Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
¡Ivitvmr 11 . upxnphi 11.1 1-111141» 1›11g1n.11

1.1¡-.1 11.1l.111111ui-~rn-1r.1 111111- [nIHn/ IIÇÚUI. Ii

1 1.1.1.11.11...
TÍIUIU original: Vers une anlhropologie de
rorganlsation

Tradução: Ojãlta de Lanna Seite 757793

   
  
 
  
  
...
x N x ; ' x xxx1 ~xxxxxx xx A
  xxxx xxx 'xxx
“ x " v x xxxxxxx x xwx x x V
_ x x "V xx xx x x ' ' '  4x>1uxUr> xx x
...
'L1

71x

 

. xx xxvx , x xxxxxxxxxxxxxxx

x xxxv xxxxx¡ " W""

v xx-xmxxx . ..xx . x . 
4 | x.xx v xx Mx_ 'TH "a. x4...
.›un1|pof14ncx1lu¡Lh¡mçd

-llàííañseízãsenãsan

    
 
 

_ Nmnxmync¡ n - . 
*nu n 1 nln . m sllcm m lunmLu" p n"" "Nil...
msg¡
. In su¡
'~' Pvlo
Inlclm
nur-n¡
pcráño
nundo
*lu-into
; ltdadg
'OG ! Em

Jofzlo

inch. 

 
 
 
  

üuklvm I'M' Ihvun...
.xxuv

xxx-lx

 

  

x x xxx x, .x
' xxx x, x. x
""'""x. wx xx

”" “lx w › xxxxxxxxxxx

 

xxxxxx, xx. xxxxxx x«. '( . ...
x x . 
x x
'VHUxN ll'lIRll)l1| ' = 
x x _ x
x x x x x x
x xx ' _ x_ x_ _ x x xx r x x x
x x.  _ '
x xxx x

x xx xx x

x x...
xxuxxlxhxarl. : xk' xxwxxxxxxxx. : xLx xxm, x¡, m"_¡. .

11mm
nk-Hvrm x. rmnnxlnr
, _-; ¡'I1¡'Ixx. x~ . xxx xxxxwmu xx

x...
fKHLxd(
mu» 1
d¡ nr. r

rpm»

nun 

 

  

 

I. I'li¡L›(: .¡(› F, .sumo 1)

 

 

 

 

 

V' ›x-, :_m_. --_›. Iu_; ....
rn. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
  

  

x x x x' ” x . xuxuxxxxxxxx
_ x. xxx x-x x x- x-
xx _ xx xx. x.xx. xx. xxxx. ...
x x x , _ , _xx, ,_, xx. x . xxxxx. xx“xxnxxt~x _xxx. xx xx - xx x x x
_ ' x . x.xxx_xx-xx. x.xxxx_. x.. x.~. xxxx xx ....
'~*'~3., ~

"Es
w. w____ Í
. .L

_mai
5
u. .
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CHANLAT - DIMENSÃO HUMANA NAS ORGANIOZAÇÕES

