Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Łącznik rowerowy (Orlickiego/Wyspiańskiego)

908 views

Published on

Pismo do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w sprawie łącznika rowerowego, który połączy skrzyżowanie ulic Orlickiego i Wyspiańskiego z pobliską drogą rowerową

Published in: Investor Relations
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Łącznik rowerowy (Orlickiego/Wyspiańskiego)

  1. 1. Śląska Inicjatywa Rowerowa / GCOP • ul. Zwycięstwa 1 / 1 • 44-100 Gliwice Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice Nr pisma: 14/10 Łącznik rowerowy przy skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego/Orlickiego i drogą rowerową 18.08.2010 Szanowni Państwo, Śląska Inicjatywa Rowerowa w imieniu gliwickiego środowiska rowerowego wnioskuje o wykonanie łącznika rowerowego między skrzyżowaniem ulic Wyspiańskiego i Orlickiego oraz pobliską drogą dla rowerów (ryc. 1.). Takie rozwiązanie przyczyni się do poprawy komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa rowerzystów na odcinku ulicy Orlickiego od wspomnianego skrzyżowania do mostu nad rzeką Kłodnicą. Bowiem rowerzysta dojeżdżając do skrzyżowania ulicą Wyspiańskiego nie ma możliwości dogodnego wjazdu na drogę rowerową, aby kontynuować jazdę w kierunku ulicy Śliwki. Rowerzysta jest zmuszony jechać jezdnią aż do okolic mostu nad rzeką Kłodnicą (ok. 300 metrów) bowiem dopiero tam jest obniżony krawężnik na tyle, aby bezpiecznie wjechać na drogę rowerową. Warto podkreślić, że w ciągu ulicy Orlickiego jest wytyczona droga krajowa, na której natężenie ruchu w godzinach szczytu komunikacyjnego jest bardzo duże. Aby droga dla rowerów była atrakcyjna dla jej użytkowników powinna obsługiwać źródła i cele podróży. Dodatkowo musi umożliwiać płynny, bezpieczny i zgodny z przepisami ruchu drogowego wjazd na drogę rowerową ze wszystkich kierunków i włączanie się z niej do ruchu ulicznego. Jeśli rowerzysta jadący jezdnią nie będzie miał możliwości wjazdu na drogę rowerową nie będzie z niej po prostu korzystał. Podobne łączniki są powszechnie tworzone w wielu miastach Polski i Europy. Właściwe oznakowanie pionowe i poziome łącznika zapewni należyte jego użytkowanie przez rowerzystów. Śląska Inicjatywa Rowerowa Załączniki: 1. Rysunek przedstawiający lokalizację łącznika 2. Zdjęcie lotnicze skrzyżowania ulic Orlickiego i Wyspiańskiego 3. Zdjęcia przedstawiające łączniki rowerowe jezdni i drogi rowerowej ZAŁĄCZNIKI
  2. 2. Ryc. 1. Rysunek przedstawiający lokalizację łącznika Ryc. 2. Zdjęcie lotnicze skrzyżowania ulic Orlickiego i Wyspiańskiego Ryc. 3. Przykład zjazdu z jezdni na drogę rowerową
  3. 3. Ryc. 4 i 5. Przykład zjazdu z jezdni na drogę rowerową

×