Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Międzynarodowa optymalizacja podatkowa – UKdr Rafał NawrotPartnerRussell Bedford PolandDoradztwo Prawne  Doradztwo podatk...
Spółki brytyjskieWielka Brytania jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:•stabilny system polityczny i społeczn...
Spółki brytyjskieSTRUKTURYZACJA SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH (LIMITED LIABILITYPARTNERSHIP)Charakterystyka ogólna UK LLP:•ogranicz...
Spółki brytyjskieZASADY OPODATKOWANIA BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCHStawki podatku “u źródła” w Wielkiej Brytanii:• dywi...
Spółki brytyjskieZASADY OPODATKOWANIA BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCHObowiązki sprawozdawcze UK LLP:•obowiązek złożenia r...
Spółki brytyjskie ZASADY OPODATKOWANIA BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCHUK LLP:Jeśli:• wspólnikami są nierezydenci,• nie wy...
Spółki brytyjskieZASADY OPODATKOWANIA BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH:Rejestracja VAT:• jeśli UK LLP założona przez niere...
Spółki brytyjskieZASADY OPODATKOWANIA BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH:Rachunek bankowy:• przed rejestracją VAT UK LLP mus...
Spółki brytyjskiePROBLEMATYKA PODATKU U ŹRÓDŁAProblematyka podatku u źródła i certyfikatu rezydencji:•UK LLP jest uważane ...
Spółki brytyjskieBRYTYJSKIE SPÓŁKI AGENCYJNE I ICH ROLA W MIĘDZNARODOWEJOPTYMALIZACJI PODATKOWEJ UK LTD jako spółki agency...
Spółki brytyjskieBRYTYJSKIE SPÓŁKI AGENCYJNE I ICH ROLA W MIĘDZNARODOWEJOPTYMALIZACJI PODATKOWEJUK LTD:• podlega opodatkow...
Spółki brytyjskieWYKORZYSTANIE   BRYTYJSKICH  SPÓŁEK  KOMANDYTOWYCH         WDZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW ...
Spółki brytyjskieWYKORZYSTANIE BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH WDZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCHSTRUKTURA TR...
Spółki brytyjskieWYKORZYSTANIE   BRYTYJSKICH  SPÓŁEK  KOMANDYTOWYCH  WDZIALAŁNOŚCI POLKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCHSTR...
Spółki brytyjskieWYKORZYSTANIE   BRYTYJSKICH  SPÓŁEK  KOMANDYTOWYCH  WDZIALAŁNOŚCI POLKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCHSTR...
Dziękuję za uwagę dr Rafał Nawrot E: rafal.nawrot@russellbedford.pl M: + 48 533 339 700 Russell Bedford Poland Central Off...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Optymalizacja - UK

1,620 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Optymalizacja - UK

 1. 1. Międzynarodowa optymalizacja podatkowa – UKdr Rafał NawrotPartnerRussell Bedford PolandDoradztwo Prawne Doradztwo podatkowe Audyt Usługi Księgowo-Płacowe Doradztwo Gospodarcze
 2. 2. Spółki brytyjskieWielka Brytania jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:•stabilny system polityczny i społeczny,•Londyn – światowe centrum usług finansowych•ranking Banku Światowego określający łatwość prowadzenia działalności: -Wielka Brytania – 4 miejsce spośród 181 państw, -Wielka Brytania – 1 miejsce z uwzględnieniem populacji,•koalicja rządząca od 2010 – nastawienie na zwiększenie atrakcyjnościWielkiej Brytanii jako miejsca prowadzenia działalności,•przykład – redukcja stawki Podatku korporacyjnego z 28% do 23 %. Rafał Nawrot 2
 3. 3. Spółki brytyjskieSTRUKTURYZACJA SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH (LIMITED LIABILITYPARTNERSHIP)Charakterystyka ogólna UK LLP:•ograniczona odpowiedzialność,•odrębna osobowość prawna,•poufność dokumentów spółki,•elastyczność organizacyjna,•transparentność podatkowa w Wielkiej Brytanii,•odpowiedzialność wspólnika do wysokości wniesionego kapitału,•zdolność zawierania umów i nabywania aktywów, a równocześniewewnętrzna elastyczność spółki osobowej, Rafał Nawrot 3
