Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 2 o relevo

1,178 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 2 o relevo

 1. 1. O RELEVOTERRESTRE TEMA 2
 2. 2. A estrutura da Terra Formada por a Codia, o Manto e o Núcleo.
 3. 3. A litosfera e as súas placas A Litosfera está dividida en grandes fragmentos chamados placas.
 4. 4. A codia terrestre A codia está formada por continentes, illas, océanos e mares.
 5. 5. OS CONTINENTES Os continentes son grandes extensións de terra.
 6. 6. RELEVO É o conxunto de formas que presenta a codia terrestre.
 7. 7. A formación do relevo e os seus axentes O relevo fórmase pola acción das forzas ou axentes internos da Terra. Axentes: A oroxénese. Os terremotos. Os volcáns.
 8. 8. OROXÉNESE
 9. 9. TERREMOTOS
 10. 10. VOLCÁNS
 11. 11. A MODIFICACIÓN DO RELEVO E OS SEUS AXENTES A atmosfera: rompe as rochas a través dos cambios de temperatura. A auga:en estado líquido ou sólido, disolve algúns compoñentes das rochas e erosiona. Os seres vivos: tamén transforman o relevo.
 12. 12. AS FORMAS DO RELEVO O relevo das terras emerxidas: As chairas. As mesetas. As montañas. As depresións.
 13. 13. CHAIRAS
 14. 14. MESETAS
 15. 15. MONTAÑAS
 16. 16. DEPRESIÓNS
 17. 17. O RELEVO COSTEIRO As praias. Os cabos. Os golfos. As rías ou fiordes. As penínsulas.
 18. 18. PRAIAS
 19. 19. CABOS
 20. 20. GOLFOS
 21. 21. RÍAS OU FIORDES
 22. 22. PENÍNSULAS
 23. 23. RELEVO DE TERRAS MERGULLADAS A plataforma continental. O noiro continental As chairas abisais.

×