Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uck lightning talk - "succesvol converseren in de virtuele wereld"

548 views

Published on

Op 9 april 2013, in het Mirliton Theater, deelden tien inspirerende sprekers in maximaal vijf minuten hun 'ei van columbus' met het publiek. Eén ervan was ik en dit was mijn verhaal.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uck lightning talk - "succesvol converseren in de virtuele wereld"

 1. 1. Waarom vinden we het zomoeilijk om een gesprek aan teknopen in de virtuele wereld?
 2. 2. Lang geleden was het allemaal heel eenvoudig. Weverzamelden rond het kampvuur en we vertelden elkaarverhalen. Al dan niet onder het genot van een stukjemammoet.
 3. 3. Hoe anders is dat nu. Niet alleen woorden, maar ookbeelden en filmpjes worden tegenwoordig geschaardonder de dragers voor verhalen. We hebben de socialemedia als virtuele vertelplekken omarmd. En dat zijnkanalen met geheel eigen wetten.
 4. 4. Op elk kennisaspect is wel een blogger te vinden, die er‘werkelijk’ alles van weet. Facebook, Twitter enLinkedIn zitten boordevol content en verspreiden dieinformatie razendsnel. Iedere verteller heeft daarin bijnadezelfde autoriteit en juist de autoriteiten van “vroeger”worden met enige argwaan bekeken.
 5. 5. Dat leidt aan de ene kant tot vervlakking, maar ook totverdieping.
 6. 6. We moeten terug naar de essentie van waarom we ooitook weer zo hielden van verhalen. Van vertellers die methun verhalen mensen wisten te verbinden. We blijvenbehoefte houden aan nieuwe verhalen. Ook op internet.
 7. 7. Maar in de digitale wereld is de klassieke rolverdelingtussen ‘zender’ en ‘luisteraar’ én de non-verbaleinteractie volledig verdwenen. Op social media ben jeverteller én luisteraar tegelijk. En door al die bijdragenvan al die verschillende vertellers zijn we al snel hetspoor bijster.
 8. 8. Verhaal = reconstructieDat brengt ons bij de inhoud: het échte verhaal ontstaatpas in de opeenvolging van al die fragmentarische posts,meningen en reacties. Alleen vanuit die reconstructieontstaat het verhaal.
 9. 9. Digital storytelling vereist regieBij digital storytelling bouw je heel zorgvuldig aan eenstrakke digitale verhaallijn, omdat je het verhaal zogefragmenteerd moet vertellen...
 10. 10. ...op een podium tegen een niet zo aandachtig publiek.
 11. 11. Wees je bewust van jouw eigen plek in die zaal, van demomenten dat je de microfoon hebt om iets bij te dragenén van het feit dat jouw verhaal ook door anderen wordtverteld.
 12. 12. Regie houden dus.
 13. 13. Vanuit het besef dat je een publiek hebt (je volgers)...
 14. 14. ...en jij op jouw beurt weer bij een ander in de zaal zit endus onderdeel bent van andermans publiek (mensen diejij volgt).
 15. 15. Terug naar regievoering. Vanuit de filmwereld sprekenwe dan graag over synopsis, scenario en draaiboek.
 16. 16. Bij ons heet dat net even anders. Wij werken graag metroadmaps, funnels en dashboards.
 17. 17. Drie bouwstenenEn die drie bouwstenen ga ik kort uitleggen.
 18. 18. De roadmapDe roadmap...klinkt heel stoer, maar eigenlijk is het oudewijn in nieuwe zakken. We hebben het hier eigenlijk overde klassieke communicatiekalender. Maar dan in een 2.0jasje.
 19. 19. De roadmap [interactiekalender] Kosten  per   Tijd Bereik bereikt  in   dividu Centraal  onderwerp Centraal  onderwerp Centraal  onderwerp Boodschap Boodschap Bood-­‐ Bood-­‐ schap schap Boodschap Boodschap Boodschap Content Content Content Content Content Content Content Bereik-­‐ Kosten  per   Kanaal  A Kanaal  A Kanaal  A ambiAe  in   bereikte   personen,   persoon,  per   views  of   view  of   anderzijds anderzijds Kanaal  E Kanaal  F Kanaal  G Kanaal  B Kanaal  C Kanaal  H Kanaal  D Kanaal  DJe doet niets anders dan het verdelen van de thema’s enonderwerpen over de tijd en over verschillende kanalen.Hiermee kun je het grote verhaal faseren en opknippenin ‘losse scènes’.
