Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

תנועת הבריחה 1948-1945

 1. "‫הבריחה‬" ‫אירופה‬ ‫יציאת‬1945-1948
 2. ‫מבוא‬ ‫הם‬‫מבריחים‬,‫מזייפים‬‫ומשחדים‬.‫פורצים‬‫גבולות‬,‫תומכים‬‫ומחבקים‬.‫הם‬‫מעבירים‬ ‫מעל‬‫ל‬-250,000‫פליטים‬‫יהודים‬‫ניצולי‬‫שואה‬‫בדרכי‬‫אירופה‬.‫זוהי‬‫תנועת‬‫ההגירה‬ ‫הבלתי‬‫ליגאלית‬‫הגדולה‬‫בכל‬‫הזמנים‬-‫תנועת‬"‫הבריחה‬". ‫ניצולי‬‫השואה‬‫מבקשים‬‫לברוח‬‫מאירופה‬,‫אשר‬‫מסמלת‬‫עבורם‬‫את‬"‫בית‬‫הקברות‬ ‫הגדול‬‫של‬‫העם‬‫היהודי‬"‫ומחפשים‬‫דרך‬‫להגיע‬‫לארץ‬‫ישראל‬.‫לשם‬‫כך‬‫עליהם‬‫לנוע‬ ‫בכל‬‫רחבי‬‫היבשת‬‫עד‬‫חופי‬‫הים‬‫התיכון‬,‫אשר‬‫מהם‬‫יוכלו‬‫להפליג‬‫לארץ‬‫ישראל‬. ‫תנועת‬"‫הבריחה‬"‫מארגנת‬‫את‬‫נדידת‬‫הפליטים‬‫בדרכי‬‫היבשת‬‫במשך‬‫שלוש‬‫שנים‬, ‫משלהי‬‫מלחמת‬‫העולם‬‫ועד‬‫להקמת‬‫המדינה‬.‫בהמשך‬‫דרכם‬‫לארץ‬‫ישראל‬‫מוליכה‬ ‫אותם‬‫תנועה‬‫בלתי‬‫ליגאלית‬‫שנייה‬,‫היא‬‫תנועת‬"‫ההעפלה‬",‫בנתיביו‬‫הסוערים‬‫של‬ ‫הים‬‫התיכון‬.‫שתי‬‫התנועות‬‫מופעלות‬‫ומנוהלות‬‫בידי‬‫שליחים‬‫ארצישראליים‬‫מטעם‬ ‫הנהגת‬‫היישוב‬,‫בפיקודו‬‫של‬‫המוסד‬‫לעלייה‬‫ב‬'‫של‬‫ההגנה‬.
 3. ‫בריחה‬ ‫מסלול‬ ‫תכנון‬ ‫בעת‬ ‫פעילים‬ ‫קבוצת‬
 4. ‫אירופה‬ ‫שחרור‬ ‫אירופה‬,1945.‫מלחמת‬‫העולם‬‫השניה‬‫הולכת‬‫ומסתיימת‬.‫ערים‬‫הרוסות‬,‫נדידת‬ ‫עמים‬.‫את‬‫כיכרות‬‫הערים‬‫שוטפות‬‫חגיגות‬,‫פליטי‬‫המלחמה‬‫שבים‬‫לבתיהם‬,‫אולם‬ ‫ליהודים‬‫אין‬‫בתים‬‫לחזור‬‫אליהם‬.‫בשובם‬‫מוצאים‬‫הניצולים‬‫ערים‬‫שהתרוקנו‬ ‫מיהודים‬,‫בתים‬‫שנחרבו‬‫או‬‫נתפסו‬‫בידי‬‫נוכרים‬.‫בדידות‬‫ועוינות‬‫מקדמות‬‫את‬ ‫פניהם‬. ‫קצין‬‫סובייטי‬‫יהודי‬,‫ממשחררי‬‫אושויץ‬,‫אומר‬‫לניצול‬‫יהודי‬: "‫אל‬‫תלכו‬‫למזרח‬-‫שם‬‫לא‬‫אוהבים‬‫אותנו‬,‫אל‬‫תלכו‬‫למערב‬-‫גם‬‫שם‬‫לא‬‫אוהבים‬ ‫אותנו‬.‫בעצם‬,‫בשום‬‫מקום‬‫לא‬‫אוהבים‬‫אותנו‬".
