תנועת "הבריחה" - הפן המדיני

‫תנועת‬"‫הבריחה‬"–‫המדיני‬ ‫ההיבט‬
‫אירופה‬1945–1948
‫המחנות‬ ‫לחיי‬ ‫סוף‬ ‫שימו‬!
‫תנועת‬"‫הבריחה‬"
‫תנועת‬"‫הבריחה‬"‫מדינת‬ ‫להקמת‬ ‫ועד‬ ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫משלהי‬ ‫באירופה‬ ‫פעלה‬
‫כ‬ ‫של‬ ‫להברחתם‬ ‫אחראית‬ ‫והייתה‬ ‫ישראל‬-300,000‫ניצולי‬ ‫פליטים‬‫אירופה‬ ‫ממזרח‬ ‫שואה‬
‫מערב‬ ‫דרום‬ ‫לכיוון‬–‫הים‬ ‫נמלי‬ ‫אל‬‫התיכון‬.
‫הציונות‬
‫הציונות‬‫שמה‬‫לה‬‫למטרה‬‫להקים‬‫מולדת‬‫לעם‬‫ישראל‬.‫מראשיתה‬‫לא‬‫הייתה‬‫הציונות‬
‫הומוגנית‬.‫דיעותיהם‬‫של‬‫הוגיה‬‫ומפלגותיה‬‫לגבי‬‫שיטות‬‫הפעולה‬‫של‬‫התנועה‬‫התמקדו‬
‫במספר‬‫גישות‬‫מרכזיות‬,‫שהמכנה‬‫המשותף‬‫לכולן‬‫היה‬‫השאיפה‬‫לכינון‬‫מדינה‬‫עצמאית‬
‫לעם‬‫היהודי‬.
‫המדינית‬ ‫הציונות‬–‫הרצל‬ ‫זאב‬ ‫בנימין‬ ‫של‬ ‫בהנהגתו‬.‫בדרכים‬ ‫להקים‬ ‫הייתה‬ ‫מטרתה‬
‫היהודים‬ ‫למצוקת‬ ‫פתרון‬ ‫ותשמש‬ ‫המונית‬ ‫הגירה‬ ‫שתאפשר‬ ‫יהודית‬ ‫מדינה‬ ‫פוליטיות‬
‫באירופה‬.
‫הרוחנית‬ ‫הציונות‬–‫העם‬ ‫אחד‬ ‫בהנהגת‬(‫גינצברג‬ ‫צבי‬ ‫אשר‬.)‫הייתה‬ ‫העיקרית‬ ‫מטרתה‬
‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫לתפוצות‬ ‫רוחני‬ ‫מרכז‬ ‫יצירת‬.‫ארץ‬-‫אמורה‬ ‫אינה‬ ‫ישראל‬–‫יכולה‬ ‫ואינה‬–
‫הגולה‬ ‫צרות‬ ‫מפני‬ ‫פיזי‬ ‫מקלט‬ ‫להיות‬.‫וגדולה‬ ‫המונית‬ ‫לעלייה‬ ‫מוכנה‬ ‫אינה‬ ‫הארץ‬,‫ועל‬
‫והדרגתית‬ ‫איטית‬ ‫להיות‬ ‫העלייה‬.
‫המעשית‬ ‫הציונות‬–‫בעבודה‬ ‫צעד‬ ‫אחר‬ ‫צעד‬ ‫היהודית‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫בהקמתה‬ ‫דגלה‬
‫מעשית‬ ‫חלוצית‬.‫של‬ ‫בשילוב‬ ‫אתה‬ ‫ופעל‬ ‫המדינית‬ ‫הציונות‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫זרם‬ ‫התאחד‬ ‫השנים‬ ‫עם‬
‫מעשית‬ ‫ועבודה‬ ‫מדינית‬ ‫פעילות‬.
‫נמשכו‬ ‫והמחלוקות‬ ‫הדיונים‬....
...‫ואז‬‫התחוללה‬‫השואה‬
‫ליהודים‬‫לא‬‫הייתה‬‫עדיין‬‫מדינה‬‫משלהם‬‫ולא‬‫נשאר‬‫מספיק‬"‫עם‬"‫כדי‬‫להלחם‬‫להקמתה‬.
‫וורשה‬ ‫גיטו‬:‫חיילי‬‫יהודים‬ ‫מוליכים‬ ‫אס‬ ‫אס‬‫לאומשלגפלאץ‬(‫המשלוחים‬ ‫כיכר‬)‫לאחר‬‫דיכוי‬‫המרד‬
‫לקראת‬‫של‬ ‫קיצה‬‫פליטים‬ ‫מיליון‬ ‫כעשרה‬ ‫אירופה‬ ‫בדרכי‬ ‫נעים‬ ‫השניה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬,
‫לארצם‬ ‫לחזור‬ ‫דרך‬ ‫המחפשים‬,‫ולמשפחתם‬ ‫לביתם‬.‫לניצולים‬‫נותרו‬ ‫לא‬ ‫היהודים‬
‫ובית‬ ‫משפחה‬,‫ואין‬‫ארץ‬‫לשובם‬ ‫הממתינה‬.‫ערים‬ ‫מוצאים‬ ‫הם‬ ‫התופת‬ ‫מן‬ ‫בחזרתם‬
‫מיהודים‬ ‫שהתרוקנו‬,‫נוכרים‬ ‫בידי‬ ‫נתפסו‬ ‫או‬ ‫שנחרבו‬ ‫בתים‬.‫את‬ ‫מקדמות‬ ‫ועוינות‬ ‫בדידות‬
‫פניהם‬.
‫ארגון‬ ‫צמיחת‬"‫הבריחה‬"
‫שורשי‬"‫הבריחה‬"‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫ספונטאנית‬ ‫בהתארגנות‬,‫המחנות‬ ‫מן‬ ‫שיצאו‬,‫מן‬
‫הדדית‬ ‫לעזרה‬ ‫להתארגן‬ ‫והחלו‬ ‫המסתור‬ ‫וממקומות‬ ‫היערות‬.‫הניצולים‬‫להתחיל‬ ‫רוצים‬
‫חדשים‬ ‫בחיים‬,‫משפחה‬ ‫ולבנות‬ ‫להשתקם‬.‫מאירופה‬ ‫לברוח‬ ‫שואפים‬ ‫מהם‬ ‫רבים‬,‫ולהקים‬
‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫מולדת‬.
‫חיילי‬‫הצבא‬ ‫של‬ ‫היהודית‬ ‫הבריגדה‬‫הבריטי‬,‫את‬ ‫שפגשו‬‫הניצולים‬,‫ואת‬ ‫מעמדם‬ ‫את‬ ‫ניצלו‬
‫הניצולים‬ ‫אחיהם‬ ‫לטובת‬ ‫לרשותם‬ ‫שעמדו‬ ‫האמצעים‬.
‫ניצולה‬‫נפרדת‬‫מחייל‬‫הבריגדה‬‫היהודית‬
‫בצ‬ ‫רכבת‬ ‫בתחנת‬'‫כוסלובקיה‬
‫חייל‬‫הבריגדה‬‫ברגן‬ ‫במחנה‬ ‫היהודית‬-‫בלזן‬,‫לאחר‬‫המלחמה‬
‫רומניה‬ ‫דרך‬ ‫מפולין‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫המונית‬ ‫זרימה‬ ‫החלה‬,‫צ‬'‫כוסלובקיה‬,‫אל‬ ‫והונגריה‬ ‫אוקראינה‬
‫בגרמניה‬ ‫העקורים‬ ‫מחנות‬,‫הברית‬ ‫בעלות‬ ‫שבשליטת‬ ‫ובאיטליה‬ ‫באוסטריה‬.‫המשיכו‬ ‫משם‬
‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫בדרך‬ ‫צרפת‬ ‫ודרום‬ ‫איטליה‬ ‫לנמלי‬.
‫ארגון‬"‫הבריחה‬"
‫בלוגיסטיקה‬ ‫טיפל‬
‫בתנועת‬ ‫הכרוכה‬
‫מפולין‬ ‫הפליטים‬
‫לעיר‬ ‫מעיר‬ ‫הסעה‬
‫לארץ‬ ‫ומארץ‬,‫חציית‬
‫בעזרת‬ ‫גבול‬ ‫מעברי‬
‫ותעודות‬ ‫שוחד‬
‫במעבדות‬ ‫שזויפו‬
‫הארגון‬,‫הברחת‬
‫בקור‬ ‫ברגל‬ ‫גבולות‬
‫ובשלג‬,‫של‬ ‫ארגון‬
‫וטיפול‬ ‫מעבר‬ ‫מחנות‬
‫בדרכם‬ ‫בהם‬ ‫בשוהים‬
‫הים‬ ‫נמלי‬ ‫אל‬.
‫המושלגים‬ ‫באלפים‬ ‫פליטים‬ ‫שיירת‬
‫גורפת‬ ‫הסכמה‬ ‫ישנה‬‫ארץ‬ ‫הינה‬ ‫שהמטרה‬‫ישראל‬.‫הלאומית‬ ‫והגאולה‬ ‫האישית‬ ‫הגאולה‬
‫זו‬ ‫את‬ ‫זו‬ ‫ומזינות‬ ‫בזו‬ ‫זו‬ ‫שזורות‬.
"‫כמשמעה‬ ‫פשוטה‬ ‫הבריחה‬ ‫היתה‬ ‫בהתחלה‬-‫האנטישמית‬ ‫הרדיפה‬ ‫מהמשך‬ ‫בריחה‬,‫בריחה‬
‫המזעזע‬ ‫מהעבר‬,‫מהאשליות‬ ‫בריחה‬.‫של‬ ‫זה‬ ‫למונח‬ ‫היה‬ ‫רבים‬ ‫ישראלים‬ ‫באוזני‬"‫בריחה‬",‫צליל‬
‫צורמני‬,‫ומרגיז‬ ‫משפיל‬...‫על‬ ‫אז‬ ‫דיברו‬ ‫בארץ‬"‫הצלה‬"‫ו‬"‫העפלה‬."
‫כל‬ ‫קודם‬ ‫זו‬ ‫היתה‬ ‫פולין‬ ‫יהודי‬ ‫לגבי‬ ‫אולם‬
‫יחד‬ ‫גם‬ ‫ההווה‬ ‫ומן‬ ‫העבר‬ ‫מן‬ ‫בריחה‬...
‫ה‬"‫בריחה‬"‫כתנועה‬ ‫נוצרה‬ ‫ולא‬ ‫היתה‬ ‫לא‬
‫רעיונית‬,‫ממש‬ ‫החיים‬ ‫ככורח‬ ‫צמחה‬ ‫אלא‬.
...‫הבריחה‬‫הגשמת‬ ‫של‬ ‫לתנועה‬ ‫הפכה‬
‫הציונות‬,‫מהפכניים‬ ‫ובאמצעים‬ ‫בתנאים‬,
‫מזה‬ ‫השואה‬ ‫אשר‬,‫מזה‬ ‫המדיני‬ ‫והמאבק‬,
‫חייבום‬".
‫יוחנן‬‫כהן‬
‫המציאות‬ ‫ככורח‬ ‫הציונות‬
‫פרס‬ ‫שמעון‬ ‫עם‬ ‫הבריחה‬ ‫ראשי‬:
‫לשמאל‬ ‫מימין‬:‫חיימוביץ‬ ‫יששכר‬,'‫דקל‬ ‫אפרים‬,‫פרס‬ ‫שמעון‬,‫בן‬ ‫אשר‬-‫נתן‬
‫המוסד‬‫ב‬ ‫לעלייה‬'‫ההגנה‬ ‫של‬,‫המנדט‬ ‫שלטונות‬ ‫שהטילו‬ ‫האיסור‬ ‫למרות‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לעלות‬ ‫ליהודים‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ‫שהוקם‬
‫הבריטי‬,‫נטל‬‫עצמו‬ ‫על‬‫את‬‫הבריחה‬ ‫ניהול‬.‫על‬ ‫מעבר‬ ‫ומחנות‬ ‫נתיבים‬ ‫של‬ ‫רשת‬ ‫טוו‬ ‫המוסד‬ ‫של‬ ‫הארצישראליים‬ ‫השליחים‬
‫כולה‬ ‫אירופה‬ ‫פני‬.‫תנועת‬ ‫הפכה‬ ‫ובהנהגתם‬ ‫בסיועם‬"‫הבריחה‬"‫ובמאבק‬ ‫לארץ‬ ‫העלייה‬ ‫במפעל‬ ‫החשובים‬ ‫הגורמים‬ ‫לאחד‬
‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫להקמתה‬.
‫המדיני‬ ‫ההיבט‬
‫הניצולים‬ ‫של‬ ‫גורלם‬ ‫שאלת‬ ‫הפכה‬ ‫בשואה‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫השמדת‬ ‫היקף‬ ‫חשיפת‬ ‫לאחר‬
‫בעולם‬ ‫הקהל‬ ‫דעת‬ ‫למרכז‬ ‫שעלו‬ ‫הנושאים‬ ‫לאחד‬,‫גורלה‬ ‫על‬ ‫שהתנהל‬ ‫בדיון‬ ‫ושולבה‬
‫ארץ‬ ‫של‬ ‫המדיני‬-‫ישראל‬.
‫בדרכם‬‫אונר‬ ‫של‬ ‫עקורים‬ ‫במחנות‬ ‫מהניצולים‬ ‫חלק‬ ‫שהו‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬"‫בשטחים‬ ‫א‬
‫בגרמניה‬ ‫הברית‬ ‫בעלות‬ ‫בידי‬ ‫שהוחזקו‬,‫ובאיטליה‬ ‫באוסטריה‬.
‫חיים‬ ‫במחנות‬‫מעל‬250.000‫יהודים‬ ‫ניצולים‬.‫הם‬‫מוצאם‬ ‫לארצות‬ ‫לחזור‬ ‫מסרבים‬,
‫לארץ‬ ‫כניסה‬ ‫להם‬ ‫מאפשרים‬ ‫לא‬ ‫והבריטים‬ ‫אותם‬ ‫לקלוט‬ ‫רוצות‬ ‫לא‬ ‫אחרות‬ ‫ארצות‬
‫ישראל‬.‫השהות‬‫מאוד‬ ‫מתארכת‬ ‫במחנות‬,‫קשים‬ ‫התנאים‬,‫רבה‬ ‫הצפיפות‬,‫הוודאות‬ ‫אי‬
‫גדולה‬.
‫ארה‬ ‫בין‬ ‫המחלוקת‬"‫לבריטניה‬ ‫ב‬
‫ארה‬ ‫בין‬"‫אין‬ ‫ובריטניה‬ ‫ב‬‫הפתרון‬ ‫ולגבי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫שאלת‬ ‫לגבי‬ ‫הסכמה‬
‫הפליטים‬ ‫לבעיית‬‫היהודים‬‫באירופה‬.
‫בריטניה‬ ‫מדיניות‬
•‫פלסטינה‬ ‫שאלת‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫יש‬-‫א‬"‫י‬‫לבין‬ ‫וערבים‬ ‫יהודים‬ ‫בין‬ ‫והיחסים‬
‫ניצולי‬ ‫בעיית‬‫השואה‬
•‫בווין‬ ‫החוץ‬ ‫שר‬‫בית‬ ‫להקים‬ ‫השואפת‬ ‫יהודית‬ ‫אומה‬ ‫של‬ ‫מקיומה‬ ‫מתעלם‬
‫יהודי‬‫בלפור‬ ‫שבהצהרת‬ ‫ומההבטחה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬
•‫היהודים‬ ‫לפליטים‬ ‫למצוא‬ ‫יש‬‫באירופה‬ ‫פתרון‬
‫בווין‬ ‫ארנסט‬-‫הבריטי‬ ‫החוץ‬ ‫שר‬
‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫מדיניות‬
•‫במחנות‬ ‫היהודים‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫האריסון‬ ‫יועצו‬ ‫את‬ ‫שולח‬ ‫טרומן‬ ‫הנשיא‬
‫העקורים‬
•‫האריסון‬ ‫בדוח‬ ‫המפתח‬ ‫משפט‬:
"‫אנו‬(‫האמריקאי‬ ‫הצבא‬)
‫כפי‬ ‫ליהודים‬ ‫מתייחסים‬
‫הנאצים‬ ‫אליהם‬ ‫שהתייחסו‬,
‫אחד‬ ‫בהבדל‬:‫משמידים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬
‫אותם‬"
•‫הדו‬"‫להעביר‬ ‫ממליץ‬ ‫ח‬
‫את‬ ‫במהירות‬100,000
‫במחנות‬ ‫אז‬ ‫ששהו‬ ‫העקורים‬
‫לארצות‬ ‫או‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬
‫מוצאם‬,‫עפ‬"‫בחירתם‬ ‫י‬"
‫טרומן‬ ‫הארי‬–‫ארה‬ ‫נשיא‬"‫ב‬
‫האנגלו‬ ‫החקירה‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬-‫אמריקאית‬
•‫לבעיית‬ ‫הפתרון‬‫בא‬ ‫הוא‬ ‫העקורים‬"‫י‬
•‫מיידי‬ ‫אישור‬ ‫מתן‬‫לא‬ ‫לעלייתם‬"‫של‬ ‫י‬100,000‫עקורים‬
•‫ביטול‬‫תקנות‬ ‫של‬‫הלבן‬ ‫הספר‬‫ההגבלות‬ ‫ושל‬‫קרקעות‬ ‫העברת‬ ‫על‬
‫ליהודים‬
‫המלצות‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫בווין‬‫הוועדה‬,‫שארה‬ ‫בעוד‬"‫לקיימן‬ ‫לחצה‬ ‫ב‬
‫בן‬ ‫דוד‬-‫האנגלו‬ ‫החקירה‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫מעיד‬ ‫גוריון‬-‫בירושלים‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לענייני‬ ‫אמריקנית‬
‫אונסקו‬ ‫ועדת‬"‫פ‬
‫האו‬ ‫עצרת‬"‫ם‬‫ועדת‬ ‫ממנה‬‫לענייני‬ ‫מטעמה‬ ‫מיוחדת‬ ‫חקירה‬‫א‬"‫י‬,‫משתתפים‬ ‫שבה‬
11‫של‬ ‫נציגים‬‫אינטרס‬ ‫להן‬ ‫שאין‬ ‫מדינות‬‫בא‬"‫י‬.
‫באירופה‬ ‫במחנות‬ ‫הוועדה‬ ‫לביקור‬ ‫ערב‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫התנגדותן‬ ‫נדחית‬.