 4. 4. Spółki brytyjskieZASADY OPODATKOWANIA BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCHStawki podatku “u źródła” w Wielkiej Brytanii:• dywidendy – 0%• należności licencyjne – 20%• odsetki – 20%UK LLP – Podstawy prawne:• “The Limited Liability Partnership Act” został uchwalony w 2000 r.• “The Limited Liability Partnership Regulation” weszło w życie w 2001 r. Rafał Nawrot 4
 5. 5. Spółki brytyjskieZASADY OPODATKOWANIA BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCHObowiązki sprawozdawcze UK LLP:•obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego,•wyłączenie z obowiązku audytu dla małych spółek (obrót poniżej 6,5 mln £,wartość brutto aktywów poniżej 3,9 mln £, wartość netto aktywów poniżej3,26 mln £),•UK LLP musi składać roczną deklarację podatkową w Wielkiej Brytanii, wktórej znajdują się m.in. szczegóły dotyczące wspólników oraz udziału wdochodzie każdego z nich. Rafał Nawrot 5
 6. 6. Spółki brytyjskie ZASADY OPODATKOWANIA BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCHUK LLP:Jeśli:• wspólnikami są nierezydenci,• nie wystąpi źródło dochodu w Wielkiej Brytanii,• ani dochód z aktywów zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii,to dochód UK LLP nie będzie podlegał opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii,jako że opodatkowani zostaną wyłącznie wspólnicy. Jeżeli wspólnikami sąspółki offshore, to dochód UK LLP nie będzie także opodatkowany napoziomie wspólników. Rafał Nawrot 6
 7. 7. Spółki brytyjskieZASADY OPODATKOWANIA BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH:Rejestracja VAT:• jeśli UK LLP założona przez nierezydentów prowadzi działalność, która kwalifikuje się do opodatkowania podatkiem VAT, to może się ubiegać o rejestrację na potrzeby VAT. Warunkiem uzyskania rejestracji VAT jest posiadanie biura w Wielkiej Brytanii potwierdzającego obecność UK LLP na terytorium Wielkiej Brytanii, co jednak nie pociąga za sobą powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym.  Istotnym jest potwierdzenie, że UK LLP jest rzeczywiście funkcjonującą i wiarygodną firmą.• dla celów skutecznej rejestracji na potrzeby VAT, istotne jest aby posiadać dowody zamiaru prowadzenia działalności handlowej, jakimi mogą być kopie (projekty) umów, faktury pro-forma, broszury, korespondencja z dostawcami i odbiorcami czy rachunki / paragony potwierdzające nabycia. Rafał Nawrot 7
 8. 8. Spółki brytyjskieZASADY OPODATKOWANIA BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH:Rachunek bankowy:• przed rejestracją VAT UK LLP musi posiadać rachunek bankowy w Wielkiej Brytanii,• powód: Wymaga się, aby w formularzu rejestracyjnym na VAT UK LLP podała numer własnego rachunku bankowego w Wielkiej Brytanii.Minimalny zakres administracji na terenie Wielkiej Brytanii :• użytecznym jest także aby upewnić się, że w Wielkiej Brytanii prowadzona jest choćby minimalna księgowość. Szczególną uwagę władze podatkowe mogą przykładać do miejsca wystawiania faktur, które powinny być wystawiane w Wielkiej Brytanii. Zapytania władz podatkowych :• w przypadku zapytań władz podatkowych podczas rejestracji jest istotne, aby odpowiedzi były udzielane w wyznaczonym czasie. Zwykle w ciągu 14 lub 28 dni od otrzymania wezwania. Rafał Nawrot 8
