Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ANWB ledenpeiling kilometerprijs - Ruigrok | NetPanel

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Toyota fm
Toyota fm
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to ANWB ledenpeiling kilometerprijs - Ruigrok | NetPanel (20)

More from Marja Ruigrok (20)

Advertisement

ANWB ledenpeiling kilometerprijs - Ruigrok | NetPanel

 1. 1. ANWB LEDENPEILING KILOMETERPRIJS Ruigrok | NetPanel Maart 2010
 2. 2. RUIGROK | NETPANEL Full service marktonderzoekbureau Research Keurmerk (ISO 20252) 17 medewerkers Identiteit Zelfstandig, eigenzinnig Flexibel, wendbaar Innovatief Kernwaarden Plezier, Persoonlijk, Pragmatisch Werkwijze Samenwerken, Ontwikkeling, Alertheid Ruigrok | NetPanel
 3. 3. UNIEK ONDERZOEK Online peiling • Input 12.000 mails ANWB-leden • Geen eens/oneens meting, maar inzicht in argumentatie • Kennisoverdracht en publieke discussie over kilometerprijs • Methodologische afstemming Universiteit Utrecht Enorme hoeveelheid deelnemers • 401.727 invullers (opgeschoond) • 87% ANWB-leden • Veel media-aandacht Responsverloop Basis: ANWB-Leden - in absoluten (n=348502) © 2010 - Ruigrok | NetPanel 120000 100000 80000 60000 40000 20000 Ruigrok | NetPanel Respons 0 23-1 24-1 25-1 26-1 27-1 28-1 29-1 30-1 31-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 10-2 11-2 12-2 13-2 14-2 15-2 16-2 17-2
 4. 4. DEELONDERWERPEN VRAGENLIJST 1 Het principe van 2 Het afschaffen van 3 De invoering van Het principe van Het afschaffen van De invoering van het wetsontwerp: het wetsontwerp: de vaste de vaste een kilometerprijs een kilometerprijs 'Betalen naar 'Betalen naar autobelastingen autobelastingen met een tarief met een tarief gebruik' in plaats gebruik' in plaats gebaseerd op de gebaseerd op de van 'betalen voor van 'betalen voor milieukenmerken milieukenmerken bezit' bezit' van de auto van de auto 4 De introductie van 5 Het registratie- 6 De De introductie van Het registratie- De een spitstarief een spitstarief systeem systeem overgangsfase overgangsfase Wat verandert er? (Zeer) mee oneens – (zeer) mee eens Wat merkt de automobilist? Belangrijkste argument? Ruigrok | NetPanel Wat zijn de verwachte effecten? Eigen argument (open antwoorden)
 5. 5. RESULTATEN Ruigrok | NetPanel
 6. 6. UITGANGSPUNT MENING EN WAARDERING Principe: Argumenten en belang Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502) © 2010 - Ruigrok | NetPanel Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto dan 36% voor het bezit 68% Het is oneerlijk dat mensen die veel moeten rijden (bijv. voor hun werk) het voordeel verliezen, dat ze nu van de vaste 15% 46% belasting hebben Het is een voordeel dat het goedkoper wordt voor mensen die 13% weinig rijden 68% Het is een nadeel dat het duurder wordt voor mensen die veel 10% rijden 52% Het is een nadeel dat bedrijven de kilometerprijs mogelijk gaan doorberekenen in hun producten die daardoor duurder kunnen 8% 68% worden Het is goed dat de opbrengsten van de kilometerprijs alleen aan 4% mobiliteit worden besteed 75% Het is een voordeel dat de kilometerprijs bedrijven stimuleert 2% efficiënter te werken uit kostenoverwegingen 55% Het besluit over hoeveel geld aan mobiliteit wordt besteed moet 1% een zaak blijven van de politiek 37% Het is een voordeel dat de kosten van auto en OV straks beter 1% zijn te vergelijken 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Ruigrok | NetPanel