879 views

Published on

CHANLAT - DIMENSÃO HUMANA NAS ORGANIOZAÇÕES

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CHANLAT - DIMENSÃO HUMANA NAS ORGANIOZAÇÕES

 1. 1. ¡Ivitvmr 11 . upxnphi 11.1 1-111141» 1›11g1n.11 1.1¡-.1 11.1l.111111ui-~rn-1r.1 111111- [nIHn/ IIÇÚUI. Ii 1 1.1.1.11.11.›111:1=1.11.¡111.›11111n~n1 111111 1.»1›¡11.1111; 11a 011.11.11.11.111111mn11~A11o«131,1111~:1«1111.1 ¡›, -.›/ '¡¡1›¡1› 1l1' , lluin ( 'h/ Inhll. l' Imm ! rum 1m 1 nun/ u¡ A( 111111111 nruuvuux 1.11111, r . _ " z x @QQ Dados lnlemacionais de Catalogama na Publicação (m) . oxmmo 111 WLANA mu» (nnozmuçózs, 2¡ , (Câmara Brasileira do Livro, sp_ Brasil) 011111111111111 nn nrgilmynçár) Ínncnsocs Mquecid .1 / 0T¡ (e tw"" 'h' hm"" w"" “m” 7adora, 1111111111111 e adaptação mm Munm. Rodngucs , r 51m¡ e Em". D"? Times, enem. 73411711 n-impr. rSà1›P:1uiu: /tdas.2()09. V' 'HJ ' rev'sa°'°°'“°'%u 1 - ': ..1~rv111-1< 1-;21111/.11 11m¡ , m1.nnpn11.¡; .,_u¡_“u_. u,, ¡ _ ; i1 x1 -11112111111 1:1~1I~~ 11 m. . ; a Traduzido dc' Iindmdu danx I'or - 1 - › ' ~ R-Inisnnon/ d -- . . _ . "eQw d” ha" Fmwmchñfüal. 1 11_1~ _1 vu ~-: .1;1.1 11.1 11111111141 1 111 1 _1l1111111~¡1_1.|1›1 _n lSBN978~85r224rl367-6 x1 ›111l_1111- l 1:1-1l.11111›11v,1l111mm 111111111111111 lNW Il 1111.1111» 111111~r.1-1lu~1111- I<':111111k11-11vr111›1'Singular. l' ' 1. Componamen( - - . _ , ~ . . , 1, . » “ RodriguesvNakcy Maílãfalrlilizaczonal 2. Psicolngm mdusrrial l, Tôrres. Ofélia deumusml 4 M11 1I1. . ..111-1. 11111 N11 111111 Iu l|1 I<1. -h 1 ' ' a"| a|'J°a"›Fm"V°'5- NN" ll1J111,:1:-1 11111 uiwlv l*.1l.11.1. _"I 910868 lI1'rll11111.11111 11111urtlvllcxviwtwln'Pulxju _m @m1 *Hu ll1.:11.1:11›, 11111 Sci xmhoiiux SU . 1 . . . i e ~ 2 . tl l I d [name P". catálogo sismmáum: ._ 1 1x1, llunLinn 111111511 I, ~p.1x<› Íilmlzaz' ("mm n v . um › . "1ll1.: ,:1.1›1111›-1111-11<›u'»« ›- - 1 duo organizacional : Relações : Psicologil 156.7 ( _ I H 'L 1) l 1I1x11¡›i111.1111|.11Ik' *n z' . Lungs °s DIREITOS RBsFxV/ tnns . 1 . ..me , . . . .. .a
 2. 2. TÍIUIU original: Vers une anlhropologie de rorganlsation Tradução: Ojãlta de Lanna Seite 757793 __ WM , , x, . , . x x-. h-xxrx A_ __ _, __ . x. xx. n». x_ . xx xx q_ N _ wM w_ , mn M¡ ¡xx-xxxx wiw yxwx : .v x' mx m 7/ x IHÍ('IHRI'x'I'MP¡tV _a . _ , xxxxu w! um m. xwxxx x xx x : x xx xxx. .m x HH xl¡ xupnuhnnn-z: mam, ,, ... ... _xx_ . . . x x p< . x much¡ x . x. «xwrah/ .A xxxx-xxx-x um, M xx Nx xwxx xx. xxxx xx . IM xl| ' ww u Ju w www «i» 'JNWWMVVwnñvmq¡ xy, .. xx ['x' 9.1x xlvw~rzx-›l'. lvl: <'x rxx xlxx xz: xi~x: xixxxlz~x: ›xx Ilmznwyn 1mm_ m¡ w7Á¡À'JI^ ¡- rqvvxw vHx xcxm ¡WH! yv-L¡ Hlhalxx/ nxwx -r »um w-: xg pa¡ ¡'¡¡. ¡xg¡ h'. xx'x. xx, _-x. .x «um I'M¡ I. xxx: Ix-~ ¡Wá- Ixx. . VHL¡ xx. ›xIx-nx Nnul m, ; krnun-n mnunrnhx xxx. LUnNvnv rmurr x xxx. JAh-Llr 'nunk' ruulvvux . se urpnu¡ _w xru-qlunx ¡-)"H› hu» x xymxxx/ .uxnm hnnuxrx rxxn nun-w um dm pnnrzpm ¡wm . , m. _mx _m_ . Jcnnnx nlcu-v v: !hmm m' Lnxku_ IU ç pu: mu «c ¡Lmxtunxuuqrn rm obg-n: U4- vxmdn, ¡wqumg ! dhmlnvuit'; vrixlvvrr~ xx axxx-. Lxx x- wgnxxxxxx, mm mr | ur)g. nI. 107%! 'CHI n' dv «Nnur . ..u ¡. 'Í1Hh. .(lxt, l xk' ¡mvuxw ¡nr Uxlrvnunn n1_¡: .|nII. |tÍ, l ¡xxmnu unica-num JÍlHHhlh m : h mnnulnhl u mm: 1' 1mm» mm hHmuhun I*›'x~<~'x› 41.¡vxxr›| xnglxilñ'vrm_l97l nxxncn- l-yxcxllxwg lu" kunnci [um, lnrhJlnhcslL 14m', tuxlc. lwn «Lx ; mm Ixrgm IM lux-m, FNM_ Lu : em m p¡ mm» IlLmh I'M' r, d» uni-mu» da ulmmnv ÍñlgJu Iktxxnl/ c Ubuntu-H I'm_ hnl/ Irrg PVU. c ¡ncxmu ; Lc ; nuupxiogu «Wuncr x- 1,. m. mr. v: hun- 1mm r d. . m. ;mAIIw ljaquuk, I~›< n. 141m1¡ e Nm : lc ncs um¡ Mxmdn_ n-»zn Kvh . lu ncx x- sulla, I'm-n_ cnqmnluqwuunllñ do (vwngxrmunrnísv lumum) n, |~ ¡nmm/ .ngncs u-. nmlcxrmnu-w gradsnnmenlrm um «uma m- cwludn . xcnliÍILn uxpculíru x x-udcl r xukmxn. Ma». ane a al. m* lnrvh 19H'. C4 »opor r Hohrrlvxl 1987) Amphnltnlr duxrunmln pulos' Anglo-axar» c nun cqx-cúmnrnnr pá¡ “Oflu-JMCHCJHKM, cun- Campo mk estudo nlxvucnvulvcu»c ¡mcultncnle à 5mm** Algum dcpxarunwxulcn unncmunu n, ¡vnmwpmlmrmv ns dc psnrnlqa¡ e dr W* uu c. mm numa-menu: pela cunha dc . ulmmmruüo com o nxadnsmo Ú (hérnia: du nmuagumeuu- do ¡ullu d: mnprcu (Ruuxstuu. 198m O fenômeno xe rvpnxm¡ mm uma! ou : In-mr : mplimdr na Iii-Tim¡ a Plin-c Innmumlaados En¡ dnsdgiim. qu: : ¡xnvmm : mma dc nulo. 8° th¡ : tunas aúmnmmuvu. CSM atualmente cm plena expondo. ürxuñ¡¡“”] "WM 'mw mb sua p-mmpwan com a _eficácia ugznmcsonal. na vw** 'WÚÉ-Wwwíüünednmwnnmxmuéuywptnutwmlcpodí ¡Puñlfieusnmmknsi dlmaoqhananv* audadnmslu o *' ' ¡Êñêlãsaa iÊâ¡'íEHâa'
