Successfully reported this slideshow.

תנועת "הבריחה" - הפן המדיני

0

Share

1 of 18
1 of 18

תנועת "הבריחה" - הפן המדיני

0

Share

Download to read offline

השפעתה המדינית של תנועת "הבריחה", שפעלה באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, ותרומתה למאבק על הקמת מדינת ישראל

השפעתה המדינית של תנועת "הבריחה", שפעלה באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, ותרומתה למאבק על הקמת מדינת ישראל

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

תנועת "הבריחה" - הפן המדיני

 1. 1. ‫תנועת‬"‫הבריחה‬"–‫המדיני‬ ‫ההיבט‬ ‫אירופה‬1945–1948 ‫המחנות‬ ‫לחיי‬ ‫סוף‬ ‫שימו‬!
 2. 2. ‫תנועת‬"‫הבריחה‬" ‫תנועת‬"‫הבריחה‬"‫מדינת‬ ‫להקמת‬ ‫ועד‬ ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫משלהי‬ ‫באירופה‬ ‫פעלה‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫להברחתם‬ ‫אחראית‬ ‫והייתה‬ ‫ישראל‬-300,000‫ניצולי‬ ‫פליטים‬‫אירופה‬ ‫ממזרח‬ ‫שואה‬ ‫מערב‬ ‫דרום‬ ‫לכיוון‬–‫הים‬ ‫נמלי‬ ‫אל‬‫התיכון‬.
 3. 3. ‫הציונות‬ ‫הציונות‬‫שמה‬‫לה‬‫למטרה‬‫להקים‬‫מולדת‬‫לעם‬‫ישראל‬.‫מראשיתה‬‫לא‬‫הייתה‬‫הציונות‬ ‫הומוגנית‬.‫דיעותיהם‬‫של‬‫הוגיה‬‫ומפלגותיה‬‫לגבי‬‫שיטות‬‫הפעולה‬‫של‬‫התנועה‬‫התמקדו‬ ‫במספר‬‫גישות‬‫מרכזיות‬,‫שהמכנה‬‫המשותף‬‫לכולן‬‫היה‬‫השאיפה‬‫לכינון‬‫מדינה‬‫עצמאית‬ ‫לעם‬‫היהודי‬. ‫המדינית‬ ‫הציונות‬–‫הרצל‬ ‫זאב‬ ‫בנימין‬ ‫של‬ ‫בהנהגתו‬.‫בדרכים‬ ‫להקים‬ ‫הייתה‬ ‫מטרתה‬ ‫היהודים‬ ‫למצוקת‬ ‫פתרון‬ ‫ותשמש‬ ‫המונית‬ ‫הגירה‬ ‫שתאפשר‬ ‫יהודית‬ ‫מדינה‬ ‫פוליטיות‬ ‫באירופה‬. ‫הרוחנית‬ ‫הציונות‬–‫העם‬ ‫אחד‬ ‫בהנהגת‬(‫גינצברג‬ ‫צבי‬ ‫אשר‬.)‫הייתה‬ ‫העיקרית‬ ‫מטרתה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫לתפוצות‬ ‫רוחני‬ ‫מרכז‬ ‫יצירת‬.‫ארץ‬-‫אמורה‬ ‫אינה‬ ‫ישראל‬–‫יכולה‬ ‫ואינה‬– ‫הגולה‬ ‫צרות‬ ‫מפני‬ ‫פיזי‬ ‫מקלט‬ ‫להיות‬.