SlideShare a Scribd company logo
1 of 53
СПЛАНУЙ 2022
Січень, лютий, березень: перша ціль для бізнесу.
- Особиста ціль власника чи керівника на 2022 рік
- Впровадження показників організаційної
ефективності на 2022 рік
- Концепція бізнесу: впровадження стратегічних
змін на 2022 рік
GAP ANALYSIS
Визначення
де знаходиться
підприємство
Визначення
яким підприємство
повинно стати
Визначення як підприємство повинно
змінюватись від того стану,
у якому знаходиться у даний час,
до того,
яким підприємство повинно стати
Встановлення цілі бізнесу.
Ціль має бути вимірна за принципами SMART
SSpecific (Конкретність) Пояснюється, що саме необхідно досягти.
MMeasurable (Вимірність) Пояснюється, у чому буде вимірюватися результат.
AAttainable (Досяжність) Пояснюється, за рахунок чого планується досягти мети.
RRelevant (Доречність) Чи справді досягнення даної цілі дійсно необхідно.
TTime-bound (Обмеженість в часі) Визначення дати досягнення цілі.
СИСТЕМА БІЗНЕСУ
Торгова марка або торгові марки
Ключовий клієнт = соціальна група
Цінність = продукт, який відповідає цінності
Модель бізнесу = операційна система управління ресурсами та процесами
Ціль = вектор розвитку бізнесу
Стратегія = алгоритм перемоги на ринку
Власник = дотримання стратегії розвитку
© Львівський центр розвитку бізнесу, 2020
Ціль =
+ забезпечення через продукт компанії
+ потреби визначеної соціальної групи ключових клієнтів
+ на окресленій території
+ в окреслений період часу
+ з визначеною частотою
ЦІЛЬ = ВЕКТОР РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
© Львівський центр розвитку бізнесу, 2020
Ціль =
+ забезпечення через ЗНАННЯ-ЗВ’ЯЗКИ-НАВИКИ власника
+ очікуваної маржинальності дій власника
+ у відношенні до визначених ключових клієнтів
+ у відношенні до визначеної цільової аудиторії
+ у відношення до визначеної референтної аудиторії
+ з визначеною частотою
ЦІЛЬ = ВЕКТОР РОЗВИТКУ ВЛАСНИКА
РОЗРАХУНОК ЦІЛІ БІЗНЕСУ
Ціль бізнесу – лідерство у ринковій ніші.
Лідерство – це мінімально 30% від річного
об’єму споживання ринкової ніші.
РОЗРАХУНОК ЦІЛІ БІЗНЕСУ
Розрахунок ніші на ринку:
Оцінка розвитку або стабільності ніші
Оцінка ступеня конкуренції в ніші
Оцінка об’єму ніші – річного об’єму споживання потреби у ніші
Оцінка річного розширення/звуження ніші
РОЗРАХУНОК ЦІЛІ БІЗНЕСУ.
ПРИКЛАДИ
Дії, які всіх працівників наближають до цілі
Дії, які підвищують цінність компанії для клієнтів
Ресурси: трудові, матеріальні, фінансові.
Компетенції застосування ресурсів.
Система взаємодії ресурсів і компетенцій
Інфраструктура бізнесу
Піраміда організаційного
розвитку ©
будь-якого підприємства
Е. Фламгольц
Основи бізнесу
 Концепція бізнесу  Ключова стратегія  Корпоративна мета
Ринки
Визначення ринку, сегментів ринку та ніш
Товари і послуги
Розробка товарів та послуг
Управління ресурсами
Фінансові
ресурси
Технологічні
ресурси
Фізичні
ресурси
Людські
ресурси
Операційна система
Облік
Фінанси Виробництво Маркетинг Персонал
Система
управління
Плану-
вання.
Органі-
зація
Управл.
розвитком
Розвиток
управління
Культура
Організаційна ефективність
та
інфраструктура організації
Показники піраміди організаційного розвитку
для різних підприємств різного ступеня успішності
у довготерміновому періоді
Ступінь
успішності
Домінуюча
Переважаюча
Успішна
Неуспішна
Необхідне
значення
показника
4.50+
4.00+
3.50+
<3.00
Рівень
I
II
III
IV
Етапи розвитку підприємства
Розмір організації (продажі на рік)
Етап Опис
Критична
область
розвитку
Виробництво Дистрибуція Послуги
І
Нове
підприємство
Ринки і товари < $ 1 млн. < $ 500 000 < $ 300 000
ІІ Розширення
Ресурси і операційні
системи
$1 млн. - $10 млн. $ 500 000 - $ 5 млн. $ 300 000 - $ 3 млн.
ІІІ Професіоналізм Системи управління $10 млн. - $100 млн. $ 5 млн. - $ 50 млн. $ 3,3 млн. - $ 33 млн.
ІV Консолідація
Корпоративна
культура
$100 - $500 млн. $ 50 - $ 250 млн. $ 33 - $ 167 млн.
V Диверсифікація Реплікація циклу
$500 млн. - $1
млрд.
$ 250 млн. - $ 500
млн.
$ 167 млн. - $ 333
млн.
VІ Інституціоналізація Інтеграція > $1 млрд. > $ 500 млн. > $ 333 млн.
VІІ Занепад Реанімування Будь-який розмір Будь-який розмір Будь-який розмір
КОНЦЕПЦІЯ БІЗНЕСУ
Приклади успішних компаній. Приклади
концепцій. Формування концепції власного
бізнесу.
Ключові
цінності
Ключові
компетенції
Концепція
бізнесу
І. Ключові цінності
Це те, що наш бізнес дає потенційним клієнтам. Ключові цінності – погляд на наше підприємство очима клієнтів.
Наскільки ми здатні задовольнити чітко визначену потребу клієнта? Що ми даємо клієнту більше, ніж оголошуємо у прайс-листі чи
комерційній пропозиції? Яку цінність має наш бізнес загалом для суспільства? Яку цінність для суспільства мають працівники нашого
підприємства? Якщо бізнес не несе у собі жодної ключової цінності – він може бути успішним виключно у короткостроковому періоді.
У довгостроковій перспективі такі бізнеси або дуже мінімально прибуткові або мають короткий життєвий цикл. Якщо у Вашому бізнесі
відсутні ключові цінності – необхідно замислитись про їх створення чи їх розвиток.
