Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 6 As actividades terciarias e a súa transformación

517 views

Published on

 • Be the first to comment

Tema 6 As actividades terciarias e a súa transformación

 1. 1. AS ACTIVIDADES TERCIARIAS E A SÚA TRANSFORMACIÓN TEMA 6 1
 2. 2. 1- O sector servizos ou sector terciario 2- Os sistemas de transporte 3- A actividad comercial 4- O turismo 5- Os servizos financieiros ou sociais 2
 3. 3. Definición Sector que inclúe as actividades que proporcionan servizos á sociedade como o transporte, comunicacións, turismo, sanidade ou educación. CLASIFICACIÓNSegundo quen presta O servizo Segundo o tipo de actividade Privados ou de mercado Públicos ou de non mercado Obxectivo Beneficio económico Dar beneficios á sociedade ESTADO DO BENESTAR • comercio • transportes • comunicacións • turismo •Sanidade •Educación 1- O SECTOR SERVICIOS OU SECTOR TERCIARIO. 1.1.- Sector económico terciario. 1.2.-Clasificación dos servizos 3
 4. 4. Os servizos mostran as diferenzas entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos Desenvolvidos Subdesenvolvidos Diversidade Acceso da poboación Participación do PIB Participación no emprego Grande variedade Servizos banais e escasa cualificación Grande accesibilidad e a servizos básicos e non básicos Difícil acceso a servizos básicos e non básicos Predominan servizos a empresas e públicos. Achegan moito ao PIB Predominan servizos personais. Achegan pouco ao PIB Maior porcentaxe, tamén de emprego feminino Menor porcentaxe e emprego feminino 1- O SECTOR SERVICIOS OU SECTOR TERCIARIO. 1.3.-A desigual importancia dos servizos 4
 5. 5. SERVIZOS MÁIS ESPECIALIZADOS SERVIZOS MENOS ESPECIALIZADOS Grandes cidades De maneira uniforme polo territorio 1- O SECTOR SERVICIOS OU SECTOR TERCIARIO. 1.4.-Localización espacial dos servizos 5
 6. 6. Definición O comercio consiste na compravenda de mercadorías e servizos entre produtores e consumidores a cambio dun pagamento. A súa finalidade é satisfacer as necesidades da poboación. Efectúase a través da trnsacción e o mercado. A transacción é o acto de comprar e vender. OS MERCADOS E OS SEUS TIPOS Definición É o lugar onde se fan as transaccións comerciais. TIPOS Concretos Abstractos Intermedios Nos que está presente a mercadoría La mercancía non está presente Bolsas de valores e bolsas de mercadorías Parte da mercadoría está presente Feiras de mostras IMPORTANTE: En el sistema capitalista el valor de las mercancías depende de la oferta y la demanda 2.-O COMERCIO. 2.1.-O comercio e os seus instrumentos 6
 7. 7. Definición É aquel se leva a cabo dentro das fronteiras dun país. TIPOS COMERCIO POR XUNTO MAIORISTA COMERCIO POLO MIÚDO MINORISTA Ou almacenista, é o que compra directamente aos produtores grandes cantidades de mercadorías para despois vendelas a outros pequenos comerciantes. Vende directamente aos consumidores pequenas cantidades en establecementos comerciais. Mercados na rúa Mercados municipais ou barrio Pequeños comercios Grandes superficies comerciales, supermercados e centros comerciais 2.-O COMERCIO. 2.2. O comercio interior 7
 8. 8. O COMERCIO MAIORISTA E MINORISTA PRODUTORES MAIORISTAS MINORISTAS CONSUMIDORES MERCADOS CENTRAIES ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS Nos sucesivos pasos o prezo do produto vai aumentando 1º 2º 3º 8