‫וגדולה‬ ‫המונית‬ ‫לעלייה‬ ‫מוכנה‬ ‫אינה‬ ‫הארץ‬,‫ועל‬ ‫והדרגתית‬ ‫איטית‬ ‫להיות‬ ‫העלייה‬. ‫המעשית‬ ‫הציונות‬–‫בעבודה‬ ‫צעד‬ ‫אחר‬ ‫צעד‬ ‫היהודית‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫בהקמתה‬ ‫דגלה‬ ‫מעשית‬ ‫חלוצית‬.‫של‬ ‫בשילוב‬ ‫אתה‬ ‫ופעל‬ ‫המדינית‬ ‫הציונות‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫זרם‬ ‫התאחד‬ ‫השנים‬ ‫עם‬ ‫מעשית‬ ‫ועבודה‬ ‫מדינית‬ ‫פעילות‬. ‫נמשכו‬ ‫והמחלוקות‬ ‫הדיונים‬....
 4. 4. ...‫ואז‬‫התחוללה‬‫השואה‬ ‫ליהודים‬‫לא‬‫הייתה‬‫עדיין‬‫מדינה‬‫משלהם‬‫ולא‬‫נשאר‬‫מספיק‬"‫עם‬"‫כדי‬‫להלחם‬‫להקמתה‬. ‫וורשה‬ ‫גיטו‬:‫חיילי‬‫יהודים‬ ‫מוליכים‬ ‫אס‬ ‫אס‬‫לאומשלגפלאץ‬(‫המשלוחים‬ ‫כיכר‬)‫לאחר‬‫דיכוי‬‫המרד‬
 5. 5. ‫לקראת‬‫של‬ ‫קיצה‬‫פליטים‬ ‫מיליון‬ ‫כעשרה‬ ‫אירופה‬ ‫בדרכי‬ ‫נעים‬ ‫השניה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬, ‫לארצם‬ ‫לחזור‬ ‫דרך‬ ‫המחפשים‬,‫ולמשפחתם‬ ‫לביתם‬.‫לניצולים‬‫נותרו‬ ‫לא‬ ‫היהודים‬ ‫ובית‬ ‫משפחה‬,‫ואין‬‫ארץ‬‫לשובם‬ ‫הממתינה‬.‫ערים‬ ‫מוצאים‬ ‫הם‬ ‫התופת‬ ‫מן‬ ‫בחזרתם‬ ‫מיהודים‬ ‫שהתרוקנו‬,‫נוכרים‬ ‫בידי‬ ‫נתפסו‬ ‫או‬ ‫שנחרבו‬ ‫בתים‬.‫את‬ ‫מקדמות‬ ‫ועוינות‬ ‫בדידות‬ ‫פניהם‬.
 6. 6. ‫ארגון‬ ‫צמיחת‬"‫הבריחה‬" ‫שורשי‬"‫הבריחה‬"‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫ספונטאנית‬ ‫בהתארגנות‬,‫המחנות‬ ‫מן‬ ‫שיצאו‬,‫מן‬ ‫הדדית‬ ‫לעזרה‬ ‫להתארגן‬ ‫והחלו‬ ‫המסתור‬ ‫וממקומות‬ ‫היערות‬.‫הניצולים‬‫להתחיל‬ ‫רוצים‬ ‫חדשים‬ ‫בחיים‬,‫משפחה‬ ‫ולבנות‬ ‫להשתקם‬.‫מאירופה‬ ‫לברוח‬ ‫שואפים‬ ‫מהם‬ ‫רבים‬,‫ולהקים‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫מולדת‬. ‫חיילי‬‫הצבא‬ ‫של‬ ‫היהודית‬ ‫הבריגדה‬‫הבריטי‬,‫את‬ ‫שפגשו‬‫הניצולים‬,‫ואת‬ ‫מעמדם‬ ‫את‬ ‫ניצלו‬ ‫הניצולים‬ ‫אחיהם‬ ‫לטובת‬ ‫לרשותם‬ ‫שעמדו‬ ‫האמצעים‬. ‫ניצולה‬‫נפרדת‬‫מחייל‬‫הבריגדה‬‫היהודית‬ ‫בצ‬ ‫רכבת‬ ‫בתחנת‬'‫כוסלובקיה‬ ‫חייל‬‫הבריגדה‬‫ברגן‬ ‫במחנה‬ ‫היהודית‬-‫בלזן‬,‫לאחר‬‫המלחמה‬