 3. 3. x N x ; ' x xxx1 ~xxxxxx xx A xxxx xxx 'xxx “ x " v x xxxxxxx x xwx x x V _ x x "V xx xx x x ' ' ' 4x>1uxUr> xx x x' n x _, x _x x 'x xxxlxx>['l, xxxxi, xH xxxxxxx _xxxxx_ x xmx V ' ' xxxuxxzx xxxxxxx x xx. x x1xx. xx, x_ xxxrglxlxx xx x __ xxxx. x xxx _x ' x, _ 'xlvnxl' -xxnxlxxxxx ~4'. x'»ÍxHx_4v _x ›. ;xxr. xxxxxx_x_. _ A17” x lkvwm 1x» Uxfwxzyxx( : ›x. xx›. x.xx x xxx ÉHwN x_ ' ! EMO ()R('. ANI7.-CI(›NAI-lMCAuPu lkwxíx x--xxxxx xxxx. uuwlrxprívlhh: x x xxx : MWM _xx_ x x-x . x _x -H. v1*<'*xkWxxnxxkxíxuxWmw; HJÍ x› ›x ¡wpuüxx _x. xxx. .xx_ xxx_ x. _xxxxxxxx x_ HFTEROC-l-*zton n¡ Drsrwo ' x ' xx . x . x um x_ l“mm"^“” '. H'xwuxrlvttvpxxcuxnxHHHxz" x' . .xxxxxxxxx x 1'vxvvzxxxmt-xqufxl ÍxLxxÍnxTW H1'| IVVA“IZ4Í, ÁÍÍ›WÂ'4)]7Zk›¡[ tmxxçxx_ . xxxxxzxxxxxxx». x-. xxx xxxxunxw. , u: x ~xxxx. xxx -x x n: xx xzxxxxxx xxx. -xxx . vxxxxx xx x, xxx x xx x. 4 ' dx = xxx-x xx. .xx x' xHx~ x. xx xxx x x x1 x x x "*'”“'”"“'-'“'“"*1*'<H-I~xvu-xx» ÍHWY¡ xxxxxx. , xnnxx ; xxxx x. x.1.xxxx-x«. Ku', x x x~x x. Lx x_ xx x. _. _xx ›x . _ xx x x_ _ 'xum: wmpvx-rvuxxv. .n ¡' VL'[| Llh(. |ÍH,1|, ¡| ›x x' xx x1 I w| xx x x xx xx_ 1.1x xxxxx~x. .xxxxxxxx_x_. .x 'x xx'. x x* x HhHlx/ lx “HW/ Í xx xxxxxrx-x "u-uz x x xx_. xx , x x x x'x xx . . x xx ›v xxxx. h** “i, “*““"-x'v| t'lxlx›x vxnmxxuxxx x xxLx w¡ nx. <x~ xxxxxxxrxxxx 1x» x -xxx-. .Ix x. x t* 'x "LCP. xxx1x'xx. x xt: ICM xN xxx x x-xx-x. x . xxx_x x , x N_ x _ «um n ~. ›m. n~ HHHRTAIxnCIY'. rcLxxauxx Í'IHI. |L. ¡x¡tx'ALA' xx-u-x-m 41x Hlmxx xx. x x › 'x xxxx x. .x x-x . xxx . x xxxxxx. x , xxxx _xxx xx xxxxxx x _ x_ x xx rm rqlhmdnnxs prx›l›'xL'1I. |(x| .L' xxnurln ¡xxxxxxcnhxxxxxx [LluwxnjçxxxhwhxxHç x . , x , x xxxxx x: xxxxxx xx| II'x'xx . x xxx x1x'xj| xx gm. , xxzx . xxxx . x UmUqm*x4'pcnxuluwunxnlxl x-Juí-rxx vu xxxxxHxxxxxx-xxxxxxxx. :xírxv-¡xxhzxx 'xxx x- x 'x*'l'*tlW'l'll*›'l4x, I¡É. |x'y~. --xu xxxx. .xxx'. 14m; x xx ' xx- . x xxxuxxxx» . xx xxvxxxxxxx. .t': 'x.1 . .:x› xx x'~. :xx ~'1 w'. x . x xxvvxxxu ~ x _xx _x _m x_ _x__xx__xxx x. x-x__xx__ x_xx. x xxx _ _xxx x. x xx _ x. x xxxx Q QUESHONAMENTO DA FORMAÇAODO ADMINISTRADOR xxx x› xx~xx~x~x xxx›xx vgHH/ xxxxxxmzx xxx. xx-xx - - x. x1( x. xxxxxxxx x ¡WMIW ~xx _ x. _xx_ wxxxxx _xxx_ xxx_ x›__ x xxx__xxxxx_x x. , x x x- . xx . mx. NvrtIHUn. mxwJposllLlllhxxn[Ulalnllndxl I xmdxxxxxx ¡xxyxixxxxx . ruxxxxxxxxxx. x › ›x¡x| ¡.| x-xxlx-x . x Lxx xxx xx. x*'rx 'xvx “v” M' xum rx-. xlxxxrxxnxxxxxxx. xxxxxxxxxxx-xuxxxxxxxxxxxxtx-xxxxxxxx . nxlrliuhxhlu xxwsxxxvx _ __ xnnpawcn¡ «cu ¡nmxx ¡ugu ÍIWCHUI), lllãv (xuxa xx¡ x- ¡gxmx-xx mim xx WW . x, x . x. . . .xxx xxx x x ¡xx xx xxdxx ' "V ›¡. I4› . lu . xxlxxxmmrxxdxxx xu) nxnxunvnlt' xxxxuxw xlm xcx. . xxx x. |«; ,x, x.x» x x . xuxa! xxxx ¡xx- xrxxxxxxxx ÚHIHULMA YP-A H x w rm 1mm Iichrnun x› mx ¡xm : uma ç kkxhlvm x- › x 'xxx, ..xxxxxxLx plnxlugm V_ x x _ q_ _xwxmku _x x _xx ' 'z' ' "” '”""' "'*""'M" x" . .xxx xx x H ixxanLnl mm rexxxxLxxunxxxxxxxr. mas, xxx~uu. :h<n| nh'~ Lxxxxxnxxxxxrxxxnx. xxx. xx*n' " ' ' V” '* " ' 'w 'w' ml' _' x -xxx . .x. x xxxxuxx x-x xx~x . x x x'x IU-«x Dgxxhn WNHIL¡117mmHxahnúkxud mu' ! Mu twL' ¡ÚCNWULA rir' ' x« “ x x “N” 1"* ' N** WW '" '| ..›. .xxx n: x xx-. xxxx -« «W W** 'AxxhvwlrÍx›vul¡'(Í. l1›I¡yu~ tw». xx nvchcwl¡undcnuxtun¡cn1urux~xW"*^ xx ' x - xx› xxx xzxxx x L xxx-x» mk mx IIÍ1›'¡Í7;rx'| xI"! “Lxxxnx x_ , x xuxx. xx. x ~x~x~ * . ..d-x «xmxx xàxx (Wpx x LxIx/ .xxuxx . x nkxxlç¡ x _xxxxxxxxxvxxxx-xxx . xxuxxxx nÂxnxxLnNV* 'x' 3 A A A ' 1' d” ' N m ml_ m ; mL-m [Ííxxxxxxxxxxx xxxhxtn xIx-xx-«Ix 1” W' ' <xxnxnnnLnumrvxu -›<'-«›Iz<-1Iu~uu›x . x unukum x xnhànp, l| ç¡'unx4u. '1x1.I›" x 'W ' . ' '* x x H' rx** xx" “'“ N” xunlrxxxx, x ¡ngs-H xxnxnxxwxxx 7x" l" “Hxx xx : pm n pu. : uxmunxx r xxu num x um 1)[4|K(_¡| ||_¡x . x m) Lu«I¡¡<WV-H"*'“”À" x xx x- x Lx x^¡xxrx<: x1|1›'-“| ;. _x_. x. xx. x.xx¡x xxx , nwgurn xxxx x›x~'x-xx-_-*x* mxxxu mrx . 1 y 1 “u (L: “Hlxxxwxvxlh “w '"“'“'r'“"" ' M! .m x' N** *"“*~'“'1-^*'"^"'-| U4'~I| tu- -xm um» um. , pndcnan¡ vs¡ vnx"*"“ 1'” -'“ ““ NW x- «wL-«x : vrnlux ¡lr xxxxx. . Ixgxxxxx um) . x xnlxugm¡ nhxcnJxLl xxx» mu! x_ x› s. yx~lxr¡4nxÍ¡ . jxx xxx. . xxxx _xxx xxxxxx x x_ _um xÍhnlj' - x . Mx . x . .x. x " m' “ '" " "" mw"" N' Jlmnh . nn-¡lILmI xxuc . x xxxnxlzx l. _xxxx-xxxxx x- -xxwxxxuxsxx-s luicux xuutxnnlx¡ xx-»xx . x cudcm x. . dt' . Alguns : Wluxkh xxax
 4. 4. 'L1 71x . xx xxvx , x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxv xxxxx¡ " W"" v xx-xmxxx . ..xx . x . 4 | x.xx v xx Mx_ 'TH "a. x4 x nau Auim xuxmx_ ""'“”x*^x"v “Nx kxuu-'r Lv 'lí-riu mw “M” v. m» 4.- mai. «x vx xxx x xxx. _.x. x _xxx_ _ xlxxxxxxxxmLÍÉxlÊ-: vulnrxxvvlxunnwllt' ¡| sxhuh/ axau qu: - . U xxxx xxxxx . xx. .. .xxxxxxxx ' xx: x'; _~: :'x*x*; x~v<x: ›:vvmvv'vrírrqgucnu» Í “““'"“. '"' “' _x . x. #mm w _ “MK xxmm Tnnmínlkiu dr Anhm x mvxl xvxxx. . «lux . ›p<'v. n|«-~x vultuvuuínlllncxnilclk Ta “Numb xx x“x xxx xvnxxm V| I<'I<1u| .u| v›~ nun tmxxxaxxxxx U u" Mm” a" »xxxvxu ÍHvÍvJH vx-. . ›_x~x v-x xxxx. xx. .x. _ x x xxxxxx . nv ›x. ¡x mw. . “x'v'<vvxxv «, ,.xxx| .. vxxx ›x'x xl- x<ll, x'x'vxxl. 'xnun¡, - xx xv v . x.xxv. ~.. ,x, _,xx_xx_x_ m › x ~ xx-vxx-x--uxu xx- v x . _. _ xxx-xxüx n? xxx N_ u” 'hm P x uu An xmwmn- ¡crupuu v x x x Íx. . _xxxxxxlxx . IC. Íxxx'x' xllxxâíÍí'. .T; ..3Í'ÍxÉxIIÉÍ'ÍÍ“ ° ' "'““"“ “'”° “' x vx *r vNrvvm-yvln¡ c ¡mr s ¡lvguvns vu nx - v( t ummlh¡rhílcuml› x x x x -- x . x -unux nxxqnwnlc «ahh-cmg os x nx x- . IN: HHHNTCNv| vln'llll. ll| .| lv1g. ||'1|I. |(r« . xxxxxxxmucmdm. n: "mm . v~ xx-¡xw xxwxu» rx-uuvxxx Nu rx unmo qunnmluk» nuvuun um mndnnmxo . _,k ~xxx »xmLuxxrxxx dx. mvxnm xxxxxxlxx qm' . u Icnannrnm, m upupamfnlm e a vvv HCHJ xmuu x-wx ; mm . m nmvcnnv dm mms, .vs pcwm L-nqxqudn na x ›x; ,xx-. u_xxxç~ v1.u»f-›r¡n. un~n- um Ulwcln» Em . Algum causos d: acmnccnnmnus ¡H. |vxlx|1n. |n¡v§ Luc-nx unwmvr um mmhun humxuux 'a : nulla das mxtdndtvv x v . x~ . - mnxxuw cmn- . n pcssxux un nuns ¡mpmunres L' mau rulormdls que lã miau n“~ unnç pcxunu x- «Umas »em pnmaiu c ¡mx-md: na uxxúzds' mairrmm xxut , h vrâsgfvcx cnlrc pcsxux ç. .., .m xmxx-. xxxn, mmxmnms às «uma an: : m. .. L' x ovxlx' x Hum( ›n(x n m". uxxxxxx. xuvutvlir Ku** “ W"°““““""' 15x , a pnnaml uns. : da (nu-mw Mm” M* ~u. mhonlnmgan ; m umas: : do¡ of** x ' xxx-aluga' mununnqun- xxmJnI/ Jgnus ¡wdc ~cr . unhunda. mma. .. _ ¡unk- ccxmunuká 'v , x nucrudxxnmx c f¡ raunnx¡ lxxxxxx_ ¡xxlc sc numprvtnxkv melhor por qua m mx_ Mun* m_ x . 