Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsultti apuna vientipolulla – mitä, missä, milloin, miten?

Esitys: Petra Wullings, TradeMill | Elintarvikealan vientivalmennus 8.4.2020: www.ruokavirasto.fi/vienti/vientivalmennus

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konsultti apuna vientipolulla – mitä, missä, milloin, miten?

 1. 1. 1 KONSULTTI APUNA VIENTIPOLULLAM I T Ä , M I S S Ä , M I L L O I N , M I T E N ? ELINTARVIKEALAN VIENTIVALMENNUS TradeMill - Petra Wullings – 8.4.2020
 2. 2. 2 15+ vuotta suomalaisyritysten kansainvälistämistä Hollannissa ERIKOISOSAAMINEN • Strateginen ja operatiivinen konsultointi, markkinoilletulon, palveluiden kehittämisen, myynnin ja markkinoinnin tuki • Elintarvikesektori, terveysteknologia, cleantech, uusiutuva energia, lifestyle, jne TYÖKOKEMUS • TradeMill, Go-to Market Consulting • Chair, Finnish Dutch Chamber of Commerce • Senior Consultant, Finpro Benelux • Consultant, Fujitsu Services Netherland • Business Development Executive, Teamware • Sales Representative, Oracle PETRA WULLINGS KONSULTTI
 3. 3. 3 • MIKÄ & MITÄ? • Konsultin, agentin ja myyjän ero • MIKSI & MILLOIN? • Miksi palkata konsultti? • Mihin konsulttia voi käyttää, mihin ei • MISTÄ & MISSÄ? • Miten löydän oikean konsultin • Mistä saa tietoa konsulteista? • MILLAINEN? • Konsultin valinta • Hyvän konsultin perusominaisuudet • Referenssien merkitys • MITEN? • Sopimukset, velvollisuudet ja vastuut • Projektinhallinta SISÄLTÖ KONSULTTI APUNA VIENTIPOLULLA
 4. 4. 4 MIKÄ KONSULTTI? Strateginen: Ulkopuolinen asiantuntija, opas, eteenpäinviejä. Operatiivinen: Mutta erityisesti myös palveluiden toteuttaja, kun puhutaan kansainvälistymiskonsultoinnista. • Räätälöity tarpeeseesi LISÄRESURSSI • Nopeasti palkattava lisäresurssi • Usein: vaiheittainen tai kuukausipohjainen eteneminen /sopimus • Asiantuntija kohdistettuun tarpeeseesi • Nopeuttaa toimenpiteiden toteutusta; esim. tuotteen testausta, validointia, lanseerausta, verrattain pienillä lisäresursseilla KONSULTTI VS. MYYNTIEDUSTAJA TAI AGENTTI • Kokenut strateginen tuki päätöksentekoon • Turva tuntemattomilla vesillä MITÄ KONSULTTI? SINUN TAVOITTEESI = KONSULTIN TAVOITE MENTORI, SPARRAAJA, OPAS, COACH, OVIEN AVAAJA, MATCH MAKER, SHERPA, PERÄMIES • Eri tehtävät & eri tavoite • Projektisopimus ja -palkkaus
 5. 5. 5 . • Erityisosaamista ja –tietoa 1. KUN TARVITSET : MIKSI KONSULTTI? 2. KUN HALUAT YMMÄRTÄÄ JA TESTATA : • Onko tuotteesi tai viestisi kiinnostava? • Millainen kilpailuympäristö markkinoilla on? • Mitä lisäarvoa voit tarjota ja miten erottautua? • Millaisia ratkaisuja ja tuotteita markkinoilla haetaan? • Toimiiko liiketoimintamallisi myös muilla markkinoilla? 