SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
 	
  
	
  
1	
  
	
  
	
  	
  Klima-­‐	
  og	
  Miljøkonsulent	
  Rune	
  Klitgaard.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Tlf:	
  21	
  20	
  50	
  43.	
  Mail:	
  runeklitgaard@hotmail.com	
  
	
  
Økonomisk	
  forbedrende	
  arbejdsprojekter	
  for	
  
Klima-­‐	
  og	
  miljøkonsulenten	
  Rune	
  Klitgaard	
  i	
  et	
  
alment	
  Boligselskab	
  
	
  
Boligselskabet	
  Sjælland	
  valgte	
  i	
  april	
  2012	
  at	
  ansætte	
  en	
  klima-­‐	
  og	
  miljøkonsulent	
  i	
  en	
  
forsøgsperiode	
  på	
  2	
  år.	
  Målet	
  var	
  at	
  reducere	
  CO2	
  udledningen	
  med	
  2	
  %	
  samt	
  øge	
  
miljøbevidstheden	
  i	
  selskabet	
  b.la.	
  via	
  bedre	
  affaldssortering.	
  	
  
	
  
Det	
  har	
  været	
  mit	
  fokus	
  gennem	
  de	
  snart	
  2	
  år,	
  at	
  vise	
  at	
  der	
  er	
  en	
  klar	
  sammenhæng	
  mellem	
  at	
  være	
  
bæredygtig	
  over	
  for	
  klimaet	
  og	
  miljøet	
  samtidigt	
  med	
  at	
  man	
  er	
  økonomisk	
  ansvarlig.	
  Jeg	
  har	
  indtil	
  nu	
  
igangsat	
  projekter	
  for	
  ca.	
  18.000.000	
  kr.	
  Projekterne	
  sparer	
  energi	
  for	
  9.400.000	
  kr	
  hvert	
  år	
  fremover,	
  dvs.	
  
med	
  ca.	
  2	
  års	
  tilbagebetaling.	
  Dertil	
  skal	
  lægges	
  salg	
  af	
  energibesparelser	
  på	
  ca.	
  4.000.000	
  kr	
  +	
  ansøgte	
  
midler	
  på	
  1.450.000	
  kr.	
  I	
  alt	
  økonomiske	
  besparelser	
  for	
  14.850.000	
  kr	
  i	
  min	
  projektansættelse.	
  	
  
Jeg	
  har	
  brugt	
  noget	
  tid	
  på	
  at	
  finde	
  ud	
  af	
  organisationen	
  og	
  hvordan	
  projekter	
  bliver	
  til	
  og	
  hvordan	
  man	
  får	
  
stemt	
  projekter	
  hjem	
  hos	
  beboerne.	
  Den	
  erfaring	
  er	
  jeg	
  rigere	
  og	
  i	
  de	
  kommende	
  år	
  forventer	
  jeg	
  at	
  kunne	
  
bruge	
  disse	
  erfaringer	
  i	
  hvilket	
  som	
  helst	
  almennyttigt	
  boligselskab.	
  	
  
Grundstenen	
  til	
  at	
  få	
  vedtaget	
  så	
  mange	
  store	
  energibesparende	
  tiltag,	
  har	
  været	
  et	
  nyt	
  stærkt	
  værktøj	
  i	
  
form	
  af	
  en	
  nyoprettet	
  klimapulje	
  i	
  BoSj.	
  Den	
  er	
  oprettet	
  via	
  dispositionsfonden	
  og	
  går	
  i	
  sin	
  simpelhed	
  ud	
  på	
  
at	
  udlåne	
  penge	
  til	
  økonomisk	
  ansvarlige	
  projekter,	
  eks.	
  projekter	
  hvor	
  tilbagebetalingstiden	
  via	
  
energibesparelsen	
  tilbagebetaler	
  investeringen	
  på	
  under	
  3	
  år.	
  Herved	
  har	
  beboernes	
  husleje	
  været	
  så	
  godt	
  
som	
  uberørt,	
  ved	
  igangsættelsen	
  af	
  projekterne,	
  indtil	
  lånet	
  er	
  tilbagebetalt.	
  Derefter	
  kan	
  huslejen	
  
nedsættes.	
  Derved	
  er	
  det	
  muligt	
  at	
  gå	
  fra	
  en	
  traditionel	
  statisk	
  –	
  vi	
  skal	
  spare	
  op,	
  før	
  vi	
  fornyer	
  os	
  tilgang,	
  til	
  
en	
  dynamisk	
  progressiv	
  tilgang,	
  hvor	
  de	
  projekter	
  der	
  er	
  så	
  gode	
  at	
  de	
  bør	
  gøres	
  med	
  det	
  samme,	
  bliver	
  
gennemført	
  før	
  (opsparet)	
  tid.	
  	
  
Med	
  21	
  projekter	
  som	
  jeg	
  har	
  igangsat	
  via	
  klimapuljen,	
  primært	
  ventilationsprojekter,	
  rammes	
  ca.	
  26	
  %	
  af	
  
BoSj’s	
  13.500	
  lejemål.	
  Disse	
  vil	
  medføre	
  følgeprojekter	
  via	
  salg	
  af	
  energibesparelser,	
  svarende	
  til	
  ca.	
  
