Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 branden #Moerdijk #Kijfhoek #Diergaarde en wet van pleuris 2.0

1,535 views

Published on

Drie grote branden op rij in de eerste twee maanden van dit jaar: Moerdijk, het rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht en het westelijk havengebied Amsterdam.

Drie incidenten die op het eerste gezicht veel overeen lijken te komen qua aard, omvang, intensiteit en soort maatregelen. In alle drie gevallen ging het om branden met chemische stoffen. Branden, die de potentie hebben om tot veel onrust te leiden onder de omwonende bevolking, maar die ook de betrokken hulpverleners niet altijd onberoerd laten. Juist de opeenvolging van deze drie in zo’n korte tijd zou de angst bij het publiek en de aandacht in de media mogelijk kunnen vergroten. Daarbij bedenkend dat de nieuwe sociale media, zoals Twitter en Facebook, het vertrouwde bemiddelende karakter van klassieke media, waarvan de overheid zich nog zo vaak alleen bedient, volledig ontberen.

Maar wanneer wij nu terugkijken en deze incidenten met elkaar vergelijken, zien wij dat dan ook? Of lijken de incidenten bij nader inzien toch meer te verschillen dan overeen te komen? Of hebben de heftige reacties op Moerdijk een relativerende invloed op de latere gebeurtenissen?

In deze presentatie: is de wet van pleuris 2.0 wellicht een verklaring?

