Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Year of Mobile - MIE 2015 - Ruigrok | NetPanel

1,643 views

Published on

Presentatie MIE 2015: de belangrijkste bevindingen van een jaar lang focus op mobiel onderzoek.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The Year of Mobile - MIE 2015 - Ruigrok | NetPanel

 1. 1. THE YEAR OF MOBILE • Ontwikkelthema 2014 • Jaar lang focus op mobiel • Eigen onderzoeken, analysesen pilots
 2. 2. MOBIEL IS MAINSTREAM 76% 61%
 3. 3. WHAT’S HAPPENING MOBILE? Belang en gebruik van mobiel in kaart gebracht
 4. 4. WAAROM MOBIEL ONDERZOEK? 1. Deelnemers willen het 2. Vergroten bereik 3. Nieuwe toepassingen
 5. 5. EXPERIENCEBELANGRIJK
 6. 6. DO’S EN DON’TSMOBIEL 1. DENK VANUIT MOBIEL 2. HOU HET SIMPEL
 7. 7. BEACONS • Interessant voor onderzoek in retail, events, leisure, ov • Nauwkeurige locatie bepaling • Context relevante vragen • Bluetooth ingeschakeld • Combinatie met app
 8. 8. SENSOREN & MOBIELE DATA 85% 44% 23%
 9. 9. ‘Ikvinddathetniemandaangaatopwelkewijzeofin welkewinkel ikloop. Ditiswatmijbetreft echteen schendingvanprivacy’ 48% 32% 20% Geen probleem Bezwaar tegen Weet niet
 10. 10. MOBIEL ONDERZOEK IN DE BIBLIOTHEEK • BiebPanel • 25.000 bibliotheekleden • 46 deelnemende bibliotheken • Pilot • Vindbaarheid en presentatie • Juni 2014 (14 bibliotheken) • Vervolg in december 2014 • Doel: • Experimenteren met location-based en in-the-moment • Moeilijk te bereiken doelgroep (jongeren) activeren
 11. 11. VRAGENLIJST • Locatiecontrole(GPS) • Stellingen • De materialen in de bibliotheek zijn aantrekkelijk gepresenteerd • Ik kan in de bibliotheek snel vinden wat ik zoek • Foto-opdracht • Aantrekkelijk gepresenteerde boeken • Ergernis in de bibliotheek • Zoekopdracht • Zoek boek ‘De Vliegeraar’ • Evaluatievragen
 12. 12. IN-THE-MOMENT VERSUS RETROSPECTIEF • Vergelijking resultaten stellingen met resultaten uit eerder online kwantitatief onderzoek • Customer effort score zoekopdracht vergeleken met beeld vindbaarheid • In-the-moment levert andere resultaten op: een meer accurater beeld van de daadwerkelijke ervaring
 13. 13. FOTO-OPDRACHTEN
 14. 14. EVALUATIE Beoordeling vragenlijst 83% 1% Vaker meedoen? 98% 2%
 15. 15. LEARNINGS • Mobielonderzoekhelptommoeilijkte bereikendoelgroepenin onderzoekte betrekken • Beter begripvan daadwerkelijkecustomer experience • Mogelijkhedenapp(o.a.foto)zorgen voor visueelinteressantverhaal • Onderzoekviamobielindebibliotheekisleuk
 16. 16. DE TOEKOMST:WEARABLES
 17. 17. DE TOEKOMST: MULTISOURCE
 18. 18. DE TOEKOMST: MOBILE WORKFORCE
 19. 19. Haal een exemplaar bij de Ruigrok| NetPanel stand (pilaar D)!
 20. 20. BEDANKT VOOR DE AANDACHT! kjell@ruigroknetpanel.nl @kjellmassen dkoning@probiblio.nl @Danielle_Koning

×