SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
ANWB LEDENPEILING
KILOMETERPRIJS

Ruigrok | NetPanelMaart 2010
RUIGROK | NETPANEL

Full service marktonderzoekbureau
Research Keurmerk (ISO 20252)
17 medewerkersIdentiteit
Zelfstandig, eigenzinnig
Flexibel, wendbaar
Innovatief

Kernwaarden
Plezier, Persoonlijk, Pragmatisch

Werkwijze
Samenwerken, Ontwikkeling, Alertheid
  Ruigrok | NetPanel
UNIEK ONDERZOEK
Online peiling
• Input 12.000 mails ANWB-leden
• Geen eens/oneens meting, maar
 inzicht in argumentatie
• Kennisoverdracht en publieke
 discussie over kilometerprijs
• Methodologische afstemming
 Universiteit Utrecht

Enorme hoeveelheid deelnemers
• 401.727 invullers (opgeschoond)
• 87% ANWB-leden
• Veel media-aandacht
                                  Responsverloop
                            Basis: ANWB-Leden - in absoluten (n=348502)
                                © 2010 - Ruigrok | NetPanel
 120000
 100000
 80000
 60000
 40000
 20000
          Ruigrok | NetPanel                                                                         Respons
   0
      23-1  24-1  25-1  26-1  27-1  28-1  29-1  30-1  31-1  1-2  2-2  3-2  4-2  5-2  6-2  7-2  8-2  9-2  10-2  11-2  12-2  13-2  14-2  15-2  16-2  17-2
DEELONDERWERPEN VRAGENLIJST

1 Het principe van          2 Het afschaffen van 3 De invoering van
  Het principe van           Het afschaffen van      De invoering van
 het wetsontwerp:
  het wetsontwerp:           de vaste
                     de vaste          een kilometerprijs
                                   een kilometerprijs
 'Betalen naar
  'Betalen naar            autobelastingen
                     autobelastingen       met een tarief
                                   met een tarief
 gebruik' in plaats
  gebruik' in plaats                        gebaseerd op de
                                   gebaseerd op de
 van 'betalen voor
  van 'betalen voor                         milieukenmerken
                                   milieukenmerken
 bezit'
  bezit'                              van de auto
                                   van de auto

4 De introductie van 5 Het registratie-             6 De
  De introductie van          Het registratie-      De
 een spitstarief
  een spitstarief           systeem
                     systeem           overgangsfase
                                   overgangsfase
             Wat verandert er?         (Zeer) mee oneens – (zeer) mee eens
             Wat merkt de automobilist?    Belangrijkste argument?
   Ruigrok | NetPanel
             Wat zijn de verwachte effecten?  Eigen argument (open antwoorden)
RESULTATEN
 Ruigrok | NetPanel
UITGANGSPUNT MENING EN WAARDERING
                     Principe: Argumenten en belang
                 Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502)
                      © 2010 - Ruigrok | NetPanel

Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto dan             36%
             voor het bezit                                  68%
  Het is oneerlijk dat mensen die veel moeten rijden (bijv. voor
   hun werk) het voordeel verliezen, dat ze nu van de vaste           15%
                                                46%
             belasting hebben
 Het is een voordeel dat het goedkoper wordt voor mensen die          13%
              weinig rijden                                  68%
 Het is een nadeel dat het duurder wordt voor mensen die veel        10%
               rijden                               52%
 Het is een nadeel dat bedrijven de kilometerprijs mogelijk gaan
 doorberekenen in hun producten die daardoor duurder kunnen          8%
                                                      68%
               worden
Het is goed dat de opbrengsten van de kilometerprijs alleen aan     4%
         mobiliteit worden besteed                                 75%
  Het is een voordeel dat de kilometerprijs bedrijven stimuleert    2%
      efficiënter te werken uit kostenoverwegingen                       55%
Het besluit over hoeveel geld aan mobiliteit wordt besteed moet   1%
        een zaak blijven van de politiek                     37%
 Het is een voordeel dat de kosten van auto en OV straks beter    1%
           zijn te vergelijken                         42%

                                  0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
                                                        %
     Ruigrok | NetPanel
UITGANGSPUNT CONSENSUS
                      Principe: betalen naar gebruik
                  Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502)
                       © 2010 - Ruigrok | NetPanel
                                                               Veel overeenstemming
 Het is goed dat de opbrengsten van de kilometerprijs alleen
                                             -11%      75%
        aan mobiliteit worden besteed
  Het is een nadeel dat bedrijven de kilometerprijs mogelijk
 gaan doorberekenen in hun producten die daardoor duurder               -19%       68%
            kunnen worden
Het is een voordeel dat het goedkoper wordt voor mensen die
                                            -19%       68%
            weinig rijden
  Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto
                                            -21%       68%
             dan voor het bezit
 Het is een voordeel dat de kilometerprijs bedrijven stimuleert
                                           -28%      55%
     efficiënter te werken uit kostenoverwegingen
Het is een nadeel dat het duurder wordt voor mensen die veel
                                          -36%      52%
                                                               Weinig overeenstemming
              rijden
Het is een voordeel dat de kosten van auto en OV straks beter
                                           -31%     42%
            zijn te vergelijken
 Het is oneerlijk dat mensen die veel moeten rijden (bijv. voor
  hun werk) het voordeel verliezen, dat ze nu van de vaste            -39%      46%
             belasting hebben
   Het besluit over hoeveel geld aan mobiliteit wordt besteed
                                          -41%     37%
        moet een zaak blijven van de politiek

