Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Espazo xeográfico español

651 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Espazo xeográfico español

 1. 1. ESPAZO XEOGRÁFICO ESPAÑOL: DIVERSIDADE XEOMORFOLÓXICA TEMA 1
 2. 2. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 2 0.-INTRODUCIÓN  España ten un tamaño medio (505.956 km2) . Comprende:  A península ten 493.484 km2 e presenta unha posición orixinal entre dous continentes, Europa e Asia, e entre dúas masas de auga.Este feito converteuna nunha ENCRUCILLADA NATURAL XEOPOLÍTICA  O arquipélago balear  Arquipélago canario  Ceuta e Melilla
 3. 3. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 3 0.-CORDENADAS DA PENÍNSULA  As coordenadas son: 43º47´36´´ Latitude Norte (Estaca de Bares) 36º00´18´´(Punta Tarifa) 3º19´05´´Lonxitude Leste (Cabo de Creus) 9º17´46´´ Lonxitude oeste (Cabo Touriñán)
 4. 4. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 4 0.-DIVERSIDADE NATURAL E HUMANA  Ten unha grande diversidade natural pola gran variedade de relevo (cordilleiras, depresións, vales, mesetas…), climas, vexetación, augas, solos.  A configuración do relevo (ver definición) caracterízase por:  Forma maciza  Elevada altitude media 660 m(só superada por Suíza)  Disposición periférica do relevo montañoso
 5. 5. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 5
 6. 6. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 6 3.-EVOLUCIÓN XEOLÓXICA PENINSULAR (PÁX. 28-31)
 7. 7. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 7 Cronoloxía (m.a.) Feito xeolóxico principal Unidades do relevo que aparecen Era Arcaico ou Precambrico 4.000-600 Aparición de macizo precámbrico, (banda arqueada a S.E.) arrasado por mar paleozoico. Galicia, puntos illados de Sistema Central e Montes Toledo ESTE MACIZO FOI ARRASADO POLA EROSIÓN E CUBERTO CASE NA SÚA TOTALIDADE POR MARES PALEOZOICOS Era Primaria ou Paleozoica 600-225 Oroxéneses herciana – Macizo Hespérico (CORDILLEIRA XURDIDA POLO CHOQUE ENTRE GONDWANA E LAURASIA) - Macizo del Ebro y de Aquitania – Macizo Bético-Rifeño LOGO TODOS ARRASADOS POLA EROSIÓN E CONVERTIDO EN ZÓCOLO OU MESETA. Era Secundaria ou Mesozoica 225-68 Calma xeolóxica, erosión e sedimentación Continúa o aplanamento das cordilleiras hercinianas. A inclinación da meseta cara o Mediterráneo permitiu a penetración do mar que depositou sedimentos (calacaria, arenito, marga) e sedimentos en fosas mariñas.
 8. 8. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 8 Era Terciaria 68-1,7 Oroxéneses alpina – Cordilleiras alpinas xorden ao pregarse os sedimentos: Perineos y Béticas – Depresións alpinas: Ebro e Guadalquivir – Rebordes montañosos da Meseta: M. Galaico, C. Cantábrica, S. Ibérico, S. Morena – Serras interiores da Meseta: S. Central e M. deToledo. -O zócolo da meseta fracturou e inclinouse cara o Atlántico: horst Macizo Galaico, Sistema Central e Montes Toledo; e graben: as depresións interiores: Concas sedimentarias de las submesetas norte y sur. As fallas deron lugar á actividade volcánica como o Campo de Calatrava, Olot-Ampurdán e Cabo de Gata) Era cuaternaria Desde 1,7 Glaciarismo e formación de terrazas fluviais Terrazas fluviais (Douro, Texo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, etc.). Glaciares: 1- de val en forma de U (¿Pireneos?) 2- de circo = pequenos lagos (altas cordilleiras). Terrazas fluviais
 9. 9. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 9
 10. 10. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 10
 11. 11. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 11
 12. 12. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 12
 13. 13. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 13
 14. 14. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 14
 15. 15. scotese.com IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 15
 16. 16. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 16
 17. 17. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 17
 18. 18. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 18
 19. 19. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 19 1.-UNIDADES MORFOESTRUTURAIS
 20. 20. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 20 1.1.-UNIDADES: ZÓCOLOS  O zócolo son chairas ou mesetas formadas na era primaria ou paleozoico como resultado do aplanamento.  As rochas son silíceas: granito, lousa,cuarcita, xistos. Son moi ríxidas polo que fracturan. Cáceres Toledo Cerro Testigo
 21. 21. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 21
 22. 22. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 22 1.2.-Unidades: Macizos antigos  Son montañas formadas na era terciaria polo rexuvenecemento dun bloque ou dun zócolo. Os materiais tamén son antigos. Os cumios son redondeados Ancares
 23. 23. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 23 1.3.-UNIDADES: CORDILLEIRAS DE PREGAMENTO  Xorden por pregamento dos sedimentos depositados na secundaria. Os materiais son: calcarios.  Cordilleiras intermedias. Sistema Ibérico e parte oriental de C.Cantábrica.  Cordilleiras alpinas: Pireneos e Sistemas Béticos Son montañas novas e elevadas Sistema Ibérico (Picos de Urbión)