 5. ‫פריס‬,1945.‫הנאצי‬ ‫הצבא‬ ‫כניעת‬
 6. ‫הפעילות‬ ‫התחלת‬ ‫הפליטים‬‫היהודים‬‫שואפים‬‫להתחיל‬‫בחיים‬‫חדשים‬,‫להשתקם‬‫ולבנות‬‫משפחה‬. ‫הפעילים‬,‫ברובם‬‫בוגרי‬‫תנועות‬‫הנוער‬‫הציוניות‬‫ופרטיזנים‬‫שיצאו‬‫מן‬‫היערות‬, ‫מתחילים‬‫ליצור‬‫התארגנויות‬‫מקומיות‬.‫רבים‬‫נאספים‬‫ב‬"‫קיבוצים‬"-‫בתים‬‫בניהול‬ ‫משותף‬‫של‬‫הניצולים‬‫עצמם‬.‫אלה‬‫מהווים‬‫כתובת‬‫ראשונה‬,‫מספקים‬‫מזון‬‫ומחסה‬, ‫יוצרים‬‫תחושה‬‫של‬‫משפחה‬. ‫רבים‬‫מן‬‫הניצולים‬‫רוצים‬‫לצאת‬‫את‬‫אירופה‬‫ולהקים‬‫בית‬‫לאומי‬‫בטוח‬‫בארץ‬‫ישראל‬. ‫הפעילים‬‫מתחילים‬‫לחפש‬‫נתיבים‬‫לבריחה‬‫מאירופה‬.
 7. ‫ורשה‬ ‫גיטו‬ ‫חורבות‬ ‫על‬
 8. ‫הארצישראליים‬ ‫השליחים‬ ‫בסתיו‬1945‫שולח‬‫שאול‬‫אביגור‬,‫מפקד‬‫המוסד‬‫לעלייה‬‫ב‬'‫של‬‫ההגנה‬,‫שליחים‬ ‫ארצישראליים‬‫לאירופה‬.‫השליחים‬,‫הפועלים‬‫תחת‬‫כיסוי‬,‫מארגנים‬‫ומנהלים‬‫את‬ ‫תנועת‬‫הבריחה‬.‫הם‬‫פורסים‬‫את‬‫רשת‬‫הבריחה‬‫באירופה‬,‫מאתרים‬‫פרצות‬ ‫ומנצלים‬‫נקודות‬‫חולשה‬,‫וכל‬‫זאת‬‫במסתור‬,‫בתנאים‬‫של‬‫סיכון‬‫ואי‬‫וודאות‬. ‫מפקדי‬‫הבריחה‬‫מתמודדים‬‫עם‬‫הקשיים‬‫ויכולים‬‫להם‬.‫מספקים‬‫תעודות‬‫מזוייפות‬, ‫דואגים‬‫למזון‬‫ולמחסה‬‫ומארגנים‬‫אמצעי‬‫תחבורה‬‫שיעבירו‬‫את‬‫הפליטים‬‫מעיר‬ ‫לעיר‬,‫ממחוז‬‫למחוז‬‫ומארץ‬‫לארץ‬.‫את‬‫הגבולות‬‫עוברים‬‫לפעמים‬‫ברכב‬‫ולפעמים‬ ‫ברגל‬,‫בחשכת‬‫הליל‬,‫בגשם‬,‫בשלג‬.‫חוצים‬‫מעברי‬‫הרים‬‫באלפים‬‫ובהרי‬‫הטטרה‬, ‫סוחבים‬‫עלי‬‫גב‬‫זקנים‬‫וילדים‬.‫במקרים‬‫שבהם‬‫נתפסת‬‫קבוצת‬‫הניצולים‬‫ע‬"‫י‬‫שוטרי‬ ‫הגבול‬,‫מוחזרים‬‫הפליטים‬‫לרוב‬‫כלעומת‬‫שבאו‬,‫אך‬‫המפקדים‬‫נשלחים‬‫למאסר‬, ‫ממנו‬‫לעיתים‬‫אינם‬‫שבים‬‫לעד‬. ‫כלל‬‫ממנו‬‫לא‬‫סטתה‬‫הבריחה‬‫היה‬‫שהפליטים‬‫אינם‬‫חייבים‬‫בתשלום‬‫עבור‬‫המסע‬ ‫באירופה‬.‫שליחי‬‫הבריחה‬‫ופעיליה‬‫אינם‬‫מקבלים‬‫משכורות‬-‫הוצאותיהם‬‫מכוסות‬ ‫ותו‬‫לא‬.‫היו‬‫אלה‬‫אמות‬‫מידה‬‫חמורות‬‫לארגון‬‫מחתרתי‬‫שמנהל‬‫חלק‬‫גדול‬ ‫מפעולותיו‬‫על‬‫בסיס‬‫של‬‫שוחד‬‫כמעט‬‫ללא‬‫ביקורת‬.
