What do You Think of Amsterdam? - Ruigrok | NetPanel

1,747 views

Published on

Online onderzoek onder buitenlandse bezoekers en bewoners over de waardering van Amsterdam

Published in: Travel, Entertainment & Humor
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes

 • Beste Willem,

  Dit rapport kreeg ik in de nieuwsbrief van onderzoeksbureau Ruigrok - leuk om te zien hoe expats over Amsterdam denken...

  Mariet
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
84
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

What do You Think of Amsterdam? - Ruigrok | NetPanel

 1. 1. What do you think of Amsterdam? 2009 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving / waardering van de stad Amsterdam Fernando McDougal MSc drs. Sandra van Os Amsterdam, oktober 2009
 2. 2. What do you think of Amsterdam? 2009 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving / waardering van de stad Amsterdam Fernando McDougal MSc drs. Sandra van Os Amsterdam, oktober 2009
 3. 3. 3 INHOUDSOPGAVE VOORAF OPZET EN UITVOERING 06 RESPONDENTENPROFIEL 08 RESULTATEN NIEUW GEWORVEN PANELLEDEN 10 EXPATS 16 BUITENLANDSE BEZOEKERS 33 ALLE RESPONDENTEN 43 CONCLUSIES CONCLUSIES 47 ONZE VISIE 50 BIJLAGEN TABELLEN OPEN ANTWOORDEN Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 4. 4. 4 VOORAF Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 5. 5. 5 Illustraties feiten en cijfers over de waardering van de stad Amsterdam Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 6. 6. 6 OPZET EN UITVOERING (1) Doel van het onderzoek Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de mate waarin buitenlandse bezoekers en expats de stad Amsterdam beleven en waarderen. Uitvoering Het onderzoek is via een online vragenlijst (41 vragen) uitgevoerd en de datacollectie heeft gelopen van 19 maart tot en met 12 mei 2009. Panel Het Amsterdam advisory panel (n=427) bestaat uit: expats, toeristen, zakelijke bezoekers en internationale studenten. • Het panel is als volgt opgebouwd: • De respondenten van het vorige (eerste) onderzoek zijn uitgenodigd deel te nemen aan het panel. Hier hebben 154 van de 678 respondenten gehoor aan gegeven. De selectiecriteria voor deelname aan het panel zijn aangescherpt. Toeristen die het afgelopen jaar niet in Nederland zijn geweest (en voorlopig niet komen) kunnen niet meer deelnemen. • Daarnaast is het panel aangevuld met nieuwe panelleden (n=273), geworven via websites zoals www.expatica.com en www.iamsterdam.com. Steekproef Voor dit onderzoek zijn respondenten benaderd die lid zijn van het Amsterdam Advisory Panel en panelleden die aan het eerste onderzoek hebben deelgenomen, maar zich niet hebben aangemeld. In totaal hebben 378* respondenten aan het onderzoek deelgenomen. Daarvan zijn 225 respondenten lid van het Amsterdam Advisory Panel en 153 respondenten zijn geen lid (maar hebben deelgenomen aan het eerste onderzoek). * Bij een steekproefgrootte van n=378 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 5,0%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 45% en de 55% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95% is de afwijking nog maar 2,2%. Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 7. 7. 7 OPZET EN UITVOERING (2) Werving panelleden De meeste panelleden zijn geworven via de websites: Expatica.com (53%, n=144), DutchNews (19%, n=61) en Iamsterdam.com (20%, n=54). De overige 8% zijn via andere kanalen geworven. Bij specifieke vragen over nieuwsgaring en de campagne Iamsterdam is het belangrijk dit in het achterhoofd te houden. Wat betreft de bekendheid kan dit een vertekend beeld geven. Rapportage De resultaten in dit rapport zijn uitgesplitst naar expats en internationale bezoekers (toeristen, zakelijke bezoekers en internationale studenten). Aangezien de expats de grootste groep zijn, wordt hier de nadruk op gelegd in dit rapport. Het aantal zakelijke bezoekers (n=20) en internationale studenten (n=16) is te laag om apart uitspraken over te doen. Deze resultaten zijn terug te vinden in de tabellen, maar worden niet meegenomen in de rapportage. Als we het over de totale groep toeristen, zakelijke bezoekers en internationale studenten hebben, dan wordt in het rapport gesproken over (internationale) bezoekers. Wanneer er sprake is van relevante verschillen (**) tussen verschillende type respondenten (geslacht, leeftijd of de vorige meting) wordt hier melding van gemaakt. De vergelijking met de vorige meting staat in de tekst bij de grafiek. De vergelijking op basis van leeftijd en geslacht volgt aan het eind van beide hoofdstukken (expats en bezoekers). ** Hiervoor zijn verschillende significantietoetsen toegepast (afhankelijk van het meetniveau van de variabele): chikwadraattoets, t-toets, anova met post-hoc test. Significant betekent niet op toeval berustend. Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 8. 8. 8 RESPONDENTENPROFIEL Expats Zakelijke Bezoekers Toeristen Internationale studenten (n=220) (n=20) (n=122) (n=16) Aandeel onderzoek 56% 5% 34% 5% Geslacht Man 51% 80% 70% 69% Vrouw 49% 20% 30% 31% Gemiddelde leeftijd 41 jaar 47 jaar 42 jaar 26 jaar Leeftijdsgroepen • t/m 29 jaar • 12% • 0% • 18% • 81% • 30 t/m 40 jaar • 46% • 35% • 32% • 13% • ouder dan 40 jaar • 42% • 65% • 50% • 6% Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 9. 9. 9 RESULTATEN: NIEUW GEWORVEN PANELLEDEN Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 10. 10. 10 ASSOCIATIES AMSTERDAM Huidige associaties De spontane associaties die respondenten op dit momente hebben bij Amsterdam, zijn: • Beautiful • Canals • Relaxed/relaxing • Art • Bicycle/Bicycling • Culture • Dirty • Exciting • Free(dom) • International De associaties die men heeft met Amsterdam zijn gelijk aan de vorige meting. Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 11. 11. 11 WELKOMSGEVOEL Meer dan een derde voelt zich zeer welkom Ruim twee derde van de nieuw geworven panelleden (68%) geeft aan zich ‘(very) welcome’ te voelen in Amsterdam. On a scale of 1 to 5, how welcome did you feel in Amsterdam? Basis: Allen - in percentages (n=273) 2% geeft aan zich helemaal niet welkom te © 2009 - Ruigrok | NetPanel voelen in Amsterdam. Vergelijking meting 2007 In 2009 geven minder panelleden aan zich ‘very welcome’ te voelen dan in de meting 2% 11% 18% 31% 37% 1% van 2007 (37% versus 48%). Dit kan verklaard worden doordat een grote hoeveelheid nieuw geworven panelleden uit expats bestaat. Expats zijn kritischer over de stad Amsterdam dan toeristen. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Not at all welcome (1) (2) (3) (4) Very welcome (5) Don't know Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 12. 12. 12 I AMSTERDAM Bekendheid I amsterdam campagne hoog Bijna driekwart van alle respondenten (74%) kent de I amsterdam campagne. Als we de respondenten die via iamsterdam.com zijn geworven buiten Are you familiar with the I amsterdam campaign? Basis: Allen - in percentages (n=273) beschouwing laten, dan is dit percentage © 2009 - Ruigrok | NetPanel nagenoeg gelijk (73%). No 26% Vergelijking meting 2007 In de vorige meting kende 63% de campagne. Dit is opvallend omdat in de vorige meting een groter deel van de respondenten geworven is via de website Iamsterdam.com (37% versus 20%). Yes 74% Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 13. 13. 13 I AMSTERDAM.COM iamsterdam.com niet bekend bij iedereen De site Iamsterdam.com wordt door ruim de helft van de nieuw geworven panelleden als ‘(very) positive’ (56%) beoordeeld. Een vijfde (22%) geeft aan de site niet te kennen. On a scale of 1-5, what is your overall opinion regarding the site http://www.iamsterdam.com Basis: Allen - in percentages (n=273) © 2009 - Ruigrok | NetPanel Vergelijking meting 2007 Wat betreft de beoordeling van de website Iamsterdam.com zijn er geen significante verschillen ten opzichte van de meting in 2007. 1% 2% 19% 31% 25% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% very negative(1) (2) (3) (4) very positive(5) Don't know Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 14. 14. 14 NET PROMOTOR SCORE: ALLEN Net Promotor Score is 43% Op basis van de vraag ‘To what exent would To what extent would you recommend Amsterdam to your (business associates / other people? (Net Promoter Score) you recommend Amsterdam to your business Basis: Allen zonder 'weet niet' - in percentages © 2009 - Ruigrok | NetPanel associaties / other people?’ is de Net 100% Promotor Score (NPS) berekend. De 90% Promotors methodiek van de NPS* onderscheidt drie 80% 47% verschillende groepen respondenten: 70% 58% 56% 57% 60% 86% 50% Neutral Promotors (score 9-10): dit zijn als het ware 40% 33% ambassadeurs voor Amsterdam. 30% 27% 44% 33% 20% Neutrals (score 7-8): deze personen zijn 10% 15% 20% 6% weliswaar tevreden, maar dragen dit over het Detractors 9% 10% 0% algemeen niet heel actief uit. Total (n=270) Expats (n=164) Business visitors Tourists (n=69) International students (n=16) (n=21) Detractors (score 0-6): deze personen hebben NPS: 43% 27% 56% 77% 48% een kritische houding ten aanzien van Amsterdam en bevelen de stad niet snel aan In vergelijking met de vorige meting kunnen anderen. we indicatief (met het oog op de gewijzigde steekproefsamenstelling) concluderen dat de De NPS wordt berekend door het percentage NPS score in 2009 enigszins gelijk is gebleven promotors te verminderen met het aan 2007 (43% versus 41%). Het aantal percentage detractors. Deze score definieert promotors (+4%) is gestegen, het aantal de klantenloyaliteit. detractors (-5%) is enigszins gedaald. Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 15. 15. 15 RESULTATEN: EXPATS Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 16. 16. 16 EXPATPROFIEL (1) Meerderheid expats verlaat Nederland binnen twee jaar De helft van de expats (50%) is de laatste vijf jaar naar Nederland gekomen (tussen 2004- 2009). De andere helft woont er al langer dan Why are you planning to leave the Netherlands? vijf jaar. De meeste expats komen in de Basis: Expats die Nederland willen verlaten - in percentages (n=91) zomermaanden augustus (15%) en september © 2009 - Ruigrok | NetPanel (16%) naar Amsterdam. To move back to my home country 40% Better quality of life 32% Zeven van de tien expats geven aan Climate reasons (e.g. warmer climate, etc.) 30% Nederland uiterlijk in 2010 te verlaten. In For a new cultural experience/to explore other cultures 23% 2009 gaat een derde remigreren en in 2010 To explore the world 22% verlaat twee vijfde (39%) Nederland. De For more rewarding employment 18% exacte maand is bij ongeveer de helft van de For my work 18% expats nog niet bekend. Cost of living (e.g. lower) 16% Standard of living (e.g. higher) 15% Permanent move 12% De belangrijkste redenen om Nederland te For my partner’s work 12% verlaten zijn: ‘to move back to my home Other reason, namely… 12% country’ (40%), ‘better quality of life’ (32%) en 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% vanwege ‘climate reasons’ (30%). Expats die aangeven Nederland te willen verlaten vanwege een beter leefklimaat hebben geen overeenkomst wat betreft demografische kenmerken. Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 17. 17. 