Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energieambassadeurs een stappenplan

355 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energieambassadeurs een stappenplan

  1. 1. Energieambassadeurs Een stappenplan voor uw eigen project >>Als het om energiebezuinigingen gaat
  2. 2. ‘Mensen moeten zich meer realiseren dat energielasten in de toekomst heel sterk de woonlasten gaan bepalen. Door structureel het energiegebruik omlaag te brengen, gaan ook de woonlasten omlaag’ Marijke Wobben, Agentschap NL Energieambassadeurs Een stappenplan voor uw eigen project 2 Agentschap NL heeft samen met het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer het lesprogramma Energieambassadeurs opgezet. Dit programma bestaat uit een projectaanpak waarbij scholieren of betrokken burgers worden opgeleid tot energieambassadeurs. Deze ambassadeurs adviseren vervolgens wijkbewoners over energiebesparingsmogelijkheden van een woning met behulp van de tool www.verbeteruwhuis.nl. Op een speelse manier wordt zo het bewustzijn over de effecten van woninggebonden energiebesparing op wooncomfort en woonlasten vergroot. Het project is heel goed op allerlei manieren over te nemen, elders op te zetten en in een groter geheel in te voegen. Ook andere ‘leken’ dan scholieren kunnen als energieambassadeurs optreden. Hiervoor is een kort stappenplan samengesteld met handvatten voor het opzetten van zo’n project. Het is een blauwdruk om elders vergelijkbare projecten te beginnen. In 4 stappen De projectaanpak om mensen op te leiden tot Energieambassadeurs bestaat uit vier stappen. 1 Leg een goede theoretische basis en laat de deelnemers een casus uitwerken. 2 Train de sociale en communicatieve vaardigheden, bijvoorbeeld met rollenspellen. Hierdoor komt de theoretische kennis beter in de adviesgesprekken t0t zijn recht. 3 Adviezen geven. De deelnemers passen alle opgedane kennis toe en geven burger energieadvies met behulp van de tool www.verbeteruwhuis.nl. 4 Afronding en evaluatie. Bespreek de behaalde resultaten, praat er samen over en vier de successen.
  3. 3. Stap 1: een goede theoretische basis leggen Om te beginnen krijgen de deelnemers een theoretische basis en leren ze de tool www.verbeteruwhuis.nl gebruiken. • Als voorbereiding krijgen de toekomstige Energieambassadeurs de opdracht om thuis te kijken hoe het zit met het energieverbruik van hun huishouden. • Vervolgens verzorgen deskundigen bijvoorbeeld adviseurs van Agentschap NL, op de eerste dag een les, met daarbij een kennisquiz. Hiermee krijgen de deelnemers inzicht in de vele mogelijkheden van energiebesparing in bestaande woningen en over de website www.verbeteruwhuis.nl. Hierbij staan energiekosten als onderdeel van de woonlasten centraal. Het theoretische deel is verder ondersteund door toelichtende filmpjes van onder andere Milieu Centraal. • In een volgend deel van de les maken de deelnemers een case waarbij ze de website www.verbeteruwhuis. Tip nl gebruiken om een energiebesparend advies te Vertel de lokale wereld over het project. Stuur een geven. De focus ligt dan op het ontdekken van persbericht naar de lokale media, maak gebruik energiebesparingsmogelijkheden die qua investevan (lokaal) bekende personen om het project aan ring en besparing met elkaar in verhouding staan. te kondigen, gebruik social media zoals Twitter en Facebook, plaats berichten op websites en in De case en de kennisquiz kunt u downloaden op de schoolkranten, deel flyers uit, enzovoort. website van Agentschap NL: https://www.agentschapnl.nl/ programmas-regelingen/scholieren-als-energieambassadeurs. ‘Iedereen kan zo’n project starten’ William Gerardu, Agentschap NL 3