                               Bottom two box - (zeer) oneens   Top two box - (zeer) eens
      Ruigrok | NetPanel
1. PRINCIPE: BETALEN VOOR GEBRUIK BREED GEDRAGEN


Kosten ov en auto beter         Het principe van     Oneerlijk mensen die
te vergelijken              Het principe van     veel rijden verliezen 46%
           42%        het wetsontwerp:
                     het wetsontwerp:
                    'Betalen naar       voordeel vaste belasting
Goedkoper voor
mensen die weinig
rijden            68%
                  +
                     'Betalen naar
                    gebruik' in plaats
                     gebruik' in plaats
                    van 'betalen voor
                     van 'betalen voor
                    bezit'
                               -  Duurder voor mensen
                     bezit'          die veel rijden  52%
Stimuleert bedrijven
efficiënter te werken     55%
     Ruigrok | NetPanel
2. OPEN STAAN VOOR AFSCHAFFEN VAST TARIEF


Simpel en overzichtelijk                      Met huidige belasting
               51%
                51%    Het afschaffen van
                     Het afschaffen van
                     de vaste         weet je precies waar je
Nieuwe en tweedehands           de vaste
                     autobelastingen      aan toe bent
auto’s goedkoper in
aanschaf en bezit  63%
          63%
                   +
                     autobelastingen
                                -             66%
     Ruigrok | NetPanel
3. MILIEUKENMERKEN GOED, TWIJFEL EFFECT


Bewuster nadenken                        Mensen kunnen hun
                    De invoering van
                    De invoering van     gedrag niet aanpassen
over gebruik auto      62%
               62%    een kilometerprijs              47%
                                           47%
                    een kilometerprijs
                    met een tarief
Logisch meer betalen
voor vervuilende auto 60%
           60%
                  +
                    met een tarief
                    gebaseerd op de
                    gebaseerd op de
                    milieukenmerken
                    milieukenmerken
                    van de auto
                               -  Niet iedereen kan auto
                                 aanschaffen met lagere
                                 km-prijs       55%
Positief effect op aantal        van de auto
verkeersdoden     18%
    Ruigrok | NetPanel
4. SPITSTARIEF ABSOLUUT GEEN GOED IDEE

Effectief instrument          De introductie van    Mensen hebben geen
tegen files               De introductie van    alternatief
               26%    een spitstarief
                     een spitstarief              66%

Stimuleert flexibele
werktijden          45%
                  +             -  Onrechtvaardige
                                 lastenverhoging
                                 wanneer men spits niet
Mensen die spits mijden                      kan mijden     73%
voordeel hebben   50%
                                 Geen garantie dat er
Minder snel extra wegen                      geen files staan    66%
nodig        26%
     Ruigrok | NetPanel
5. WEERSTAND REGISTRATIESYSTEEM

Meer inzicht in kosten 34%       Het registratie-    Kastje onnodig duur  48%
                     Het registratie-
Mogelijkheden voor           systeem
                     systeem        Kosten gaan uit de hand
handige diensten
Gegevens alleen in
               18%
                  +            -  lopen        83%

                                Kwetsbaar, van techniek
kastje opgeslagen       29%                afhankelijk     80%

Opsporing bij diefstal                     Privacy        80%
makkelijk           49%
     Ruigrok | NetPanel
6. ONDUIDELIJKHEDEN OVERGANGSFASE
                   Overgangsfase: Argumenten en belang
                 Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502)
                      © 2010 - Ruigrok | NetPanel

Het is een nadeel dat de MRB zo sterk stijgt in de overgangsfase          26%
                                                     77%


    Een nadeel van de overgangsfase is dat mensen lang in          19%
       onzekerheid blijven over hun autokosten                          77%


   Het is niet eerlijk dat sommige automobilisten langer vaste       16%
            belastingen blijven betalen                        66%


 Het is noodzakelijk om de BPM langzaam af te bouwen, anders        11%
    worden de huidige auto’s ineens veel minder waard                   56%


 De overgangsfase is een noodzakelijk kwaad en helaas niet te       11%
             vermijden                          31%


  Het is goed dat de invoering van de kilometerprijs in stappen    6%
                gaat                          32%


                                  0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
                                                       %   Ruigrok | NetPanel
VERWACHTING MEER TE GAAN BETALEN

     Denkt u dat u na de invoering van de kilometerprijs meer, minder of ongeveer
                   hetzelfde gaat betalen?
             Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502)
                  © 2010 - Ruigrok | NetPanel

