Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HollandTraining - social media training Treeport Zundert

419 views

Published on

Inhoud:
- Hoe doen anderen het? Inspireren aan de hand van voorbeelden uit diverse marktsegmenten, facts & figures, do's and dont's, tips & tricks.
- Strategie: social media als middel in de marketingcommunicatiemix. In groepsverband toewerken naar een aanzet voor een eigen strategie.
- Inrichten van de verschillende stappen: van monitoring, definiëren van de juiste KPI's, inrichten van accounts tot aan de executie ervan.
- Zelf aan de slag!

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HollandTraining - social media training Treeport Zundert

 1. 1. Social media voor professionalsTreeport Ruud Kessels 20 september 2012
 2. 2. Aangenaam kennismaken
 3. 3. Wat gaan we doen? 1. Hoe doen anderen het? 2. Organisatie & strategie 3. Lunch 4. Zelf aan de slag! 5. Evaluatie & afsluiting 6. Leesvoer
 4. 4. 1. Hoe doen anderen het?
 5. 5. 1. Hoe doen anderen het? Nanopil Weegschaal met Pillendoos met draadloosSportcommunity
 6. 6. 1. Hoe doen anderen het?
 7. 7. 1. Hoe doen anderen het?
 8. 8. 1. Hoe doen anderen het?
 9. 9. 1. Hoe doen anderen het?
 10. 10. 1. Hoe doen anderen het?
 11. 11. 1. Hoe doen anderen het?
 12. 12. 1. Hoe doen anderen het?
 13. 13. 1. Hoe doen anderen het?
 14. 14. 1. Hoe doen anderen het?
 15. 15. Koffie?
 16. 16. 2. Organisatie & strategie1. Voorwaarden2. Kritische vragen3. Manifest4. Opdracht5. Inrichting organisatie & team6. Strategie en tactiek
 17. 17. 2.1 Voorwaarden Wat heb je nodig van je organisatie?
 18. 18. 2.1 Voorwaarden Welke afspraken moet je maken? afspraa k is
 19. 19. 2.1 Voorwaarden Heb je richtlijnen nodig?
 20. 20. 2.1 Voorwaarden | wrap up Wat heb je nodig Welke afspraken Richtlijnen?van je organisatie? moet je maken?Op tijd, transparant en feitelijk Met P&O, teamleider, Zo ja, dan ook actief delen en reageren. medewerkers. opvoeden. weten meer kaders.r Sturing loslaten. Niet te stringent. ion’. Wil je Schept voo at ining inform an deze tra et me. , ‘clas sified Langsden voor alle v tact m Afspraken r y e Sor (richtlijnen?) ogelijkhcommunicatie.an con lijnen Gebruik ze ook om te zeggen m kd wat je verwacht. ov er de nisatie, zoe ouw orga Niet iedereen even social Neem ze op in een algeheel Geldj en tijd. plan om organisatie social mediageniek. medialized te krijgen. Niets helpt tegen incidentele Doel en doelgroep voorop. hick ups.
 21. 21. 2.2 Kritische vragen Voo r op 1. Wie ben je (profilering)? prik het bor d! 2. Wat beloof je je doelgroep? 3. Wat betekent dat voor je communicatie? 4. En dus voor je inzet op social media? 5. Wat is je communicatiestrategie? 6. Welke doelgroepen bedien je? 7. Wie is afzender (bedrijf, project, individu)? 8. Wat wil je weten van je doelgroep? 9. Wat heb je te bieden (meerwaarde)? 10. Wat kun je doen met feedback?
 22. 22. 2.3 Manifest Voo r op prik het bor Een kennisautoriteit publiceert. d! Een transparante, open organisatie deelt. Een luisterende organisatie geeft ruimte. Een samenwerkende organisatie netwerkt. Een discussiërende organisatie interacteert.