17 EXPATPROFIEL (2) In which part of the Amsterdam metropolitan area do you live? Basis: Alle expats - in percentages (n=220) © 2009 - Ruigrok | NetPanel Amsterdam 80% Meeste expats wonen in Amsterdam Amstelveen 5% Zaanstad 1% Een grote meerderheid van de expats (80%) Hoofddorp 1% in het panel woont in de stad Amsterdam. 5% Haarlem 1% van de expats geeft aan in Amstelveen te wonen / verblijven. Naarden Bussum 1% Hilversum 0% Almere 0% Volendam 0% IJmuiden 0% Outside of the Amsterdam metropolitan area 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% . Does/did the city of Amsterdam live up to your expectations? Basis: Expats - in percentages (n=220) Amsterdam voldoet aan verwachtingen © 2009 - Ruigrok | NetPanel Bijna alle expats (92%) geven aan dat de stad Amsterdam ‘absolutely’ of ‘somewhat’ voldoet aan de verwachtingen. Voor ongeveer de helft (48%) voldoet Amsterdam ‘absolutely’ aan de verwachtingen. 7% 44% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Do not know Not at all Somewhat Absolutely Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 18. 18. 18 ASSOCIATIES AMSTERDAM (1) Amsterdam de stad van de grachten Een ruime meerderheid (93%) van de expats associeert Amsterdam met ‘city of canals’. Als we kijken naar de speerpunten van To what extent do you find the following descriptions applicable to Amsterdam? Basis: Expats - in percentages (n=220) Amsterdam Partners dan vindt 41% van de © 2009 - Ruigrok | NetPanel expats ‘creativity’ een passende associatie bij City of canals Compact city / Global village 69% 93% 26% 6% 5% Amsterdam, 23% ‘spirit of commerce’ en 27% Diversity 63% 35% 3% Inhabitants speak your language 65% 27% 8% vindt de beschrijving Amsterdam ‘business Artistic city 55% 40% 4% city’ passend. Liveable city City of events 48% 58% 43% 34% 8% 8% 1% Residential city 47% 43% 10% Creativity 41% 49% 8% 2% Vergelijking meting 2007 Night life Level of education 28% 37% 51% 53% 7% 6% 5% 13% Een aantal associaties vindt men in de meting Sex, drugs and rock & roll Business city 27% 31% 48% 58% 15% 11% 6% 4% van 2007 meer ‘absolutely’ van toepassing Spirit of commerce 23% 54% 19% 4% dan in de meting van 2009. Het betreft hier Innovation 22% 58% 18% 2% Shopping city 22% 53% 25% 0% de associaties: night life (50% versus 37%), Hospitality City of diamonds 14% 10% 34% 51% 39% 35% 17% 1% sex, drugs and rock & roll (44% versus 31%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% en shopping city (32% versus 22%). absolutely somewhat not at all do not know Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 19. 19. 19 ASSOCIATIES AMSTERDAM (2) To what extent do you find the following descriptions applicable to Amsterdam? Basis: Expats - in percentages (n=220) © 2009 - Ruigrok | NetPanel City of canals 100% City of diamonds Compact city / Global village 90% Hospitality 80% Inhabitants speak your language 70% 60% Innovation 50% Diversity 40% 30% Shopping city 20% Liveable city 10% 0% Spirit of commerce Artistic city Business city City of events Level of education Residential city Sex, drugs and rock & roll Creativity Night life Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 20. 20. 20 BELEVING AMSTERDAM (1) Expats bevelen aan Amsterdam te bezoeken Een ruime meerderheid (88%) van de expats zou Amsterdam aanbevelen als ‘place to visit’. Bijna de helft van de expats (49%) kan Would you recommend Amsterdam to others as, ... Amsterdam aanbevelen aan zakenpartners of Basis: Expats - in percentages (n=220) andere mensen als ‘a location for © 2009 - Ruigrok | NetPanel conventions’. a place to visit? 88% 3% 7% Meer dan een vijfde (21%) van de expats geeft aan Amsterdam niet aan te bevelen als ‘a business location’. Redenen die hiervoor worden gegeven, zijn: de bureaucratie, de a location for conventions? 49% 12% 13% 26% kosten, slecht openbaar vervoer en de belastingen. Vergelijking meting 2007 a business location? 39% 21% 15% 25% Er zijn geen significante verschillen ten opzichte van de meting in 2007. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Yes, because No, because Maybe, because Don't know Zoals op pagina 14 te lezen is, kent de stad Amsterdam onder de expats 47% promotors en 20% detractors. De NPS komt hierbij op 27%. Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 21. 21. 21 BELEVING AMSTERDAM (2) Meeste tevredenheid over Schiphol Airport en musea Het meest tevreden zijn de expats over ‘Schiphol Airport’ (gemiddeld 4,4) en ‘museums’ (4,3). Overall, to what extent are/were you satisfied with the following services? Basis: Expats - in percentages © 2009 - Ruigrok | NetPanel Ook is men in grote mate tevreden over Schiphol Airport (n=219) 4,4 ‘transport by train’ (4,0), ‘the number of Museums (n=217) 4,3 tourist attractions (4,0), ‘cafes’ (3,9) en Transport by train (n=220) The number of tourist attractions (n=213) 4,0 4,0 ‘festivals’ (3,9). Cafes (n=218) 3,9 Festivals (n=204) 3,9 Cinemas (n=211) 3,8 Andere vormen van transport worden minder Transport by bus (n=193) 3,8 positief beoordeeld. Met is met name Restaurants (n=220) 3,7 Transport by boat (n=155) 3,6 ontevreden over het transport via ‘taxi’ (2,6), Theatres (n=181) 3,5 ‘car’ (2,9) en ‘transportprices’ (3,1). Hotels (n=174) 3,4 Shops (n=219) 3,3 Transport prices (n=220) 3,1 Transport by car (n=179) 2,9 Vergelijking meting 2007 Transport by taxi (n=211) 2,6 De ‘shops’ worden in de meting van 2009 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 minder goed beoordeeld dan in de meting van 2007 (3,3 versus 3,5). Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 22. 22. 