             Ik heb werkelijk geen idee  Veel minder
                   9%          3%
                                   Minder
                                   12%
           Veel meer
            24%
                                       Ongeveer hetzelfde
                                          32%
                    Meer
                    20%


Ruigrok | NetPanel
BELANGRIJKSTE ARGUMENTEN
                 Top 15 argumenten: hoogste top box (zeer) eens scores
                   Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502)
                       © 2010 - Ruigrok | NetPanel
 Registratiesysteem: Het is waarschijnlijk dat de kosten voor zo’n ingewikkeld
             systeem uit de hand lopen
                                                              83%
  Registratiesysteem: Het is een nadeel dat er fraude kan worden gepleegd.
      Ook de beveiliging van dit kastje zal ooit worden gekraakt
                                                              83%
Registratiesysteem: Het systeem is kwetsbaar omdat het erg van de techniek
                 afhankelijk is
                                                             80%
 Registratiesysteem: Het registreren van gegevens brengt altijd risico’s met
zich mee. Je weet maar nooit wat er met de geregistreerde gegevens gebeurt                        80%
  Overgangsfase: Een nadeel van de overgangsfase is dat mensen lang in
           onzekerheid blijven over hun autokosten
                                                            77%
      Overgangsfase: Het is een nadeel dat de MRB zo sterk stijgt in de
                    overgangsfase
                                                            77%
  Principe: Het is goed dat de opbrengsten van de kilometerprijs alleen aan
               mobiliteit worden besteed
                                                           75%
    Spitstarief: Het spitstarief is een onrechtvaardige lastenverhoging voor
            mensen die de spits niet kunnen mijden
                                                          73%
   Spitstarief: Het is een nadeel dat het spitstarief leidt tot meer verkeer op
             wegen waar geen spitstarief geldt
                                                          72%
 Spitstarief: Het OV is geen alternatief in de spits, omdat het nu al overvol zit                 71%
Afschaffen belastingen: Het is een voordeel dat de BPM verdwijnt, omdat die
         in andere landen ook niet (meer) bestaat
                                                         69%
  Principe: Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto dan
                  voor het bezit
                                                         68%
  Afschaffen belastingen: Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van
              een auto dan voor het bezit
                                                         68%
   Principe: Het is een nadeel dat bedrijven de kilometerprijs mogelijk gaan
   doorberekenen in hun producten die daardoor duurder kunnen worden
                                                         68%
   Principe: Het is een voordeel dat het goedkoper wordt voor mensen die
                   weinig rijden
                                                         68%

                                          0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
                                                               %
     Ruigrok | NetPanel
DOELGROEPVERSCHILLEN
 Ruigrok | NetPanel
DOELGROEPVERSCHILLEN
Niet-leden
• In het algemeen iets negatiever (ook over principe)
• Spitstarief en overgangsfase minder negatief dan ANWB-leden

Kilometrage
• Veel-rijders (>15.000 km) negatiever
• Weinig-rijders (<15.000 km) positiever

Eigen auto
• Leaserijders negatiever spitstarief en registratiesysteem
• Eigen autobezitters meer problemen met overgangsfase

Randstad / niet-Randstad
• Randstad-bewoners minimaal positiever dan niet-Randstad bewoners

Oude / jonge auto
• Bezitters oude auto’s (< 1998) iets negatiever dan bezitters jongere auto’s
 Ruigrok | NetPanel
CONCLUSIES
 Ruigrok | NetPanel
EMOTIE ONDERWERPEN


1  Het principe van het
                       2  Het afschaffen van de
                                         3  De invoering van een
   Het principe van het             Het afschaffen van de        De invoering van een
  wetsontwerp: 'Betalen
   wetsontwerp: 'Betalen            vaste
                         vaste               kilometerprijs met een
                                           kilometerprijs met een
  naar gebruik' in plaats
   naar gebruik' in plaats           autobelastingen
                         autobelastingen          tarief gebaseerd op de
                                           tarief gebaseerd op de
  van 'betalen voor bezit'
   van 'betalen voor bezit'                            milieukenmerken van
                                           milieukenmerken van
                                           de auto
                                           de auto
                                                 + Bewustzijn
                                                 + Logica
                + 68%             + Afschaffen BPM           - Twijfels effect
                + Oormerken          - Onzekerheid            - Accijns


4  De introductie van een
                       5  Het registratie-
                                         6  De overgangsfase
   De introductie van een            Het registratie-          De overgangsfase
  spitstarief
   spitstarief                 systeem
                         systeem    - Kosten
        - (OV) geen alternatief             - Privacy           - Onzekerheid
        - Onrechtvaardig                 - Beveiliging         - Ongelijkheid
        - Niet effectief                 - Kwetsbaar          - Stijgende MRB
     Ruigrok | NetPanel
CLUSTERING LEDEN
Ruigrok | NetPanel
VRAGEN?
 Ruigrok | NetPanel

