מתנדבי היישוב הארצישראלי לצבא הבריטי בתנועת הבריחה

‫הארצישראלי‬ ‫היישוב‬ ‫מתנדבי‬
‫לצבא‬‫הבריחה‬ ‫בתנועת‬ ‫הבריטי‬
‫כל‬ ‫במשך‬‫בנאצים‬ ‫המלחמה‬ ‫שנות‬‫הנהגת‬ ‫דרשה‬
‫להקים‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫היהודי‬ ‫היישוב‬‫חטיבה‬
‫עברית‬‫לוחמת‬,‫במאבקו‬ ‫הבריטי‬ ‫לצבא‬ ‫שתצטרף‬
‫הצבא‬ ‫נגד‬‫הגרמני‬,‫המלחמה‬ ‫סיום‬ ‫לקראת‬ ‫רק‬ ‫אך‬
‫הבריטים‬ ‫נעתרו‬‫לבקשה‬.
‫בספטמבר‬1944‫היהודית‬ ‫הבריגדה‬ ‫הוקמה‬-
Jewish Brigade Group,‫המלא‬ ‫בשמה‬ ‫או‬
"‫הלוחמת‬ ‫היהודית‬ ‫החטיבה‬( "‫חי‬"‫ל‬),‫שרוב‬
‫מדי‬ ‫ועל‬ ‫היישוב‬ ‫מבני‬ ‫מתנדבים‬ ‫ומפקדיה‬ ‫לוחמיה‬
‫חייליה‬‫מגן‬‫צהוב‬ ‫דוד‬(‫הטלאי‬ ‫כצבע‬‫שנשאו‬ ‫הצהוב‬
‫הנאצים‬ ‫בהוראת‬ ‫היהודים‬)‫על‬‫רקע‬‫כחול‬-‫לבן‬.
‫בשיאה‬‫כ‬ ‫הבריגדה‬ ‫מנתה‬-5,000‫חיילים‬.
‫הבריגדה‬‫הספיקה‬‫בלבד‬ ‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫במשך‬ ‫בקרבות‬ ‫להשתתף‬.‫רוכזה‬ ‫המלחמה‬ ‫תום‬ ‫עם‬
‫בטרוויזיו‬ ‫הבריגדה‬,‫איטליה‬ ‫בין‬ ‫הגבולות‬ ‫משולש‬ ‫ליד‬,‫ויוגוסלביה‬ ‫אוסטריה‬.
‫וללא‬ ‫ומשפחה‬ ‫בית‬ ‫ללא‬ ‫עקורים‬ ‫יהודים‬ ‫וחצי‬ ‫כמיליון‬ ‫באירופה‬ ‫נמצאו‬ ‫המלחמה‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬
‫אליה‬ ‫לשוב‬ ‫מולדת‬.‫גרמניה‬ ‫של‬ ‫הסופית‬ ‫כניעתה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬,‫המשוחררות‬ ‫פולין‬ ‫בערי‬ ‫החלה‬
‫מחתרת‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫ספונטנית‬ ‫התארגנות‬,‫פרטיזנים‬‫יהודים‬‫וחניכי‬ ‫קובנר‬ ‫אבא‬ ‫של‬ ‫בהנהגתו‬
‫ומליטא‬ ‫מפולין‬ ‫החלוציות‬ ‫הנוער‬ ‫תנועות‬.‫של‬ ‫ולתנועה‬ ‫הדדית‬ ‫לעזרה‬ ‫להתארגן‬ ‫החלו‬ ‫הפעילים‬
‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫מפולין‬ ‫בריחה‬.‫של‬ ‫הקבוצה‬ ‫הצטרפות‬ ‫עם‬ ‫התרחב‬ ‫הפעילים‬ ‫מעגל‬
‫ורשה‬ ‫גטו‬ ‫לוחמי‬,‫יצחק‬ ‫ובהם‬(‫אנטק‬)‫נוספים‬ ‫רבים‬ ‫ופליטים‬ ‫צוקרמן‬.
‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬‫ההובלה‬ ‫מפלוגות‬ ‫והחיילים‬
‫הראשונים‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אנשי‬ ‫היו‬ ‫הארצישראליות‬
‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫את‬ ‫שפגשו‬.‫הגורלי‬ ‫המפגש‬
‫והמרגש‬‫בין‬‫השואה‬ ‫ניצולי‬‫עליהם‬ ‫חרב‬ ‫שעולמם‬
‫לבין‬‫העבריים‬ ‫החיילים‬,‫דגלם‬ ‫על‬‫הכחול‬-‫לבן‬‫וסמל‬
‫המגן‬‫דויד‬‫שעל‬‫מדיהם‬,‫ומטלטל‬ ‫מרגש‬ ‫היה‬
‫כאחד‬ ‫ולחיילים‬ ‫לניצולים‬.‫חיילי‬ ‫של‬ ‫הופעתם‬
‫לגאווה‬ ‫מקור‬ ‫הייתה‬ ‫ונשקם‬ ‫סמליהם‬ ‫על‬ ‫הבריגדה‬
‫לניצולים‬ ‫ולתקווה‬,‫נואשו‬ ‫כבר‬ ‫שחלקם‬‫של‬ ‫מקיומו‬
‫היהודי‬ ‫העם‬.‫ההבטחה‬ ‫את‬ ‫עבורם‬ ‫סימלו‬ ‫החיילים‬
‫הבאים‬ ‫אחים‬ ‫ובה‬ ‫מולדת‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫ישראל‬ ‫שבארץ‬
‫לעזרתם‬.‫את‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫ליטול‬ ‫התנדבו‬ ‫החיילים‬
‫והצטרפו‬ ‫בעקורים‬ ‫הטיפול‬ ‫של‬ ‫החשאית‬ ‫המשימה‬
‫לפליטים‬ ‫בסיוע‬ ‫הבריחה‬ ‫לתנועת‬.
‫טרוויזו‬,‫הגבולות‬ ‫במשולש‬ ‫הממוקמת‬
‫וליוגוסלביה‬ ‫לאוסטריה‬ ‫איטליה‬ ‫שבין‬,
‫פליטים‬ ‫להמוני‬ ‫מפגש‬ ‫מקום‬ ‫שימשה‬
‫יהודיים‬.‫הארצישראלים‬ ‫החיילים‬,
‫בטרוויזיו‬ ‫הגבול‬ ‫ביקורת‬ ‫על‬ ‫ששלטו‬,
‫מעבר‬ ‫כנקודת‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫ניצלו‬
‫לניצולים‬‫היהודים‬‫תנועה‬ ‫ואיפשרו‬
‫פליטים‬ ‫של‬ ‫חופשית‬‫מאוסטריה‬
‫לאיטליה‬ ‫ומיוגוסלביה‬.‫החיילים‬
‫קבוצות‬ ‫כמלווי‬ ‫שימשו‬ ‫והקצינים‬,
‫נהגים‬,‫ומדריכים‬ ‫גבולות‬ ‫מבריחי‬
‫במחנות‬.‫ובאומץ‬ ‫במסירות‬ ‫זאת‬ ‫כל‬,
‫תוך‬ ‫לעיתים‬‫הסתכנות‬‫מול‬‫המפקדים‬
‫הבריטיים‬,‫ממשלתם‬ ‫של‬ ‫הלבן‬ ‫הספר‬ ‫למדיניות‬ ‫מחוייבים‬ ‫שהיו‬,‫הפליטים‬ ‫לתנועת‬ ‫שהתנגדה‬
‫ישראל‬ ‫לארץ‬.
‫הקימו‬ ‫באיטליה‬‫מחנות‬ ‫הצבאיים‬ ‫המחנות‬ ‫בקרבת‬ ‫החיילים‬‫הפליטים‬ ‫עבור‬.‫ליד‬ ‫נטוש‬ ‫מחנה‬
‫פונטבה‬ ‫העיירה‬‫טרוויזיו‬ ‫שבאזור‬,‫ששימש‬‫נוער‬ ‫בעבר‬‫פשיסטי‬,‫הפך‬‫זמני‬ ‫קליטה‬ ‫למקום‬.
