Openheid van financiele zaken in online community - Ruigrok | NetPanel & Stichting Geldinzicht

741 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Openheid van financiele zaken in online community - Ruigrok | NetPanel & Stichting Geldinzicht

 1. 1. Ruigrok | NetPanel - mei 2013Angelique Overbeek – directeur Marit Klooster – chief researchOdette Vlek – research managerOPENHEID VAN FINANCIËLE ZAKENIN ONLINE COMMUNITY1
 2. 2. Ruigrok | NetPanel - mei 20132 HOOFDSTUKTITEL
 3. 3. Ruigrok | NetPanel - mei 20133DOELEN• Inzicht geven in de huidige kennis, houding en het gedrag rondomfinanciële zaken bij de doelgroep van Geldinzicht• Co-creatie met de doelgroep, ideeën genereren om Geldinzicht verdervorm te geven• Inzicht geven in manieren waarop de doelgroep het beste bereikt kanworden
 4. 4. Ruigrok | NetPanel - mei 20134KEUZE VOOR COMMUNITYLABBehoefte aan:• Voortschrijdend inzicht• Inzicht in werkelijk/ real time gedrag (niet in retroperspectief)• Combinatie van methodes (individueel, plenair) en technieken• Grote steekproef met ruime spreiding op achtergrondkenmerken• Online want anoniemerEn ‘klik’ met onderzoekers
 5. 5. Ruigrok | NetPanel - mei 20135TWIJFELS• Spreekt men open en eerlijk over persoonlijke financiën?• In hoeverre kunnen deelnemers op conceptniveau meedenken?• Blijven de deelnemers drie maanden actief?
 6. 6. Ruigrok | NetPanel - mei 20136AANPAKxOnlineresearchCommunityLab5obser-vanten2moderators20opdrachten3maanden75 deelnemers met en ongezondefinanciële huishouding
 7. 7. Ruigrok | NetPanel - mei 20137UITDAGINGEN• Deelnemers open laten praten over hun (on)gezonde financiën• Deelnemers betrokken, enthousiast en actief houden• Opdrachtgevers betrokken houden• Efficiënte moderatie
 8. 8. Ruigrok | NetPanel - mei 20138DEELNEMERS OPEN LATEN PRATEN OVER HUN ONGEZONDEFINANCIËN• Gemeenschappelijke kenmerk• Deelnemersprofielen zichtbaar• ‘Persoonlijke’ informatie over moderators• Open forum• Bewust kiezen voor individuele versusplenaire opdrachten
 9. 9. Ruigrok | NetPanel - mei 20139DEELNEMERS BETROKKEN, ENTHOUSIAST EN ACTIEF HOUDEN• Verwachtingen managen• Actieve en persoonlijke moderatie in het begin• Diversiteit aan opdrachten• Niet overvragen• Actieve terugkoppeling van inzichten• Belonen naast incentive
 10. 10. Ruigrok | NetPanel - mei 201310VOORBEELDEN VAN OPDRACHTENVan zeer open:Tot zeer gesloten:‘Hallo, ik heet M. ben 36 jaar en ben moeder van twee super lieve dochters. Benvrijgezel. Ik werk 3 dagen in de week als receptioniste/telefoniste bij de Gemeente hebhet erg naar mijn zin. Moet doordeweeks vroeg op om mijn dochter naar school enandere naar de kinderdagverblijf te brengen en natuurlijk ook als ik moet werken.’Welke van de onderstaande bronnenzou jij gebruiken bij het op ordekrijgen van je financiële situatie?
 11. 11. Ruigrok | NetPanel - mei 201311Welke foto past het beste bij jehuidige financiële situatie?Vertel eens wanneer jij de laatste keer ‘zenuwachtig’werd van je geldzaken. (Wat was de aanleiding? Hoeben je hiermee omgegaan? Met wie heb je ditbesproken? Hoe heb je dit opgelost?)‘Ik denk dat de cursus zeker nuttig zal zijn, maar er zijn genoegboeken, forums en artikelen te vinden die zullen uitleggen hoe jeje geldzaken op orde zou kunnen krijgen. Ik zou daarvoor geengeld, dat ik al hard nodig heb, insteken. Inzicht krijgen en houdenis voornamelijk ook een mentale kwestie, een instelling.’Overtuigingsspel: Zou je aan de training deelnemen of niet? Draag zoveelmogelijk argumenten aan die jouw mening onderbouwen.‘Zeker heeft het te maken met je instelling,maar mensen zijn vaak ijdel en trots om toete geven dat het eigenlijk beter kan!Waaronder ikzelf een paar jaar geleden.. alsik nu naar die bankafschriften kijk denk ikjeetje wat smeet ik veel over de balk!’
 12. 12. Ruigrok | NetPanel - mei 201312CONCEPTEN BEOORDELENWat is jouw eerste reactie na hetbekijken van de flyer?Heeft het feit dat je voor de training moet betaleninvloed op jouw motivatie? Waarom wel/niet?Hoe beoordeel je de inhoudvan het werkboek?Hoe beoordeel je de vormgevingvan het werkboek?
 13. 13. Ruigrok | NetPanel - mei 201313OPDRACHTGEVERS BETROKKEN HOUDEN• Fysieke tussentijdse meetings• Wekelijkse learnings & triggerende quotes per mail
 14. 14. Ruigrok | NetPanel - mei 201314EFFICIËNTE MODERATIEModeratie per opdracht/ ronde aan groep in plaats van individueelTaakverdeling senior en junior projectleidersversus

×