Bedrijfsplan BewonersBedrijf de HambakenNaar een betere toekomst voor de Hambaken, sociaal, economisch, fysieken met zegge...
2InhoudsopgaveVoorwoord......................................................................................................
3VoorwoordVoor u ligt het bedrijfsplan van het BewonersBedrijf De Hambaken i.o. (hierna aangeduid als ‘hetBewonersBedrijf’...
4InleidingDit document is het bedrijfsplan van het op te richten BewonersBedrijf De Hambaken.Het document is geschreven vo...
5Hieronder staan enkele getallen (bron CBS) waaruit blijkt dat het in de Hambaken minder goed gaatdan in de rest van de st...
6weinig zeggenschap voor de Hambaken bewoners. Dat kan ingrijpend veranderen door deNoorderpoort als ontmoetingsplek en la...
7Hierbij wordt vraag en aanbod van diensten en goederen in de wijk inkaart gebracht, gepubliceerd en gekoppeld.Zie voor me...
8- Vraag & AanbodZie de ABCD-methode. Hiermee kan men berichten plaatsen op de wijkwebsite.Het verschil met de talentenban...
9Visie van het BewonersBedrijf De HambakenDe Hambaken moet een wijk zijn waar het prettig wonen is. Dat betekent o.a. dat ...
10een mening vormen. De instanties mogen uiteraard adviezen geven, maar de wijkbewoners zijnuiteindelijk richtinggevend.Co...
11De plannen van het BewonersBedrijfMogelijke activiteitenEen gebouw als laagdrempelig inlooppunt, waar ruimtes verhuurd e...
12welzijnsonderneming Divers van de Noorderpoort naar de Vliert. De gemeente wilt in deNoorderpoort het nieuwe wijkteam ve...
13Een horecagelegenheid levert een hoog sociaal rendement, maar op de betreffende plek ook eenbelangrijk economisch rendem...
14 Ontmoetingsplek voor professionals. Een prettige plaats voor ontmoetingen, samenwerking,inspiratie en zelfontplooiing....
15 Centraal verzamelpunt post, krantjes, reclamebladen, e.d. Deze worden dan niet meer doorverschillende partijen bezorgd...
16ParkerenDe Noorderpoort ligt aan de noordzijde van het parkeerterrein van het winkelcentrum. Er zijn in ’s-Hertogenbosch...
17MarketingDe vijf Ps van marketing zijn: Product, Prijs, Plaats, Promotie en Personeel. Deze zijn als volgt.1 Product hor...
18Plan van AanpakDe onderstaande fasen zullen doorlopen worden.Fase 1. Het initiatief
19Het plan het voormalige buurthuis terug te krijgen ontstond op de ‘Inspraakavond bezuinigingen’ op22-2-2011 toen bekend ...
20Fase 3. Het bestemmingsplanIn het voorontwerpbestemmingsplan ‘Noord’ is de locatie bestemd als ‘Maatschappelijke’ functi...
21Omdat de gronden gemeentelijk eigendom zijn, behoudt de gemeente ook de mogelijkheid om testuren ten aanzien van het geb...
22SamenwerkingHet vierde principe van een BewonersBedrijf is dat het gericht moet zijn op samenwerking metbewonersverenigi...
23Het organisatie/samenwerkingsmodelDe meeste BewonersBedrijven worden opgerichtdoor leden van het LSA. Zij zijn afgevaard...
24Fase 5. Het bestuurIn deze fase heeft de samenstelling van een deskundig en gedreven bestuur een hoge prioriteit.Het Bew...
25Mogelijk dat er een aparte rechtsvorm gaat komen voor BewonersBedrijven, een soort stichting meteen paar extra rechten e...
26kunnen dan zien wat er gaande is en mogelijk willen ze daarbij helpen. Een eerste indruk is maareenmaal mogelijk. Mogeli...
27de rode lijnen in de plattegrond). Dit is een flinke bouwkundige ingreep. Het kan wel meteen voormeer binnenruimte zorge...
28Binnengekomen bewonersinitiatievenHet BewonersBedrijf staat open voor de inbreng van initiatieven en suggesties van wijk...
29FinanciënEr is geld nodig voor de verbouwing en herinrichting van het gebouw. Er is maar een eerste indrukmogelijk en di...
30heeft grote prioriteit.De hoofdingang is lelijk en moet beslist aangepast te worden, zodat het gebouwtje een uitnodigend...
31Plattegrond NoorderpoortOrigineel ontwerp als buurthuis in 1970Het stramien is ong. 5 meter. De oppervlakte van de vierk...
32Plattegrond NoorderpoortIndeling welzijnsonderneming DiversDivers heeft de Noorderpoort verbouwd waardoor 7 kantoorruimt...
33Plattegrond NoorderpoortIndeling voor het BewonersBedrijfIn de speelruimte stonden een aantal Pc’s aan een lange tafel t...
34Plattegrond Noorderpoort met SportschoolHambaken-Gym wilt zich vestigen in de Noorderpoort. Er komt dan in de zaal een d...
35Plattegrond Noorderpoort met aanbouwEen sportschool in de Noorderpoort neemt teveel ruimte in. Een aanbouw is bespreekba...
36Plattegrond Noorderpoort met aanbouw 2Aanbouw sportschool. Variant kantoor.De ruimte voorheen aangeduid als ‘creatieve r...
37Verwachte bezettingConcept!Dagdeel Ruimte Zaalong. 100m2Kantoren4x25m2 of2x + k.opv.Mamo Groep A ZZPmi Workshop ZZPav C...
38Stand van zaken d.d. april 2013Zowel het LSA als de gemeente vinden dat het BewonersBedrijf moet samengaan/fuseren met d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BewonersBedrijf De Hambaken i.o.

1,922 views

Published on

Bedrijfsplan voor het BewonersBedrijf De Hambaken i.o.
O.a. voor het terug verwerven van de Noorderpoort, ons voormalige buurthuis, voor alle bewoners van de Hambaken.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BewonersBedrijf De Hambaken i.o.

 1. 1. Bedrijfsplan BewonersBedrijf de HambakenNaar een betere toekomst voor de Hambaken, sociaal, economisch, fysieken met zeggenschap voor de wijkbewoners.Versie d.d. 2013-03-01
 2. 2. 2InhoudsopgaveVoorwoord..........................................................................................................................................3Inleiding...................................................................................................................................................4Wijkschets...........................................................................................................................................4Zeggenschap .......................................................................................................................................5Wat is een BewonersBedrijf?..............................................................................................................6Visie van het BewonersBedrijf De Hambaken ....................................................................................9Missie van het BewonersBedrijf De Hambaken..................................................................................9Communicatie...................................................................................................................................10De plannen van het BewonersBedrijf...................................................................................................11Mogelijke activiteiten .......................................................................................................................11Wat kan met de Noorderpoort gedaan worden?.............................................................................12Bestemming 1. Vestiging van een lunchroom ..............................................................................12Bestemming 2. Ruimteverhuur.....................................................................................................13Overige bestemmingen.................................................................................................................15Beheer...............................................................................................................................................15Marketing..........................................................................................................................................17Plan van Aanpak....................................................................................................................................18Fase 1. Het initiatief..........................................................................................................................18Fase 2. Het draagvlak........................................................................................................................19Fase 3. Het bestemmingsplan...........................................................................................................20Fase 4. Onderhandelingen overdracht gebouw ...............................................................................21Samenwerken of samengaan?......................................................................................................22Fase 6. De rechtsvorm ......................................................................................................................24Fase 7. De uitvoering van het plan, PR, beheer................................................................................25Binnengekomen bewonersinitiatieven.................................................................................................28Zaterdagwinkel (buurtwinkel).......................................................................................................28Inburgering....................................................................................................................................28Sportschool ...................................................................................................................................28Financiën...............................................................................................................................................29Ruimtebehoefte BewonersBedrijf de Hambaken.............................................................................30Verwachte bezetting.........................................................................................................................37Stand van zaken d.d. april 2013............................................................................................................38Meer Informatie....................................................................................................................................38
 3. 3. 3VoorwoordVoor u ligt het bedrijfsplan van het BewonersBedrijf De Hambaken i.o. (hierna aangeduid als ‘hetBewonersBedrijf’). De benaming duidt aan dat het gaat om een bedrijf. Een bedrijf is een zakelijkeonderneming gericht op marktvraag, omzet, winst en groei. Het deel ‘Bewoners’ geeft aan dat hetBewonersBedrijf van, voor en door alle bewoners van een bepaald gebied, meestal een wijk, is.Het BewonersBedrijf meent aan al deze vier voorwaarden te voldoen of te zullen voldoen.De opdracht die wij ons gesteld hebben is een gezellige ontmoetingsplek te realiseren voor allewijkbewoners doormiddel van een buurthuis. Dat is geen eenvoudige opdracht in deze tijd vanongekende leegstand en sluitingen van talloze winkels , bedrijven en buurthuizen. Een belangrijkevraag is daarom: ‘Hoe staat het met de duurzaamheid?’. Jarenlang is de burger gepamperd in eenverzorgingsstaat. Troep op straat? De gemeente moet het opruimen. De gemeente mocht ook vanalles betalen. Welzijnsondernemingen beleefden hoogtijjaren. Kapitalen gingen in die laag op, maardie tijden zijn voorbij.En hebben de wijkbewoners wel behoefte een BewonersBedrijf waarin zijzelf actief deelnemen?Het zal wel moeten, want de overheid wilt taken en verantwoordelijkheden overdragen aan deburger. Er wordt overal flink op bezuinigd en subsidies worden flink gekort.De begroting toont aan dat het BewonersBedrijf levensvatbaar is en binnen 2 jaar zelfstandig kandraaien. Maar een begroting stoelt op aannames. Leggen wij de begroting even terzijde, wat zijndan de argumenten? Het zijn de voorbeelden van andere succesvolle gelijksoortige bedrijven.Het BewonersBedrijf wilt het voormalige buurthuis, de Noorderpoort, gelegen in het winkelcentrumde Hambaken, graag huren om daar o.a. een lunchroom te openen. De meeste winkelcentra hebbeneen of meerdere horecagelegenheden. Er waren in het winkelcentrum De Hambaken vele jaren eengoedlopende cafetaria en pizzeria. Na de renovatie kwamen zij niet terug. Wel kwamen er Lidl eenAction die veel regionaal publiek aantrekken. Daardoor kan een lunchroom rekenen op veel publieken omzet, op voorwaarde dat daar de juiste sfeer is. En er zijn andere mooie inkomstenbronnen,zoals verhuur van een (feest)zaal, winkel- en kantoorruimte op basis van gebruik.Dit bedrijfsplan belicht de vele kansen en voordelen van het BewonersBedrijf en de Noorderpoortvoor de wijk. Het BewonersBedrijf beperkt daarbij zich niet tot een bepaalde groep of club. Iedereenkan er plezier aan beleven.De oprichters van het BewonersBedrijf menen dat het zal voorzien in een grote behoefte en dat hetbinnen twee jaar zichzelf volledig kan bedruipen.De principes van een BewonersBedrijf zijn ontleend aan de manier waarop in EngelandDevelopment Trusts en Community Enterprises opereren. Een BewonersBedrijf:1. Werkt aan economische, fysieke en sociale ontwikkeling van een gebied waarinbewoners zichzelf herkennen;2. Is onafhankelijk, zelfvoorzienend en winst vloeit terug naar de wijk en komt niet bijprivate personen terecht;3. Is geïnitieerd door (komt voort uit) bewoners, is in bezit van bewoners en wordtbestuurd door bewoners;4. Is gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, lokale overheid, instellingen enbedrijven
 4. 4. 4InleidingDit document is het bedrijfsplan van het op te richten BewonersBedrijf De Hambaken.Het document is geschreven voor alle belangstellenden met als doel: te informeren over de maatschappelijke rol en activiteiten van het BewonersBedrijf, de verwerving van de Noorderpoort aan het Wielsem (ons voormalige buurthuis) door degemeente ’s-Hertogenbosch als buurthuis door het BewonersBedrijf, de verwerving van het benodigde startkapitaal.Er zijn twee belangrijke uitgangspunten: Het BewonersBedrijf moet onafhankelijk zijn en iets zijn waar alle wijkbewoners plezier aankunnen beleven, dus niet alleen de leden van een bepaalde groep of club. Het BewonersBedrijf moet duurzaam zijn, wat betekent dat het voortbestaan nietafhankelijk mag zijn van subsidies. Er moeten voldoende structurele inkomsten zijn.Het BewonersBedrijf heeft een maatschappelijke functie. Zeker in economisch moeilijke tijden is hetbelangrijk dat het BewonersBedrijf zich vooral richt op die middelen die succesvol en stabielopereren over langere periode mogelijk maken. Het BewonersBedrijf ziet daarom voor deNoorderpoort twee hoofdbestemmingen, een horecaonderneming (lunchroom) en ruimteverhuur.Zoals de bedrijfsnaam al zegt is het BewonersBedrijf een bedrijf VAN de wijkbewoners en hunwensen en behoeften zijn richtinggevend, uiteraard binnen de bovengenoemde randvoorwaarde.WijkschetsDe wijk De Hambaken ligt in ’s-Hertogenbosch Noord. Het een 70-jaren wijk.De wijk wordt doorsneden door eendoorgaande weg, het Wielsem, en haaksdaarop door een hoogspanning tracé totvier kwadranten. Elk kwadrant is een buurt,geheten Sprookjesbuurt, Edelstenenbuurt,Muziekinstrumentenbuurt en Hambakenbuurt. In het hoekje linksboven, tegen desnelweg A59 aan, ligt nog een kleine buurtmet slechts een straat, de Baken genaamd.Anders dan in de rest van de Hambakenstaan hier vrijstaande koopwoningen.De Hambaken is vooral een woonwijk.Er staan veel eengezinswoningen met eenrelatief lage huurprijs (socialewoningbouw). Er wonen verhoudingsgewijsveel mensen die te kampen hebben metmeerdere problemen, zoals werkloosheid,verslaving, psychische problemen, armoedeen opvoedingsonmacht. Het percentagejongeren dat van school komt zonder startkwalificatie is veel hoger dan het stedelijke gemiddelde.Sommige jongeren veroorzaken overlast en het gevoel van veiligheid is bij bewoners niet hoog.
