Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 Disember 2012Hari : SelasaMasa & Tempoh       :  1.30PM – 2.00PM (30 minit)T...
Aktiviti pengajaran:Tarikh / masa  Isi kandungan/ penerangan           CatatanSet induksi   Topik: Bab 8 Perb...
Pengukuhan:  • Guru memberikan contoh-contoh akaun   simpanan dengan menunjukkan risalah   dari bank untuk menambahka...
Penutup   Pendekatan/ kaedah:               Nilai:(5 minit)   • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan  ...
RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 Disember 2012Hari : SelasaMasa & Tempoh       :  1.30PM – 2.00PM (30 minit)T...
Aktiviti pengajaran:Tarikh / masa  Isi kandungan/ penerangan           CatatanSet induksi   Topik: Bab 8 Perb...
Pengukuhan:        • Guru memberikan contoh-contoh yang         relevan untuk menambahkan kefahaman    ...
paparan.Aktiviti pembelajaran:  • Rumusan mengenai pembelajaran hari ini    oleh pelajar  • Guru memperkukuhkan rumus...
RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 Disember 2012Hari : SelasaMasa & Tempoh       :  1.30PM – 2.00PM (30 minit)T...
Aktiviti pengajaran:Tarikh / masa  Isi kandungan/ penerangan            CatatanSet induksi   Topik: Bab 8 Pe...
Pengukuhan:        • Guru memberikan contoh-contoh yang         relevan untuk menambahkan kefahaman    ...
RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 Disember 2012Hari : SelasaMasa & Tempoh       :  1.30PM – 2.00PM (30 minit)T...
Aktiviti pengajaran:Tarikh / masa  Isi kandungan/ penerangan             CatatanSet induksi   Topik: Bab...
Penilaian:        • Guru menguji pelajar dengan bertanyakan          peranan Institusi kewangan dalam   ...
RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 Disember 2012Hari : SelasaMasa & Tempoh       :  1.30PM – 2.00PM (30 minit)T...
Aktiviti pengajaran:Tarikh / masa  Isi kandungan/ penerangan             CatatanSet induksi   Topik: Bab 8 ...
Subtajuk: 8.3 (b) : Faedah Menggunakan     Objektif:      Cek                       Mengh...
RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 Disember 2012Hari : SelasaMasa & Tempoh       :  1.30PM – 2.00PM (30 minit)T...
Aktiviti pengajaran:Tarikh / masa  Isi kandungan/ penerangan           CatatanSet induksi   Topik: Bab 8 Per...
Pengukuhan:        • Guru memberikan contoh-contoh yang         relevan untuk menambahkan kefahaman    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rph bab 1 perkhidmatan bank

1,691 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rph bab 1 perkhidmatan bank

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 Disember 2012Hari : SelasaMasa & Tempoh : 1.30PM – 2.00PM (30 minit)Tingkatan : 5 Kreatif (Sederhana)Bilangan Pelajar : 30 orangTopik Pembelajaran : Bab 8 : Perbankan dan Institusi Kewangan LainSubtopik : 8.3: Perkhidmatan Bank Perdagangan 8.3 ( a ): Menerima SimpananObjektif Pengajaran : Selepas mempelajari topik ini, pelajar-pelajar akan dapat: 1. Menjelaskan tiga (3) jenis akaun yang ditawarkan oleh bank-bank perdagangan mengikut kefahaman pelajar. 2. Menerangkan cara pembukaan akaun semasa, akaun simpanan dan akaun simpanan tetap. 3. Membezakan kelebihan dan kelemahan akaun semasa, akaun simpanan dan akaun simpanan tetap. 4. Membuat keputusan pemilihan akaun yang sesuai mengikut keperluan pelanggan bank.Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar sudah didedahkan dengan subtopik sistemPelajar perbankan dan jenis-jenis bank melalui pengajaran yang lepas.ABM/BBM : Laptop, LCD projector, tayangan video, lembaran kerja, contoh borang, risalah dan buku rujukan, slaid power point.KBKK : 1. Pelajar membuat penjelasan mengenai akaun simpanan. 2. Pelajar menghubung kait jenis akaun dengan keperluan pelanggan. 3. Pelajar membuat perbandingan antara akaun.Nilai : Pelajar dapat menerapkan nilai rasional, rajin, keyakinan, kerjasama, patuh kepada arahan, menghormati guru, kesedaran kendiri dan berani.
