 5 19 76 0 20 40 60 80 Kyllä Ehkä Ei
 91. 91. k34d. Voisiko ajatella: osallistumaan projektiluontoiseen tehtävään, % 7 30 63 0 20 40 60 80 Kyllä Ehkä Ei
 92. 92. k34e. Voisiko ajatella: osallistumaan liiton vapaa-ajan toimintaan, % 26 52 22 0 10 20 30 40 50 60 Kyllä Ehkä Ei
 93. 93. K39f. Parantaa työoloja ja työsuojelua, % 49 46 3 0 2 0 10 20 30 40 50 60 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 94. 94. K39g. Parantaa määräaikaisten työntekijöiden asemaa, % 39 47 8 1 5 0 10 20 30 40 50 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 95. 95. K39h. Parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa, % 25 38 17 5 15 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 96. 96. K39i. Kehi ää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoisemmaksi, % 18 49 22 3 8 0 10 20 30 40 50 60 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 97. 97. K39j. Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia, % 24 56 15 1 4 0 10 20 30 40 50 60 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 98. 98. K39k. Lisätä työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia työn suunni elussa, % 24 52 16 2 6 0 10 20 30 40 50 60 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 99. 99. K39l. Lisätä työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia työyhteisön kehi ämisessä, % 23 54 15 1 7 0 10 20 30 40 50 60 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 100. 100. 39m. Turvata työllisyys, % 77 20 1 0 2 0 20 40 60 80 100 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 101. 101. K39n. Turvata työpaikan toimialan tulevaisuus Suomessa, % 70 24 3 0 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 102. 102. K39o. Pitää huolta työ ömyysturvan rii ävästä tasosta, % 76 21 1 0 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 103. 103. K39p. Pitää huolta eläke-etujen ja sosiaaliturvan rii ävästä tasosta, % 76 20 2 0 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 104. 104. K39q. Pitää huolta lapsiperheiden toimeentulosta ja palveluista, % 67 25 4 1 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 105. 105. K39r. Huolehtia siitä, e ä palkansaajien verotus pysyy kohtuullisella tasolla, % 70 24 3 0 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 106. 106. K39s. Puolustaa kunnan ja valtion palveluita, % 44 38 11 2 5 0 10 20 30 40 50 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 107. 107. K40a. Tärkeimmät asiat kysymyksessä 39 (a-s), % 16 9 4 42 4 0 10 20 30 40 50 60 Neuvotella mahdollisimman korkea palkka työntekijöille Tasoi aa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja Parantaa työoloja ja työsuojelua Turvata työllisyys Turvata työpaikkasi tyoimialan tulevaisuus Suomessa
 108. 108. K41. Millä tavalla palkankorotuksista tulisi sopia, % 11 26 4 16 43 0 10 20 30 40 50 Haluan neuvotella itse Amm.lii o yleiskorotus, itse loput Luo amusmies neuvo elee Amm.lii o yleiskorotus, luo amusmies loput Amm.lii o neuvo elee
 109. 109. K42a. Mihin valmis, jos työnantaja kohtelisi työkaveria epäoikeudenmukaisesti, % 9 25 31 23 2 10 0 5 10 15 20 25 30 35 Lakko Muu työtaistelu Mielenilmaisu Myötätunnon osoitus Ei mihinkään EOS
 110. 110. K42b. Mihin valmis, jos työnantaja heikentäisi työpaikan työehtoja, % 25 39 22 6 1 7 0 10 20 30 40 50 Lakko Muu työtaistelu Mielenilmaisu Myötätunnon osoitus Ei mihinkään EOS
 111. 111. K42c. Mihin valmis, jos työnantaja heikentäisi toisen toimipisteen työehtoja, % 8 29 31 17 4 11 0 5 10 15 20 25 30 35 Lakko Muu työtaistelu Mielenilmaisu Myötätunnon osoitus Ei mihinkään EOS
 112. 112. K42d. Mihin valmis, jos työnantaja heikentäisi ulkomaan toimipisteen työehtoja, % 2 10 24 27 17 20 0 5 10 15 20 25 30 Lakko Muu työtaistelu Mielenilmaisu Myötätunnon osoitus Ei mihinkään EOS
 113. 113. K42e. Mihin valmis, jos kunnan toisen työpaikan työehtoja heikenne äisiin, % 9 21 26 21 8 15 0 5 10 15 20 25 30 Lakko Muu työtaistelu Mielenilmaisu Myötätunnon osoitus Ei mihinkään EOS
 114. 114. K42f. Mihin valmis, jos ulkomaan työntekijöiden työehtoja polje aisiin, % 2 10 23 26 19 20 0 5 10 15 20 25 30 Lakko Muu työtaistelu Mielenilmaisu Myötätunnon osoitus Ei mihinkään EOS
 115. 115. K42g. Mihin valmis, jos valtiovalta muu aisi sosiaaliturvaa tms. etuja, % 55 17 13 5 1 9 0 10 20 30 40 50 60 Lakko Muu työtaistelu Mielenilmaisu Myötätunnon osoitus Ei mihinkään EOS
 116. 116. K44. Tärkeimmät viisi tiedonlähde ä kysymyksessä 43 (a-p), % 49 7 8 14 6 0 10 20 30 40 50 60 Oman liiton lehti Keskustelu luo amushenkilön kanssa Keskustelu työkaverin kanssa Televisio Sanomalehdet
