Ppt Kontra Repormasyon

17,242 views

Published on

Rebyu: Repormasyon- pagtuligsa sa simbahan ukol sa indulhensiya hanggang sa pagtugon ng simbahang katoliko. Sinamban

Published in: Spiritual, Technology
11 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
704
Comments
11
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ppt Kontra Repormasyon

 1. 1. KONTRA REPORMASYON Mr. Rodel E. Sinamban AP III Teacher Jocson College, Inc. Angeles City
 2. 2. Rebyu
 3. 3. Repormasyon <ul><li>Ito ay tumutukoy sa krisis panrelihiyon na kung saan ibinaling ng mga dating Katoliko ang kanilang paniniwala sa ibang relihiyon o sekta. Sa ibang relihiyon o sekto na ito, pangunahing ipinatupad ang pagsunod sa mga utos sa kasulatan o Bibliya. Binigyang diin din ang pagpapanatili ng malinis at kapuri-puring pagkatao ng kanilang mga miyembro lalo na ang kanilang mga pinuno. </li></ul>
 4. 4. REPORMASYON <ul><li>Ang Repormasyon ay naganap noong ika-16 na siglo at itinuturing na mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Iminulat nito ang mga tao sa tila hindi maiwaksi-waksing ugnayan ng simbahan at ng estado. </li></ul>
 5. 5. Ang mga sumusunod ang sinasabing mga dahilan ng pag-usbong ng repormasyon: 1. Paghina ng kapangyarihan ng mga Santo Papa dahil na rin sa pagtutunggalian ng mga ito sa kapangyarihan at pagpapahayag ng mga kautusan. 2. pagkamulat ng mga tao bunsod ng panahon ng Renaissance. 3. Pagtuligsa ng ilang grupong kabilang sa estado sa kapangyarihan ng Santo Papa at ng simbahan. REPORMASYON
 6. 6. Unang Pinuno ng Repormasyon <ul><li>Dahil na rin sa maraming isyung lumulutang laban sa simbahan, tinuligsa ito ng maraming tao sa lipunan. Pangunahin sa mga ito ang mga sumusunod: </li></ul>
 7. 7. Si John Wycliffe ay isang guro sa Unibersidad ng Oxford. Tinuligsa niya ang kapangyarihan ng Santo Papa at ng mga Obispo. Ayon sa kanya, kinakailangang mamuhay nang simple ang mga pari. Iminungkahi niyang gamitin ng lahat ng tao ang Bibliya bilang gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin rin niya ang Bibliya sa wikang Ingles. Ang mga tagasunod niya ay tinatawag na Lollards.
 8. 8. Isang pari sa Bohemia na naging rektor ng Unibersidad ng Praque. Sinusuportahan ni Hus ang mga aral at mga tuntunin ni John Wycliffe. Tinuligsa niya ang karangyaan ng mga pinuno ng simbahan at ang pagbebenta ng indulhensiya. John Hus
 9. 9. Ang pagtututol niyang ito sa sistema habang namumuhay bilang isang pari sa simbahan ang nagaing naging dahilan upang ipatawag siya sa Konseho ng Contance. Dahil sa hindi niya pagpayag na bawiin ang kanyang mga sinabing di maganda ukol sa simbahan, itinuring siyang erehe at hinatulang mamatay sa pamamagitan ng pagsunog.
 10. 10. <ul><li>Isang mongheng Dominikano na tumuligsa sa labis na karangyaan ng mga maharlikang mamamayan. Dahil sa kanya,napaalis ang Pamilya Medica sa Italya. Ang mga ari-arian ng mayayamang mamamayan ay sinunog. Hindi nagtagal, humina ang impluwensiya ni Savanarola dahil na rin sa ginawa niyang pagtuligsa kay Alexander VI,ang Santo Papa. Siya ay mahatulang mabitay noong 1498 . </li></ul>Girolamo Savanarola
 11. 11. Saint Peter's Basilica Pope Leo X 1514
 12. 12. Johann Tetzel Indulhensiya
 13. 13. Isang mongheng Augustinian na isinilang sa Alemanya. Siya ay nakapagtapos sa Unibersidad ng Erfurt at naging propesor sa Unibersidad ng Wittenberg. Ang unang-una niyang tinuligsa sa simbahan ay ang itinuro nitong konsepto sa mga tao ukol sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Tinuligsa niya ang mga maling panuntunan ng simbahan gaya ng idulhensiya ay sinasabing kabawasan ng kaparusahan sa purgatoryo. Martin Luther
 14. 14. Pilate Stairs
 15. 15. (1517) Ipinalabas niya ang kanyang Ninety-Five Theses na tumutukoy sa 95 puntos laban sa mga gawain at paniniwalang Katoliko. Tinuligsa rin dito ang pang-aabuso ng simbahan sa mga salaping nalilikom nito. Dahil dito, binansagang erehe si Luther. Naging matigas si Luther dahil sa kanyang paniniwalang ang Bibliya ang tunay na batayan ng pananampalataya at hindi ang mga utos ng Santo Papa. Dahil na rin sa Kanyang magaling na pagtatalumpati, maraming taong yumakap sa paniniwalang Lutheranismo.