 20. 20. De funnel [performance flow]De funnel maakt het mogelijk om je inspanningen voorafinzichtelijk, meetbaar en inschatbaar te maken.
 21. 21. De funnel [performance flow] Discussie,  status  update,  comment  of  event   op  LinkedIn Tweets Aantal  views  1ste  graads  netwerk PosAng  op  weblog Persbericht  op  nieuwssite Aantal  views  2de  graads  netwerk Contact Afspraak Voorstel Opdracht PresentaAe  op  Slideshare  of  Preso Comments  &  seeding   via  2de  graads  netwerk PosAng,  comment  of  event  op  Facebook Video  op  YouTubeWat stop ik er in, links in beeld, en wat haal ik ervervolgens uit, rechts in beeld.
 22. 22. Het dashboard [de KPI-kaart]Met het dashboard hou je haarfijn bij of je nog steeds opkoers ligt en of jouw verhaal ook daadwerkelijk tot levenkomt.
 23. 23. Het dashboard [de KPI-kaart] Kanaal KPI Periode  1 Periode  2 Et  cetera Kanaal  A Bezoeken,  Ajd,   Data Data Data bouncepercentage,  aantal   discussies,  aantal  retweets,   Kanaal  B likes,  menAons.  Kortom:  alle   Data Data Data denkbare  KPI’s  die  we   eenvoudig  kunnen  meten.   Kanaal  C En  natuurlijk  zijn  die   Data Data Data eenvoudig  uitbreidbaar  en   verrijkbaar  aSankelijk  van  de   Et  cetera systemen  die  je  inzet. Data Data DataDe Key Performance Indicators (KPI’s - of de meetbaredoelen) hou je op gezette tijden bij, zodat er inzichtontstaat of een bepaalde communicatie-actie ookdaadwerkelijk tot activatie van jouw publiek heeft geleid.
 24. 24. Wat het écht leuk maaktMaar de echte essentie van interactie is natuurlijk hetdirect kunnen inspelen op de reacties vanuit ‘the crowd’.
 25. 25. Goed reageren op reacties en ze vooral goed weten teinterpreteren is een ware kunst als alle non-verbalecommunicatie ontbreekt. Dus voor je zelf gaat babbelen,altijd eerst goed luisteren.
 26. 26. Je kunt pas een goede dialoog voeren, als je weet waar het gesprek over gaat.En dan kom ik op deze tegelwijsheid.
 27. 27. De T.H.I.N.K. methode kan daarbij ook enormhelpen.
 28. 28. 1. Reken af met fragmentisme; vertel een consistent verhaal. Ook op internet. 2. Hou zoveel mogelijk de regie over jouw verhaal. 3. Wees je als verteller voortdurend bewust van jouw autoriteit op internet en ga dus niet als een kip zonder kop overal op reageren. 4. Weet hoe en wanneer je moet luisteren en/of moet reageren. 5. Versta de kunst van de digitale conversatie, maar voer die wel op jouw eigen manier.Even samenvatten:1. Reken af met fragmentisme; vertel een consistent verhaal. Ook op internet.2. Hou zoveel mogelijk de regie over jouw verhaal.3. Wees je als verteller voortdurend bewust van jouw autoriteit op internet en ga dus niet als een kip zonder kop overal op reageren.4. Weet hoe en wanneer je moet luisteren en/of moet reageren.5. Versta de kunst van de digitale conversatie, maar voer die wel op jouw eigen manier.
 29. 29. Meer weten? Artikelen over Digital Storytelling: 1. De toekomst van digital storytelling 2. Het fundament van digital storytelling 3. Regievoering op digital storytelling 4. De kunst van digitale conversatieWil je meer weten over digital storytelling, dan verwijs iknaar enkele publicaties op Frankwatching, die ik samenmet Theo Hendriks geschreven heb.
 30. 30. Vragen? https://twitter.com/RuudKessels http://nl.linkedin.com/in/ruudkessels/Voor vragen ben ik onder andere op Twitter en Linkedinbenaderbaar...
 31. 31. En dan ben ik er! Dank voor jullie aandacht.

×