 117. 117. K45a. Jäsenpalvelun tärkeys: Amma iyhdistyskoulutus, % 9 27 38 17 9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 118. 118. K45b. Jäsenpalvelun tärkeys: Yleissivistävä koulutus, % 7 36 36 14 7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 119. 119. K45c. Jäsenpalvelun tärkeys: Ammatillinen jatko/täydennyskoulutus, % 16 42 26 9 7 0 10 20 30 40 50 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 120. 120. K45d. Jäsenpalvelun tärkeys: Oikeusaputoiminta, % 27 43 19 5 6 0 10 20 30 40 50 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 121. 121. K45e. Jäsenpalvelun tärkeys: Työ ömyyskassavapalvelut, % 59 30 6 2 3 0 10 20 30 40 50 60 70 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 122. 122. K45f. Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton aluetoimistopalvelut, % 23 40 26 5 6 0 10 20 30 40 50 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 123. 123. K45g. Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton neuvonta/asiantuntijapalvelut, % 33 44 14 4 5 0 10 20 30 40 50 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 124. 124. K45h. Jäsenpalvelun tärkeys: Lomatoiminta, % 11 38 35 10 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 125. 125. K45i. Jäsenpalvelun tärkeys: Vakuutusturva, % 27 46 18 4 5 0 10 20 30 40 50 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 126. 126. K45j. Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton lehti, % 24 49 19 5 3 0 10 20 30 40 50 60 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 127. 127. K45k. Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton Internet-sivut, % 14 35 30 14 7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 128. 128. K45l. Jäsenpalvelun tärkeys: Jäsenille suunnatut tapahtumat, % 12 32 35 15 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 129. 129. K45m. Jäsenpalvelun tärkeys: Erilaiset ostoedut, % 12 33 38 12 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 130. 130. K46. Onko saanut työ ömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa, % 59 41 0 20 40 60 80 Kyllä Ei
 131. 131. K48a. Miten tärkeää: Työ, % 46 47 5 1 1 0 10 20 30 40 50 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 132. 132. K48b. Miten tärkeää: Koti- ja perhe-elämä, % 86 13 1 0 0 0 20 40 60 80 100 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 133. 133. K48c. Miten tärkeää: Vapaa-ajan harrastukset, % 43 48 8 1 0 0 10 20 30 40 50 60 Eri äin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS
 134. 134. K49. Onko naimisissa/avoliitossa, % 73 27 0 20 40 60 80 Kyllä Ei
 135. 135. K50. Onko huolle avia alaikäisiä lapsia, % 37 63 0 20 40 60 80 Kyllä Ei
 136. 136. K51a. Ideoiden tuo aminen ja luovuus tärkeitä, % 18 45 33 4 0 10 20 30 40 50 Kuvaa minua hyvin paljon Kuvaa minua melko paljon Kuvaa minua melko vähän Kuvaa minua hyvin vähän
 137. 137. K51b. Tärkeää, e ä maailman ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti, % 31 51 16 2 0 10 20 30 40 50 60 Kuvaa minua hyvin paljon Kuvaa minua melko paljon Kuvaa minua melko vähän Kuvaa minua hyvin vähän
 138. 138. K51c. Tärkeää saada elää turvallisessa ympäristössä, % 33 49 16 2 0 10 20 30 40 50 60 Kuvaa minua hyvin paljon Kuvaa minua melko paljon Kuvaa minua melko vähän Kuvaa minua hyvin vähän
 139. 139. K51d. Pitää yllätyksistä ja etsii uusia asioita, % 18 42 37 3 0 10 20 30 40 50 Kuvaa minua hyvin paljon Kuvaa minua melko paljon Kuvaa minua melko vähän Kuvaa minua hyvin vähän
 140. 140. K51e. Ihmisten tulee tehdä, kuten käsketään, % 13 46 32 9 0 10 20 30 40 50 Kuvaa minua hyvin paljon Kuvaa minua melko paljon Kuvaa minua melko vähän Kuvaa minua hyvin vähän
 141. 141. K51f. Tärkeää kuunnella erilaisia ihmisiä, % 25 61 13 1 0 20 40 60 80 Kuvaa minua hyvin paljon Kuvaa minua melko paljon Kuvaa minua melko vähän Kuvaa minua hyvin vähän
 142. 142. K51g. Tärkeää saada itse pää ää omista asioista, % 27 53 19 1 0 10 20 30 40 50 60 Kuvaa minua hyvin paljon Kuvaa minua melko paljon Kuvaa minua melko vähän Kuvaa minua hyvin vähän
 143. 143. K52. Bru oansiot kuukaudessa keskimäärin, % 0 2 7 15 25 25 15 6 3 2 0 5 10 15 20 25 30 Alle 250 euroa kk 250-499 euroa kk 500-999 euroa kk 1000-1499 euroa kk 1500-1999 euroa kk 2000-2499 euroa kk 2500-2999 euroa kk 3000-3499 euroa kk 3500-3999 euroa kk Vähintään 4000 euroa kk
 144. 144. K53. Puoluekanta, % 3 10 20 1 5 1 11 4 1 10 21 14 0 5 10 15 20 25 Vihreä lii o Vasemmistolii o Suomen Sosialidemokraa inen Puolue Suomen Kristillinen Lii o Suomen Keskusta Ruotsalainen Kansanpuolue Perussuomalaiset Kansallinen Kokoomus Muu puolue tai ryhmä En aikoisi äänestää En osaa sanoa En halua ilmoi aa kantaani

×