Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VAD ÄR FFC?
 En intresseorganisation som samordnar och stöder
medlemsförbundens mål och verksamhet
➤ Arbetet bygger på me...
VAD ÄR FFC?
 I en föränderlig nationell och internationell
omvärld garanterar FFC
➤ sina medlemsförbund möjligheten att s...
Yrkesmän behövs alltid.
”Fackföreningsrörelsens
viktigaste uppgift nu
och framdeles är att
driva medlemmarnas
intressen oc...
FFC:S VERKSAMHETSIDÉ
FFC-fackets uppgift är
 att främja välfärden, utkomsten och förbättrad
delaktighet samt
 samhälleli...
FFC:S MÅL
1. Ett arbetsliv som bygger välfärd
2. Ett starkt avtalssamhälle
3. Full sysselsättning
4. Ett täckande socialsk...
”Jag anser att
fackförbundet skall stå
stadigt på den arbetandes
sida och motarbeta
arbetsgivarsidans finter in i
det sist...
ETT ARBETSLIV SOM BYGGER VÄLFÄRD
 Mänskliga rättigheter i arbetslivet
➤ Fler och bättre jobb
 Ett gott arbete skapar pro...
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ARBETSLIVET
 Rätt till arbete
 Rätt till en lön som tryggar utkomsten
 Rätt till jämlikt bemöta...
MÅLET ÄR FULL SYSSELSÄTTNING
 Den ekonomiska politiken bör stöda en stabil och
hållbar ekonomisk tillväxt samt sysselsätt...
”Om jag fick bestämma
skulle mitt fackförbund
vara ett sådant som på
riktigt håller koll på
mitt och mina
arbetskamraters
...
ETT STARKT AVTALSSAMHÄLLE
 Den avtalspolitik FFC bedriver baserar sig på
gemensam verksamhet
 Löneuppgörelserna bör förb...
TRYGGHET OCH TJÄNSTER
 Socialskyddets omfattning bör förbättras
 Nivån på och finansieringen av arbetspensionerna
bör tr...
1907 Finlands Landsorganisation grundas
1917 Finland blir självständigt, lag om 8 timmars arbetsdag
1922 Lag om arbetsavta...
”Jag önskar att
facket står som en
enad front och att
kollektivets styrka
är lika magisk i
framtiden.”
FFC – FÖR EN MILJON MÄNNISKOR
 1 038 000 FFC:are
 100 000 aktiva
 21 medlemsförbund
➤ c:a 2 900 fackavdelningar
➤ c:a 1...
FFC ÄR FÖRBUNDENS FÖRBUND
VILKA ÄR FFC:ARNA?
 Det finns sammanlagt 1,038 miljoner FFC:are
➤ I industrin 450 525 (43 %)
➤ I den privata servicesekto...
FACKFÖRBUND SAMMANLAGT Kvinnor %
Allmänna Journalistförbundet 178 37
Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT 51 14...
DE VIKTIGASTE SKÄLEN
TILL MEDLEMSKAP I FACKET
 Lönegaranti och anställningsskydd: 45 %
 Arbetslöshetsskydd: 30 %
KÄLLA: ...
FFC I REGIONERNA
 FFC:s regionala och lokala verksamhet
 Främjar samarbetet mellan fackförbunden och
ombudsmännen
 Främ...
REGIONERNAS FFC
 Östra Finlands distrikt:
➤ Joensuu, Kuopio och S:t Michel
 Södra Finlands distrikt:
➤ Helsingfors, Laht...
FFC OCH DE UNGA
 170 000 medlemmar under 30 år
 Ungdomsansvariga
➤ Syftet att koordinera fackförbundens ungdomsarbete,
t...
”Förr marscherade vi på gator
och torg med fanor och
fanfarer. Det är kanske ändå
inte enda sättet att påverka
och synas d...
MEDBORGARORGANISATIONEN FFC
 Finlands största kvinnoorganisation
 Finlands största invandrarorganisation
ORGANISATIONSGRAD OCH KOLLEKTIVAVTALENS
TÄCKNINGSGRAD*
Källa: OECD Employment Outlook 2012*Senast tillgänlig information
DET FFC-ANSLUTNA FACKETS STRUKTUR
Kongress
Fullmäktige
Styrelse
Arbetsutskottet
Expert- och projektgrupper
Forum
En repres...