 5. 5. 5Hieronder staan enkele getallen (bron CBS) waaruit blijkt dat het in de Hambaken minder goed gaatdan in de rest van de stad.Edel-stenen-buurtMuziek-instrumen-ten buurtSprookjes-buurtHambaken-buurtWijk deHambaken’s-Hertogen-boschInwoners 1.160 1.315 1.640 1.375 5.490 109.090Woningen 420 475 745 550 2190 63.254Inwoners/woning 2,76 2,77 2,20 2,50 2,51 1,72Inwoners/km2 4.697 6.119 6.780 6.773 6.100 5.447Inkomen 14.300 15.000 13.900 * 14.200 14.323 18.464* Het lage inkomen kan verklaard worden doordat In de Sprookjesbuurt veel goedkope flats zijn.De Hambaken is geen Vogelaarbuurt, maar wel een z.g. GSB-gebied (Groot Steden Beleid) en krijgtdaardoor extra aandacht van de gemeente en andere instanties. Uit het ‘Budget 40+ Wijken’ heeftde gemeente ‘s-Hertogenbosch 1,33 miljoen euro ontvangen voor versterking van de wijk.ZeggenschapEen incident eind 2008, waarbij een stadsbusmet stenen werd bekogeld, heeft geleid tothet ‘19-punten Actieprogramma Hambaken2009-2010’. Jammer genoeg werden dewijkbewoners niet betrokken bij het opstellenvan dit plan. Ook bij de renovatie van hetwinkelcentrum werden de bewoners nietsgevraagd.Pas naar aanleiding van een artikeltje ‘Degemeente behandelt ons als onmondigekindertjes’ in het Brabant Dagblad (d.d. 10-3-2009) werd snel door de instanties eenklankbordgroep samengesteld.Zoals het woord ‘klankbord’ aanduidt, gaat het om het doorgeven van geluiden en niet omzeggenschap. Communiceren met de wijkbewoners was een contractuele taak van deklankbordgroep. Wat zeggenschap betrof schoten de wijkbewoners er niet veel mee op. In het bijna4-jarig bestaan van de klankbordgroep was er nooit een voorlichtingsbijeenkomst, openbarevergadering, website, nieuwsbrief of spreekuur. De klankbordgroep bleef daarom onbekend.De klankbordgroep is vanaf 1-1-2013 een door de gemeente erkende wijkraad. Hierdoor is er eenbetere positie om de wijkbelangen te behartigen. Denk hierbij aan zaken die op straat plaatsvinden, zoals verkeer, veiligheid, herstructurering, onderhoud van openbare ruimte, speel- enparkeergelegenheid. Het BewonersBedrijf richt zich op activiteiten die in of vanuit een buurthuisplaatst kunnen vinden. Afgaande op de krantenberichten over de wijkraad blijkt dat ook zij dezeambities heeft.De instanties gingen de afgelopen jaren onderling meerdere samenwerkingsvormen aan, waarondereen wijkbeheergroep, een koppelproject, een veiligheidshuis, een wijktafel, een wijkonderneming eneen (nieuw) wijkteam. Zij namen de initiatieven en startten projecten, maar ook daarbij was er
 6. 6. 6weinig zeggenschap voor de Hambaken bewoners. Dat kan ingrijpend veranderen door deNoorderpoort als ontmoetingsplek en laagdrempelig inlooppunt, waar men advies kan krijgen overwat nodig is om verder te komen.Wat is een BewonersBedrijf?Een BewonersBedrijf is een zakelijke onderneming in eigendom van alle wijkbewoners waarin zoveelmogelijk wijkbewoners samenwerken aan betere leefomstandigheden in hun leefomgeving.De wijkbewoners en niet de instanties voeren het beheer en starten projecten.De taak van professionals is ondersteunend daar waar zij gevraagd worden.Een BewonersBedrijf kenmerkt zich doordat er een belangrijke economische gerichtheid is. Het iseen echt bedrijf en gaat als zodanig opereren. Dat vereist een totaal andere benadering dan die vanconventionele wijkorganisaties. Zij zitten met het dilemma dat zij de prijzen voor hun leden zo laagmogelijk willen houden en anderzijds dat beperkte inkomsten voldoende moeten zijn om de vastelasten en alle overige kosten op te brengen. De cashflow is daardoor problematisch.Er is een succesvoller verdienmodel, dat wel wat zakelijk inzicht vereist. Een bedrijf kan groeien doorte exporteren. Zorg voor doelgroepen/inkomstenbronnen die breder zijn dan die in de eigen wijk.Dat levert geldstromen naar de wijk op. Anderzijds is het belangrijk om de geldstromen die de wijkuitgaan te beperken. Een goede strategie is Asset Based Community Development (ABCD).
 7. 7. 7Hierbij wordt vraag en aanbod van diensten en goederen in de wijk inkaart gebracht, gepubliceerd en gekoppeld.Zie voor meer informatie over de ABCD strategie het boek‘Wijkontwikkeling op eigen kracht’ op http://www.LsaBewoners.nlSubsidies zijn uiteraard welkom, maar om te blijven bestaan zijn eigenstabiele structurele inkomstenbronnen noodzakelijk. Er moet goedgekeken worden welke activiteiten hier aan bijdragen.ActiviteitenToelichting op het schemaIn het bovenstaande schema staan activiteiten met een economisch rendement en/of sociaalrendement. De activiteiten met de rode kaders zijn voor die vanaf de start of op korte termijngerealiseerd worden. Die in een blauw kader volgen later. Zie de paragraaf ‘De plannen van hetBewonersBedrijf’. Hieronder volgt een korte toelichting.De activiteiten in de rode kaders zijn:- Horeca: lunchroom gericht op de bezoekers van het winkelcentrum en op de wijkbewoners(goedkope maaltijden)- Ruimteverhuur clubs en feesten: er is momenteel geen feestgelegenheid in de Hambaken.- Ruimteverhuur ondernemers: er zijn ruim 300 ondernemers in de wijk die van huis uit werken. HetBewonersBedrijf biedt ze een representatieve werkomgeving (b.v. voor het ontvangen van klanten)en kantoorfaciliteiten en -diensten.- Copyshop: diverse printers A4-A0 gericht op de bovenstaande ondernemers en wijkbewoners.- Web shop & zaterdagwinkel: deze is gericht op startende ondernemers waarvoor de stap naar hetopzeggen van een baan en de last huurcontracten een te grote stap zijn.- Film: met een beamer in de zaal op woensdagmiddag voor de jeugd en zondagmiddag voor alleleeftijden. Een aansluitende discussie of debat is een mogelijkheid.LegendaSR = Sociaal RendementER = Economisch Rendement
 8. 8. 8- Vraag & AanbodZie de ABCD-methode. Hiermee kan men berichten plaatsen op de wijkwebsite.Het verschil met de talentenbank van Divers is dat er geen intakes zijn.Voor kortlopende berichten komt er op de wijkwebsite een prikbord zoals in supermarkten.De activiteiten in de blauw kaders zijn:- Bibliotheek: servicepunt voor de stadsbibliotheek plus een eigen collectie met leen- enruilmogelijkheid.- Taallessen en inburgering: de gemeente betaalt geen inburgering meer. Door in grote groepen tewerken kunnen de lessen betaalbaar blijven.- Uitleen (tuin)gereedschappen: wijkbewoners kunnen gratis tuingereedschappen lenen in hetbloemenwinkeltje (project Kroon op je wijk). Dit kan voor particulieren uitgebreid worden metandere gereedschappen voor het uitvoeren van kleine klussen, zoals boormachines.- Postdiensten: sorteren en distributie van o.a. weekbladen, reclamebladen. Post-restante.- Werkgelegenheid: er komt een uitzendbureau die actief gaat bemiddelen tussen werkelozewijkbewoners en bedrijven.- Wijkactiviteiten: een komt een activiteitencommissie die o.a. contact onderhoud met allerlei clubs(waaronder sport, gezelligheid, educatie), feesten organiseert (zoals Sinterklaas, Suikerfeest) enactiviteiten voor de jeugd in de zomervakantie (veel jongeren gaan niet of slechts kort met vakantie).E.e.a. gaat in samenwerking en afstemming met de BBS, wijkraad, wijkteam, andere wijkorganisatiesen bedrijven. Denk daarbij aan leertrajecten en huiswerkbegeleiding (schooltaak?).Maatschappelijk rendement staat centraalHet BewonersBedrijf heeft een maatschappelijke en welzijn taak. Zie onze visie en missie.Het sociaal rendement dat een BewonersBedrijf realiseert is het bestaansrecht van hetBewonersBedrijf. Het concept BewonersBedrijven gaat er vanuit dat je dit sociaal rendement alleenduurzaam kunt realiseren als je onafhankelijk bent en daarom moeten ze ook financieelonafhankelijk te zijn. Dit betekent dat je je eigen geld moet verdienen, maar wel altijd met derealisatie van het sociaal rendement als doel.Het kunnen uitvoeren van de maatschappelijke taken vereist de nodige middelen. Het opbouwenvan een stabiele financiële basis is daarom noodzaak. Daarom zal het BewonersBedrijf in het beginzich vooral richten op het economisch rendement.Onafhankelijk zijn sluit samenwerking met andere instellingen niet uit. Als het BewonersBedrijfonafhankelijk is kan ze juist een sterke samenwerkingspartner zijn met organisaties in de wijk omoptimaal rendement te behalen.Belangrijk is dat het schema laat zien dat financiële uitgaven ook vertaald kunnen worden in sociaalrendement. Sociaal rendement is lastig meetbaar en te vertalen in financiële opbrengsten. Zo kansoms gekeken worden naar wat de uitgespaarde kosten van uitbesteding zijn of wat het kost aanschadelijke gevolgen als iets niet gedaan wordt.