 9. :'‫ב‬ ‫לעלייה‬ ‫המוסד‬ ‫ראש‬ ‫המפקדים‬ : 1948 – 1944 ‫באירופה‬ ‫הבריחה‬ ‫מפקדי‬
 10. ‫וההעפלה‬ ‫הבריחה‬ ‫נתיבי‬ ‫מפת‬
 11. ‫בדרכים‬...
 12. ‫היהודית‬ ‫הבריגדה‬ ‫תרומה‬‫חשובה‬‫מגיעה‬‫מחיילי‬‫הבריגדה‬‫ואנשי‬‫פלוגת‬‫התובלה‬-‫לוחמים‬‫יהודים‬ ‫מארץ‬‫ישראל‬,‫רובם‬‫חברי‬‫ארגון‬"‫ההגנה‬",‫שהתנדבו‬‫לשרת‬‫בצבא‬‫הבריטי‬‫בזמן‬ ‫המלחמה‬. ‫המפגש‬‫של‬‫פליטי‬‫השואה‬‫עם‬‫החיילים‬‫היהודים‬‫ה‬"‫גיבורים‬",‫העונדים‬‫על‬‫מדיהם‬ ‫מגן‬‫דוד‬‫גדול‬,‫דומה‬-‫אך‬‫כה‬‫שונה‬-‫מהטלאי‬‫הצהוב‬‫שענדו‬‫הם‬‫בשעתם‬,‫הוא‬ ‫עבורם‬‫חוויה‬‫מרגשת‬‫לאין‬‫שיעור‬. ‫חיילי‬‫הבריגדה‬‫מקבלים‬‫את‬‫פני‬‫השורדים‬‫המגיעים‬‫לאיטליה‬‫ומסייעים‬‫בשיקומם‬ ‫הגופני‬‫והנפשי‬.‫במחנות‬‫מפעילים‬‫חיילי‬‫הבריגדה‬‫תוכניות‬‫של‬‫הכשרה‬‫מקצועית‬ ‫ולימוד‬‫עברית‬,‫להכנת‬‫הפליטים‬‫לקראת‬‫העלייה‬‫ארצה‬.‫אנשי‬‫פלוגת‬‫התובלה‬ ‫מגייסים‬‫במחתרת‬‫משאיות‬‫של‬‫צבא‬‫בריטניה‬‫להעברת‬‫פליטים‬‫לאיטליה‬.