11mm AJ zxxxxxxuuuxxxx», xobtL-uvklu m mms ¡*'f= f'“~arx": m1 m, Gm_ xmmgxxsss). xwslns ! um du trabalho lradmm vxmmvu¡ _ e m» Lmuwnv numcum» axu-un numa: nmhunuu lealdade xvmncx x- w Kvbbm, 19948.17- qu( hmm o ¡rullvkluahsnm à- 5"”. _ mu. de uma unwhd" m' “M 3 a a x _Luto_ m : nun-min x-rmxxx . | ¡m¡| |~“'"- um. ; xmxLulrmv m¡ o uhu vn¡ nupcnmlinun bxxxlx biusgrmr. Wo_ (: 1mm nu drmlilhn m» cnnsdcnlizzr elhnlm-lnc FAR* u õcôuemprren¡ xx~ Chun_ . x xx-xxluvuu xl. : mÍUrHLdxIJx xudvx um vUH/ IHI x. u . vs vnuIJIuLuk-s xln- gx-«xxu» qm' w . qnunx HImhHLMl' x4” Irx ›¡~ J-xçm . Lx nmnxnxu-. uvx A UNIDADE FLINDAMENTAL DO SER HUMANO x hcl1|xÍc(II. |ru~p(›gwx, ncnu- ; wlnxmv r mcxxnm nmmqrxpw_ ›giu›_ pxicn›l<'›gn't› nu snvanl(tglcíw c_ m» pLmn nrgunxuntnzl. fnmucnu-nycnu- dcmsmhrxuu cm uma u ¡vnlunm «nun quc sxulmm grand: ruúmcm sk' dmwvmxa hununn O due-io de man rxpluíur . nun-cs de um amam: clcnxliñcu mmcxúar c fcnfnnenn (: II. |Lk'I| .~l›u› d. : Ouvtthdc nmdctm 'run m» ¡mck-uuxnl nim apm-. vcnm (cndúncu . I scr rrgcxvímmxr' (Kuhn. 19'), pluma: hnlmcys_ 198' v Omx . atualmente. m mnhvscunun-nvnx» amnmudvn dm düwuls Iuumums umm nn d. : hnlúrú dJs cnínchs dorm subm- csux Icndênnus c nos ¡vsmuhr cuv. v~l. ¡,~ c . né : rumo npc-num ¡nqxàc-w qunndo n' nhacrvu que . na n ' ~ rimhñm mniculariunlcx nào sã( › nuno. : nculmn c cnmíznm-se nn ! cado meu] d: Cpm"" que . wumcnu (Ivuuuull, HITS_ (Llulnkn. 108". llnllun_ |98|. Vlmk-y, mn 5'¡ : hmm-au c puniculmncnulc vcníícúvd ma úéncus d: .Idn| ¡nL<trJS“àt› uu da¡ “C50 Mudei. 1986. Déry, 19x71. princxpalnnenle nn : um que nos : nu-max: mu* pena - o (ulnpunullwnlo xugxmiza hunum Hama vronunucm, naomi. :va-gundo a : :súmulas externas c ml¡ “ salndade amenmm nào sc qucsnom (lc-u: scr ¡ntcinnncmc uma: «Uni-arm» 1 Mande, 191m. Nan c» eu uma (xmmpçào ultológic¡ um cbn-um e ' 'mui A ; xanax-mão dmmname d? N" 'a das e manu-t a unkm umanincknnzl : sumiu-midi (MW-“n 1997: “milk, 1974; Ounlal tséguln. 1%: Merklc. HBO: Gun. 19H). Scouhcr mdannniodo 'oomporlzmcmu mpmndumr degmdW: mademalsmchxunodasejoeawmudcxkmelhaaraproduvwdfp¡ &Mncmmmbaunmcommmnçàodeammxummnuuwmwf °°"”°'“'°“°'“Vd'°'mmmw›uodommnumuoudznwm*- “mu”. d"“b°°°“ m* FñPfmvu simplista, manias. acabam-nal” “Wwlolunmuednnuanpqndm x-rxnl c . n nxém I. h lmnmmu um pznnmxhr uxuukxr! 101.', x . ulxx ~uhvncl| dn~ . nc U prcwmo . u lux d. : dmwx mlclcuuml do ¡ulmlhxx ç , x cvônnm do «un1pnn. u|1cnln›«ugmu/ .nnvml mu: uuagurm¡ . u um rugm Txn¡ dum. qu du L'1›1hcun1k'nl¡›(urn-pnr u xnvsqnxi-nrnxux 4 (um x u : dm Idomx num nmndn uuclcduzul n-Lu¡ lcndo vguüulvnln' mma umycquérh 1.¡ um: : xmxngcxy¡ lmg| ¡k'r| l.u| .l «ln v: : hunum FMM xonwmàu nl. : ¡x-wm rm ¡xcdaçus prcmxou um duplo ctg-un nx; ;um dnsnplmar. umdunu um» px-«quxxulurçs pclua ununhx» du rrdlluunbmo edu h «n x ! Ruan-t
 5. 5. .›un1|pof14ncx1lu¡Lh¡mçd -llàííañseízãsenãsan _ Nmnxmync¡ n - . *nu n 1 nln . m sllcm m lunmLu" p n"" "Nilo bem camas), "múlt- um; L-nLulcm¡ . nntrnpulngu d¡ ¡NIXN Ilu uLldL' . ul w¡ Iumunu. dexaque . dncrxm uma» dc . lnàluw O lumm . mim no ' cunurlnvgku M» ¡urlmms kl idém de quepéxisilufyannfuujãnfóuhem: “mu” qua' n rsludn ¡lcslu universo singular cunsúru¡ o : Mao manga. , d, nümmaúd: lmnunn que L . n . nnuupulngnn, Por , sugestão da: Maus: ( 1968) e cum¡ na, ou . nnlrupnlowa . u . ser ("nada no campo _ mmnimbnal dae mama: o . nnnmro de conhccmlcnuxs custava-s sobre u sc¡ humano. Anúncio-cu : da: cxxl num¡ dc cnnhccuucntm_ deveriamos perceber melhor a «peituda human cxaxamenue CUIIIU ela e vivenciada no universo orpniucbml. Prepara): :: urban um duplo dcskxunwnlo do objeto de estudo, De uma pane. em lupr d: nm ccmmnnos primordialmente no mudo dc tomar as pessoas mais match¡ : com hum nlcwmpcnho. como faz atualmcntc : n : amu: (modem. no¡ amamentar mma atenção sobre o Ízlu ovganizanñükilnmñif d? dcgç-nvolvidos por todas as lacip ' ' que se ocupam "WW- em lugar dc considerar a mganimfâü “m0 “m kémheuwañdnn' pnxnrarrrrm colocarem cena : Is rthCÕ=3°°'“f7“*¡°”Ú"“"q" alraveasam longitudimlmcnle a da¡ WB¡“"39°”› E” pág', e se. 31m. , sobre certo número de corundcncôü d? WÊMVÉMÉ' lógra : chuvas ao ser humano e : o modo de 61H45' - 91.. ¡mpcri -iu c mxrzihada Purunln. numcmsm MUN* lluk* 'ainda hnjç_ ted. w¡ hununn cm UMHIUHMB n-Llulnrcs c que Ircqllvnlülncnlc tem . l xmpmsgow puma d( u. ; . upunlc I . l xx~i^| x'x. l ; lu x41' llununn. A Rüllllllkk' hunml. : qm- m¡ mm m¡ ¡Irpnmqçunu nAu ¡xnlrrfn Llnuls scr rulu/ ILLI . n um : :squrmn 5g ; uma-pan qua' ¡vnnum . Ipwcnnkr u w¡ hlluLlnu n. : m. : ¡numluludc pod¡ @kd . lpmxunnnr sem. mnxudu_ ymLux n ngm. " n runph-I: ›¡ncnlL- A o m Ilunmnuquc. .lhumm «lc «k-hmr v um ~<'r›zt1|rnmr›. x~aaudnunu 4"¡- sç ¡lcluw pu( pcncmcr . I xwpn x' hllllhllhl. rush» nurJrluríxncJ~ que qu. uuhuplêmia ~ Ivipçxins. ¡ñrnxllurnltx hnguqgcvn_ líhcntgim ; kn nuusdc, -eg um dc quc ud. : ¡ndivuluu uam-u. ; u wmgu, [um c : mr hlnmulgm. o lbmulo ig d. ; Inunumthdvc, _um_ mic , wr , genérico w cyxJnu annpm cm um xe¡ mu¡ Ivmrnu ou umha-r, .ndulun nu nmngz¡ m¡ uu nmnkln, prníçzxsorou uxccumn_ nu cmuprxitx . Iínunoou nxuknml. k mu¡ cxNL-Iu Ll smgulxxrdu ¡Mnidunmmng que Ihc rank-n- su; cspcuñvnhnlc Ou x11, w n luwncvn . lÍNhllrI cause aq. ” rx-pcvxnugzio c cilqguna mn-kxunul. rm Inara clc . uxarra- vsmpm m Il mxmdnn¡ mhunu mm. n1múvsu nlmçuhr, nunu sílxugxlr: de mu. 12m ma¡ : mim ; m nncanln lmlpu n ; Verri-run c n ¡'~[)L'1'II¡(U ()~ fc-nónvenm qu: st sub] rent-tem : cm amam d: : ¡iúuda um du» (mk-ns d. ; rmlidudc O estuda du humana mu (muumxixa m: › p( x1', ¡xnumu u_ JINEIJFK' : ix-qa dupla drpendémi, l 0 SER HUMANO. UM SER ATIVO B RH-'LEXIVO Um «krslnnçnws caraacrL-sxum d: : czméüc c dc Iodo ser humano e pena! ! › A' rdltxàn e a ação sào du: : das dum-nuas funda nte-mam¡ da humanickú . Negar n : :flexibilidade du humano (- ¡opr o h: :mem m mundo ¡x-¡vlwinm - : anexos amdidmulos excnvrán a
 6. 6. msg¡ . In su¡ '~' Pvlo Inlclm nur-n¡ pcráño nundo *lu-into ; ltdadg 'OG ! Em Jofzlo inch. üuklvm I'M' Ihvunlm¡ um: Tm¡ - ' ' mim'. l m_ mn Ihnulun, mu. , ¡ _umque mlxàmrâcvnwc Lucknum_ 13mm” yyunrblnlpu» ¡umplg . “ML um¡ › líllk- I llllllh mw» Fm n uu ~| l1'1): l1:: ";| (: Éllmnqw** Filth¡ d¡ mu. 5.4.( r<-l. |'.1. | Lm . ldu pcl< n win doem¡ m# ümulrxlcantldhgikdfum¡ “um, .z. .¡. ... .q. um gnu do lllvcnladc. »nhc U quem": _Ífmwabnlaauugu -¡1*l*'*l”v' PJHM P-"J“T1&g| l|rl0lx›phnouxtll »maxi mu. . *u* . p. hllllpl»¡-| |l]lll'('[)lK| L'UIÍVCHJILIOllk1fYl0lCl1lpucq-; Ie“m ~ much ç mu . mudadc ALI mlk-x¡ . ~ . - . u ¡uL . untrnu u mundo nvmciuk, d¡ hnmnkhà lHÚlÍULÍ O SER HUMANO. UM SB¡ DE PALAVRA A uxmmçuu du malxhldt' r . Ls . agiu-s que pode emprmrdcro ser hurmnurln qu Llbllclfhlkhs »cm . sc rcouncr a uma fama qualquu de linguagem, E ; mansa mnulduk- dc cxprmw em mlavras a nulidade. uma lan-rim quamnenetiunqz v: p¡ xlc . ru-der . ru nrundn das aigmnmçfm. 0 umvcrso do (llsuxmo. da palavra c : h llnmugun lnermwaoauluuw lmmlr rnnLkv: :nun cm um punto-Charm lndkpenxávclã su¡ uruprcerldoülmn- um. 1066; llagéxc. 194m. pnsascm "Mtv-té": para a «tu-naum» MIM-v' lmmnngrm cumunu. um ohiemck- estudo privilegiam: su! “P559” PW? ? "rkanrraclnml é pcrmlux que sc deswndtm 3! WMM** 3' “a5 °"*l Ruluzrr : :mão : n cmrunlcuçilo humana nas CMP mlomuçào. vixáu direumenre lmpindl Pá¡ Ífrquência nos manuais de mmpommcmo : num maú›scrultloedasslgnlñaçoes. ñeül*°e'ç*'°ç°dhn"pf o su¡ HUMANO. UM su( DE »msmo E m2 PUL9Ã0 Cnnlnrnmrvnll' . l mx- qm- ¡unlcnl m . nlgulns ¡xwqururlvwgw cm rui-m. lrunumls. u ~cl luumnn nàn punk' n-«lrmr u* . u um r›rg, rm~nn› suhnwlldn 1 u. luuulxmlcJnu-nrullr- csurrrulusxsluxrru-r 1mm Hu c ! umha-uu um «crdcllcx-, We “n53” m1,- “qua” . ur-. n n^~ da» n-Lrqux quc «lr Illíllllénl (nm u . .um › pa" m. “k. n¡¡n¡_¡¡. ^¡. . 7 "urnspgxpln. prum-uu_ mmslrrrru 1.¡ ck v qnt Flv: i- k¡ dra-cw c . sm CXNÔnUJ lvuulhnldnx m¡ run A nxnlislulc yxml rnul~lrmm. *m »uponc da rcalldank- ¡ssiqxma (uma ruuxlmu Frvud c seus uuncnnrrx, mulrucg, mesmo rcnrpu um turu/ riu_ um : Myrna uma xuxlvrrluçzit- ou um tulnurvirruwm4 [um s A çummurçaru . lc tudo uu Iuunnnu cnqlunlo aurclll' 04"** PU¡ mu¡ rclzçao ¡xohfnnnc mm u nuno . num-s ddr' quc ch: .sc cumuml. w rccnnlmc. ven¡ pnrn-r r: uirlmcnrns, unNÍr/ rm nJn seu» tlvvtlü* t' *m* Wlvãt* O *cr humano Aparvu' . Lwm mm seu urna-ju dc mrlnnJlhluslr: ç dc lrnn runalnladr que w enmn . m nx-. smo ¡cmpo m nda Iulcrrnn r: no nrundn cxtcnur. Lugar por cxrL-lêrxí: do inumnánu, dn rrxnnuwnlc_ dr. - Llelesah. dc ¡wmcn-. wxs (lv Idcnlrflcaçzln, a na psíqulc: rrxcru- um papel lundmwnml no mmporumxmu lrumrno, de mk¡ individual ou coldrva (Bion. 197; Jaques. I972h, lhmhhmn. FND xau da ¡mpnrlânua a 05m ! validade é Lmdcnzlr-. xe a um. : vnszlu mcumpkwa (ln lrurmmçg pode raonduzn a Lxnseqrléndus ¡xuológncas unos exemplos podem . ser armar-r dm m numa anual (Enrlqnez. 1985) c n¡ vrda orgnmzacrzyml (Jaqucs. 1973: Bion 1972; Depurs_ 1%). 1997, 1588. Pit-LS dc Wien: Mlller. 1985). 0 SER HUMANO, UM SB SIMBÓUCD O universo humano (- um mundo (k- sigrm, d: : Imagem. de nrexñfcra. Ú cmblanasdesünbdosxkmkosedcakgomxobklodemmhdaanlmpühÉ d¡ ahahah, da him-m das rellgióes. a: munlogin. das : mes e da ¡amar-J- ñlnaoíiaedasznnlogia. 'oslnbóllcoconfundevscctxnacvoltxçlolmzlàdi' Mutum' (G. Durand. 1904: 130). Todo ser lmnuno e tudu sociedad: hill* Fmduhm “m” "WPRKIZCÃOÓO mundo que lhe mnfcn: slgniñtldl¡ ^ min' Pmnundada uu ¡mdoaummeunnnaeu-N wenaoagmaonmdopawqdoewm- "hpodenptcaadarempüâg @UBA . ' *tm datohduumwihhkoumamnrbimruxaunpzumnçoashbóla alamnnmnavzamndaçoammommxdovàopnmúparú -- d_"""ñ”@lblñümulmrannesaourhmnno. lnagandvd° ' °°'| Él'g°“¡'¡üÍíllllaplelllodec1ltlm. ananhhdzlodl| _ doahiühbumnvmsermrpamamudemasmdaozusemmo : Wii-E &QGEYÉÊBQQGR