4.000.000	
  kr.	
  De	
  penge	
  har	
  jeg	
  fået	
  allokeret	
  til	
  at	
  den	
  enkelte	
  afdeling	
  skal	
  anvende	
  dem	
  til	
  næste	
  
 	
  
	
  
2	
  
	
  
energibesparende	
  projekt.	
  Da	
  stort	
  set	
  alle	
  afdelinger	
  har	
  mulighed	
  for	
  at	
  lave	
  fornuftige	
  LED-­‐projekter,	
  vil	
  
snebolden	
  rulle,	
  og	
  salget	
  af	
  energibesparelsen	
  vil	
  helt	
  eller	
  delvist	
  kunne	
  betale	
  for	
  LED-­‐projektet.	
  Hvis	
  ikke	
  
LED	
  er	
  relevant	
  er	
  der	
  andre	
  projekter	
  med	
  kort	
  tilbagebetaling,	
  eks.	
  isolering	
  af	
  div.	
  varmepumper	
  og	
  
varmeanlæg	
  eller	
  nye	
  cirkulationspumper.	
  Her	
  er	
  traditionelt	
  også	
  en	
  stor	
  energibesparelse	
  og	
  kort	
  
tilbagebetalingstid.	
  	
  
Hvorfor	
  er	
  projekter	
  med	
  så	
  kort	
  tilbagebetalingstid	
  ikke	
  allerede	
  foretaget,	
  før	
  min	
  ansættelse?	
  	
  
Der	
  har	
  manglet	
  en	
  klimapulje	
  til	
  at	
  fjerne	
  knasten	
  der	
  hedder	
  betaling,	
  før	
  der	
  kan	
  spares.	
  Og	
  så	
  har	
  der	
  
manglet	
  en	
  klima-­‐	
  og	
  miljøkonsulent,	
  der	
  kun	
  har	
  haft	
  fokus	
  på	
  denne	
  type	
  opgaver	
  og	
  ikke	
  den	
  daglige	
  
drift.	
  Således	
  at	
  man	
  har	
  kunnet	
  gå	
  fra	
  en	
  statisk	
  til	
  en	
  dynamisk	
  tilgang	
  til	
  ændre	
  og	
  forbedre	
  afdelingerne.	
  	
  	
  
For	
  mig	
  har	
  det	
  været	
  en	
  sejr	
  at	
  vise	
  at	
  bæredygtigt	
  ansvar	
  ikke	
  nødvendigvis	
  koster	
  penge,	
  men	
  kan	
  øge	
  
bundlinjen.	
  Det	
  er	
  med	
  denne	
  gejst	
  jeg	
  gerne	
  vil	
  fortsætte	
  mit	
  arbejde	
  i	
  den	
  almene	
  boligsektor,	
  således	
  at	
  
beboerne	
  både	
  kan	
  spare	
  penge	
  og	
  sove	
  med	
  ren	
  samvittighed.	
  Der	
  er	
  fortsat	
  rigtig	
  mange	
  gode	
  projekter	
  
at	
  tage	
  fat	
  i,	
  da	
  de	
  fleste	
  boliger	
  er	
  fra	
  forrige	
  årtusinde	
  og	
  med	
  jeres	
  opbakning,	
  vil	
  en	
  opgradering	
  kunne	
  
tage	
  fart.	
  
I	
  det	
  følgende	
  har	
  jeg	
  beskrevet	
  hvilke	
  tiltag	
  jeg	
  har	
  foretaget,	
  der	
  har	
  skabt	
  økonomisk	
  gevinst.	
  	
  	
  
Projekter	
  der	
  har	
  forbedret	
  økonomien	
  i	
  BoSj:	
  
	
  
Klimapuljen	
  	
  
Her	
  er	
  igangsat	
  /	
  eller	
  under	
  behandling	
  hos	
  beboerne,	
  i	
  alt	
  21	
  projekter.	
  Tilsammen	
  for	
  en	
  sum	
  på	
  ca.	
  18	
  
mio	
  kr	
  og	
  ROI	
  på	
  2	
  år.	
  Ergo	
  en	
  fremtidig	
  årlig	
  besparelse	
  på:	
  	
   	
   9.400.000	
  kr/år	
  
Salg	
  af	
  energibesparelser	
  
Jeg	
  har	
  forhandlet	
  os	
  frem	
  til	
  en	
  pris	
  på	
  energibesparelser	
  på	
  45	
  øre/	
  kWh	
  besparet.	
  Det	
  betyder	
  at	
  hvis	
  vi	
  
får	
  gennemført	
  de	
  nuværende	
  klimapuljeprojekter,	
  vil	
  det	
  medføre	
  energibesparelser,	
  svarende	
  til	
  et	
  salg	
  
på	
  ca.:	
   	
   	
   	
   	
   	
   4.000.000	
  kr	
  	
  
Energihandlingsplan:	
  
-­‐ Ansøgning	
  til	
  ministeriet	
  for	
  By-­‐,	
  Bolig	
  og	
  Landdistrikter	
  indbragte	
  penge	
  til	
  at	
  gennemføre	
  en	
  
analyse	
  med	
  ekstern	
  hjælp	
   	
   	
   	
   	
  	
  	
  250.000	
  kr	
  
-­‐ Energihandlingsplanen	
  for	
  Karlemosen	
  ligger	
  pt.	
  med	
  et	
  budget	
  på	
  ca.	
  8	
  mio.	
  og	
  en	
  
tilbagebetalingstid	
  på	
  ca.	
  2	
  år.	
  Dvs.	
  fremtidige	
  årlige	
  besparelser	
  på	
  ca.	
  	