Приклад 1. Підприємство, яке займається дистриб’юцією продукції. Ключові цінності: своєчасна доставка товарів у торгові точки,
постійна наявність асортименту у торгових точках, продаж виключно «чесних» товарів без «прихованих» характеристик (наприклад:
фасовка цукру у пакети по 900 гр.), використання частини прибутку на соціальні проекти.
Приклад 2. Підприємство, яке надає послуги з монтажу меблів. Оперативне реагування за запити клієнтів – виїзд майстра протягом
трьох днів після замовлення, відсутність потреби транспортувати меблі на підприємство. Здатність ремонту різних типів та марок
меблів.
Приклад 3. Підприємство, яке продає водонагрівні котли. Оперативність у встановленні та запуску котлів у замовника. Можливість
вибору котла за телефоном та через інтернет. Можливість здійснення оплати авансу через інтернет. Повний сервіс з монтажу та
підключення котлів. Сервісне обслуговування котлів у замовника та відслідковування дат проведення профілактичних сервісів.
Ключові цінності
мого бізнесу для клієнта:
Ключовий клієнт
мого бізнесу та його потреба:
ІІ. Ключові компетенції
Це відповіді на запитання: Що ми знаємо, уміємо та робимо якнайкраще у порівнянні з нашими конкурентами? Наскільки
наше підприємство може краще задовольняти потреби потенційних клієнтів у порівнянні з конкурентами? Будь-яке успішне
підприємство має ключові компетенції, які є рушійною силою його розвитку. Цими компетенціями можуть бути – професійність
персоналу у певній галузі, наявність унікального обладнання чи технології, наявність унікальної системи дистриб’юції чи системи
інформування потенційних клієнтів. Якщо у Вашому бізнесі відсутні ключові компетенції – необхідно замислитись про їх створення
чи їх розвиток.
Приклад 1. Підприємство, яке займається дистриб’юцією продукції. Ключові компетенції: широка мережа особистих контактів з
власниками роздрібних торгових точок, професійність торгових агентів у частині проведення переговорів, наявність власного
автотранспорту.
Приклад 2. Підприємство, яке надає послуги з монтажу меблів. Майстри уміють працювати з усіма відомими типами та марками
меблів, універсальність та великий набір інструментів у майстрів, мобільність майстрів та оперативне відслідковування результатів
замовлень.
Приклад 3. Підприємство, яке продає водонагрівні котли. Торговий персонал знайомий з усіма марками котлів, які є на ринку.
Широкий поновлюваний список реальних потенційних клієнтів компанії, довготривалі ексклюзивні домовленості з постачальниками
котлів. Власна школа навчання торгового персоналу та майстрів-сервісу. Наявність власного оперативного сервісу.
Ключові компетенції
мого бізнесу:
Ключові компетенції
моїх конкурентів:
Етапи формування Концепції бізнесу
Приклад:
Етап 1 (Опис ринку)
Підприємство Дейвон працює у ринку медичних виробів
Етап 2 (Функціонування)
Підприємство Дейвон розробляє, створює, виготовляє, і продає медичні вироби
одноразового використання
Етап 3 (Цінність для клієнта)
Підприємство Дейвон допомагає лікарям та медичним працівникам, які працюють у
швидкій допомозі, швидко та ефективно вирішувати їх проблеми шляхом
забезпечення повним спектром медичних виробів одноразового використання.
Концепція бізнесу
Це відповіді на запитання: Де знаходиться мій бізнес – ринки, територія розміщення? Де мій бізнес контактує з
потенційними клієнтами – магазини, Інтернет, точки дистрибуції інше. Хто є нашими потенційними клієнтами сьогодні і кого ми
хочемо бачити своїми потенційними клієнтами? Які потреби наших потенційних клієнтів і як ці потреби будуть змінюватись – мої
очікування змін. Як мої клієнти купують мої послуги чи товари – де і як мої товари/послуги представлені на ринку. Яку цінність мої
товари/послуги дають моїм клієнтам? З якою метою мої клієнти купують мої товари/послуги і як використовують? Якщо концепція
Вашого бізнесу не відповідає умовам таблиці (нижче на сторінці) – напишіть, що необхідно змінити у бізнесі та його концепції, щоб
вона відповідала концепції розвитку успішного бізнесу.
Приклад 1. Підприємство «PNK» розробляє та поширює за конкурентною ціною, функціональні, орієнтовані на клієнтів товари, які
використовуються для лікування (….) захворювань.
Приклад 2. Підприємство AtHome надає кредитування через свої філії, надає широкий спектр рішень іпотечних кредитів для
домовласників з метою підтримки особистих фінансових цілей споживачів.
Приклад 3. Програма АВС забезпечує розуміння та задоволення послуг у житлових питаннях для людей похилого віку.
Приклад 4. Магазини «ПРОД-Ком» продають населенню екологічно чисту продукцію, виготовлену в Україні.
Приклад 5. Підприємство «АЛ-Л» надає підприємствам-виробникам послуги з реалізації їх товарів широкого вжитку у торгівельних
точках, розташованих у Львівській області.
Концепція бізнесу
Ідеальна концепція бізнесу дає чіткі відповіді на запитання:
 Хто є ключовими клієнтами?
 Які їх потреби або які проблеми вони мають?