‫בארץ‬ ‫הוועדה‬ ‫ביקור‬ ‫בזמן‬,‫המעפילים‬ ‫אוניית‬ ‫של‬ ‫הדרמה‬ ‫מתרחשת‬"‫אקסודוס‬."
‫המעפילים‬ ‫אניות‬"‫אירופה‬ ‫יציאת‬( "‫אקסודוס‬)
‫של‬ ‫העיקריות‬ ‫ההמלצות‬‫הוועדה‬‫של‬ ‫הכללית‬ ‫לעצרת‬‫האו‬"‫ם‬:
•‫א‬ ‫על‬ ‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫סיום‬"‫י‬
•‫מדינות‬ ‫שתי‬ ‫הקמת‬‫נפרדות‬:62%‫א‬ ‫של‬ ‫משטחה‬"‫י‬‫יינתנו‬‫ליהודים‬,‫והיתר‬
‫לערבים‬‫הבינלאומי‬ ‫ולאזור‬
‫החלוקה‬ ‫תוכנית‬
‫של‬ ‫ההיסטורי‬ ‫ערכה‬"‫הבריחה‬"
"‫מדינתו‬ ‫על‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫במאבקו‬ ‫השפעה‬ ‫רב‬ ‫פוליטי‬ ‫מנוף‬ ‫להיות‬ ‫הפכה‬ ‫הבריחה‬
‫ועצמאותו‬.
‫של‬ ‫ההסטורית‬ ‫הציונית‬ ‫משמעותה‬‫הבריחה‬. ...‫הייתה‬‫לא‬ ‫אשר‬ ‫לוחץ‬ ‫כוח‬ ‫של‬ ‫התהוותו‬
‫לחיים‬ ‫תביעתנו‬ ‫על‬ ‫לפסוח‬ ‫ולעולם‬ ‫לעצמנו‬ ‫יתן‬"
‫ח‬.‫הופמן‬
‫פרק‬‫הבריחה‬‫אינו‬‫מוכר‬‫לרבים‬‫ואינו‬‫מונצח‬‫באופן‬‫רציני‬‫ומשמעותי‬.‫אנו‬,‫עמותת‬"‫מורשת‬
‫הבריחה‬",‫רוצים‬‫לתת‬‫לפרק‬‫זה‬‫את‬‫המקום‬‫הראוי‬‫לו‬‫בזיכרון‬‫הקולקטיבי‬‫ולהעלות‬‫את‬
‫המודעות‬‫לתרומתו‬‫של‬‫ארגון‬‫הבריחה‬‫להצלת‬‫פליטי‬‫השואה‬,‫לעלייתם‬‫ארצה‬‫ולהקמת‬
‫המדינה‬.
‫אנו‬‫מזמינים‬‫אנשים‬‫שהיו‬‫פעילים‬‫בתנועת‬‫הבריחה‬,‫ניצולים‬‫שנעזרו‬‫בה‬,‫קרובי‬‫משפחה‬,‫דור‬
‫המשך‬‫וכל‬‫מי‬‫שהנושא‬‫קרוב‬‫לליבו‬‫להצטרף‬‫לעמותה‬‫ולסייע‬‫בפעילותה‬.
:
‫מודים‬ ‫אנו‬‫על‬‫של‬ ‫לארכיונים‬ ‫התמונות‬"‫ושם‬ ‫יד‬","‫טבנקין‬ ‫יד‬"‫ו‬"‫הגיטאות‬ ‫לוחמי‬ ‫בית‬"‫ערכו‬:‫קריצ‬ ‫רות‬'‫וד‬ ‫מן‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬
‫אלינו‬ ‫פנו‬ ‫אנא‬ ‫ולתרומות‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬:
‫מייל‬:habricha45@gmail.com
‫טל‬':972-(0)54-6298888
‫פקס‬:5492858972-(0)3-
‫כתובת‬:‫ד‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬
‫ת‬.‫ד‬.45
‫רמת‬‫השרון‬4710001
‫אתר‬:www.habricha.org.il/
‫פייסבוק‬:https://www.facebook.com/Habricha1945
‫הבריחה‬ ‫מורשת‬ ‫עמותת‬
1 of 18

Recommended

תנועת הבריחה 1948-1945 by
תנועת הבריחה 1948-1945תנועת הבריחה 1948-1945
תנועת הבריחה 1948-1945Ruth Kritchman
3.3K views32 slides
צעדת השלום באלפים, להנצחת נתיב הבריחה במעבר קרימל, 1947 by
צעדת השלום באלפים, להנצחת נתיב הבריחה במעבר קרימל, 1947צעדת השלום באלפים, להנצחת נתיב הבריחה במעבר קרימל, 1947
צעדת השלום באלפים, להנצחת נתיב הבריחה במעבר קרימל, 1947Ruth Kritchman
2.3K views14 slides
ילדים בנתיבי הבריחה - אירופה 1948-1945 by
ילדים בנתיבי הבריחה - אירופה 1948-1945ילדים בנתיבי הבריחה - אירופה 1948-1945
ילדים בנתיבי הבריחה - אירופה 1948-1945Ruth Kritchman
2.6K views44 slides
הבריחה 1945 - 1948 by
הבריחה 1945 - 1948הבריחה 1945 - 1948
הבריחה 1945 - 1948Ruth Kritchman
535 views32 slides
עולי רומניה אחרי 1948 by
עולי רומניה אחרי 1948עולי רומניה אחרי 1948
עולי רומניה אחרי 1948Bondy Stenzler
1.8K views79 slides
בנימין זאב הרצל-מלך ביופיו תחזנה עינינו by
בנימין זאב הרצל-מלך ביופיו תחזנה עינינו בנימין זאב הרצל-מלך ביופיו תחזנה עינינו
בנימין זאב הרצל-מלך ביופיו תחזנה עינינו nottel
394 views15 slides

More Related Content

Similar to תנועת "הבריחה" - הפן המדיני

רב תרבותיות עבודת אמצע - סופי by
רב תרבותיות  עבודת אמצע - סופירב תרבותיות  עבודת אמצע - סופי
רב תרבותיות עבודת אמצע - סופיDooby Suchowolsky
473 views18 slides
Palestinian Refugies by
Palestinian RefugiesPalestinian Refugies
Palestinian RefugiesAnochi.com.
209 views41 slides
position paper holocaust july 12 2010[1] by
position paper holocaust july 12 2010[1]position paper holocaust july 12 2010[1]
position paper holocaust july 12 2010[1]Anochi.com.
