අපේ පාසල ත්‍රි / පදවි ශ්‍රී පුර පලුගහවංගුව මහා විද්‍යාලය
 
<ul><li>පාසැල් ගීය පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කිරීම තුළින් පාසැල පිළිබඳ ආදරයක් ඇති කිරීම </li></ul><ul><ul><li>අර්ථය අවබෝධ කිරීම ...
පාසැල් ගීය පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කිරීම තළින් පාසැල පිළිබඳ අභිමානයක් ඇති කිරීම අර්ථය අවබෝධ කිරීම ගායක කණ්ඩායමක් සැකසීම  සෑම ...
පාසැල් පරිසර සතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම දරු දැරියන් හා ගරුභවතන් කණ්ඩායම් වලට ඛෙදීම පාසැල් භමිය කොටස් වලට ඛෙදීම අදාල කොටස සංව...
පාසැල් පරිසර සතියේ ළමුන්ගේ උනන්දුව
පාසැල් පරිසර සතියට මව්පිය සහයෝගය
 
 
පාසැල් වගා බිම් ස්ථාපිත කිරීම වගා බිමේ ගස්ලබු වගාවට ළමුන් සාත්තු  කරමින්
වගා බිමේ කෙසෙල් වගාවට ළමුන් සාත්ත කරමින් ළමුන් උද්යෝගයෙන් වැඩ කරමින්
පාසැල් වගා බිම ස්ථාපිත කිරීම වග බිම සැකසීම කෙසෙල් / ගස්ලබු හා එළවළු වර්ග වගා කිරීම කාබනික පොහොර යෙදීම නඩත්ත කටයුතු
දේශාභිමානී ගීත ප්‍රසංගය රට ජාතිය පිළිබඳ අභිමානවත් ගීත ගායනය ගීත පිළිබඳ අර්ථ විවරණයක් සැපයීම දිනාගත් සාමය අර්ථවත් කිරීමට අප...
රට ජාතිය පිළිබඳ අභිමානවත් ගීත ගායනය
වකගඩු රෝගය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම වීදි නාට්‍ය නිර්මාණය වකගඩු රෝගයට හේතවන සාධක සෙවීම පිටපතක් සැකසීම පුහුණුවීම වීදි නාට්‍ය ප්...
වකගඩු රෝගයට හේතුවන සාධක සෙවීම
වැඩිහිටි දානය වැඩිහිටියන්ගේ අගය අවබෝධ කර දීම
 
 
ත්‍රි / පදවි ශ්‍රී  පුර  පලූගහවංගුව මහා විද්‍යාලය ස්තුතිය
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MSL - Club Activities, Palugahawanguwa MMV, Padavi Sri Pura.

600 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MSL - Club Activities, Palugahawanguwa MMV, Padavi Sri Pura.

 1. 1. අපේ පාසල ත්‍රි / පදවි ශ්‍රී පුර පලුගහවංගුව මහා විද්‍යාලය
 2. 3. <ul><li>පාසැල් ගීය පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කිරීම තුළින් පාසැල පිළිබඳ ආදරයක් ඇති කිරීම </li></ul><ul><ul><li>අර්ථය අවබෝධ කිරීම </li></ul></ul><ul><ul><li>දරුවන්ට පාඩම් කර ගැනීමට සැලැස්වීම </li></ul></ul><ul><ul><li>ගායක කණ්ඩායමක් සැකසීම </li></ul></ul><ul><ul><li>සෑම දිනකම උදෑසන ජාතික ගීතය ගායනය </li></ul></ul>
 3. 4. පාසැල් ගීය පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කිරීම තළින් පාසැල පිළිබඳ අභිමානයක් ඇති කිරීම අර්ථය අවබෝධ කිරීම ගායක කණ්ඩායමක් සැකසීම සෑම දිනකම උදෑසන ජාතික ගීතය ගායනය
 4. 5. පාසැල් පරිසර සතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම දරු දැරියන් හා ගරුභවතන් කණ්ඩායම් වලට ඛෙදීම පාසැල් භමිය කොටස් වලට ඛෙදීම අදාල කොටස සංවර්ධනය කිරීම ජයග්‍රාහී භුමිය තේරීම
 5. 6. පාසැල් පරිසර සතියේ ළමුන්ගේ උනන්දුව
 6. 7. පාසැල් පරිසර සතියට මව්පිය සහයෝගය
 7. 10. පාසැල් වගා බිම් ස්ථාපිත කිරීම වගා බිමේ ගස්ලබු වගාවට ළමුන් සාත්තු කරමින්
 8. 11. වගා බිමේ කෙසෙල් වගාවට ළමුන් සාත්ත කරමින් ළමුන් උද්යෝගයෙන් වැඩ කරමින්
 9. 12. පාසැල් වගා බිම ස්ථාපිත කිරීම වග බිම සැකසීම කෙසෙල් / ගස්ලබු හා එළවළු වර්ග වගා කිරීම කාබනික පොහොර යෙදීම නඩත්ත කටයුතු
 10. 13. දේශාභිමානී ගීත ප්‍රසංගය රට ජාතිය පිළිබඳ අභිමානවත් ගීත ගායනය ගීත පිළිබඳ අර්ථ විවරණයක් සැපයීම දිනාගත් සාමය අර්ථවත් කිරීමට අපේ දායකත්වය ( කෙටි දෙසුම )
 11. 14. රට ජාතිය පිළිබඳ අභිමානවත් ගීත ගායනය
 12. 15. වකගඩු රෝගය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම වීදි නාට්‍ය නිර්මාණය වකගඩු රෝගයට හේතවන සාධක සෙවීම පිටපතක් සැකසීම පුහුණුවීම වීදි නාට්‍ය ප්‍රදේශය පුරා රඟ දැක්වීම
 13. 16. වකගඩු රෝගයට හේතුවන සාධක සෙවීම
 14. 17. වැඩිහිටි දානය වැඩිහිටියන්ගේ අගය අවබෝධ කර දීම
 15. 20. ත්‍රි / පදවි ශ්‍රී පුර පලූගහවංගුව මහා විද්‍යාලය ස්තුතිය

×