 2. 2. Aktiviti pengajaran:Tarikh / masa Isi kandungan/ penerangan CatatanSet induksi Topik: Bab 8 Perbankan dan Institusi ABM:(5 minit) Kewangan Lain. Laptop, LCD projector dan slaid power point. Subtopik: 8.3 Perkhidmatan Bank Perdagangan Nilai: Rasional, rajin Pendekatan/ Teknik: KBKK: • Berpusatkan guru dan pelajar Pelajar mempelajari • Guru memulakan pelajaran dengan perkhidmatan yang disediakan menayangkan tayangan video mengenai oleh bank perdagangan perkhidmatan bank perdagangan iaitu seperti yang telah mereka menerima simpanan. pelajari sebelum ini melalui • Guru mengaitkan tajuk dengan tayangan tayangan video. video dengan menyatakan bahawa salah satu perkhidmatan bank perdagangan ialah menerima simpanan dari orang ramai. • Paparan slaid power point.Perkembangan Subtajuk: 8.3 ( a ) Menerima simpanan – Objektif:(20 minit) Akaun Simpanan Menjelaskan tentang akaun simpanan, cara pembukaan Guru menerangkan kepada pelajar tentang: akaun simpanan serta • Cara-cara membuka akaun simpanan kebaikan dan kekurangan • Kebaikan-kebaikan akaun simpanan mengikut kefahaman sendiri. • Kelemahan akaun simpanan ABM: Pendekatan/ Teknik: Laptop, LCD projector, risalah • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan dan slaid power point. paparan. • Guru memulakan tajuk pengajaran dengan Nilai: menerangkan tentang akaun simpanan Keyakinan, rasional dan melalui paparan slaid. kerajinan, kerjasama. • Guru menjelaskan cara pembukaan akaun simpanan, kebaikan dan kelemahan akaun KBKK: simpanan. Pelajar membuat penjelasan mengenai akaun simpanan Jangkaan aktiviti: • Pelajar memberi perhatian terhadap penjelasan guru mengenai cara pembukaan akaun, kebaikan dan kelemahan akaun simpanan. • Guru mengemukakan persoalan yang timbul untuk meningkatkan kefahaman pelajar
 3. 3. Pengukuhan: • Guru memberikan contoh-contoh akaun simpanan dengan menunjukkan risalah dari bank untuk menambahkan kefahaman pelajarPenilaian: • Guru menguji pelajar dengan bertanyakan tiga (3) kelebihan akaun simpanan.Subtajuk: 8.3 ( a ) Menerima simpanan – Objektif:Akaun Semasa dan Akaun Simpanan Tetap. 1. Menjelaskan tentang akaun semasa dan akaun simpananGuru menerangkan kepada pelajar mengenai; tetap, cara pembukaan akaun • Cara pembukaan akaun semasa dan akaun serta kebaikan dan kelemahan simpanan tetap. kedua-dua akaun mengikut • Kebaikan dan kelemahan akaun semasa kefahaman sendiri. dan akaun simpanan tetap. • Perbezaan diantara ketiga-tiga akaun. 2. Membezakan dan membuat keputusan pemilihan akaunPendekatan/ kaedah: yang sesuai mengikut • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan keperluan pelanggan bank. paparan. • Guru menunjukkan cara-cara pembukaan ABM: akaun dengan bercontohkan akaun dari Laptop, LCD projector dan Affin Bank slaid power point. • Guru menjelaskan kebaikan dan kelemahan kedua-dua akaun tersebut. Nilai: • Guru membandingkan ketiga-tiga akaun. Keyakinan, rasional dan kerajinanJangkaan aktiviti: • Pemberian perhatian oleh pelajar KBKK: mengenai cara pembukaan akaun, Pelajar membuat kebaikan dan kekurangan akaun semasa perbandingan diantara ketiga- dan akaun simpanan tetap bagi kedua-dua tiga akaun. akaun. • Soal jawab antara guru dan pelajar sekiranya terdapat ketidakfahaman.Pengukuhan: • Guru memberikan contoh pembukaan akaun semasa dari Affin Bank.Penilaian: • Soal jawab mengenai perbezaan diantara ketiga-tiga akaun.
