Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Segones pantalles, una via paral·lela

785 views

Published on

Les "second screens" obren un ventall de noves oportunitats per als distribuïdors de continguts, anunciants, emissores, i plataformes que intenten explotar aquest nou apetit dels consumidors pels continguts secundaris.

 • Be the first to comment

Segones pantalles, una via paral·lela

 1. 1. Segones  pantalles,   una  via  paral·∙lela   Ruth  S.  Contreras  Espinosa    03  de  novembre  2012  
 2. 2. Les  "second  screens"  obren  un  ventall  de  noves   oportunitats  per  als  distribuïdors  de  con:nguts,   anunciants,  emissores,  i  plataformes  que   intenten  explotar  aquest  nou  ape>t  dels   consumidors  pels  con:nguts  secundaris.  Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 3. 3. ACTIVITATS  mentre  es  veu  la  televisió               Població   Homes     Dones       General*       Mirar  el  correu  electrònic  durant  el  programa     Comprovar  puntuació  en  esports     Buscar  cupons  o  ofertes  relacionades    amb  un  anunci  de  TV     Buscar  informació  relacionada  amb  el     programa  de  televisió  que  sestà  veient     Buscar  informació  dun  producte  vist     Consultar  les  xarxes  socials   *  Edat  +13,  usuaris  U.S.   State  of  the  media.  Adver:sing  &  audiences.   Nielsen  2012  Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 4. 4. Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 5. 5. ÚS  SIMULTANI  de  TV  i  TABLET           Almenys  una  vegada  al  dia     Diverses  vegades  a  la  setmana     Mai         State  of  the  media.  Adver:sing  &  audiences.   Nielsen  2012  Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 6. 6. TV  i  ÚS  de  DISPOSITIUS  PERIFÈRICS     8  MINUTS  en  terme  mitjà   és  el  temps  que  els  adolescents  u:litzen  les   seves  videoconsoles,  durant  lhorari  de   màxima  audiència  en  TV.     Más  del  doble  que  la  població  en  general.     State  of  the  media.  Adver:sing  &  audiences.   Nielsen  2012  Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 7. 7. QUE  IMPULSA  AQUESTA  EVOLUCIÓ?     -­‐  Laugment  de  disposi>us  intel·∙ligents  per   usuaris  cada  vegada  més  coneixedors  de  la   tecnologia.     -­‐Millora  de  la  infraestructura  digital,  tant  dintre   com  fora  de  casa.     -­‐La  digitalització  de  con:nguts.     -­‐El  nou  consumidor  modifica  els  hàbits   establerts  anteriorment.     -­‐La  casa  mul:-­‐pantalla  és  ara  un  lloc  comú.     -­‐La  creació  de  con:nguts  que  complementen  la   visualització  duna  historia  lineal.    Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 8. 8. Un  gran  nombre  despectadors  de  la  televisió  estan   començant  a  complementar  la  visualització  duna   difusió  lineal  amb  altres  formes  “on-­‐demand”,  per   que  els  productors  estan  inventant  idees  per  a   comprometre  el  seu  vot  i  la  seva  par:cipació.  Idees,   que  en  la  seva  majoria  son  acompanyaments  del   con>ngut  que  està  sent  concebut  per  una  pantalla   de  televisió  lineal.  Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 9. 9. Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 10. 10. Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  
 11. 11.   Ruth  S.  Contreras  (@ruthso`ia)         #eweekvic    #segonespantalles  Ruth  S.  Contreras  –  Segones  pantalles  una  via  paral·∙lela  

×