551 views17 slides
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים by
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצוליםמחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצוליםYad Vashem
1.9K views14 slides
בגידה כפולה by
בגידה כפולהבגידה כפולה
בגידה כפולהkabmlheb
131 views1 slide

Similar to תנועת "הבריחה" - הפן המדיני(20)

רב תרבותיות עבודת אמצע - סופי by Dooby Suchowolsky
רב תרבותיות  עבודת אמצע - סופירב תרבותיות  עבודת אמצע - סופי
רב תרבותיות עבודת אמצע - סופי
Dooby Suchowolsky473 views
Palestinian Refugies by Anochi.com.
Palestinian RefugiesPalestinian Refugies
Palestinian Refugies
Anochi.com.209 views
position paper holocaust july 12 2010[1] by Anochi.com.
position paper holocaust july 12 2010[1]position paper holocaust july 12 2010[1]
position paper holocaust july 12 2010[1]
Anochi.com.551 views
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים by Yad Vashem
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצוליםמחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
Yad Vashem1.9K views
בגידה כפולה by kabmlheb
בגידה כפולהבגידה כפולה
בגידה כפולה
kabmlheb131 views
מנהיגות עד מוות חיים ארלוזורוב by Joseph Yosi Margalit
מנהיגות עד מוות חיים ארלוזורובמנהיגות עד מוות חיים ארלוזורוב
מנהיגות עד מוות חיים ארלוזורוב
קהילת יהודי סלוניקי by Yad Vashem
קהילת יהודי סלוניקיקהילת יהודי סלוניקי
קהילת יהודי סלוניקי
Yad Vashem1.4K views
נצחיות עם ישראל by safa brura
 נצחיות עם ישראל נצחיות עם ישראל
נצחיות עם ישראל
safa brura255 views
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite) by Noemi Catz
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)
Noemi Catz568 views
מזכר 49 - ספטמבר 2016 by Merkaz
מזכר 49 - ספטמבר 2016מזכר 49 - ספטמבר 2016
מזכר 49 - ספטמבר 2016
Merkaz48 views
סיפורה של יהדות רומניה במלהע השנייה by Bondy Stenzler
סיפורה של יהדות רומניה במלהע השנייהסיפורה של יהדות רומניה במלהע השנייה
סיפורה של יהדות רומניה במלהע השנייה
Bondy Stenzler1.4K views
Makifalef by madaim
MakifalefMakifalef
Makifalef
madaim224 views
שלבים בהתפתחות הפתרון הסופי by Yad Vashem
שלבים בהתפתחות הפתרון הסופישלבים בהתפתחות הפתרון הסופי
שלבים בהתפתחות הפתרון הסופי
Yad Vashem5.3K views
Eichmann trial by Yad Vashem
Eichmann trialEichmann trial
Eichmann trial
Yad Vashem5.4K views
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם by Yad Vashem
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולםבמקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
Yad Vashem3.1K views

תנועת "הבריחה" - הפן המדיני

 • 2. ‫תנועת‬"‫הבריחה‬" ‫תנועת‬"‫הבריחה‬"‫מדינת‬ ‫להקמת‬ ‫ועד‬ ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫משלהי‬ ‫באירופה‬ ‫פעלה‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫להברחתם‬ ‫אחראית‬ ‫והייתה‬ ‫ישראל‬-300,000‫ניצולי‬ ‫פליטים‬‫אירופה‬ ‫ממזרח‬ ‫שואה‬ ‫מערב‬ ‫דרום‬ ‫לכיוון‬–‫הים‬ ‫נמלי‬ ‫אל‬‫התיכון‬.
 • 3. ‫הציונות‬ ‫הציונות‬‫שמה‬‫לה‬‫למטרה‬‫להקים‬‫מולדת‬‫לעם‬‫ישראל‬.‫מראשיתה‬‫לא‬‫הייתה‬‫הציונות‬ ‫הומוגנית‬.‫דיעותיהם‬‫של‬‫הוגיה‬‫ומפלגותיה‬‫לגבי‬‫שיטות‬‫הפעולה‬‫של‬‫התנועה‬‫התמקדו‬ ‫במספר‬‫גישות‬‫מרכזיות‬,‫שהמכנה‬‫המשותף‬‫לכולן‬‫היה‬‫השאיפה‬‫לכינון‬‫מדינה‬‫עצמאית‬ ‫לעם‬‫היהודי‬. ‫המדינית‬ ‫הציונות‬–‫הרצל‬ ‫זאב‬ ‫בנימין‬ ‫של‬ ‫בהנהגתו‬.‫בדרכים‬ ‫להקים‬ ‫הייתה‬ ‫מטרתה‬ ‫היהודים‬ ‫למצוקת‬ ‫פתרון‬ ‫ותשמש‬ ‫המונית‬ ‫הגירה‬ ‫שתאפשר‬ ‫יהודית‬ ‫מדינה‬ ‫פוליטיות‬ ‫באירופה‬. ‫הרוחנית‬ ‫הציונות‬–‫העם‬ ‫אחד‬ ‫בהנהגת‬(‫גינצברג‬ ‫צבי‬ ‫אשר‬.)‫הייתה‬ ‫העיקרית‬ ‫מטרתה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫לתפוצות‬ ‫רוחני‬ ‫מרכז‬ ‫יצירת‬.‫ארץ‬-‫אמורה‬ ‫אינה‬ ‫ישראל‬–‫יכולה‬ ‫ואינה‬– ‫הגולה‬ ‫צרות‬ ‫מפני‬ ‫פיזי‬ ‫מקלט‬ ‫להיות‬.‫וגדולה‬ ‫המונית‬ ‫לעלייה‬ ‫מוכנה‬ ‫אינה‬ ‫הארץ‬,‫ועל‬ ‫והדרגתית‬ ‫איטית‬ ‫להיות‬ ‫העלייה‬. ‫המעשית‬ ‫הציונות‬–‫בעבודה‬ ‫צעד‬ ‫אחר‬ ‫צעד‬ ‫היהודית‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫בהקמתה‬ ‫דגלה‬ ‫מעשית‬ ‫חלוצית‬.‫של‬ ‫בשילוב‬ ‫אתה‬ ‫ופעל‬ ‫המדינית‬ ‫הציונות‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫זרם‬ ‫התאחד‬ ‫השנים‬ ‫עם‬ ‫מעשית‬ ‫ועבודה‬ ‫מדינית‬ ‫פעילות‬. ‫נמשכו‬ ‫והמחלוקות‬ ‫הדיונים‬....
