Advertisement

Matam-is Ang Ngalan Jesus.ppt

Dec. 12, 2022
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Matam-is Ang Ngalan Jesus.ppt

  1. Matam-is Ang Ngalan Jesus THE NAME OF JESUS IS SO SWEET BA# 151 Matam-is ang ngalan Jesus, Ug ang gugma Niyang lubos, Hingpiton ang pagpaubos, Tungod lamang kang Jesus,
  2. Koro: Jesus ang kalipayan, Jesus kasiguroan, Tanang mga balaan, Sila manag ambahan.
  3. Ginahigugma ka Niya, Ang tanan wala ihapa, Buot nga kita talikdan, Sa mga kagul-anan.
  4. Koro: Jesus ang kalipayan, Jesus kasiguroan, Tanang mga balaan, Sila manag ambahan.
  5. Kalipay kong Pangalan Niya, Kini usa ka sunata, Mga luha mapapas ra, Siya mao si Jesus.
  6. Koro: Jesus ang kalipayan, Jesus kasiguroan, Tanang mga balaan, Sila manag ambahan.
  7. Wala gayud makasaysay, Kon unsa ang katam-ison Makalipay makahumpay, Si Jesus ang dayegon.
  8. Koro: Jesus ang kalipayan, Jesus kasiguroan, Tanang mga balaan, Sila manag ambahan.
Advertisement