22 INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM (1) Which specialised internet site is / was your main source of information? Basis: Expats die gespecialiseerde nieuwssites lezen - in percentages (n=97) © 2009 - Ruigrok | NetPanel www.expatica.com belangrijkste site voor informatie Other websites, namely… 4% www.dutchnews.nl 12% De belangrijkste informatiebron voor expats die gespecialiseerde nieuwssites lezen is www.iamsterdam.com www.expatica.com. Een kanttekening hierbij 11% is dat 53% van de nieuw geworven panelleden via de website expatica.com komt. Een trip naar Amsterdam? www.expatica.com 73% Voor een overgrote meerderheid (77%) is When you were planning your trip to Amsterdam, where did you find information internet de informatiebron als men een trip about the city? Basis: Expats - in percentages (n=220) naar Amsterdam organiseert. Hier komt de © 2009 - Ruigrok | NetPanel trend van het groeiend belang van internet Friends, family, acquaintances als informatie bron goed naar voren. 63% and business associates Internet sites, such as: 39% Voor 63% van de expats zijn ‘friends, family, Official site of Amsterdam 38% (www.amsterdam.nl) acquaintances and business associates’ de belangrijkste bron voor informatie over de Specialised organisations 12% stad. Bijna een op de drie expats noemt Nowhere 9% internet of de site amsterdam.nl als informatiebron. Andere bronnen zijn blogs en Travel agency 4% reisboeken en –gidsen. Other,... 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 23. 23. 23 INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM (2) Gespecialiseerde Engelstalige sites de belangrijkste informatiebron Voor veel expats (44%) zijn gespecialiseerde Engelstalige sites zoals; www.dutchnews.nl, www.iamsterdam.com en www.expatica.com de belangrijkste informatiebron voor During your stay in Amsterdam, what is/was your most important source of informatie over de stad. Ook hierbij moeten information about the city? Basis: Expats - in percentages (n=220) we een kanttekening plaatsen dat een groot © 2009 - Ruigrok | NetPanel deel van de panelleden geworven zijn via Specialized internet sites (English) such as www.dutchnews.nl, 44% www.iamsterdam.com and www.expatica.com deze kanalen. I don’t/didn’t need any information 11% Local Amsterdam newspapers (English) 9% Bij ‘other’ noemt men Nederlandse kranten Tourist office/Tourist information center 6% zoals het Parool, Nederlandse internetsites en magazines: I have learned Dutch in the Specialized Amsterdam magazines (English) such as Rush on 4% Amsterdam meantime. International newspapers 3% Other, ... 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 24. 24. 24 INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM (3) What information do/did you get from your most important source of information? Basis: Expats met informatiebehoefte - in percentages (n=196) © 2009 - Ruigrok | NetPanel Expats lezen vooral over algemene informatie over het leven in Amsterdam Naast informatie over het leven in Amsterdam Local news 29% ‘basic information on life in Amsterdam’ 37%, Basic information on life in Amsterdam informeert ongeveer een op de drie expats 37% zich over ‘local cultural news/events’ (34%) en local news’ (29%). Local cultural news/events 34% Het digitale nieuws van expatica.nl meest gelezen Do/did you read (digital) English-language newspapers in Amsterdam? Yes, which of Van de expats die Engelstalige (digitale) the following? Basis: Expat die engelstalige (digitale) kranten lezen - in percentages (n=175) kranten lezen (n=174) worden Expatica.nl en © 2009 - Ruigrok | NetPanel Amsterdam Weekly het meest gelezen. www.expatica.com 77% Gevolgd door Time Out (26%) en de International Herald Tribune (25%). Amsterdam Weekly 50% Time Out 26% Bij de categorie ‘other’ worden nog genoemd: International Herald Tribune 25% The New York Times, The Times, The Guardian Financial Times 19% en Dutch news. Wall Street Journal Europe 13% USA Today 9% Other, … 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 25. 25. 25 INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM (3) How important is it for you to have a place where you can meet with other expats and Dutch business people? Basis: Expats zonder 'weet niet' - in percentages (n=211) © 2009 - Ruigrok | NetPanel Men hecht belang aan een ontmoetingsplek De helft van de expats geeft aan (50%) het ‘(very) important’ te vinden dat er een ontmoetingsplek is waar men expats en Nederlandse zakenmensen kan ontmoeten. 15% 35% 30% 20% Expats ouder dan 40 jaar hebben het minste behoefte aan een plaats waar ze andere expats of ‘Dutch business people’ kunnen ontmoeten. Het lijkt er dus op dat met name jonge 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (wellicht recent gevestigde) expats behoefte Not important at all Not very important Important Very important hebben aan contact met andere expats. Could you please indicate how you feel about the following statement: A quality source of Dutch news is important to help me feel at home Basis: Expats - in percentages (n=220) © 2009 - Ruigrok | NetPanel Dutch news is belangrijk om zich thuis te voelen Indifferent 22% Bijna driekwart van alle expats is het eens met de stelling: ‘A quality source of Dutch news is important to help me feel at home’. Slechts 3% is het oneens met deze stelling. Disagree 3% Agree 75% Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 26. 26. 