 • 5. ‫לקראת‬‫של‬ ‫קיצה‬‫פליטים‬ ‫מיליון‬ ‫כעשרה‬ ‫אירופה‬ ‫בדרכי‬ ‫נעים‬ ‫השניה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬, ‫לארצם‬ ‫לחזור‬ ‫דרך‬ ‫המחפשים‬,‫ולמשפחתם‬ ‫לביתם‬.‫לניצולים‬‫נותרו‬ ‫לא‬ ‫היהודים‬ ‫ובית‬ ‫משפחה‬,‫ואין‬‫ארץ‬‫לשובם‬ ‫הממתינה‬.‫ערים‬ ‫מוצאים‬ ‫הם‬ ‫התופת‬ ‫מן‬ ‫בחזרתם‬ ‫מיהודים‬ ‫שהתרוקנו‬,‫נוכרים‬ ‫בידי‬ ‫נתפסו‬ ‫או‬ ‫שנחרבו‬ ‫בתים‬.‫את‬ ‫מקדמות‬ ‫ועוינות‬ ‫בדידות‬ ‫פניהם‬.
 • 6. ‫ארגון‬ ‫צמיחת‬"‫הבריחה‬" ‫שורשי‬"‫הבריחה‬"‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫ספונטאנית‬ ‫בהתארגנות‬,‫המחנות‬ ‫מן‬ ‫שיצאו‬,‫מן‬ ‫הדדית‬ ‫לעזרה‬ ‫להתארגן‬ ‫והחלו‬ ‫המסתור‬ ‫וממקומות‬ ‫היערות‬.‫הניצולים‬‫להתחיל‬ ‫רוצים‬ ‫חדשים‬ ‫בחיים‬,‫משפחה‬ ‫ולבנות‬ ‫להשתקם‬.‫מאירופה‬ ‫לברוח‬ ‫שואפים‬ ‫מהם‬ ‫רבים‬,‫ולהקים‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫מולדת‬. ‫חיילי‬‫הצבא‬ ‫של‬ ‫היהודית‬ ‫הבריגדה‬‫הבריטי‬,‫את‬ ‫שפגשו‬‫הניצולים‬,‫ואת‬ ‫מעמדם‬ ‫את‬ ‫ניצלו‬ ‫הניצולים‬ ‫אחיהם‬ ‫לטובת‬ ‫לרשותם‬ ‫שעמדו‬ ‫האמצעים‬. ‫ניצולה‬‫נפרדת‬‫מחייל‬‫הבריגדה‬‫היהודית‬ ‫בצ‬ ‫רכבת‬ ‫בתחנת‬'‫כוסלובקיה‬ ‫חייל‬‫הבריגדה‬‫ברגן‬ ‫במחנה‬ ‫היהודית‬-‫בלזן‬,‫לאחר‬‫המלחמה‬
 • 7. ‫רומניה‬ ‫דרך‬ ‫מפולין‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫המונית‬ ‫זרימה‬ ‫החלה‬,‫צ‬'‫כוסלובקיה‬,‫אל‬ ‫והונגריה‬ ‫אוקראינה‬ ‫בגרמניה‬ ‫העקורים‬ ‫מחנות‬,‫הברית‬ ‫בעלות‬ ‫שבשליטת‬ ‫ובאיטליה‬ ‫באוסטריה‬.‫המשיכו‬ ‫משם‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫אל‬ ‫בדרך‬ ‫צרפת‬ ‫ודרום‬ ‫איטליה‬ ‫לנמלי‬. ‫ארגון‬"‫הבריחה‬" ‫בלוגיסטיקה‬ ‫טיפל‬ ‫בתנועת‬ ‫הכרוכה‬ ‫מפולין‬ ‫הפליטים‬ ‫לעיר‬ ‫מעיר‬ ‫הסעה‬ ‫לארץ‬ ‫ומארץ‬,‫חציית‬ ‫בעזרת‬ ‫גבול‬ ‫מעברי‬ ‫ותעודות‬ ‫שוחד‬ ‫במעבדות‬ ‫שזויפו‬ ‫הארגון‬,‫הברחת‬ ‫בקור‬ ‫ברגל‬ ‫גבולות‬ ‫ובשלג‬,‫של‬ ‫ארגון‬ ‫וטיפול‬ ‫מעבר‬ ‫מחנות‬ ‫בדרכם‬ ‫בהם‬ ‫בשוהים‬ ‫הים‬ ‫נמלי‬ ‫אל‬. ‫המושלגים‬ ‫באלפים‬ ‫פליטים‬ ‫שיירת‬
 • 8. ‫גורפת‬ ‫הסכמה‬ ‫ישנה‬‫ארץ‬ ‫הינה‬ ‫שהמטרה‬‫ישראל‬.‫הלאומית‬ ‫והגאולה‬ ‫האישית‬ ‫הגאולה‬ ‫זו‬ ‫את‬ ‫זו‬ ‫ומזינות‬ ‫בזו‬ ‫זו‬ ‫שזורות‬. "‫כמשמעה‬ ‫פשוטה‬ ‫הבריחה‬ ‫היתה‬ ‫בהתחלה‬-‫האנטישמית‬ ‫הרדיפה‬ ‫מהמשך‬ ‫בריחה‬,‫בריחה‬ ‫המזעזע‬ ‫מהעבר‬,‫מהאשליות‬ ‫בריחה‬.‫של‬ ‫זה‬ ‫למונח‬ ‫היה‬ ‫רבים‬ ‫ישראלים‬ ‫באוזני‬"‫בריחה‬",‫צליל‬ ‫צורמני‬,‫ומרגיז‬ ‫משפיל‬...