‫מידי‬‫פלוגת‬ ‫של‬ ‫במשאיות‬ ‫ומגרמניה‬ ‫מאוסטריה‬ ‫יהודים‬ ‫פליטים‬ ‫ומאות‬ ‫עשרות‬ ‫הועברו‬ ‫לילה‬
‫התובלה‬.‫כאשר‬‫הרוסים‬ ‫מידי‬ ‫לעבור‬ ‫עמדה‬ ‫שבאוסטריה‬ ‫גראץ‬‫הבריטים‬ ‫לשליטת‬,‫היו‬ ‫אשר‬
‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לכיוון‬ ‫הפליטים‬ ‫העברת‬ ‫את‬ ‫לחסום‬ ‫צפויים‬,‫כ‬ ‫אחד‬ ‫בלילה‬ ‫הועברו‬-1,000
‫פליטים‬‫מגראץ‬‫לטרוויזיו‬.
‫המקומיים‬ ‫התושבים‬,
‫מהות‬ ‫את‬ ‫שיערו‬ ‫שלא‬
‫משאיות‬ ‫שנשאו‬ ‫המטען‬
‫הצבא‬‫ששימשו‬ ‫הבריטי‬
‫למבצע‬,‫אותן‬ ‫קיבלו‬
‫בתשואות‬ ‫בדרכן‬
‫ל‬ ‫כראוי‬ ‫ובפרחים‬"‫חיילי‬
‫המשחרר‬ ‫הצבא‬."
‫הבריחה‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫ההתארגנות‬ ‫בתחילת‬,‫מתאים‬ ‫ציוד‬ ‫וחסר‬ ‫תקציב‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כשעדיין‬,‫נהגו‬
‫מציודם‬ ‫ושמיכות‬ ‫בגדים‬ ‫להם‬ ‫ותרמו‬ ‫הפליטים‬ ‫לעזרת‬ ‫הצבאית‬ ‫ממשכורתם‬ ‫להפריש‬ ‫החיילים‬
‫האישי‬.‫היו‬‫כאלה‬ ‫אף‬‫ב‬ ‫שפעלו‬"‫השחור‬ ‫שוק‬"‫את‬ ‫במעט‬ ‫ולו‬ ‫לממן‬ ‫כדי‬ ‫צבאית‬ ‫באספקה‬ ‫וסחרו‬
‫ההצלה‬ ‫פעולות‬.
‫במסגרת‬‫ה‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫והחליטו‬ ‫באיטליה‬ ‫העבריות‬ ‫היחידות‬ ‫נציגי‬ ‫נפגשו‬ ‫ההתארגנות‬"‫מרכז‬
‫לגולה‬",‫שתפקידו‬‫לניצולים‬ ‫הסיוע‬ ‫את‬ ‫ולתכנן‬ ‫לתאם‬ ‫היה‬.‫לאכסניה‬ ‫דאג‬ ‫המרכז‬,‫למזון‬,
‫להדרכה‬,‫ארצה‬ ‫לעלייתם‬ ‫ולאמצעים‬ ‫לעידוד‬.‫אלה‬ ‫פעולות‬‫היו‬‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫לחוקי‬ ‫מנוגדות‬
‫ולחובותיו‬‫של‬‫חייל‬‫הבריטי‬ ‫בצבא‬.‫מתפקידיהם‬ ‫נעדרו‬ ‫החיילים‬,‫ציוד‬ ‫הצבא‬ ‫ממחסני‬ ‫רוקנו‬
‫בגדים‬ ‫כמו‬,‫מיטות‬‫ושמיכות‬,‫זייפו‬‫מסמכים‬‫את‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫בריטיות‬ ‫צבא‬ ‫משאיות‬ ‫וניצלו‬
‫הפליטים‬ ‫תנועת‬‫אירופה‬ ‫ברחבי‬.‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫לדעת‬,‫לוי‬ ‫הבריגדה‬ ‫מפקד‬ ‫ידע‬‫על‬ ‫בנימין‬
‫הפעולות‬‫והתעלם‬‫מהן‬.
‫בסתיו‬1945‫לקח‬"‫של‬ ‫לעלייה‬ ‫המוסד‬"‫ההגנה‬"‫את‬‫חסותו‬ ‫תחת‬ ‫הבריחה‬ ‫תנועת‬ ‫פעילות‬,
‫ולאירופה‬‫שליחים‬ ‫עשרות‬ ‫כמה‬ ‫נשלחו‬‫ארצישראליים‬.‫נטלו‬ ‫אלה‬‫תנועת‬ ‫על‬ ‫הפיקוד‬ ‫את‬
‫הבריחה‬,‫מסודר‬ ‫ארגון‬ ‫שנעשתה‬,‫ניהל‬ ‫אשר‬‫כולה‬ ‫אירופה‬ ‫יבשת‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫וריכז‬.
‫בשנים‬ ‫היה‬ ‫הארגון‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫עיקרה‬1945–1948,‫המדינה‬ ‫להקמת‬ ‫ועד‬ ‫המלחמה‬ ‫משלהי‬,
‫בדרכם‬ ‫אירופה‬ ‫את‬ ‫חצו‬ ‫ובמסגרתה‬‫לארץ‬‫כ‬ ‫ישראל‬-300,000‫יהודים‬ ‫פליטים‬.
‫עקורים‬ ‫ובמחנות‬ ‫הבריחה‬ ‫שהקימה‬ ‫מעבר‬ ‫במחנות‬ ‫הניצולים‬ ‫שהו‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫בדרכם‬
‫האו‬ ‫מטעם‬ ‫שהוקמו‬"‫ם‬.‫יחסית‬ ‫קצרה‬ ‫הייתה‬ ‫המעבר‬ ‫במחנות‬ ‫השהות‬,‫מימים‬‫ועד‬ ‫אחדים‬
‫חודשים‬ ‫מספר‬,‫אך‬‫שנים‬ ‫לפעמים‬ ‫נמשכה‬ ‫העקורים‬ ‫במחנות‬ ‫השהות‬.‫היו‬ ‫העקורים‬ ‫מחנות‬
‫ובגרמניה‬ ‫באוסטריה‬ ‫בעיקר‬,‫כ‬ ‫בהם‬ ‫הצטופפו‬ ‫מסויימות‬ ‫ובתקופות‬-250,000‫בתנאים‬ ‫ניצולים‬
‫עתידם‬ ‫לגבי‬ ‫מעיקה‬ ‫וודאות‬ ‫ובאי‬ ‫קשים‬.‫הבריחה‬ ‫אנשי‬,‫בהם‬‫השליחים‬‫מהארץ‬‫והחיילים‬
‫הארצישראלים‬,‫פעלו‬
‫במחנות‬,‫שיעורים‬ ‫ארגנו‬
‫להכשרה‬ ‫וקורסים‬ ‫בעברית‬
‫מקצועית‬.‫הילדים‬‫זכו‬
‫וללימודים‬ ‫להדרכה‬,‫וחשוב‬
‫מזה‬-‫ואוהב‬ ‫חם‬ ‫לטיפול‬
‫להם‬ ‫להחזיר‬ ‫שנועד‬‫את‬
‫האמון‬‫בזולת‬‫שמחת‬ ‫ואת‬
‫הילדות‬.
‫הפכה‬ ‫בטרוויזיו‬ ‫הגבול‬ ‫תחנת‬ ‫כי‬ ‫לבריטים‬ ‫שהתגלה‬ ‫לאחר‬,‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬ ‫בסיוע‬,‫לתחנת‬
‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לגאלית‬ ‫הבלתי‬ ‫לעלייה‬ ‫מעבר‬,‫יולי‬ ‫בסוף‬ ‫הצבא‬ ‫החליט‬1945‫את‬ ‫להעביר‬
‫החיילים‬‫היהודיים‬‫ולהולנד‬ ‫לבלגיה‬.‫המרכז‬‫ולאזורי‬ ‫לצרפת‬ ‫פעילותו‬ ‫את‬ ‫הרחיב‬ ‫לגולה‬
‫בגרמניה‬ ‫והאמריקנים‬ ‫הבריטיים‬ ‫השליטה‬,‫ולצ‬ ‫לפולין‬ ‫שליחים‬ ‫שלח‬ ‫ואף‬'‫כיה‬.