 4. 4. Penutup Pendekatan/ kaedah: Nilai:(5 minit) • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan Rasional, berani, yakin, dan paparan. patuh arahan. Aktiviti pembelajaran: • Rumusan mengenai pembelajaran hari ini oleh pelajar • Guru memperkukuhkan rumusan pelajar Penilaian: • Soal jawab mengenai kefahaman keseluruhan pelajaran hari ini • Pelajar menjawab soalan kuiz berkaitan cara pembukaan, kebaikan dan kelemahan ketiga-tiga akaun tersebut.
 5. 5. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 Disember 2012Hari : SelasaMasa & Tempoh : 1.30PM – 2.00PM (30 minit)Tingkatan : 5 Kreatif (Sederhana)Bilangan Pelajar : 30 orangTopik Pembelajaran : Bab 8 : Perbankan dan Institusi Kewangan LainSubtopik : 8.3 Perkhidmatan Bank Perdagangan 8.3 ( b ) : Kemudahan Pembayaran 8.3 ( c ) : Kemudahan PembiayaanObjektif Pengajaran : Selepas mempelajari topik ini, pelajar-pelajar akan dapat: 5. Merumuskan jenis-jenis kemudahan permbayaran yang disediakan oleh bank-bank perdagangan. 6. Mengenal pasti faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk meluluskan pinjaman dan overdraf. 7. Membezakan antara overdraf dan pinjaman. 8. Membuat keputusan pemilihan jenis kemudahan yang sesuai mengikut keperluan pelanggan bank.Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar sudah didedahkan dengan subtopikPelajar perkhidmatan bank yang lain iaitu penerimaan simpanan melalui pengajaran yang lepas.ABM/BBM : Laptop, LCD projector, risalah, lembaran kerja, slaid power point, dan buku rujukan.KBKK : 4. Pelajar mengenalpasti kemudahan-kemudahan pembayaran mengikut keperluan pelanggan bank. 5. Pelajar membezakan antara overdraf dan pinjaman.Nilai : Pelajar dapat menerapkan nilai rasional, rajin, keyakinan, patuh arahan, hormat – menghormati dan kerjasama.
 6. 6. Aktiviti pengajaran:Tarikh / masa Isi kandungan/ penerangan CatatanSet induksi Topik: Bab 8 Perbankan dan Institusi ABM:(5 minit) Kewangan Laptop, LCD projector, Subtopik: 8.3 Perkhidmatan Bank tayangan video dan slaid Perdagangan power point. Pendekatan/ Teknik: Nilai: • Berpusatkan guru dan pelajar Rasional, rajin • Guru memulakan pelajaran dengan menayangkan video berkaitan kemudahan KBKK: pembayaran oleh bank perdagangan. Pelajar mengenalpasti • Perkaitan dilakukan dengan menyatakan kemudahan-kemudahan terdapat pelbagai cara pembayaran yang pembayaran mengikut boleh dilakukan melalui bank-bank keperluan pelanggan bank. perdagangan. • Paparan slaid power point.Perkembangan Subtajuk: 8.3 ( b ) Kemudahan Pembayaran Objektif:(20 minit) Merumuskan jenis-jenis guru menerangkan terdapat 10 kemudahan kemudahan permbayaran pembayaran kepada pelajar iaitu: yang disediakan oleh bank- • Pindahan kredit bank perdagangan. • Arahan tetap • Debit langsung • Cek kembara ABM: • Surat kredit Laptop, LCD projector, contoh • Draf bank cek dan slaid power point. • Cek jurubank • Kad cek Nilai: • Pindahan telegraf Keyakinan, rasional dan • Pindahan mel kerajinan, kerjasama. • Pindahan talian terus (On Line Transfer) KBKK: Pendekatan/ Teknik: Pelajar mengenalpasti • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan kemudahan-kemudahan paparan. pembayaran mengikut • Guru menjelaskan mengenai setiap jenis keperluan pelanggan bank. kemudahan pembayaran. • Guru menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap kemudahan pembayaran. Jangkaan aktiviti: • Pelajar memberi perhatian terhadap penjelasan guru mengenai jenis-jenis kemudahan pembayaran. • Guru mengemukakan persoalan yang timbul untuk meningkatkan kefahaman pelajar