 Як ми можемо задовольнити їх потреби чи вирішити їх проблеми?
Концепція бізнесу повинна: Концепція бізнесу не повинна:
Відповідати на питання, хто є вашим клієнтом
Відповідати на питання, що ви даєте своїм клієнтам
Відповідати на питання, де ви надаєте послуги чи продаєте
продукцію
Бути зрозумілою, конкретною, дружньою до споживача
Бути оптимальною та відрізняти Вас від інших компаній
Бути фокусованою
Бути застосована до іншого бізнесу, окрім Вашого
Бути дуже широкою та всеохоплюючою
Фокусуватись на багатьох аудиторіях клієнтів / компаній
Уміщувати дуже широкий набір продуктів / послуг
Бути неоднозначною
Бути настільки вузькою, що не дозволятиме майбутнього зростання і
змін
Опис мого бізнес-проекту
до програми :
Концепція мого бізнесу,
яка має бути :
Фундаментальні основи мого бізнесу
Концепція мого бізнесу:
Ключові компетенції мого бізнесу: Ключові цінності мого бізнесу:
Перевірка концепції мого бізнесу
Концепція
бізнесу
Ключові
цінності
Ключові
компетенції
Ключові
клієнти
Ключові
конкуренти
КЛЮЧОВА СТРАТЕГІЯ
Як досягнути поставленої мети
Ключова стратегія
Що таке ключова стратегія?
Концептуальне визначення:
Стратегія напрямку дій, які будуть прийняті на одиницю фірми
або бізнесу, щоб ефективно конкурувати в обраних ринках з
метою отримання бажаних результатів.
Оперативне визначення:
Де ви граєте у «Бізнес-Гру"
Як ви граєте у «Бізнес-Гру"
«Де Ви граєте у «гру»?
І
Bentley
ІІ
(VW, Volvo, Toyota)
ІІІ
(QQ, Cherry)
Ціна
Якість
Сервіс
Престиж
Якість
Сервіс
Престиж
Ціна
-
+
«Де Ви граєте у «гру»?
Товар/послуга або канал розповсюдження
Рівні
ринку
Седани Спортивні авто Позашляховики Мінівени
І
Rolls
Bentley
Mercedes
BMW
Porsche
Ferrari
Lexus
Range Rover
Hummer
Escalade
ІІ
Honda Accord
Toyota Camry
Toyota Celica
VW Jetta
Ford Explorer
Toyota Landcruiser
Jeep Cherokee
Toyota Sienna
Ford Windstar
ІІІ
Toyota Corola Toyota RAV4
Suzuki Samurai
Стратегічна дошка автоіндустрії
Піраміда організаційного
розвитку ©
Е. Фламгольц
Основи бізнесу
 Концепція бізнесу  Ключова стратегія  Стратегічна мета
Ринки
Визначення ринку, сегментів ринку та ніш
Товари і послуги
Розробка товарів та послуг
Управління ресурсами
Фінансові
ресурси
Технологічні
ресурси
Фізичні
ресурси
Людські
ресурси
Операційна система
Облік
Фінанси Виробництво Маркетинг Персонал
Система
управління
Плану-
вання.
Органі-
зація
Управл.
розвитком
Розвиток
управління
Культура
«Як Ви граєте у «гру»?
Три рівні стратегії
Операційні
стратегії
ринки
Товари
послуги
ресурси
Операційна
система
Система
управління
Культура
Ключова
стратегія
«Як Ви граєте у «гру»?
Ключова стратегія
Твердження, яке визначає як компанія буде застосовувати свої
ключові відмінності/переваги для «перемоги». Це «ключова тема»
навколо якої будуються усі інші стратегії.
Містить:
Відкриття правдиво унікальних аспектів компанії, які створюють, або можуть
створювати конкурентну перевагу.
Визначення як ці аспекти можуть бути використані для перемоги на ринку
Ключова стратегія
Ключова стратегія – це шлях і методи, якими Ваша компанія прямує до
виконання своєї Корпоративної цілі. Ваша ключова стратегія визначає, як ви
будете конкурувати, щоб "виграти гру" на вашому ринку. Ваша стратегія
повинна відображати фактори, які відрізняють і будуть відрізняти вас від тих,
з ким ви конкуруєте у боротьбі за клієнтів. Ці фактори повинні бути по-
справжньому унікальними.
Але, наприклад, фактор великого об’єму продаж – не відрізняє вашу компанію
від будь-якої іншої. Якщо ж ваша компанія має репутацію забезпечення
високого рівня обслуговування клієнтів і жоден з ваших конкурентів
аналогічної репутацією не володіє, це буде чинником, який дійсно вас
відрізняє. Отже, ключова стратегія успішного підприємства повинна
відрізнятись від стратегій компаній-конкурентів.
Ключова стратегія
Приклад 1. Бути максимально клієнто-орієнтованим підприємством з акцентом на
забезпечення інноваційною та конкурентоспроможною по ціні продукцією.
Використовувати стан сучасних технологій для підвищення продуктивності праці
без школи нашим корпоративним цінностям.
Приклад 2. Використовувати існуючі та налагоджувати нові контакти із нашими
мешканцями та спільнотами, яких ми залучаємо для підтримки нашого зростання.
Налагоджувати репутаційні дистанційні комунікації з мешканцями. Розвиток
спільнот мешканців.
Приклад 3. Зміна нашого процесу іпотечного кредитування з акцентом на
швидкість та якість обслуговування клієнтів, а також впровадження опцій
самообслуговування за допомогою дистанційного маркетингу.
Ключова стратегія повинна:
 Визначати, яким чином компанія або бізнес-одиниця буде змагатися з
конкурентами у своїх вибраних ринках.
 Відрізняти компанію або бізнес-одиницю від конкурентів.
 Бути надихаючою до дій.
 Містити не більше 2х правил чи принципів.
 Легко запам'ятовуватись.
 Бути реалістичною.
Ключова стратегія не повинна:
Містити мотивацію досягнення.
Бути універсальною.
Бути застосованою до конкурентів.
Бути невизначеною.
Бути "рекламним слоганом".
Успішного
розвитку