 7. 7. UITGANGSPUNT CONSENSUS Principe: betalen naar gebruik Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502) © 2010 - Ruigrok | NetPanel Veel overeenstemming Het is goed dat de opbrengsten van de kilometerprijs alleen -11% 75% aan mobiliteit worden besteed Het is een nadeel dat bedrijven de kilometerprijs mogelijk gaan doorberekenen in hun producten die daardoor duurder -19% 68% kunnen worden Het is een voordeel dat het goedkoper wordt voor mensen die -19% 68% weinig rijden Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto -21% 68% dan voor het bezit Het is een voordeel dat de kilometerprijs bedrijven stimuleert -28% 55% efficiënter te werken uit kostenoverwegingen Het is een nadeel dat het duurder wordt voor mensen die veel -36% 52% Weinig overeenstemming rijden Het is een voordeel dat de kosten van auto en OV straks beter -31% 42% zijn te vergelijken Het is oneerlijk dat mensen die veel moeten rijden (bijv. voor hun werk) het voordeel verliezen, dat ze nu van de vaste -39% 46% belasting hebben Het besluit over hoeveel geld aan mobiliteit wordt besteed -41% 37% moet een zaak blijven van de politiek Bottom two box - (zeer) oneens Top two box - (zeer) eens Ruigrok | NetPanel
 8. 8. 1. PRINCIPE: BETALEN VOOR GEBRUIK BREED GEDRAGEN Kosten ov en auto beter Het principe van Oneerlijk mensen die te vergelijken Het principe van veel rijden verliezen 46% 42% het wetsontwerp: het wetsontwerp: 'Betalen naar voordeel vaste belasting Goedkoper voor mensen die weinig rijden 68% + 'Betalen naar gebruik' in plaats gebruik' in plaats van 'betalen voor van 'betalen voor bezit' - Duurder voor mensen bezit' die veel rijden 52% Stimuleert bedrijven efficiënter te werken 55% Ruigrok | NetPanel
 9. 9. 2. OPEN STAAN VOOR AFSCHAFFEN VAST TARIEF Simpel en overzichtelijk Met huidige belasting 51% 51% Het afschaffen van Het afschaffen van de vaste weet je precies waar je Nieuwe en tweedehands de vaste autobelastingen aan toe bent auto’s goedkoper in aanschaf en bezit 63% 63% + autobelastingen - 66% Ruigrok | NetPanel
 10. 10. 3. MILIEUKENMERKEN GOED, TWIJFEL EFFECT Bewuster nadenken Mensen kunnen hun De invoering van De invoering van gedrag niet aanpassen over gebruik auto 62% 62% een kilometerprijs 47% 47% een kilometerprijs met een tarief Logisch meer betalen voor vervuilende auto 60% 60% + met een tarief gebaseerd op de gebaseerd op de milieukenmerken milieukenmerken van de auto - Niet iedereen kan auto aanschaffen met lagere km-prijs 55% Positief effect op aantal van de auto verkeersdoden 18% Ruigrok | NetPanel
 11. 11. 4. SPITSTARIEF ABSOLUUT GEEN GOED IDEE Effectief instrument De introductie van Mensen hebben geen tegen files De introductie van alternatief 26% een spitstarief een spitstarief 66% Stimuleert flexibele werktijden 45% + - Onrechtvaardige lastenverhoging wanneer men spits niet Mensen die spits mijden kan mijden 73% voordeel hebben 50% Geen garantie dat er Minder snel extra wegen geen files staan 66% nodig 26% Ruigrok | NetPanel
 12. 12. 5. WEERSTAND REGISTRATIESYSTEEM Meer inzicht in kosten 34% Het registratie- Kastje onnodig duur 48% Het registratie- Mogelijkheden voor systeem systeem Kosten gaan uit de hand handige diensten Gegevens alleen in 18% + - lopen 83% Kwetsbaar, van techniek kastje opgeslagen 29% afhankelijk 80% Opsporing bij diefstal Privacy 80% makkelijk 49% Ruigrok | NetPanel
 13. 13. 6. ONDUIDELIJKHEDEN OVERGANGSFASE Overgangsfase: Argumenten en belang Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502) © 2010 - Ruigrok | NetPanel Het is een nadeel dat de MRB zo sterk stijgt in de overgangsfase 26% 77% Een nadeel van de overgangsfase is dat mensen lang in 19% onzekerheid blijven over hun autokosten 77% Het is niet eerlijk dat sommige automobilisten langer vaste 16% belastingen blijven betalen 66% Het is noodzakelijk om de BPM langzaam af te bouwen, anders 11% worden de huidige auto’s ineens veel minder waard 56% De overgangsfase is een noodzakelijk kwaad en helaas niet te 11% vermijden 31% Het is goed dat de invoering van de kilometerprijs in stappen 6% gaat 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Ruigrok | NetPanel