 7. 7. Pengukuhan: • Guru memberikan contoh-contoh yang relevan untuk menambahkan kefahaman pelajar Penilaian: • Guru menguji pelajar dengan bertanyakan jenis kemudahan pembayaran yang sesuai bagi seorang majikan yang ingin membayar gaji pekerjanya. Subtajuk: 8.3 (b) : Kemudahan Pembiayaan Objektif: 1.Mengenal pasti faktor-faktor Guru menerangkan dua ( 2 ) jenis kemudahan yang dipertimbangkan untuk pembiayaan yang disediakan oleh bank meluluskan pinjaman dan perdagangan, iaitu. overdraf. • Overdraf • Pinjaman 2.Membezakan antara overdraf dan pinjaman. Pendekatan/ kaedah: ABM: • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan Laptop, LCD projector, risalah paparan. dan slaid power point. • Guru memulakan dengan mengedarkan risalah mengenai pinjaman-pinjaman yang Nilai: ditawarkan oleh Maybank, CIMB Bank, Keyakinan, rasional dan RHB Bank dan Public Bank. kerajinan. • Guru menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai pinjaman dan overdraf steleh KBKK: bertanyakan kefahaman pelajar setelah Pelajar membezakan antara membaca risalah yang telah diedarkan. overdraf dan pinjaman. Jangkaan aktiviti: • Pelajar memberi perhatian terhadap tajuk pinjaman dan overdraf. • Soal jawab antara guru dan pelajar sekiranya terdapat ketidakfahaman. Pengukuhan: • Pemberian contoh-contoh yang relevan untuk meningkatkan kefahaman pelajar. Penilaian: • Soal jawab mengenai perbezaan antara overdraf dan pinjaman.Penutup Pendekatan/ kaedah: Nilai:(5 minit) • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan Rasional, berdikari
 8. 8. paparan.Aktiviti pembelajaran: • Rumusan mengenai pembelajaran hari ini oleh pelajar • Guru memperkukuhkan rumusan pelajarPenilaian: • Soal jawab mengenai kefahaman keseluruhan pelajaran hari ini • Pelajar menjawab soalan kuiz berkaitan faktor – faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum meluluskan pinjaman dan overdraf.
 9. 9. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 Disember 2012Hari : SelasaMasa & Tempoh : 1.30PM – 2.00PM (30 minit)Tingkatan : 5 Kreatif (Sederhana)Bilangan Pelajar : 30 orangTopik Pembelajaran : Bab 8 : Perbankan dan Institusi Kewangan LainSubtopik : 8.3 Perkhidmatan Bank Perdagangan 8.3 ( d ) : Perkhidmatan LainObjektif Pengajaran : Selepas mempelajari topik ini, pelajar-pelajar akan dapat: 9. Merumuskan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh bank-bank perdagangan. 10. Membuat keputusan pemilihan perkhidmatan lain yang sesuai untuk pelbagai jenis pelanggan bank.Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar sudah didedahkan dengan subtopikPelajar perkhidmatan-perkhidmatan bank yang lain melalui pengajaran yang lepas.ABM/BBM : Laptop, LCD projector, risalah dan slaid power point.KBKK : 6. Pelajar membuat keputusan mengenai kesesuaian perkhidmatan yang ditawarkan dengan keperluan pelanggan. 7. Pelajar mengenalpasti kebaikan dan kekurangan setiap perkhidmatan.Nilai : Pelajar dapat menerapkan nilai rasional, rajin, keyakinan dan kerjasama.