 7. 7. .xxuv xxx-lx x x xxx x, .x ' xxx x, x. x ""'""x. wx xx ”" “lx w › xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx x«. '( . x. . x : xx- -x . xx 'x.1xI. |»_ " xv* x xxx. xx x xxxxx. x. xx_ x xcx x ¡xxx x . x-. xxxx-xx-»xxxxxx-xxxxxxx “Y *-| xxxxxxx›x› [M511 xxx v- xx xxxxnxxx. < x-xxxx . xxx 1~›xx 'ywxltirlix 14 x : x Imxx Inn . tx -- xxx xx x hxxLx x›x xx LH . x¡x. x . x (Wu xxxxxxxx-; xx x ; xxxxx/ .xx xx xxx. xxxxxxx . x [Wxxxk| ~;X'Hxl1Ik| .I«! ( x xx_~x. x . x . xxx : xxxwxxx-x xx-nx (a ¡Hxmxxxlxx Ixu: .xr, xlx-w x 'xx xxx “x um wxxx . ¡›x pxxvm mnhxu v: ' x xxxx x x xx '›x . xx, .xxvx xx >x xx x x| 'xx x xxx 'xr xp-x n! »xxxnlxx x-xx xxxx rx. x1: . hLxxZx ~ x' : xx-xx . xxx ¡x-xxxx-xx ; Mxívnxxn «IÍFCH xx uu «- - 'Qu-mí xxfxlkn' x| x¡ xmx. . ; xxx-x x- 17x¡ xm- l n' »ox m rm um meu x . x xx xuíxx x. xx. n~ x~ Lmhuxx. xxx xx H-vJxÍU x. ›x. -x 'u Lh . x xxxx-xxxxxxxxxx nx uk rxln' Dvs ¡ucnn 1.¡ xa. .. Irglx rs x› x. xx x~ xlnlxsrrlllvx luyulrs xxx. - lx . .Lx ¡mhn| ux› r xxumx um_ " ' 'xx xr: 'xxuxxxxdx' xx x -xxx »xwxxxxxxxtmxx rm¡ ¡xzxxnxnxxxxxxxxix-: axxxxxn-Lx xwnxzmçanrxlcuxvw~ ' w-x' x1 . x z : xx xxluxll: : ! wmv ! Ku-x Ixxg. . cxlgnvruurslu uv uuugrxxxlxxsacxrxtsk* . x x › x -. «nã ' x xx x Í~xvxnlxlx/ .xuu-nlxuNpAuJlpxuk «uxxxxx xxxxnxxxxxxuxnxhxxul x3; x . x, xx xx M. r xx: xx. w! hunuxxxxxxxx um. ;.x›| cunxI. xxlx-x¡xu«naxnlcnlnuwnlumrgiku* " “ " "x “mx x. xx pxxr Hlxux ¡nhllu xuxc um¡ Í' 1" N** ""¡'"¡““ "ripmxe ' -x x. x _ 1 ln nhul nu xxxlx1xvx› . du «bwin 'W x m «xxxx tnnpJlnxn . x mxxxx xm _ d¡ x ' 1 Atum c : naum mas Funk": x. xxmçnltux . xIx-xxm nmvml. pu-Imxmu. f** um* : xe mu” , x x . x n x . AL/ .nnvnlu mm ¡xxu-. sxxmcnum vexxñnmn¡ J_ mk P°r"^'uwm dndccnmmmm "W 11INIIII¡› nlmxxx ¡N! Ilnxxx. , l x t¡¡xH xxx xx. x xx xx x ' ' ' x x xxx¡x y "'* ›-xxxx: x ' " x x "' ' xx x xxxxxxxx x _x “H x x. x ' ""*xx: xxx› - , xxxx x x, xx x xxx. x x xx x › x x . x xx x x , ›- x- x x x . xx xxx_ _x 'W xx _x_ xx_ x x x_x xxxx ' * 'Mxxx _x ›xx xxxx 'x““__'" ' “ x xx xx x x "xxx "x xxx. x x, x_ ' *xx 'x A* l "* xnxhnzxx x xxx. .._x, x - xxxx_ _ "xxxxxxw x_, __ xx x x . xxx x x ' ' Hxx , x '““"-"-xxxu xx . xx y R" “" x xxxxxxx x- 'x. .x_x_xx_x x_ “Wxwxxxxxxxxx ¡. __ ' xx xmx' . x ~ xx x _x _x x Y¡F1xxxvx¡' xx x”-"H-x x___xx x_ x l "-»vxxxxxxxx. .xx_ x _ x xxx. . , xxxxx_ . x xxx. xx xxxxx xxx. xx x _x x- xx. ;x x xxx xxx xx “ 'IN' ›xxxx '4x-xxxxxxxxxxxx~ . "' * xxxxxxx ¡x, __-x 'Nu ~- 4Hl1'xxxwx4x7" xxxx. . xxxllv¡ -4 x xxxxxxxxxxxx_ u . xxx . _ Y x xxxx-x ""“* «^~ | kx~ x-_xxxA A x “xxx x. x.x¡x Aux , xxx ~ ou. .. x . x . xx hxxxx › x «NLIYI . x x ['14 x ~xxx~xx
 8. 8. x x . x x 'VHUxN ll'lIRll)l1| ' = x x _ x x x x x x x x xx ' _ x_ x_ _ x x xx r x x x x x. _ ' x xxx x x xx xx x x x x u x ' x ' _ 'x' ' x _ x x x mx l'. ¡, 'l'| -.()Rl. . N¡'xo¡›o1,(›(. |( A 1›. -s(›R(. .›x1z, ('(E$ *x x . x x x u ' ' x' xx x xxx x x x xx < xx›x x x x x x x xx x-xx x xxx xx _x . w x* xx x x x x xxx ' * x x' x x xx ' ' ' ' x ' x . xxx x , _ . . a 5K' xx xxxxrxx xx ~x ux. x:xxx~-x x, ux'<*"x ~' ¡xxxr . xxx I u x ( um w( 'm nx. -u, ír1'1(. › 1x» rrxõmrzxos x- xxx_ x x. xxx x, | xxx, ._x x xxxxx ¡nxwxt A'lu'! uzu- xx. x xxm” *x* . .xxx ~xx xx›. x xxxx--xx-xx. xxx [xc-»qunm xx xx : xxxxx ¡. xx xmxxxx_ k M_ h _ xWHJÍxÍHJ xx-. xx w xuxxrxxxnx xx: x xx x› . x x _ . x xx xx xu' xxxxx. nnylh »cxcxhulxunns xx: : xxx-x_ ¡unw h xx-Ix x- . _ . . 'WILI "~"¡*'1| l'xxx W . .x_xxa xx x. ¡[4x . .x-xxxx. x. xx xxxx. x.x. x.x. xxxxx. ..xxxx. xxu JI¡ W y < nxxx xxxxxxxx. .. xxxxxxxx x nlnmk '”"' xwxuxx xx x; -' ma, _xx . . . . x-wxxx x. -x- x x x . x, . -. x _x xx xx xxx «x x. xx xx4<¡Yx¡. ›Ix, ,¡› x. x.x. x | x<IHIl . Lx hmwu : Lx H 1 l x xxxxmxxxx ux| xlrtl. u›x . xxx¡ s( x xmnxx un . .nai mn ¡UHÍKJ-¡un uxxlxxwnpmlw¡ n¡ PIJLMJ -4 | x xxx x: 1 w-xxxxx xxL-P xxlxlxxx» lux-nv. mxklwr. lln. tguxunx› . x x x-xxxxxxém” , x lxx/ ¡xxn x. h
 9. 9. xxuxxlxhxarl. : xk' xxwxxxxxxxx. : xLx xxm, x¡, m"_¡. . 11mm nk-Hvrm x. rmnnxlnr , _-; ¡'I1¡'Ixx. x~ . xxx xxxxwmu xx xxxx um» xuxxslzxrn) mxfgfãlnxndivemxvzugmw_ - su: rvnlidnde a pm* *xnpxx . unugxn x- "tuas ~ . .I ÍTJH ' _xgxxxxxxxx xxhhux x xxxxx nuxlndk. ,xxx ". ¡,, ,_¡UÇJ__. “kmuimiülm mina'. o NÍVEL oo [Nnwjnuo xx xnxxxnxxxxxx x~ pur _| x., '¡, ¡¡~_“ _ . _ › › . xxx. x.í: :'x"xx: ;x'"'x: x:: ;'xzxxçüxxxgxxzxxw mw «xxx me ' - x tc. 'x x puk m¡ x nxxxxxxxxxxx ! xl ›1.uÍ. IIxlA'nk^x xxunxlxx um dx» tri-s 'xqknm na rejlxíazk ' : :mea xx xgnx x(. (1 xwdnh xxnrmn Iuxxixggxux “Piupumztws, &Éwkmmhxmc $ . x WH "xx K5* '- l“›"-| -l “lúh . Iwo : Lx «mk-m xndmnlxul. u Lxdocam ¡ndnxíduu 'cmmmn xxxxxxxxxxxxxx c . um dc . ~u. x pnãpmx hmúru c fm: : igwlmcnxc m ! mu-s O buológim xxdx- xxxxlucxxx mr n ¡hlqukux v mesmo n cnmpnvxcnlc SOfIJÍ. i'm exe-mpb, um¡ pcxvu . xxxngxxLx pur uma xwnudugào funuonnl qualquer pod: :na sua podao nxx xmluxhx x, su. l~ . luudJdLís c ums rt-hçtkts manu. O inveno é qnulmmn: verda- xlx-xxxx - xx psíquxcn c u »um podem (cr cnmurquênrus biologicas. Por cuido. xxxm ¡x-wu dc (um uxlxum pule cncanmme em uma süuaçak: pandmul de . Alicnddkk. entrando cm LUnldlU com outra cultura. Em Nanny-lu que Devem¡ xxxuxxfxçx ›u dc acullumç lugúnhcz¡ pod: przwun-. xr. 1h vem. dülumñe: psíquica¡ xruxmínxcnxxlmlnson. l9x . Dcvcmux. 19172). Fala xriplm; compondo está ; xuxa-nte quando ! c emxhm o¡ arms banana¡ n» Irrganngçlkà. N: : estah individualx U 11511108100. 