 9. 9. Definición É aquel que se realiza entre países. Comprende a compra de mercadorías e servizos estranxeiros ou IMPORTACIÓNS e a venda de mercadorías e servizos ao estranxeiro, ou EXPORTACIÓNS BALANZA DE PAGOS Rexistro de todos os intercambios (mercadorías, servizos ou capitais) dun país co exterior no prazo dun ano. PODE SER: •POSITIVA: Cando o exportado supera ao importando. •NEGATIVA: Cando o exportado é inferior ao importado. Balanza comercial Balanza de servicios Balanza de capitales 2.-O COMERCIO. 2.3.-O comercio exterior 9
 10. 10. CARACTERÍSTICAS DO COMERCIO EXTERIOR Extensión mundial Bloques comerciais Modelos de Relacións comerciais Organizaciones comerciales Volume de Mercancías crecente Proteccionista Librecambista Mixto Unión Europea, TLC, MERCOSUR, EFTA… División internacional do trabajo Mellora de medios de transporte Desigual reparto de recursos La OMC promueve la eliminación de aranceles Manufacturas Produtos químicos Combustibles e minerais Alimentos 10
 11. 11. PRINCIPALES ÁREAS COMERCIALES ZONAS EMERXENTES ZONAS CON PARTICIPACIÓN INTERMEDIA ZONAS CON PARTICIPACIÓN MÁIS BAIXA EEUU UE Japón Zonas de O. M. China y los NPI India Rusia y E.O. América Central y Sur Oceanía África CAUSA Reestruturación económica Vías de desenvolvemento Alonxamento xeográfico 3.-COMERCIO INTERNACIONAL 11
 12. 12. Principais áreas comerciais Resto do mundo UE EEUU Xapón Manufaturas Tecnoloxía Capitais Materias primas, produtos energéticos Manufacturas, tecnología 3.-COMERCIO INTERNACIONAL 12
 13. 13. Definición O transporte é a actividade que traslada persoas e mercadorías entre dous ou máis lugares. SISTEMAS DE TRANSPORTE Medios Características Infraestruturas Elementos móbiles: Automóbiles, autobuses, camións, ferrocarrís, barcos, avións. Elementos fijos: estradas, autovías, tendidos ferroviarios, portos e aeroportos. Terrestre, marítimo, aéreo Maior velocidade tonelaxe, especialización, autonomía e seguridade Mellora de infraestruturas Abaratamento de prezos 4.-OS SISTEMAS DE TRANSPORTE E AS SÚAS REDES 13
 14. 14. 2- Los sistemas de transporte IMPORTANCIA DE LOS TRANSPORTES Política Social Internacional Demográfica Económica Cultural 14
 15. 15. É o máis usado para o traslado de pasaxeiros e mercadorías a distancias medias e curtas (hasta 500 km). Vantaxes Inconvenientes Situación actual Acceso directo e flexibilidade horaria Escasa capacidade de carga Densidade de tráfico Contaminación Países desenvolvidos Países subdesenvolvidos Rede de estradas densa Uso xeneralizado do automóbil Rede escasa e mal acondicionada Uso por minoría 5.-TRANSPORTES TERRESTRES. 5.1.-O transporte por estrada 15
 16. 16. Vantaxes Inconvenientes Situación actual Capacidade de carga Seguridade Rapidez Escasa contaminación Rixidez de trazado Custe Mantenemento Recuperación de la crisis del ferrocarril 1- Tren de alta velocidade e cercanías que compiten co avión e coa estrada en distancias medias. Compiten co automóbil e autobús en distancias curtas. 2-Uso de contedores para mercancías 3- Modernización da rede ferroviaria 5.-TRANSPORTES TERRESTRES. 5.2.-O transporte por ferrocarril 16
 17. 17. Tren de cercanías Tren de alta velocidade (AVE) 17
 18. 18. Vantaxes Inconvenientes Emprégase sobre todo no transporte por mercadorías pesadas, voluminosas e de escaso valor por tonelada; e pouco para pasaxeiros Gran capacidade de carga Baixo prezo Lentitude Contaminación das aguas Situación actual Marítimo de mercadorías Fluvial de mercadorías Pasajeros 75% mercadorías Barcos máis especializados nunha mercadoría Portos ben preparados Grandes ríos do interior dos continentes Congo, Yang Tse, Danubio, Rin, Misisipi Cruceiros turísticos Ferrys 6.-OS TRANSPORTES NAVAL E AÉREO. 6.1.-O transporte naval 18
 19. 19. AS RUTAS MARÍTIMAS Canal de Panamá Xibraltar Canal de Suez Ormuz Malaca 19