 10. 10. Aktiviti pengajaran:Tarikh / masa Isi kandungan/ penerangan CatatanSet induksi Topik: Bab 8 Perbankan dan Institusi ABM:(5 minit) Kewangan Laptop, LCD projector, Subtopik: 8.3 Perkhidmatan Bank tayangan video dan slaid Perdagangan power point. Pendekatan/ Teknik: Nilai: • Berpusatkan guru dan pelajar Rasional, rajin • Guru memulakan pelajaran dengan tayangan video berkaitan kemudahan kad KBKK: kredit dan kebaikannya kepada pelanggan. Merumuskan perkhidmatan- • Perkaitan dilakukan dengan menyatakan perkhidmatan lain yang kemudahan kad kredit adalah salah satu ditawarkan oleh bank-bank kemudahan lain yang ditawarkan oleh perdagangan. bank perdagangan. • Guru menjelaskan terdapat banyak lagi perkhidmatan lain dengan memaparkan slaid power point.Perkembangan Subtajuk: 8.3 ( c ) Perkhidmatan Lain Objektif:(20 minit) 1.Merumuskan perkhidmatan- Guru menerangkan terdapat 8 perkhidmatan lain perkhidmatan lain yang oleh bank perdagangan yang perlu pelajar ditawarkan oleh bank-bank ketahui, iaitu: perdagangan. • Biro kredit • Kad kredit 2.Membuat keputusan • Kad Juruwang Automatik pemilihan perkhidmatan lain • Perkhidmatan Giro yang sesuai untuk pelbagai • Perkhidmatan Deposit Ekspres jenis pelanggan bank. • Perkhidmatan Telebank • Perkhidmatan Elektronik (e-banking) • Jaminan Jurubank ABM: Laptop, LCD projector, contoh Pendekatan/ Teknik: cek dan slaid power point. • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan paparan. Nilai: • Guru menjelaskan satu persatu Keyakinan, rasional dan perkhidmatan – perkhidmatan lain kepada kerajinan, kerjasama. pelajar. • Guru menjelaskan kelebihan dan KBKK: kekurangan setiap perkhidmatan bank. 1.Pelajar membuat keputusan mengenai kesesuaian Jangkaan aktiviti: perkhidmatan yang • Pelajar memberi perhatian terhadap ditawarkan dengan keperluan penjelasan guru. pelanggan. • Guru mengemukakan persoalan yang 2.Pelajar mengenalpasti timbul untuk meningkatkan kefahaman kebaikan dan kekurangan pelajar setiap perkhidmatan. .
 11. 11. Pengukuhan: • Guru memberikan contoh-contoh yang relevan untuk menambahkan kefahaman pelajar Penilaian: • Guru menguji pelajar dengan bertanyakan kepentingan kad kredit kepada seorang ahli perniagaan.Penutup Pendekatan/ kaedah: Nilai:(5 minit) • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan Rasional, berdikari, dan patuh paparan. arahan. Aktiviti pembelajaran: • Rumusan mengenai pembelajaran hari ini oleh pelajar • Guru memperkukuhkan rumusan pelajar. Penilaian: • Soal jawab mengenai kefahaman keseluruhan pelajaran hari ini • Pelajar menjawab soalan kuiz berkaitan kepentingan kad kredit.