 13. ‫הג‬ ‫של‬ ‫התרומה‬'‫וינט‬ ‫הג‬'‫וינט‬,‫הוא‬‫ה‬-JDCAmerican Jewish Joint Distribution Committee)),‫ארגון‬ ‫הגג‬‫של‬‫ארגוני‬‫הסעד‬‫והתמיכה‬‫של‬‫יהודי‬‫ארה‬"‫ב‬,‫חולש‬‫על‬‫אמצעים‬‫כספיים‬ ‫גדולים‬‫ונהנה‬‫ממעמד‬‫חצי‬‫רשמי‬‫בשל‬‫השייכות‬‫לבעלות‬‫הברית‬.‫בשל‬‫מעמד‬‫זה‬ ‫מנוע‬‫הג‬'‫וינט‬‫מכל‬‫פעילות‬‫בעלת‬‫אופי‬‫פוליטי‬. ‫למרות‬‫זאת‬‫חותמים‬‫מנהל‬‫הג‬'‫וינט‬‫באירופה‬‫ג‬'‫ו‬‫שוורץ‬‫ומפקד‬‫המוסד‬‫לעליה‬‫ב‬' ‫שאול‬‫אביגור‬,‫בסודיות‬‫מוחלטת‬,‫על‬‫הסכם‬‫המבטיח‬‫תמיכה‬‫כלכלית‬‫של‬‫הג‬'‫וינט‬ ‫בפעילות‬"‫הבריחה‬".‫זאת‬‫בניגוד‬‫למדיניות‬"‫הספר‬‫הלבן‬"‫של‬‫ממשלת‬‫בריטניה‬‫מ‬- 1939,‫שאסרה‬‫כמעט‬‫כליל‬‫על‬‫הגירה‬‫של‬‫יהודים‬,‫ופליטי‬‫השואה‬‫בכללם‬,‫לארץ‬ ‫ישראל‬.‫כתוצאה‬,‫מומנו‬‫ההוצאות‬‫של‬‫תנועת‬‫הבריחה‬‫על‬‫ידי‬‫הג‬'‫וינט‬. ‫תרומתו‬‫של‬‫הג‬'‫וינט‬‫לתנועת‬‫הבריחה‬‫לא‬‫תסולא‬‫בפז‬.
 14. ‫מזויפות‬ ‫תעודות‬ ‫ניצולי‬‫מחנות‬‫הריכוז‬‫וההשמדה‬,‫הפרטיזנים‬‫שיצאו‬‫מהיערות‬,‫השורדים‬‫שעלו‬ ‫ממחבואים‬‫וממנהרות‬-‫רובם‬‫ככולם‬‫חסרי‬‫תעודות‬.‫רבים‬‫מפעילי‬‫הבריחה‬ ‫העושים‬‫את‬‫מלאכתם‬‫בהסתר‬‫משתמשים‬‫בזהויות‬‫בדויות‬.‫כדי‬‫לאפשר‬‫את‬ ‫תנועתם‬‫בדרכים‬‫ובגבולות‬‫זקוקים‬‫כל‬‫אלה‬‫לתעודות‬,‫המותאמות‬‫לזהויות‬ ‫שהודבקו‬‫להם‬.‫תנועת‬‫הבריחה‬‫מקימה‬‫מעבדות‬‫יצירתיות‬‫ויעילות‬‫לזיוף‬‫תעודות‬. ‫מספר‬‫הפליט‬‫אבא‬‫ויינשטיין‬(‫לימים‬‫גפן‬),‫שהיה‬‫למפקד‬‫הבריחה‬‫בזלצבורג‬: "‫מפולני‬‫הפכתי‬‫ליווני‬‫ולמדו‬‫אותי‬‫לאמר‬'‫קלימרה‬‫וקליספירה‬'.‫מיווני‬‫הפכתי‬‫לפליט‬ ‫אוסטרי‬‫יליד‬‫איזור‬‫הכיבוש‬‫הבריטי‬.‫מזה‬‫הפכתי‬‫לאוסטרי‬‫יליד‬‫אזור‬‫הכיבוש‬ ‫האמריקאי‬,‫ורק‬‫כשהגעתי‬‫לזלצבורג‬‫הפכתי‬,‫סוף‬‫סוף‬,‫למי‬‫שאני‬:‫פליט‬‫יהודי‬‫מפולין‬. ‫לכל‬‫הזהויות‬‫היו‬‫לי‬,‫כמובן‬,‫תעודות‬‫מתאימות‬".