FFC:S ORGANISATION
ARBETSMARKNADSPARTERNA
FFC
och dess
medlemsförbund
STTK
och dess
medlemsförbund
Akava
och dess
medlemsförbund
Finlands När...
FFC INTERNATIONELLT
 Målet är att trygga arbetslivets
grundrättigheter och att
förbättra arbetarnas situation i
alla länd...
”Styrkan i fackföreningsrörelsen
finns på arbetsplatserna.”
Tack!
FFC:s presentation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FFC:s presentation

547 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FFC:s presentation

 1. 1. VAD ÄR FFC?  En intresseorganisation som samordnar och stöder medlemsförbundens mål och verksamhet ➤ Arbetet bygger på medlemmarnas och de förtroendevaldas medverkan och gemenskap  En expert på arbetsmarknaden och arbetslivet  En reformrörelse i samhället  En tillförlitlig avtals- och samarbetspartner
 2. 2. VAD ÄR FFC?  I en föränderlig nationell och internationell omvärld garanterar FFC ➤ sina medlemsförbund möjligheten att se till att medlemmarnas arbetsvillkor följer minimikraven i avtalen ➤ grundläggande rättigheter och trygghet i arbetslivet ➤ lönebaserad social trygghet ➤ en kanal för påverkan i arbetslivet och samhället
 3. 3. Yrkesmän behövs alltid. ”Fackföreningsrörelsens viktigaste uppgift nu och framdeles är att driva medlemmarnas intressen och försvara dem vid behov. Rörelsen skall också övervaka avtalen och spelreglerna inom sitt fält.”
 4. 4. FFC:S VERKSAMHETSIDÉ FFC-fackets uppgift är  att främja välfärden, utkomsten och förbättrad delaktighet samt  samhällelig rättvisa för dem som arbetar
 5. 5. FFC:S MÅL 1. Ett arbetsliv som bygger välfärd 2. Ett starkt avtalssamhälle 3. Full sysselsättning 4. Ett täckande socialskydd och kvalitativa välfärdstjänster 5. En stark organisatorisk handlingskraft
 6. 6. ”Jag anser att fackförbundet skall stå stadigt på den arbetandes sida och motarbeta arbetsgivarsidans finter in i det sista.” Allt arbete är värdefullt.
 7. 7. ETT ARBETSLIV SOM BYGGER VÄLFÄRD  Mänskliga rättigheter i arbetslivet ➤ Fler och bättre jobb  Ett gott arbete skapar produktivitet ock kvalitet  Inlärning i arbete en del av vardagen på arbetsplatserna  Ett meningsfullt arbete ger ökat välmående  Sunda och flexibla arbetstider
 8. 8. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ARBETSLIVET  Rätt till arbete  Rätt till en lön som tryggar utkomsten  Rätt till jämlikt bemötande  Rätt till trygga arbetsförhållanden  Rätt till ett arbete som utvecklar yrkesskickligheten och möjligheter att påverka arbetet  Rätt att organisera sig i ett fackförbund samt rätt att förhandla och rätt att strejka
 9. 9. MÅLET ÄR FULL SYSSELSÄTTNING  Den ekonomiska politiken bör stöda en stabil och hållbar ekonomisk tillväxt samt sysselsättningen  Kvalitet och effektivitet i arbetskraftspolitiken  Yrkesexamen för alla  Alla har rätt till ett arbetsliv utan diskriminering  Näringspolitiken ger nycklar till tillväxt
 10. 10. ”Om jag fick bestämma skulle mitt fackförbund vara ett sådant som på riktigt håller koll på mitt och mina arbetskamraters arbetsavtal, utan att pruta på säkerheten i arbetet.”