 12. 12. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 Disember 2012Hari : SelasaMasa & Tempoh : 1.30PM – 2.00PM (30 minit)Tingkatan : 5 Kreatif (Sederhana)Bilangan Pelajar : 30 orangTopik Pembelajaran : Bab 8 : Perbankan dan Institusi Kewangan LainSubtopik : 8.5 Institusi Kewangan LainObjektif Pengajaran : Selepas mempelajari topik ini, pelajar-pelajar akan dapat: 11. Menerangkan ciri dan fungsi setiap jenis institusi kewangan yang lain.Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar sudah didedahkan dengan subtopikPelajar perkhidmatan-perkhidmatan bank yang lain melalui pengajaran yang lepas.ABM/BBM : Laptop, LCD projector, slaid power point.KBKK : 8. Pelajar membuat keputusan mengenai kesesuaian fungsi institusi kewangan lain dengan masalah peniaga.Nilai : Pelajar dapat menerapkan nilai rasional, rajin, keyakinan dan kerjasama.
 13. 13. Aktiviti pengajaran:Tarikh / masa Isi kandungan/ penerangan CatatanSet induksi Topik: Bab 8 Perbankan dan Institusi ABM:(5 minit) Kewangan Laptop, LCD projector, Subtopik: 8.5 Institusi perbankan Lain tayangan video dan slaid power point. Pendekatan/ Teknik: • Berpusatkan guru dan pelajar Nilai: • Guru memulakan pelajaran dengan Rasional, rajin tayangan video mengenai fungsi Syarikat Jaminan Kredit Malaysia (CGC). KBKK: • Perkaitan dilakukan dengan menyatakan Pelajar membuat keputusan CGC adalah sebuah syarikat yang turut mengenai kesesuaian fungsi memberi bantuan kepada peniaga-peniaga institusi kewangan lain dari segi kewangan. dengan masalah peniaga. • Guru menjelaskan terdapat institusi . kewangan lain lagi yang menjalankan fungsi yang hamper sama dengan CGC.Perkembangan Subtajuk: 8.5 Institusi Perbankan Lain Objektif:(20 minit) Menerangkan ciri dan fungsi Guru menerangkan terdapat empat ( 4 ) institusi setiap jenis institusi kewangan kewangan lain, iaitu: yang lain. • Syarikat kewangan • Syarikat pajakan ABM: • Syarikat pemfaktoran Laptop, LCD projector, contoh • Syarikat jaminan kredit Malaysia cek dan slaid power point. Pendekatan/ Teknik: Nilai: • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan Keyakinan, rasional dan paparan. kerajinan, kerjasama. • Guru menjelaskan ciri-ciri setiap institusi kewangan. KBKK: • Guru membandingkan fungsi yang Pelajar membuat keputusan dimainkan oleh setiap institusi kewangan mengenai kesesuaian fungsi institusi kewangan lain Jangkaan aktiviti: dengan masalah peniaga. • Pelajar memberi perhatian terhadap penjelasan dan perbandingan yang diberikan oleh guru. • Guru mengemukakan persoalan yang timbul untuk meningkatkan kefahaman pelajar Pengukuhan: • Guru memberikan contoh-contoh yang relevan untuk menambahkan kefahaman pelajar
 14. 14. Penilaian: • Guru menguji pelajar dengan bertanyakan peranan Institusi kewangan dalam mengatasi masalah kekurangan modal yang dihadapi oleh peniaga.Penutup Pendekatan/ kaedah: Nilai:(5 minit) • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan Rasional, berdikari, dan patuh paparan. arahan. Aktiviti pembelajaran: • Rumusan mengenai pembelajaran hari ini oleh pelajar • Guru memperkukuhkan rumusan pelajar. Penilaian: • Soal jawab mengenai kefahaman keseluruhan pelajaran hari ini • Pelajar menjawab soalan kuiz berkaitan masalah yang dihadapi oleh peniaga dan bentuk bantuan oleh institusi kewangan.