More Related Content

Similar to ANWB ledenpeiling kilometerprijs - Ruigrok | NetPanel

Leerjaar 4, Minor: MVO, HBO, Human Technology.
Leerjaar 4, Minor: MVO, HBO, Human Technology.Leerjaar 4, Minor: MVO, HBO, Human Technology.
Leerjaar 4, Minor: MVO, HBO, Human Technology.
Foubu
 
170831 fex - heijmans verduurzaamt en wat doe u - deel 1-2 - heijmans, ald
170831  fex - heijmans verduurzaamt en wat doe u - deel 1-2 - heijmans, ald170831  fex - heijmans verduurzaamt en wat doe u - deel 1-2 - heijmans, ald
170831 fex - heijmans verduurzaamt en wat doe u - deel 1-2 - heijmans, ald
Flevum
 
Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;
Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;
Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;
Wim_Saelaert
 
Duurzaamheid Volgens Mercedes Benz
Duurzaamheid Volgens Mercedes BenzDuurzaamheid Volgens Mercedes Benz
Duurzaamheid Volgens Mercedes Benz
MarcoVeltman
 
Investeren in agrarisch materieel, zo bespaart u op bedrijfsmiddelen
Investeren in agrarisch materieel, zo bespaart u op bedrijfsmiddelenInvesteren in agrarisch materieel, zo bespaart u op bedrijfsmiddelen
Investeren in agrarisch materieel, zo bespaart u op bedrijfsmiddelen
Marit Van Gijtenbeek
 
Iab affiliate markt monitor blauw research
Iab affiliate markt monitor blauw researchIab affiliate markt monitor blauw research
Iab affiliate markt monitor blauw research
IAB Netherlands
 

Similar to ANWB ledenpeiling kilometerprijs - Ruigrok | NetPanel (20)

PolisVoorMij goedkope autoverzekering door veilig rijgedrag
PolisVoorMij goedkope autoverzekering door veilig rijgedragPolisVoorMij goedkope autoverzekering door veilig rijgedrag
PolisVoorMij goedkope autoverzekering door veilig rijgedrag
 
G&V Car Café 25 november 2010
G&V Car Café 25 november 2010G&V Car Café 25 november 2010
G&V Car Café 25 november 2010
 
WWV2015: Seoshop en National geographic_jeroen weijs_kirsten van der woning
WWV2015: Seoshop en National geographic_jeroen weijs_kirsten van der woningWWV2015: Seoshop en National geographic_jeroen weijs_kirsten van der woning
WWV2015: Seoshop en National geographic_jeroen weijs_kirsten van der woning
 
20120510 Groene mobiliteit met Westlease
20120510 Groene mobiliteit met Westlease20120510 Groene mobiliteit met Westlease
20120510 Groene mobiliteit met Westlease
 
Verlaging Van Uw Wagenparkkosten
Verlaging Van Uw WagenparkkostenVerlaging Van Uw Wagenparkkosten
Verlaging Van Uw Wagenparkkosten
 
Leerjaar 4, Minor: MVO, HBO, Human Technology.
Leerjaar 4, Minor: MVO, HBO, Human Technology.Leerjaar 4, Minor: MVO, HBO, Human Technology.
Leerjaar 4, Minor: MVO, HBO, Human Technology.
 
De stille revolutie, de mobiliteitsbranche in beweging
De stille revolutie, de mobiliteitsbranche in bewegingDe stille revolutie, de mobiliteitsbranche in beweging
De stille revolutie, de mobiliteitsbranche in beweging
 
Presentatie Rabobank Nederland Pieter Noorman
Presentatie Rabobank Nederland Pieter NoormanPresentatie Rabobank Nederland Pieter Noorman
Presentatie Rabobank Nederland Pieter Noorman
 
170831 fex - heijmans verduurzaamt en wat doe u - deel 1-2 - heijmans, ald
170831  fex - heijmans verduurzaamt en wat doe u - deel 1-2 - heijmans, ald170831  fex - heijmans verduurzaamt en wat doe u - deel 1-2 - heijmans, ald
170831 fex - heijmans verduurzaamt en wat doe u - deel 1-2 - heijmans, ald
 
'Webanalyticscongres.nl (29-05-2008): Presentatie Independer.nl
'Webanalyticscongres.nl (29-05-2008): Presentatie Independer.nl'Webanalyticscongres.nl (29-05-2008): Presentatie Independer.nl
'Webanalyticscongres.nl (29-05-2008): Presentatie Independer.nl
 
Logistieke Barcamp 28 april 2011 - Trimble
Logistieke Barcamp 28 april 2011 - TrimbleLogistieke Barcamp 28 april 2011 - Trimble
Logistieke Barcamp 28 april 2011 - Trimble
 
Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;
Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;
Infobrochure &quot;Bewust op Weg&quot;
 
Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve
Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig veRicardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve
Ricardo poppeliers kostenkengetallen in het kleinschalig ve
 
Duurzaamheid Volgens Mercedes Benz
Duurzaamheid Volgens Mercedes BenzDuurzaamheid Volgens Mercedes Benz
Duurzaamheid Volgens Mercedes Benz
 