3. KUN HAET KASVUA: • Uusia myyntikanavia, asiakkaita, liikekumppaneita tai liiketoimintamallia • Oikeita kontakteja: päättäjiä, ostajia, vaikuttajia • Tapaamisjärjestelyjä, myynnintukea ja seurantaa 4. KUN HAET EDELLÄKÄVIJYYTTÄ: • Tietoa, inspiraatiota ja oppia kansainvälisistä trendeistä, toimijoista, uusista ratkaisuista ja kysynnän muutoksesta 5. KUN ETABLOIDUT: • Oman myyntikonttorin, perustamiseen tarvittava tuki. MIKSI KONSULTTI? MILLOIN KONSULTTI? • Kun oma aika, osaaminen , tieto ja muut resurssit eivät riitä • Kun kartoitetaan ja rajataan markkinamahdollisuuksia, haetaan paikallisosaamista ja omaan liiketoimintaan liittyvää lokaalia, hiljaista, tietoa, • Kun etsitään strategisieen päätöksentekoon nopeutta • Tehostetaan operatiivista toimintaa
 6. 6. 6 Business Finland “Expert Search” –palvelu: https://expertsearch.businessfinland.fi . • BUSINESS FINLAND / FOOD FROM FINLAND • SUURLÄHETYSTÖT / BUSINESS FINLAND MAAEDUSTOT • BILATERAALIT KAUPPAKAMARIT • FENNOPROMO • ELY KESKUKSET • OMAT SIDOSRYHMÄT • GOOGLE MISTÄ LÖYDÄN KONSULTIN?
 7. 7. 7 KONSULTIN VALINTAPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAA • Koko: Iso konsulttiyhtiö vai yksittäinen konsultti (verkosto) • Osaamisalue: Stategia-,konsultointi-, toimiala-, markkinaosaaminen, liiketoiminnan kehittäminen. • Konsultin rooli MILLAINEN ON HYVÄ KONSULTTI? • Tuntee kohdemarkkinat ja niiden tavan toimia. • On lähellä asiakkaita ja kumppaneita, tuo uskottavuutta paikallisesti. • Auttaa kulttuurintuntemuksessa ja kartoittaa pahimmat karikot. • Tuntee kansainvälistymisprosessin haasteet. • Ymmärtää asiakkaan tavoitteet ja peilaa ne markkinoiden tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi. • Ymmärtäää strategiatyötä, myyntiä, markkinointia • On verkottunut ja pystyy toimimaan C-tasolla • Ratkaisukeskeinen, tavoitehakuinen • Luotettava, rakentava, haastava • Kommunikointi- ja yhteistyötaitoinen PAIKALLINEN OSAAMINEN KOKEMUS HENKILÖKEMIA & YHTEISTYÖ
 8. 8. 8 MITEN – VASTUUT JA VELVOLLISUUDET MITEN – PROJEKTI? 1. Tavoitteenasetanta, tarvekartoitus, resurssointi, budjetti 2. Konsulttien listaus, valinta 3. Tutustumispalaveri, tarpeen määritys ja tarjouspyyntä 4. Projektipäätös, aikataulutus, rajaus ja resurssointi 5. Projektinhallinta, kommunikointi, 6. Projektin (vaiheen) lopetus, tulokset ja jatkon määritys Huomio, että. moniin kansainvälistymisprojekteihin on saatavana ulkopuolista rahoitustukea mm. Business Finlandilta. KONSULTIN VASTUUT: • Varaudu panostamaan (aikaa, rahaa, omaa osaamista, henkilöresursseja) • Avoimmuus, tedonjako ja kommunikointi • Projektin hallinta ja tavoitettavuus projektin aikana PROJEKTIN TAVOITTEET JA TULOKSET: • Sopimusvastuut • Raportointi, tulokset, aikataulu, budjetti • Ammattimainen projektinhallinta ja materiaalit • Tuloshakuinen toiminta • Ajantasainen kommunikaatio OMA PANOSTUS JA VASTUUT • Olette yhdessä vastuussa projektin onnistumisesta • Myös negatiivinen palaute markkinoilta on tulos • Muutoksia sattuu matkalla ja lisätöille saattaa tulla tarve. Näistä on paras sopia ajoissa, yhdessä.
 9. 9. 9 KIITOS! Petra Wullings Owner, Senior Consultant, TradeMill T: + 31 6 502 65082 Petra.Wullings(a)trademill.nl

×