 15. 15. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 Disember 2012Hari : SelasaMasa & Tempoh : 1.30PM – 2.00PM (30 minit)Tingkatan : 5 Kreatif (Sederhana)Bilangan Pelajar : 30 orangTopik Pembelajaran : Bab 8 : Perbankan dan Institusi Kewangan LainSubtopik : 8.4 Cek 8.3 ( a ) : Jenis-jenis Cek dan Penggunaannya 8.3 ( b ) : Faedah Menggunakan CekObjektif Pengajaran : Selepas mempelajari topik ini, pelajar-pelajar akan dapat: 12. Menerangkan penggunaan berbagai jenis cek. 13. Menghuraikan kelebihan dan kekurangan penggunaan cek.Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mendapat pendedahan sedikit mengenaiPelajar cek dalam subtopik sebelumnya melalui pengajaran yang lepas.ABM/BBM : Laptop, LCD projector, risalah, lembaran kerja, slaid power point, dan buku rujukan.KBKK : 9. Pelajar mengenalpasti jenis-jenis cek dan penggunaannya. 10. Pelajar membuat analisis terhadap faedah menggunakan cek.Nilai : Pelajar dapat menerapkan nilai rasional, rajin, keyakinan, patuh arahan, hormat – menghormati dan kerjasama.
 16. 16. Aktiviti pengajaran:Tarikh / masa Isi kandungan/ penerangan CatatanSet induksi Topik: Bab 8 Perbankan dan Institusi ABM:(5 minit) Kewangan Laptop, LCD projector, contoh Subtopik: 8.4 Cek cek dan slaid power point. Pendekatan/ Teknik: Nilai: • Berpusatkan guru dan pelajar Rasional, rajin. • Guru memulakan pelajaran dengan menunjukkan beberapa keping cek dan KBKK: menerangkan jenis cek tersebut kepada Pelajar mengenalpasti jenis- pelajar. jenis cek dan penggunaannya. • Paparan slaid power point.Perkembangan Subtajuk: 8.a ( a ) Jenis-jenis Cek dan Objektif:(20 minit) Penggunaannya Menerangkan penggunaan berbagai jenis cek. Guru menerangkan jenis-jenis cek adalah seperti berikut, iaitu: ABM: • Cek terbuka Laptop, LCD projector, contoh • Cek berpalang cek dan slaid power point. Pendekatan/ Teknik: Nilai: • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan Keyakinan, rasional dan paparan. kerajinan, kerjasama. • Guru menjelaskan mengenai jenis-jenis cek dan diikuti dengan perbezaan antara KBKK: cek. Pelajar mengenalpasti jenis- jenis cek dan penggunaannya. Jangkaan aktiviti: • Pelajar memberi perhatian terhadap penjelasan guru mengenai jenis-jenis cek dan penggunaannya. • Guru mengemukakan persoalan yang timbul untuk meningkatkan kefahaman pelajar Pengukuhan: • Guru memberikan contoh-contoh yang relevan untuk menambahkan kefahaman pelajar Penilaian: • Guru menguji pelajar dengan bertanyakan perbezaan antara cek berpalang dengan cek terbuka.
 17. 17. Subtajuk: 8.3 (b) : Faedah Menggunakan Objektif: Cek Menghuraikan kelebihan dan kekurangan penggunaan cek. Guru menerangkan kelebihan dan kekurangan menggunakan cek. ABM: Laptop, LCD projector, dan Pendekatan/ kaedah: slaid power point. • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan paparan. Nilai: • Guru memulakan pengajaran dengan Keyakinan, rasional dan bertanyakan soalan kepada pelajar kerajinan. mengenai kelebihan menggunakan cek berbanding tunai. KBKK: • Guru mengulas jawapan pelajar dan Pelajar membuat analisis memberikan jawapan yang lebih jelas terhadap faedah kepada pelajar. menggunakan cek. Jangkaan aktiviti: • Pelajar memberi perhatian dan menjawab pertanyaan guru. • Pelajar memberi perhatian kepada penjelasan guru. Pengukuhan: • Pemberian contoh-contoh yang relevan untuk meningkatkan kefahaman pelajar. Penilaian: • Soal jawab mengenai kelebihan dan kekurangan cek berbanding tunai.Penutup Pendekatan/ kaedah: Nilai:(5 minit) • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan Rasional, berdikari, paparan. kerjasama, rajin dan hormat- menghormati. Aktiviti pembelajaran: • Rumusan mengenai pembelajaran hari ini oleh pelajar • Guru memperkukuhkan rumusan pelajar Penilaian: • Soal jawab mengenai kefahaman keseluruhan pelajaran hari ini • Pelajar menjalankan aktiviti berkumpulan iaitu melakarkan cek.