 23. 23. 2.4 Opdracht • Hoe is je profilering eigenlijk? • Wie behoren tot je primaire doelgroepen?r weten mee ’. Wil je voor ation Hoe wil je met ze communiceren? e training inform an dez • ed lassifi voor de v n inzet van tact me t me. • Wat rbetekent gelijkhede dan con So r y, ‘c o dat ove r de m isatie, zoek het algemeen...? communicatiemiddelen in uw o rgan • j ...En odie van social media in het bijzonder?
 24. 24. 2.5 Inrichting organisatie & team
 25. 25. 2.5 Inrichting organisatie & team
 26. 26. 2.5 Inrichting organisatie & team Directie Marketing Productie Sales Social Media Team ICT Leveranciers? Klanten?
 27. 27. 2.5 Inrichting organisatie & team Centraal Decentraal Holistisch Centraal Decentraal gecoör- gecoör- (als dineerd dineerd geheel) Bron: http://www.socialmediamodellen.nl/
 28. 28. 2.6 Strategie & tactiek
 29. 29. 2.6 Strategie & tactiek
 30. 30. 2.6 Strategie & tactiek Middelenbeheer Operationele takenOpzetten trainings- en kennisprogramma. Meest strategische projecten zelf trekken.Leerlessen verzamelen en delen. Ook begeleiden bij minder strategische issues.Adviseren. Kennis en ervaring verzamelen.Budget & tijd in kaart brengen.Trends monitoren, wegen en integreren.
 31. 31. 2.6 Strategie & tactiek eten eer w r il je m g voo rmat ion’. W trainin e d info n deze t me. lassifi kheden va rry, ‘c ogelij ontac t me So de m zoek dan c over rganisatie, jo uw o
 32. 32. 2.6 Strategie & tactiek meer weten ’. Wil je voor ation ining inform an deze tra et me. , ‘classified den v tact m Sorry mog elijkhe ek dan con ver de tie, zo o org anisa jouw
 33. 33. 3. Lunch
 34. 34. 4. Zelf aan de slag 1. Monitoring } 2. Twitter Publiek opbouwen 3. LinkedIn Posten van gebeurtenissen en boodschappen Delen van kennis (nieuwsberichten, inzichten)? 4. Facebook
 35. 35. 4.1 Monitoring 1. Welke tools zet je in? 2. Opdracht
 36. 36. 4.1.1 Welke tools zet je in?
 37. 37. 4.1.1 Welke tools zet je in? meer weten ’. Wil je voor ation ining inform an deze tra et me. , ‘classified den v tact m Sorry mog elijkhe ek dan con ver de tie, zo o org anisa jouw
 38. 38. 4.1.1 Welke tools zet je in?
 39. 39. 4.1.1 Welke tools zet je in?
 40. 40. 4.1.1 Welke tools zet je in?
 41. 41. 4.1.1 Welke tools zet je in?
 42. 42. 4.1.2 OpdrachtStart je eigen monitoring traject via Google Alerts:1. Ga naar http://www.google.com/alerts/2. Voer de zoekwoorden van je eigen project in.3. Laat ze doorsturen naar je mailadres.
 43. 43. 4.1.2 OpdrachtStart je eigen monitoring traject via SocialMention: meer weten1. Ga naar http://www.socialmention.com/ Wil je ation ’. ining voor tra inform jen deze projectt in. .2. Voer de zoekwoorden den va eigen tact me me lassified van So rry, ‘c ogelijkhe n con m k da3. Laatov zeerdoorsturentie, zoe mailadres. de nisa naar je jouw orga
 44. 44. 4.2 Twitter
 45. 45. 4.3 LinkedIn
 46. 46. 4.4 Facebook
 47. 47. Koffie?
 48. 48. 5. Afsluiting & evaluatie 1. Wat heb je geleerd? 2. Wat ga je nu (anders) doen? 3. Wat vond je van deze dag?