 15. 3
 16. ‫הילדים‬ ‫הצלת‬ ‫הצורך‬‫בהצלת‬‫הילדים‬‫ששרדו‬‫לאחר‬ ‫השואה‬‫עולה‬‫כבעייה‬‫דחופה‬‫ודרמטית‬ ‫במיוחד‬.‫ההשמדה‬‫הותירה‬‫אלפי‬‫ילדים‬ ‫יתומים‬‫ללא‬‫קרוב‬‫או‬‫מודע‬.‫ישנם‬‫באירופה‬ ‫רבבות‬‫ילדים‬‫שכמעט‬‫לא‬‫קיבלו‬‫חינוך‬‫ולא‬ ‫זכו‬‫להגנה‬‫ולטיפול‬‫של‬‫מבוגר‬‫מזה‬‫שנים‬, ‫ילדים‬‫אחרים‬‫שהוסתרו‬‫במנזרים‬‫או‬‫נמסרו‬ ‫למשפחות‬‫נוצריות‬‫עד‬‫יעבור‬‫זעם‬‫ומציליהם‬ ‫מסרבים‬‫להחזירם‬. ‫שנתיים‬‫מיום‬‫השחרור‬,‫ביולי‬1947,‫יש‬ ‫ברשימות‬"‫עליית‬‫הנוער‬"30,000‫ילדים‬ ‫המועמדים‬‫לעלייה‬‫לארץ‬.‫הם‬‫מרוכזים‬‫ב‬ 130‫בתי‬‫ילדים‬‫ונוער‬‫ב‬-13‫ארצות‬‫שונות‬, ‫אך‬‫אלה‬‫לא‬‫כולם‬.
 17. ‫בדרכם‬ ‫מפולין‬ ‫ילדים‬‫למחנה‬‫עקורים‬‫באיזור‬‫הכיבוש‬‫האמריקני‬ ‫בדרך‬ ‫ניצולים‬ ‫ילדים‬ ‫קבוצת‬
 18. ‫מאות‬‫ובאוסטריה‬ ‫בגרמניה‬ ‫במחנות‬ ‫נותרו‬ ‫ילדים‬,‫טירול‬ ‫מהרי‬ ‫המוות‬ ‫ממצעד‬ ‫רובם‬ ‫קרוב‬ ‫נתגלו‬ ‫באושויץ‬‫ל‬-100‫ילדים‬ ‫פרטיזנים‬ ‫ילדים‬ ‫מגיעים‬ ‫מהיערות‬ ‫כ‬-500‫בוכנוואלד‬ ‫במחנה‬ ‫חיים‬ ‫נמצאו‬ ‫ילדים‬ ‫כ‬-8000‫לעלייה‬ ‫מצפים‬ ‫בהונגריה‬ ‫ילדים‬ ‫לרוסיה‬ ‫מוחזרים‬ ‫להיות‬ ‫צפויים‬ ‫בטרנסדניסטריה‬ ‫שנצלו‬ ‫ילדים‬ ‫מאות‬ ‫מעל‬10,000‫ובמנזרים‬ ‫בכנסיות‬ ‫מציליהם‬ ‫בידי‬ ‫עדיין‬ ‫נמצאים‬ ‫ילדים‬ 6‫ע‬ ‫נרצחו‬ ‫ילדים‬"‫הצ‬ ‫הגבול‬ ‫בקרבת‬ ‫פולנים‬ ‫י‬'‫כוסלובקי‬ ‫בצרפת‬ ‫גם‬,‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫מסרבים‬ ‫מצילים‬ ‫שנוצרים‬ ‫מקרים‬ ‫התגלו‬ ‫ובלגיה‬ ‫הולנד‬ ‫הילדים‬ ‫מיום‬ ‫ידיעות‬22/3/1945‫אומרות‬:"‫ממליון‬‫לפני‬ ‫בפולין‬ ‫שהיו‬ ‫יהודים‬ ‫ילדים‬ ‫המלחמה‬,‫כ‬ ‫רק‬ ‫בפולין‬ ‫נותרו‬-5000-6000‫ילדים‬" ‫הספר‬ ‫מתוך‬ ‫ציטוט‬: ‫אפרים‬‫דקל‬(1963) ‫שרידי‬‫חרב‬:‫השואה‬ ‫בשנות‬ ‫ילדים‬ ‫הצלת‬‫ולאחריה‬ ‫תל‬‫אביב‬.‫הוצאת‬‫הביטחון‬ ‫משרד‬.‫עמ‬'18-17:
 19. ‫קלצ‬'‫קו‬,‫בית‬‫הילדים‬"‫מלנגבילאו‬"