‫של‬ ‫המשאיות‬‫הארצישראליות‬ ‫התובלה‬ ‫פלוגות‬‫פליטים‬ ‫מלקטות‬ ‫כשהן‬ ‫אירופה‬ ‫בדרכי‬ ‫נעו‬
‫אלפים‬ ‫ומבריחות‬‫בכיוון‬ ‫מהם‬‫דרום‬-‫הנמלים‬ ‫אל‬ ‫מערב‬,‫הבלתי‬ ‫ההעפלה‬ ‫אוניות‬ ‫המתינו‬ ‫שם‬
‫ליגאלית‬.‫כשנשלחים‬‫במשאיות‬ ‫הארצישראלים‬ ‫החיילים‬‫הצבא‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ציוד‬ ‫להוביל‬‫למחנותיו‬
‫אירופה‬ ‫ברחבי‬,‫המשאיות‬ ‫חוזרות‬‫הצבאיות‬‫ניצולים‬ ‫כרכב‬ ‫לאיטליה‬ ‫תמיד‬ ‫כמעט‬,‫עמוסות‬
‫ב‬"‫מטען‬"‫אנושי‬.‫רבה‬ ‫בצפיפות‬,‫הניצולים‬ ‫לפעמים‬ ‫יושבים‬ ‫מוחלט‬ ‫בשקט‬,‫הילדים‬ ‫גם‬,‫לילה‬
‫שלם‬,‫לגבול‬ ‫שועטות‬ ‫בברזנט‬ ‫המכוסות‬ ‫כשהמכוניות‬.‫כך‬‫הארצישראלים‬ ‫החיילים‬ ‫העבירו‬
‫לאיטליה‬‫מ‬ ‫למעלה‬–12,000‫ומאוסטריה‬ ‫מגרמניה‬ ‫ניצולים‬.
‫באנדרלמוסיה‬‫המלחמה‬ ‫סוף‬ ‫של‬"‫הורישו‬"‫לפעילי‬ ‫מכוניות‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מספר‬ ‫העבריות‬ ‫היחידות‬
‫הבריחה‬.‫היחידות‬ ‫ושמות‬ ‫המכוניות‬ ‫מספרי‬‫הותאמו‬ ‫שלהן‬,‫כמובן‬,‫המקום‬ ‫לדרישות‬.‫בתעוזה‬
‫כאמריקנים‬ ‫או‬ ‫כבריטים‬ ‫אלה‬ ‫במכוניות‬ ‫הבריחה‬ ‫פעילי‬ ‫הזדהו‬ ‫האופיינית‬,‫מעבירים‬ ‫בעודם‬
‫היתרים‬ ‫או‬ ‫ניירות‬ ‫ללא‬ ‫ניצולים‬.
מתנדבי היישוב הארצישראלי לצבא הבריטי בתנועת הבריחה
‫סגורים‬ ‫הלבן‬ ‫הספר‬ ‫מדיניות‬ ‫במסגרת‬
‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫בפני‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫גבולות‬,
‫ארצה‬ ‫לעלות‬ ‫יכולות‬ ‫חיילים‬ ‫נשות‬ ‫אך‬
‫חוקי‬ ‫באופן‬.‫נאסר‬ ‫הבריטי‬ ‫הצבא‬ ‫בהוראת‬
‫מבנות‬ ‫נשים‬ ‫לשאת‬ ‫הכיבוש‬ ‫חיילי‬ ‫על‬
‫האויב‬ ‫ארצות‬.‫נמנו‬ ‫אלו‬ ‫עם‬,‫כמובן‬,‫גם‬
‫יהודיות‬ ‫נשים‬.‫לתעודות‬ ‫דואגת‬ ‫הבריחה‬
‫מזוייפות‬,‫המיועדות‬ ‫הכלות‬ ‫כי‬ ‫המוכיחות‬
‫מארץ‬ ‫אינן‬‫אויב‬,‫חתונות‬ ‫מאות‬ ‫ונערכות‬
‫מקרב‬ ‫נשים‬ ‫לבין‬ ‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬ ‫בין‬
‫הניצולות‬.‫על‬ ‫אלה‬ ‫חתונות‬ ‫מספר‬ ‫עמד‬ ‫מסויימת‬ ‫בתקופה‬30–40‫יום‬ ‫מדי‬.‫לאחר‬‫נישואיהן‬
‫יכולות‬‫אלה‬ ‫נשים‬‫ארצה‬ ‫לעלות‬‫החיילים‬ ‫של‬ ‫כרעיותיהם‬ ‫ליגאלי‬ ‫באופן‬.
‫א‬.‫דקל‬‫הבריגדה‬ ‫מפקד‬ ‫של‬ ‫תרומתו‬ ‫את‬ ‫מציין‬,‫כ‬ ‫של‬ ‫העפלתן‬ ‫מוסדרת‬ ‫שבעזרתו‬–700‫בנות‬
‫הבריטי‬ ‫ההסגר‬ ‫בתקופת‬ ‫יהודיות‬.
‫יתומים‬ ‫יהודים‬ ‫ילדים‬ ‫אלפי‬ ‫היו‬ ‫העולים‬ ‫הפליטים‬ ‫בין‬
‫ארגון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנאספו‬"‫הבריחה‬"‫נוצריים‬ ‫ממנזרים‬,
‫איכרים‬ ‫ממשפחות‬‫וממחבואים‬‫אירופה‬ ‫ברחבי‬ ‫אחרים‬.
‫לטיפול‬ ‫זקוקים‬ ‫היו‬ ‫אלה‬ ‫ילדים‬,‫ולאהבה‬ ‫לדאגה‬
‫מלחמה‬ ‫בשנות‬ ‫מהם‬ ‫שנשללו‬.
‫מספר‬‫פישר‬ ‫החייל‬:..."‫לי‬ ‫נודע‬‫במקרה‬,‫חולים‬ ‫שבבית‬
‫חולה‬ ‫יהודי‬ ‫ילד‬ ‫שוכב‬ ‫במנזר‬ ‫השוכן‬.‫הועד‬ ‫בהוראת‬
‫הנער‬ ‫אל‬ ‫יצאתי‬,‫מתיקה‬ ‫בדברי‬ ‫מצויד‬ ‫כשאני‬.‫בקושי‬
‫המקום‬ ‫את‬ ‫מצאתי‬.‫מיטת‬ ‫אל‬ ‫אותי‬ ‫הובילה‬ ‫הנזירה‬
‫אותי‬ ‫כשראה‬ ‫בעיניו‬ ‫עלו‬ ‫התרגשות‬ ‫שדמעות‬ ‫הילד‬.
‫ורזה‬ ‫כחוש‬ ‫כזה‬ ‫היה‬ ‫הוא‬,‫מהתופת‬ ‫שיצא‬ ‫ראו‬.‫מסרתי‬
‫לו‬ ‫שלחו‬ ‫עבריים‬ ‫שחיילים‬ ‫לו‬ ‫ואמרתי‬ ‫החבילה‬ ‫לו‬
‫המתנה‬.‫קורותיו‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫סיפר‬ ‫שנרגע‬ ‫לאחר‬,‫נדודיו‬
‫לביה‬ ‫הגיעו‬ ‫עד‬ ‫המוות‬ ‫עם‬ ‫ומפגשיו‬"‫ח‬."
‫החייל‬‫הנער‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫המשיך‬,‫וטיפל‬ ‫לו‬ ‫דאג‬
‫לאונית‬ ‫ניצולים‬ ‫ילדים‬ ‫קבוצת‬ ‫עם‬ ‫שיצא‬ ‫עד‬ ‫בו‬
‫המעפילים‬.
‫ב‬ ‫החייל‬ ‫מספר‬':"‫הובלתי‬ ‫הנסיעות‬ ‫באחת‬
‫במכונית‬10‫בכפרים‬ ‫שאספנו‬ ‫ילדים‬.‫אחד‬
‫הילדים‬,‫יוס‬'‫לה‬,‫בוכה‬ ‫וכמעט‬ ‫מודאג‬ ‫בצד‬ ‫ישב‬.
‫שרה‬ ‫הקטנה‬ ‫אחותו‬ ‫כי‬ ‫סיפר‬ ‫אליו‬ ‫כשפניתי‬'‫לה‬
‫באחד‬ ‫איטלקי‬ ‫לבית‬ ‫ההורים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נמסרה‬
‫לו‬ ‫שאעזור‬ ‫מבקש‬ ‫והוא‬ ‫בסביבה‬ ‫הכפרים‬
‫לחפשה‬".