 9. 9. 9Visie van het BewonersBedrijf De HambakenDe Hambaken moet een wijk zijn waar het prettig wonen is. Dat betekent o.a. dat er voorzieningenmoeten zijn waar de wijkbewoners behoefte aan hebben. Denk hierbij aan scholing, werk, winkels,gezondheid, ontspanning, ontmoeting, sport, kunsten cultuur, etc. Het zijn de wijkbewoners die samenzelf het beste kunnen bepalen aan welkevoorzieningen zij de meeste behoefte hebben, beterdan de gemeente, woningcorporaties en andereinstanties. Mede door de bezuinigingen gaat deoverheid taken en verantwoordelijkheden aanburgers overdragen. In Engeland is daar al veelervaring mee opgedaan onder de naam Big Society.De principes van een BewonersBedrijf zijn ontleendaan de manier waarop in Engeland DevelopmentTrusts en Community Enterprises opereren.Wijkbewoners hebben daar een grote mate vanzeggenschap over hun eigen wijk. Zij exploitereno.a. gebouwen waar allerlei soorten diensten aan dewijk geleverd worden. De rol van gemeente eninstanties is meer ondersteunend en minder sturendgeworden. Ook de bewoners van de Hambakenkunnen daar een voorbeeld aan nemen en eendergelijk BewonersBedrijf oprichten. VoorNederland is dat innovatief.Missie van het BewonersBedrijf De HambakenHet BewonersBedrijf wordt een sociaal duurzame organisatie die inspeelt op de lokale behoefteno.a. door het ontwikkelen en beheren van projecten op het gebied van economie, werkgelegenheid,sport, kunst, cultuur, communicatie (informeren en raadplegen), welzijn en leefbaarheid.De rechtspersoonlijkheid zal vereniging of stichting zijn. Er is dan geen winstoogmerk en het profijtzal volledig ingezet worden voor de doelstellingen van de organisatie.Het BewonersBedrijf heeft de navolgende missie als grondslag voor haar werkwijze:Het BewonersBedrijf is een organisatie van bewoners van de Hambaken die zich inzetten voor zeggenschap overhun eigen wijk en betere leefomstandigheden, richt zich op de sociaal economische versterking van de wijkbewoners, neemt initiatieven en start projecten. Instanties zijn ondersteunend, zorgt voor een goede communicatie met de wijkbewoners, is representatief voor en legt verantwoording af aan de wijkbewoners, heeft waardering voor de medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, de winst komt ten goede aan de wijk, zal commercieel en ondernemend handelen, creatief en innoverend zijn, werken opmilieuvriendelijke en duurzame wijze.Een belangrijk aspect van een BewonersBedrijf is dat het duurzaam is. Professionals van deinstanties komen en gaan, maar de bewoners blijven bestaan.Een BewonersBedrijf is VAN de wijkbewoners en dus hun eigendom. Iedere wijkbewoner enwijkorganisatie mag initiatieven aandragen, graag zelfs. Iedereen mag overal van kennis nemen en
 10. 10. 10een mening vormen. De instanties mogen uiteraard adviezen geven, maar de wijkbewoners zijnuiteindelijk richtinggevend.CommunicatieDe wijkbewoners staan centraal. Het is daarom een belangrijke plicht van het BewonersBedrijf hengoed en regelmatig te informeren en te raadplegen. Dit zal gebeuren door bijeenkomsten, zoalsdoor een wekelijkse open coffee. Er kunnen dan o.a. op informele wijze contacten worden gelegdmet andere wijkbewoners en vertegenwoordigers van instanties. De instanties kunnen ookgebruikmaken van een laagdrempelige inlooppunt. Het BewonersBedrijf zal bewoners bij hulpvragendoorverwijzen naar de van toepassing zijnde instanties.WijkwebsiteSociale media (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.) bieden nieuwe mogelijkheden tot communicatie.Uniek voor de wijk . Het BewonersBedrijf had een interactieve website. Zie hieronder de homepage.Als het BewonersBedrijf doorgaat, zal deze weer operationeel worden.Deze interactieve website gebruikt het Bewoners Informatiesysteem (BIS) van Cybertheek.Het BIS biedt naast allerlei informatie een uitgebreid pakket aan communicatieve voorzieningen. Zozijn er o.a. een forum, een chatroom, een buurtbibliotheek, een wiki, een poll, referendums,enquêtes, petities, een webwinkel, vraag & aanbod, een kieswijzer, een helpdesk, email, bel mij,nieuws en links naar andere wijkwebsites.Zie voor meer informatie over het BIS de website www.Cybertheek.nl
 11. 11. 11De plannen van het BewonersBedrijfMogelijke activiteitenEen gebouw als laagdrempelig inlooppunt, waar ruimtes verhuurd en diensten verleend worden,zoals door een horecagelegenheid, is van enorm belang voor de inkomsten. Een BewonersBedrijfkan ook zonder gebouw bestaan door het uitvoeren van organisatorische en welzijnstaken. Denkhierbij aan zaken als een werkgelegenheidsbureau, thuiszorg, verzorgen openbare ruimte,postdiensten (wijk- en weekbladen), gezamenlijke inkoop (b.v. collectieve verzekeringen),inburgering (in 2008 waren er in de Hambaken zo’n 1000 inburgeringsgerechtigden).Het kan allemaal, maar met een wijkgebouw straalt een BewonersBedrijf herkenbaarheid envertrouwen uit bij de wijkbewoners.Het BewonersBedrijf start met horeca en ruimteverhuur. Hoever en in welke richting hetBewonersBedrijf zich daarna verder zal ontwikkelen ligt open. Iedere wijkbewoner mag suggestiesvoor het BewonersBedrijf aandragen. Het bestuur van het BewonersBedrijf beslist uiteindelijk overhet vervolg en zal dat motiveren. Een belangrijke voorwaarde is dat verwacht mag worden dat devoorstellen haalbaar zijn en een goed economisch en sociaal rendement hebben.De wijk de Hambaken is een 70-er-jaren wijk. Er waren toen een winkelcentrum met diversebuurtwinkels en een buurthuis, de Inham genaamd. In het midden van de wijk stond deHambakenschool. Deze school brandde in 1999 geheel af. Op de plek waar de school stond kwam deBrede Bossche School (BBS). Aan de achterzijde kwam een uitbouw met een maatschappelijk bureau(de wijkwinkel, momenteel wijkplein genaamd). Een tevens daar gelegen ruimte met een biljard eneen barretje moest de functie van het buurthuis de Inham overnemen. Door de ligging, sfeer enopeningstijden is dat nooit goed gelukt. Feesten voor particulieren zijn niet meer mogelijk.In 2003 trok de welzijnsonderneming Divers in het buurthuis en noemde het de Noorderpoort.Door de bezuinigingen van de gemeente krijgt Divers 30% minder budget en moet daardoor ookbezuinigsmaatregelen nemen. In de periode van april t/m oktober 2012 verhuist de
 12. 12. 12welzijnsonderneming Divers van de Noorderpoort naar de Vliert. De gemeente wilt in deNoorderpoort het nieuwe wijkteam vestigen. Het is de vraag of de instanties, die al elders kantorenhebben, het gebouwtje echt nodig hebben. Zij kunnen veel huisvestingskosten uitsparen doorruimtes in het buurthuis te huren op de momenten dat zijdie echt nodig hebben (b.v. als inlooppunt).Het zou goed zijn als de Noorderpoort, dat ooit onsbuurthuis was, wordt teruggegeven aan de wijkbewoners.In het uitvoeringsplan 2013-2014 van de gemeente staatdat de gemeente het BewonersBedrijf ondersteunt.Wat kan met de Noorderpoort gedaan worden?Een teruggave van het voormalige buurthuis betekent niet dat het opnieuw als voorheen eenzelfdebuurthuis of jeugdhonk wordt. Omwonenden herinneren zich nog goed de problemen en onrust diedat toentertijd gaf. Het voorstel is te komen tot een goed en duurzaam geleide organisatie naarvoorbeeld van de Engelse Community Enterprises en Development Trusts.Dit voorstel betreft de navolgende twee bestemmingen die zichzelf kunnen bedruipen.Bestemming 1. Vestiging van een lunchroomEnkele jaren geleden is het winkelcentrum deHambaken gerenoveerd. Helaas werden dewijkbewoners niet gevraagd wat zij daar graag wildenzien. Er kwamen Lidl en Action en slechts twee kleinerewinkels die voorheen in het winkelwinkel zaten. Eencafetaria en een pizzeria verdwenen en dat is een grootgemis. De Noorderpoort ligt door de centrale ligging opeen ideale plaatst. Door de aanwezigheid van depubliekstrekkers Lidl en Action is er altijd veel gezelligedrukte. Er is nog geen gelegenheid tot het drinken vaneen kopje koffie, e.d. en dat schept de verwachting dateen lunchroom (voor koffie, thee, chocomelk, melk, yoghurt, frisdrank, soep, gebak, verpakt ijs,belegde broodjes, pannenkoeken, e.d.) op die plek op veel publiek kan rekenen. Het pand ligt aande noordzijde van het parkeerterrein van het winkelcentrum met de ingang naar het zuiden. Eenzonnig terras is daarom mogelijk.Er is al een kleine keuken met bijbehorende bergruimte aanwezig. Bij de bouw was er een bar en hetgebouw voldoet voor een groot deel aan de eisen die gesteld worden aan een horecagelegenheid.De keuken is te klein voor een lunchroom. Voor een goede hygiëne is een spoelruimte gewenst.Er is een centrale ruimte vlak achter de ingang. Hier kunnentafeltjes komen. Rechts van de ingang is er een garderobe en zijner toiletten. Voor een goede sfeer komen er o.a. planten enkunst, waaronder schilderijen aan de muur van lokalekunstenaars (mogelijk ook te koop).Afhankelijk van de ontwikkelingen, is het niet uitgesloten dat ineen latere fase er een keuken kan komen voor warmemaaltijden. Ook kookclubs kunnen op bepaalde dagen in dekeuken terecht. In ieder geval moet de keuken voldoen aan allegestelde eisen (hygiëne, beperking stankoverlast, ergonomie).