More Related Content

Similar to Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx

Модуль_1_Сплануй_2022_Стратегія_розвитку_бізнесу_2022_рік.pptx
Модуль_1_Сплануй_2022_Стратегія_розвитку_бізнесу_2022_рік.pptxМодуль_1_Сплануй_2022_Стратегія_розвитку_бізнесу_2022_рік.pptx
Модуль_1_Сплануй_2022_Стратегія_розвитку_бізнесу_2022_рік.pptx
RostyslavDmytruk
 
8 Ключова стратегія бізнесу.pptx
8 Ключова стратегія бізнесу.pptx8 Ключова стратегія бізнесу.pptx
8 Ключова стратегія бізнесу.pptx
RostyslavDmytruk
 
Детальний опис тренінгу
Детальний опис тренінгуДетальний опис тренінгу
Детальний опис тренінгу
Roman Nykulyshyn
 
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptxМодуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
RostyslavDmytruk
 
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
RostyslavDmytruk
 
Модуль 6 Аналіз трендів та застосування трендів до зростання.pptx
Модуль 6 Аналіз трендів та застосування трендів до зростання.pptxМодуль 6 Аналіз трендів та застосування трендів до зростання.pptx
Модуль 6 Аналіз трендів та застосування трендів до зростання.pptx
RostyslavDmytruk
 
Комплекс услуг
Комплекс услугКомплекс услуг
Комплекс услуг
Marina Kirilyuk
 
Управління каналами збуту.pptx
Управління каналами збуту.pptxУправління каналами збуту.pptx
Управління каналами збуту.pptx
RostyslavDmytruk
 
Управління каналами збуту.pptx
Управління каналами збуту.pptxУправління каналами збуту.pptx
Управління каналами збуту.pptx
RostyslavDmytruk
 

Similar to Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx (20)

Модуль_1_Сплануй_2022_Стратегія_розвитку_бізнесу_2022_рік.pptx
Модуль_1_Сплануй_2022_Стратегія_розвитку_бізнесу_2022_рік.pptxМодуль_1_Сплануй_2022_Стратегія_розвитку_бізнесу_2022_рік.pptx
Модуль_1_Сплануй_2022_Стратегія_розвитку_бізнесу_2022_рік.pptx
 
8 Ключова стратегія бізнесу.pptx
8 Ключова стратегія бізнесу.pptx8 Ключова стратегія бізнесу.pptx
8 Ключова стратегія бізнесу.pptx
 
Анастасія Ленчинська “Дорожня мапа власної кар´єри. Бізнес-модель для фріланс...
Анастасія Ленчинська “Дорожня мапа власної кар´єри. Бізнес-модель для фріланс...Анастасія Ленчинська “Дорожня мапа власної кар´єри. Бізнес-модель для фріланс...
Анастасія Ленчинська “Дорожня мапа власної кар´єри. Бізнес-модель для фріланс...
 
