Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 ch o_vo-4kl

505 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2012 ch o_vo-4kl

  1. 1. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование ТЕСТ ЗА IV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 15 май 2012 г. Прочети внимателно всеки въпрос и отговор , като оградиш с кръгче само правилния отговор!1. Какво празнуваме на 3 март? 6. Коя река се влива в Черно море?А) Независимостта на България А) КамчияБ) Денят на Българската армия Б) СтрумаВ) Освобождението на България В) Места2. С българските народни обичаи и традиции 7. В коя природна област се намира планината,е свързан: известна със седемте си езера?А) Денят на труда А) Черноморското крайбрежиеБ) Гергьовден Б) Рило-Родопската областВ) Денят на детето В) Дунавската равнина3. Коя културна забележителност се намира в 8. В Казанлъшката котловина са най-добритеград София? природни условия за отглеждане на:А) Боянската църква А) картофиБ) Асеновата крепост Б) розиВ) Мадарският конник В) пшеница4. Какво е изобразено със зелен цвят на 9. Кой е най-високият връх в Стара планина?географската карта? А) БотевА) реките, езерата и моретата Б) МусалаБ) низините и равнините В) ВихренВ) планините 10. В коя част на страната ни се намира5. Коя река е обща граница на България и планината Пирин?Румъния? А) североизточнатаА) Янтра Б) югозападнатаБ) Марица В) северозападнатаВ) Дунав
  2. 2. 11. Владетел на голяма държава, в която 17. Как Васил Априлов помогнал на българитеживели много народи с различен език и по времето на Възраждането?религия, се нарича: А) съставил „Рибния буквар”А) аристократ Б) участвал в Априлското въстаниеБ) патриарх В) дарил средства за създаване на училищеВ) император 18. Кое е първото име на българската държава12. Кое е вярното твърдение? след Освобождението?А) Славяните били мореплаватели. А) Княжество БългарияБ) Славяните почитали много богове. Б) Царство БългарияВ) Славяните строили големи градове. В) Република България13. Хан Аспарух избрал за столица на 19. Кой източник на знания за миналото ебългарската държава: материален?А) Плиска А) носияБ) Охрид Б) снимкаВ) Преслав В) договор14. Коя цивилизация е оставила най-старите 20. Къде трябва да се движат пешеходците, акоисторически следи по нашите земи? шосето няма отделна алея или тротоар?А) тракийската А) по посока движението на автомобилитеБ) римската Б) само в средата на шосетоВ) елинската В) срещу движението на автомобилите15. През 1018 г. царството на Самуил пада подвластта на:А) Османската империяБ) Византийската империяВ) Латинската империя16. Коя книжовна школа е основана отКлимент?А) ПреславскатаБ) ТърновскатаВ) Охридската
  3. 3. М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К АТ А Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование ТЕСТ ЗА IV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 15 май 2012 г. КЛЮЧ Задача № Верен отговор 1 В 2 Б 3 А 4 Б 5 В 6 А 7 Б 8 Б 9 А 10 Б 11 В 12 Б 13 А 14 А 15 Б 16 В 17 В 18 А 19 А 20 В Всеки верен отговор се оценява с 1 точка.

×