 7. 7. ‫רומניה‬ ‫דרך‬ ‫מפולין‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫המונית‬ ‫זרימה‬ ‫החלה‬,‫צ‬'‫כוסלובקיה‬,‫אל‬ ‫והונגריה‬ ‫אוקראינה‬ ‫בגרמניה‬ ‫העקורים‬ ‫מחנות‬,‫הברית‬ ‫בעלות‬ ‫שבשליטת‬ ‫ובאיטליה‬ ‫באוסטריה‬.‫המשיכו‬ ‫משם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫בדרך‬ ‫צרפת‬ ‫ודרום‬ ‫איטליה‬ ‫לנמלי‬. ‫ארגון‬"‫הבריחה‬" ‫בלוגיסטיקה‬ ‫טיפל‬ ‫בתנועת‬ ‫הכרוכה‬ ‫מפולין‬ ‫הפליטים‬ ‫לעיר‬ ‫מעיר‬ ‫הסעה‬ ‫לארץ‬ ‫ומארץ‬,‫חציית‬ ‫בעזרת‬ ‫גבול‬ ‫מעברי‬ ‫ותעודות‬ ‫שוחד‬ ‫במעבדות‬ ‫שזויפו‬ ‫הארגון‬,‫הברחת‬ ‫בקור‬ ‫ברגל‬ ‫גבולות‬ ‫ובשלג‬,‫של‬ ‫ארגון‬ ‫וטיפול‬ ‫מעבר‬ ‫מחנות‬ ‫בדרכם‬ ‫בהם‬ ‫בשוהים‬ ‫הים‬ ‫נמלי‬ ‫אל‬. ‫המושלגים‬ ‫באלפים‬ ‫פליטים‬ ‫שיירת‬
 8. 8. ‫גורפת‬ ‫הסכמה‬ ‫ישנה‬‫ארץ‬ ‫הינה‬ ‫שהמטרה‬‫ישראל‬.‫הלאומית‬ ‫והגאולה‬ ‫האישית‬ ‫הגאולה‬ ‫זו‬ ‫את‬ ‫זו‬ ‫ומזינות‬ ‫בזו‬ ‫זו‬ ‫שזורות‬. "‫כמשמעה‬ ‫פשוטה‬ ‫הבריחה‬ ‫היתה‬ ‫בהתחלה‬-‫האנטישמית‬ ‫הרדיפה‬ ‫מהמשך‬ ‫בריחה‬,‫בריחה‬ ‫המזעזע‬ ‫מהעבר‬,‫מהאשליות‬ ‫בריחה‬.‫של‬ ‫זה‬ ‫למונח‬ ‫היה‬ ‫רבים‬ ‫ישראלים‬ ‫באוזני‬"‫בריחה‬",‫צליל‬ ‫צורמני‬,‫ומרגיז‬ ‫משפיל‬...‫על‬ ‫אז‬ ‫דיברו‬ ‫בארץ‬"‫הצלה‬"‫ו‬"‫העפלה‬." ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫זו‬ ‫היתה‬ ‫פולין‬ ‫יהודי‬ ‫לגבי‬ ‫אולם‬ ‫יחד‬ ‫גם‬ ‫ההווה‬ ‫ומן‬ ‫העבר‬ ‫מן‬ ‫בריחה‬... ‫ה‬"‫בריחה‬"‫כתנועה‬ ‫נוצרה‬ ‫ולא‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫רעיונית‬,‫ממש‬ ‫החיים‬ ‫ככורח‬ ‫צמחה‬ ‫אלא‬. ...‫הבריחה‬‫הגשמת‬ ‫של‬ ‫לתנועה‬ ‫הפכה‬ ‫הציונות‬,‫מהפכניים‬ ‫ובאמצעים‬ ‫בתנאים‬, ‫מזה‬ ‫השואה‬ ‫אשר‬,‫מזה‬ ‫המדיני‬ ‫והמאבק‬, ‫חייבום‬". ‫יוחנן‬‫כהן‬ ‫המציאות‬ ‫ככורח‬ ‫הציונות‬