0 WWW¡ t' 0 “n” 59"” um [LIPCÍ mms nu msm» mponanlc segundo o contexto e as gxsuiuenvolvkhs. x Írrxmç. : luiulógku. (n traços dx: caráter. a ! movia pessoal. as alga-andam¡- ux~ dclxam su: marc. : ao sabor dus evenxnn e mnclmas indlviduah. A nulla# humana : dum-ad: ncslc nível. cunilkmmmünuãauhejanmu' l ' cm uma Inn-did¡ P0? qu: em simacàüs m”'¡"h'°' 'wm”: r: çvxuráxx ou : :agido diferenxuncrvre no Pb” ¡”'-"“M“" ' ° °°"l"'mm'x ou n aumdelffüü” Ú” wa** rrmlu. a : culaxçãtxou a uma. I 'Êmãmh #Ande pan: : no : rrabovw . xdmpmvh “and, mgpacxpcdkmhcdnwvendu. xwmux_ que . x nun. : x. x¡u¡ dx' unrnLn ¡llaptnllnxx-x . xxx Axxxpum” m” xxenxxxixxxx-xxxxxxxxlxxxxxxx-. xxx«xx. x' xx cvxxlnn A ÍÍI'IlYI›I7l417I4nIuÍuM¡, - um 49h [su mmhngn «Ix- ¡rrspm | x. x ! mn x num' nu uma ! Lx u- xxhcll' vuuvn ma", qxu- | WVÚL1LT| ||I| L|I| |l*l| | x x-rLx xxxuIxxLx . |~ xoxxxxux xxxxc x . xxLx xnxhx x11.. ., d. u . ls sxxuJçxx-s qxxx- x ¡u- Pxxx hsm x x (wind: x xxx › xxxxhx xxlxxx x n. xx x t' xx xx. xIxxu-xxxx~ x| n dos Uulnw nn vx~ dm”. o NÍVEL m¡ INTERAÇÃO nscr | mIn. ¡nxxn. xxnxx-x-xx¡ x In uxuÍu Imdn, px us (- n. x rclJxJ-»xx-vxx-x xmlm ¡puxquf xxxnqvm . x. I1|t'nd. lLlc c . mun , Iu›n~uhl. l1IxI. Ix| .I xdcnxxxludt' pmsnalx-x_ Jl. (.¡. ¡¡¡¡_“x_¡ um¡ x pr¡ Ann 'IUdJ Idtnhnhtk* rrqucr . x mxszúxu L1 : Ir um mam* algum uulru um uma n-Lxun gnxças x¡ : xxx. xx w . xxxmlx/ .x . x xxlx-xxxuLxxlc de xx' pragm- n ouxru. «uma x. : m uma» í* . m mcsmxx xrxupu um nuxlxxlnx um objeto_ u¡ xxxs/ xvxmçãcxuxx um xxxlxxvwnxx | 'm xux-xlçlxxx qu. |ndn : xmslxlux um nhpcin chain¡ img-au, um nhxx-xu. qmmxh» uwmx dr xmx-axmxx-xxxxx du llpu lxhxdlnAlx lnmfmmn- ; inc cm <Jh| v1u dc . num uu Ódxn_ um. : auqcnuguxu m¡ um . xdxvnxmo. qunú ¡x-nnne ; A unxmxqu dc hgxuuxx (Ir snlkLxxrxx-nhxlc uu dc ¡Khu (mm dcñntbn [Enrique-z ¡IOHS <“x› 'O mxlm nJn cxxsw cnqxunlu mNc . Inn-nn par. : nós. aq¡ SÍMIÍÍICLI que uxvu hmm dc mhuunxaxxxcnxxx - xdvcnxnxix-. nxlxn. xunur. sxhmrurúh hnstilidack: - irklispcns: xxx pxx-x (nnumxr U x xxxxx xxxxx-x que wy¡ xxxxxx n xxxxuxvl iusnnrnxc cm- xxmwm; d. : : :ku-un cum 0 Uulm quc Iundnmcnl: n , scgundorlü d. : : mx-Mx o dz mlunçmu A¡ hxeramcs um¡ u uunn umçcnlnullAc pnnupnlmctlle cm «às alrmül lnichlmmxex pudim¡ nmuwr um um faco : n faco mm um ¡xxpxem número rvhràu 'sx-Ifxxxxxxxx- que x wNIIu n-xxxaxxx soda! meu. é di! " “M” ÚÍWNUBS. ptirwipalumnlrd¡ pslcnlngm social (Mané. F73). Flsdlã'. " '43 mic-'Wrimsia (Gufhmn. um. I-mh. 19cm¡ x~ da ç-trmcmluddosh( kal. 1967: Goulm. WHL Elza [hdem, pur su: xxx-g_ among¡ à gelado . x “ÚVQW Wdcnnucrcmn a nxultiúauéa ntl »ao txumassa. qu: deu x -x "“Í“"°Ú“°°““"“""M(Ic Bon, 1965: mama'. xmusnmneh x "Í°'"à'“'95°WKWImpunumémmmmnroyupo. Bmmlaç-Aoú¡ mhmwnxvâvodanmhcoammuxmomu. nsas›. xxx wd°| °ÚlÍROdIH. |96B, pvuu_|975)eúI Í da u¡ v num md: x xr( xx 1014¡ mu. xvuII . xx xx¡ poll! que . m/ .u xxx-nx 54!» D¡ p( WCV qgn¡ qual¡
 10. 10. fKHLxd( mu» 1 d¡ nr. r rpm» nun I. I'li¡L›(: .¡(› F, .sumo 1) V' ›x-, :_m_. --_›. Iu_; .m. .. ¡41 ' vn x. , »; w.. ¡r¡«. rv w. ww . um- ** : Vw v m uwMHJH-v . ic Nngx-wu- ~ u- ' * " r-; w-wu 'y uLI/ .v u uhlua un myu p¡ Ir mtu : :Mun ~ -wH Iw- -vlHux uumn m. ; ma_ nwhnd: m' prnx. : . . u¡ . uLu r/ n¡. u.. ... n.› Ln1.unluqnrI| -I . n hngu. d' 1.4 r uqux LU_ “WW vlru-«ulnmn ' I um w! Inmunu IunIJnn c “WMM . a null: : w¡ I m vxpmnn m. . . . . M- m». - “mu”. . __. _w . U t m w 11v. . v¡ mm Im m: xLl um m. .nv . 1 : p nun n¡ um JL Hu mum . ..r . .- . um. u . u . (), IL'NI(“A(ZÍ() m_ m »um nr um _, mw ¡Hcmrnzwu »Nm v Iumnn. . I». mn »c A »pm «Numa» r : '<"L, W_ -"t~~l4x1.~, , ' um. 4,. . 4_ mu¡ , w ) n n¡ m Hwmn. , Jr N_ 4 [in , _ n” 'Hu J , ._ um_ . »M , *H* m_ u. , w. .- x. . mw: 4 N. “'“ "x m www. 1V** um _1_ -. , _ “ wv u um¡ a . dv wluuvulvlnl_ h! 'm . _um_ '¡ Hvmnv u-xuvpnryxxsuv* m m** 'lluwr. nv›lx. ,ulnl. lxl' “' p
 11. 11. rn. x x x x' ” x . xuxuxxxxxxxx _ x. xxx x-x x x- x- xx _ xx xx. x.xx. xx. xxxx. x. xx. xxx x x- x *““' x . x , , ¡r! x x xx. x v x. xx. .». x,x . .x x x_ xx_ ! x11 . x xxx_ m- u xxx. : _ _¡_ixxxxy. .lxxixr4lnt' 1 Ix~- -xxuxxxxxxxxxx xxx. xx x m_ xx. .xx. ..xx. ..xx. xx. .. «xxx. xx . x . P47 x x x. xí-u r num x_ xx x-xxxxx y H l›| '|(. l.¡](x IMHNWAIPN" * ¡ »nl : Hs _ u. “Killn xx . .xx. .xx. x H¡ x x" _m ¡x, xx. xx1x. xx N¡ xxxx h . .lar x x ¡nrnlxnlld _Wdvxxxxxxxxgxxxx x x _x xx. xxx v . nxxxxnxr d l * m 'A xngu ¡numwnux xxxxx. . . Ixxxxx xxxxLxxx cl das x__, __xx. ¡. MMM¡ l _xmxx uluh . x . x . .xxmnutl . xuuuml ' ' L4 xxuxxW' . u n . n Lu¡ xxx. xx xxxx. xx xlx x «xxxx wrl~ xxx nx. xx› URHxr xx xx: x x 'x Í. : 7x . zV4'x1*H›. h«. ..xx. m. xx. ›x, x.: . xHmn-«xx xxx_ 11H11 . H, . xxxxxx xxx xr xx. x,, ›xxx; xx xJ . x 4n, x xx Hxxvn . xxxxx. xxxxxx, xx. xx . x x xxxxxxx. xxmlmxnltnlxxxl : xxx x- x xxxxx x. x xx_ Hwllxxwnv x : QHxxrHx w. n~ xlxxíxrzux "kn-MWM xlm xx. xx. : xx- mu. ; 'I'm' v: (nfhlduy . u xiwal. I›. x(›R<. .w1/x( 'm _xxx xx xx xx . x, _, x xx xx x. xxx xxx xx x xx_xx xxx. xx xxx x , x xxx: xxx x . x xx . x xxxxx x xxx xxx xx. . ,xx xx: xxx. x x xxx-xxx x xx x x xx xxx-xx› x- - xx x. x.¡. -x. x __ . xxx x x, x x x x~xx xxxx xx xxxx x xx «x'1x . x xxx xw, 'x xx , x xx xx xx ~x› xx 'Hxr xx, x 'Wxnxxx , x xxx xxxxx›xx~x x", x x v xxx. x~x. xxxx›xxx~x: x xxxx "xxx ~= xx›. =v nx» m x Y''¡<'-x x Ç¡l[x x. , v x 'x xx. x. . xx _ _ _. _. xxMx-uxxxnxxxxxxxxx, 'lxxrlylxxl __ _ xx NW o . .xxx (Írx'/ "(. x,_x ¡<xx_' x. 'v x xx . .xxxxvxxxx xxx. . t' . xx 'x-| H| _, _ _ x. x x ' "<^~IHÍ<! LY'x'xAxLx llxkvyl›xrrxkuyvx * . xxxxxxxxxx. , " “ _ xxx . xxxxxLxxxxxxxxx. x.. ._. .__x xx. xxwx xx 'W “xxtw u xx: xx› x1. 4.» ¡Hxxu ; x Hu: xxxx xx ›x x* x : n x xxxx mm¡ HhW xxxxxxxuxxx. m' m" xxxxxxx--wxx- ¡›x›x ¡Iuvlwn x xx xxxnxxu 1 rNÍHI/ IWxlqxuxnh”x| ~,l¡“x| ¡(. ¡^h(y› xxxx H IH. I~ xxx_ x . x u' _ xx. .xxxxxx xxn/ ¡J/ u . ..xxxxxxxx , v "IHK'. I~'A'x| ¡sq-x x x x . .xxx mu( m -1 V-HHf--HILH x›xxx #Írlnvvvvxxxduu . - - ›-. x.xx Hunt¡ x › Ilmxxnívn . 4 . _ n. , _. ¡xumm “MW vv . ..xx num xx -~ vuxnnnuun hnuhpgnm xmlxhl' 'WMM wx xIm-Luncnur . uma Luíxwi* a wx-xxmx. ,cdxxuw o' . mr¡ x - x JA n qu, à 'hm h. ; 1.x 1. mlmu u Luw n! y- Dur. : a (xrncul luluh c IM" "JM k
