Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 1 a terra e o sistema solar

1,033 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tema 1 a terra e o sistema solar

  1. 1. A TERRA UN PLANETA SINGULAR TEMA 1
  2. 2. A TERRA TEN FORMA DE XEOIDE (ESFERA IMPERFECTA) E MAIS ANCHA NO ECUADOR QUE NOS POLOS E TEN UNHA DIMENSION DE 510 KM2 A TERRA
  3. 3. O PLANETA TERRA • A Terra formouse hai 4.600 millóns de anos e ten forma de xeoide. E o único planeta do sistema solar no que hai vida.
  4. 4. AS CONSECUENCIAS QUE FAN POSIBLE A VIDA NA TERRA • Temperatura moderada • Atmosfera con gases imprescindibles • Auga líquida en abundancia
  5. 5. O MOVEMENTO DE ROTACION • O movemento de rotación e o movemento da terra sobre si mesma. • Consecuencias:  Sucesión do día e da noite  Movemento aparente do sol  Existencia de diferentes horas
  6. 6. O MOVEMENTO DE TRANSLACION • O movemento de translación e o movemento que fai a Terra arredor do sol. • Consecuencias:  distinta duración do dia e da noite  A sucesión de estacións  A existencia de zonas térmicas
  7. 7. MAPAS E LOCALIZACIONS • A localización de cálquela punto sobre un mapa require dispor dunha rede xeografica formada por liñas imaxinarias  Paralelos  Meridianos  Latitude  lonxitude
  8. 8. TIPOS DE MAPAS • MAPAS:  Acimutal ou plana  Cónica  Cilíndrica

×