Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 ch p_vo-4kl

1,444 views

Published on

  • Be the first to comment

2012 ch p_vo-4kl

  1. 1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 14 май 2012 г. Прочети внимателно всеки въпрос и отговор , като оградиш с кръгче само правилния отговор!1. Добри проводници на топлина са: 6. В коя група са изброени само риби?А) памучната блуза и тухлата А) делфин, тюлен, рапанБ) вълненото палто и дървото Б) цаца, скумрия, пъстърваВ) металната лъжица и тенджерата В) кит, водно конче, шаран2. По какво живите организми се отличават от 7. В кой ред са изброени само планети:неживите тела? А) Меркурий, Луна, УранА) създадени са от човека Б) Марс, Сатурн, СлънцеБ) изградени са от вещества В) Земя, Нептун, ЮпитерВ) извършват жизнени процеси 8. За кой годишен сезон се отнася следното3. Коe е общото между къртицата, поповото описание?прасе и голия охлюв? Дните стават по-къси. Температурата на въздуха се понижава. Наблюдава сеА) средата, в която живеят явлението листопад.Б) начинът на придвижванеВ) приспособленията за движение А) есен Б) зима4. Приспособления на животните към водна В) пролетсреда са:А) лапи с остри нокти, крила, силно зрение 9. Какъв източник на енергия се използваБ) перки, хриле, хлъзгаво вретеновидно тяло във ВЕЦ за производство наВ) козина, силно развито обоняние, слух и зрение електроенергия? А) вятър5. Глогът, шипката и боровинката Б) водапринадлежат към групата на: В) слънцеА) тревитеБ) храститеВ) дърветата
  2. 2. 10. При триене на ръцете една в друга, 15. Храненето е здравословно, ако:енергията на движение се превръща в: А) преяждамеА) топлинна енергия Б) приемаме разнообразна хранаБ) светлинна енергия В) консумираме много тестени изделияВ) електрическа енергия 16. Здравословният начин на живот11. Кое от изброените тела при движението си включва:извършва трептене? А) недостиг на сънА) камионът в завой Б) спазване на дневен режимБ) виенското колело В) липса на режим на храненеВ) струните на китарата 17. Газовете, които се отделят при12. Какво се случва с горяща свещ, ако я движението на автомобилите, замърсяватпохлупим с буркан? най-силно:А) продължава да гори А) водатаБ) пламъкът й се увеличава Б) въздухаВ) постепенно угасва В) почвата13. Кой човешки орган е показан на 18. Коя дейност води до замърсяване наизображението? околната среда? А) поливането на зелените площи Б) отглеждането на домашни любимци В) използването на изкуствени торове в големи количестваА) сърце 19. Растение, поставено за дълго време наБ) стомах тъмно, загива, защото:В) мозък А) не му достига топлина Б) не му достига кислород14. Последователността на етапите в В) не може да си произведе хранителниразвитието на човека е: веществаА) юноша – възрастен – зародиш – бебе – детеБ) зародиш – бебе – дете – юноша – възрастен 20. Кой термометър отчита температура 20°C?В) възрастен – юноша – дете – бебе – зародиш А) термометър 1 Б) термометър 2 В) термометър 3 1 2 3
  3. 3. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование 14 май 2012 г. ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА Ключ с верните отговори: Задача № Верен отговор 1 В 2 В 3 А 4 Б 5 Б 6 Б 7 В 8 А 9 Б 10 А 11 В 12 В 13 А 14 Б 15 Б 16 Б 17 Б 18 В 19 В 20 В Всеки верен отговор се оценява с 1 точка.

×