Management summary risicoanalyse elektrisch rijden
Management summary risicoanalyse elektrisch rijdenManagement summary risicoanalyse elektrisch rijden
Management summary risicoanalyse elektrisch rijden
 
Investeren in agrarisch materieel, zo bespaart u op bedrijfsmiddelen
Investeren in agrarisch materieel, zo bespaart u op bedrijfsmiddelenInvesteren in agrarisch materieel, zo bespaart u op bedrijfsmiddelen
Investeren in agrarisch materieel, zo bespaart u op bedrijfsmiddelen
 
Presentatie erasmus universiteit rotterdam
Presentatie erasmus universiteit rotterdamPresentatie erasmus universiteit rotterdam
Presentatie erasmus universiteit rotterdam
 
FDSeminar Legal Update
FDSeminar Legal UpdateFDSeminar Legal Update
FDSeminar Legal Update
 
Iab affiliate markt monitor blauw research
Iab affiliate markt monitor blauw researchIab affiliate markt monitor blauw research
Iab affiliate markt monitor blauw research
 
Affiliate markt monitor 2010 Affiliatedag
Affiliate markt monitor 2010 AffiliatedagAffiliate markt monitor 2010 Affiliatedag
Affiliate markt monitor 2010 Affiliatedag
 

More from Marja Ruigrok

Europe B2C Ecommerce report 2013 - light version
Europe B2C Ecommerce report 2013 - light versionEurope B2C Ecommerce report 2013 - light version
Europe B2C Ecommerce report 2013 - light version
Marja Ruigrok
 
Personderzoek: Waarom en wat levert het op? - Ruigrok | NetPanel
Personderzoek: Waarom en wat levert het op? - Ruigrok | NetPanelPersonderzoek: Waarom en wat levert het op? - Ruigrok | NetPanel
Personderzoek: Waarom en wat levert het op? - Ruigrok | NetPanel
Marja Ruigrok
 

More from Marja Ruigrok (20)

Start to meet - Netwerkkoningin
Start to meet - NetwerkkoninginStart to meet - Netwerkkoningin
Start to meet - Netwerkkoningin
 
De groene ondernemer
De groene ondernemerDe groene ondernemer
De groene ondernemer
 
Freezones en blurring in Amsterdam
Freezones en blurring in Amsterdam Freezones en blurring in Amsterdam
Freezones en blurring in Amsterdam
 
MIE 2016 Dichterbij je klant met innovatieve observatie
MIE 2016 Dichterbij je klant met innovatieve observatieMIE 2016 Dichterbij je klant met innovatieve observatie
MIE 2016 Dichterbij je klant met innovatieve observatie
 
Observeren en bevragen - ZomerUpdate 2015 - Ruigrok | NetPanel
Observeren en bevragen - ZomerUpdate 2015 - Ruigrok | NetPanelObserveren en bevragen - ZomerUpdate 2015 - Ruigrok | NetPanel
Observeren en bevragen - ZomerUpdate 2015 - Ruigrok | NetPanel
 
The Year of Mobile - MIE 2015 - Ruigrok | NetPanel
The Year of Mobile - MIE 2015 - Ruigrok | NetPanelThe Year of Mobile - MIE 2015 - Ruigrok | NetPanel
The Year of Mobile - MIE 2015 - Ruigrok | NetPanel
 
Mobile is Now - ZomerUpdate 2014 - Ruigrok | NetPanel
Mobile is Now - ZomerUpdate 2014 - Ruigrok | NetPanelMobile is Now - ZomerUpdate 2014 - Ruigrok | NetPanel
Mobile is Now - ZomerUpdate 2014 - Ruigrok | NetPanel
 
Mannen en vrouwen in retail - Ruigrok | NetPanel
Mannen en vrouwen in retail - Ruigrok | NetPanelMannen en vrouwen in retail - Ruigrok | NetPanel
Mannen en vrouwen in retail - Ruigrok | NetPanel
 
Europe B2C Ecommerce report 2013 - light version
Europe B2C Ecommerce report 2013 - light versionEurope B2C Ecommerce report 2013 - light version
Europe B2C Ecommerce report 2013 - light version
 
Netwerken - Ruigrok | NetPanel
Netwerken - Ruigrok | NetPanelNetwerken - Ruigrok | NetPanel
Netwerken - Ruigrok | NetPanel
 
Personderzoek: Waarom en wat levert het op? - Ruigrok | NetPanel
Personderzoek: Waarom en wat levert het op? - Ruigrok | NetPanelPersonderzoek: Waarom en wat levert het op? - Ruigrok | NetPanel
Personderzoek: Waarom en wat levert het op? - Ruigrok | NetPanel
 
Visie, passie en insights in de dance scene: de ideale mix! - MIE 2013 - Ruig...
Visie, passie en insights in de dance scene: de ideale mix! - MIE 2013 - Ruig...Visie, passie en insights in de dance scene: de ideale mix! - MIE 2013 - Ruig...
Visie, passie en insights in de dance scene: de ideale mix! - MIE 2013 - Ruig...
 