   4.000.000	
  kr/år	
  
Dog	
  kommer	
  finansiering	
  fra	
  Klimapuljen,	
  hvor	
  også	
  besparelsen	
  indgår!	
  
Affald	
  
 	
  
	
  
3	
  
	
  
Mit	
  samarbejde	
  med	
  Roskilde	
  kommunen	
  har	
  b.la.	
  medvirket	
  til	
  at	
  få	
  fristen	
  for	
  refusion	
  af	
  affald	
  sidste	
  år	
  
blev	
  forlænget,	
  da	
  vi	
  ikke	
  har	
  været	
  gode	
  nok	
  til	
  at	
  få	
  indhentet	
  de	
  penge	
  vi	
  har	
  til	
  rådighed.	
  Forlængelsen	
  
medførte	
  ekstra	
  udbetaling	
  af	
  refusion,	
  der	
  ellers	
  ville	
  være	
  gået	
  tabt	
  på:	
  	
   80.000	
  kr	
  
Desuden	
  medførte	
  det	
  en	
  henvendelse	
  fra	
  et	
  områdekontor	
  uden	
  for	
  Roskilde	
  kommune,	
  der	
  havde	
  
refusioner	
  til	
  gode	
  fra	
  de	
  sidste	
  2	
  år.	
  Her	
  medførte	
  min	
  indlevering	
  og	
  rapportering	
  at	
  vi	
  fik	
  20.000	
  kr	
  retur.	
  	
  
Stigning	
  i	
  affaldstakster.	
  Roskilde	
  Kommune	
  varslede	
  stigning	
  i	
  affaldstakster	
  for	
  tæt	
  lav	
  bebyggelse,	
  da	
  de	
  
figurerede	
  som	
  parcelhuse	
  i	
  BBR,	
  hvorfor	
  de	
  skulle	
  betale	
  parcelafgift	
  og	
  ikke	
  etagebyggeriafgift.	
  Mit	
  
modsvar	
  førte	
  til	
  at	
  de	
  trak	
  denne	
  varslede	
  stigning	
  tilbage,	
  hvilket	
  har	
  medført	
  en	
  årlig	
  mindre	
  udgift	
  til	
  
affaldsgebyrer	
  på:	
  	
   	
   	
   	
   	
   250.000	
  kr/år	
  
Sammen	
  med	
  Roskilde	
  Kommune	
  har	
  jeg	
  fået	
  støtte	
  til	
  at	
  gennemføre	
  2	
  projekter	
  via	
  kommunepuljen,	
  til	
  at	
  
øge	
  sorteringen	
  i	
  etageboliger	
  samt	
  kollegier.	
  Tilsammen	
  tilskud	
  på	
  ca.	
  	
   	
   800.000	
  kr.	
  
Elbil	
  
Jeg	
  har	
  ansøgt	
  Roskilde	
  Kommune	
  om	
  støtte	
  til	
  opsætning	
  af	
  el-­‐delebil,	
  under	
  kommunens	
  grønne	
  
transportpulje.	
  Det	
  medførte	
  30.000	
  kr	
  i	
  støtte	
  til	
  opstarten	
  af	
  projektet.	
  Ydermere	
  lykkedes	
  det	
  at	
  få	
  
ladestanderen	
  gratis	
  af	
  E’ON,	
  da	
  de	
  har	
  fået	
  midler	
  fra	
  ENS	
  til	
  opsætning	
  af	
  strategiske	
  ladestandere.	
  En	
  
værdi	
  på	
  ca.	
  34.000	
  kr.	
  Delebil	
  skal	
  forstås	
  som	
  et	
  nyt	
  koncept,	
  hvor	
  BoSj	
  har	
  en	
  arbejdsfirmabil,	
  der	
  
anvendes	
  i	
  tidsrummet	
  8-­‐16	
  (2	
  timers	
  opladning	
  fra	
  kl	
  16-­‐18),	
  hvorefter	
  beboerne	
  kan	
  leje	
  den	
  om	
  aftenen	
  
(150	
  kr)	
  og	
  i	
  weekenderne	
  samt	
  helligdage,	
  (300	
  kr.	
  for	
  1	
  dag).	
  Derved	
  får	
  beboerne	
  en	
  billig	
  lejebil	
  og	
  
prøver	
  kræfter	
  med	
  en	
  elbil	
  og	
  BoSj	
  får	
  et	
  deleøkonomisk	
  driftstilskud	
  til	
  arbejdsbilen,	
  der	
  ellers	
  blot	
  ville	
  
stå	
  stille	
  og	
  derved	
  udjævnet	
  ressourcerne	
  skal	
  fælles	
  glæde.	
  Efter	
  de	
  første	
  par	
  måneder,	
  hvor	
  bilen	
  har	
  
været	
  ude	
  og	
  køre,	
  kan	
  det	
  konstateres	
  at	
  elbilen	
  er	
  ca.	
  ”gratis”	
  at	
  have,	
  hvis	
  man	
  antager	
  at	
  de	
  kørte	
  
medarbejder	
  km	
  ellers	
  skulle	
  udbetales	
  for	
  brug	
  af	
  privat	
  bil.	
  	