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
Дорожня мапа власної кар'єри (Анастасія Ленчинська, InternetDevels)
 
лекція № 1
лекція № 1лекція № 1
лекція № 1
 
Andrii Mandrika: Product metrics framework - або як обирати метрики для вашог...
Andrii Mandrika: Product metrics framework - або як обирати метрики для вашог...Andrii Mandrika: Product metrics framework - або як обирати метрики для вашог...
Andrii Mandrika: Product metrics framework - або як обирати метрики для вашог...
 
Детальний опис тренінгу
Детальний опис тренінгуДетальний опис тренінгу
Детальний опис тренінгу
 
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptxМодуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
 
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
 
Модуль 6 Аналіз трендів та застосування трендів до зростання.pptx
Модуль 6 Аналіз трендів та застосування трендів до зростання.pptxМодуль 6 Аналіз трендів та застосування трендів до зростання.pptx
Модуль 6 Аналіз трендів та застосування трендів до зростання.pptx
 
Oksana Krykun: Продуктове мислення для ефективної роботи з клієнтами, продукт...
Oksana Krykun: Продуктове мислення для ефективної роботи з клієнтами, продукт...Oksana Krykun: Продуктове мислення для ефективної роботи з клієнтами, продукт...
Oksana Krykun: Продуктове мислення для ефективної роботи з клієнтами, продукт...
 
ріст цінності маркетингу для бізнесу
ріст цінності маркетингу для бізнесуріст цінності маркетингу для бізнесу
ріст цінності маркетингу для бізнесу
 
Комплекс услуг
Комплекс услугКомплекс услуг
Комплекс услуг
 
Сучасні маркетингові концепції бізнесу.pdf
Сучасні маркетингові концепції бізнесу.pdfСучасні маркетингові концепції бізнесу.pdf
Сучасні маркетингові концепції бізнесу.pdf
 
Dzhedzhula
DzhedzhulaDzhedzhula
Dzhedzhula
 
В2В
В2ВВ2В
В2В
 
Рост органического трафика на 200%: как работает стратегия и "умное" SEO на п...
Рост органического трафика на 200%: как работает стратегия и "умное" SEO на п...Рост органического трафика на 200%: как работает стратегия и "умное" SEO на п...
Рост органического трафика на 200%: как работает стратегия и "умное" SEO на п...
 
Маркетинг як помічник у процесі змін
Маркетинг як помічник у процесі змінМаркетинг як помічник у процесі змін
Маркетинг як помічник у процесі змін
 
Управління каналами збуту.pptx
Управління каналами збуту.pptxУправління каналами збуту.pptx
Управління каналами збуту.pptx
 
Управління каналами збуту.pptx
Управління каналами збуту.pptxУправління каналами збуту.pptx
Управління каналами збуту.pptx
 

More from RostyslavDmytruk (20)

1
11
1
 
ГП
ГПГП
ГП
 
зф
зфзф
зф
 
ТБ
ТБТБ
ТБ
 
ПР
ПРПР
ПР
 
ГП
ГПГП
ГП
 
фс
фсфс
фс
 
23.
23. 23.
23.
 
22.
22. 22.
22.
 
21.
21. 21.
21.
 
20.
20. 20.
20.
 
19.
19. 19.
19.
 
18.
18. 18.
18.
 
17.
17. 17.
17.
 
16 .
16 .16 .
16 .
 
15.
15. 15.
15.
 
14.
14. 14.
14.
 
13.
13. 13.
13.
 
12.
12. 12.
12.
 
11.
11. 11.
11.
 