26 TEVREDENHEID Expats kritisch ten opzichte van informatieverstrekking Expats zijn over het algemeen niet tevreden over het ‘support’ dat ze krijgen. Relatief het meest tevreden zijn zij over over het verkrijgen van informatie over ‘work permits’ On a scale of 1-5, how satisfied are you with the support you received with regard to (3,1), het minst tevreden is men over het ... Basis: Expats - in percentages verkrijgen van informatie over ‘housing’ (2,6). © 2009 - Ruigrok | NetPanel obtaining a work permit (n=141) 3,1 Vergelijking meting 2007 Men is nu minder tevreden dan in de meting obtaining information about leisure possibilities (n=189) 3,0 van 2007 over ‘obtaining leisure possibilities’ (3,0 versus 3,3). obtaining a residence permit 3,0 (n=183) obtaining information about 2,8 education (n=133) obtaining information about 2,6 housing (n=185) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 27. 27. 27 AMSTERDAM IN VERGELIJKING MET ‘THUISHAVEN’ On a scale of 1-5, how would you rate the city of Amsterdam in comparison with your hometown in the following areas? Basis: Expats - in percentages © 2009 - Ruigrok | NetPanel Recreatie het positiefst beoordeeld Recreation (n=176) 3,6 In vergelijking met de stad waar men vandaan komt, scoort Amsterdam met name positief Business associations (n=121) 3,4 op het gebied van ‘recreation’ (3,6). Sports (n=151) 3,3 Cleanliness (n=177) 3,3 Childcare (n=80) 3,2 Housing (n=174) 2,8 Politeness (n=177) 2,3 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Expats verdeeld over de wet- en regelgeving On a scale of 1-5, what is your opinion of the rules and regulations in Amsterdam and the manner in which they are issued and enforced? Basis: Expats zonder 'weet niet' - in percentages (n=208) De meningen over de wet- en regelgeving © 2009 - Ruigrok | NetPanel lopen uiteen. Zo is 10% ‘very positive’ over de wet- en regelgeving en 18% ‘very negative’. Expats die aangeven ‘very negative’ te zijn hebben geen overeenkomst wat betreft 18% 23% 25% 24% 10% demografische kenmerken. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Very negative(1) (2) (3) (4) Very positive(5) Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 28. 28. 28 EXPATS Amsterdam niet behulpzaam volgens expats Aan alle expats is gevraagd in hoeverre de HR van het bedrijf of de stad Amsterdam ze heeft ondersteund of geholpen. Hieruit blijkt dat bijna de helft van de expats (48%) zich helemaal niet ondersteund of geassisteerd Did you receive any assistance or support from... heeft gevoeld door hun HR-afdeling: Did you Basis: Expats - in percentages (n=220) © 2009 - Ruigrok | NetPanel receive any assistance or support from your company’s HR Department? 8% geeft aan ‘a lot’ hulp van ze te hebben ontvangen. your company’s HR 8% 16% 28% 48% Department? Een grote meerderheid (89%) geeft aan geen hulp te hebben gehad van de stad. Met name expats ouder dan 40 jaar geven aan geen hulp te hebben ontvangen van hun the city of Amsterdam with arrangements for your stay in 4% 6% 89% HR-afdeling of de stad Amsterdam. Wellicht the city? dat zij gevestigd zijn in Amsterdam in tijden dat dit minder goed geregeld was. Daarnaast kan het mogelijk zijn dat zij minder hulp nodig A lot 0% 10% 20% 30% Some 40% 50% 60% A little 70% 80% 90% None 100% hebben en daardoor geen beroep hebben gedaan op eventuele hulp. Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 29. 29. 29 HET EXPAT CENTER Het Expat Center bekend bij meer dan een kwart van de expats, maar wordt (nog) niet gebruikt Van alle expats is meer dan een kwart (26%) op de hoogte van het Expat Center op de Zuidas in Amsterdam. Have you ‘used’ the Expat Center in Amsterdam? Basis: Expats bekend met Expat Center - in percentages (n=57) © 2009 - Ruigrok | NetPanel Yes 9% Van alle expats die bekend zijn met het Expat Center (26%) in Amsterdam blijkt dat bijna een tiende (9%, n=5) gebruik heeft gemaakt van het Expat Center. Sterk indicatief kan berekend No worden dat dit expats zijn die gemiddeld 3 jaar 91% in Nederland wonen (niet-gebruikers wonen gemiddeld 6 jaar in Nederland). Uit onderzoek van Ruigrok | NetPanel in opdracht van het Expat Center blijkt dat het Expat Center goed gewaardeerd wordt (7,7). Er ligt nog een grote potentie voor Het Expat Center. Het is belangrijk dat de bekendheid van het Expat Center vergroot wordt. Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 30. 30. 30 DOELGROEPVERSCHILLEN EXPATS (1) DOELGROEPVERSCHILLEN - GESLACHT • Voor meer vrouwen dan mannen voldoet de stad Amsterdam ‘absolutely’ aan de verwachtingen (55% versus 41%). • Vrouwen geven vaker dan mannen aan associaties ‘absolutely’ toepasselijk te vinden voor de stad Amsterdam. Dit geldt voor de associaties: City of canals (96% versus 89%), Liveable city (66% versus 50%), City of events (59% versus 37%), Creativity (50% versus 34%) en Innovation (28% versus 16%). • Meer mannen dan vrouwen zouden Amsterdam niet aanbevelen als ‘business location’ (29% versus 12%). Vrouwen geven vaker aan het niet te weten. Meer vrouwen dan mannen zouden de stad Amsterdam aanbevelen als ‘location for conventions’ (56% versus 42%). • Vrouwelijke expats zijn positiever dan mannelijke expats over: festivals (4,0 versus 3,7) en het aantal toeristen attracties (4,2 versus 3,9). • Mannen zijn vaker dan vrouwen geïnteresseerd in ‘local news’ (36% versus 22%). • Meer vrouwen dan mannen hebben behoefte aan een plek waar ze andere expats en zakelijke bezoekers kunnen treffen (27% versus 14%). • Vrouwelijke expats zijn positiever dan mannelijke expats over zakelijke relaties (3,7 versus 3,2), recreatie (3,8 versus 3,5) en de mate waarin de stad opgeruimd is (3,6 versus 3,0). • Meer mannen dan vrouwen geven aan ‘very negative’ te staan tegenover de manier waarop regel- en wetgeving in de stad Amsterdam wordt gehandhaafd (26% versus 10%). Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 31. 31. 