 49. 49. 6. Leesvoer Handige modellen: http://www.socialmediamodellen.nl/ Digital storytelling: http://www.frankwatching.com/archive/2012/07/09/de- toekomst-van-digital-storytelling/ http://www.frankwatching.com/archive/2012/09/17/het- fundament-van-digital-storytelling/ Verkorte url’s maken: http://www.url4u.nl/ http://tinyurl.com/
 50. 50. 6. Leesvoer
 51. 51. 6. Leesvoer
 52. 52. 6. Leesvoer Directie Marketing Productie Sales Social Media Team ICT Leveranciers? Klanten?
 53. 53. 6. Leesvoer Centraal Decentraal Holistisch Centraal Decentraal gecoör- gecoör- (als dineerd dineerd geheel)
 54. 54. 6. Leesvoer Efficiënt Ver van doelgroep en mee r wet e Wil jBewerkelijkvoor Consistent ation’. ining fied i nform an deze tra et me. Centraal‘classi den v S orry, l khe In lijnijmet andere n con e tact m Lange lijnen mog er de communicatie ie, zoek da (hiërarchisch) o v anisa t jou w orgHuisstijl Niet authentiek
 55. 55. 6. Leesvoer Organische groei Ongecoördineerd en mee r wet e Wil jWirwaring voor Authentiek tion’. forma n deze train t me. van accounts Decentraal lassifi ed in Centraal‘c rry, en va contact me beeld Contacthed doelgroep Versnipperd So mog elijk met ek dan ov er de nisat ie, zo a orgExperimenteel jouw Experimenteel
 56. 56. 6. Leesvoer Gestructureerde Kans op worken overload aanpak mee r wet ’. Wil je voor Eén d inform ation persoon met ining van. de ze tra et me Centraal e de Afhankelijk gecoör-‘cl ry, assifi overzichtede n van ontact m één persoon So r ogeli jkh c kennis van dineerd m r de Ruimtetivooroe k dan ve e, z innovaties 1 afdeling bepaalt de o w org anisa jou regels
 57. 57. 6. Leesvoer Directer Duurt lang voordat hele eer w eten organisatie meedoet je m ’. Wil Vraagt iveelvvanrregels Authentiek rmatio n ain n g oo Decentraal ified info eze trprocedures . n d en ct met me gecoör-‘class rry, jkhed en va conta o i Sdineerd mogelmeer armslagan d e Veel tie, zoek d Nog steeds risico over anisa jou w org Wirwar
 58. 58. 6. Leesvoer Empowerment Vraagt veel van medewerkers eer w organisatie eten je m ’. Wil Past iniet g voverheid oor Past bij socialation m media eze tra nin bij e. infor sified an d met m Holistisch s eden v (als, ‘cla Sorry e ijkh ntact Veel lindividuele dan co Complexe benadering geheel) r mog de bevoegdhedenk , zoe ove an isatie orgGeorganiseerd jouw Mogelijk afbreukrisico
 59. 59. 6. Leesvoer http://www.trendrede.nl/
 60. 60. 6. LeesvoerCommunicatiemiddel Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren (Mee)beslissenWebsite ** * ** * *Website met forum ** ** ** ** **E-zine *** ** *** ** ** etenGemeentekrant *** * ** * *Brief **** ** *** eer**w r il je m ** voo ** ** tion’. WE-mail **** a *** nform an de*ze tra et me.ining ** *** ed iLokale kranten (adv) sifi ‘clas *** lijkheden * v tact m * * *Persvoorlichting rr y, c*on So moge e, zoek dan *** * *Bijeenkomsten o ver de **** isati **** *** ****Eigen community jou w organ** **** *** *** ****Facebook ** *** * *** **Twitter ** *** ** * *Linkedin *** *** ** *** ***Hyves ** *** * ** **Youtube, Slideshare, enz ** * *** **** **
 61. 61. 6. Leesvoer
 62. 62. De conversatie gaat voort Ruud Kessels 06 15 25 77 66
 63. 63. Heel veel succes! Ruud Kessels 2012

×