  4. 4. Stap 2: sociale en communicatieve vaardigheden trainen 4 Niet iedereen vindt het gemakkelijk om vreemde mensen aan te spreken, laat staan ze te adviseren over energieverbeteringen in hun woning. Daarom is de tweede stap het oefenen en aanscherpen van de sociale en communicatieve vaardigheden van de deelnemers. Zo leren zij de geleerde theorie ook in de praktijk toe te passen. • Een trainer van een bureau (bijvoorbeeld FactorVeermans) kan een aantal rollenspellen verzorgen waarbij de deelnemers in eerste instantie bepalen wat de acteurs zeggen en hoe ze zich gedragen. • Vervolgens nemen de deelnemers zelf deel aan het rollenspel en leren en oefenen ze hoe ze hun verhaal goed kunnen overbrengen aan de bewoners. Tip Laat een wethouder of bekend iemand het project starten. Dit is leuk als inspiratie voor de deelnemers en het vergroot de kans op media-aandacht Tip Maak gebruik van experts uit het werkveld, zoals Agentschap NL, die over de theorie én de praktijk kunnen vertellen. Ook professionals uit de installatie- of bouwwereld weten veel. ‘Duurzaamheid raakt iedereen, ook jongeren. Daarom moeten we ze er al jong bij betrekken en laten zien dat duurzaam gedrag loont’ Rudy Klaassen, Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH), Centrum voor Duurzaamheid
  5. 5. Stap 3: de bewoners adviseren over energiebesparingen Bij stap 3 komt het echte werk aan bod: de deelnemers gaan de wijk in om bewoners adviezen te geven over energiebesparingen. Deze bezoeken kunnen op twee manieren worden geregeld. • Als er sprake is van een grote groep is het een goed idee om de deelnemers in groepjes op te delen en vervolgens de wijk in te sturen en ze bij willekeurige adressen te laten aanbellen. Daarbij is het van belang om goed zichtbaar te zijn in de wijk, bijvoorbeeld met behulp van een stand of speciale caravan. Verder is het verstandig om de actie van tevoren aan te kondigen via verschillende media zoals huis-aan-huisbladen. • Is de groep deelnemers kleiner, dan is het ook mogelijk om de bewoners zich vooraf te laten aanmelden voor een bezoek van de energieambassadeurs. Het is goed om al in een vroeg stadium te beginnen met het werven van deze adressen. Tijdens de wijkbezoeken nemen de deelnemers een laptop of tablet mee waarmee zij met de tool www.verbeteruwhuis.nl kunnen bepalen welke maatregelen bewoners kunnen nemen om hun energieen woonlasten te verlagen en hun comfort te verhogen. De bewoners zijn natuurlijk vrij om zelf te besluiten wat zij met dit advies doen. Tip Geef als eerste een advies aan een bekende. Zo krijg je wat routine met de website en kweek je zelfvertrouwen. Tip Stel een aantal Energieambassadeurs aan als reporter en laat hen via social media als Twitter en Facebook verslag doen van het project. Indien mogelijk: laat ze ook een videoverslag maken dat aan het eind van de week wordt getoond. 5
  6. 6. ‘Ik heb geleerd dat je met beperkte maatregelen veel energie kunt besparen. En dat je met weinig middelen toch uiteindelijk de wereld kunt verbeteren’ leerling. energieambasadeur 6
  7. 7. Stap 4: terugkoppeling Aan het eind van de projectweek komen alle deelnemers weer bij elkaar en worden de resultaten bekendgemaakt, bijvoorbeeld hoeveel energiebesparing er in totaal is geadviseerd. Zo krijgen de deelnemers meteen de resultaten van hun inspanningen te zien. Ook is het mogelijk om een debat te organiseren over het nut van energiebesparing, met bijvoorbeeld een wethouder of (lokale) politicus. Tip Besteed voldoende tijd en aandacht aan de afronding van het project. Communiceer de resultaten. 7 ‘Je krijgt echt veel terug voor je inspanningen’ Lennert Duindam, docent geschiedenis Haarlemmermeer Lyceum
  8. 8. Meer weten? Agentschap NL heeft op haar website een speciale plek ingericht met meer informatie over dit project: https://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/ scholieren-als-energieambassadeurs Daar vindt u dit stappenplan terug en kunt u de case en de kennisquiz downloaden. Ook leest u er ervaringen en tips & trucs. Zelf ook energie besparen Kijk op www.verbeteruwhuis.nl Deze brochure is een uitgave van: Agentschap NL Swentiboldstraat 21 Postbus 17 | 6130 AA Sittard T 088 602 20 00 www.agentschap.nl © Agentschap NL | april 2012 | Publicatienr. 2egow1201sc025

×