  
Belysning	
  
Jeg	
  har	
  indhentet	
  flere	
  tilbud	
  på	
  projekter	
  og	
  enkelte	
  projekter	
  er	
  allerede	
  gennemført.	
  Et	
  gennemført	
  
projekt	
  der	
  er	
  vær	
  at	
  nævne	
  er	
  på	
  Hovedkontoret.	
  Her	
  har	
  jeg	
  i	
  gangsat	
  en	
  ombygning	
  af	
  lamperne	
  på	
  de	
  2	
  
hovedtrapper.	
  Dette	
  gøres	
  for	
  at	
  vise	
  at	
  selv	
  i	
  en	
  ny	
  bygning	
  er	
  der	
  noget	
  at	
  komme	
  efter.	
  Her	
  vil	
  
ombygningen	
  af	
  kun	
  3	
  år	
  gamle	
  lamper	
  og	
  opsætning	
  af	
  lyssensorer	
  være	
  tilbagebetalt	
  efter	
  3,6	
  år,	
  og	
  
derefter	
  give	
  en	
  årlig	
  besparelse	
  på;	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
   4.987	
  kr/år.	
  	
  
Næste	
  bølge	
  af	
  energiprojekter	
  vil	
  formegentligt	
  omhandle	
  udskiftning	
  til	
  LED-­‐belysning.	
  Denne	
  bølge	
  
kommer	
  vil	
  rulle	
  som	
  en	
  efterdønning	
  på	
  ventilationsprojekterne,	
  der	
  er	
  en	
  laverehængende	
  frugt.	
  Jeg	
  har	
  
indstillet	
  til	
  bestyrelsen	
  at	
  salg	
  af	
  energibesparelserne,	
  vil	
  blive	
  anvendt	
  til	
  opstart	
  af	
  næste	
  energiprojekt	
  
eks.	
  LED,	
  således	
  at	
  momentum	
  videreføres	
  til	
  gavn	
  for	
  beboernes	
  økonomi	
  og	
  klimaet.	
  	
  	
  
Opsummeret	
  projekterede	
  besparelser	
  i	
  ansættelsesperioden	
  
De	
  mindre	
  besparelser	
  og	
  ansøgningsmidler,	
  løber	
  op	
  i	
  1.450.000	
  kr	
  (heraf	
  er	
  de	
  255.000	
  kr	
  gentagne	
  årlige	
  
besparelser)	
  og	
  besparelserne	
  fra	
  klimapuljen	
  9.400.000	
  kr/år	
  fremover	
  +	
  engangssalg	
  af	
  energibesparelser	
  
på	
  4.000.000	
  kr.	
  Tilsammen	
  giver	
  det	
  14.850.000	
  kr	
  potentielle	
  besparelser,	
  hvoraf	
  størstedelen	
  dog	
  ikke	
  er	
  
realiseret	
  endnu,	
  men	
  bliver	
  det	
  inden	
  for	
  det	
  kommende	
  år,	
  når	
  byggeriafdelingen	
  får	
  igangsat	
  de	
  
 	
  
	
  
4	
  
	
  
finansierede,	
  vedtagende	
  og	
  beskrevne	
  projekter.	
  Herved	
  opnås	
  en	
  reduktion	
  af	
  det	
  samlede	
  fælles	
  
elforbrug	
  på	
  15%	
  -­‐	
  ergo	
  et	
  pænt	
  stykke	
  over	
  målet	
  på	
  2	
  %.	
  	
  	
  	
  	
  

More Related Content

Viewers also liked

Términos básicos en estadística
Términos básicos en estadísticaTérminos básicos en estadística
Términos básicos en estadísticaJonathan Arevalo
 
Pracovní snídaně: Zavádíme integrační platformu v 75 minutách
Pracovní snídaně: Zavádíme integrační platformu v 75 minutáchPracovní snídaně: Zavádíme integrační platformu v 75 minutách
Pracovní snídaně: Zavádíme integrační platformu v 75 minutáchProfinit
 
Twitter - Quick Reference Guide
Twitter  - Quick Reference GuideTwitter  - Quick Reference Guide
Twitter - Quick Reference GuideMaria Gebhardt
 
Sach sang the-ky
Sach sang the-kySach sang the-ky
Sach sang the-kyco_doc_nhan
 
The gift of life and god's compassionate heart
The gift of life and god's compassionate heartThe gift of life and god's compassionate heart
The gift of life and god's compassionate heartRobert Colquhoun
 
Ejercicio de tablas y graficas
Ejercicio de tablas y graficasEjercicio de tablas y graficas
Ejercicio de tablas y graficasEsther Acosta
 
Enterprise Europe Network | Malopolska: Region of knowledge and innovation | ...
Enterprise Europe Network | Malopolska: Region of knowledge and innovation | ...Enterprise Europe Network | Malopolska: Region of knowledge and innovation | ...
Enterprise Europe Network | Malopolska: Region of knowledge and innovation | ...Invest Northern Ireland
 