 20. ‫באירופה‬ ‫האנטישמיות‬ ‫הסכם‬‫הרפטריאציה‬‫שנחתם‬‫ב‬-1946‫בין‬‫ברית‬‫המועצות‬‫לבין‬‫פולין‬‫מאשר‬‫את‬ ‫חזרתם‬‫לפולין‬‫של‬‫כ‬-200,000‫יהודים‬‫שברחו‬‫בזמן‬‫המלחמה‬‫לברה‬"‫מ‬.‫עם‬‫שובם‬ ‫לפולין‬‫הופכות‬‫התקריות‬‫האנטישמיות‬‫לענין‬‫יומיומי‬.‫יהודים‬‫נזרקים‬‫מרכבות‬ ‫דוהרות‬,‫נרצחים‬‫ע‬"‫י‬‫פולנים‬‫שפלשו‬‫לבתיהם‬. ‫בקיץ‬1946‫מתרחש‬‫פוגרום‬‫בעיירה‬‫קיילצה‬.‫חברי‬‫תנועה‬‫פאשיסטית‬‫פולנית‬ ‫רוצחים‬‫ופוצעים‬‫יהודים‬‫המתגוררים‬‫בקיבוץ‬‫בפאתי‬‫העיירה‬.‫פוגרום‬‫קיילצה‬‫נוחת‬ ‫כפצצה‬‫והופך‬‫לנקודת‬‫מפנה‬‫במהלכה‬‫של‬‫תנועת‬‫הבריחה‬.‫היציאה‬‫מפולין‬‫לכיוון‬ ‫ארץ‬‫ישראל‬‫הופכת‬‫לשיטפון‬‫שאי‬‫אפשר‬‫לעוצרו‬. ‫נקודת‬‫הגבול‬‫נאחוד‬,‫בין‬‫צ‬'‫כיה‬‫לפולין‬,‫מתמלאת‬‫בפליטים‬.‫התנאים‬‫בה‬‫קשים‬. ‫אחרי‬‫ימים‬‫ארוכים‬‫בדרכים‬,‫בצפיפות‬‫ובקור‬,‫ממשיכים‬‫האנשים‬‫לשתף‬‫פעולה‬, ‫ממלאים‬‫אחר‬‫הנחיות‬,‫מחכים‬‫בסבלנות‬‫להמשך‬‫הדרך‬.
 21. ‫קיילצה‬,‫פולין‬,1946 ‫לקבורה‬ ‫מובאים‬ ‫הפוגרום‬ ‫קרבנות‬
 22. ‫העקורים‬ ‫מחנות‬ ‫באין‬‫לזרם‬‫הפליטים‬‫דרכים‬‫פתוחות‬‫אל‬‫נמלי‬‫הים‬‫התיכון‬,‫מוצאת‬‫תנועת‬‫הבריחה‬‫את‬ ‫הדרך‬‫לגרמניה‬‫ולאוסטריה‬,‫למחנות‬‫העקורים‬.‫למרבה‬‫האירוניה‬,‫הופכת‬‫גרמניה‬ ‫לארץ‬‫המקלט‬.‫הצבא‬‫האמריקאי‬‫משכן‬‫את‬‫הפליטים‬‫במחנות‬‫צבא‬‫ובבתי‬‫חולים‬ ‫נטושים‬,‫והחיילים‬‫היהודים‬‫ובראשם‬‫הרבנים‬‫הצבאיים‬‫שבחיל‬‫הכיבוש‬‫האמריקני‬ ‫עושים‬‫ככל‬‫יכולתם‬‫לסייע‬‫לפליטים‬. ‫וינה‬,‫אוסטריה‬.‫אוכל‬ ‫בחדר‬ ‫ילדים‬ ‫העקורים‬ ‫מחנה‬ ‫של‬"‫רוטשילד‬" ‫השהייה‬‫במחנות‬‫ארוכה‬, ‫התנאים‬‫קשים‬,‫הצפיפות‬‫רבה‬, ‫אי‬‫הוודאות‬‫גדולה‬,‫אך‬‫הילדים‬ ‫מתחילים‬‫להירגע‬.‫באין‬‫קשר‬ ‫עם‬‫פולנים‬‫או‬‫גרמנים‬,‫הם‬ ‫מסירים‬‫צלבים‬‫שענדו‬‫על‬ ‫צוואריהם‬,‫מתחילים‬‫לשחק‬ ‫ולצחוק‬.‫המדריכים‬‫יוצרים‬ ‫במחנות‬‫מסגרות‬‫חינוכיות‬- ‫לימודיות‬‫דואגות‬‫ומחבקות‬.