 20. 20. Barco-contenedor Descarga no porto Transporte final en estrada ou ferrocarril 20
 21. 21. Vantaxes Inconvenientes Situación actual Para transporte de pasaxeiros a longa distancia e para o transporte de mercadorías perecedoiras, urxentes ou de pouco volume e gran valor. Rapidez Seguridade Independencia do medio físico Alto custe de mantemento e elevado prezo e consumo de combustible. Impacto acústico e atmosférico Gran incremento del transporte de pasaxeiros Aumento de transporte de mercadorías Voos chárter Compañías de baixo custe Voos rexionais Acondicionamiento de aeroportos con novas pistas, instalacións, terminais e enlaces co transporte terrestre. 6.-OS TRANSPORTES NAVAL E AÉREO. 6.2.-O transporte aéreo 21
 22. 22. Definición É o desprazamento temporal de persoas desde o seu lugar de residencia cara a outros lugares con fins, xeralmente, de lecer, e por un período superiro a 24 anos e inferior a un ano. Dende 1950 o turismo experimentou un gran crecemento nos países desenvolvidos. CAUSAS Elevado nivel de vida Mellora dos transportes Mellora de infraestructuras turísticas Actuación de empresas turísticas 7.-O TURISMO. CAUSAS E REPERCUSIÓNS 22
 23. 23. DEMOGRÁFICAS ECONÓMICAS SOCIAIS MEDIOAMBIENTAIS POSITIVAS NEGATIVAS Atrae poboación, detén emigración Saturación de sevizos Crea emprego, aporta ingresos, estimula o desenvolvemento Emprego precario, ingresos desviados, subida de prezos, especulación, dependencia, desequilibrios Modernización Perda de identidade Rehabilitación de áreas Alteracións da paisaxes, contaminación atmosférica, incremento de residuos, sobreexplotación de recursos Potenciar efectos positivos Reducir efectos negativosTURISMO SOSTIBLE 7.-O TURISMO. CAUSAS E REPERCUSIÓNS. 7.2.- As repercusións do turismo 23
 24. 24. Turismo de borde de auga Turismo rural Turismo urbano Turismo de montaña Turismo de “sol e praia” Deportes acuáticos Turismo de balneario Valores paisaxísticos Actividades deportivas ou aventura Contacto con actividades agrarias tradicionais Caza Entorno tranquilo Produtos artesanais Turismo cultural Turismo de negocios Turismo relixioso 8.-O TURISMO NO MUNDO ACTUAL. 8.1.-As modalidades do turismo 24
 25. 25. Principales destinos turísticos Alpes Litoral mediterráneo Grandes ciudades como Londres o Roma EUROPA EEUU Grandes ciudades como NY o San Francisco Playas de Florida o California 8.-O TURISMO NO MUNDO ACTUAL. 8.2.-Os espazos turísticos 25
 26. 26. Outros destinos turísticos Europa do Leste América África Asia Atractivos culturales e baixos prezos Clima e praias México Caribe China India Tailandia Nepal Rusia Valores monumentais e culturais Egipto Marruecos Kenia Praias, atractivo cultural, safaris 8.-O TURISMO NO MUNDO ACTUAL. 8.2.-Os espazos turísticos 26
 27. 27. AS ACTIVIDADES TERCIAIRAS EN EUROPA E NA UE 27
 28. 28. O transporte por España Medio físico desfavorable Medio físico desfavorable Predominio da estrada Predominio da estrada Rede de modelo radial Rede de modelo radial Desequilibrios territoriais Desequilibrios territoriais Débiles Comunicacións con Europa Débiles Comunicacións con Europa Forte impacto medioambiental 28
 29. 29. O TRANSPORTE POR ESPAÑA ESTRADAESTRADA BARCOBARCO AVIÓN FERROCARRIL Medio máIs utilizado 11000 km de autopistas 160.000 km de estrada Mercadorías e pasaxeiros Rendible en cercanías e AVE Transporte de mercadorías pesadas Pasaxeiros no Estreito de Xibraltar e nos arquipélagos Transporte internacional de pasaxeiros Madrid, Barcelona y zonas turísticas (Palma, Tenerife) 29

×