 18. 18. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 Disember 2012Hari : SelasaMasa & Tempoh : 1.30PM – 2.00PM (30 minit)Tingkatan : 5 Kreatif (Sederhana)Bilangan Pelajar : 30 orangTopik Pembelajaran : Bab 8 : Perbankan dan Institusi Kewangan LainSubtopik : 8.4 Cek 8.3 ( c ) : Cek – cek Lain 8.3 ( d ) : Cek Tak LayanObjektif Pengajaran : Selepas mempelajari topik ini, pelajar-pelajar akan dapat: 14. Mengenal pasti sebab-sebab cek tak layan.Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mendapat pendedahan sedikit mengenaiPelajar cek dalam subtopik sebelumnya melalui pengajaran yang lepas.ABM/BBM : Laptop, LCD projector, risalah, lembaran kerja, slaid power point, dan buku rujukan.KBKK : 11. Pelajar membuat analisis terhadap sebab-sebab cek tak layan.Nilai : Pelajar dapat menerapkan nilai rasional, rajin, keyakinan, patuh arahan, hormat – menghormati dan kerjasama.
 19. 19. Aktiviti pengajaran:Tarikh / masa Isi kandungan/ penerangan CatatanSet induksi Topik: Bab 8 Perbankan dan Institusi ABM:(5 minit) Kewangan Laptop, LCD projector, contoh Subtopik: 8.4 Cek cek dan slaid power point. Pendekatan/ Teknik: Nilai: • Berpusatkan guru dan pelajar Rasional, rajin. • Guru memulakan pelajaran dengan menunjukkan beberapa gambar cek yang KBKK: bermasalah. Pelajar mengenalpasti cek-cek • Paparan slaid power point. lain.Perkembangan Subtajuk: 8.a ( c ) Cek-cek Lain Objektif:(20 minit) ( d ) Cek tak layan Menerangkan penggunaan berbagai jenis cek. Guru menerangkan beberapa lagi cek-cek lain, iaitu: ABM: • Cek mati Laptop, LCD projector, contoh • Cek kosong cek dan slaid power point. • Cer bertarikh hadapan • Cek dalaman Nilai: • Cek bertanda Keyakinan, rasional dan • Cek tak laku kerajinan, kerjasama. Pendekatan/ Teknik: KBKK: • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan Pelajar mengenalpasti paparan. perbezaan antara cek-cek lain • Guru menjelaskan mengenai perbezaan dan sebab-sebab cek tak antara satu cek dengan cek yang lain layan dengan berpandukan contoh-contoh yang sesuai. • Guru menghuraikan sebab-sebab cek tak layan. Jangkaan aktiviti: • Pelajar memberi perhatian terhadap penjelasan guru mengenai perbezaan antara cek-cek lain. • Pelajar menghubungkaitkan antara cek- cek lain dengan cek tak layan. • Guru mengemukakan persoalan yang timbul untuk meningkatkan kefahaman pelajar.
 20. 20. Pengukuhan: • Guru memberikan contoh-contoh yang relevan untuk menambahkan kefahaman pelajar Penilaian: • Guru menguji pelajar dengan bertanyakan sebab-sebab cek tidak layan, ditendang dan tak laku di bank.Penutup Pendekatan/ kaedah: Nilai:(5 minit) • Berpusatkan guru, pelajar dan bahan Rasional, berdikari, paparan. kerjasama, rajin dan hormat- menghormati. Aktiviti pembelajaran: • Rumusan mengenai pembelajaran hari ini oleh pelajar • Guru memperkukuhkan rumusan pelajar Penilaian: • Soal jawab mengenai kefahaman keseluruhan pelajaran hari ini • Pelajar diminta untuk menjawab soalan kuiz berkenaan cek tak laku, cek tending dan cek tak layan.

×