15 Award-Winning Websites With Beautiful (And Functional) Designs
15 Award-Winning Websites With Beautiful (And Functional) Designs15 Award-Winning Websites With Beautiful (And Functional) Designs
15 Award-Winning Websites With Beautiful (And Functional) Designsweb-template
 
Happy Thanksgiving From "Florida Libraries"
Happy Thanksgiving From "Florida Libraries"Happy Thanksgiving From "Florida Libraries"
Happy Thanksgiving From "Florida Libraries"Maria Gebhardt
 
Curso de investigación
Curso de investigaciónCurso de investigación
Curso de investigaciónKarinaPizarro
 

Viewers also liked (13)

Términos básicos en estadística
Términos básicos en estadísticaTérminos básicos en estadística
Términos básicos en estadística
 
Pracovní snídaně: Zavádíme integrační platformu v 75 minutách
Pracovní snídaně: Zavádíme integrační platformu v 75 minutáchPracovní snídaně: Zavádíme integrační platformu v 75 minutách
Pracovní snídaně: Zavádíme integrační platformu v 75 minutách
 
Proyecto sustentable
Proyecto sustentableProyecto sustentable
Proyecto sustentable
 
Twitter - Quick Reference Guide
Twitter  - Quick Reference GuideTwitter  - Quick Reference Guide
Twitter - Quick Reference Guide
 
Sach sang the-ky
Sach sang the-kySach sang the-ky
Sach sang the-ky
 
Q2 2009 Earning Report of Gannett, Inc.
Q2 2009 Earning Report of Gannett, Inc.Q2 2009 Earning Report of Gannett, Inc.
Q2 2009 Earning Report of Gannett, Inc.
 
The gift of life and god's compassionate heart
The gift of life and god's compassionate heartThe gift of life and god's compassionate heart
The gift of life and god's compassionate heart
 
Ejercicio de tablas y graficas
Ejercicio de tablas y graficasEjercicio de tablas y graficas
Ejercicio de tablas y graficas
 
Enterprise Europe Network | Malopolska: Region of knowledge and innovation | ...
Enterprise Europe Network | Malopolska: Region of knowledge and innovation | ...Enterprise Europe Network | Malopolska: Region of knowledge and innovation | ...
Enterprise Europe Network | Malopolska: Region of knowledge and innovation | ...
 
15 Award-Winning Websites With Beautiful (And Functional) Designs
15 Award-Winning Websites With Beautiful (And Functional) Designs15 Award-Winning Websites With Beautiful (And Functional) Designs
15 Award-Winning Websites With Beautiful (And Functional) Designs
 
кешубаева ә.қ. мпик 11н
кешубаева ә.қ.  мпик 11нкешубаева ә.қ.  мпик 11н
кешубаева ә.қ. мпик 11н
 
Happy Thanksgiving From "Florida Libraries"
Happy Thanksgiving From "Florida Libraries"Happy Thanksgiving From "Florida Libraries"
Happy Thanksgiving From "Florida Libraries"
 
Curso de investigación
Curso de investigaciónCurso de investigación
Curso de investigación
 

Similar to Økonomisk forbedrende arbejdsprojekter i et Alment Boligselskab

Deloitte på Folkemødet på Bornholm 2013
Deloitte på Folkemødet på Bornholm 2013Deloitte på Folkemødet på Bornholm 2013
Deloitte på Folkemødet på Bornholm 2013Deloitte Danmark
 
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...Catharina Linneballe
 
Separatkloakering af kjellerup
Separatkloakering af kjellerupSeparatkloakering af kjellerup
Separatkloakering af kjellerupEVAnetDenmark
 
Kom godt i gang med energibesparelser på din virksomhed
Kom godt i gang med energibesparelser på din virksomhedKom godt i gang med energibesparelser på din virksomhed
Kom godt i gang med energibesparelser på din virksomhedPlastindustrien
 
SF's planer for vækst
SF's planer for vækstSF's planer for vækst
SF's planer for vækstSFpolitik
 
Steens oplæg
Steens oplægSteens oplæg
Steens oplægSFpolitik
 
En klimaklar SMV er en konkurrencedygtig SMV
En klimaklar SMV er en konkurrencedygtig SMVEn klimaklar SMV er en konkurrencedygtig SMV
En klimaklar SMV er en konkurrencedygtig SMVPlastindustrien
 
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...Mediehuset Ingeniøren Live
 
Afgangsprojekt bygningsingeniør - Teknisk rapport
Afgangsprojekt bygningsingeniør - Teknisk rapportAfgangsprojekt bygningsingeniør - Teknisk rapport
Afgangsprojekt bygningsingeniør - Teknisk rapportacld2006
 
Energiteknologen som samarbejdspartner
Energiteknologen som samarbejdspartnerEnergiteknologen som samarbejdspartner
Energiteknologen som samarbejdspartnerMikkel Føge Jensen
 
Servicerådgivning der betaler sig!
Servicerådgivning der betaler sig!Servicerådgivning der betaler sig!
Servicerådgivning der betaler sig!CleanConsult
 
Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018
Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018
Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018JettieNielsen
 
Case ballerup dataunderstoettet_arealoptimering_fm3_juni2018
Case ballerup dataunderstoettet_arealoptimering_fm3_juni2018Case ballerup dataunderstoettet_arealoptimering_fm3_juni2018
Case ballerup dataunderstoettet_arealoptimering_fm3_juni2018Preben Gramstrup
 
Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...
Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...
Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...Plastindustrien
 

Similar to Økonomisk forbedrende arbejdsprojekter i et Alment Boligselskab (20)

Final rapport_GE version
Final rapport_GE versionFinal rapport_GE version
Final rapport_GE version
 
Deloitte på Folkemødet på Bornholm 2013
Deloitte på Folkemødet på Bornholm 2013Deloitte på Folkemødet på Bornholm 2013
Deloitte på Folkemødet på Bornholm 2013
 
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
Københavns kommunes plangrundlag for klimatilpasning_Jan Rasmussen fra Københ...
 