 13. 13. 13Een horecagelegenheid levert een hoog sociaal rendement, maar op de betreffende plek ook eenbelangrijk economisch rendement. Zie verder de paragraaf ‘Plattegrond Noorderpoort’Bestemming 2. RuimteverhuurDe Noorderpoort is momenteel een kantoorgebouw. Het leentzich daarom goed voor een ondernemerscentrum, zonder alteveel inrichtingskosten. Het ondernemerscentrum biedtzakelijke diensten, voorzieningen en kantoor- en vergaderruimteop basis van gebruik. Met name de kleine en startendeondernemers kunnen daardoor een complete werkplekreserveren, vergaderen, cursussen en workshops houden, klantenin een representatieve omgeving ontvangen, etc. Zij hoeven geeneigen kantoorruimte te kopen of te huren met langlopendecontracten, voorschotten en vaste lasten. Belangrijk is ook dat zij andere ondernemers kunnenontmoeten, adviseren en bijstaan. De geplande lunchroom past mooi bij ruimteverhuur. Denk aanlunches, recepties, feestjes, e.d. Het gebouwtje heeft al kantoor- en vergaderruimte.Volgens het Arbo-advies kost een werkplek 5 tot 6 m2 per persoon. De kantoren zijn ong.25m2, datwil zeggen dat 4 tot 5 personen daarin kunnen werken. Voor vergaderen is 2 m2 nodig. Er kunnen 12personen in een kantoor van 25m2 vergaderen.Alles is gelijkvloers en de ingang ligt aan een parkeerterrein. Er is een bushalte dichtbij. Hierdoor ishet gebouw goed toegankelijk voor allerlei soorten van vervoer en voor rolstoelen.Roken binnen het gebouw is niet toegestaan. Er is geen plaats voor een rokersruimte.Relatie met de BBSDe BBS stelt gratis ruimtes ter beschikking voor activiteiten voor en door wijkbewoners, echter nietvoor feesten van particulieren. De BBS rekent voor commerciële organisaties marktconforme prijzen.Bewoners kunnen naar accommodaties buiten de wijk gaan. Vaak moeten zij dan, als zij zelfmaaltijden meenemen, daar een flinke boete (250-300 euro) voor inkomstenderving betalen.In de BBS is er een ruimte met een bar. Voor de clubs in de BBS biedt dit de gelegenheid om naafloop wat te gaan drinken. Deze horecavoorziening is geen belangrijke concurrent voor die in deNoorderpoort. De toegang is niet uitnodigend gelegen en er is geen vaste bediening (de conciërgesdoen dat erbij).Wat biedt de Noorderpoort aan ondernemers?Er komt een z.g. smart work center waar (wijk)ondernemers werkruimte huren op basis van gebruik.Zie ook het succesvolle Seats2Meet concept (op http://www.Seats2Meet.com).Dit is wat de Noorderpoort aan ondernemers kan gaan bieden: Open- en gesloten werkplekken. Vergader- en instructieruimte met beamer of smartboard. Snel draadloos internet. Video conferencing. Ruimte in de webwinkel. PC’s met div. software, waaronder voor grafische toepassingen. Snelle en speciale printers, o.a. voor A3-formaat, tot A0-formaat posters, labels enlettertapes. Catering, Terras.
 14. 14. 14 Ontmoetingsplek voor professionals. Een prettige plaats voor ontmoetingen, samenwerking,inspiratie en zelfontplooiing. Organisatorische en secretariële diensten. Goed bereikbare locatie, per OV en/of auto dichtbij gelegen aan de A59 en A2. Reserveren via Internet.Bezettingsgraad- Er zijn 320 inschrijvingen in de Kamer van Koophandel in de wijk de Hambaken (excl. het AAG-gebouw). De wijk is een woonwijk en de meeste ondernemers werken vanuit huis. Voor deze groepis het prettig om af en toe dichtbij gebruik te kunnen maken van de faciliteiten in de Noorderpoort.- Er is weinig tot geen concurrentie in de wijk.- Door de centrale ligging en de aanwezigheid van de lunchroom is het gebouwtje ook interessant alslaagdrempelig inlooppunt en intakeplek voor de instanties.- Organisaties die ruimtes aanbieden op basis van gebruik, als Seats2Meet, zijn erg succesvol.- Op LinkedIn is er regelmatig vraag naar vergaderruimtes.De gemeente vindt de gemiddelde bezettingsgraad van buurthuizen in ‘s-Hertogenbosch van 40% telaag. De Noorderpoort heeft een beperkte ruimte, waardoor het snel vol zit. Al tijdens devoorlichtingsavond bleek er veel interesse te zijn voor het huren van ruimtes, o.a. van eendwarsfluitschool, de Muzerije en verschillende ondernemers in de wijk. In het begin is er nog weinignaamsbekendheid en bekendheid met het aanbod. Ook wordt er gefaseerd geïnvesteerd inuitbreidingen. In de begroting is daarom rekening gehouden met een groeicurve.Wat biedt de Noorderpoort aan particulieren?De zaal is geschikt voor het ontvangen van gezelschappen. Er kunnen naast feesten en partijenallerlei activiteiten worden gehouden. Nog te onderzoeken mogelijkheden en afhankelijk van debehoefte zijn: Werkgelegenheid, ook voor personen met beperkingen. Filmvoorstellingen in de zaal. Open Coffee met o.a. het bestuur van het BewonersBedrijfo b.v. elke vrijdagmiddag van 17:00 tot 19:00 uur. Copyshop. Vrije PC’s met Internet. Bibliotheek servicepunto afhalen en inleveren (bestellen via Internet),o 1 boek meenemen tegen 2 inleveren. Ruimtes voor b.v. de wijkzuster, zuigelingenzorg, opvoedadvies, cursussen b.v. EHBO,theorie rijexamens, muziekschool, wellness (kapper, pedicure, manicure, etc.), logopedie. Taal- en Inburgeringscursussen. Lezingen, workshop, exposities, hobbyclubs. Talenten/ABCD-databank voor het in kaart brengen enpubliceren van lokaal aanwezige talenten en capaciteiten en hetverbinden van vraag en aanbod. Werk- en stageplekken en hulp bij het vinden van werk. Webwinkels (7x24) Wijkwinkel(s) op zaterdag . Uitleenpunt (tuin)gereedschappen. Een speel-o-theek.
 15. 15. 15 Centraal verzamelpunt post, krantjes, reclamebladen, e.d. Deze worden dan niet meer doorverschillende partijen bezorgd, maar 1x per dag door de buurtpostbode. Postrestante afhaalpunt onbezorgbare post en pakketten.Ook kunnen met de gemeente afspraken gemaakt worden over het onderhoud van de openbareruimte. Maar nogmaals, het BewonersBedrijf is VAN en VOOR en DOOR wijkbewoners. Hunbehoeften en wensen bepalen uiteindelijk de koers.Overige bestemmingen.Deze zijn afhankelijk van de behoefte van de wijkbewoners. Van alles is mogelijk als het nietconcurreert met reeds bestaande organisaties en diensten. En uiteraard moet het haalbaar zijn,financieel gezond en betaalbaar.BeheerOverdags is er tenminste een kok voor de bediening aanwezig en een beheerder voor deruimteverhuur. De boekhouding kan gedaan worden met behulp van een boekhoudpakket. Het LSAzorgt voor een accountant.OpeningstijdenEen belangrijk uitgangspunt is dat omwonenden zo weinig mogelijk overlast ondervinden van deactiviteiten in de Noorderpoort. Een andere uitgangspunt is de veiligheid in en rondom het gebouw.Wij willen daarover met de omwonenden afspraken maken. Ons voorstel is:- De lunchroom is open gedurende winkeltijden (8:30-20:00 uur).- De werkplekken en zaal zijn ook ‘s-avonds beschikbaar. Reserveren is dan verplicht. De op Internette reserveren dagdelen zijn 9-13, 13-17 en 18-22 uur. Buiten de winkeltijden is de deur dicht enmoet men binnengelaten worden.- Uit de gesprekken gehouden bij de handtekeningactie blijkt dat er bij de wijkbewoners een grotebehoefte bestaat aan een feestruimte. Dit kan b.v. op de vrijdag- en zaterdagavond tot uiterlijk 24uur.- Er is interesse van een gebedsgroep voor de zondagmorgen.Inlooppunt/ontmoetingsplekResumerend. Een horecagelegenheid is momenteel een groot gemis in de wijk. Het is noodzakelijkvoor een sluitende exploitatiebegroting van het pand. Een uitnodigende ingang trekt het altijdaanwezige winkelpubliek. De kosten van de verbouwing leveren een belangrijk economischrendement door een hogere omzet en een groot sociaal rendement. De Noorderpoort moet eenlaagdrempelig inlooppunt en gastvrije ontmoetingsplek voor de wijkbewoners worden. Het belangdaarvan is van niet te onderschatten voor een wijk waar weinig sociale cohesie is.
 16. 16. 16ParkerenDe Noorderpoort ligt aan de noordzijde van het parkeerterrein van het winkelcentrum. Er zijn in ’s-Hertogenbosch Noord geen pakeerautomaten en er is geen blauwe zone. Dat is een voordeel voorde bezoekers van de Noorderpoort. ‘s-Avonds is er voldoende parkeerruimte. Overdag is het vrijdruk op het parkeerterrein. Een horecagelegenheid zal invloed hebben op de parkeerdruk. Als hetwinkel publiek een kopje koffie gaat drinken, dan blijven enkele auto’s langer geparkeerd. Bezoekerskunnen erop geattendeerd worden dat aan de achterkant van het gebouwtje parkeerplekken zijn enop 2 minuten loopafstand liggen 2 parkeerterreintjes (De Tondeldoos en de Rozenelf) die altijd leegof vrijwel leeg zijn, omdat aanwonenden hun autos’s op het pleintje voor hun deur parkeren.Te verwachten is dat het recontructieplan ‘Hart voor de Hambaken’ er meer parkeerruimte komt.
 17. 17. 17MarketingDe vijf Ps van marketing zijn: Product, Prijs, Plaats, Promotie en Personeel. Deze zijn als volgt.1 Product horeca en ruimteverhuur2 Prijs Er is geen concurrentie in de wijk. Lidl en Action zijn publiekstrekkers voor de heleregio. Omdat de meeste bezoekers van buiten de wijk komen, kunnen de prijzenmarktconform zijn, wat goed is voor de geboden kwaliteit.Voor de wijkbewoners komen speciale (kortings)regelingen en acties, b.v. eenstamppot- of bruine bonen avond.3 Plaats De plaats is het gebouwtje de Noorderpoort gelegen aan de noordzijde van hetwinkelcentrum de Hambaken. Dit gebouwtje is, omdat het voorheen eenbuurthuis was, geschikt voor het voorgenoemde product.Lidl en Action trekken veel winkelpubliek wat goed is voor de horecagelegenheid.4 Promotie De promotie richt zich vooral op de wijkbewoners.Mogelijke communicatiekanalen zijn wijkgerichte websites, de wijkkrant deNieuwsbaken en de weekkranten.5 Personeel Het personeel bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten.Beroepskrachten zijn belangrijk voor een gedegen beheer.Swot diagramSTERKE PUNTEN (behoeften) ZWAKKE PUNTEN- De overgrote meerderheid van de wijkbewonerswilt graag het voormalige buurthuis terug.- In de wijk zijn er ong. 300 vanuit huis werkendeondernemers., die voor het ontvangen vanrelaties, het geven van demonstraties, workshops,e.d. van een passende omgeving gebruik willenmaken.- Er is in de wijk weinig tot geen concurrentie ophet gebied van horeca en ruimteverhuur.- Er is veel draagvlak onder de wijkbewoners,maar dat blijkt moeilijk te mobiliseren. Metname het vinden en vasthouden van geschiktebestuursleden behoeft veel inspanning.- De economische recessie. Mensen zijnterughoudend met uitgaven.- Er is een flinke omzet nodig om de vastelasten op te brengen.- Beperkte parkeerruimte overdags.KANSEN (die wij niet voorbij moeten laten gaan) BEDREIGINGEN- Het gebouw De Noorderpoort staat vanafoktober 2012 leeg. Het is ontworpen als buurthuisen na enige herinrichting weer daartoe geschikt.Het is centraal gelegen bij een druk bezochtwinkelcentrum, ideaal voor een lunchroom.- De gemeente en andere instanties staanwelwillend t.o.v. van het bewonersinitiatief.- Het LSA ondersteunt aspirant BewonersBedrijvenen biedt mogelijk een startkapitaal.- De wijkraad wilt samen met de kickboksclubde Noorderpoort beheren.- De plannen voor reconstructie van hetcentrum van de wijk zijn nog onduidelijk.- Door zwak bestuur en incidenten in hetverleden is er geen goede reputatie alsbuurthuis.- Omwonenden kunnen gaan klagen overoverlast.