 16. 16. Address to the Christian Nobility
 17. 17. The Babylonian Captivity of the Church
 18. 19. Charles V Diet of Worms. April 17, 1521
 19. 20. Second Diet of Spires (1529)
 20. 21. Nabahala ang simbahan at itiniwalag si Luther mula sa kanilang hanay. Si Frederick the Wise, ang prinsipe ng Saxony, ang tumulong kay Luther. Itinago niya ito sa kastilyo ng Wartburg. Sa panahon ng pag-iisa at pagmumuni-muni, isinalin ni Luther ang Bibliya sa wikang Aleman. Ito ang naging paraan upang lalong makahikayat ng mga miyembro si Luther.
 21. 22. Martin Luther's room in Wartburg
 22. 23. King Francis of France Diet of Augsburg in 1555
 23. 25. <ul><li>Kahit na ipinagbawal ni Charles V ang pagbabasa sa mga sulat ni Luther, dumami pa rin ang tumuligsa sa simbahan. Ang pagtuligsang ito ay nagsilbing protesta laban sa simbahan, kung kaya’t binansagan ang mga ang mga Lutherano bilang mga Protestante, at ang kilusan ay tinawag na Protestantismo. Hindi nagtagal, lumaganap ang Protestantismo sa Poland, Bohemia, Hungary, Norway, Sweden, Denmark, Finland at maraming bahagi ng Europa. </li></ul>
 24. 28. Ang Protestantismo <ul><li>Ang Alemanya ang unang bansang naging sentro ng Protestantismo. Nang lumaon, lumaganap ang kilusang Protestantismo sa iba’t ibang bansa. Ang mga sumusunod ang ilan sa mga naging tagapagtaguyod nito: </li></ul>
 25. 29. Huldreich Zwingli Si Huldreich Zwingli ang itinuturing na tagapagtatag ng Protestantismo sa Switzerland. Naging panuntunan ni Zwingli ang kalayaan. Para sa kanya, ang Bibliya ang saligan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Hindi siya sumasang-ayon sa debosyon sa mga santo at sa pagbibigay ng malaking kapangyarihan sa Papa. Si Zwingli ay namatay nong 1531 sa isang digmaan sa pagitan ng mga Protestante at Katoliko.
 26. 30. John Calvin Si john Calvin ay isang abogadong Pranses. Siya ay nakapag-aral sa mahuhusay na paaralan. Sa Paris, naimpluwensyahan siya ng mga pilosopiya ni Erasmus. Sinulat niya ang Institutes of the Christian Religion na naging batayan ng mga tuntunin ng Protestantismo. Hindi siya naniniwala sa mga imahen ng mga santo at krusipiho. Itinuturing siyang pinuno ng repormasyon sa Geneva. Nakarating din at lumaganap ang Calvinismo sa Alemanya, lalo na nang sakupin ni Frederick II ang nasabing bansa.
 27. 31. <ul><li>Lumaganap rin ito sa Pransiya ngunit gumawa ng paraan ang hari upang hulihin ang mga nagpalaganap ng Calvinismo. Pinatawan sila ng kamatayan ngunitmarami pa rin ang hindi nagpasindak at patuloy na naniwala sa turo ni Calvin. </li></ul>
 28. 32. At Ngayon!
 29. 33. ANG KONTRA REPORMASYON
 30. 34. ANG KONTRA REPORMASYON <ul><li>Dahil sa malawakang pagtuligsa ng mga tao sa simbahan, isinakatuparan ng mga mananampalataya ng Katolisismo ang Kontra Repormasyon simula noong 1534 bilang tugon sa Kilusang Protestantismo. Nagpasimula ang Kontra Repormasyon ng mga pagbabago sa Simbahang katoliko upang masagot ang mga batikos ng mga Protestante at malunasan ang mga kahinaan nito. </li></ul>
 31. 35. ANG KONSEHO (KONSILYO) NG TRENT Ang Konsilyo ng trent ay itinuturing na malaking hakbang sa Repormasyong Katoliko na ipinatawag ni Papa Pablo III noong 1545. tumagal ang konsilyo hanggang 1564. Nakabuo ito ng mga dikreto para sa mga Katoliko at sa simbahan, tulad ng: 1. Ang kasulatan at tradisyon ay kapwa tanggap ng pang-gagalingan ng doktrinang Katoliko. 2. Itinuturing na mahalagang bahagi ng simbahan ng Banal na Misa, mga sakramento, paggalang sa mga santo at iba pang doktrina. 3.Ang pagtakda sa mataas na antas ng kaasalan.