31 DOELGROEPVERSCHILLEN EXPATS (2) DOELGROEPVERSCHILLEN - LEEFTIJD • Expats in de leeftijd van 30 tot en met 40 jaar geven vaker dan expats ouder dan 40 jaar aan voor ‘for my work’ (27% versus 3%) en ‘standard of living’ (24% versus 6%) weg te gaan uit Nederland. • Meer expats in de leeftijd van 30 tot en met 40 jaar dan expats ouder dan 40 jaar geven aan dat de stad Amsterdam ‘absolutely’ aan hun verwachtingen voldoet (57% versus 40%). • Expats in de leeftijd van 30 tot en met 40 jaar geven vaker dan expats in de leeftijd van 40 jaar en ouder aan associaties ‘absolutely’ toepasselijk te vinden voor de stad Amsterdam. Dit geldt voor de associaties: Liveable city (65% versus 51%) en Residential city (57% versus 40%) . • Meer expats van 40 jaar en ouder dan expats tussen de 30 tot en met 40 jaar hebben behoefte aan een plek waar ze andere expats en zakelijke bezoekers kunnen treffen (24% versus 10%). Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 32. 32. 32 RESULTATEN: BUITENLANDSE BEZOEKERS Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 33. 33. 33 BEZOEKREDENEN Sex, drugs and rock & roll belangrijkste reden om Amsterdam te bezoeken Gemiddeld bezoeken zakelijke bezoekers en toeristen Amsterdam ruim twee keer per jaar. De belangrijkste reden voor zakelijke What is/was your most important reason for visiting Amsterdam? Basis: Zakelijke bezoekers en toeristen - in percentages (n=142) bezoekers en toeristen om Amsterdam te © 2009 - Ruigrok | NetPanel bezoeken is: ‘sex, drugs and rock & roll’ Sex, drugs and rock & roll 19% (19%). Museums 16% Business appointment 8% Daarnaast worden ‘museums’ (16%) en Canals 4% ‘business appointment’ (8%) genoemd als Stop-over while in transit to another destination 4% redenen om Amsterdam de bezoeken. Shopping 3% A 3% Congress/Seminar/Fair/Convention Bij anders, namelijk noemt men: bezoek aan Education 1% vrienden, toeristische redenen en een Red Light District 1% combinatie van verschillende redenen. Other, namely 41% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 34. 34. 34 VERBLIJFPLAATS Drie en vier- sterren hotels zijn meest populair De meeste zakelijke bezoekers en toeristen verbleven bij hun laatste bezoek in een drie of vier- sterren hotel. Where did you stay during your last visit? Basis: Zakelijke bezoekers en toeristen - in percentages (n=142) Minder populair is een verblijfplaats bij familie © 2009 - Ruigrok | NetPanel of vrienden (15%), één of twee sterren hotels (15%) en appartementen (13%). With family or friends 15% Hotel (five stars) 6% Men verblijft in vergelijking met de vorige Hotel (three/four stars) 42% meting iets minder vaak op een camping/hostel (8% versus 3%). Hotel (one/two stars) 15% Apartment 13% Campground/hostel 3% Other, namely 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 35. 35. 35 VERWACHTINGEN AMSTERDAM Amsterdam voldoet aan verwachtingen Voor vier van de vijf bezoekers voldoet Amsterdam ‘absolutely’ aan de verwachtingen. Voor 16% voldoet de stad Amsterdam ‘somewhat’ aan de Does/did the city of Amsterdam live up to your expectations? Basis: Alle bezoekers - in percentages (n=158) verwachtingen. © 2009 - Ruigrok | NetPanel 2% 16% 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Do not know Not at all Somewhat Absolutely Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 36. 36. 36 ASSOCIATIES AMSTERDAM (2) Amsterdam de stad van de grachten Bijna alle bezoekers (96%) vinden de To what extent do you find the following descriptions applicable to Amsterdam? Basis: Alle bezoekers - in percentages (n=158) omschrijving ‘city of canals’ passen bij © 2009 - Ruigrok | NetPanel Amsterdam. City of canals Diversity 84% 96% 16% 4% 0% Artistic city 81% 19% 0% Compact city / Global village 73% 23% 2% Ook de associaties ‘diversity’ (84%), ‘artistic Liveable city Creativity 68% 72% 28% 25% 3% 1% city’ (81%), ‘compact city’ (73%) en ‘liveable Night life 65% 30% 2%3% city’ (72%) worden passend gevonden. City of events 61% 37% 1% Hospitality 61% 33% 4%1% Inhabitants speak your language 67% 20% 12% 1% Level of education 54% 28% 2% 15% Als we kijken naar de speerpunten dan vindt Innovation Shopping city 54% 51% 42% 42% 3%1% 4% 3% 68% van de bezoekers ‘creativity’ een Sex, drugs and rock & roll Spirit of commerce 48% 55% 30% 41% 9% 3% 8% 6% passende associatie bij Amsterdam, 48% Residential city 49% 43% 4% 3% Business city 41% 41% 4% 14% ‘spirit of commerce’ en 41% vindt de City of diamonds 29% 37% 15% 19% beschrijving ‘business city’ passend. absolutely 0% 10% 20% 30% somewhat 40% 50% 60% not at all 70% 80% 90% do not know 100% Vergelijking meting 2007 Men is in de meting van 2009 vaker van mening dan in de meting van 2007 dat de associatie compact city / global village ‘absolutely’ passend is bij de stad Amsterdam (73% versus 56%). Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 37. 37. 37 ASSOCIATIES AMSTERDAM (3) To what extent do you find the following descriptions applicable to Amsterdam? Basis: Alle bezoekers - in percentages (n=158) © 2009 - Ruigrok | NetPanel City of canals 100% City of diamonds Diversity 90% Business city 80% Artistic city 70% 60% Spirit of commerce 50% Compact city / Global village 40% 30% Residential city 20% Liveable city 10% 0% Shopping city Creativity Innovation Inhabitants speak your language Level of education Night life Sex, drugs and rock & roll Hospitality City of events Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 38. 38. 