 14. 14. VERWACHTING MEER TE GAAN BETALEN Denkt u dat u na de invoering van de kilometerprijs meer, minder of ongeveer hetzelfde gaat betalen? Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502) © 2010 - Ruigrok | NetPanel Ik heb werkelijk geen idee Veel minder 9% 3% Minder 12% Veel meer 24% Ongeveer hetzelfde 32% Meer 20% Ruigrok | NetPanel
 15. 15. BELANGRIJKSTE ARGUMENTEN Top 15 argumenten: hoogste top box (zeer) eens scores Basis: ANWB leden - in percentages (n=348.502) © 2010 - Ruigrok | NetPanel Registratiesysteem: Het is waarschijnlijk dat de kosten voor zo’n ingewikkeld systeem uit de hand lopen 83% Registratiesysteem: Het is een nadeel dat er fraude kan worden gepleegd. Ook de beveiliging van dit kastje zal ooit worden gekraakt 83% Registratiesysteem: Het systeem is kwetsbaar omdat het erg van de techniek afhankelijk is 80% Registratiesysteem: Het registreren van gegevens brengt altijd risico’s met zich mee. Je weet maar nooit wat er met de geregistreerde gegevens gebeurt 80% Overgangsfase: Een nadeel van de overgangsfase is dat mensen lang in onzekerheid blijven over hun autokosten 77% Overgangsfase: Het is een nadeel dat de MRB zo sterk stijgt in de overgangsfase 77% Principe: Het is goed dat de opbrengsten van de kilometerprijs alleen aan mobiliteit worden besteed 75% Spitstarief: Het spitstarief is een onrechtvaardige lastenverhoging voor mensen die de spits niet kunnen mijden 73% Spitstarief: Het is een nadeel dat het spitstarief leidt tot meer verkeer op wegen waar geen spitstarief geldt 72% Spitstarief: Het OV is geen alternatief in de spits, omdat het nu al overvol zit 71% Afschaffen belastingen: Het is een voordeel dat de BPM verdwijnt, omdat die in andere landen ook niet (meer) bestaat 69% Principe: Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto dan voor het bezit 68% Afschaffen belastingen: Het is eerlijker om te betalen voor het gebruik van een auto dan voor het bezit 68% Principe: Het is een nadeel dat bedrijven de kilometerprijs mogelijk gaan doorberekenen in hun producten die daardoor duurder kunnen worden 68% Principe: Het is een voordeel dat het goedkoper wordt voor mensen die weinig rijden 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Ruigrok | NetPanel
 16. 16. DOELGROEPVERSCHILLEN Ruigrok | NetPanel
 17. 17. DOELGROEPVERSCHILLEN Niet-leden • In het algemeen iets negatiever (ook over principe) • Spitstarief en overgangsfase minder negatief dan ANWB-leden Kilometrage • Veel-rijders (>15.000 km) negatiever • Weinig-rijders (<15.000 km) positiever Eigen auto • Leaserijders negatiever spitstarief en registratiesysteem • Eigen autobezitters meer problemen met overgangsfase Randstad / niet-Randstad • Randstad-bewoners minimaal positiever dan niet-Randstad bewoners Oude / jonge auto • Bezitters oude auto’s (< 1998) iets negatiever dan bezitters jongere auto’s Ruigrok | NetPanel
 18. 18. CONCLUSIES Ruigrok | NetPanel
 19. 19. EMOTIE ONDERWERPEN 1 Het principe van het 2 Het afschaffen van de 3 De invoering van een Het principe van het Het afschaffen van de De invoering van een wetsontwerp: 'Betalen wetsontwerp: 'Betalen vaste vaste kilometerprijs met een kilometerprijs met een naar gebruik' in plaats naar gebruik' in plaats autobelastingen autobelastingen tarief gebaseerd op de tarief gebaseerd op de van 'betalen voor bezit' van 'betalen voor bezit' milieukenmerken van milieukenmerken van de auto de auto + Bewustzijn + Logica + 68% + Afschaffen BPM - Twijfels effect + Oormerken - Onzekerheid - Accijns 4 De introductie van een 5 Het registratie- 6 De overgangsfase De introductie van een Het registratie- De overgangsfase spitstarief spitstarief systeem systeem - Kosten - (OV) geen alternatief - Privacy - Onzekerheid - Onrechtvaardig - Beveiliging - Ongelijkheid - Niet effectief - Kwetsbaar - Stijgende MRB Ruigrok | NetPanel
 20. 20. CLUSTERING LEDEN Ruigrok | NetPanel
 21. 21. VRAGEN? Ruigrok | NetPanel

×