Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spc final

131 views

Published on

SPC plakatas

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spc final

  1. 1. 8-650-95216 Patyreismurtą?KreipkisįSpecializuotospagalboscentrą (SPC)!Mūsųspecialistaidirbatam,kadpadėtųJums! Mušavadinasinemyli. SUTEIKSIMENEMOKAMĄKVALIFIKUOTĄSOCIALINĘ, PSICHOLOGINĘBEITEISINĘPAGALBĄ; SUTEIKSIMEEMOCINĘPARAMĄ; INFORMUOSIMEAPIEAKTUALIUSĮSTATYMUSIRKITŲ INSTITUCIJŲ TEIKIAMASPASLAUGAS; TARPININKAUSIMEDĖLREIKIAMOSPAGALBOSTEIKIMO; UŽTIKRINSIMEANONIMIŠKUMĄ.UŽTIKRINSIMEANONIMIŠKUMĄ.

×