 11. 11. ETT STARKT AVTALSSAMHÄLLE  Den avtalspolitik FFC bedriver baserar sig på gemensam verksamhet  Löneuppgörelserna bör förbättra köpkraften  Arbetsavtalslagen måste trygga arbetslivets grundrättigheter  FFC deltar aktivt i den europeiska fackföreningsrörelsens arbete
 12. 12. TRYGGHET OCH TJÄNSTER  Socialskyddets omfattning bör förbättras  Nivån på och finansieringen av arbetspensionerna bör tryggas  Arbetskraftsservicen bör förbättras  En hållbar linje för förlängningen av arbetskarriärerna  Smidiga familjeledigheter  Skillnaderna i hälsa bör minskas
 13. 13. 1907 Finlands Landsorganisation grundas 1917 Finland blir självständigt, lag om 8 timmars arbetsdag 1922 Lag om arbetsavtal, semester 4 – 7 dagar 30-talet Folkpensionslagen, semester 5 – 12 dagar 40-talet Kollektivavtals- och förtroendemannasystem, arbetsdomstolen, barnbidrag 50-talet Generalstrejk, 45 timmars arbetsvecka 60-talet Pensionslagarna APL och KaPL, sjukförsäkringslagen, övergång till 40 timmars och fem dagars arbetsvecka, avtal om semesterlön, första inkomstpolitiska helhetslösningen: Liinamaa I 70-talet Minimilön, semesterpremie, sju månaders moderskapledighet, vintersemester, lag om företagshälsovård, lag om samarbete inom företag 80-talet Lagar om studieledighet, jämlikhet, föräldraledighet och vårdledighet 90-talet Snuttarbetarnas ställning förbättras, yrkesutbildningspenning, alterneringsledighet, arbetstidslag
 14. 14. ”Jag önskar att facket står som en enad front och att kollektivets styrka är lika magisk i framtiden.”
 15. 15. FFC – FÖR EN MILJON MÄNNISKOR  1 038 000 FFC:are  100 000 aktiva  21 medlemsförbund ➤ c:a 2 900 fackavdelningar ➤ c:a 110 lokalorganisationer ➤ 13 servicepunkter runtom i landet, representant på Åland ➤ sammanlagt 1 500 anställda i förbunden och FFC ➤ 100 anställda på FFC
 16. 16. FFC ÄR FÖRBUNDENS FÖRBUND
 17. 17. VILKA ÄR FFC:ARNA?  Det finns sammanlagt 1,038 miljoner FFC:are ➤ I industrin 450 525 (43 %) ➤ I den privata servicesektorn 248 381 (24 %) ➤ I den offentliga sektorn 238 861 (23 %) ➤ I transportsektorn 100 106 (10 %) ➤ 170 000 under 30 år ➤ 482 039 kvinnor och 556 360 män  FFC:s män och kvinnor  MÄN KVINNOR Privata servicesektorn 24 % 76 % Industrin 77 % 23 % Offentliga sektorn 32 % 68 % Transportsektorn 72 % 28 % Medelförtjänst (€/mån) 2 810 € 2 438 €
 18. 18. FACKFÖRBUND SAMMANLAGT Kvinnor % Allmänna Journalistförbundet 178 37 Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT 51 141 11 Byggnadsförbundet 86 945 7 Elbranschernas fackförbund 33 524 4 Fackförbundet för kabinpersonal i Finland - SLSY 1 906 89 Finlands Livsmedelarbetareförbund SEL 37 084 58 Finlands Musikers Förbund 3 418 32 Finlands post- och logistikunion PAU 30 506 50 Finlands Sjömans-Union 9 596 41 Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund SSSL 349 31 Handelsbranschens föreståndarförbund 7 540 53 JHL sammanlagt (inkl. Fängelsefunktionärer, Sjöbevakning, Tull, Underofficerare, Spårproffs) 239 470 68 Järnvägstjänstemannaförbundet 1 319 54 Lokmannaförbundet 3 234 1 Luftfartsunionen 3 680 25 Metallarbetarförbundet 156 036 19 Pappersförbundet 40 695 24 Servicefacket PAM 225 294 78 TEAM Industribranschernas fackförbund 61 452 48 Teater- och Mediearbetarna Teme 4 298 64 Trä- och specialbranschernas förbund 38 999 24 TOTALT 1 036 664 46 MEDLEMSANTAL 1.1.2013 FACKFÖRBUND SAMMANLAGT Kvinnor % Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT 50 582 11 Luftfartsunionen 3 712 25 JHL ry (Tulliliitto, Rajaturvallisuusunioni, Vankilavirkailijain liitto VVL, Aliupseeriliitto, Raideammattilaisten yhteisjärjestö) 238 861 68 Handelsbranschens föreståndarförbund 7 655 67 