Præsentation af Refurb
Præsentation af RefurbPræsentation af Refurb
Præsentation af Refurb
 
Separatkloakering af kjellerup
Separatkloakering af kjellerupSeparatkloakering af kjellerup
Separatkloakering af kjellerup
 
Kom godt i gang med energibesparelser på din virksomhed
Kom godt i gang med energibesparelser på din virksomhedKom godt i gang med energibesparelser på din virksomhed
Kom godt i gang med energibesparelser på din virksomhed
 
DGNB Speciale
DGNB SpecialeDGNB Speciale
DGNB Speciale
 
Omstilling frem mod 2030
Omstilling frem mod 2030Omstilling frem mod 2030
Omstilling frem mod 2030
 
SF's planer for vækst
SF's planer for vækstSF's planer for vækst
SF's planer for vækst
 
Steens oplæg
Steens oplægSteens oplæg
Steens oplæg
 
Green recovery after the Corona crisis and the role of energy efficiency
Green recovery after the Corona crisis and the role of energy efficiencyGreen recovery after the Corona crisis and the role of energy efficiency
Green recovery after the Corona crisis and the role of energy efficiency
 
En klimaklar SMV er en konkurrencedygtig SMV
En klimaklar SMV er en konkurrencedygtig SMVEn klimaklar SMV er en konkurrencedygtig SMV
En klimaklar SMV er en konkurrencedygtig SMV
 
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
Hvordan skaber vi attraktive og bæredygtige byrum for fremtiden med fokus på ...
 
Afgangsprojekt bygningsingeniør - Teknisk rapport
Afgangsprojekt bygningsingeniør - Teknisk rapportAfgangsprojekt bygningsingeniør - Teknisk rapport
Afgangsprojekt bygningsingeniør - Teknisk rapport
 
Energiteknologen som samarbejdspartner
Energiteknologen som samarbejdspartnerEnergiteknologen som samarbejdspartner
Energiteknologen som samarbejdspartner
 
Økologisk biogas
Økologisk biogasØkologisk biogas
Økologisk biogas
 
Servicerådgivning der betaler sig!
Servicerådgivning der betaler sig!Servicerådgivning der betaler sig!
Servicerådgivning der betaler sig!
 
Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018
Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018
Grobund Brenderup Prospekt okt. 2018
 
Case ballerup dataunderstoettet_arealoptimering_fm3_juni2018
Case ballerup dataunderstoettet_arealoptimering_fm3_juni2018Case ballerup dataunderstoettet_arealoptimering_fm3_juni2018
Case ballerup dataunderstoettet_arealoptimering_fm3_juni2018
 
Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...
Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...
Leise Marud, Forretningsudvikler, Plast Center Danmark | Kemisk genanvendelse...
 

