Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zorgmarkt academy - Social media trends 2013 & resultaten onderzoek social media bij ziekenhuizen

1,101 views

Published on

Wat waren voor 2012 nu de meest in het oog springende social media trends? En wat is dan de verwachting voor 2013? Ruud Kessels neemt u mee door het verleden, heden en toekomst. Daarna de onderzoeksresultaten van het tweede onderzoek naar de inzet van social media bij de Nederlandse ziekenhuizen, de top-3 en natuurlijk de terechte winnaar!

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zorgmarkt academy - Social media trends 2013 & resultaten onderzoek social media bij ziekenhuizen

 1. 1. Social mediaWaar komen we vandaan en waar gaat het heen? Ruud Kessels November 2012
 2. 2. “I think there is a world market for maybe 5 computers” Thomas Watson - chairman of IBM - 1943
 3. 3. “Computers in the future mayweigh no more than 1,5 tons” Populair mechanics - 1947
 4. 4. “There is NO reason, anyone would want a computer in their home” Ken Olson - Founder Digital Equipment Corp. - 1977
 5. 5. …evenVOORSTELLEN
 6. 6. Wie gebruikt social media voor privé gebruik?
 7. 7. ...en wie voor zakelijk gebruik?
 8. 8. Op een schaal van 1 tot 10 geef ik mezelf minstens een 6 voor mijn social mediagedrag.
 9. 9. Waarom willen wij zograag interacteren?
 10. 10. “We maken niet alleen gebruik van Internet, we leven in het Internet”
 11. 11. 2
 12. 12. De online wereld in zijn volle glorie
 13. 13. Medium Functie Nederland Wereldwijd 470 miljoen Microblog van 140 karakters per bericht. Snelle 4,2 miljoen unieke Twitter geregistreerde verspreider van nieuws. bezoekers accounts Social media netwerk met steeds meer 845 miljoen 8,6 miljoen uniekeFacebook websitefunctionaliteit en geregistreerde bezoekers campagnemogelijkheden. gebruikers 9,7 miljoen Nederlands social media- en Hyves geregistreerde n.v.t. content netwerk. gebruikers 150 miljoen 3,4 miljoen unieke LinkedIn B2B social media netwerk. geregistreerde bezoekers gebruikers 7,5 miljoen unieke 800 miljoen unieke Youtube Eén na grootste zoekmachine. bezoekers bezoekers 654.874 100 miljoen Google+ Social media netwerk van Google geregistreerde geregistreerde gebruikers gebruikers 150.000 unieke 11,7 miljoen unieke Pinterest Online prikbord bezoekers bezoekers Bron: Marketingfacts | cijfers dateren van januari 2012
 14. 14. Medium Functie Nederland Wereldwijd 5 miljard telefoons, 45% van de internetgebruikers Aanjagers van de groei van sociale waarvan bijna 2Smart phones heeft een smartphone, ofwel media (overal en altijd). miljard een 5,5 miljoen smartphones. smartphone. • 8 tot 12% van Nederlandse populatie bezit een tablet. 75 miljoen tablets Tablets • Er zijn 1,7 miljoen gebruikers. verkocht sinds 2010. • Eén tablet wordt gemiddeld door 2,3 personen gebruikt. Apple: 593.311 Mobiele toepassingen die functionaliteit of fun biedt aan de Android: 407.140 ± 15 apps per smartphone Apps gebruiker. Een app is een aanvulling WP7: 71.246 en 22 per tablet. op een dienst/product of is zelf het Blackberry: 60.000 product of de dienst. Totaal: 1.131.697 Bron: Marketingfacts | cijfers dateren van januari 2012
 15. 15. 12 3
 16. 16. 3
 17. 17. 93% van de social media gebruikers vindt dat organisaties aanwezig moeten zijn op social media.
 18. 18. Zij het met een relevante boodschap. “Don’t sell bullshit!”
 19. 19. Het gaat om dialoog, niet om monoloog.
 20. 20. ...en dat is iets watwe nog moeten leren.
 21. 21. Het publiek is er klaar voor.85% van de social media gebruikers vindt dat organisatiesniet alleen aanwezig moeten zijn in de social media, maar hun fans ook op een goede manier moeten activeren.
 22. 22. Resistance is futile,you will be assimilated”
 23. 23. And nowfor somethingcompletelydifferent!
 24. 24. Inzet van social media bij de Nederlandse ziekenhuizen anno 2012 Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2
 25. 25. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2
 26. 26. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Vraagstelling “ In hoeverre communiceren de Nederlandse ziekenhuisorganisaties met hun klanten via sociale media.”Ond er zo ek 2
 27. 27. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Gekeken naar*: 90 Nederlandse ziekenhuizen Aanwezigheid op LinkedIn Soort ziekenhuis: SAZ, STZ, FF, CWZ, MCH, NFU Mate van activiteit op LinkedIn Aantal specialisten Aanwezigheid op Facebook Aantal medewerkers Mate van activiteit op Facebook Aantal bedden Aanwezigheid op Twitter Verwijzing op de website naar social media kanalen Mate van activiteit op Twitter Interactie mogelijkheid anders dan ‘contact’ Waardering op Klout.com * Omwille van overzichtelijkheid en begrijpelijkheid is gekeken naar drie meest relevante kanalen. Daarbij is gekeken naar de ‘big three’: Linkedin, Facebook, Twitter.Ond er zo ek 2
 28. 28. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Puntenwaardering op: Aanwezigheid social media logo’s op website KPI’s LinkedIn: KPI’s Twitter: 1. Aantal followers op Linkedin company profile 1. Aantal ‘following’ 2. Aantal medewerkers op Linkedin 2. Aantal ‘followers’ 3. Aantal leden op Linkedin group 3. Aantal verstuurde tweets KPI’s Facebook: 4. Balans tussen ‘following’ en ‘followers’ 1. Aantal fans 5. Datum laatste posting 2. Datum laatste posting 6. Retweets, mentions, reply’s 3. Likes, reacties, interactie? Vindbaarheid en score in klout-score 4. Check in’s?Ond er zo ek 2
 29. 29. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Onderzoeksmethodiek De gegevens zijn opgehaald in de periode juli en augustus van het jaar 2012. Alle homepages van de ziekenhuis websites zijn bekeken. Per onderzocht social media kanaal is vervolgens gekeken naar de kwantiteit (massa) en de kwaliteit (de mate van interactie). De onderzoeks-KPI’s zijn volgens een bepaald puntensysteem beoordeeld.Ond er zo ek 2