38 BELEVING AMSTERDAM Bezoekers zijn meest tevreden over het aantal toeristische attracties en musea De bezoekers zijn het meest tevreden over ‘museums’ (4,7), ‘the number of tourist attractions’ (4,6), ‘Schiphol Airport’ (4,6) en het transport ‘by train’ (4,5) Overall, to what extent are/were you satisfied with the following services? Basis: Alle bezoekers - in percentages © 2009 - Ruigrok | NetPanel Het transport via ‘taxi’ (3,3) en ‘car’ (3,4) Museums (n=156) 4,7 wordt het minst positief beoordeeld. The number of tourist attractions (n=155) 4,6 Schiphol Airport (n=150) 4,6 Transport by train (n=150) 4,5 Vergelijking meting 2007 Cafes (n=156) 4,5 Festivals (n=126) 4,3 In vergelijking met de meting in 2007 worden Transport by bus (n=122) 4,3 in de huidige meting drie services beter Restaurants (n=156) Shops (n=153) 4,2 4,2 beoordeeld: museums (4,7 versus 4,5), the Hotels (n=140) 4,1 number of tourist attractions (4,6 versus 4,4) Transport by boat (n=108) 4,1 en transport by bus (4,3 versus 4,1). Theatres (n=105) 4,0 Cinemas (n=94) 3,9 Transport prices (n=154) 3,8 Transport by car (n=97) 3,4 Transport by taxi (n=118) 3,3 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 39. 39. 39 INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM (1) Www.amsterdam.nl de belangrijkste informatiebron When you were planning your trip to Amsterdam, where did you find information about the city? Basis: Alle bezoekers - in percentages (n=158) De officiële site van Amsterdam © 2009 - Ruigrok | NetPanel (amsterdam.nl) is voor ruim zeven van de tien Official site of Amsterdam (www.amsterdam.nl) 72% bezoekers (72%) de belangrijkste Friends, family, acquaintances informatiebron. Daarna volgen bronnen als: and business associates 53% ‘friends, family, acquaintances and business Internet sites, such as: 50% associates’ (53%)’ en andere ‘internet sites’ (50%). Andere bronnen die men raadpleegt Specialised organisations 8% zijn gespecialiseerde organisaties, blogs, Travel agency 6% reisboeken en –gidsen. Nowhere 1% In 2009 raadpleegt men vaker dan in 2007 de Other,... 18% website Amsterdam.nl (72% versus 52%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andersom raadpleegt men in 2007 vaker een travel agency dan in 2009 (18% versus 6%). Which specialised internet site is / was your main source of information? Basis: Alle bezoekers die gespecialiseerde nieuwssites raadplegen - in percentages (n=48) © 2009 - Ruigrok | NetPanel www.iamsterdam.com belangrijke nieuwssite Other websites, namely… 8% Van de n=48 bezoekers die gespecialiseerde www.dutchnews.nl 15% nieuwssites raadplegen raadpleegt 52% meestal de www.holland.com 13% www.expatica.com 13% www.iamsterdam.com Ruigrok | NetPanel - oktober 2009 52%
 40. 40. 40 DOELGROEPVERSCHILLEN BUITENLANDSE BEZOEKERS (1) DOELGROEPVERSCHILLEN - GESLACHT • Voor meer mannen dan vrouwen voldoet de stad Amsterdam ‘absolutely’ aan de verwachtingen (86% versus 72%). • Mannen geven vaker dan vrouwen aan associaties ‘absolutely’ toepasselijk te vinden voor de stad Amsterdam. Dit geldt voor de associaties: City of canals (98% versus 91%), Compact city / Global village (79% versus 59%) en Sex, drugs and rock & roll (63% versus 35%). Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 41. 41. 41 DOELGROEPVERSCHILLEN BUITENLANDSE BEZOEKERS (2) DOELGROEPVERSCHILLEN - LEEFTIJD • Meer buitenlandse bezoekers in de leeftijd van 30-40 jaar en 40 jaar en ouder dan bezoekers tot en met 29 jaar geven aan dat de stad Amsterdam ‘absolutely’ aan hun verwachtingen voldoet (88% en 85% versus 66%). • Bezoekers in de leeftijd tot en met 29 jaar zijn vaker dan bezoekers van 30-40 jaar oud van mening dat spirit of commerce ‘absolutely’ van toepassing is voor de stad Amsterdam (63% versus 40%). Bezoekers van 30 jaar en ouder zijn weer vaker van mening dat de stad zich kenmerkt als de city of diamonds dan bezoekers tot en met 29 jaar (33% versus 14%). • Bezoekers in de leeftijd 30-40 jaar beoordelen de restaurants positiever dan bezoekers tot en met 29 jaar (4,4 versus 3,9). • Bezoekers ouder dan 40 jaar beoordelen de musea beter dan jongeren tot en met 29 jaar (4,8 versus 4,4). Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 42. 42. 42 ALLE RESPONDENTEN Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 43. 43. 43 SUGGESTIES VOOR DE STAD AMSTERDAM Suggesties vooral betrekking op serviceaspecten De suggesties die respondenten gegeven hebben voornamelijk betrekking op het gebrek aan vriendelijkheid en beleefdheid, de slechte service in winkels en de gastvrijheid. Ook wordt vaak aangegeven dat Amsterdam opgeruimd moet worden: Clean up the grafitti and get rid of the pushers! en Clean up the dog shit. Er is behoefte aan informatie in het Engels: Inform new residents in English about local laws and what fines are enforcable regarding the everyday life; recycling, noise pollution, medical insurance rules etcetera. Andere suggesties gaan over het openbaar vervoer, taxi's, het parkeerbeleid en de hoeveelheid regels en wetten. Ook uit onderzoek van Welcome blijkt dat suggesties waarmee de stad Amsterdam zich positiever kan profileren met name betrekking heeft op de vriendelijk, beleefdheid, gastvrijheid en servicevoorziening in winkels. Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 44. 44. 44 FUN QUESTIONS Om onderzoek leuker te maken voor respondenten hebben we een aantal ‘fun’-kennisvragen getoond over de stad Amsterdam, waarbij men aan het einde van de vragenlijst de goede antwoorden kon zien (en wat de andere respondenten geantwoord hebben). Hierbij de resultaten: How many bikes are there Amsterdam? Basis: Allen - in percentages (n=374) How long is the North / South metro line that is currently under construction in © 2009 - Ruigrok | NetPanel Amsterdam? Basis: Allen - in percentages (n=347) 200,000 (onjuist) © 2009 - Ruigrok | NetPanel 5% 18.3 kilometers (onjuist) 5.4 kilometers (onjuist) 550,000 (juist) 16% 15% 21% 1,000,000 (onjuist) 42% 9.7 kilometers (juist) How many seats does the Amsterdam ArenA have? 32% Basis: Allen - in percentages (n=374) 13.6 kilometers (onjuist) © 2009 - Ruigrok | NetPanel 850,000 (onjuist) 37% 32% 30,420 (onjuist) 9% 51,628 (juist) 31% 38,293 (onjuist) 20% 46,730 (onjuist) 40% Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 45. 