De volle zaal liever kwijt dan rijk - MIE 2013 - Ruigrok | NetPanel & Van Gog...
De volle zaal liever kwijt dan rijk - MIE 2013 - Ruigrok | NetPanel & Van Gog...De volle zaal liever kwijt dan rijk - MIE 2013 - Ruigrok | NetPanel & Van Gog...
De volle zaal liever kwijt dan rijk - MIE 2013 - Ruigrok | NetPanel & Van Gog...
 
What's Happening Online 2012 - Ruigrok | NetPanel
What's Happening Online 2012 - Ruigrok | NetPanelWhat's Happening Online 2012 - Ruigrok | NetPanel
What's Happening Online 2012 - Ruigrok | NetPanel
 
Help, ik heb een inzicht - Ruigrok | NetPanel & Plus
Help, ik heb een inzicht - Ruigrok | NetPanel & PlusHelp, ik heb een inzicht - Ruigrok | NetPanel & Plus
Help, ik heb een inzicht - Ruigrok | NetPanel & Plus
 
Facebook: Binden of boeien - MIE 2012 - Ruigrok | NetPanel & Ziggo
Facebook: Binden of boeien - MIE 2012 - Ruigrok | NetPanel & ZiggoFacebook: Binden of boeien - MIE 2012 - Ruigrok | NetPanel & Ziggo
Facebook: Binden of boeien - MIE 2012 - Ruigrok | NetPanel & Ziggo
 
Amsterdamse Ondernemers Panel - Ruigrok | NetPanel
Amsterdamse Ondernemers Panel - Ruigrok | NetPanelAmsterdamse Ondernemers Panel - Ruigrok | NetPanel
Amsterdamse Ondernemers Panel - Ruigrok | NetPanel
 
The Next Web - Nextweb Research 2011 - Ruigrok | NetPanel
The Next Web - Nextweb Research 2011 - Ruigrok | NetPanelThe Next Web - Nextweb Research 2011 - Ruigrok | NetPanel
The Next Web - Nextweb Research 2011 - Ruigrok | NetPanel
 
Haagse Hogeschool - Moodboards 2011
Haagse Hogeschool - Moodboards 2011Haagse Hogeschool - Moodboards 2011
Haagse Hogeschool - Moodboards 2011
 
What's Happening Online 2011 - Ruigrok | NetPanel
What's Happening Online 2011 - Ruigrok | NetPanelWhat's Happening Online 2011 - Ruigrok | NetPanel
What's Happening Online 2011 - Ruigrok | NetPanel
 