‫על‬ ‫אז‬ ‫דיברו‬ ‫בארץ‬"‫הצלה‬"‫ו‬"‫העפלה‬." ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫זו‬ ‫היתה‬ ‫פולין‬ ‫יהודי‬ ‫לגבי‬ ‫אולם‬ ‫יחד‬ ‫גם‬ ‫ההווה‬ ‫ומן‬ ‫העבר‬ ‫מן‬ ‫בריחה‬... ‫ה‬"‫בריחה‬"‫כתנועה‬ ‫נוצרה‬ ‫ולא‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫רעיונית‬,‫ממש‬ ‫החיים‬ ‫ככורח‬ ‫צמחה‬ ‫אלא‬. ...‫הבריחה‬‫הגשמת‬ ‫של‬ ‫לתנועה‬ ‫הפכה‬ ‫הציונות‬,‫מהפכניים‬ ‫ובאמצעים‬ ‫בתנאים‬, ‫מזה‬ ‫השואה‬ ‫אשר‬,‫מזה‬ ‫המדיני‬ ‫והמאבק‬, ‫חייבום‬". ‫יוחנן‬‫כהן‬ ‫המציאות‬ ‫ככורח‬ ‫הציונות‬
 • 9. ‫פרס‬ ‫שמעון‬ ‫עם‬ ‫הבריחה‬ ‫ראשי‬: ‫לשמאל‬ ‫מימין‬:‫חיימוביץ‬ ‫יששכר‬,'‫דקל‬ ‫אפרים‬,‫פרס‬ ‫שמעון‬,‫בן‬ ‫אשר‬-‫נתן‬ ‫המוסד‬‫ב‬ ‫לעלייה‬'‫ההגנה‬ ‫של‬,‫המנדט‬ ‫שלטונות‬ ‫שהטילו‬ ‫האיסור‬ ‫למרות‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לעלות‬ ‫ליהודים‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ‫שהוקם‬ ‫הבריטי‬,‫נטל‬‫עצמו‬ ‫על‬‫את‬‫הבריחה‬ ‫ניהול‬.‫על‬ ‫מעבר‬ ‫ומחנות‬ ‫נתיבים‬ ‫של‬ ‫רשת‬ ‫טוו‬ ‫המוסד‬ ‫של‬ ‫הארצישראליים‬ ‫השליחים‬ ‫כולה‬ ‫אירופה‬ ‫פני‬.‫תנועת‬ ‫הפכה‬ ‫ובהנהגתם‬ ‫בסיועם‬"‫הבריחה‬"‫ובמאבק‬ ‫לארץ‬ ‫העלייה‬ ‫במפעל‬ ‫החשובים‬ ‫הגורמים‬ ‫לאחד‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫להקמתה‬. ‫המדיני‬ ‫ההיבט‬
 • 10. ‫הניצולים‬ ‫של‬ ‫גורלם‬ ‫שאלת‬ ‫הפכה‬ ‫בשואה‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫השמדת‬ ‫היקף‬ ‫חשיפת‬ ‫לאחר‬ ‫בעולם‬ ‫הקהל‬ ‫דעת‬ ‫למרכז‬ ‫שעלו‬ ‫הנושאים‬ ‫לאחד‬,‫גורלה‬ ‫על‬ ‫שהתנהל‬ ‫בדיון‬ ‫ושולבה‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫המדיני‬-‫ישראל‬. ‫בדרכם‬‫אונר‬ ‫של‬ ‫עקורים‬ ‫במחנות‬ ‫מהניצולים‬ ‫חלק‬ ‫שהו‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬"‫בשטחים‬ ‫א‬ ‫בגרמניה‬ ‫הברית‬ ‫בעלות‬ ‫בידי‬ ‫שהוחזקו‬,‫ובאיטליה‬ ‫באוסטריה‬. ‫חיים‬ ‫במחנות‬‫מעל‬250.000‫יהודים‬ ‫ניצולים‬.‫הם‬‫מוצאם‬ ‫לארצות‬ ‫לחזור‬ ‫מסרבים‬, ‫לארץ‬ ‫כניסה‬ ‫להם‬ ‫מאפשרים‬ ‫לא‬ ‫והבריטים‬ ‫אותם‬ ‫לקלוט‬ ‫רוצות‬ ‫לא‬ ‫אחרות‬ ‫ארצות‬ ‫ישראל‬.‫השהות‬‫מאוד‬ ‫מתארכת‬ ‫במחנות‬,‫קשים‬ ‫התנאים‬,‫רבה‬ ‫הצפיפות‬,‫הוודאות‬ ‫אי‬ ‫גדולה‬.
 • 11. ‫ארה‬ ‫בין‬ ‫המחלוקת‬"‫לבריטניה‬ ‫ב‬ ‫ארה‬ ‫בין‬"‫אין‬ ‫ובריטניה‬ ‫ב‬‫הפתרון‬ ‫ולגבי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫שאלת‬ ‫לגבי‬ ‫הסכמה‬ ‫הפליטים‬ ‫לבעיית‬‫היהודים‬‫באירופה‬.