 18. 18. 18Plan van AanpakDe onderstaande fasen zullen doorlopen worden.Fase 1. Het initiatief
 19. 19. 19Het plan het voormalige buurthuis terug te krijgen ontstond op de ‘Inspraakavond bezuinigingen’ op22-2-2011 toen bekend werd dat Divers het pand de Noorderpoort ging verlaten. In deze eerste fasewerden een aantal gegevens (gele vlakken) met elkaar in relatie gebracht met als resultaat eenvoorstel tot verwerving van de Noorderpoort. Het plan is in de loop van de tijd uitgebreid. De rodedraad is altijd horeca en ruimteverhuur gebleven.Fase 2. Het draagvlakIn deze fase werden de wijkbewoners betrokken bij het voorstel. Er was al bij de gemeente contactgeweest over hun medewerking aan het project. Acties naar wijkbewoners in deze fase zijn: Informeren en raadplegen van wijkbewoners o.a. doormiddel vano de wijkgerichte websites, waaronder www.Hambaken-Actief.nlo 11-10-2011, artikel in de Weekkranto 22-01-2012, informeren en flyeren op het bewonerscongreso 01-02-2012, artikel in de wijkkrant de Nieuwsbakeno 14-02-2012, aanschrijven alle (320) ondernemers in de wijko 01-03-2012, uitnodiging bijeenkomst op de voorpagina van de Nieuwsbakeno 09-03-2012, informatieve bijeenkomst met PPT presentaties + discussie in de BBSo 24-05-2012, posters op de 2 basisscholen (o.a. in de bieb)o 03-06-2012, informatieve stand op de rommelmarkto 09-07-2012, start handtekeningenactie Inzet van de beproefde ABCD-strategie (vraag & aanbod en matches)Wat is de definitie van draagvlak en is er voldoende draagvlak? Is dat draagvlak ook breed gedragenen niet enkel beperkt tot het draagvlak voor de belangen van een bepaalde groep of vereniging?Het BewonersBedrijf is er voor ALLE bewoners en ALLE bewonersorganisaties en tracht hen zo goedmogelijk te informeren en te betrekken.Het blijkt dat vrijwel iedereen die van het voorstel hoorde positief tot zeer enthousiast is.Van meerdere zijden is er al belangstelling voor het gebruik van ruimtes.Er was wel een protest in het Weekblad van ‘Een bewoner van het Spinnewiel’ . Deze persoon wildegeen jeugdhonk zoals voorheen. Dat had in 2002 geleid tot vernielingen en vechtpartijen.Zie Deze bewoner kan gerust zijn, want dat zal met het BewonersBedrijf niet gebeuren. HetBewonersBedrijf biedt de wijkbewoners iets mooi aan waarvan zij veel plezier kunnen hebben.Er is een handtekeningenactie gehouden. Er is gestopt bij zo’n 400 handtekeningen, omdat uit dedaarbij gevoerde gesprekken bleek dat iedereen het buurthuis graag terug wilde voor de wijk.De handtekeningenactie toont daarmee aan dat er een overweldigend draagvlak is onder dewijkbewoners. Opmerkelijk is dat opvallend veel wijkbewoners goede herinneringen hebben aan hetvoormalige buurthuis, de feestgelegenheid en de kinderopvang.
 20. 20. 20Fase 3. Het bestemmingsplanIn het voorontwerpbestemmingsplan ‘Noord’ is de locatie bestemd als ‘Maatschappelijke’ functie.De navolgende zaken zijn toegestaan: bibliotheken, kinderdagverblijven, naschoolse opvang,openbare dienstverlening, paramedische voorzieningen, praktijkruimtes, religie, uitvaartcentrum enverenigingsleven, behalve als (geluids)overlast te verwachten is.- In deze trits ontbrak een horecagelegenheid van categorie 2 en 3Horeca van categorie 2:het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse (restaurantbedrijf, waaronder ook wordenverstaan lunchrooms, eethuizen, bistros, automaten, broodjeszaken en dergelijke);Horeca van categorie 3:een bedrijf dat is gericht op het ter plaatse verstrekken van dranken, waaronder feestzalen;Momenteel is er geen feestgelegeneid in de buurt en daar is grote behoefte aan. Omwonenden (vanhet Spinnewiel) zijn bang voor problemen, maar het BewonersBedrijf zal zorgen voor zo weinigmogelijk overlast. Zo mogen als de winkels dicht zijn alleen nog groepen die vooraf gereserveerdhebben naar binnen.De horeca bestemming is onmisbaar als inkomstenbron.Er is ter plekke veel winkelpubliek, wat belangrijk is voor een grote omzet. Ook is veel bezoek van deHambakenbewoners te verwachten. Er is momenteel niets in de eigen wijk en de Hambaken-bewoners zijn aangewezen op de cafetaria in het Rompertcentrum, Orthen of de Maaspoort, alletever om te lopen. Er zijn hoge vaste lasten (pandhuur, energie, personeel). Een horecagelegenheidis daarom noodzakelijk om inkomsten te verwerven voor een duurzame onderneming. Inkomsten uitde horeca zijn stabieler dan die uit ruimteverhuur, omdat er door Action en Lidl altijd veelwinkelpubliek aanwezig is. Ook de bestemming ‘winkels’ ontbrak. De verkoop van producten van endoor bewoners (kleding, kunst, hapjes, e.d.) is een belangrijke wens voor de zaterdagwinkel.Gelukkig kwam de gemeente op 15-5-2012 naar buiten met het document Resultaten vooroverlegen inspraak bestemmingsplan "Noord" . Hierin staat:Het college waardeert de inspanningen van de inspreker zeer om zich in te zetten voor De Hambaken.In het voorontwerpbestemmingsplan is voor het gebouw Noorderpoort een maatschappelijkebestemming opgenomen conform het huidige gebruik. In het vigerende bestemmingsplan DeHambaken 1973 is deze bestemming ruimer. De gronden zijn bestemd voor wijk enbuurtvoorzieningen, zoals winkels, horecabedrijven, praktijkruimten, kantoren, wijkgebouwen envergaderruimten.Zoals de inspreker zelf ook aangeeft, is het plan nog in ontwikkeling. Zo zijn onder andere de functiesdie volgens de inspreker in het gebouw zouden moeten komen nog niet duidelijk. Om niet op deuitkomsten van dit onderzoek vooruit te lopen, worden in het ontwerpbestemmingsplan Noord debestaande rechten uit het vigerende bestemmingsplan De Hambaken 1973 overgenomen.De gronden en opstallen zijn eigendom van de gemeente. Alvorens over eventuele overdracht vangronden en/of opstallen gepraat kan worden, dient de inspreker een uitgewerkt ondernemingsplante kunnen overleggen. Op dat moment kan bekeken worden of gronden en/of opstallen kunnenworden overgedragen of in gebruik worden gegeven aan het op te zetten BewonersBedrijf en onderwelke condities dat zou kunnen.
 21. 21. 21Omdat de gronden gemeentelijk eigendom zijn, behoudt de gemeente ook de mogelijkheid om testuren ten aanzien van het gebruik. Met name horeca is een functie die De Hambaken al snel totoverlast kan leiden. Het college zal ervoor zorgdragen dat een eventuele horecavestiging zo veelmogelijk aansluit bij de wensen van de wijk.De bestemmingen van het momenteel geldende bestemmingsplan ‘De Hambaken 1973’ blijven dusongewijzigd van kracht. Er zijn geen belemmeringen voor de vergunning van eenhorecagelegenheid. Positief is ook dat over condities wordt gesproken. Dat doe je niet als je deoverdracht als horecavestiging niet ziet zitten. Dat de gemeente de belangen van omwonenden enwijkbewoners afweegt, is niet meer dan logisch en iets waar het BewonersBedrijf graag aanmeewerkt.De benodigde vergunningenDe gemeente gaat over de exploitatievergunningen. Nu het bestemmingsplan horeca mogelijkmaakt, volgt haast automatisch ook de afgifte van een horecavergunning. Het pand had eenhorecagelegenheid en de inrichting voldoet aan de afmetingen en ander eisen gesteld aanhorecagelegenheden. Alleen het punt van een telefoneervoorziening is gedateerd. Mogelijk komt ergeen vaste telefoon, omdat vrijwel iedereen mobiel kan telefoneren. Er is een aspirant kok die allebenodigde papieren heeft, idem een lid van het kernteam.Fase 4. Onderhandelingen overdracht gebouwWat het BewonersBedrijf voor ogen staat is mogelijk. De hamvraag is nu of de gemeente deNoorderpoort wilt overdragen aan een BewonersBedrijf en onder welke condities. Zo is de statusvan buurthuis gewenst, omdat dat financiële voordelen levert.Het nieuwe wijkteam (Gemeente, Divers, Juvans, MEE, Zayaz) is nu gehuisvest aan de Zirkoon 7, eendrive-in woning van Zayaz. Zij wilden verhuizen naar de Noorderpoort, maar waarschijnlijk wordt hetwijkplein (achterin de BBS) de nieuwe bestemming.Ook het Wijkplein, die gevestigd is in de Brede Bossche School, wilt naar de Noorderpoort verhuizen.En ook de woningcorporatie Zayaz heeft plannen gemaakt voor een flatgebouw op de plaats van deNoorderpoort, maar die zijn momenteel bevroren. De instanties hebben allemaal al hun vestigingen,werk- en vergaderfaciliteiten, maar met de Noorderpoort als inlooppunt midden in de wijk menen zemakkelijker contacten te kunnen leggen met de wijkbewoners. Als het enkel om de contacten metbewoners gaat, kunnen ze ook flexplekken huren bij het BewonersBedrijf. De lunchroom en de doorons geplande verbouwing van de ingang maakt de Noorderpoort pas echt goed tot eenlaagdrempelig inlooppunt . Gelukkig staat de gemeente niet afwijzend over huren van hetBewonersBedrijf.Divers is op 23 maart naar de Vliert verhuisd. Het pand staat vanaf 14 oktober leeg.De gemeenste stel bepaalde voorwaarden aan de nieuwe gebruiker. Er moet een bedrijfsplan zijnwaaruit blijkt dat de gebruiker structurele middelen heeft om duurzaam te kunnen opereren. Verderzal er een startkapitaal nodig zijn voor o.a. de inrichting. Het Landelijk Samenwerkingsverbandaandachtswijken (LSA) kan een startkapitaal toewijzen, maar stelt op haar beurt ook weer allerleivoorwaarden. Zo verlangt het een verregaande samenwerking met bepaalde wijkorganisaties. HetBewonersBedrijf is daartoe bereid, maar ook die andere bewonersorganisaties moeten dat willen.Een probleem is dat ook zij k de Noorderpoort willen verwerven.Het bedrijfsplan is nodig voor de afdeling ‘Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw’ van de gemeente.Deze gaat een advies uitbrengen aan het College van Burgemeester en Wethouders voor detoewijzing van de Noorderpoort. De gemeente neemt voor het einde van 2012 een besluit wie erdan in mag komen.