Metallarbetarförbundet 152 476 18 Servicefacket PAM 229 811 78 Pappersförbundet 39 665 24 Finlands post- och logistikunion PAU 29 593 50 Trä- och specialbranschernas förbund 37 534 23 Byggnadsförbundet 88 909 7 Järnvägstjänstemannaförbundet 1 220 54 Finlands Livsmedelarbetareförbund SEL 36 237 58 Finlands Elitidrottater Union 3 216 18 Fackförbundet för kabinpersonal i Finland SLSY 1 875 89 Finlands Shömans-Union 9 841 41 Finlands Musikers Förbund 3 331 32 Finlands Socialdemokratiska Jounralistförbund SSSL 347 31 Elbranschernas fackförbund 35 615 4 TEAM Industribranschernas fackförbund 60 089 48 Teater- och Mediearbetarna TeMe 4 368 64 Lokmannaförbundet 3 283 1 Allmänna Journalistförbundet 179 38 TOTALT 1 038 399 46
 19. 19. DE VIKTIGASTE SKÄLEN TILL MEDLEMSKAP I FACKET  Lönegaranti och anställningsskydd: 45 %  Arbetslöshetsskydd: 30 % KÄLLA: Enkät om åsiktsklimatet på arbetsmarknaden, våren 2012
 20. 20. FFC I REGIONERNA  FFC:s regionala och lokala verksamhet  Främjar samarbetet mellan fackförbunden och ombudsmännen  Främjar den fackliga organiseringen  Påverkar regionalt och i samhället
 21. 21. REGIONERNAS FFC  Östra Finlands distrikt: ➤ Joensuu, Kuopio och S:t Michel  Södra Finlands distrikt: ➤ Helsingfors, Lahtis och Villmanstrand  Sydvästra Finlands distrikt: ➤ Björneborg och Åbo  Västra Finlands distrikt: ➤ Jyväskylä, Tammerfors och Vasa  Norra Finlands distrikt: ➤ Rovaniemi och Uleåborg  Åland, en representant
 22. 22. FFC OCH DE UNGA  170 000 medlemmar under 30 år  Ungdomsansvariga ➤ Syftet att koordinera fackförbundens ungdomsarbete, ta ställning och bereda ärenden som särskilt berör de unga  De ungas egen tidning ”Arvo”  De ungas regionala aktionsgrupper  JobDax, ungdomsbilaga till Löntagaren
 23. 23. ”Förr marscherade vi på gator och torg med fanor och fanfarer. Det är kanske ändå inte enda sättet att påverka och synas där man skall.”
 24. 24. MEDBORGARORGANISATIONEN FFC  Finlands största kvinnoorganisation  Finlands största invandrarorganisation
 25. 25. ORGANISATIONSGRAD OCH KOLLEKTIVAVTALENS TÄCKNINGSGRAD* Källa: OECD Employment Outlook 2012*Senast tillgänlig information
 26. 26. DET FFC-ANSLUTNA FACKETS STRUKTUR Kongress Fullmäktige Styrelse Arbetsutskottet Expert- och projektgrupper Forum En representant per påbörjade 3000 Personmedlemmar 119 företrädare för arbetsplatserna 18 företrädare för förbunden, ordförande och vice ordförande från FFC 4 företrädare för olika branscher 22 grupper 2 forum FFC:s regionorganisation • landskapsgrupper (13) • distrikt (5) med lokala centraler (13) FFC:s lokalorganisationer (110) • medlemmar = fackavdelningarna Arbetsplatser • Förtroendevalda (c:a 100 000) Fackförbunden (21) Förbundens distrikt/regioner Fackavdelningar (2 900)
 27. 27. FFC:S ORGANISATION
 28. 28. ARBETSMARKNADSPARTERNA FFC och dess medlemsförbund STTK och dess medlemsförbund Akava och dess medlemsförbund Finlands Näringsliv EK och dess medlemsförbund Kommunala Arbetsmarknadsverk et Statens Arbetsmarknadsverk Kyrkans Arbetsmarknadsverk Staten
 29. 29. FFC INTERNATIONELLT  Målet är att trygga arbetslivets grundrättigheter och att förbättra arbetarnas situation i alla länder  Solidaritetsprojekt (SASK)  Bevakning av arbetarnas intresse i EU-frågor  Samarbete i Östersjö området FinUnions FFC:s, STTK:s och Akavas gemensamma EU- representation i Bryssel Nordens Fackliga Sam- organisation NFS EFS Europas Fackliga Samorganisation Internationella Fackliga Samor-ganisationenIFS OECD:s rådgivande kommittéTUAC Finlands Fackförbunds SolidaritetscentralSASK ILO Internationella arbets-organisationen
 30. 30. ”Styrkan i fackföreningsrörelsen finns på arbetsplatserna.” Tack!

×