‫הנער‬‫לכפר‬ ‫מכפר‬ ‫ועברו‬ ‫לדרך‬ ‫יצאו‬ ‫והחייל‬,
‫משחקים‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬ ‫עוצרים‬ ‫כשהם‬
‫ילדים‬,‫ושרה‬'‫איננה‬ ‫לה‬...‫עצרו‬ ‫הכפרים‬ ‫באחד‬
‫בגורן‬ ‫ששיחקו‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫לראות‬.‫פתאום‬
‫יוס‬ ‫זינק‬'‫לה‬,‫כשהוא‬ ‫הילדות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫תפש‬
‫וצועק‬ ‫בוכה‬:‫שרה‬'‫לה‬,‫שרה‬'‫לה‬,‫הילדה‬ ‫אך‬
‫אותו‬ ‫זיהתה‬ ‫לא‬ ‫הקטנה‬.‫יוס‬'‫לה‬‫לאנשי‬ ‫הראה‬
‫המקום‬‫לשמע‬ ‫שנזעקו‬‫התליון‬ ‫את‬ ‫הצעקות‬
‫שלצווארו‬,‫ההורים‬ ‫ושם‬ ‫שמו‬ ‫חרוטים‬ ‫עליו‬.‫על‬
‫זהה‬ ‫תליון‬ ‫היה‬ ‫הילדה‬ ‫של‬ ‫צווארה‬.‫הכפריים‬,
‫הכומר‬ ‫ובהם‬,‫הילדה‬ ‫את‬ ‫למסור‬ ‫מייד‬ ‫הסכימו‬.
‫שפורקו‬ ‫עד‬ ‫נמשכה‬ ‫וההנדסה‬ ‫התובלה‬ ‫ופלוגות‬ ‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬ ‫בקרב‬ ‫הבריחה‬ ‫פעילות‬
‫היחידות‬.‫הבריטים‬,‫שהיו‬‫מודעים‬,‫חלקי‬ ‫באופן‬ ‫לפחות‬,‫לפעולות‬‫היהודים‬ ‫החיילים‬ ‫של‬ ‫הסיוע‬
‫לניצולים‬,‫שחרורם‬ ‫את‬ ‫להחיש‬ ‫התחילו‬‫השבתם‬ ‫ואת‬‫לארץ‬.‫חזרו‬ ‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬ ‫רוב‬
‫הבייתה‬,‫כ‬ ‫אך‬-120‫תעודות‬ ‫עם‬ ‫אזרחיים‬ ‫כשליחים‬ ‫באירופה‬ ‫נשארו‬ ‫מהם‬"‫מותאמות‬"‫ושולבו‬
‫הבריחה‬ ‫בפעילות‬.‫במסגרת‬"‫כפילים‬ ‫מבצע‬"‫לארץ‬ ‫הגיעו‬‫במקומם‬"‫חוקי‬ ‫באופן‬"‫פליטים‬
‫שואה‬ ‫ניצולי‬‫לבושים‬‫במדי‬‫הבריטי‬ ‫הצבא‬,‫חיילים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫החייל‬ ‫פנקסי‬ ‫כשבידם‬.
‫גולת‬ ‫את‬ ‫הפליטה‬ ‫שארית‬ ‫עם‬ ‫שלהם‬ ‫במפגש‬ ‫ראו‬ ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫במלחמת‬ ‫הישוב‬ ‫מתנדבי‬
‫שירותם‬ ‫של‬ ‫הכותרת‬.‫באירופה‬ ‫והמשחררים‬ ‫הכובשים‬ ‫בצבאות‬ ‫להיכלל‬ ‫הזכות‬ ‫להם‬ ‫עמדה‬
‫משימה‬ ‫בתוך‬ ‫משימה‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫לקחו‬ ‫הקרב‬ ‫ימי‬ ‫ובעצם‬.‫בניצולים‬ ‫הטיפול‬‫הייה‬‫מטלה‬
‫לבצעה‬ ‫הוכשרו‬ ‫ולא‬ ‫בה‬ ‫לעסוק‬ ‫התכוננו‬ ‫לא‬ ‫האלה‬ ‫העבריים‬ ‫שהחיילים‬,‫ההצלה‬ ‫מפעל‬ ‫אך‬
‫היה‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫שקיבלו‬,‫שלהם‬ ‫עדותם‬ ‫לפי‬,‫במלחמה‬ ‫מחלקם‬ ‫יותר‬ ‫חשוב‬.‫הישוב‬ ‫חיילי‬
‫העברי‬,‫ישראל‬ ‫מארץ‬ ‫שהגיעו‬,‫הבריחה‬ ‫בדרכי‬ ‫ההצלה‬ ‫חלוצי‬ ‫עם‬ ‫להמנות‬ ‫ראויים‬.
‫פרק‬‫הבריחה‬‫ומשמעותי‬ ‫רציני‬ ‫באופן‬ ‫מונצח‬ ‫ואינו‬ ‫לרבים‬ ‫מוכר‬ ‫אינו‬.‫אנו‬,‫עמותת‬"‫הבריחה‬ ‫מורשת‬",‫לתת‬ ‫רוצים‬
‫ארגון‬ ‫של‬ ‫לתרומתו‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫ולהעלות‬ ‫הקולקטיבי‬ ‫בזיכרון‬ ‫לו‬ ‫הראוי‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫לפרק‬‫הבריחה‬‫להצלת‬
‫השואה‬ ‫פליטי‬,‫ולהקמת‬ ‫ארצה‬ ‫לעלייתם‬‫המדינה‬.
‫אנשים‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬‫הבריחה‬ ‫בתנועת‬ ‫פעילים‬ ‫שהיו‬,‫בה‬ ‫שנעזרו‬ ‫ניצולים‬,‫קרובי‬‫משפחה‬,‫מי‬ ‫וכל‬ ‫המשך‬ ‫דור‬
‫להצטרף‬ ‫לליבו‬ ‫קרוב‬ ‫שהנושא‬‫בפעילותה‬ ‫ולסייע‬ ‫לעמותה‬.