 23. ‫המעבר‬ ‫ובתחנות‬ ‫העקורים‬ ‫במחנות‬
 24. ‫המדיני‬ ‫הפן‬‫בארצות‬‫מזרח‬‫אירופה‬‫מתחילים‬‫המשטרים‬ ‫להתיצב‬‫ויש‬‫חשש‬‫שהגבולות‬‫ייסגרו‬.‫למגמה‬‫של‬ ‫סגירת‬‫הגבולות‬‫תורמת‬‫גם‬‫השפעת‬‫ממשלת‬ ‫בריטניה‬,‫אשר‬‫מבחינתה‬‫כל‬‫פליט‬‫יהודי‬‫בדרכים‬ ‫הוא‬‫מעפיל‬‫פוטנציאלי‬. ‫מחנות‬‫העקורים‬‫בגרמניה‬‫עולים‬‫על‬‫גדותיהם‬.‫כ‬- 250,000‫פליטים‬‫נמצאים‬‫בהמתנה‬,‫בתנאים‬ ‫קשים‬.‫שנתיים‬‫אחרי‬‫המלחמה‬‫עולות‬‫תמונות‬ ‫קשות‬‫שהעולם‬‫אינו‬‫יכול‬‫לשאתן‬,‫והבריחה‬ ‫יודעת‬‫לנצל‬‫זאת‬‫למען‬‫מימוש‬‫מטרותיה‬.‫הפתרון‬ ‫לפליטים‬‫היהודים‬‫במחנות‬‫ובדרכים‬‫הוא‬‫אחד‬: ‫לאפשר‬‫להם‬‫להקים‬‫מדינה‬‫משלהם‬. ‫את‬‫מחנות‬‫הפליטים‬‫בגרמניה‬‫בלבד‬‫גודשים‬‫כ‬- 100,000‫יהודים‬,‫רובם‬‫מפולין‬.‫בן‬‫גוריון‬‫עומד‬ ‫על‬‫הכוח‬‫הפוליטי‬‫הטמון‬‫במצבם‬‫של‬‫הפליטים‬, ‫אשר‬"‫אין‬‫להם‬‫כל‬‫עתיד‬‫בשום‬‫מקום‬‫מלבד‬‫ארץ‬- ‫ישראל‬",‫לגיוס‬‫תמיכה‬‫בינלאומית‬‫במפעל‬‫הציוני‬. ‫בלחץ‬‫הנשיא‬‫טרומן‬‫מתמנה‬‫ועדה‬‫משותפת‬ ‫אנגלו‬-‫אמריקאית‬‫שתפקידה‬‫להציע‬‫פתרון‬ ‫לבעית‬‫העקורים‬‫היהודים‬. ‫ותינוק‬ ‫אשה‬‫בזרועותיה‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬ ‫במקום‬ ‫איסוף‬ ‫בתחנת‬
 25. ‫לסיום‬ ‫בשנים‬1945–1948‫הפעילה‬‫תנועת‬‫הבריחה‬‫באירופה‬50‫מוקדים‬‫ב‬-10 ‫ארצות‬,‫בעזרת‬150‫שליחים‬‫מהארץ‬-‫אנשי‬‫המוסד‬‫לעלייה‬‫ב‬'‫וחיילי‬‫הבריגדה‬ ‫העברית‬‫ו‬-350‫פעילים‬‫מקומיים‬,‫שהתנדבו‬‫לעזור‬‫לבני‬‫עמם‬.