Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Assessment ro 2

195 views

Published on

Presentación del Assessment

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Assessment ro 2

 1. 1. Studie & werkRosario Ramírez Rodríguez 2009- 2013
 2. 2. InhoudCongressenMinorSchoolprojectCompetenties
 3. 3. Barcelona 2010-2011http://www.youtube.com/watch?v=TzJkEKfjg7c
 4. 4. Situatie- Handelen- Effect • Visie op mvtoOntwikkeling • leermethoden Actueel & accuraat • leergangen Verbreding Adequaat voor de • vaardigheiden leerlingen • werkvormen SuccesBekwaamheid • Toepassen theorie aan de praktijk
 5. 5. Nieuwe werkvormen uitproberen STAR
 6. 6. o Bevordert mijn kennis van het vako Vergroot mijn netwerko Ik werk samen met collega’so Ik bent in contact met leergangen - auteurso Ik leer van de deskundigeno Etc.
 7. 7. Inter-persoonlijkVakinhoudelijkDidactischSamenwerken met collega’sOrganisatorischSamenwerken met de omgevingReflectie in ontwikkeling
 8. 8. Minor:Centro de Estudios deLatinoamérica(UvA)DEIDENTITEITVAN DE STAD
 9. 9. Het Cyclisch denken in de LA filmSituaties ensamenleving dievak voorkomenin deverschillendeculturen van LA
 10. 10. Lecturas guiadasLiteratuur,geschiedenis,adreskunde,wetenschappelijken antropologischeonderzoek.
 11. 11. Vakinhoudelijk en didactischSamenwerken met de omgevingReflectie in ontwikkeling
 12. 12. Kwaliteiten,motivatie & inspiratie  Kennis uitbreiding  Andere culturen leren kennen  Kennis overbrengen aan leerlingen
 13. 13. Authentieke materiaal aanbiedenSTAR
 14. 14. Día del alumno (school project 4B)
 15. 15. Workshop Videotelling Innovatie Werkvormen TPRS Samenwerken Kwakernak, Westhoff, Kaddie
 16. 16. Situatie- Handelen- Effect • van materiaalOntwikkeling • nieuwe leermethoden  Innovatie uitproberen • ITC & Verbreding mediacommunicatie  Moderne leermiddelen • de 4 vaardigheiden • interactieveBekwaamheid werkvormen  Leren-leren& motivieren • theorie & praktijk
 17. 17. Competenties 1.Inter-persoonlijk : Ik stimuleer de samenwerking en de solidariteit tussen leerlingen. 2. Pedagogisch: Ik sluit me aan bij de belevingswereld van de leerlingen. 3. Vakinhoudelijk en didactisch : Ik gebruik effectief moderne leermiddelen als digibord en computers, video’s van YouTube en Internet sites om te oefenen. 4. Organisatorisch: Ik regel alle benodigdheden voor de les, let ik goed op de tijd, controleer dat alles in orde is voor een succesvol les. 5. Samenwerking met collegas: Ik heb hulp van andere collega’s gevraagd en gegeven. 6. Samenwerken met de omgeving:Ik heb samengewerkt met andere scholen en docenten aan het project . 7. Reflectie in ontwikkeling :De tips en tops van collega’s medestudenten en WB zijn de basis voor mijn reflectie over mijn ontwikkeling. Waar ik het meest in gegroeid ben is dat ik kritisch kan kijken naar mijzelf en gebruik maak van evaluaties, reflecties en feedback van anderen om me verder te ontwikkelen.

×