:
‫הכנת‬‫המצגת‬:‫קריצ‬ ‫רות‬'‫וד‬ ‫מן‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬
‫מודים‬ ‫אנו‬‫על‬‫של‬ ‫לארכיונים‬ ‫התמונות‬"‫ושם‬ ‫יד‬","‫טבנקין‬ ‫יד‬"‫ו‬"‫הגיטאות‬ ‫לוחמי‬ ‫בית‬"
‫אלינו‬ ‫פנו‬ ‫אנא‬ ‫ולתרומות‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:
‫מייל‬:@gmail.com45habricha
‫טל‬':972-(0)54-6298888
‫פקס‬:5492858972-(0)3-
‫כתובת‬:‫ד‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬
‫ת‬.‫ד‬.45
‫רמת‬‫השרון‬4710001
‫אתר‬:/www.habricha.org.il
‫פייסבוק‬:1945www.facebook.com/Habricha://https
‫במוזיאון‬ ‫מוצג‬ ‫הבריטי‬ ‫לצבא‬ ‫היישוב‬ ‫מתנדבי‬ ‫של‬ ‫סיפורם‬"‫הגדודים‬ ‫בית‬"‫במושב‬‫אביחיל‬,‫טל‬':09-8629240
1 of 18

Recommended

תנועת "הבריחה" - הפן המדיני by
תנועת "הבריחה" - הפן המדיניתנועת "הבריחה" - הפן המדיני
תנועת "הבריחה" - הפן המדיניRuth Kritchman
640 views18 slides
תנועת הבריחה 1948-1945 by
תנועת הבריחה 1948-1945תנועת הבריחה 1948-1945
תנועת הבריחה 1948-1945Ruth Kritchman
3.3K views32 slides
צעדת השלום באלפים, להנצחת נתיב הבריחה במעבר קרימל, 1947 by
צעדת השלום באלפים, להנצחת נתיב הבריחה במעבר קרימל, 1947צעדת השלום באלפים, להנצחת נתיב הבריחה במעבר קרימל, 1947
צעדת השלום באלפים, להנצחת נתיב הבריחה במעבר קרימל, 1947Ruth Kritchman
2.3K views14 slides
Habrijá - La Huída by
Habrijá - La HuídaHabrijá - La Huída
Habrijá - La HuídaRuth Kritchman
748 views32 slides
Children on the escape trail - habricha, europe 1945-1948 by
Children on the escape trail - habricha, europe 1945-1948Children on the escape trail - habricha, europe 1945-1948
Children on the escape trail - habricha, europe 1945-1948Ruth Kritchman
1K views43 slides
ילדים בנתיבי הבריחה - אירופה 1948-1945 by
ילדים בנתיבי הבריחה - אירופה 1948-1945ילדים בנתיבי הבריחה - אירופה 1948-1945
ילדים בנתיבי הבריחה - אירופה 1948-1945Ruth Kritchman
2.6K views44 slides

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
23.4K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.6K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.3K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.9K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd23.4K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.6K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.3K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

מתנדבי היישוב הארצישראלי לצבא הבריטי בתנועת הבריחה

 • 2. ‫כל‬ ‫במשך‬‫בנאצים‬ ‫המלחמה‬ ‫שנות‬‫הנהגת‬ ‫דרשה‬ ‫להקים‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫היהודי‬ ‫היישוב‬‫חטיבה‬ ‫עברית‬‫לוחמת‬,‫במאבקו‬ ‫הבריטי‬ ‫לצבא‬ ‫שתצטרף‬ ‫הצבא‬ ‫נגד‬‫הגרמני‬,‫המלחמה‬ ‫סיום‬ ‫לקראת‬ ‫רק‬ ‫אך‬ ‫הבריטים‬ ‫נעתרו‬‫לבקשה‬. ‫בספטמבר‬1944‫היהודית‬ ‫הבריגדה‬ ‫הוקמה‬- Jewish Brigade Group,‫המלא‬ ‫בשמה‬ ‫או‬ "‫הלוחמת‬ ‫היהודית‬ ‫החטיבה‬( "‫חי‬"‫ל‬),‫שרוב‬ ‫מדי‬ ‫ועל‬ ‫היישוב‬ ‫מבני‬ ‫מתנדבים‬ ‫ומפקדיה‬ ‫לוחמיה‬ ‫חייליה‬‫מגן‬‫צהוב‬ ‫דוד‬(‫הטלאי‬ ‫כצבע‬‫שנשאו‬ ‫הצהוב‬ ‫הנאצים‬ ‫בהוראת‬ ‫היהודים‬)‫על‬‫רקע‬‫כחול‬-‫לבן‬. ‫בשיאה‬‫כ‬ ‫הבריגדה‬ ‫מנתה‬-5,000‫חיילים‬. ‫הבריגדה‬‫הספיקה‬‫בלבד‬ ‫שבועות‬ ‫שלושה‬ ‫במשך‬ ‫בקרבות‬ ‫להשתתף‬.‫רוכזה‬ ‫המלחמה‬ ‫תום‬ ‫עם‬ ‫בטרוויזיו‬ ‫הבריגדה‬,‫איטליה‬ ‫בין‬ ‫הגבולות‬ ‫משולש‬ ‫ליד‬,‫ויוגוסלביה‬ ‫אוסטריה‬.
 • 3. ‫וללא‬ ‫ומשפחה‬ ‫בית‬ ‫ללא‬ ‫עקורים‬ ‫יהודים‬ ‫וחצי‬ ‫כמיליון‬ ‫באירופה‬ ‫נמצאו‬ ‫המלחמה‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫אליה‬ ‫לשוב‬ ‫מולדת‬.‫גרמניה‬ ‫של‬ ‫הסופית‬ ‫כניעתה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬,‫המשוחררות‬ ‫פולין‬ ‫בערי‬ ‫החלה‬ ‫מחתרת‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫ספונטנית‬ ‫התארגנות‬,‫פרטיזנים‬‫יהודים‬‫וחניכי‬ ‫קובנר‬ ‫אבא‬ ‫של‬ ‫בהנהגתו‬ ‫ומליטא‬ ‫מפולין‬ ‫החלוציות‬ ‫הנוער‬ ‫תנועות‬.‫של‬ ‫ולתנועה‬ ‫הדדית‬ ‫לעזרה‬ ‫להתארגן‬ ‫החלו‬ ‫הפעילים‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫מפולין‬ ‫בריחה‬.‫של‬ ‫הקבוצה‬ ‫הצטרפות‬ ‫עם‬ ‫התרחב‬ ‫הפעילים‬ ‫מעגל‬ ‫ורשה‬ ‫גטו‬ ‫לוחמי‬,‫יצחק‬ ‫ובהם‬(‫אנטק‬)‫נוספים‬ ‫רבים‬ ‫ופליטים‬ ‫צוקרמן‬.
 • 4. ‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬‫ההובלה‬ ‫מפלוגות‬ ‫והחיילים‬ ‫הראשונים‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אנשי‬ ‫היו‬ ‫הארצישראליות‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫את‬ ‫שפגשו‬.‫הגורלי‬ ‫המפגש‬ ‫והמרגש‬‫בין‬‫השואה‬ ‫ניצולי‬‫עליהם‬ ‫חרב‬ ‫שעולמם‬ ‫לבין‬‫העבריים‬ ‫החיילים‬,‫דגלם‬ ‫על‬‫הכחול‬-‫לבן‬‫וסמל‬ ‫המגן‬‫דויד‬‫שעל‬‫מדיהם‬,‫ומטלטל‬ ‫מרגש‬ ‫היה‬ ‫כאחד‬ ‫ולחיילים‬ ‫לניצולים‬.‫חיילי‬ ‫של‬ ‫הופעתם‬ ‫לגאווה‬ ‫מקור‬ ‫הייתה‬ ‫ונשקם‬ ‫סמליהם‬ ‫על‬ ‫הבריגדה‬ ‫לניצולים‬ ‫ולתקווה‬,‫נואשו‬ ‫כבר‬ ‫שחלקם‬‫של‬ ‫מקיומו‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬.‫ההבטחה‬ ‫את‬ ‫עבורם‬ ‫סימלו‬ ‫החיילים‬ ‫הבאים‬ ‫אחים‬ ‫ובה‬ ‫מולדת‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫ישראל‬ ‫שבארץ‬ ‫לעזרתם‬.‫את‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫ליטול‬ ‫התנדבו‬ ‫החיילים‬ ‫והצטרפו‬ ‫בעקורים‬ ‫הטיפול‬ ‫של‬ ‫החשאית‬ ‫המשימה‬ ‫לפליטים‬ ‫בסיוע‬ ‫הבריחה‬ ‫לתנועת‬.
 • 5. ‫טרוויזו‬,‫הגבולות‬ ‫במשולש‬ ‫הממוקמת‬ ‫וליוגוסלביה‬ ‫לאוסטריה‬ ‫איטליה‬ ‫שבין‬, ‫פליטים‬ ‫להמוני‬ ‫מפגש‬ ‫מקום‬ ‫שימשה‬ ‫יהודיים‬.‫הארצישראלים‬ ‫החיילים‬, ‫בטרוויזיו‬ ‫הגבול‬ ‫ביקורת‬ ‫על‬ ‫ששלטו‬, ‫מעבר‬ ‫כנקודת‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫ניצלו‬ ‫לניצולים‬‫היהודים‬‫תנועה‬ ‫ואיפשרו‬ ‫פליטים‬ ‫של‬ ‫חופשית‬‫מאוסטריה‬ ‫לאיטליה‬ ‫ומיוגוסלביה‬.‫החיילים‬ ‫קבוצות‬ ‫כמלווי‬ ‫שימשו‬ ‫והקצינים‬, ‫נהגים‬,‫ומדריכים‬ ‫גבולות‬ ‫מבריחי‬ ‫במחנות‬.‫ובאומץ‬ ‫במסירות‬ ‫זאת‬ ‫כל‬, ‫תוך‬ ‫לעיתים‬‫הסתכנות‬‫מול‬‫המפקדים‬ ‫הבריטיים‬,‫ממשלתם‬ ‫של‬ ‫הלבן‬ ‫הספר‬ ‫למדיניות‬ ‫מחוייבים‬ ‫שהיו‬,‫הפליטים‬ ‫לתנועת‬ ‫שהתנגדה‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬.
