Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marie Louise Schultz Nielsen

404 views

Published on

Rockwool Fonden - Kontanthjælpen gennem 25 år

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marie Louise Schultz Nielsen

 1. 1. Hvem er menneskene på kontanthjælp egentlig? Marie Louise Schultz-Nielsen
 2. 2. Kontanthjælpen gennem 25 år af Hansen og Schultz-Nielsen Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år 1. Hvordan har kontanthjælpen udviklet sig gennem de 25 år? 2. Hvad kendetegner modtagerne af kontanthjælp – og har det ændret sig over tid? 3. Kan det betale sig at arbejde? 4. Lavere ydelser: Unge, starthjælp og lofter 5. Hvor mange kontanthjælpsmodtagere er relativt fattige? 6. Hvordan er kontanthjælpen i Danmark i forhold til andre nordeuropæiske lande?
 3. 3. Udviklingen i kontanthjælpen 1987-2012 Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år Blandt personer i den erhvervsaktive alder var ca. hver femte modtager af overførselsindkomst i 1987 og 2012. Kontanthjælpsmodtagerne udgør lidt under 3 % begge år, når man omregner til helårspersoner. Aktivering spiller en større rolle over tid: I 1994 var det 33 % af kontanthjælpsmodtagerne, som var i aktivering, i 2012 var det 60 %.
 4. 4. Kontanthjælpsmodtagere Antal modtagere af kontanthjælp i relation til forsørgelse, 1994-2012 Note: Omfatter alle personer, som i kort eller lang tid af året har modtaget kontanthjælp. Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år
 5. 5. Flere langtidsmodtagere Antal måneder kontanthjælpsmodtagere har modtaget hjælp i løbet af året Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år
 6. 6. Kontanthjælpsmodtagerne Kontanthjælpsmodtagere er ofte kendetegnet ved at være: lejere, kortuddannede, enlige uden børn og – til en vis grad: unge og ikke-vestlige indvandrere. Lejere Kort- uddannede Enlige uden børn Unge1 Ikke-vestlige indvandrere Alle: 1994 69 53 42 38 152 2012 76 57 49 29 19 Langtidsmodtagere3: 1994 81 59 39 21 23 2012 80 60 49 18 24 Karakteristika ved kontanthjælpsmodtagere, % Note 1: Mellem 18 og 24 år. Note 2: I 1999 er andelen steget til 27 % Note 3: 10-12 mdr. af året.
 7. 7. Risiko for at komme på kontanthjælp Andel af 18-64-årige, der modtog kontanthjælp i løbet af året 8 6 12 15 39 17 27 16 Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år 8 6 12 15 39 17 27 16
 8. 8. Værdi af kontanthjælp i forhold til arbejde Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år Nettodækningsgraden måler: Disponibel indkomst (efter skat og boligudgift) ved kontanthjælp Disponibel indkomst (efter skat og boligudgift) ved arbejde Beregnes for forskellige familietyper og på baggrund af den gennemsnitlige indkomst, jf. OECD.
 9. 9. Kontanthjælpens værdi udhulet Nettodækningsgrad for udvalgte kontanthjælpsfamilier 38 31 72 63 Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år 57 51 38 31 72 63 57 51
 10. 10. Gevinst ved overgang til lønindkomst Overgang for enlig forsørger med to børn i daginstitutionsalderen og kontanthjælp til arbejdsindkomst, 2012 Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år
 11. 11. Starthjælpen forøgede beskæftigelsen, men betød også flere fattige Et tidligere studie viste, at beskæftigelsesandelen blandt flygtninge med 4½ års ophold steg fra 30 til 42 %, da kontanthjælpen blev erstattet af den lavere starthjælp. De øvrige (knapt 60 %) af flygtningene havde haft 50-120 % større disponibel indkomst efter boligudgift, hvis de i stedet havde modtaget kontanthjælp. Kilde: Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse (2012).
 12. 12. Flere fattige kontanthjælpsmodtagere frem til 2011 Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år
 13. 13. De reducerede ydelser: Lofter, 500 kr.-reglen og timeregler Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år
 14. 14. Virkningen af ophævelsen af de lave ydelser for andelen af fattige i 2012 Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år
 15. 15. Kontanthjælpen i nabolande i 2012 Hvad kendertegner de kontanthjælpslignende ordninger ? Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år Sverige Tyskland Storbritannien Holland Danmark Metode: Budget Budget Sats + børneydelser Sats + børne- ydelser Sats + børne- ydelser Dækkes husleje? Ja Ja Ja Delvis Delvis Svarer til fattigdoms -grænse? Ja Nej Nej Nej Nej Ændringer siden 2012? Nej Nej Ja Nej Ja
 16. 16. Kontanthjælpen i nabolande i 2012 Nettodækningsgrader for kontanthjælpsmodtagere Kilde: Kontanthjælpen gennem 25 år 19 31 38 63 28 51
 17. 17. Konklusion 1. Kontanthjælpsmodtagere er ofte kendetegnet ved at være: lejere, kortuddannede, enlige uden børn og – til en vis grad unge og ikke- vestlige indvandrere. 2. Der er blevet en højere andel af langtidsmodtagere over årene. 3. Incitamenterne til at arbejde er generelt steget, men det er andelen af relativt fattige også. 4. De lavere ydelser til unge, indvandrere samt ‘lofterne’ kan direkte aflæses i andelen af relativt fattige. 5. Sammenlignet med andre nordeuropæiske lande er den ‘almindelige’ kontanthjælpen i Danmark høj.
 18. 18. Kontanthjælpen gennem 25 år Af Hans Hansen og Marie Louise Schultz-Nielsen

×