Cfc clp talk 7

4,474 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
206
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cfc clp talk 7

 1. 1. C O U P L E S F O R C H R I S T CHRISTIAN LIFE PROGRAM TALK No. 7 ANG KRISTIYANONG ANGKAN (O PAMILYA) North1E Chapter, Angeles City
 2. 2. C O U P L E S F O R C H R I S T LAYUNIN: Upang idiin ang kahalagahan ng Kristiyanong angkan o pamilya at upang magbigay ng mga praktikal na tagubilin para sa pagbuo ng isang matatag na Kristiyanong pamilya
 3. 3. C O U P L E S F O R C H R I S T A. PANIMULA: 1. Pagmasdan mo ang pamilya ngayon bilang isang institusyon. Ang pinaka-base’ nito at katatagan ay inaatake. 2. Gusto naming harapin ang pag-atakeng ito, at mapagtagumpayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pamilyang buo at higit na matatag. 3. Kung magkaganoon, kailangan nating ilagay ang kaisipan ng Diyos at sundin ang Kanyang plano para sa pamilya.
 4. 4. C O U P L E S F O R C H R I S T B. ANG PLANO NG DIYOS PARA SA PAMILYA. 1. Ang pamilya ay siyang pinakapayak na bahagi ng sosyedad Genesis 1:27-28 “Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila’y pinagpala. Genesis 2:18-24. “Wika niya, “Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito…”
 5. 5. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Ang pamilya ay isang lugar para sa wastong pagtuturo at pagsasanay ng mga anak (teaching and training).
 6. 6. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Ang pamilya ay isang lugar kung saan sinasanay ang mga magiging pinuno. 1 Timoteo 3:4-5. “Kailangan siya’y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa nang maayos sa iglesya ng diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya’y hindi kayang pamahalaan?”
 7. 7. C O U P L E S F O R C H R I S T 4. Ang pamilya ay isang munti o lokal na simbahan Deut. 6:8-9 “Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan.”
 8. 8. C O U P L E S F O R C H R I S T C. PERO HINDI NANGYAYARI ANG PLANO NG DIYOS SA MGA PAMILYA. BAKIT KAYA? 1. Nawala ang Diyos bilang sentro ng pamilya. Ito ay ipinapakita sa mga sumusunod: a) Hindi na hinuhubog ng mga magulang ang kanilang mga anak na ayon sa disiplina at panuntunan ng Panginoon. Efeso 6:4. “Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan; sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon.”
 9. 9. C O U P L E S F O R C H R I S T b) Parami nang parami ang mga magulang na gumagamit ng sikolohiya bilang pinagmumulan ng karunungan para palakihin ang kanilang mga anak. c) Hindi sinusunod ng mag-asawa ang utos sa kanila ng Diyos.
 10. 10. C O U P L E S F O R C H R I S T Efeso 5:22-25. May pagkalito sa mga papel “Mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Cristo ang iglesya, gayon din naman ang mga babae’y dapat pasakop nang lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Cristo sa iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito.” d) Diin sa materyalismo at madaling-pamumuhay.
 11. 11. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Nawawala mismo ng pamilya ang kanyang kahalagahan. a) Sa mga nagdaang mga taon, marami sa kanyang responsibilidad ay kinuha na ng mga ibang grupo ng lipunan. b) Marami sa mga modernong panglibangang- pasilidad ang nagbibigay nang napakaliit na pagkakataon sa mga miyembro ng pamilya na magusap-usap. c) Ang pamilya ay naging naakasaling kalagan
 12. 12. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Ang pamilya ay nasa ilalim ng pag-atake ng masamang puwersa. 1 Pedro 5:8 “Humanda kayo at magbantay. Ang diyablo ng kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila.”
 13. 13. C O U P L E S F O R C H R I S T D. ANO ANG MAGAGAWA NATIN? 1. Gumawa ng desisyon na gusto ninyong mangyari ang plano ng Diyos sa inyong pamilya. 2. Maglaan ng panahon at magbigay atensyon sa mga gawaing-pagtatayo ng isang matatag na pamilya 3. Magdasal nang sama-sama bilang pamilya. 4. Ang ama ang gumawa ng mga hakbang para akuin ang buong responsibilidad para sa espiritwal at materyal na pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya.
 14. 14. C O U P L E S F O R C H R I S T 5. Pag-aralan pa ang iba pang pananaw ng Diyos sa inyong pamilya. a) Dumalo sa mga pag-aaral tungkol sa mag- asawahan at buhay-pampamilya. b) Magbasa ng mga aklat at magasing-Kristiyano.
 15. 15. C O U P L E S F O R C H R I S T 6. Makihalubilo sa ibang Kristiyanong mag- asawahan na may katulad ding pananaw sa buhay pampamilya at panatilihin ang regular na pakikisalamuha sa kanila. a) Heto ang maaasahan mo sa ating Komunidad na CFC: b) Maka-aasa ka sa isang tunay na pagkakaibigan at relasyong nagbibigay-buhay.
 16. 16. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. type CFC CLP Talk and click search. Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City C O U P L E S F O R C H R I S T
 17. 17. C O U P L E S F O R C H R I S T
 18. 18. C O U P L E S F O R C H R I S T
 19. 19. C O U P L E S F O R C H R I S T
 20. 20. C O U P L E S F O R C H R I S T

×