 • 6. ‫הקימו‬ ‫באיטליה‬‫מחנות‬ ‫הצבאיים‬ ‫המחנות‬ ‫בקרבת‬ ‫החיילים‬‫הפליטים‬ ‫עבור‬.‫ליד‬ ‫נטוש‬ ‫מחנה‬ ‫פונטבה‬ ‫העיירה‬‫טרוויזיו‬ ‫שבאזור‬,‫ששימש‬‫נוער‬ ‫בעבר‬‫פשיסטי‬,‫הפך‬‫זמני‬ ‫קליטה‬ ‫למקום‬. ‫מידי‬‫פלוגת‬ ‫של‬ ‫במשאיות‬ ‫ומגרמניה‬ ‫מאוסטריה‬ ‫יהודים‬ ‫פליטים‬ ‫ומאות‬ ‫עשרות‬ ‫הועברו‬ ‫לילה‬ ‫התובלה‬.‫כאשר‬‫הרוסים‬ ‫מידי‬ ‫לעבור‬ ‫עמדה‬ ‫שבאוסטריה‬ ‫גראץ‬‫הבריטים‬ ‫לשליטת‬,‫היו‬ ‫אשר‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לכיוון‬ ‫הפליטים‬ ‫העברת‬ ‫את‬ ‫לחסום‬ ‫צפויים‬,‫כ‬ ‫אחד‬ ‫בלילה‬ ‫הועברו‬-1,000 ‫פליטים‬‫מגראץ‬‫לטרוויזיו‬. ‫המקומיים‬ ‫התושבים‬, ‫מהות‬ ‫את‬ ‫שיערו‬ ‫שלא‬ ‫משאיות‬ ‫שנשאו‬ ‫המטען‬ ‫הצבא‬‫ששימשו‬ ‫הבריטי‬ ‫למבצע‬,‫אותן‬ ‫קיבלו‬ ‫בתשואות‬ ‫בדרכן‬ ‫ל‬ ‫כראוי‬ ‫ובפרחים‬"‫חיילי‬ ‫המשחרר‬ ‫הצבא‬."
 • 7. ‫הבריחה‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫ההתארגנות‬ ‫בתחילת‬,‫מתאים‬ ‫ציוד‬ ‫וחסר‬ ‫תקציב‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כשעדיין‬,‫נהגו‬ ‫מציודם‬ ‫ושמיכות‬ ‫בגדים‬ ‫להם‬ ‫ותרמו‬ ‫הפליטים‬ ‫לעזרת‬ ‫הצבאית‬ ‫ממשכורתם‬ ‫להפריש‬ ‫החיילים‬ ‫האישי‬.‫היו‬‫כאלה‬ ‫אף‬‫ב‬ ‫שפעלו‬"‫השחור‬ ‫שוק‬"‫את‬ ‫במעט‬ ‫ולו‬ ‫לממן‬ ‫כדי‬ ‫צבאית‬ ‫באספקה‬ ‫וסחרו‬ ‫ההצלה‬ ‫פעולות‬. ‫במסגרת‬‫ה‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫והחליטו‬ ‫באיטליה‬ ‫העבריות‬ ‫היחידות‬ ‫נציגי‬ ‫נפגשו‬ ‫ההתארגנות‬"‫מרכז‬ ‫לגולה‬",‫שתפקידו‬‫לניצולים‬ ‫הסיוע‬ ‫את‬ ‫ולתכנן‬ ‫לתאם‬ ‫היה‬.‫לאכסניה‬ ‫דאג‬ ‫המרכז‬,‫למזון‬, ‫להדרכה‬,‫ארצה‬ ‫לעלייתם‬ ‫ולאמצעים‬ ‫לעידוד‬.‫אלה‬ ‫פעולות‬‫היו‬‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫לחוקי‬ ‫מנוגדות‬ ‫ולחובותיו‬‫של‬‫חייל‬‫הבריטי‬ ‫בצבא‬.‫מתפקידיהם‬ ‫נעדרו‬ ‫החיילים‬,‫ציוד‬ ‫הצבא‬ ‫ממחסני‬ ‫רוקנו‬ ‫בגדים‬ ‫כמו‬,‫מיטות‬‫ושמיכות‬,‫זייפו‬‫מסמכים‬‫את‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫בריטיות‬ ‫צבא‬ ‫משאיות‬ ‫וניצלו‬ ‫הפליטים‬ ‫תנועת‬‫אירופה‬ ‫ברחבי‬.‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫לדעת‬,‫לוי‬ ‫הבריגדה‬ ‫מפקד‬ ‫ידע‬‫על‬ ‫בנימין‬ ‫הפעולות‬‫והתעלם‬‫מהן‬.
 • 8. ‫בסתיו‬1945‫לקח‬"‫של‬ ‫לעלייה‬ ‫המוסד‬"‫ההגנה‬"‫את‬‫חסותו‬ ‫תחת‬ ‫הבריחה‬ ‫תנועת‬ ‫פעילות‬, ‫ולאירופה‬‫שליחים‬ ‫עשרות‬ ‫כמה‬ ‫נשלחו‬‫ארצישראליים‬.‫נטלו‬ ‫אלה‬‫תנועת‬ ‫על‬ ‫הפיקוד‬ ‫את‬ ‫הבריחה‬,‫מסודר‬ ‫ארגון‬ ‫שנעשתה‬,‫ניהל‬ ‫אשר‬‫כולה‬ ‫אירופה‬ ‫יבשת‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫וריכז‬. ‫בשנים‬ ‫היה‬ ‫הארגון‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫עיקרה‬1945–1948,‫המדינה‬ ‫להקמת‬ ‫ועד‬ ‫המלחמה‬ ‫משלהי‬, ‫בדרכם‬ ‫אירופה‬ ‫את‬ ‫חצו‬ ‫ובמסגרתה‬‫לארץ‬‫כ‬ ‫ישראל‬-300,000‫יהודים‬ ‫פליטים‬.
 • 9. ‫עקורים‬ ‫ובמחנות‬ ‫הבריחה‬ ‫שהקימה‬ ‫מעבר‬ ‫במחנות‬ ‫הניצולים‬ ‫שהו‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫בדרכם‬ ‫האו‬ ‫מטעם‬ ‫שהוקמו‬"‫ם‬.‫יחסית‬ ‫קצרה‬ ‫הייתה‬ ‫המעבר‬ ‫במחנות‬ ‫השהות‬,‫מימים‬‫ועד‬ ‫אחדים‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬,‫אך‬‫שנים‬ ‫לפעמים‬ ‫נמשכה‬ ‫העקורים‬ ‫במחנות‬ ‫השהות‬.‫היו‬ ‫העקורים‬ ‫מחנות‬ ‫ובגרמניה‬ ‫באוסטריה‬ ‫בעיקר‬,‫כ‬ ‫בהם‬ ‫הצטופפו‬ ‫מסויימות‬ ‫ובתקופות‬-250,000‫בתנאים‬ ‫ניצולים‬ ‫עתידם‬ ‫לגבי‬ ‫מעיקה‬ ‫וודאות‬ ‫ובאי‬ ‫קשים‬.‫הבריחה‬ ‫אנשי‬,‫בהם‬‫השליחים‬‫מהארץ‬‫והחיילים‬ ‫הארצישראלים‬,‫פעלו‬ ‫במחנות‬,‫שיעורים‬ ‫ארגנו‬ ‫להכשרה‬ ‫וקורסים‬ ‫בעברית‬ ‫מקצועית‬.‫הילדים‬‫זכו‬ ‫וללימודים‬ ‫להדרכה‬,‫וחשוב‬ ‫מזה‬-‫ואוהב‬ ‫חם‬ ‫לטיפול‬ ‫להם‬ ‫להחזיר‬ ‫שנועד‬‫את‬ ‫האמון‬‫בזולת‬‫שמחת‬ ‫ואת‬ ‫הילדות‬.