Økonomisk forbedrende arbejdsprojekter i et Alment Boligselskab

  • 1.       1        Klima-­‐  og  Miljøkonsulent  Rune  Klitgaard.                                                                                                                                                                                                   Tlf:  21  20  50  43.  Mail:  runeklitgaard@hotmail.com     Økonomisk  forbedrende  arbejdsprojekter  for   Klima-­‐  og  miljøkonsulenten  Rune  Klitgaard  i  et   alment  Boligselskab     Boligselskabet  Sjælland  valgte  i  april  2012  at  ansætte  en  klima-­‐  og  miljøkonsulent  i  en   forsøgsperiode  på  2  år.  Målet  var  at  reducere  CO2  udledningen  med  2  %  samt  øge   miljøbevidstheden  i  selskabet  b.la.  via  bedre  affaldssortering.       Det  har  været  mit  fokus  gennem  de  snart  2  år,  at  vise  at  der  er  en  klar  sammenhæng  mellem  at  være   bæredygtig  over  for  klimaet  og  miljøet  samtidigt  med  at  man  er  økonomisk  ansvarlig.  Jeg  har  indtil  nu   igangsat  projekter  for  ca.  18.000.000  kr.  Projekterne  sparer  energi  for  9.400.000  kr  hvert  år  fremover,  dvs.   med  ca.  2  års  tilbagebetaling.  Dertil  skal  lægges  salg  af  energibesparelser  på  ca.  4.000.000  kr  +  ansøgte   midler  på  1.450.000  kr.  I  alt  økonomiske  besparelser  for  14.850.000  kr  i  min  projektansættelse.     Jeg  har  brugt  noget  tid  på  at  finde  ud  af  organisationen  og  hvordan  projekter  bliver  til  og  hvordan  man  får   stemt  projekter  hjem  hos  beboerne.  Den  erfaring  er  jeg  rigere  og  i  de  kommende  år  forventer  jeg  at  kunne   bruge  disse  erfaringer  i  hvilket  som  helst  almennyttigt  boligselskab.     Grundstenen  til  at  få  vedtaget  så  mange  store  energibesparende  tiltag,  har  været  et  nyt  stærkt  værktøj  i   form  af  en  nyoprettet  klimapulje  i  BoSj.  Den  er  oprettet  via  dispositionsfonden  og  går  i  sin  simpelhed  ud  på   at  udlåne  penge  til  økonomisk  ansvarlige  projekter,  eks.  projekter  hvor  tilbagebetalingstiden  via   energibesparelsen  tilbagebetaler  investeringen  på  under  3  år.  Herved  har  beboernes  husleje  været  så  godt   som  uberørt,  ved  igangsættelsen  af  projekterne,  indtil  lånet  er  tilbagebetalt.  Derefter  kan  huslejen   nedsættes.  Derved  er  det  muligt  at  gå  fra  en  traditionel  statisk  –  vi  skal  spare  op,  før  vi  fornyer  os  tilgang,  til   en  dynamisk  progressiv  tilgang,  hvor  de  projekter  der  er  så  gode  at  de  bør  gøres  med  det  samme,  bliver   gennemført  før  (opsparet)  tid.     Med  21  projekter  som  jeg  har  igangsat  via  klimapuljen,  primært  ventilationsprojekter,  rammes  ca.  26  %  af   BoSj’s  13.500  lejemål.  Disse  vil  medføre  følgeprojekter  via  salg  af  energibesparelser,  svarende  til  ca.   4.000.000  kr.  De  penge  har  jeg  fået  allokeret  til  at  den  enkelte  afdeling  skal  anvende  dem  til  næste  
  • 2.       2     energibesparende  projekt.  Da  stort  set  alle  afdelinger  har  mulighed  for  at  lave  fornuftige  LED-­‐projekter,  vil   snebolden  rulle,  og  salget  af  energibesparelsen  vil  helt  eller  delvist  kunne  betale  for  LED-­‐projektet.  Hvis  ikke   LED  er  relevant  er  der  andre  projekter  med  kort  tilbagebetaling,  eks.  isolering  af  div.  varmepumper  og   varmeanlæg  eller  nye  cirkulationspumper.  Her  er  traditionelt  også  en  stor  energibesparelse  og  kort   tilbagebetalingstid.     Hvorfor  er  projekter  med  så  kort  tilbagebetalingstid  ikke  allerede  foretaget,  før  min  ansættelse?     Der  har  manglet  en  klimapulje  til  at  fjerne  knasten  der  hedder  betaling,  før  der  kan  spares.  Og  så  har  der   manglet  en  klima-­‐  og  miljøkonsulent,  der  kun  har  haft  fokus  på  denne  type  opgaver  og  ikke  den  daglige   drift.  Således  at  man  har  kunnet  gå  fra  en  statisk  til  en  dynamisk  tilgang  til  ændre  og  forbedre  afdelingerne.       For  mig  har  det  været  en  sejr  at  vise  at  bæredygtigt  ansvar  ikke  nødvendigvis  koster  penge,  men  kan  øge   bundlinjen.  Det  er  med  denne  gejst  jeg  gerne  vil  fortsætte  mit  arbejde  i  den  almene  boligsektor,  således  at   beboerne  både  kan  spare  penge  og  sove  med  ren  samvittighed.  Der  er  fortsat  rigtig  mange  gode  projekter   at  tage  fat  i,  da  de  fleste  boliger  er  fra  forrige  årtusinde  og  med  jeres  opbakning,  vil  en  opgradering  kunne   tage  fart.   I  det  følgende  har  jeg  beskrevet  hvilke  tiltag  jeg  har  foretaget,  der  har  skabt  økonomisk  gevinst.       Projekter  der  har  forbedret  økonomien  i  BoSj:     Klimapuljen     Her  er  igangsat  /  eller  under  behandling  hos  beboerne,  i  alt  21  projekter.  Tilsammen  for  en  sum  på  ca.  18   mio  kr  og  ROI  på  2  år.  Ergo  en  fremtidig  årlig  besparelse  på:       9.400.000  kr/år   Salg  af  energibesparelser   Jeg  har  forhandlet  os  frem  til  en  pris  på  energibesparelser  på  45  øre/  kWh  besparet.  Det  betyder  at  hvis  vi   får  gennemført  de  nuværende  klimapuljeprojekter,  vil  det  medføre  energibesparelser,  svarende  til  et  salg   på  ca.:             4.000.000  kr     Energihandlingsplan:   -­‐ Ansøgning  til  ministeriet  for  By-­‐,  Bolig  og  Landdistrikter  indbragte  penge  til  at  gennemføre  en   analyse  med  ekstern  hjælp              250.000  kr   -­‐ Energihandlingsplanen  for  Karlemosen  ligger  pt.  med  et  budget  på  ca.  8  mio.  og  en   tilbagebetalingstid  på  ca.  2  år.  Dvs.  fremtidige  årlige  besparelser  på  ca.     4.000.000  kr/år   Dog  kommer  finansiering  fra  Klimapuljen,  hvor  også  besparelsen  indgår!   Affald  