ANWB ledenpeiling kilometerprijs - Ruigrok | NetPanel

 • 2. RUIGROK | NETPANEL Full service marktonderzoekbureau Research Keurmerk (ISO 20252) 17 medewerkers Identiteit Zelfstandig, eigenzinnig Flexibel, wendbaar Innovatief Kernwaarden Plezier, Persoonlijk, Pragmatisch Werkwijze Samenwerken, Ontwikkeling, Alertheid Ruigrok | NetPanel
 • 3. UNIEK ONDERZOEK Online peiling • Input 12.000 mails ANWB-leden • Geen eens/oneens meting, maar inzicht in argumentatie • Kennisoverdracht en publieke discussie over kilometerprijs • Methodologische afstemming Universiteit Utrecht Enorme hoeveelheid deelnemers • 401.727 invullers (opgeschoond) • 87% ANWB-leden • Veel media-aandacht Responsverloop Basis: ANWB-Leden - in absoluten (n=348502) © 2010 - Ruigrok | NetPanel 120000 100000 80000 60000 40000 20000 Ruigrok | NetPanel Respons 0 23-1 24-1 25-1 26-1 27-1 28-1 29-1 30-1 31-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 10-2 11-2 12-2 13-2 14-2 15-2 16-2 17-2
 • 4. DEELONDERWERPEN VRAGENLIJST 1 Het principe van 2 Het afschaffen van 3 De invoering van Het principe van Het afschaffen van De invoering van het wetsontwerp: het wetsontwerp: de vaste de vaste een kilometerprijs een kilometerprijs 'Betalen naar 'Betalen naar autobelastingen autobelastingen met een tarief met een tarief gebruik' in plaats gebruik' in plaats gebaseerd op de gebaseerd op de van 'betalen voor van 'betalen voor milieukenmerken milieukenmerken bezit' bezit' van de auto van de auto 4 De introductie van 5 Het registratie- 6 De De introductie van Het registratie- De een spitstarief een spitstarief systeem systeem overgangsfase overgangsfase Wat verandert er? (Zeer) mee oneens – (zeer) mee eens Wat merkt de automobilist? Belangrijkste argument? Ruigrok | NetPanel Wat zijn de verwachte effecten? Eigen argument (open antwoorden)
 • 6. UITGANGSPUNT MENING EN WAARDERING Principe: Argumenten en belang Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502) © 2010 - Ruigrok | NetPanel Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto dan 36% voor het bezit 68% Het is oneerlijk dat mensen die veel moeten rijden (bijv. voor hun werk) het voordeel verliezen, dat ze nu van de vaste 15% 46% belasting hebben Het is een voordeel dat het goedkoper wordt voor mensen die 13% weinig rijden 68% Het is een nadeel dat het duurder wordt voor mensen die veel 10% rijden 52% Het is een nadeel dat bedrijven de kilometerprijs mogelijk gaan doorberekenen in hun producten die daardoor duurder kunnen 8% 68% worden Het is goed dat de opbrengsten van de kilometerprijs alleen aan 4% mobiliteit worden besteed 75% Het is een voordeel dat de kilometerprijs bedrijven stimuleert 2% efficiënter te werken uit kostenoverwegingen 55% Het besluit over hoeveel geld aan mobiliteit wordt besteed moet 1% een zaak blijven van de politiek 37% Het is een voordeel dat de kosten van auto en OV straks beter 1% zijn te vergelijken 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Ruigrok | NetPanel
 • 7. UITGANGSPUNT CONSENSUS Principe: betalen naar gebruik Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502) © 2010 - Ruigrok | NetPanel Veel overeenstemming Het is goed dat de opbrengsten van de kilometerprijs alleen -11% 75% aan mobiliteit worden besteed Het is een nadeel dat bedrijven de kilometerprijs mogelijk gaan doorberekenen in hun producten die daardoor duurder -19% 68% kunnen worden Het is een voordeel dat het goedkoper wordt voor mensen die -19% 68% weinig rijden Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto -21% 68% dan voor het bezit Het is een voordeel dat de kilometerprijs bedrijven stimuleert -28% 55% efficiënter te werken uit kostenoverwegingen Het is een nadeel dat het duurder wordt voor mensen die veel -36% 52% Weinig overeenstemming rijden Het is een voordeel dat de kosten van auto en OV straks beter -31% 42% zijn te vergelijken Het is oneerlijk dat mensen die veel moeten rijden (bijv. voor hun werk) het voordeel verliezen, dat ze nu van de vaste -39% 46% belasting hebben Het besluit over hoeveel geld aan mobiliteit wordt besteed -41% 37% moet een zaak blijven van de politiek Bottom two box - (zeer) oneens Top two box - (zeer) eens Ruigrok | NetPanel
 • 8. 1. PRINCIPE: BETALEN VOOR GEBRUIK BREED GEDRAGEN Kosten ov en auto beter Het principe van Oneerlijk mensen die te vergelijken Het principe van veel rijden verliezen 46% 42% het wetsontwerp: het wetsontwerp: 'Betalen naar voordeel vaste belasting Goedkoper voor mensen die weinig rijden 68% + 'Betalen naar gebruik' in plaats gebruik' in plaats van 'betalen voor van 'betalen voor bezit' - Duurder voor mensen bezit' die veel rijden 52% Stimuleert bedrijven efficiënter te werken 55% Ruigrok | NetPanel
 • 9. 2. OPEN STAAN VOOR AFSCHAFFEN VAST TARIEF Simpel en overzichtelijk Met huidige belasting 51% 51% Het afschaffen van Het afschaffen van de vaste weet je precies waar je Nieuwe en tweedehands de vaste autobelastingen aan toe bent auto’s goedkoper in aanschaf en bezit 63% 63% + autobelastingen - 66% Ruigrok | NetPanel
 • 10. 3. MILIEUKENMERKEN GOED, TWIJFEL EFFECT Bewuster nadenken Mensen kunnen hun De invoering van De invoering van gedrag niet aanpassen over gebruik auto 62% 62% een kilometerprijs 47% 47% een kilometerprijs met een tarief Logisch meer betalen voor vervuilende auto 60% 60% + met een tarief gebaseerd op de gebaseerd op de milieukenmerken milieukenmerken van de auto - Niet iedereen kan auto aanschaffen met lagere km-prijs 55% Positief effect op aantal van de auto verkeersdoden 18% Ruigrok | NetPanel