 9. 9. ‫פרס‬ ‫שמעון‬ ‫עם‬ ‫הבריחה‬ ‫ראשי‬: ‫לשמאל‬ ‫מימין‬:‫חיימוביץ‬ ‫יששכר‬,'‫דקל‬ ‫אפרים‬,‫פרס‬ ‫שמעון‬,‫בן‬ ‫אשר‬-‫נתן‬ ‫המוסד‬‫ב‬ ‫לעלייה‬'‫ההגנה‬ ‫של‬,‫המנדט‬ ‫שלטונות‬ ‫שהטילו‬ ‫האיסור‬ ‫למרות‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לעלות‬ ‫ליהודים‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ‫שהוקם‬ ‫הבריטי‬,‫נטל‬‫עצמו‬ ‫על‬‫את‬‫הבריחה‬ ‫ניהול‬.‫על‬ ‫מעבר‬ ‫ומחנות‬ ‫נתיבים‬ ‫של‬ ‫רשת‬ ‫טוו‬ ‫המוסד‬ ‫של‬ ‫הארצישראליים‬ ‫השליחים‬ ‫כולה‬ ‫אירופה‬ ‫פני‬.‫תנועת‬ ‫הפכה‬ ‫ובהנהגתם‬ ‫בסיועם‬"‫הבריחה‬"‫ובמאבק‬ ‫לארץ‬ ‫העלייה‬ ‫במפעל‬ ‫החשובים‬ ‫הגורמים‬ ‫לאחד‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫להקמתה‬. ‫המדיני‬ ‫ההיבט‬
 10. 10. ‫הניצולים‬ ‫של‬ ‫גורלם‬ ‫שאלת‬ ‫הפכה‬ ‫בשואה‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫השמדת‬ ‫היקף‬ ‫חשיפת‬ ‫לאחר‬ ‫בעולם‬ ‫הקהל‬ ‫דעת‬ ‫למרכז‬ ‫שעלו‬ ‫הנושאים‬ ‫לאחד‬,‫גורלה‬ ‫על‬ ‫שהתנהל‬ ‫בדיון‬ ‫ושולבה‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫המדיני‬-‫ישראל‬. ‫בדרכם‬‫אונר‬ ‫של‬ ‫עקורים‬ ‫במחנות‬ ‫מהניצולים‬ ‫חלק‬ ‫שהו‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬"‫בשטחים‬ ‫א‬ ‫בגרמניה‬ ‫הברית‬ ‫בעלות‬ ‫בידי‬ ‫שהוחזקו‬,‫ובאיטליה‬ ‫באוסטריה‬. ‫חיים‬ ‫במחנות‬‫מעל‬250.000‫יהודים‬ ‫ניצולים‬.‫הם‬‫מוצאם‬ ‫לארצות‬ ‫לחזור‬ ‫מסרבים‬, ‫לארץ‬ ‫כניסה‬ ‫להם‬ ‫מאפשרים‬ ‫לא‬ ‫והבריטים‬ ‫אותם‬ ‫לקלוט‬ ‫רוצות‬ ‫לא‬ ‫אחרות‬ ‫ארצות‬ ‫ישראל‬.‫השהות‬‫מאוד‬ ‫מתארכת‬ ‫במחנות‬,‫קשים‬ ‫התנאים‬,‫רבה‬ ‫הצפיפות‬,‫הוודאות‬ ‫אי‬ ‫גדולה‬.
 11. 11. ‫ארה‬ ‫בין‬ ‫המחלוקת‬"‫לבריטניה‬ ‫ב‬ ‫ארה‬ ‫בין‬"‫אין‬ ‫ובריטניה‬ ‫ב‬‫הפתרון‬ ‫ולגבי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫שאלת‬ ‫לגבי‬ ‫הסכמה‬ ‫הפליטים‬ ‫לבעיית‬‫היהודים‬‫באירופה‬.
 12. 12. ‫בריטניה‬ ‫מדיניות‬ •‫פלסטינה‬ ‫שאלת‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫יש‬-‫א‬"‫י‬‫לבין‬ ‫וערבים‬ ‫יהודים‬ ‫בין‬ ‫והיחסים‬ ‫ניצולי‬ ‫בעיית‬‫השואה‬ •‫בווין‬ ‫החוץ‬ ‫שר‬‫בית‬ ‫להקים‬ ‫השואפת‬ ‫יהודית‬ ‫אומה‬ ‫של‬ ‫מקיומה‬ ‫מתעלם‬ ‫יהודי‬‫בלפור‬ ‫שבהצהרת‬ ‫ומההבטחה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ •‫היהודים‬ ‫לפליטים‬ ‫למצוא‬ ‫יש‬‫באירופה‬ ‫פתרון‬ ‫בווין‬ ‫ארנסט‬-‫הבריטי‬ ‫החוץ‬ ‫שר‬