 12. 12. x x x , _ , _xx, ,_, xx. x . xxxxx. xx“xxnxxt~x _xxx. xx xx - xx x x x _ ' x . x.xxx_xx-xx. x.xxxx_. x.. x.~. xxxx xx . xxxxx x . x _ ' x¡u xxmUlxx-Avx x- uxlxx x x x x'xx x xx . , _ l x . xmxxxxxxx-. xxx. x› xx i x xx x x v” ' ' xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-. xxxxxx 'I4x'›x'“ xx x x x xx ' x | v““xxxxxxxn› -4P"xÍx› xxxxxxxx xxxx › xx - , ' xx '* ' _ xxxxxxxx-xxxxxxx»xxxxxxxxxxxxx- . xxx xx__ x ' - -x . x Nxlqxxxu xxx~xxxxxxxxxxx xxx xx x_ ' x x ' _ x_xx xxx. xxxxxxxxxxxxx. .x›xx. x~»--xxx xxxxxxxxx *: x|x xx xx x ' x . ' , › , x x ' '› x-«xxxxxxxxxx xx IWNHxIWxxxVN(› . x xxxx, x_ " x x x x x _ x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx-xxx. xxxxxxxxxx. . xx x __ ' x . x x x x . Lx | ' xxxxxLxxu x xxx xx-x x xxxxxx- x x xxx x xx xxLx _xx x. _ _4 ' ' ' x x 'x xx_ xxx 'trvixxxx x-xxx x. x . x x " xxx ' IL ü l : u x x. .x x xxhxhxxxx , xx x xyf›¡yx' xx x _ _› l _ _ x . xxx x xx ›x. ~_xxx xxxxxxxx-_xx x. xx , x x x x 'x . x " x x x x x_ I" xxx . x »xxxxxxxxxx xxxxx . np-nn xxx. xx x xx x. __ ' ' ' M x x x. .xx. ..x: xxx, .x «uxxxxxxxxxxx mx_ x _. x_ xx x xx ' x x ~ xxxxxxxxxxxx, xxxxx_xx. _ ' l ""'*"x* xx. ' xx x. xxxxxxxxxx- . |Jx¡I'x›x| xx| xx~ ~x l| fÍY~4'1|x(x. xIunxxxqx¡ um x~x~xx -x _ _v x x x . xxxxx- xxx xxx PAR* hmm: xxxxxx x4* . xwJH A “m” *' "x'^'x“ x A' N " xx _ xxxnlxuxxx . x x. xxxxxx . .x x x, 'tm 'l '""'"' “›' 7x xH . xxx - *~ ~ ~ x xx , ,_ _x m. IN . »xxxxxxxx- xxxxxxxxx xx. . x . ,. x_ xx_ x . x x ~ xxx» x. ~ xx 'Mm' x-xw, x CNM_ x "Nxx *x ' x . x* xxx x x. xxx . › x - <›ÍV| x¡ , x x›. xx ã x_ w A . . x. xx xxx v _x_ É_ . I|| xu1n. IlL| límuhx_ xxxxx; x. _v_ W _ *x H xxx. . x , xx- . ,x x-_ _M_ v' . x x . _ _ A W_ N x x x_xx›x; x_x__n unxxxcrxx lumcu x( x í x . a x xzl: xxx 1mm¡ xxmm . x k xx xx _xx _ x _ x x xx xx x_ Klum_ u/ xu 1m xnrkhxxxxw x_ x xxxxx x , x _ k ' «x x xx . _ N x x x _ ' ' ht T, '”| «4!I1.nr, l*mxx x, .¡ _mx ' 'M"x“xx›xxxx . . x_ ~ x x _x x-xnx . xx . . __ x - axnlmx x- x . x- JN " ' w* N' »x ~x x 4 J ( "u" -xxx x lnxnunnut '"”*"*“'k'¡xxnx1x-xx-xw › VHNH"“'"**-x*x«xxx. x- ~ l~. '' , . ' “ “ A' - v x x›. x.xx. xx * lnxhnk'("H-Inx/ xlkxxxxvu x x' I““'“"**vxxxxxxxxxxxxxx x u* 'x “' x x, x x, '“ 'x x x 'xx x ~-x. xx«. ..x . xx, x . x. “ “' x¡ uxxxmxxx-x xxx-mn x M Al. umN'H(c| «xxxxx›. xx ' “ * xx, _ x -x : _xx: xxxxx-. xxx_ x_ W W N . ›4 sxnxnxiJ 1mm¡ ~ “Rm . x~_. Damn H_ _ -»xxxxxx-›x, _nr_ x x xx _M_ É x x x 4x ~c. x:xxxx. xv . x ; W l , d <xnuxn¡x. x<›nl. ›rr. ¡l¡| ¡xk- ( ¡ '“'“P'*'*~4vtxxxxxxxxxxxxx  x »› : xx. ¡~ -, , H. xxx. xx, x xx í* m¡ y¡“] xx, ' “Kuluxxxxxxx x x x* "*x°' " 'x x* x. .xx. x,xx1. x__, ,. x , x ~x~- x xxxx xlxjyjr (U -Nhlxlgzxxx xxN '-¡' K t' um ; Lux x. xx xx. . x (N, .xxIx. 4› h 4 _ &Lxx-¡Nxxtüulrigxçq nrplcunxmxx- xxxnhm x x ›) x- xxxxmxxx. xx " “'“ ' u. t_ 4 w¡ »k V' h ; l . x xx x x xtxul . x . xx : xxxxxm . xmxhmx (Vhmlum k m. ; ¡nmgcnx ¡lvurlll k x ) K (m dt N” . x xxxxxx. .xx _ x/ ,ãxxuW xLIu Axn xxxxxxxxxcraxnx “m” V h x x_ w . x “rum” _m . x n xmxxxxxxxmx x› xx x x- xx xxxx~xxxx . xxx x Nx x ' “ “ “' n m_ xmuxxx _. _ ›_ v x x x I u. -Lx Vtlxxbm' xxxxxxxxxxxxx-xxu xxwnxm I Unix-nx *mu 4 'm1 ¡l^n1' xxxxx -xxxk-x xx. xxxxxm» “x, › x < . xxx xx- x-xxx : :unu xxxxx» nxgJnIxJ NAN xxuw ¡ÍNWhüdh x4 um "hnxx/ bx. . M¡ ¡ ' mrlhlsx¡ xlu um¡ nx xx l l _m_ xx x z x mxuzn xxx xxxxxxxxnxxxxx- d. : xxx-. ix-rxxxxhx5x~ ~ &n35; d** (wg. ¡nx¡_¡“-; :' “ “V numa-z. : hxddxx | x-x um «W Jr WMA-nd) _ . 'x x w 'xxxv x xxxtxxxpxunxx-Jcllln' xxxxxx -x L¡ xx ~x sx- . r " “Khan . . “ " (tu uucd-_ul _ x «xxmx ¡xxu xxxnx. . 1 _ v_ W m' í n x xxx. nx ¡›~A¡| ¡u1| ¡hqq¡1¡u írscdengualth ! M416 mm* xx (~s| xhl. &| .4 (¡"”_x _um_ _ _ un¡ _ _h ! A . x xxxxx xxxhxxx m. : »xmlnlxxxxxxx. ›,¡npxxxlaxxuxx~ tvLlyñcs «aunque m¡ “um” lk-xcm Chun" m ¡mlux dx. Jxnuxxiuknlu unumk| 4.x. x|: xx "Ars -x. . - - x1: _ x › x_xxx __ _m_ _A _ xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. glupuxxxmwxnxilpxxcm. Isunlnlgxjç . 19s, rum. , _ '^llxh›cxsl. ln . _ p' '““'- x xx ! xx-xx ; unir . _. x *l ) Atum" “WM x . 'WWMLI rx-xaxnxncxxxxxux** M¡ . x V V xxx ugu¡L-. ¡|gu| |.1n. |r. nu'r| ~lh. ~ulltlulmrlbunxum(hahx x '5(K1L-u| “um RR c nxmxxcrx_ N. ; . v 'x í 'a x w” 'MWM | "'"““ 'x*R**lmmuhfikvlhklhh“Klhúnrcntuxuun (Bu - ' um' “Rh-m vn "Ml-Ilmcnlx- Im N um' “Num AJ "m" . x . kadu . x ~ xxxxxxlx. u. - xçxnxxxnxxgx. .u. dum. :und-n dr urxzuuumç. pxgmm_ xx_ um” m' mm-xwmn_ m' l "mu. xnpxmx- xmw / nqjxg¡ ma! " xml: ¡nsuhxx- N: n eqmhhnn c x “um "Mulan" "Wma. “hlk- n) dux x mu¡ dm; um¡ “Pude wrunl J x u . ñn| i3¡“úk- _ x . :pla: :ringue: qu!
 13. 13. '~*'~3., ~ "Es w. w____ Í . .L _mai
 14. 14. 5 u. .

×