Published in: Education
 • Be the first to comment

3 branden #Moerdijk #Kijfhoek #Diergaarde en wet van pleuris 2.0

 1. 1. “ Wet” van pleuris 2.0: een verklaring voor verschil in aandacht voor de branden in Moerdijk, Kijfhoek en Diergaarde?
 2. 2. “ Wet” van pleuris is resultaat van MCDm onderzoek V an gebeurtenis tot crisis, wanneer breekt de pleuris uit? (2002)
 3. 3. Formule verklaart wanneer een gebeurtenis de maatschappelijke & media-aandacht domineert
 4. 4. De variabelen zijn objectief vast te stellen kenmerken van een gebeurtenis
 5. 5. Zo is een inschatting te maken met welke (nieuwe) crisissituatie we dienen om te gaan
 6. 6. <ul><li>P = V x R x M² </li></ul><ul><li>P= pleuris-sterkte </li></ul><ul><li>V= verwijtbaarheid </li></ul><ul><li>R= relevantie </li></ul><ul><li>M= mediageniekheid </li></ul>Wet van Pleuris 1.0 Dit is de oude wetmatigheid!
 7. 7. Sociale media zorgen voor meer snelheid en meer interactiviteit …
 8. 8. en bijna onbeperkte deelmogelijkheden zodat …
 9. 9. ..mediageniekheid verwordt tot sociale mediageniekheid
 10. 10. <ul><li>P=V x R x (S)M³ </li></ul><ul><li>P= pleuris-sterkte </li></ul><ul><li>V= verwijtbaarheid </li></ul><ul><li>R= relevantie </li></ul><ul><li>(S)M= sociale mediageniekheid </li></ul>“ Wet” van Pleuris 2.0 zou moeten zijn:
 11. 11. “ Wet” van Pleuris 2.0 pas ik kort toe
 12. 13. <ul><li>Is er een persoon of instantie die de schuld kan krijgen? </li></ul><ul><li>Hebben deze ook een formele verantwoordelijkheid? </li></ul><ul><li>Welke rol hebben de verantwoordelijken? </li></ul><ul><li>Houdt men nog steeds dingen achter? </li></ul><ul><li>Was de gebeurtenis voorzienbaar? </li></ul><ul><li>Is zoiets al eens eerder gebeurd? </li></ul>Verwijtbaarheid
 13. 14. “ Chemie-pack handelde in strijd met vergunningen” (De Pers)
 14. 15. “ Heeft de gemeente wel goed gecontroleerd?”
 15. 16. “ voortdurende metingen aantonen dat er geen gevaarlijke stoffen in de lucht aan de grond komen in zodanige concentraties dat ze een gevaar zouden opleveren voor de volksgezondheid”
 16. 17. Burgemeester Moerdijk stelt de bevolking gerust: “ Zolang niet iedereen weet welke stoffen er zijn vrij gekomen kan ik me voorstellen..”
 17. 18. Burgemeester Breda: “De overheid zal er echt alles aan moeten doen om de status van betrouwbare overheid te herwinnen. Daar moeten wij als bestuurders aan werken.”
 18. 19. <ul><li>Betreft de gebeurtenis iets wat mensen belangrijk vinden? </li></ul><ul><li>I s gebeurtenis symbo lisch voor andere zaken of ontwikkelingen ? </li></ul><ul><li>Hoe groot is geografische en psychologische afstand? </li></ul><ul><li>In hoeverre is er maatschappelijke onrust waar gebeurtenis op aansluit? </li></ul><ul><li>Leidt gebeurtenis tot ontstaan van een vijandbeeld? </li></ul><ul><li>T ast gebeurtenis vertrouwen van burger aan? </li></ul>Relevantie
 19. 20. Voor wie geldt nu: wel of geen gevaar?
 20. 21. Vergelijking met andere situaties, zoals Chemiebranden en Bijlmermeerramp
 21. 22. “ de witte pakken”
 22. 23. “ Waarom niet direct gewaarschuwd via sirenes?” “Lopen we nu extra risico?”
 23. 24. <ul><li>Symbolische plaatjes met impact over de gevolgen (slachtoffers of schade)? </li></ul><ul><li>Is er überhaupt informatie te krijgen (foto’s of interviews)? </li></ul><ul><li>Is er veel pers aanwezig? </li></ul><ul><li>Worden de media door andere hypes gedomineerd? </li></ul><ul><li>Hebben verantwoordelijken een hoge positie? </li></ul><ul><li>Zijn er eerder fouten gemaakt? </li></ul><ul><li>Is het probleem begrijpelijk uit te leggen? </li></ul>Sociale Mediageniekheid
 24. 25. Symbolische foto’s in overvloed....
 25. 26. “ Grote Vuurbal Jonguh”
 26. 27. World Wide Trending Topic: > 118.000 Tweets Video’s: > 0,5 miljoen views
 27. 28. CRISIS bij CRISIS.nl Informatie in overvloed……
 28. 29. <ul><li>“ Sociale media haalden de traditionele media in bij Moerdijkbrand” </li></ul><ul><li>“ Sociale media genegeerd bij info over crisis” </li></ul><ul><li>“ Nieuwe communicatieorde dankzij sociale media” </li></ul><ul><li>“ #Twitter oorzaak communicatieproblemen #Moerdijk” </li></ul><ul><li>“ Moerdijk bewijst: overheid nog niet klaar voor sociale media bij crises” </li></ul><ul><li>“ Oud denken bij crisis Moerdijkbrand” </li></ul><ul><li>“ Sociale media oorzaak communicatieproblemen Moerdijk” </li></ul>Voldoende ingrediënten voor stevige Pleuris!
 29. 30. Na #Moerdijk is de invloed van sociale media niet meer te ontkennen in een crisis!
 30. 31. En toen was daar @BrandKijfhoek!
 31. 32. “ Zoals altijd bij een incident op Kijfhoek is er direct groot alarm gegeven, omdat de gevolgen groot kunnen zijn.”
 32. 33. Het is een ''schone brand'‘: geen advies gegeven om ramen en deuren gesloten te houden.
 33. 34. “ Het publiek is van mening dat het liever alle informatie heeft dan dat er zaken worden achtergehouden, omdat dat argwaan wekt.”
 34. 35. “ Direct na het incident is er volop getwitterd en is een sms-alert verstuurd. Ook de website van de gemeente is continu ververst.”
 35. 36. <ul><li>Hoe bereik je mensen zonder Twitter tijdens crises? Twitter is niet zaligmakend, toch? </li></ul>Leren van Amber Alert
 36. 37. Minder grote pleuris; en volop gebruik maken van sociale media
 37. 38. Hoe groot was de Pleurissterkte bij Diergaarde?
 38. 39. “ geen gevaarlijke stoffen, maar algemeen handelswaar en rubber.”
 39. 40. “ Aangezien rook altijd schadelijk is voor de gezondheid is ‘t advies eveneens om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden en buiten de rook blijven.”
 40. 41. 1 Tweet, maar daarna volgen we @barthoboer
 41. 42. ” Het was een grote brand, maar gelukkig geen chemische brand.”
 42. 43. Resumerend: 3 (extra) verklaringen voor verschil in aandacht
 43. 44. Verschil in de mate van Pleurissterkte! Hoe groter de drie variabelen, hoe groter de Pleuris! Input = output!
 44. 45. Verschil in uitgangspunt crisisaanpak: Gevoelens van burgers dát zijn de feiten! “ If men define situations as real”
 45. 46. Verschil in gebruik van sociale media: luister, produceer, reageer en interacteer!
 46. 47. <ul><li>Een verschil in pleurissterkte, </li></ul><ul><li>Een verschil in gebruik sociale media en, </li></ul><ul><li>Last but not least een verschil in serieus nemen van maatschappelijke (onrust)gevoelens! </li></ul>Resumerend voor de discussie:
 47. 48. <ul><li>Mail of Twitter Roy Johannink </li></ul><ul><li>Senior adviseur Beleid & Onderzoek </li></ul><ul><li>Mail: johannink@vdmmp.nl </li></ul><ul><li>Twitter: @hemmelhoes </li></ul>Let’s discuss!

×