 • 12. ‫בריטניה‬ ‫מדיניות‬ •‫פלסטינה‬ ‫שאלת‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫יש‬-‫א‬"‫י‬‫לבין‬ ‫וערבים‬ ‫יהודים‬ ‫בין‬ ‫והיחסים‬ ‫ניצולי‬ ‫בעיית‬‫השואה‬ •‫בווין‬ ‫החוץ‬ ‫שר‬‫בית‬ ‫להקים‬ ‫השואפת‬ ‫יהודית‬ ‫אומה‬ ‫של‬ ‫מקיומה‬ ‫מתעלם‬ ‫יהודי‬‫בלפור‬ ‫שבהצהרת‬ ‫ומההבטחה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ •‫היהודים‬ ‫לפליטים‬ ‫למצוא‬ ‫יש‬‫באירופה‬ ‫פתרון‬ ‫בווין‬ ‫ארנסט‬-‫הבריטי‬ ‫החוץ‬ ‫שר‬
 • 13. ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫מדיניות‬ •‫במחנות‬ ‫היהודים‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫האריסון‬ ‫יועצו‬ ‫את‬ ‫שולח‬ ‫טרומן‬ ‫הנשיא‬ ‫העקורים‬ •‫האריסון‬ ‫בדוח‬ ‫המפתח‬ ‫משפט‬: "‫אנו‬(‫האמריקאי‬ ‫הצבא‬) ‫כפי‬ ‫ליהודים‬ ‫מתייחסים‬ ‫הנאצים‬ ‫אליהם‬ ‫שהתייחסו‬, ‫אחד‬ ‫בהבדל‬:‫משמידים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫אותם‬" •‫הדו‬"‫להעביר‬ ‫ממליץ‬ ‫ח‬ ‫את‬ ‫במהירות‬100,000 ‫במחנות‬ ‫אז‬ ‫ששהו‬ ‫העקורים‬ ‫לארצות‬ ‫או‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫מוצאם‬,‫עפ‬"‫בחירתם‬ ‫י‬" ‫טרומן‬ ‫הארי‬–‫ארה‬ ‫נשיא‬"‫ב‬
 • 14. ‫האנגלו‬ ‫החקירה‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬-‫אמריקאית‬ •‫לבעיית‬ ‫הפתרון‬‫בא‬ ‫הוא‬ ‫העקורים‬"‫י‬ •‫מיידי‬ ‫אישור‬ ‫מתן‬‫לא‬ ‫לעלייתם‬"‫של‬ ‫י‬100,000‫עקורים‬ •‫ביטול‬‫תקנות‬ ‫של‬‫הלבן‬ ‫הספר‬‫ההגבלות‬ ‫ושל‬‫קרקעות‬ ‫העברת‬ ‫על‬ ‫ליהודים‬ ‫המלצות‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫בווין‬‫הוועדה‬,‫שארה‬ ‫בעוד‬"‫לקיימן‬ ‫לחצה‬ ‫ב‬ ‫בן‬ ‫דוד‬-‫האנגלו‬ ‫החקירה‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫מעיד‬ ‫גוריון‬-‫בירושלים‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫לענייני‬ ‫אמריקנית‬
 • 15. ‫אונסקו‬ ‫ועדת‬"‫פ‬ ‫האו‬ ‫עצרת‬"‫ם‬‫ועדת‬ ‫ממנה‬‫לענייני‬ ‫מטעמה‬ ‫מיוחדת‬ ‫חקירה‬‫א‬"‫י‬,‫משתתפים‬ ‫שבה‬ 11‫של‬ ‫נציגים‬‫אינטרס‬ ‫להן‬ ‫שאין‬ ‫מדינות‬‫בא‬"‫י‬. ‫באירופה‬ ‫במחנות‬ ‫הוועדה‬ ‫לביקור‬ ‫ערב‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫התנגדותן‬ ‫נדחית‬. ‫בארץ‬ ‫הוועדה‬ ‫ביקור‬ ‫בזמן‬,‫המעפילים‬ ‫אוניית‬ ‫של‬ ‫הדרמה‬ ‫מתרחשת‬"‫אקסודוס‬." ‫המעפילים‬ ‫אניות‬"‫אירופה‬ ‫יציאת‬( "‫אקסודוס‬)
 • 16. ‫של‬ ‫העיקריות‬ ‫ההמלצות‬‫הוועדה‬‫של‬ ‫הכללית‬ ‫לעצרת‬‫האו‬"‫ם‬: •‫א‬ ‫על‬ ‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫סיום‬"‫י‬ •‫מדינות‬ ‫שתי‬ ‫הקמת‬‫נפרדות‬:62%‫א‬ ‫של‬ ‫משטחה‬"‫י‬‫יינתנו‬‫ליהודים‬,‫והיתר‬ ‫לערבים‬‫הבינלאומי‬ ‫ולאזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תוכנית‬
 • 17. ‫של‬ ‫ההיסטורי‬ ‫ערכה‬"‫הבריחה‬" "‫מדינתו‬ ‫על‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫במאבקו‬ ‫השפעה‬ ‫רב‬ ‫פוליטי‬ ‫מנוף‬ ‫להיות‬ ‫הפכה‬ ‫הבריחה‬ ‫ועצמאותו‬. ‫של‬ ‫ההסטורית‬ ‫הציונית‬ ‫משמעותה‬‫הבריחה‬. ...‫הייתה‬‫לא‬ ‫אשר‬ ‫לוחץ‬ ‫כוח‬ ‫של‬ ‫התהוותו‬ ‫לחיים‬ ‫תביעתנו‬ ‫על‬ ‫לפסוח‬ ‫ולעולם‬ ‫לעצמנו‬ ‫יתן‬" ‫ח‬.‫הופמן‬
 • 18. ‫פרק‬‫הבריחה‬‫אינו‬‫מוכר‬‫לרבים‬‫ואינו‬‫מונצח‬‫באופן‬‫רציני‬‫ומשמעותי‬.‫אנו‬,‫עמותת‬"‫מורשת‬ ‫הבריחה‬",‫רוצים‬‫לתת‬‫לפרק‬‫זה‬‫את‬‫המקום‬‫הראוי‬‫לו‬‫בזיכרון‬‫הקולקטיבי‬‫ולהעלות‬‫את‬ ‫המודעות‬‫לתרומתו‬‫של‬‫ארגון‬‫הבריחה‬‫להצלת‬‫פליטי‬‫השואה‬,‫לעלייתם‬‫ארצה‬‫ולהקמת‬ ‫המדינה‬. ‫אנו‬‫מזמינים‬‫אנשים‬‫שהיו‬‫פעילים‬‫בתנועת‬‫הבריחה‬,‫ניצולים‬‫שנעזרו‬‫בה‬,‫קרובי‬‫משפחה‬,‫דור‬ ‫המשך‬‫וכל‬‫מי‬‫שהנושא‬‫קרוב‬‫לליבו‬‫להצטרף‬‫לעמותה‬‫ולסייע‬‫בפעילותה‬. : ‫מודים‬ ‫אנו‬‫על‬‫של‬ ‫לארכיונים‬ ‫התמונות‬"‫ושם‬ ‫יד‬","‫טבנקין‬ ‫יד‬"‫ו‬"‫הגיטאות‬ ‫לוחמי‬ ‫בית‬"‫ערכו‬:‫קריצ‬ ‫רות‬'‫וד‬ ‫מן‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬ ‫אלינו‬ ‫פנו‬ ‫אנא‬ ‫ולתרומות‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬: ‫מייל‬:habricha45@gmail.com ‫טל‬':972-(0)54-6298888 ‫פקס‬:5492858972-(0)3- ‫כתובת‬:‫ד‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬ ‫ת‬.‫ד‬.45 ‫רמת‬‫השרון‬4710001 ‫אתר‬:www.habricha.org.il/ ‫פייסבוק‬:https://www.facebook.com/Habricha1945 ‫הבריחה‬ ‫מורשת‬ ‫עמותת‬