 13. 13. ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫מדיניות‬ •‫במחנות‬ ‫היהודים‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫האריסון‬ ‫יועצו‬ ‫את‬ ‫שולח‬ ‫טרומן‬ ‫הנשיא‬ ‫העקורים‬ •‫האריסון‬ ‫בדוח‬ ‫המפתח‬ ‫משפט‬: "‫אנו‬(‫האמריקאי‬ ‫הצבא‬) ‫כפי‬ ‫ליהודים‬ ‫מתייחסים‬ ‫הנאצים‬ ‫אליהם‬ ‫שהתייחסו‬, ‫אחד‬ ‫בהבדל‬:‫משמידים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫אותם‬" •‫הדו‬"‫להעביר‬ ‫ממליץ‬ ‫ח‬ ‫את‬ ‫במהירות‬100,000 ‫במחנות‬ ‫אז‬ ‫ששהו‬ ‫העקורים‬ ‫לארצות‬ ‫או‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫מוצאם‬,‫עפ‬"‫בחירתם‬ ‫י‬" ‫טרומן‬ ‫הארי‬–‫ארה‬ ‫נשיא‬"‫ב‬
 14. 14. ‫האנגלו‬ ‫החקירה‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬-‫אמריקאית‬ •‫לבעיית‬ ‫הפתרון‬‫בא‬ ‫הוא‬ ‫העקורים‬"‫י‬ •‫מיידי‬ ‫אישור‬ ‫מתן‬‫לא‬ ‫לעלייתם‬"‫של‬ ‫י‬100,000‫עקורים‬ •‫ביטול‬‫תקנות‬ ‫של‬‫הלבן‬ ‫הספר‬‫ההגבלות‬ ‫ושל‬‫קרקעות‬ ‫העברת‬ ‫על‬ ‫ליהודים‬ ‫המלצות‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫בווין‬‫הוועדה‬,‫שארה‬ ‫בעוד‬"‫לקיימן‬ ‫לחצה‬ ‫ב‬ ‫בן‬ ‫דוד‬-‫האנגלו‬ ‫החקירה‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫מעיד‬ ‫גוריון‬-‫בירושלים‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לענייני‬ ‫אמריקנית‬
 15. 15. ‫אונסקו‬ ‫ועדת‬"‫פ‬ ‫האו‬ ‫עצרת‬"‫ם‬‫ועדת‬ ‫ממנה‬‫לענייני‬ ‫מטעמה‬ ‫מיוחדת‬ ‫חקירה‬‫א‬"‫י‬,‫משתתפים‬ ‫שבה‬ 11‫של‬ ‫נציגים‬‫אינטרס‬ ‫להן‬ ‫שאין‬ ‫מדינות‬‫בא‬"‫י‬. ‫באירופה‬ ‫במחנות‬ ‫הוועדה‬ ‫לביקור‬ ‫ערב‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫התנגדותן‬ ‫נדחית‬. ‫בארץ‬ ‫הוועדה‬ ‫ביקור‬ ‫בזמן‬,‫המעפילים‬ ‫אוניית‬ ‫של‬ ‫הדרמה‬ ‫מתרחשת‬"‫אקסודוס‬." ‫המעפילים‬ ‫אניות‬"‫אירופה‬ ‫יציאת‬( "‫אקסודוס‬)