Модуль_2_Сплануй_2022_Січень,_лютий,_березень_перша_ціль_для_бізнесу.pptx

 • 1. СПЛАНУЙ 2022 Січень, лютий, березень: перша ціль для бізнесу.
 • 2. - Особиста ціль власника чи керівника на 2022 рік - Впровадження показників організаційної ефективності на 2022 рік - Концепція бізнесу: впровадження стратегічних змін на 2022 рік
 • 3. GAP ANALYSIS Визначення де знаходиться підприємство Визначення яким підприємство повинно стати Визначення як підприємство повинно змінюватись від того стану, у якому знаходиться у даний час, до того, яким підприємство повинно стати
 • 4. Встановлення цілі бізнесу. Ціль має бути вимірна за принципами SMART SSpecific (Конкретність) Пояснюється, що саме необхідно досягти. MMeasurable (Вимірність) Пояснюється, у чому буде вимірюватися результат. AAttainable (Досяжність) Пояснюється, за рахунок чого планується досягти мети. RRelevant (Доречність) Чи справді досягнення даної цілі дійсно необхідно. TTime-bound (Обмеженість в часі) Визначення дати досягнення цілі.
 • 5. СИСТЕМА БІЗНЕСУ Торгова марка або торгові марки Ключовий клієнт = соціальна група Цінність = продукт, який відповідає цінності Модель бізнесу = операційна система управління ресурсами та процесами Ціль = вектор розвитку бізнесу Стратегія = алгоритм перемоги на ринку Власник = дотримання стратегії розвитку
 • 6. © Львівський центр розвитку бізнесу, 2020 Ціль = + забезпечення через продукт компанії + потреби визначеної соціальної групи ключових клієнтів + на окресленій території + в окреслений період часу + з визначеною частотою ЦІЛЬ = ВЕКТОР РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
 • 7. © Львівський центр розвитку бізнесу, 2020 Ціль = + забезпечення через ЗНАННЯ-ЗВ’ЯЗКИ-НАВИКИ власника + очікуваної маржинальності дій власника + у відношенні до визначених ключових клієнтів + у відношенні до визначеної цільової аудиторії + у відношення до визначеної референтної аудиторії + з визначеною частотою ЦІЛЬ = ВЕКТОР РОЗВИТКУ ВЛАСНИКА
 • 8. РОЗРАХУНОК ЦІЛІ БІЗНЕСУ Ціль бізнесу – лідерство у ринковій ніші. Лідерство – це мінімально 30% від річного об’єму споживання ринкової ніші.
 • 9. РОЗРАХУНОК ЦІЛІ БІЗНЕСУ Розрахунок ніші на ринку: Оцінка розвитку або стабільності ніші Оцінка ступеня конкуренції в ніші Оцінка об’єму ніші – річного об’єму споживання потреби у ніші Оцінка річного розширення/звуження ніші
 • 11. Дії, які всіх працівників наближають до цілі Дії, які підвищують цінність компанії для клієнтів
 • 12. Ресурси: трудові, матеріальні, фінансові. Компетенції застосування ресурсів. Система взаємодії ресурсів і компетенцій Інфраструктура бізнесу
 • 13. Піраміда організаційного розвитку © будь-якого підприємства Е. Фламгольц Основи бізнесу  Концепція бізнесу  Ключова стратегія  Корпоративна мета Ринки Визначення ринку, сегментів ринку та ніш Товари і послуги Розробка товарів та послуг Управління ресурсами Фінансові ресурси Технологічні ресурси Фізичні ресурси Людські ресурси Операційна система Облік Фінанси Виробництво Маркетинг Персонал Система управління Плану- вання. Органі- зація Управл. розвитком Розвиток управління Культура
 • 14.
 • 15.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20. Показники піраміди організаційного розвитку для різних підприємств різного ступеня успішності у довготерміновому періоді Ступінь успішності Домінуюча Переважаюча Успішна Неуспішна Необхідне значення показника 4.50+ 4.00+ 3.50+ <3.00 Рівень I II III IV
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29. Етапи розвитку підприємства Розмір організації (продажі на рік) Етап Опис Критична область розвитку Виробництво Дистрибуція Послуги І Нове підприємство Ринки і товари < $ 1 млн. < $ 500 000 < $ 300 000 ІІ Розширення Ресурси і операційні системи $1 млн. - $10 млн. $ 500 000 - $ 5 млн. $ 300 000 - $ 3 млн. ІІІ Професіоналізм Системи управління $10 млн. - $100 млн. $ 5 млн. - $ 50 млн. $ 3,3 млн. - $ 33 млн. ІV Консолідація Корпоративна культура $100 - $500 млн. $ 50 - $ 250 млн. $ 33 - $ 167 млн. V Диверсифікація Реплікація циклу $500 млн. - $1 млрд. $ 250 млн. - $ 500 млн. $ 167 млн. - $ 333 млн. VІ Інституціоналізація Інтеграція > $1 млрд. > $ 500 млн. > $ 333 млн. VІІ Занепад Реанімування Будь-який розмір Будь-який розмір Будь-який розмір
 • 30. КОНЦЕПЦІЯ БІЗНЕСУ Приклади успішних компаній. Приклади концепцій. Формування концепції власного бізнесу.