 30. 30. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De onderzoeksresultatenOnd er zo ek 2
 31. 31. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Aantal ziekenhuizen met een verwijzing naar social media op de websiteOnd er zo ek 2
 32. 32. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Interactiemogelijkheid op de website, anders dan ‘contact’Ond er zo ek 2
 33. 33. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2
 34. 34. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal followers op het Linkedin company profileOnd er zo ek 2
 35. 35. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal medewerkers op LinkedinOnd er zo ek 2
 36. 36. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Gemiddeld aantal followers per ziekenhuis profielOnd er zo ek 2
 37. 37. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Linkedin groupsOnd er zo ek 2
 38. 38. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal leden Linkedin groupsOnd er zo ek 2
 39. 39. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2
 40. 40. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aanwezigheid op FacebookOnd er zo ek 2
 41. 41. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op Facebook De volgende criteria zijn gehanteerd: 1. Laatste posting binnen 7 dagen? 2. Likes? 3. Reacties? 4. Interactie? 5. Check in’s? In totaal kunnen er 5 punten gegeven worden.Ond er zo ek 2
 42. 42. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op FacebookOnd er zo ek 2
 43. 43. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op FacebookOnd er zo ek 2
 44. 44. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2
 45. 45. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Géén account op TwitterOnd er zo ek 2
 46. 46. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal verstuurde tweetsOnd er zo ek 2
 47. 47. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Gemiddeld aantal verstuurde tweets per ziekenhuisOnd er zo ek 2
 48. 48. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal ‘following’ per ziekenhuisOnd er zo ek 2
 49. 49. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal ‘followers’ per ziekenhuisOnd er zo ek 2
 50. 50. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op Twitter De volgende criteria zijn gehanteerd: 1. Meer dan 200 followers? 2. Meer dan 1.000 followers? 3. Goede verhouding following <-> followers 4. Laatste posting binnen 7 dagen? 5. RSS van website (autotweet)? 6. Retweets/mentions? 7. Reply’s? In totaal kunnen er 7 punten gegeven worden.Ond er zo ek 2
 51. 51. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op TwitterOnd er zo ek 2
 52. 52. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op TwitterOnd er zo ek 2
 53. 53. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op TwitterOnd er zo ek 2
 54. 54. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2
 55. 55. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Klout-scoreOnd er zo ek 2
 56. 56. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Conclusies 1. Veel ziekenhuizen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een duidelijke visie, strategie of interactietactiek in relatie tot de communicatie met patiënten via social media. Dat vertaalt zich in een groter aantal contacten die voorlopig nog vooral door de patiënten zijn geïnitieerd. 2. De koplopers nemen social media meer en meer op in de dagelijkse praktijk: het patiënten portal van het UMCU, het direct terugkoppelen naar betrokkenen van tweets door het HAGA ziekenhuis, vacatureplaatsingen door het Ziekenhuis Amstelland. 3. Over het geheel stellen wij dat social media in vergelijking met ons vorige onderzoek een beduidend grotere plek binnen de curatieve sector hebben verworven. De adviezen die wij aan het eerste onderzoek toevoegden, hebben navolging gekregen. 4. Wel lijken social media nog steeds een te veel op zichzelf staand kanaal te zijn, in plaats van dat zij onderdeel zijn van een mix aan communicatiekanalen. Op dit punt zien wij nog verbeteringen mogelijk; social media moeten de traditionele communicatiekanalen aanvullen.Ond er zo ek 2
 57. 57. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De top-10 Aantal punten Naam ziekenhuis Score in % van de 63 UMCU 45 71% eve n geheim UMC St. Radboud Nog Maxima Medisch Centrum 43 68% 42 67% Erasmus MC 35 56% LUMC 34 54% VUMC 33 52% St. Anna ziekenhuis 32 51% Jeroen Bosch ziekenhuis 32 51% Rijnstate 32 51%Ond Haga ziekenhuis 32 51% er zo ek 2
 58. 58. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De top-3Ond er zo ek 2
 59. 59. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De top-3Ond er zo ek 2
 60. 60. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Nieuwsgierig naar de resultaten van vorig jaar?Ond er http://www.slideshare.net/RuudKessels/onderzoek-inzet-social-media-bij-nederlandse-ziekenhuizen zo ek 2
 61. 61. Waar staat uw ziekenhuis? Zoek gerust contact met: Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2
 62. 62. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De conversatie gaat verder!Ond er zo ek 2
 63. 63. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] 2014?Ond er zo ek 2
 64. 64. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De top-3Ond er zo ek 2
 65. 65. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De nummer 3 met 42 punten:Ond er zo ek 2
 66. 66. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De nummer 2 met 43 punten:Ond er zo ek 2
 67. 67. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] “And the winner is”, met 45 punten:Ond er zo ek 2
 68. 68. Anne van der Heyden Ruud KesselsPartner BMC Kessels [communicatie | media] Beste ziekenhuis 2.0 2012

×