 16. 16. ‫של‬ ‫העיקריות‬ ‫ההמלצות‬‫הוועדה‬‫של‬ ‫הכללית‬ ‫לעצרת‬‫האו‬"‫ם‬: •‫א‬ ‫על‬ ‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫סיום‬"‫י‬ •‫מדינות‬ ‫שתי‬ ‫הקמת‬‫נפרדות‬:62%‫א‬ ‫של‬ ‫משטחה‬"‫י‬‫יינתנו‬‫ליהודים‬,‫והיתר‬ ‫לערבים‬‫הבינלאומי‬ ‫ולאזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תוכנית‬
 17. 17. ‫של‬ ‫ההיסטורי‬ ‫ערכה‬"‫הבריחה‬" "‫מדינתו‬ ‫על‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫במאבקו‬ ‫השפעה‬ ‫רב‬ ‫פוליטי‬ ‫מנוף‬ ‫להיות‬ ‫הפכה‬ ‫הבריחה‬ ‫ועצמאותו‬. ‫של‬ ‫ההסטורית‬ ‫הציונית‬ ‫משמעותה‬‫הבריחה‬. ...‫הייתה‬‫לא‬ ‫אשר‬ ‫לוחץ‬ ‫כוח‬ ‫של‬ ‫התהוותו‬ ‫לחיים‬ ‫תביעתנו‬ ‫על‬ ‫לפסוח‬ ‫ולעולם‬ ‫לעצמנו‬ ‫יתן‬" ‫ח‬.‫הופמן‬
 18. 18. ‫פרק‬‫הבריחה‬‫אינו‬‫מוכר‬‫לרבים‬‫ואינו‬‫מונצח‬‫באופן‬‫רציני‬‫ומשמעותי‬.‫אנו‬,‫עמותת‬"‫מורשת‬ ‫הבריחה‬",‫רוצים‬‫לתת‬‫לפרק‬‫זה‬‫את‬‫המקום‬‫הראוי‬‫לו‬‫בזיכרון‬‫הקולקטיבי‬‫ולהעלות‬‫את‬ ‫המודעות‬‫לתרומתו‬‫של‬‫ארגון‬‫הבריחה‬‫להצלת‬‫פליטי‬‫השואה‬,‫לעלייתם‬‫ארצה‬‫ולהקמת‬ ‫המדינה‬. ‫אנו‬‫מזמינים‬‫אנשים‬‫שהיו‬‫פעילים‬‫בתנועת‬‫הבריחה‬,‫ניצולים‬‫שנעזרו‬‫בה‬,‫קרובי‬‫משפחה‬,‫דור‬ ‫המשך‬‫וכל‬‫מי‬‫שהנושא‬‫קרוב‬‫לליבו‬‫להצטרף‬‫לעמותה‬‫ולסייע‬‫בפעילותה‬. : ‫מודים‬ ‫אנו‬‫על‬‫של‬ ‫לארכיונים‬ ‫התמונות‬"‫ושם‬ ‫יד‬","‫טבנקין‬ ‫יד‬"‫ו‬"‫הגיטאות‬ ‫לוחמי‬ ‫בית‬"‫ערכו‬:‫קריצ‬ ‫רות‬'‫וד‬ ‫מן‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬ ‫אלינו‬ ‫פנו‬ ‫אנא‬ ‫ולתרומות‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬: ‫מייל‬:habricha45@gmail.com ‫טל‬':972-(0)54-6298888 ‫פקס‬:5492858972-(0)3- ‫כתובת‬:‫ד‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬ ‫ת‬.‫ד‬.45 ‫רמת‬‫השרון‬4710001 ‫אתר‬:www.habricha.org.il/ ‫פייסבוק‬:https://www.facebook.com/Habricha1945 ‫הבריחה‬ ‫מורשת‬ ‫עמותת‬

×