Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Presentatie projecten Stichting Vrienden van Reinier de Graaf ziekenhuis maart 2014

Presentatie projecten Stichting Vrienden van Reinier de Graaf ziekenhuis maart 2014

Download to read offline

Presentation of the mission and projects of the Friends of hospital Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft Holland. Wat is de missie en visie van de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf. En welke projecten ondersteunt zij voorlopig voor het ziekenhuis.

Presentation of the mission and projects of the Friends of hospital Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft Holland. Wat is de missie en visie van de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf. En welke projecten ondersteunt zij voorlopig voor het ziekenhuis.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Presentatie projecten Stichting Vrienden van Reinier de Graaf ziekenhuis maart 2014

 1. 1. Samen bouwen aan uw nieuwe Reinier
 2. 2. Missie Stichting Vrienden Reinier de Graaf Patiënten en bezoekers voelen zich prettig in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Ze bevinden zich in een rustgevende en helende omgeving, krijgen extra persoonlijke aandacht en profiteren van de opbrengsten van innovatie en onderzoek. Kwaliteit van leven, gevoel van welzijn, respect en interactie zijn belangrijke begrippen voor de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf.
 3. 3. Missie vervolg De stichting draagt bij aan projecten van het Reinier de Graaf ziekenhuis die bijdragen aan het welzijn van patiënten, maar waarvoor vanuit de reguliere financiële middelen geen mogelijkheden zijn. Dit doet zij vanuit verbondenheid met de patiënten, hun naasten, het bedrijfsleven, overheden, kennisintensieve organisaties en particulieren.
 4. 4. Visie Door verbonden te zijn met de patiënten en de omgeving is succesvol fondsenwerving mogelijk. De stichting luistert naar de diverse doelgroepen en gaat de dialoog met hen aan. De Stichting mobiliseert en faciliteert particulieren en organisaties die zich willen inzetten voor een concreet project.
 5. 5. Visie vervolg Ze ontwikkelt partnerships met andere organisaties en het bedrijfsleven waarbij invulling wordt gegeven aan wederzijdse doelen. De Stichting Vrienden van Reinier de Graaf onderscheid zich van de meeste fondsenwervende zorginstellingen doordat ze opereert vanuit verbondenheid (connected maatschappij).
 6. 6. Aanpak Onze lange termijn aanpak spreekt uit onze stichting naam: Vrienden van Reinier de Graaf. We hebben Vrienden nodig om uitvoering te geven aan onze missie. We mobiliseren medewerkers, particulieren, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden, opleidings- en kennisinstituten om in beweging te komen voor patiënten, hun naasten en bezoekers.
 7. 7. Kracht De kracht van de Stichting ligt in de regionale functie en de emotionele waarde van het ziekenhuis en in de mogelijkheden voor samenwerking met kennisintensieve organisaties zoals de TU Delft en sociaal maatschappelijke organisaties en bedrijven in Delft, het Westland en de omgeving. Het aangaan van partnerships, gebruik maken van relevante netwerken en het benutten van de mogelijkheden die moderne communicatiemiddelen bieden is een rode draad in de aanpak.
 8. 8. Speerpunten 2014 • Opzetten partnerships met organisaties en bedrijven in deze regio die willen bijdragen aan de samenleving • Tot stand brengen innovatieprojecten vanuit de driehoek bedrijven en TU delft • Mobiliseren en faciliteren medewerkers, patiënten en hun naasten en diverse organisaties om geld wervende acties op te zetten (met online fondsenwerving-platform) • Makkelijk maken patiënten en bezoekers direct te doneren in het ziekenhuis voor een relevant en aansprekend project van de betreffende afdeling (mobiel doneren)
 9. 9. Projecten in nieuwbouw
 10. 10. Buiten en binnen gastvrij Inrichten Voorplein Hoe je naar het Reinier de Graaf ziekenhuis toe loopt, bepaalt voor een groot deel hoe je je daar voelt. Een mooi ziekenhuisplein met prachtige bomen, planten, gezellige bankjes en wat speelgelegenheid maakt het verschil.
 11. 11. Een beetje groen doet goed Groen in de entreehal Bomen en planten in het nieuwe ziekenhuis geven veel patiënten en bezoekers een gevoel van rust en ontspanning. In de entreehal van willen we een paar stukje natuur creëren voor een prettige en helende omgeving.
 12. 12. Thuis in Reinier de Graaf Lounge In de entreehal van het nieuwe Reinier de Graaf Ziekenhuis willen we een gezellige woonkamer creëren. Een open haard, mooi vloerkleed, heerlijke loungebanken en prettige verlichting. Iedereen moet zich hier thuis voelen.
 13. 13. Prettige wachtruimte voor iedereen Wachtruimten Wachten in het ziekenhuis is nooit fijn, maar als we zorgen voor een prettige sfeer, afleiding en rustgevende elementen, dan maken we het wachten een stuk aangenamer.
 14. 14. Natuur heelt Groene patio’s Onderzoek wijst uit: daglicht en uitzicht op groen verminderen stress. Vanuit het nieuwe ziekenhuis hebben we een mooi uitzicht op patio’s. Deze patio’s kunnen voor veel patiënten een bron van ontspanning en rust zijn.