 22. 22. 22SamenwerkingHet vierde principe van een BewonersBedrijf is dat het gericht moet zijn op samenwerking metbewonersverenigingen, lokale overheid, instellingen en bedrijven.De bewonersorganisaties zijn voornamelijk verenigingen op het gebied van sport, ontspanning,educatie, kunst en cultuur. Er bestaat de z.g. Zelfstandige Activiteiten Groep (ZAG), bestaande uitbestuursleden van diverse clubs in de wijk. De welzijnsonderneming Divers zorgt voor devergaderingen. Het ZAG is geïnformeerd over het BewonersBedrijf.Divers heeft zich ook ingespannen om bewoners, gemeente en instanties nader tot elkaar tebrengen en te laten samenwerken. Zo zijn er straatcontactpersonen die zich vooral richten op deopenbare ruimte en buurtvaders. Door bezuinigingen is het welzijnswerk flink verminderd en het isonduidelijk of dit nog doorgang vindt. Er zijn nu z.g. straatcoaches. Het zijn werknemers van eenbeveiligingsbedrijf die door de wijk fietsen en wijkbewoners aanspreken op ongewenst gedrag.In de Hambaken is er een z.g. wijkplein, voorheen wijkwinkel geheten. Het wijkplein bestaat uitenkele kantoorruimtes gelegen aan de achterzijde van de Brede Bossche School (BBS). In dewijkpleinen kunnen burgers terecht met vragen over de Wmo, wonen, zorg, inkomen en welzijn.Maatschappelijke organisaties houden er spreekuur.Er bestaat verder de z.g. wijktafel Noord. Dit is een overlegorgaan waarbij een vaste groep vanbewoners en professionals onderwerpen die spelen in die wijk bespreken en samen aanpakken.Iedere wijk heeft een afgevaardigde in de wijktafel. De wijktafel beslist o.a. over de toekenning vande Bewoners Initiatief Gelden (BIG).Samenwerken of samengaan?Een van de basisprincipes van een BewonersBedrijf is dat het gericht is op samenwerking metbewonersverenigingen, lokale overheid, instellingen en bedrijven.Dat betekent echter niet zomaar fuseren met een bepaalde partij die dat graag wilt, want dan gaatde neutraliteit, onafhankelijkheid, identiteit, handelingsvrijheid en doelstellingen van hetBewonersBedrijf verloren. Als een BewonersBedrijf haar neutraliteit en autonomie opgeeft,ontstaat het gevaar dat het BewonersBedrijf wordt geassocieerd met een bepaalde groep.Die kleuring kan de samenwerking met andere groepen bemoeilijken of blokkeren en het draagvlakschaden. Liever zijn wij een onafhankelijke en sterke samenwerkingspartnerSamenwerken doe je niet alleen. Als BewonersBedrijf steek je je hand uit in de hoop dat die wordtaangenomen. De andere partij kan echter het BewonersBedrijf als een concurrent en bedreigingzien. Zo willen in de Hambaken meerdere partijen de Noorderpoort verwerven. Dat heeft tot nogalwat onrust geleid.Omdat alle partijen grote waarde hechten aan burgerkracht is het voor de hand liggend dat allewijkbewoners betrokken worden bij het toewijzingsproces en zich in een referendum mogenuitspreken over wat zij het liefst zien in de Noorderpoort.Het BewonersBedrijf is voor samenwerking met ALLE bewoners en met ALLE bewonersorganisatiesen gaat hen helpen daar waar dat gewenst, zinvol en mogelijk is.Samenwerken ja, samengaan nee.
 23. 23. 23Het organisatie/samenwerkingsmodelDe meeste BewonersBedrijven worden opgerichtdoor leden van het LSA. Zij zijn afgevaardigden vanbestaande bewonersorganisaties, zoals wijkraden.Een voordeel hiervan is dat er meestal al ervarenbestuursleden zijn en een operationeel netwerk metbewoners, bewonersorganisaties (w.o. comités),verenigingen, de gemeente, woningcorporaties enandere instanties. Een BewonersBedrijf moetsamenwerken met andere bewonersorganisaties.Het kan zelfs de ambitie hebben om alsparapluorganisatie te fungeren in de wijk.Dat is voor de hand liggend als er geen andereparapluorganisatie aanwezig is. Voor de Hambakenzou het organisatiemodel er als hiernaast kunnenuitzien. In het bestuur van het BewonersBedrijfworden dan bestuursleden opgenomen uitverschillende bewonersorganisaties en verenigingen.Een andere mogelijkheid is dat een andereorganisatie, b.v. een wijkraad ofwelzijnsonderneming, de verbindende enrepresentatieve taak vervult.In dit model kan een BewonersBedrijf zich beterrichten op haar eigen maatschappelijke taken enplannen. Uiteraard dient er een actieve organisatiete zijn die een verbindende rol daadwerkelijkuitvoert. Momenteel is dat nog niet in de Hambakengerealiseerd.In de Hambaken is er een z.g. wijkteam, waarin deprofessionele instellingen Zayaz (woningcorporatie), Divers(welzijnsonderneming), MEE (gehandicaptenzorg), Juvans(maatschappelijke zorg) en de gemeente samenwerken.Er zal onderzocht worden of een aansluiting van hetBewonersBedrijf bij het wijkteam mogelijk is. Decommunicatielijnen met de professionals zijn dan kort.De uiteindelijke vraag is dus wie bij wie aan tafel gaat zitten.
 24. 24. 24Fase 5. Het bestuurIn deze fase heeft de samenstelling van een deskundig en gedreven bestuur een hoge prioriteit.Het BewonersBedrijf is VAN de wijkbewoners en daarom hoort het bestuur te bestaan uitwijkbewoners. Het mooist is het als het bestuur een evenwichtige afspiegeling van de diversegroeperingen binnen de wijk.Uit de handtekeningactie en de daarbij gevoerde gesprekken blijkt dat er een enorm draagvlakonder de wijkbewoners is voor de plannen van het BewonersBedrijf. De vraag is hoe het draagvlak temobiliseren valt. Er zijn wijkbewoners nodig die de handen uit de mouwen willen steken en de karwillen trekken. Er zijn al aanmeldingen voor het uitvoeren van klussen, maar het verwerven vanbestuursleden blijkt niet eenvoudig te zijn. Een bestuursfunctie vergt veel tijd en is niet vrijblijvend.Ook is het onmogelijk om iedereen tevreden te stellen (b.v. een feestzaal tegenover de rust vanomwonenden) en niet altijd is er daarom waardering voor het bestuur.Daar komt nog bij dat momenteel enkel nog een voorstel bestaat. Er zal veel tijd gestoken worden inhet persoonlijk aanzoeken van geschikte wijkbewoners. De verwachting is dat als het Bewoners-Bedrijf eenmaal een buurthuis beheert en bekend is wat daar gebeurt, de interesse zal toenemen.De oprichters van het BewonersBedrijf hebben zich spontaan aangemeld. Zij vormen het z.g.kernteam. Het kernteam heeft veel kennis en ervaring op het gebied van ondernemen, ICT, welzijn,horeca en facility management. Dat is precies de combinatie die nodig is. Als een oprichter dat wilten voldoet aan de in de onderstaande voorwaarden kan deze als een van de eersten zitting nemen inhet bestuur van het BewonersBedrijf.Bestuursleden van een BewonersBedrijf dienen: een wijkbewoners te zijn, geen medewerker in dienstbetrekking te zijn of financiële belangen te hebben, de visie, missie en intentie in dit ondernemersplan te onderschrijven, op actieve wijze een positieve bijdrage te leveren aan het BewonersBedrijf, geschikt te zijn (de juiste instelling, kennis en ervaring te bezitten) voor de te bekledenbestuursfunctie, te worden benoemd door het bestuur van het BewonersBedrijf.Niet-wijkbewoners kunnen deelnemen aan het bestuur als er sprake is van bijzondere kennis enervaring of een netwerk die in het belang zijn van het BewonersBedrijf. Zo zijn een of tweegemeenteraadsleden welkom, omdat raadsleden gekozen zijn om de belangen van de burgersbinnen de gemeente te behartigen. Zij zijn geen ambtenaren die er zijn voor de belangen van degemeente, maar volksvertegenwoordigers en daarom geen onderhandelingspartners, maarpleitbezorgers. In de statuten zal het een en ander, waaronder het stemrecht, nader uitgewerktworden.Fase 6. De rechtsvormDe rechtsvorm kan zijn stichting, vereniging of coöperatieve vereniging. De vereniging is het meestdemocratische vorm en past daarom bij een BewonersBedrijf, maar het brengt ook het gevaar vaneen moeizame besluitvorming en een kaping door minderheidsgroepen met zich mee.Er is in 2009 een wetvoorstel ingediend voor een maatschappelijke onderneming voor organisatiesmet een maatschappelijke doelstelling die op bedrijfsmatige wijze diensten aanbieden. Het ideeachter deze nieuwe rechtsvorm is onder meer om de mogelijke inspraak en invloed van debelanghebbenden steviger te verankeren. Deze rechtsvorm zou goed passen bij BewonersBedrijven.