 • 10. ‫הפכה‬ ‫בטרוויזיו‬ ‫הגבול‬ ‫תחנת‬ ‫כי‬ ‫לבריטים‬ ‫שהתגלה‬ ‫לאחר‬,‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬ ‫בסיוע‬,‫לתחנת‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לגאלית‬ ‫הבלתי‬ ‫לעלייה‬ ‫מעבר‬,‫יולי‬ ‫בסוף‬ ‫הצבא‬ ‫החליט‬1945‫את‬ ‫להעביר‬ ‫החיילים‬‫היהודיים‬‫ולהולנד‬ ‫לבלגיה‬.‫המרכז‬‫ולאזורי‬ ‫לצרפת‬ ‫פעילותו‬ ‫את‬ ‫הרחיב‬ ‫לגולה‬ ‫בגרמניה‬ ‫והאמריקנים‬ ‫הבריטיים‬ ‫השליטה‬,‫ולצ‬ ‫לפולין‬ ‫שליחים‬ ‫שלח‬ ‫ואף‬'‫כיה‬.
 • 11. ‫של‬ ‫המשאיות‬‫הארצישראליות‬ ‫התובלה‬ ‫פלוגות‬‫פליטים‬ ‫מלקטות‬ ‫כשהן‬ ‫אירופה‬ ‫בדרכי‬ ‫נעו‬ ‫אלפים‬ ‫ומבריחות‬‫בכיוון‬ ‫מהם‬‫דרום‬-‫הנמלים‬ ‫אל‬ ‫מערב‬,‫הבלתי‬ ‫ההעפלה‬ ‫אוניות‬ ‫המתינו‬ ‫שם‬ ‫ליגאלית‬.‫כשנשלחים‬‫במשאיות‬ ‫הארצישראלים‬ ‫החיילים‬‫הצבא‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ציוד‬ ‫להוביל‬‫למחנותיו‬ ‫אירופה‬ ‫ברחבי‬,‫המשאיות‬ ‫חוזרות‬‫הצבאיות‬‫ניצולים‬ ‫כרכב‬ ‫לאיטליה‬ ‫תמיד‬ ‫כמעט‬,‫עמוסות‬ ‫ב‬"‫מטען‬"‫אנושי‬.‫רבה‬ ‫בצפיפות‬,‫הניצולים‬ ‫לפעמים‬ ‫יושבים‬ ‫מוחלט‬ ‫בשקט‬,‫הילדים‬ ‫גם‬,‫לילה‬ ‫שלם‬,‫לגבול‬ ‫שועטות‬ ‫בברזנט‬ ‫המכוסות‬ ‫כשהמכוניות‬.‫כך‬‫הארצישראלים‬ ‫החיילים‬ ‫העבירו‬ ‫לאיטליה‬‫מ‬ ‫למעלה‬–12,000‫ומאוסטריה‬ ‫מגרמניה‬ ‫ניצולים‬. ‫באנדרלמוסיה‬‫המלחמה‬ ‫סוף‬ ‫של‬"‫הורישו‬"‫לפעילי‬ ‫מכוניות‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מספר‬ ‫העבריות‬ ‫היחידות‬ ‫הבריחה‬.‫היחידות‬ ‫ושמות‬ ‫המכוניות‬ ‫מספרי‬‫הותאמו‬ ‫שלהן‬,‫כמובן‬,‫המקום‬ ‫לדרישות‬.‫בתעוזה‬ ‫כאמריקנים‬ ‫או‬ ‫כבריטים‬ ‫אלה‬ ‫במכוניות‬ ‫הבריחה‬ ‫פעילי‬ ‫הזדהו‬ ‫האופיינית‬,‫מעבירים‬ ‫בעודם‬ ‫היתרים‬ ‫או‬ ‫ניירות‬ ‫ללא‬ ‫ניצולים‬.
 • 13. ‫סגורים‬ ‫הלבן‬ ‫הספר‬ ‫מדיניות‬ ‫במסגרת‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫בפני‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫גבולות‬, ‫ארצה‬ ‫לעלות‬ ‫יכולות‬ ‫חיילים‬ ‫נשות‬ ‫אך‬ ‫חוקי‬ ‫באופן‬.‫נאסר‬ ‫הבריטי‬ ‫הצבא‬ ‫בהוראת‬ ‫מבנות‬ ‫נשים‬ ‫לשאת‬ ‫הכיבוש‬ ‫חיילי‬ ‫על‬ ‫האויב‬ ‫ארצות‬.‫נמנו‬ ‫אלו‬ ‫עם‬,‫כמובן‬,‫גם‬ ‫יהודיות‬ ‫נשים‬.‫לתעודות‬ ‫דואגת‬ ‫הבריחה‬ ‫מזוייפות‬,‫המיועדות‬ ‫הכלות‬ ‫כי‬ ‫המוכיחות‬ ‫מארץ‬ ‫אינן‬‫אויב‬,‫חתונות‬ ‫מאות‬ ‫ונערכות‬ ‫מקרב‬ ‫נשים‬ ‫לבין‬ ‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬ ‫בין‬ ‫הניצולות‬.‫על‬ ‫אלה‬ ‫חתונות‬ ‫מספר‬ ‫עמד‬ ‫מסויימת‬ ‫בתקופה‬30–40‫יום‬ ‫מדי‬.‫לאחר‬‫נישואיהן‬ ‫יכולות‬‫אלה‬ ‫נשים‬‫ארצה‬ ‫לעלות‬‫החיילים‬ ‫של‬ ‫כרעיותיהם‬ ‫ליגאלי‬ ‫באופן‬. ‫א‬.‫דקל‬‫הבריגדה‬ ‫מפקד‬ ‫של‬ ‫תרומתו‬ ‫את‬ ‫מציין‬,‫כ‬ ‫של‬ ‫העפלתן‬ ‫מוסדרת‬ ‫שבעזרתו‬–700‫בנות‬ ‫הבריטי‬ ‫ההסגר‬ ‫בתקופת‬ ‫יהודיות‬.
 • 14. ‫יתומים‬ ‫יהודים‬ ‫ילדים‬ ‫אלפי‬ ‫היו‬ ‫העולים‬ ‫הפליטים‬ ‫בין‬ ‫ארגון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנאספו‬"‫הבריחה‬"‫נוצריים‬ ‫ממנזרים‬, ‫איכרים‬ ‫ממשפחות‬‫וממחבואים‬‫אירופה‬ ‫ברחבי‬ ‫אחרים‬. ‫לטיפול‬ ‫זקוקים‬ ‫היו‬ ‫אלה‬ ‫ילדים‬,‫ולאהבה‬ ‫לדאגה‬ ‫מלחמה‬ ‫בשנות‬ ‫מהם‬ ‫שנשללו‬. ‫מספר‬‫פישר‬ ‫החייל‬:..."‫לי‬ ‫נודע‬‫במקרה‬,‫חולים‬ ‫שבבית‬ ‫חולה‬ ‫יהודי‬ ‫ילד‬ ‫שוכב‬ ‫במנזר‬ ‫השוכן‬.‫הועד‬ ‫בהוראת‬ ‫הנער‬ ‫אל‬ ‫יצאתי‬,‫מתיקה‬ ‫בדברי‬ ‫מצויד‬ ‫כשאני‬.‫בקושי‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫מצאתי‬.‫מיטת‬ ‫אל‬ ‫אותי‬ ‫הובילה‬ ‫הנזירה‬ ‫אותי‬ ‫כשראה‬ ‫בעיניו‬ ‫עלו‬ ‫התרגשות‬ ‫שדמעות‬ ‫הילד‬. ‫ורזה‬ ‫כחוש‬ ‫כזה‬ ‫היה‬ ‫הוא‬,‫מהתופת‬ ‫שיצא‬ ‫ראו‬.‫מסרתי‬ ‫לו‬ ‫שלחו‬ ‫עבריים‬ ‫שחיילים‬ ‫לו‬ ‫ואמרתי‬ ‫החבילה‬ ‫לו‬ ‫המתנה‬.‫קורותיו‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫סיפר‬ ‫שנרגע‬ ‫לאחר‬,‫נדודיו‬ ‫לביה‬ ‫הגיעו‬ ‫עד‬ ‫המוות‬ ‫עם‬ ‫ומפגשיו‬"‫ח‬." ‫החייל‬‫הנער‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫המשיך‬,‫וטיפל‬ ‫לו‬ ‫דאג‬ ‫לאונית‬ ‫ניצולים‬ ‫ילדים‬ ‫קבוצת‬ ‫עם‬ ‫שיצא‬ ‫עד‬ ‫בו‬ ‫המעפילים‬.