45. 45 FAVORIETE NEDERLANDSE BEKENDHEID De koningin de meest favoriete Nederlandse bekendheid Op de vraag: Who is your favourite Dutch celebrity? geven de meeste respondenten aan geen favoriete Nederlandse bekendheid te hebben of te kennen. De Top 3 bestaat uit: 1. Koningin Beatrix 2. DJ Tiësto 3. Job Cohen Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 46. 46. 46 CONCLUSIES Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 47. 47. 47 CONCLUSIES Expats en toeristen als aparte subgroepen In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van de tweede meting onder het Amsterdam Advisory Panel. Van alle groepen respondenten zijn de expats en toeristen in voldoende mate vertegenwoordigd om betrouwbare uitspraken over te doen. De resultaten van de zakelijke bezoekers en internationale studenten zijn te indicatief om apart mee te nemen in de rapportage, maar deze zijn wel in het tabellenboek opgenomen. Omdat de waardering en beleving tussen expats en toeristen zodanig van elkaar verschilt, hebben we er voor gekozen de resultaten van deze groepen uit elkaar te trekken. De datacollectie voor dit onderzoek heeft in het voorjaar van 2009 plaatsgevonden en er zijn in totaal 378 online vragenlijsten ingevuld , waarvan 56% door expats en 34% door toeristen. Amsterdam nog steeds in trek Bij de gehele groep wordt Amsterdam positief beleefd. De genoemde associaties zijn mooi, grachten en relaxed en vrijwel iedereen voelt zich welkom in de stad. Dit strookt met de resultaten van het Welcome-onderzoek, waarbij de bezoeker gemiddeld een 8,2 geeft. I Amsterdam bekend en gewaardeerd Bijna driekwart van de totale groep is bekend met de campagne I Amsterdam, dit is een stijging ten opzichte van de vorige meting. Bij de vorige meting was 37% van de respondenten via I Amsterdam de vragenlijst ingekomen, bij deze meting was dat 20%. Ook zonder de respondenten die via I Amsterdam zijn binnengekomen is de bekendheid met de campagne hoog (73%). De site Iamsterdam.com wordt door ruim de helft van de nieuw geworven panelleden (zeer) positief beoordeeld. Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 48. 48. 48 CONCLUSIES Net Promotor Score is gemiddeld gelijk gebleven Voor de totale groep is de NPS 43%. De toeristen trekken dit gemiddelde op (77%) en de expats halen dit gemiddelde weer naar beneden (27%). De Expats zijn op alle fronten kritischer dan toeristen in hun beleving van Amsterdam. Kansen bij expats Expats vinden de associaties zakenstad en koopmansgeest minder goed bij de stad passen dan creativiteit, ze zien de stad vooral als een stad van grachten, een compacte stad en een diverse stad. Een ruime meerderheid van de expats beveelt anderen aan om Amsterdam te bezoeken, maar een veel kleinere groep beveelt de stad aan als vestigingslocatie of als plek voor congressen. De belangrijkste drempels zijn de bureaucratie, kosten, slecht openbaar vervoer en belastingen. Het meest tevreden zijn expats over Schiphol, de meeste kritiek is er op het transport (taxi, auto's en kosten transport). De vernieuwde site Iamsterdam.com kan een belangrijke rol spelen in de informatiebehoefte van expats. Naast hun eigen netwerk is internet de belangrijkste bron van informatie. Naast informatie over het leven in Amsterdam is specifieke informatie gewenst. Expats zijn tevreden over het verkrijgen van informatie over werkvergunningen, maar het minst tevreden over huisvesting. Om je in Amsterdam thuis te voelen blijkt Nederlands nieuws ook belangrijk te zijn. Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 49. 49. 49 CONCLUSIES De helft van de expats geeft aan behoefte te hebben aan een plek waar zij andere expats en zakelijke bezoekers kunnen ontmoeten. De meeste expats hebben geen hulp ervaren van de stad Amsterdam bij hun komst naar de stad. Het Expat Center voorziet in de behoefte, maar er ligt nog een enorme potentie voor het Expat Center; slechts een kwart van de expats is bekend met het Expat Center. Wanneer ze wel ervaring hebben, zijn ze erg tevreden, blijkt uit eerder onderzoek (rapportcijfer 7,7). Toeristen zijn blij Sex, drugs en rock & roll blijken voor toeristen nog steeds de belangrijkste reden om Amsterdam te bezoeken. Ze verblijven meestal in 3 en 4 sterren hotels en de stad voldoet aan hun verwachtingen. Toeristen zijn het meest tevreden over musea, het aantal toeristische attracties en Schiphol. Relatief het minst tevreden zijn de toeristen over taxi's en vervoer per auto. Over de hele linie zijn toeristen veel positiever dan expats. Suggesties ter verbetering van de beleving van Amsterdam liggen op het gebied van beleefdheid, service en gastvrijheid (de pijlers van Welcome). Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
 50. 50. 50 ONZE VISIE Het vervolg De afgelopen 3 jaar zijn we met een veelheid aan partners bezig geweest aan de opbouw en het bevragen van het Amsterdam Advisory Panel. Als we kijken naar een toekomst geloven wij in de waarde van het monitoren van de internationals (expats en internationale studenten). We gaan allereerst inventariseren of het relevant is om gegevens te verzamelen van de zakelijke bezoeker. Voor wat betreft de toeristen zijn wij van mening dat ATCB en Welcome al voldoende resultaten verzamelen. Ruigrok | NetPanel - oktober 2009

×