 25. 25. 25Mogelijk dat er een aparte rechtsvorm gaat komen voor BewonersBedrijven, een soort stichting meteen paar extra rechten en voorzieningen, bijvoorbeeld t.a.v. de belastingen, zoals geen heffing vanbtw. Voorlopig zijn er weinig keuzemogelijkheden.Fase 7. De uitvoering van het plan, PR, beheerEr komt een uitvoeringplan met o.a. doelstellingen, statuten, inrichtingsplan, safety en security,budgetten, functieprofielen, werkprocessen en -instructies, klachten- en privacyreglementen,menu’s per seizoen incl. tarieven, een PR- en evenementencommissie.De planning en de begroting gaan uit van 4 periodes van naar verwachting elk 3 tot 4 maanden.De werkelijke duur hangt af van de ontwikkelingen, zo ook de genoemde activiteiten.Met name in de eerste periode zijn er veel onkosten voor o.a. de herinrichting en de vaste lastenzonder dat daar eigen inkomsten tegenover staan.Er komen regelmatige bijeenkomsten voor medewerkers en vrijwilligers. Verder staat hetuitvoeringsplan op Internet, zodat alle betrokkenen op de hoogte blijven van de gang van zaken.Periode 1, voorbereidingenZodra het pand beschikbaar komt zal het worden aangepast aan de bestemmingen horeca enruimteverhuur. Naar verwachting zijn 2 maanden nodig voor de verbouwing en de inrichting van dekeuken en de zaal. Er is maar een eerste indruk mogelijk en die moet goed zijn, zodat men graagterug komt. Ook zal de ingang wat uitnodigender gemaakt moeten worden, b.v. met bloembakkenen lichtbakken.Plattegrond NoorderpoortMomenteel zijn er 7 kantoren en 2 spreekkamers. De welszijnsonderneming Divers heeft hiertoeeen aantal wanden in het gebouwtje geplaatst. De bar is weg en er is nu een bali.Het gebouwtje is ontworpen als buurthuis en de originele staat lijkt,gezien de verwachte behoefte, beter te voldoen dan de huidige.De kosten in periode 1 zijn: Sloop wanden, afvoer van puin, herstelwanden en vloeren, schilderwerk, keukeninrichting , tafels en stoelen,keuken- en eetgerei, planten, (feest)verlichting, enkele werkplekkenen fatsoeneren van de hoofdingang.Zoveel mogelijk zal gezocht worden naar nog goed bruikbare tweedehandse goederen. Misschienwillen leveranciers bijdragen. Ook franchise formules kunnen interessant zijn. Een probleem isechter dat er nog geen aantoonbare omzet is. Wellicht is dit iets voor een latere fase.KinderopvangVanwege de flinke bezuiningen zou er weer behoefte kunnen ontstaan aan de oorspronkelijkepeuterspeelruimte. In een ouderparticipatiecrèche zorgen de ouders onderling voor de opvang vanelkaars kinderen. Dit soort crèches moeten voldoen aan alle wettelijke regels die ook voor regulierecrèches gelden, behalve de opleidingseisen en de ARBO-eisen. Voor de kosten van dit systeemkunnen ouders, als zij en de crèches voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang,terugvallen op de kinderopvangtoeslag. In de berging kan speelgoed opgeslagen worden, ook vooreen eventuele speel-o-theek. Zie verder http://www.buurtoudersnederland.nlPeriode 2, de openingMogelijk is het gebouwtje al tijdens de verbouwing open voor een kopje koffie. Buurtbewoners
 26. 26. 26kunnen dan zien wat er gaande is en mogelijk willen ze daarbij helpen. Een eerste indruk is maareenmaal mogelijk. Mogelijk is het daarom beter om te wachten totdat de verbouwing voltooid is.Alle wijkbewoners worden uitgenodigd een kijkje te komen nemen en er komen diverse mooieacties om het hernieuwde buurthuis te presenteren.Vanaf het begin dienen de kantoorruimtes geschikt zijn om te verhuren. Er dienen werkplekken tezijn en faciliteiten als internet en printers.De kosten in periode 2 zijn: Inkoop eten & drinken, Pr-materiaal, bureautafels en -stoelen, kasten,hardware, software, etc.Periode 3, het terrasDe ingang ligt aan de noordzijde van het parkeerterrein en de ingang ligt op het zuiden, ideaal vooreen terras. Links van de hoofdingang is er de mogelijkheid voor een zonnig terras. De kan doorlopentot om de hoek van het gebouw. Aan de zijkant is er ook een ingang.Momenteel ligt er strook gras en straatklinkers. Het terras zal betegeld moeten worden.Het zou mooi zijn als het terras voor de zomer van 2013 gebruiksklaar is.Verder zal in deze periode, afhankelijk van het economisch en sociale rendement er aanpassingkomen in het aanbod van de horeca en ruimteverhuur. Bijvoorbeeld, als er veel vraag is naar friet,zal er een grote friteuse met een afzuiginstallatie moeten komen. Is er veel vraag naar verpakt ijs,dan is mogelijk een softijsmachine rendabel. Hetzelfde geldt voor de verhuur van werkplekken enkantoorruimte. Als de copyshop goed loopt, kan er bijvoorbeeld een A0-plotter worden aangeschaftvoor o.a. posters. Er komt een beamer in de zaal. Lopen cursussen en workshops goed, dan isbijvoorbeeld een smartboard een goede aanschaf.De kosten in periode 3 zijn: bestrating, terrasmeubilair, extra keukenapparatuur, kantoorinventarisEr loopt nog een kunstproject waarbij de buurtbewoners een kunstobject mochten uitkiezen. Er zounaast de Noorderpoort een draak op een pilaar komen, maar de kunstenaar heeft zichteruggetrokken. Het budget van 20 mille is nog aanwezig. De tweede keuze was eenontmoetingsplek/parkje met o.a. een mozaïeken vloer. Mogelijk dat deze ontmoetingsplek voor deNoorderpoort kan komen. De Griekse kunstenares Theodora Kotsi wilt dat graag samen met dewijkbewoners uitvoeren.Periode 4. De hoofdingangDe (hoofd)ingang ziet er momenteel niet gastvrij uit. Er zijn massieve deuren zonder ramen en eenmetalen fietsenhok. Er kan een uitnodigende glazen pui met automatische schuifdeuren komen (zie
 27. 27. 27de rode lijnen in de plattegrond). Dit is een flinke bouwkundige ingreep. Het kan wel meteen voormeer binnenruimte zorgen, want de ingang springt nu in. Voor de deskundigheid is een architect ofbouwkundige nodig. Misschien is kostenbesparing mogelijk door de inschakeling van de afdelingBouwkunde van de Hogeschool Avans te ’s-Hertogenbosch.Links en rechts kunnen etalages komen voor de artikelen die in de zaterdagwinkel worden verkocht.De roldeur hangt momenteel achter de ingang en kan daar blijven.De kosten in periode 4 zijn: tekeningen, sloopwerkzaamheden, grondwerkzaamheden, stortenfundering, plaatsing pui, elektrische schuifdeur, reconstructie dak en hemelwaterafvoer, elektrischevoorzieningen (o.a. verlichting, intercom, lichtbak) en installatie.
 28. 28. 28Binnengekomen bewonersinitiatievenHet BewonersBedrijf staat open voor de inbreng van initiatieven en suggesties van wijkbewoners enwijkorganisaties. Het bestuur van het BewonersBedrijf geeft op beargumenteerde wijze antwoordop alle binnenkomende vragen. Hieronder staan een paar ontvangen suggesties.Zaterdagwinkel (buurtwinkel)Een wijkbewoner wilt Marokkaanse kleding exposeren en verkopen. Een andere wijkbewoner wiltdat doen met tweedehands kleding (vintage). Het starten van een winkel is een riskanteonderneming. Meestal moet je je baan opzeggen en een huurcontract voor tenminste een jaaraangaan.Oplossing: Op zaterdag zullen er weinig tot geenondernemers in de Noorderpoort aanwezig zijn. Die dag kande Noorderpoort fungeren als wijkwinkel voor wijkbewonersdie graag een eigen winkel willen openen, maar waarvoor diestap nog te groot is. Zij kunnen gebruikmaken van dewebwinkels van het BewonersBedrijf.Op zaterdag kunnen zij hun klanten persoonlijk ontvangen enhun producten tonen en verkopen. Als de hoofdingang wordtverbouwd is links en/of rechts ervan een etalage mogelijk.InburgeringDe subsidies voor inburgering stoppen, waardoor inburgeraars zelf moeten betalen. Voor een wijkmet veel taalachterstand en een hoog percentage inburgeringsplichtigen en -behoeftigen met eenlaag inkomen is dat rampzalig. Een in de wijk gevestigd inburgeringsinstituut wilt met gediplomeerdeNT2-docenten betaalbare lessen geven aan personen die hun taalvaardigheid willen verbeteren enaan groepen inburgeraars. Bij 3 lessen van 3 uur per week duurt een inburgeringstraject gemiddeld12 maanden. Door een groepsgrootte van 10 tot 15 cursisten kunnen de kosten voor de cursist laaggehouden worden.SportschoolDe vereniging Hambaken-Gym geeft o.a. lessen kickboksen in de gymzaal van de Brede BosscheSchool. Zij zegt daar uit haar jasje te groeien. Ook willen zij graag een vaste boksring. Zij zoektdaarom een ander onderkomen met een boksring. Het LSA heeft bij hen de verwachting gewekt tekunnen fuseren met het BewonersBedrijf. Hambaken-Gym en de wijkraad hebben samen hunzinnen gezet op de Noorderpoort en dat in de media gepubliceerd.Antwoord: De sportschool heeft naast eendojo ook kleedkamers met douches nodig.Dit samen onttrekt de helft van deNoorderpoort (zie blz. 35). Een anderprobleem van Hambaken-Gym is dat zijweinig structurele inkomsten hebben.Het BewonersBedrijf is graag bereid totsamenwerking en meedenken en ziet alsoplossing een zelfstandige aanbouw aan de Noorderpoort of huisvesting in de leegstaande gymzaalvan de Mytylschool Gabriël. Huisvesting van een sportschool in de Noorderpoort is geen optie.