‫כמו‬‫בעת‬‫פעילותם‬ ‫בנתיבי‬‫הבריחה‬,‫כך‬‫גם‬‫בהמשך‬,‫נשאר‬‫שמם‬‫עלום‬,‫אך‬‫לתרומתם‬‫אין‬‫שיעור‬. ‫כ‬-120,000‫מתוך‬300,000‫פליטים‬‫ניצולי‬‫שואה‬‫שעברו‬‫בנתיבי‬‫הבריחה‬‫הצליחו‬ ‫לעשות‬‫דרכם‬‫אל‬‫ערי‬‫הנמל‬‫בצרפת‬‫ובאיטליה‬.‫שם‬‫התחיל‬‫הפרק‬‫השני‬‫בדרכם‬ ‫לארץ‬:‫פרק‬"‫ההעפלה‬"‫על‬‫גבי‬‫הספינות‬.‫לחלקם‬‫תארך‬‫הדרך‬,‫ספינות‬‫המעפילים‬ ‫ייתפסו‬‫על‬‫ידי‬‫המשחתות‬‫של‬‫הצבא‬‫הבריטי‬‫ונוסעיהן‬‫יועברו‬‫למחנות‬‫מעבר‬,‫רובם‬ ‫בקפריסין‬.‫חלקם‬‫יישארו‬"‫תקועים‬"‫במחנות‬‫העקורים‬‫עד‬1948. ‫עם‬‫קום‬‫מדינת‬‫ישראל‬,‫יעלו‬‫אלה‬‫הרוצים‬‫בכך‬‫באופן‬‫חוקי‬‫בעזרת‬‫הממשלה‬‫של‬ ‫ישראל‬‫העצמאית‬‫בתוקף‬‫חוק‬‫השבות‬.‫תנועות‬"‫הבריחה‬"‫ו‬"‫ההעפלה‬"‫סיימו‬‫את‬ ‫תפקידן‬.
 26. ‫פרק‬‫הבריחה‬‫אינו‬‫מוכר‬‫לרבים‬‫ואינו‬‫מונצח‬‫באופן‬‫רציני‬‫ומשמעותי‬.‫אנו‬,‫עמותת‬ "‫מורשת‬‫הבריחה‬",‫רוצים‬‫לתת‬‫לפרק‬‫זה‬‫את‬‫המקום‬‫הראוי‬‫לו‬‫בזיכרון‬‫הקולקטיבי‬ ‫ולהעלות‬‫את‬‫המודעות‬‫לתרומתו‬‫של‬‫ארגון‬‫הבריחה‬‫להצלת‬‫פליטי‬‫השואה‬,‫לעלייתם‬ ‫ארצה‬‫ולהקמת‬‫המדינה‬. ‫אנו‬‫מזמינים‬‫אנשים‬‫שהיו‬‫פעילים‬‫בתנועת‬‫הבריחה‬,‫ניצולים‬‫שנעזרו‬‫בה‬,‫קרובי‬ ‫משפחה‬,‫דור‬‫המשך‬‫וכל‬‫מי‬‫שהנושא‬‫קרוב‬‫לליבו‬‫להצטרף‬‫לעמותה‬‫ולסייע‬ ‫בפעילותה‬. : ‫מודים‬ ‫אנו‬‫על‬‫לארכיון‬ ‫התמונות‬"‫ושם‬ ‫יד‬"‫ולארכיון‬"‫טבנקין‬ ‫יד‬" ‫אלינו‬ ‫פנו‬ ‫אנא‬ ‫ולתרומות‬ ‫נוסף‬ ‫למידע‬: ‫מייל‬:@gmail.com45habricha ‫טל‬':972-(0)54-6298888 ‫פקס‬:54928588972-(0)3- ‫כתובת‬:‫ד‬"‫נהרי‬ ‫מירי‬ ‫ר‬ ‫ת‬.‫ד‬.45 ‫רמת‬‫השרון‬4710001 ‫אתר‬:www.habricha.org.il/
Advertisement