 • 32. І. Ключові цінності Це те, що наш бізнес дає потенційним клієнтам. Ключові цінності – погляд на наше підприємство очима клієнтів. Наскільки ми здатні задовольнити чітко визначену потребу клієнта? Що ми даємо клієнту більше, ніж оголошуємо у прайс-листі чи комерційній пропозиції? Яку цінність має наш бізнес загалом для суспільства? Яку цінність для суспільства мають працівники нашого підприємства? Якщо бізнес не несе у собі жодної ключової цінності – він може бути успішним виключно у короткостроковому періоді. У довгостроковій перспективі такі бізнеси або дуже мінімально прибуткові або мають короткий життєвий цикл. Якщо у Вашому бізнесі відсутні ключові цінності – необхідно замислитись про їх створення чи їх розвиток. Приклад 1. Підприємство, яке займається дистриб’юцією продукції. Ключові цінності: своєчасна доставка товарів у торгові точки, постійна наявність асортименту у торгових точках, продаж виключно «чесних» товарів без «прихованих» характеристик (наприклад: фасовка цукру у пакети по 900 гр.), використання частини прибутку на соціальні проекти. Приклад 2. Підприємство, яке надає послуги з монтажу меблів. Оперативне реагування за запити клієнтів – виїзд майстра протягом трьох днів після замовлення, відсутність потреби транспортувати меблі на підприємство. Здатність ремонту різних типів та марок меблів. Приклад 3. Підприємство, яке продає водонагрівні котли. Оперативність у встановленні та запуску котлів у замовника. Можливість вибору котла за телефоном та через інтернет. Можливість здійснення оплати авансу через інтернет. Повний сервіс з монтажу та підключення котлів. Сервісне обслуговування котлів у замовника та відслідковування дат проведення профілактичних сервісів.
 • 33. Ключові цінності мого бізнесу для клієнта: Ключовий клієнт мого бізнесу та його потреба:
 • 34. ІІ. Ключові компетенції Це відповіді на запитання: Що ми знаємо, уміємо та робимо якнайкраще у порівнянні з нашими конкурентами? Наскільки наше підприємство може краще задовольняти потреби потенційних клієнтів у порівнянні з конкурентами? Будь-яке успішне підприємство має ключові компетенції, які є рушійною силою його розвитку. Цими компетенціями можуть бути – професійність персоналу у певній галузі, наявність унікального обладнання чи технології, наявність унікальної системи дистриб’юції чи системи інформування потенційних клієнтів. Якщо у Вашому бізнесі відсутні ключові компетенції – необхідно замислитись про їх створення чи їх розвиток. Приклад 1. Підприємство, яке займається дистриб’юцією продукції. Ключові компетенції: широка мережа особистих контактів з власниками роздрібних торгових точок, професійність торгових агентів у частині проведення переговорів, наявність власного автотранспорту. Приклад 2. Підприємство, яке надає послуги з монтажу меблів. Майстри уміють працювати з усіма відомими типами та марками меблів, універсальність та великий набір інструментів у майстрів, мобільність майстрів та оперативне відслідковування результатів замовлень. Приклад 3. Підприємство, яке продає водонагрівні котли. Торговий персонал знайомий з усіма марками котлів, які є на ринку. Широкий поновлюваний список реальних потенційних клієнтів компанії, довготривалі ексклюзивні домовленості з постачальниками котлів. Власна школа навчання торгового персоналу та майстрів-сервісу. Наявність власного оперативного сервісу.
 • 35. Ключові компетенції мого бізнесу: Ключові компетенції моїх конкурентів:
 • 36. Етапи формування Концепції бізнесу Приклад: Етап 1 (Опис ринку) Підприємство Дейвон працює у ринку медичних виробів Етап 2 (Функціонування) Підприємство Дейвон розробляє, створює, виготовляє, і продає медичні вироби одноразового використання Етап 3 (Цінність для клієнта) Підприємство Дейвон допомагає лікарям та медичним працівникам, які працюють у швидкій допомозі, швидко та ефективно вирішувати їх проблеми шляхом забезпечення повним спектром медичних виробів одноразового використання.
 • 37. Концепція бізнесу Це відповіді на запитання: Де знаходиться мій бізнес – ринки, територія розміщення? Де мій бізнес контактує з потенційними клієнтами – магазини, Інтернет, точки дистрибуції інше. Хто є нашими потенційними клієнтами сьогодні і кого ми хочемо бачити своїми потенційними клієнтами? Які потреби наших потенційних клієнтів і як ці потреби будуть змінюватись – мої очікування змін. Як мої клієнти купують мої послуги чи товари – де і як мої товари/послуги представлені на ринку. Яку цінність мої товари/послуги дають моїм клієнтам? З якою метою мої клієнти купують мої товари/послуги і як використовують? Якщо концепція Вашого бізнесу не відповідає умовам таблиці (нижче на сторінці) – напишіть, що необхідно змінити у бізнесі та його концепції, щоб вона відповідала концепції розвитку успішного бізнесу. Приклад 1. Підприємство «PNK» розробляє та поширює за конкурентною ціною, функціональні, орієнтовані на клієнтів товари, які використовуються для лікування (….) захворювань. Приклад 2. Підприємство AtHome надає кредитування через свої філії, надає широкий спектр рішень іпотечних кредитів для домовласників з метою підтримки особистих фінансових цілей споживачів. Приклад 3. Програма АВС забезпечує розуміння та задоволення послуг у житлових питаннях для людей похилого віку. Приклад 4. Магазини «ПРОД-Ком» продають населенню екологічно чисту продукцію, виготовлену в Україні. Приклад 5. Підприємство «АЛ-Л» надає підприємствам-виробникам послуги з реалізації їх товарів широкого вжитку у торгівельних точках, розташованих у Львівській області.
 • 38. Концепція бізнесу Ідеальна концепція бізнесу дає чіткі відповіді на запитання:  Хто є ключовими клієнтами?  Які їх потреби або які проблеми вони мають?  Як ми можемо задовольнити їх потреби чи вирішити їх проблеми?