 • 15. ‫ב‬ ‫החייל‬ ‫מספר‬':"‫הובלתי‬ ‫הנסיעות‬ ‫באחת‬ ‫במכונית‬10‫בכפרים‬ ‫שאספנו‬ ‫ילדים‬.‫אחד‬ ‫הילדים‬,‫יוס‬'‫לה‬,‫בוכה‬ ‫וכמעט‬ ‫מודאג‬ ‫בצד‬ ‫ישב‬. ‫שרה‬ ‫הקטנה‬ ‫אחותו‬ ‫כי‬ ‫סיפר‬ ‫אליו‬ ‫כשפניתי‬'‫לה‬ ‫באחד‬ ‫איטלקי‬ ‫לבית‬ ‫ההורים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נמסרה‬ ‫לו‬ ‫שאעזור‬ ‫מבקש‬ ‫והוא‬ ‫בסביבה‬ ‫הכפרים‬ ‫לחפשה‬". ‫הנער‬‫לכפר‬ ‫מכפר‬ ‫ועברו‬ ‫לדרך‬ ‫יצאו‬ ‫והחייל‬, ‫משחקים‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬ ‫עוצרים‬ ‫כשהם‬ ‫ילדים‬,‫ושרה‬'‫איננה‬ ‫לה‬...‫עצרו‬ ‫הכפרים‬ ‫באחד‬ ‫בגורן‬ ‫ששיחקו‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫לראות‬.‫פתאום‬ ‫יוס‬ ‫זינק‬'‫לה‬,‫כשהוא‬ ‫הילדות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫תפש‬ ‫וצועק‬ ‫בוכה‬:‫שרה‬'‫לה‬,‫שרה‬'‫לה‬,‫הילדה‬ ‫אך‬ ‫אותו‬ ‫זיהתה‬ ‫לא‬ ‫הקטנה‬.‫יוס‬'‫לה‬‫לאנשי‬ ‫הראה‬ ‫המקום‬‫לשמע‬ ‫שנזעקו‬‫התליון‬ ‫את‬ ‫הצעקות‬ ‫שלצווארו‬,‫ההורים‬ ‫ושם‬ ‫שמו‬ ‫חרוטים‬ ‫עליו‬.‫על‬ ‫זהה‬ ‫תליון‬ ‫היה‬ ‫הילדה‬ ‫של‬ ‫צווארה‬.‫הכפריים‬, ‫הכומר‬ ‫ובהם‬,‫הילדה‬ ‫את‬ ‫למסור‬ ‫מייד‬ ‫הסכימו‬.
 • 16. ‫שפורקו‬ ‫עד‬ ‫נמשכה‬ ‫וההנדסה‬ ‫התובלה‬ ‫ופלוגות‬ ‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬ ‫בקרב‬ ‫הבריחה‬ ‫פעילות‬ ‫היחידות‬.‫הבריטים‬,‫שהיו‬‫מודעים‬,‫חלקי‬ ‫באופן‬ ‫לפחות‬,‫לפעולות‬‫היהודים‬ ‫החיילים‬ ‫של‬ ‫הסיוע‬ ‫לניצולים‬,‫שחרורם‬ ‫את‬ ‫להחיש‬ ‫התחילו‬‫השבתם‬ ‫ואת‬‫לארץ‬.‫חזרו‬ ‫הבריגדה‬ ‫חיילי‬ ‫רוב‬ ‫הבייתה‬,‫כ‬ ‫אך‬-120‫תעודות‬ ‫עם‬ ‫אזרחיים‬ ‫כשליחים‬ ‫באירופה‬ ‫נשארו‬ ‫מהם‬"‫מותאמות‬"‫ושולבו‬ ‫הבריחה‬ ‫בפעילות‬.‫במסגרת‬"‫כפילים‬ ‫מבצע‬"‫לארץ‬ ‫הגיעו‬‫במקומם‬"‫חוקי‬ ‫באופן‬"‫פליטים‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬‫לבושים‬‫במדי‬‫הבריטי‬ ‫הצבא‬,‫חיילים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫החייל‬ ‫פנקסי‬ ‫כשבידם‬.
 • 17. ‫גולת‬ ‫את‬ ‫הפליטה‬ ‫שארית‬ ‫עם‬ ‫שלהם‬ ‫במפגש‬ ‫ראו‬ ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫במלחמת‬ ‫הישוב‬ ‫מתנדבי‬ ‫שירותם‬ ‫של‬ ‫הכותרת‬.‫באירופה‬ ‫והמשחררים‬ ‫הכובשים‬ ‫בצבאות‬ ‫להיכלל‬ ‫הזכות‬ ‫להם‬ ‫עמדה‬ ‫משימה‬ ‫בתוך‬ ‫משימה‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫לקחו‬ ‫הקרב‬ ‫ימי‬ ‫ובעצם‬.‫בניצולים‬ ‫הטיפול‬‫הייה‬‫מטלה‬ ‫לבצעה‬ ‫הוכשרו‬ ‫ולא‬ ‫בה‬ ‫לעסוק‬ ‫התכוננו‬ ‫לא‬ ‫האלה‬ ‫העבריים‬ ‫שהחיילים‬,‫ההצלה‬ ‫מפעל‬ ‫אך‬ ‫היה‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫שקיבלו‬,‫שלהם‬ ‫עדותם‬ ‫לפי‬,‫במלחמה‬ ‫מחלקם‬ ‫יותר‬ ‫חשוב‬.‫הישוב‬ ‫חיילי‬ ‫העברי‬,‫ישראל‬ ‫מארץ‬ ‫שהגיעו‬,‫הבריחה‬ ‫בדרכי‬ ‫ההצלה‬ ‫חלוצי‬ ‫עם‬ ‫להמנות‬ ‫ראויים‬.
 • 18. ‫פרק‬‫הבריחה‬‫ומשמעותי‬ ‫רציני‬ ‫באופן‬ ‫מונצח‬ ‫ואינו‬ ‫לרבים‬ ‫מוכר‬ ‫אינו‬.‫אנו‬,‫עמותת‬"‫הבריחה‬ ‫מורשת‬",‫לתת‬ ‫רוצים‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫לתרומתו‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫ולהעלות‬ ‫הקולקטיבי‬ ‫בזיכרון‬ ‫לו‬ ‫הראוי‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫לפרק‬‫הבריחה‬‫להצלת‬ ‫השואה‬ ‫פליטי‬,‫ולהקמת‬ ‫ארצה‬ ‫לעלייתם‬‫המדינה‬. ‫אנשים‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬‫הבריחה‬ ‫בתנועת‬ ‫פעילים‬ ‫שהיו‬,‫בה‬ ‫שנעזרו‬ ‫ניצולים‬,‫קרובי‬‫משפחה‬,‫מי‬ ‫וכל‬ ‫המשך‬ ‫דור‬ ‫להצטרף‬ ‫לליבו‬ ‫קרוב‬ ‫שהנושא‬‫בפעילותה‬ ‫ולסייע‬ ‫לעמותה‬. : ‫הכנת‬‫המצגת‬:‫קריצ‬ ‫רות‬'‫וד‬ ‫מן‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬ ‫מודים‬ ‫אנו‬‫על‬‫של‬ ‫לארכיונים‬ ‫התמונות‬"‫ושם‬ ‫יד‬","‫טבנקין‬ ‫יד‬"‫ו‬"‫הגיטאות‬ ‫לוחמי‬ ‫בית‬" ‫אלינו‬ ‫פנו‬ ‫אנא‬ ‫ולתרומות‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬: ‫מייל‬:@gmail.com45habricha ‫טל‬':972-(0)54-6298888 ‫פקס‬:5492858972-(0)3- ‫כתובת‬:‫ד‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬ ‫ת‬.‫ד‬.45 ‫רמת‬‫השרון‬4710001 ‫אתר‬:/www.habricha.org.il ‫פייסבוק‬:1945www.facebook.com/Habricha://https ‫במוזיאון‬ ‫מוצג‬ ‫הבריטי‬ ‫לצבא‬ ‫היישוב‬ ‫מתנדבי‬ ‫של‬ ‫סיפורם‬"‫הגדודים‬ ‫בית‬"‫במושב‬‫אביחיל‬,‫טל‬':09-8629240