 32. 36. INGKWISISYON <ul><li>Isa rin sa mga instrumento ng Kontra repormasyon ay ang Ingkwisisyon o Inquisition, na itinuturing na isa sa mga madidilim na bahagi ng ksaysayan. Noong 1542, itinatag ni Papa Pablo III ang Kongregasyon ng Ingkisisyon. Trabaho nitong magsiyasat o mag-espiya sa mga taong hindi Katoliko ang pananampalataya, tulad ng mga Protestante. Bumuo din ito ng Index of Forbidden Books, na listahan ng mga aklat na laban sa doktrina ng simbahan at ipinagbabawal na basahin ng mga Katoliko. Maraming Protestante ang sinunog at pinarusahan dahil na rin sa ayaw nilang itakwil ang kanilag relihiyon. Sa kabilang banda, gumanti rin ang ilang Protestante sa mga Katolikong ayaw yumakap sa kanilang relihiyon tulad ni Michael Servetus na noong 1553 ay sinunog pagkatapos tumangging itakwil ang kanyang relihiyon ayon sa kagustuhan nina Henry VIII at Elizabeth. </li></ul>
 33. 46. SOCIETY OF JESUS <ul><li>Mahalagang papel ang ginampanan ng Society of Jesus sa Kontra Repormasyon. Ito ay itinatag ni Ignatius of Loyola na isang dating sundalong nagdesisyong magkingkod sa Diyos. Nag-aral siya ng Teolohiya at Pilosopiya, at tinipon niya ang ilan sa mga marurunong sa unibersidad na kinabibilangan niya na gaya na lamang ni St. Francis Xavier. Itinatag nila ang Society of Jesus noong 1534. Ang mga Hesita ay matatapang at matatalino, at nanguna sa mga gawain para sa Kontra Repormasyon. Ang kanilang pagsisiskap sa pagmimisyon ay nagresulta sa pagkakabawi sa pananampalataya ng marami sa mga bansabg Bohemia, Hungary, Poland at iba pa para sa Simbahang Katoliko. Nagtatag rin ang mga ito ng mga paaralan upang maituro ang aral ng katilisismo at mapatatag amg simbahan. </li></ul>
 34. 47. MGA BUNGA NG REPORMASYON AT KONTRA REPORMASYON 1. Nagkawatak-watak ang mga dating nagkakaisang bayan sa Europa na may relihiyong Katoliko. Ang mga bayang ito ngayon ay nahahati sa pagitan ng mga Katoliko at mga Protestante. 2. Pagkakaroon ng maliit na sekta ng Kristiyanismo gaya ng Presbyterians,Puritians at Protestante. Ang repormasyon at ang Kontra Repomasyon na ipinantapat dito ay nagbunga ng mga sumusunod:
 35. 48. <ul><li>3. Pagtatalaga ng mga pangunahing tuntunin sa simbahang Katoliko gaya ng pananatiling matapat sa Diyos, hindi pag-aasawa ng mga pari o vow of celibacy , pamumuhay ng payak ng mga ito o vow of poverty at pag-alis ng simony o pagbibili ng mga tanggapan ng simbahan at ng Estado upang maiwasan ang anumang katiwalian. </li></ul><ul><li>4. Pagkakaroon ng maraming digmaang panrelihiyon. Ito ay sa pagitan ng mga Katoliko at mga Protestante sa Europa. Halimbawa nito ay ang Digmaang Schmalkaldic na naganap sa pagitan ni Archduke Ferdinand ng Austria at samahang Schmalkaldic o mga Prinsipeng Lutheran ng Alemanya. </li></ul>
 36. 49. IBA PANG MGA DIGMAAN SA PAGITAN NG MGA PROTESTANTE AT KATOLIKO
 37. 50. <ul><li>1. Digmaan ng Huguenots (1562-1598) na tumutukoy sa labanan sa pagitan ng mga Calvinistang Pranses (Huguenot) at ng mga Haring Katoliko gaya nina Charles IX, Henry III at Catherine de Medici. Ang mga Huguenot ay nagtagumpay sa labanang ito at pinahintulutan ni Henry IV na magpatuloy sa relihiyon. </li></ul>Charles IX Henry III Catherine de Medici Henry IV
 38. 51. <ul><li>2. Digmaan ng Kalayaan ng Olandes (1568) na tumutukoy sa labanan sa pagitan ng mga Olandes at ng mga Espanyol na noon ay pinamumunuan ni Philip II. Dahil sa ang Espanya ay isang Katolikong bansa, pinigilan ni Philip II ang paglaganap ng Protestantismo sa Netherlands na noon ay teritoryo ng Espanya. Ngunit sa pagpupumilit ng mga Olandes, nakamit nila ang kanilang kalayaan hindi lamang sa pananampalataya kundi maging ang kalayaan ng kanilang bansa. </li></ul>
 39. 52. <ul><li>3. Tatlumpung taong Digmaan (1618-1648) ang itinuturing na pinakamahalagang digmaang panrelihiyon sa kasaysayan. Ang labanang ito na naganap sa pagitan ng mga Katoliko ng Espanya at Pransya, at ng mga Protestante ng Denmark at Sweden ay winakasan sa Kasunduan ng Westphalia na nagtalaga ng pagkakapantay ng dalawang relihiyon. </li></ul>
 40. 53. Repormasyon Protestantismo Presbyterianismo Calvinismo Zwinglinismo Anglican Lutheranismo Kontra-Repormasyon *Society of Jesus *Inquisition
 41. 54. Katoliko Protestante ALIN SA DALAWA ANG SUSUNDIN MO? BAKIT?
 42. 55. ANO KAYA YUN?!!

×