 • 39. Концепція бізнесу повинна: Концепція бізнесу не повинна: Відповідати на питання, хто є вашим клієнтом Відповідати на питання, що ви даєте своїм клієнтам Відповідати на питання, де ви надаєте послуги чи продаєте продукцію Бути зрозумілою, конкретною, дружньою до споживача Бути оптимальною та відрізняти Вас від інших компаній Бути фокусованою Бути застосована до іншого бізнесу, окрім Вашого Бути дуже широкою та всеохоплюючою Фокусуватись на багатьох аудиторіях клієнтів / компаній Уміщувати дуже широкий набір продуктів / послуг Бути неоднозначною Бути настільки вузькою, що не дозволятиме майбутнього зростання і змін Опис мого бізнес-проекту до програми : Концепція мого бізнесу, яка має бути :
 • 40. Фундаментальні основи мого бізнесу Концепція мого бізнесу: Ключові компетенції мого бізнесу: Ключові цінності мого бізнесу:
 • 41. Перевірка концепції мого бізнесу Концепція бізнесу Ключові цінності Ключові компетенції Ключові клієнти Ключові конкуренти
 • 43. Ключова стратегія Що таке ключова стратегія? Концептуальне визначення: Стратегія напрямку дій, які будуть прийняті на одиницю фірми або бізнесу, щоб ефективно конкурувати в обраних ринках з метою отримання бажаних результатів. Оперативне визначення: Де ви граєте у «Бізнес-Гру" Як ви граєте у «Бізнес-Гру"
 • 44. «Де Ви граєте у «гру»? І Bentley ІІ (VW, Volvo, Toyota) ІІІ (QQ, Cherry) Ціна Якість Сервіс Престиж Якість Сервіс Престиж Ціна - +
 • 45. «Де Ви граєте у «гру»? Товар/послуга або канал розповсюдження Рівні ринку Седани Спортивні авто Позашляховики Мінівени І Rolls Bentley Mercedes BMW Porsche Ferrari Lexus Range Rover Hummer Escalade ІІ Honda Accord Toyota Camry Toyota Celica VW Jetta Ford Explorer Toyota Landcruiser Jeep Cherokee Toyota Sienna Ford Windstar ІІІ Toyota Corola Toyota RAV4 Suzuki Samurai Стратегічна дошка автоіндустрії
 • 46. Піраміда організаційного розвитку © Е. Фламгольц Основи бізнесу  Концепція бізнесу  Ключова стратегія  Стратегічна мета Ринки Визначення ринку, сегментів ринку та ніш Товари і послуги Розробка товарів та послуг Управління ресурсами Фінансові ресурси Технологічні ресурси Фізичні ресурси Людські ресурси Операційна система Облік Фінанси Виробництво Маркетинг Персонал Система управління Плану- вання. Органі- зація Управл. розвитком Розвиток управління Культура
 • 47. «Як Ви граєте у «гру»? Три рівні стратегії Операційні стратегії ринки Товари послуги ресурси Операційна система Система управління Культура Ключова стратегія
 • 48. «Як Ви граєте у «гру»? Ключова стратегія Твердження, яке визначає як компанія буде застосовувати свої ключові відмінності/переваги для «перемоги». Це «ключова тема» навколо якої будуються усі інші стратегії. Містить: Відкриття правдиво унікальних аспектів компанії, які створюють, або можуть створювати конкурентну перевагу. Визначення як ці аспекти можуть бути використані для перемоги на ринку
 • 49. Ключова стратегія Ключова стратегія – це шлях і методи, якими Ваша компанія прямує до виконання своєї Корпоративної цілі. Ваша ключова стратегія визначає, як ви будете конкурувати, щоб "виграти гру" на вашому ринку. Ваша стратегія повинна відображати фактори, які відрізняють і будуть відрізняти вас від тих, з ким ви конкуруєте у боротьбі за клієнтів. Ці фактори повинні бути по- справжньому унікальними. Але, наприклад, фактор великого об’єму продаж – не відрізняє вашу компанію від будь-якої іншої. Якщо ж ваша компанія має репутацію забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів і жоден з ваших конкурентів аналогічної репутацією не володіє, це буде чинником, який дійсно вас відрізняє. Отже, ключова стратегія успішного підприємства повинна відрізнятись від стратегій компаній-конкурентів.
 • 50. Ключова стратегія Приклад 1. Бути максимально клієнто-орієнтованим підприємством з акцентом на забезпечення інноваційною та конкурентоспроможною по ціні продукцією. Використовувати стан сучасних технологій для підвищення продуктивності праці без школи нашим корпоративним цінностям. Приклад 2. Використовувати існуючі та налагоджувати нові контакти із нашими мешканцями та спільнотами, яких ми залучаємо для підтримки нашого зростання. Налагоджувати репутаційні дистанційні комунікації з мешканцями. Розвиток спільнот мешканців. Приклад 3. Зміна нашого процесу іпотечного кредитування з акцентом на швидкість та якість обслуговування клієнтів, а також впровадження опцій самообслуговування за допомогою дистанційного маркетингу.
 • 51. Ключова стратегія повинна:  Визначати, яким чином компанія або бізнес-одиниця буде змагатися з конкурентами у своїх вибраних ринках.  Відрізняти компанію або бізнес-одиницю від конкурентів.  Бути надихаючою до дій.  Містити не більше 2х правил чи принципів.  Легко запам'ятовуватись.  Бути реалістичною.
 • 52. Ключова стратегія не повинна: Містити мотивацію досягнення. Бути універсальною. Бути застосованою до конкурентів. Бути невизначеною. Бути "рекламним слоганом".