Successfully reported this slideshow.

Segones pantalles, una via paral·lela

1

Share

Loading in …3
×
1 of 11
1 of 11

Segones pantalles, una via paral·lela

1

Share

Les "second screens" obren un ventall de noves oportunitats per als distribuïdors de continguts, anunciants, emissores, i plataformes que intenten explotar aquest nou apetit dels consumidors pels continguts secundaris.

Les "second screens" obren un ventall de noves oportunitats per als distribuïdors de continguts, anunciants, emissores, i plataformes que intenten explotar aquest nou apetit dels consumidors pels continguts secundaris.

More Related Content

More from Ruth S. Contreras Espinosa

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Segones pantalles, una via paral·lela

 1. 1. Segones  pantalles,   una  via  paral·∙lela   Ruth  S.  Contreras  Espinosa     03  de  novembre  2012  
 2. 2. Les  "second  screens"  obren  un  ventall  de  noves   oportunitats  per  als  distribuïdors  de  con:nguts,   anunciants,  emissores,  i  plataformes  que   intenten  explotar  aquest  nou  ape>t  dels   consumidors  pels  con:nguts  secundaris.   Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 3. 3. ACTIVITATS  mentre  es  veu  la  televisió               Població   Homes     Dones       General*       Mirar  el  correu  electrònic  durant  el  programa     Comprovar  puntuació  en  esports     Buscar  cupons  o  ofertes  relacionades    amb  un  anunci  de  TV     Buscar  informació  relacionada  amb  el     programa  de  televisió  que  s'està  veient     Buscar  informació  d'un  producte  vist     Consultar  les  xarxes  socials   *  Edat  +13,  usuaris  U.S.   State  of  the  media.  Adver:sing  &  audiences.   Nielsen  2012   Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 4. 4. Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 5. 5. ÚS  SIMULTANI  de  TV  i  TABLET           Almenys  una  vegada  al  dia     Diverses  vegades  a  la  setmana     Mai         State  of  the  media.  Adver:sing  &  audiences.   Nielsen  2012   Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 6. 6. TV  i  ÚS  de  DISPOSITIUS  PERIFÈRICS     8  MINUTS  en  terme  mitjà   és  el  temps  que  els  adolescents  u:litzen  les   seves  videoconsoles,  durant  l'horari  de   màxima  audiència  en  TV.     Más  del  doble  que  la  població  en  general.     State  of  the  media.  Adver:sing  &  audiences.   Nielsen  2012   Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 7. 7. QUE  IMPULSA  AQUESTA  EVOLUCIÓ?     -­‐  L'augment  de  disposi>us  intel·∙ligents  per   usuaris  cada  vegada  més  coneixedors  de  la   tecnologia.     -­‐Millora  de  la  infraestructura  digital,  tant  dintre   com  fora  de  casa.     -­‐La  digitalització  de  con:nguts.     -­‐El  nou  consumidor  modifica  els  hàbits   establerts  anteriorment.     -­‐La  casa  mul:-­‐pantalla  és  ara  un  lloc  comú.     -­‐La  creació  de  con:nguts  que  complementen  la   visualització  d'una  historia  lineal.     Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 8. 8. Un  gran  nombre  d'espectadors  de  la  televisió  estan   començant  a  complementar  la  visualització  d'una   difusió  lineal  amb  altres  formes  “on-­‐demand”,  per   que  els  productors  estan  inventant  idees  per  a   comprometre  el  seu  vot  i  la  seva  par:cipació.  Idees,   que  en  la  seva  majoria  son  acompanyaments  del   con>ngut  que  està  sent  concebut  per  una  pantalla   de  televisió  lineal.   Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 9. 9. Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 10. 10. Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 11. 11.   Ruth  S.  Contreras  (@ruthso`ia)         #eweekvic    #segonespantalles   Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  

×