 15. 15. Gastvrij voor iedereen Familiekamer € 5000,- Gastvrijheid moet overal en voor iedereen te voelen zijn in het nieuwe Reinier de Graaf ziekenhuis. De familiekamers zijn voor naasten een plek om terug te trekken, te lezen, spelen, gamen of te werken.
 16. 16. Tussen kunst en gips Kunst Kunst ontzorgt, kunst inspireert. Modern of klassiek, in ons nieuwe ziekenhuis willen we voor elk wat wils aanbieden: schilderijen, beeldhoudkunst, virtual reality en levende kunst.
 17. 17. Ik kon naar de lucht kijken Plafondpanelen € 4.095,- Op de afdeling radiotherapie waar iedere week veel patiënten worden bestraald, willen we wat van de spanningen wegnemen. Een blik op natuur, terwijl je in de juiste positie wordt gelegd en deze oncologische behandeling ondergaat.
 18. 18. Lekker in beweging We-bike € 9.999,- Een leuke en gezonde manier om wachttijd in het Reinier de Graaf door te brengen. De We-bike laadt met de energie van het fietsen, telefoons en iPads op
 19. 19. Sociale projecten in huidige bouw
 20. 20. Zo snel mogelijk onder de mensen Huiskamer €500,- In de huiskamers op de verpleegafdelingen kunnen patiënten hun dag aangenaam doormaken in goed gezelschap van elkaar en vrijwilligers. Samen een praatje maken, spelletjes spelen of wat lezen.
 21. 21. Geef ze een stem iPad 380,- Geef onze patiënten die aan de beademing liggen een stem. Met een speciale i Pad app kunnen zij door het aanraken van iconen aangeven waar ze pijn hebben, wat ze nodig hebben of waar ze verdrietig over zijn.
 22. 22. Er was eens … Bedtimestories € 80,- Op de kinderafdeling worden kinderen blij verrast als acteurs van bedtimestories langs komen om hen voor te lezen. Ze breken het ijs met een handpop en een koffer vol verrassingen.
 23. 23. Als de koffer opengaat Bedtimestories €80,- Professionele acteurs lezen voor in de huiskamers van verpleegafdelingen waar veel oudere en soms wat dementerende patiënten komen. Ze luisteren geboeid naar de verhalen en halen herinneringen op. Even wegdromen…
 24. 24. Extra zorgen Financiële hulp € 300,- Sommigen patiënten hebben extra zorgen naast hun chemokuur en bestraling. Ze missen de financiële draagkracht voor een goede pruik, borstprothese of oedeemtherapie. Die zorgen willen we graag wegnemen.
 25. 25. Ik voelde mij weer vrouw Workshop €400,- Na een chemokuur en bestralingen voelen veel vrouwen zich minder vrouw. In een workshop van Look Good … Feel Better leren 12 patiënten van professionals hoe ze met hun veranderde uiterlijk kunnen omgaan.
 26. 26. Omdat familie dichtbij wil zijn Familiekamer € 750,- Op meerdere afdelingen in het Reinier de Graaf willen wij rustige, gezellige familiekamers mogelijk maken voor de naasten van patiënten. Een plek om je even terug te trekken, wat te lezen, gamen of te werken.
 27. 27. Kinderen bloeien op van natuur Proef natuur op galerij Tijdens een proef op de kinderafdeling kunnen kinderen genieten van natuur. Zorgen voor planten, luisteren naar vogels en spelletjes over de natuur. We brengen de natuur in het ziekenhuis en willen zo aantonen dat kinderen dit leuk vinden en sneller beter worden.
 28. 28. Kinderen moeten overal kunnen spelen Beter Spelen: externe campagne Marlies Koppert uit Hoek van Holland organiseert onder de naam “Beter Spelen” een actie om geld en speelgoed op te halen voor allerlei afdelingen van het Reinier de Graaf. Zij vindt dat kinderen overal genoeg speelgoed moeten hebben.
 29. 29. Praktische projecten in huidige bouw
 30. 30. Ik voel mij minder patiënt Dialysefiets: € 4.790,- Iedere week komen 65 patiënten zo’n 3 keer naar het ziekenhuis om 4 à 5 uur verbonden te zijn met het dialyseapparaat. Als ze tussentijds fietsen voelen ze zich fitter en verbetert hun gezondheid.
 31. 31. Voorzichtig in beweging komen Bedfiets € 4000,- Het is bewezen dat patiënten sneller herstellen als ze zo spoedig mogelijk weer bewegen en uit bed komen. Een bedfiets helpt hierbij.
 32. 32. Snel weer op de been Statafel: € 3.851,- Met deze statafel helpen wij patiënten om zo snel mogelijk vanuit hun bed op te staan en zelfvertrouwen te krijgen om weer op eigen benen te staan.
 33. 33. Bij de tijd Oriëntatieklok: € 126,50 Steeds meer ouderen in het ziekenhuis kampen ook met verwardheid. Door fysieke en psychische oorzaken is het moeilijk om er ‘echt bij’ te zijn. Een duidelijke klok met daarop behalve de tijd, ook een dag- en maandaanduiding, geeft bewezen meer houvast.
 34. 34. Bij de tijd Cd-speler: € 750,- voor 10 verloskamers Een geboorte is een hele natuurlijke en persoonlijke gebeurtenis. Eigen muziek kan daarbij helpen.
 35. 35. Word direct Vriend
 36. 36. De Stichting Vrienden van Reinier de Graaf Contact: Rowena Timmermans Fondsenwerver T (015) 260 51 12 E r.timmermans@rdgg.nl I www.vriendenvanreinier.nl Adres: Reinier de Graafweg 3 -11 Delft 2625 AD Delft KvK 40397192 Rek.nr: NL 63 RABO 031.94.36.217
 37. 37. Bestuur van de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf Voorzitter: Evelien van der Kruit, Directeur Delft Marketing Penningmeester: Eric van der Pool, Partner B&L accountants Bestuurslid communicatie: Carina Hilders: Medische staf Reinier de Graaf Secretaris: Jacqueline Smits: zelfstandig ondernemer Algemeen lid: Jaap van den Heuvel: Raad van Bestuur Reinier de Graaf ziekenhuis Paul Breedveld, hoogleraar TU Delft Vacature: Bestuurslid Bestedingen

×