 29. 29. 29FinanciënEr is geld nodig voor de verbouwing en herinrichting van het gebouw. Er is maar een eerste indrukmogelijk en die moet goed zijn. Een goede voorbereiding is daarom van groot belang en dat gaatalleen maar met voldoende investeringen. Er kan niet worden afgedongen op hygiëne en veiligheid.Wel kan en zal in fasen geïnvesteerd worden.Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) heeft een experiment gestart met debedoeling een aantal BewonersBedrijven te ondersteunen met kennis en een startkapitaal.Het BewonersBedrijf de Hambaken stond bij het LSA als een van de eersten op de kandidatenlijstvan 14 BewonersBedrijven die in aanmerking kunnen komen voor een startkapitaal van maximaal 2ton. Inmiddels zijn er 4 afgevallen en 6 in de kwartiermaker fase. Begin 2013 zullen de overige 4volgen. Voor verkrijging van een startkapitaal gelden de 4 voorwaarden die te vinden zijn in hetvoorwoord. Aan de invulling wordt nog hard gewerkt. Als het niet lukt, zal er gekeken worden naarandere financieringsmogelijkheden, b.v. microkrediet (zie b.v. http://www.qredits.nl/) ofcrowdfunding. Met name de eerste fase zal dan veel meer inventiviteit vragen.Mede door onzekerheid over het startkapitaal is het onmogelijkom een definitieve en gedetailleerde begroting op te stellen. Eris wel een voorlopige begroting opgesteld met enkel structureleinkomsten. Het heeft tot doel de levensvatbaarheid van hetBewonersBedrijf aan te tonen. De begroting gaat uit vanvoorzichtige verwachtingen en een groeicurve.De begroting, opgesteld in een spreadsheet, is momenteel enkelbeschikbaar voor de partijen die dat nodig hebben, zoals degemeente en financierders. Wel staat hieronder een toelichtingop de uitgangspunten.KostenEr zijn nog geen afspraken gemaakt over of en hoe de Noorderpoort wordt overgedragen.De gemeente heeft 1,33 miljoen extra ontvangen voor versterking van de Hambaken. HetBewonersBedrijf en de Noorderpoort als buurthuis gaan de Hambaken versterken. Het mooist is alshet pand voor 1 euro aan het BewonersBedrijf verkocht wordt. De andere optie is huren. Volgens desubsidieverordening 2011 titel 6 ‘Ruimt biedende accommodaties’ betaalt de gemeente de huurvoor 100% en een beheerder voor 50%. Als deze regel niet meer of gedeeltelijk van kracht is, zal erhuur moeten worden betaald. Hierover zal overleg moeten zijn. De grootste onkostenposten dieDivers betaalde waren ong. 38 mille aan huur en ong. 12 mille aan energie. Uit krantenpublicatieblijkt dat buurthuizen 25 mille per jaar gemeentesubsidie kregen en dat daar door bezuinigingen 4mille vanaf gaat. Andere grote vaste lasten zijn de personeelskosten (beheerder/koks). Mogelijk datgebruik gemaakt kan worden van stagiaires en stimuleringsprogramma’s voor werkgelegenheid.InvesteringenEr zijn in de startfase investeringen nodig voor o.a. de inrichting van de lunchroom(keukeninventaris, eetgerei, tafels en stoelen) en de verhuur van ruimtes en flexplekken.Het hoeft niet allemaal splinternieuw te zijn. Mogelijk willen ook de horecaleveranciers steunverlenen. Een deel van de investeringen wordt afhankelijk van de ontwikkelingen uitgevoerd. Steldat er veel verpakt ijs verkocht wordt, dan is wellicht een softijsmachine een goede investering. Uitde handtekeningenactie blikt dat er een grote behoefte is aan een feestzaal. De reconstructie ervan
 30. 30. 30heeft grote prioriteit.De hoofdingang is lelijk en moet beslist aangepast te worden, zodat het gebouwtje een uitnodigendkarakter krijgt. Een gastvrije entree is omzet verhogend en belangrijk voor de ontmoetingsfunctie.Deze verbouwing kan in een latere fase uitgevoerd worden.BatenDe baten komen uit de horeca, ruimteverhuur en dienstverlening. Mogelijk zijn er structurelesubsidies, b.v. voor een speel-o-theek. Ten aanzien van de baten kunnen alleen prognoses wordengemaakt. Veel hangt al van de bekendheid over wat het buurthuis allemaal biedt, b.v. defeestgelegenheid en de copyshop. De huidige bezetting van bestaande buurthuizen is volgenskrantenberichten 40%. Omdat er nog bekendheid moet worden opgebouwd, kan dat voor deNoorderpoort in het begin minder zijn, maar het kan ook flink hoger uitpakken, omdat er veelbehoefte bestaat aan horeca en een feestgelegenheid. Aan de haalbaarheid bestaat geen twijfel,omdat voor de renovatie van het winkelcentrum er goed draaiende horecagelegenheden waren.Ruimtebehoefte BewonersBedrijf de Hambaken.Het BewonersBedrijf wilt het gebouw beheren voor maatschappelijke doeleinden. De behoeften vanwijkbewoners zijn daarbij richtinggevend. Een belangrijke voorwaarde is dat er een gezondefinanciële basis komt. Een zakelijke exploitatie van het gebouw is noodzakelijk.Divers heeft het pand verbouwd. Er zijn nu 7 kantoorruimtes en 2 spreekkamers. De origineleindeling als buurthuis leent zich veel beter voor een goede exploitatie. Het BewonersBedrijf heefthet navolgende verbouwingsplan.1. De kantoren in de zaal worden verwijderd. Hierdoor is het mogelijk om in de zaal groepen teontvangen.2. De centrale ruimte is te klein voor een lunchroom. Het kantoor aan de noordwestzijde zal bijde centrale ruimte worden getrokken. Indien dat wenselijk blijkt te zijn zal ook gebeurenmet wat voorheen de ‘peuterspeelruimte’ heette.3. De keuken is ook te klein. De aan de oostzijde aangrenzende ruimte is nodig. Despreekkamers daar zullen verdwijnen.4. De voorheen ‘creatieve ruimte’ komt beschikbaar voor het secretariaat en de copyshop.5. De voorheen ‘vergaderruimte’ wordt kantoorruimte, idem de 2 kantoren aan dezuidwestzijde.6. Aan de zuidwestzijde is een terras mogelijk.Er is in het gebouw onvoldoende ruimte voor een sportschool met dojo, douches en kleedkamers.Een aanbouw en de precieze locatie is echter bespreekbaar. Als er compensatie mogelijk is, dankunnen er ook ruimtes ingeleverd worden. De locatie op blz. 8 lijkt een geschikte optie.
 31. 31. 31Plattegrond NoorderpoortOrigineel ontwerp als buurthuis in 1970Het stramien is ong. 5 meter. De oppervlakte van de vierkante ruimtes is ong. 5x5=25m2. De totaleoppervlakte is 536 m2. De buitenmuren en het dak van het gebouwtje verspringen, wat speels is,maar niet energiezuinig. Aan de zuidwestzijde was er een peuterspeelruimte. Het heeft een eigeningang. In het berghok was er een kindertoilet.WestzijdeGezienvanaf hetWielsem
 32. 32. 32Plattegrond NoorderpoortIndeling welzijnsonderneming DiversDivers heeft de Noorderpoort verbouwd waardoor 7 kantoorruimtes en 2 spreekkamers ontstonden.In de centrale ruimte maakte de bar plaats voor een receptie.
 33. 33. 33Plattegrond NoorderpoortIndeling voor het BewonersBedrijfIn de speelruimte stonden een aantal Pc’s aan een lange tafel tegen de muur. Die indeling kanblijven. De PC-ruimte is voor verhuur van losse werkplekken. Bij voldoende belangstelling kan dezeruimte de oorspronkelijke functie van kinderdagverblijf terug krijgen. Er is daar een berging metkindertoilet en een eigen uitgang voor een buitenspeelplaats. Wel zal dan ook de aangrenzendekantoorruimte ook voor het kinderdagverblijf (bedjes) nodig zijn.De ‘creatieve ruimte’ is nodig als personeelsruimte voor de beheerder, secretariële diensten,copyshop, bibliotheek, postsortering e.d. De huidige keuken is te klein voor een lunchroom.De ruimtes voor spreekkamers kunnen (spoel)keuken worden. Een spreekkamer kan terug komen.De hoofdingang ligt aan de zuidzijde en is het meest zonnig. Het is goed zichtbaar vanuit hetwinkelcentrum en er is een gezellige drukte. Dit maakt het zeer geschikt voor een terras.
 34. 34. 34Plattegrond Noorderpoort met SportschoolHambaken-Gym wilt zich vestigen in de Noorderpoort. Er komt dan in de zaal een dojo met boksring.Er is een verbouwing voor de kleedkamers en douches nodig. De meest logische plaats, om doorloopzoveel mogelijk te vermijden, is aan de noordoostzijde. Mogelijk is er ook een secretariaat nodig(kantoor 2, lichtgeel). Wegens aangescherpte hygiënische voorschriften is er meer ruimte nodig voorde keuken. Er blijft dan voor alle andere activiteiten alleen de ruimtes in zuidwest zijde over(lichtgroen). Dat is absoluut te weinig voor de plannen van het BewonersBedrijf.
 35. 35. 35Plattegrond Noorderpoort met aanbouwEen sportschool in de Noorderpoort neemt teveel ruimte in. Een aanbouw is bespreekbaar.Een mogelijkheid is dat 2 kantoorruimtes ingeruild worden voor meer ruimte voor de horeca.De aanbouw is rechthoekig. De lengte en breedte zijn vrij te bepalen.Oostzijde gezienvanaf noordzijde.Ruimte tussen hetSpinnewiel.Groen aan de Noorzijde
 36. 36. 36Plattegrond Noorderpoort met aanbouw 2Aanbouw sportschool. Variant kantoor.De ruimte voorheen aangeduid als ‘creatieve ruimte’ kan bij de uitbouw getrokken worden als ercompensatie is naast kantoor 1.
 37. 37. 37Verwachte bezettingConcept!Dagdeel Ruimte Zaalong. 100m2Kantoren4x25m2 of2x + k.opv.Mamo Groep A ZZPmi Workshop ZZPav Club ClubDi mo Groep B ZZPmi Workshop ZZPav Club ClubWo mo Groep A ZZPmi Film schooljeugd ZZPav Club ClubDo mo Groep B ZZPmi Workshop ZZPav Club ClubVr mo Groep A ZZPmi Inloop Inloopav 20-24u Feest -Za mo Horeca Winkelmi Horeca Winkelav 18-24u Feest -Zo mo Bidgroep -mi Film alle leeftijden -av - -Dagdelen (4 uur) ruimte verhuur:morgen 9-13u, middag 13-17u,avond 18-22uDe horeca is open onderwinkeltijden, maandag t/mdonderdag 9-20u, vrijdag 9-21u,zaterdag 9-18uGroep A is b.v. Volwassen educatie,Nederlandse les of inburgering.Groep B is b.v. een gezelschapsclub,b.v. voor senioren.ZZP en Club gaan middelsreservering via Internet.
 38. 38. 38Stand van zaken d.d. april 2013Zowel het LSA als de gemeente vinden dat het BewonersBedrijf moet samengaan/fuseren met dekickboksclub Hambaken-Gym. Dit is echter een onmogelijke opdracht om de navolgende redenen: Ruimte: zoals op blz. 35 is te zien neemt een sportschool een zeer groot gedeelte van hetgebouw de Noorderpoort in beslag. Hierdoor blijven er te weinig mogelijkheden voor eenwinstgevende exploitatie van het gebouw. Verdienmodel: Hambaken-Gym heeft een ander verdienmodel dan het zakelijke vanBewonersBedrijven. De inkomsten van Hambaken-Gym komen uit contributies en er wordtgerekend op niet structurele subsidies. De inkomsten over 2012 waren 5 mille. De huur enenergiekosten van de Noorderpoort zijn al 38+12=50 mille. Hambaken-Gym wilt het ledentalverdubbelen, maar ook dan kunnen zij hun aandeel in de kosten onmogelijk opbrengen. Uitstraling: Een sportschool met een sportkantine heeft een heel andere uitstraling dan dievan een gezellige lunchroom. Dit is een drempel voor het publiek. Het principe ‘van, voor en door wijkbewoners’ wordt niet bereikt. De 3 vertegenwoordigersvan Hambaken-Gym aan het overleg zijn geen wijkbewoners.Hambaken-Gym maakt gratis gebruik van de gymzaal in de BBS. Verhuizen lijkt erg onverstandig,maar uitgaande dat het noodzakelijk is, heeft het BewonersBedrijf tot op het laatst alternatievengezocht, waaronder huisvesting van Hambaken-Gym in een aanbouw of in de leegstaande gymzaalaan de Klokkenlaan. Dat bleek niet mogelijk en verder vergaderen was zinloos. Het LSA zegdevervolgens alle medewerking op.De per 1 jan. opgerichte wijkraad heeft nu het initiatief van het BewonersBedrijf overgenomen enzal een rapport uitbrengen aan de buurtwethouder Ruud Schouten. Zij willen de horeca uitbestedenaan Cello of andere organisatie van buiten de wijk. In de Nieuwsbaken april 2013 schreef dewijkraad te werken aan ‘voor en met’ wijkbewoners, wat heel wat anders is dan ‘van, voor en door’.Het kernteam van het BewonersBedrijf is teleurgesteld, maar blijft hopen op een klein wondertje.Meer InformatieZie voor een voorbeeld van een zelfstandig geworden buurthuis (’t Huukske in Arnhem) de websitehttp://www.Lombokkers.nl Of die van Wijkcentrum Het Klokhuis in Amersfoorthttp://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=Bewoners+nemen+wijkcentrum+over+&goback=%2Egde_2602153_member_166630541 Of die van het BewonersBedrijf Overdie ophttp://www.overdie.com/oprichting-bewonersbedrijf Er zijn diverse voorbeelden in Engeland vanTrust . Zie bijvoorbeeld http://www.lev-inspire.org.uk/ en www.bubbleenterprises.co.ukHet kernteam vindt openheid en eerlijkheid over onze bedoelingen belangrijk. Mochten er op- enaanmerkingen zijn of auteursrechtelijke aanspraken, dan vernemen wij dat graag.Schriftsteller: Ruud Sikking, e-mail R.Sikking@inter.NL.net, tel. 0625 553 405

×