 • 11. 4. SPITSTARIEF ABSOLUUT GEEN GOED IDEE Effectief instrument De introductie van Mensen hebben geen tegen files De introductie van alternatief 26% een spitstarief een spitstarief 66% Stimuleert flexibele werktijden 45% + - Onrechtvaardige lastenverhoging wanneer men spits niet Mensen die spits mijden kan mijden 73% voordeel hebben 50% Geen garantie dat er Minder snel extra wegen geen files staan 66% nodig 26% Ruigrok | NetPanel
 • 12. 5. WEERSTAND REGISTRATIESYSTEEM Meer inzicht in kosten 34% Het registratie- Kastje onnodig duur 48% Het registratie- Mogelijkheden voor systeem systeem Kosten gaan uit de hand handige diensten Gegevens alleen in 18% + - lopen 83% Kwetsbaar, van techniek kastje opgeslagen 29% afhankelijk 80% Opsporing bij diefstal Privacy 80% makkelijk 49% Ruigrok | NetPanel
 • 13. 6. ONDUIDELIJKHEDEN OVERGANGSFASE Overgangsfase: Argumenten en belang Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502) © 2010 - Ruigrok | NetPanel Het is een nadeel dat de MRB zo sterk stijgt in de overgangsfase 26% 77% Een nadeel van de overgangsfase is dat mensen lang in 19% onzekerheid blijven over hun autokosten 77% Het is niet eerlijk dat sommige automobilisten langer vaste 16% belastingen blijven betalen 66% Het is noodzakelijk om de BPM langzaam af te bouwen, anders 11% worden de huidige auto’s ineens veel minder waard 56% De overgangsfase is een noodzakelijk kwaad en helaas niet te 11% vermijden 31% Het is goed dat de invoering van de kilometerprijs in stappen 6% gaat 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Ruigrok | NetPanel
 • 14. VERWACHTING MEER TE GAAN BETALEN Denkt u dat u na de invoering van de kilometerprijs meer, minder of ongeveer hetzelfde gaat betalen? Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502) © 2010 - Ruigrok | NetPanel Ik heb werkelijk geen idee Veel minder 9% 3% Minder 12% Veel meer 24% Ongeveer hetzelfde 32% Meer 20% Ruigrok | NetPanel
 • 15. BELANGRIJKSTE ARGUMENTEN Top 15 argumenten: hoogste top box (zeer) eens scores Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502) © 2010 - Ruigrok | NetPanel Registratiesysteem: Het is waarschijnlijk dat de kosten voor zo’n ingewikkeld systeem uit de hand lopen 83% Registratiesysteem: Het is een nadeel dat er fraude kan worden gepleegd. Ook de beveiliging van dit kastje zal ooit worden gekraakt 83% Registratiesysteem: Het systeem is kwetsbaar omdat het erg van de techniek afhankelijk is 80% Registratiesysteem: Het registreren van gegevens brengt altijd risico’s met zich mee. Je weet maar nooit wat er met de geregistreerde gegevens gebeurt 80% Overgangsfase: Een nadeel van de overgangsfase is dat mensen lang in onzekerheid blijven over hun autokosten 77% Overgangsfase: Het is een nadeel dat de MRB zo sterk stijgt in de overgangsfase 77% Principe: Het is goed dat de opbrengsten van de kilometerprijs alleen aan mobiliteit worden besteed 75% Spitstarief: Het spitstarief is een onrechtvaardige lastenverhoging voor mensen die de spits niet kunnen mijden 73% Spitstarief: Het is een nadeel dat het spitstarief leidt tot meer verkeer op wegen waar geen spitstarief geldt 72% Spitstarief: Het OV is geen alternatief in de spits, omdat het nu al overvol zit 71% Afschaffen belastingen: Het is een voordeel dat de BPM verdwijnt, omdat die in andere landen ook niet (meer) bestaat 69% Principe: Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto dan voor het bezit 68% Afschaffen belastingen: Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto dan voor het bezit 68% Principe: Het is een nadeel dat bedrijven de kilometerprijs mogelijk gaan doorberekenen in hun producten die daardoor duurder kunnen worden 68% Principe: Het is een voordeel dat het goedkoper wordt voor mensen die weinig rijden 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Ruigrok | NetPanel
 • 17. DOELGROEPVERSCHILLEN Niet-leden • In het algemeen iets negatiever (ook over principe) • Spitstarief en overgangsfase minder negatief dan ANWB-leden Kilometrage • Veel-rijders (>15.000 km) negatiever • Weinig-rijders (<15.000 km) positiever Eigen auto • Leaserijders negatiever spitstarief en registratiesysteem • Eigen autobezitters meer problemen met overgangsfase Randstad / niet-Randstad • Randstad-bewoners minimaal positiever dan niet-Randstad bewoners Oude / jonge auto • Bezitters oude auto’s (< 1998) iets negatiever dan bezitters jongere auto’s Ruigrok | NetPanel
 • 18. CONCLUSIES Ruigrok | NetPanel
 • 19. EMOTIE ONDERWERPEN 1 Het principe van het 2 Het afschaffen van de 3 De invoering van een Het principe van het Het afschaffen van de De invoering van een wetsontwerp: 'Betalen wetsontwerp: 'Betalen vaste vaste kilometerprijs met een kilometerprijs met een naar gebruik' in plaats naar gebruik' in plaats autobelastingen autobelastingen tarief gebaseerd op de tarief gebaseerd op de van 'betalen voor bezit' van 'betalen voor bezit' milieukenmerken van milieukenmerken van de auto de auto + Bewustzijn + Logica + 68% + Afschaffen BPM - Twijfels effect + Oormerken - Onzekerheid - Accijns 4 De introductie van een 5 Het registratie- 6 De overgangsfase De introductie van een Het registratie- De overgangsfase spitstarief spitstarief systeem systeem - Kosten - (OV) geen alternatief - Privacy - Onzekerheid - Onrechtvaardig - Beveiliging - Ongelijkheid - Niet effectief - Kwetsbaar - Stijgende MRB Ruigrok | NetPanel
 • 21. VRAGEN? Ruigrok | NetPanel