Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roy's power point cultuurdebat arnhem 2011

637 views

Published on

Presentatie bij het Cultuurdebat van de Gemeente Arnhem, d.d. 26 mei 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roy's power point cultuurdebat arnhem 2011

 1. 1. Werkzameprincipesonder de creatievestad<br />Roy van Dalm (OPA – HAN – ARCCI)<br />26 Mei 2011 / Arnhem<br />
 2. 2. Charles Landry(The Creative City)<br />`Een creatieve stad is een plek waar mensen kunnen denken, plannen en handelen met verbeeldingskracht´<br />
 3. 3. Dus…<br />Een creatieve stad is meer dan<br />een creatieven stad<br />
 4. 4. Waaromgroeiensteden?<br />“Stedengroeiendoordatzij de ontmoetingen en interactiestussenmensenfaciliteren”<br />Geoffrey West (BritseNatuurkundige)<br />
 5. 5. Vrijeruimte is de voedingsbodem<br />voorontmoetingen en interacties<br /><ul><li>Agendavrijecreatievegesprekken
 6. 6. Diversiteit van mensen
 7. 7. Mix van ruimtelijkefuncties</li></li></ul><li>Beleid is als tuinieren:<br />Tulpen groeien niet door eraan te lopen trekken. <br />Verbeter de groeivoorwaarden:<br /><ul><li>creëervrijeruimte
 8. 8. stimuleerverbeeldingskracht
 9. 9. faciliteermultidisciplinaireontmoetingen
 10. 10. ondernemerschap/ondernemendheid is de meststof</li></li></ul><li>Arnhem moetstrevennaar<br />Triple A status<br />Authentiek (betrek Slag om Arnhem)<br />2. Activerend (ondernemendheid)<br />3. All-inclusive (krachtvanuitwijken)<br />
 11. 11. Stelling<br />De Arnhemsekeukenheefttopklassestreekproducten,<br />www.royvandalm.com<br />Design: Montse Hernandez iSala<br />
 12. 12. Stelling<br />De Arnhemsekeukenheefttopklassestreekproducten,<br />maarerkanbetergekooktworden<br />www.royvandalm.com<br />Design: Montse Hernandez iSala<br />

×