 9. 9. Spółki brytyjskiePROBLEMATYKA PODATKU U ŹRÓDŁAProblematyka podatku u źródła i certyfikatu rezydencji:•UK LLP jest uważane za nierezydenta podatkowego w Wielkiej Brytanii, niemoże zatem otrzymać certyfikatu rezydencji podatkowej od władzbrytyjskich,•wypłata środków finansowych do UK LLP będzie więc, co do zasady,obciążona podatkiem u źródła (zwłaszcza w odniesieniu do usług),•UK LLP jest więc niewłaściwa do usług doradczych (podatek u źródła),•rejestracja VAT dla UK LLP może być problematyczna ze względu nakonieczność zapewnienia tzw. „substancji”. Rafał Nawrot 9
 10. 10. Spółki brytyjskieBRYTYJSKIE SPÓŁKI AGENCYJNE I ICH ROLA W MIĘDZNARODOWEJOPTYMALIZACJI PODATKOWEJ UK LTD jako spółki agencyjne – informacje ogólne:•wykorzystywane intensywnie w Wielkiej Brytanii od 1987 r.,•brak ujawnienia Mocodawcy (spółki offshore),•Agent działa wyłącznie za zgodą Mocodawcy,•ważne - działalność handlowa musi być prowadzona poza Wielką Brytanią,•nazywane także – Brytyjskie spółki o strukturze nominalnej,•z perspektywy kontrahentów jest to handel ze spółką brytyjską, chociażbrytyjska spółka nie działa jako właściciel (“beneficial owner”), Rafał Nawrot 10
 11. 11. Spółki brytyjskieBRYTYJSKIE SPÓŁKI AGENCYJNE I ICH ROLA W MIĘDZNARODOWEJOPTYMALIZACJI PODATKOWEJUK LTD:• podlega opodatkowaniu 23 % podatkiem dochodowym od całości swych dochodów,• ma status rezydenta podatkowego w Wielkiej Brytanii,• rejestracja VAT dla UK LTD nie powoduje żadnych problemów,• księgowość i audyt muszą być przeprowadzone w Wielkiej Brytanii. Rafał Nawrot 11
 12. 12. Spółki brytyjskieWYKORZYSTANIE BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH WDZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCHWirtualne biuro :•istotnym jest aby UK LLP korzystała z usług wirtualnego biura, którezapewnią jej odpowiednią domenę oraz witrynę internetową, adres pocztyelektronicznej, numer telefonu oraz faksu, które powinny być prezentowanew korespondencji oraz w nagłówkach faktur. Celem opisanych działań jestpotwierdzenie realnego UK LLP, w Wielkiej Brytanii a nie posiadanie„pozornego” biura wykorzystywanego przy zawieraniu umów,•adres strony internetowej spółki jest wymagany do rejestracji na potrzebyVAT. Jeśli organy podatkowe przeprowadzą wyszukiwanie internetowe i nieznajdą witryny internetowej spółki, mogą odmówić jej prawa do rejestracjiVAT. Rafał Nawrot 12
 13. 13. Spółki brytyjskieWYKORZYSTANIE BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH WDZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCHSTRUKTURA TRADINGOWA (UK LLP). Rafał Nawrot 13
 14. 14. Spółki brytyjskieWYKORZYSTANIE BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH WDZIALAŁNOŚCI POLKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCHSTRUKTURA AGENCYJNA (UK LTD). Rafał Nawrot 14
 15. 15. Spółki brytyjskieWYKORZYSTANIE BRYTYJSKICH SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH WDZIALAŁNOŚCI POLKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCHSTRUKTURA BRYTYJSKIEJ SPÓŁKI PODWYKONAWCZEJ (UK LTD). Rafał Nawrot 15
 16. 16. Dziękuję za uwagę dr Rafał Nawrot E: rafal.nawrot@russellbedford.pl M: + 48 533 339 700 Russell Bedford Poland Central Office – Warszawa Antares ul. Marynarska 11 02- 674 Warszawa T: +48 22 229 01 00 W: www.russellbedford.pl Biura: Warszawa, Poznań, Katowice, Gdynia Russell Bedford Poland jest członkiem Russell Bedford International, międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych działającej w ponad 90 krajach na całym świecie. Page 16

×