  • 3.       3     Mit  samarbejde  med  Roskilde  kommunen  har  b.la.  medvirket  til  at  få  fristen  for  refusion  af  affald  sidste  år   blev  forlænget,  da  vi  ikke  har  været  gode  nok  til  at  få  indhentet  de  penge  vi  har  til  rådighed.  Forlængelsen   medførte  ekstra  udbetaling  af  refusion,  der  ellers  ville  være  gået  tabt  på:     80.000  kr   Desuden  medførte  det  en  henvendelse  fra  et  områdekontor  uden  for  Roskilde  kommune,  der  havde   refusioner  til  gode  fra  de  sidste  2  år.  Her  medførte  min  indlevering  og  rapportering  at  vi  fik  20.000  kr  retur.     Stigning  i  affaldstakster.  Roskilde  Kommune  varslede  stigning  i  affaldstakster  for  tæt  lav  bebyggelse,  da  de   figurerede  som  parcelhuse  i  BBR,  hvorfor  de  skulle  betale  parcelafgift  og  ikke  etagebyggeriafgift.  Mit   modsvar  førte  til  at  de  trak  denne  varslede  stigning  tilbage,  hvilket  har  medført  en  årlig  mindre  udgift  til   affaldsgebyrer  på:             250.000  kr/år   Sammen  med  Roskilde  Kommune  har  jeg  fået  støtte  til  at  gennemføre  2  projekter  via  kommunepuljen,  til  at   øge  sorteringen  i  etageboliger  samt  kollegier.  Tilsammen  tilskud  på  ca.       800.000  kr.   Elbil   Jeg  har  ansøgt  Roskilde  Kommune  om  støtte  til  opsætning  af  el-­‐delebil,  under  kommunens  grønne   transportpulje.  Det  medførte  30.000  kr  i  støtte  til  opstarten  af  projektet.  Ydermere  lykkedes  det  at  få   ladestanderen  gratis  af  E’ON,  da  de  har  fået  midler  fra  ENS  til  opsætning  af  strategiske  ladestandere.  En   værdi  på  ca.  34.000  kr.  Delebil  skal  forstås  som  et  nyt  koncept,  hvor  BoSj  har  en  arbejdsfirmabil,  der   anvendes  i  tidsrummet  8-­‐16  (2  timers  opladning  fra  kl  16-­‐18),  hvorefter  beboerne  kan  leje  den  om  aftenen   (150  kr)  og  i  weekenderne  samt  helligdage,  (300  kr.  for  1  dag).  Derved  får  beboerne  en  billig  lejebil  og   prøver  kræfter  med  en  elbil  og  BoSj  får  et  deleøkonomisk  driftstilskud  til  arbejdsbilen,  der  ellers  blot  ville   stå  stille  og  derved  udjævnet  ressourcerne  skal  fælles  glæde.  Efter  de  første  par  måneder,  hvor  bilen  har   været  ude  og  køre,  kan  det  konstateres  at  elbilen  er  ca.  ”gratis”  at  have,  hvis  man  antager  at  de  kørte   medarbejder  km  ellers  skulle  udbetales  for  brug  af  privat  bil.     Belysning   Jeg  har  indhentet  flere  tilbud  på  projekter  og  enkelte  projekter  er  allerede  gennemført.  Et  gennemført   projekt  der  er  vær  at  nævne  er  på  Hovedkontoret.  Her  har  jeg  i  gangsat  en  ombygning  af  lamperne  på  de  2   hovedtrapper.  Dette  gøres  for  at  vise  at  selv  i  en  ny  bygning  er  der  noget  at  komme  efter.  Her  vil   ombygningen  af  kun  3  år  gamle  lamper  og  opsætning  af  lyssensorer  være  tilbagebetalt  efter  3,6  år,  og   derefter  give  en  årlig  besparelse  på;                                                                             4.987  kr/år.     Næste  bølge  af  energiprojekter  vil  formegentligt  omhandle  udskiftning  til  LED-­‐belysning.  Denne  bølge   kommer  vil  rulle  som  en  efterdønning  på  ventilationsprojekterne,  der  er  en  laverehængende  frugt.  Jeg  har   indstillet  til  bestyrelsen  at  salg  af  energibesparelserne,  vil  blive  anvendt  til  opstart  af  næste  energiprojekt   eks.  LED,  således  at  momentum  videreføres  til  gavn  for  beboernes  økonomi  og  klimaet.       Opsummeret  projekterede  besparelser  i  ansættelsesperioden   De  mindre  besparelser  og  ansøgningsmidler,  løber  op  i  1.450.000  kr  (heraf  er  de  255.000  kr  gentagne  årlige   besparelser)  og  besparelserne  fra  klimapuljen  9.400.000  kr/år  fremover  +  engangssalg  af  energibesparelser   på  4.000.000  kr.  Tilsammen  giver  det  14.850.000  kr  potentielle  besparelser,  hvoraf  størstedelen  dog  ikke  er   realiseret  endnu,  men  bliver  det  inden  for  det  kommende  år,  når  byggeriafdelingen  får  igangsat  de  
  • 4.       4     finansierede,  vedtagende  og  beskrevne  projekter.  Herved  opnås  en  reduktion  af  det  samlede  fælles   elforbrug  på  15%  -­‐  ergo  et  pænt  stykke  over  målet  på  2  %.