 24. 24. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 24 1.4.-UNIDADES: Concas sedimentarias ou depresións Concas sedimentarias producidas polo afundimento (Douro, Texo, Guadiana) Depresións prealpinas: Guadalquivir e Ebro Son relevos horizontais ou levemente inclinados
 25. 25. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 25 3.-O ROCHEDO PENINSULAR
 26. 26. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 26 3.-O ROCHEDO PENINSULAR E OS TIPOS DE RELEVO ÁREA MATERIAIS LOCALIZACIÓN RELEVO RESULTANTE silícea granito Oeste peninsular ( Galicia, provincia de León e Estremadura), parte occiental da Cordilleira Cantábrica, o Sistema Central, os Montes de Toledo e Serra Morena. Tamén; zona axial dos Pireneos e algúns sectores do Sistema Ibérico, da Cordilleira Costeiro-Catalana e do sistema Penibético. En profundidade: areas pardoamarelentas. Alta montaña: agullas e pedreiras. Zonas menos elevadas: -diáclases paralelas á superficie: domos. -diáclases perpendiculares: barrocais (tores, rochas cabaleiras) , caos granítico calcaria rocha calcaria Prepireneos, os Montes Vascos, o sector oriental da Cordilleira Cantábrica, o Sistema Ibérico, parte da Cordilleira Costeiro-Catalana e a Cordilleira Subbética. relevo cárstico: -lapiás ou lenares -gargantas ou Foces -polxés -dolinas ou torcas -covas. -simas arxilosa arxilas, margas e xesos depresións das submesetas norte e sur, depresións do Ebro e do Guadalquivir e chairas costeiras mediterráneas. relevo basicamente horizontal. zonas secas/ chuvias torrenciais: cárcavas/ badlands
 27. 27. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 27 3.1-ÁREA SILÍCEA:ROCHEDO GRANÍTICO
 28. 28. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 28 3.1-ÁREA SILÍCEA:ROCHEDO GRANÍTICO
 29. 29. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 29 3.2.-ROCHA CALCÁREA
 30. 30. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 31 3.2.-ROCHA CALCÁREA Dolina Poljés Lapiás en mesa Covas
 31. 31. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 32 3.3.-ROCHA ARXILOSA
 32. 32. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 33 3.4.-EROSIÓN DIFERENCIAL ESTRATOS HORIZONTAIS: alternan Duros e brandos e a rede fluvial separa Plataformas (mesas ou páramos). Cando Os flancos se erosionan moito producen Os CERROS TESTEMUÑA. Atópanse no Ebro e Guadalquivir ESTRATOS INCLINADOS: alternan Duros e brandos, fórmanse costas. Hai unha parte formada polo estrato Duro, inclinado, e unha fronte Cóncava na capa branda.
 33. 33. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 34
 34. 34. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 35 3.4.-EROSIÓN DIFERENCIAL Somiedo Fórmase sobre un relevo herciniano arrasado que experimenta un rexuve- necemento que reactiva a erosión e provoca que as capas duras formen cristas paralelas separadas por depresións.
 35. 35. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 36 3.4.-EROSIÓN DIFERENCIAL Relevo xurásico: fórmase nas cordilleiras novas.Alternan pregamentos convexos (anticlinais) e cóncavos (sinclinais). Nos anticlinais a auga crea vales. Cando se baleira o anticlinal deixa Ao descuberto os antigos vales Sinclinais.
 36. 36. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 37
 37. 37. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 38
 38. 38. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 39
 39. 39. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 40 Penechairas cacereña Monte Illa en Salamanca Submeseta sur
 40. 40. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 41
 41. 41. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 42 Sarra de San Mamede Montes de León Sistema Ibérico Sierra Morena
 42. 42. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 43
 43. 43. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 44
 44. 44. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 45 Depresión do Ebro Mallos Piedemonte de Huesca Planas de Zaragoza
 45. 45. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 46
 46. 46. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 47 Monte Perdido Pico de Aneto Montes Vascos Cordilleiras Béticas
 47. 47. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 48 Foxas de Guadix que se formou por encaixonamento dos vales fluviais. Observamos Unha forma baixa rodeada de terreo elevado
 48. 48. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato
 49. 49. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato
 50. 50. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato
 51. 51. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 53 O relevo costeiro peninsular: as costas atlánticas  As costas cantábricas: costa rectilínea  Acantilados: son pendentes que penetran cunha forte pendente no mar. Relacionadas cos acantilados están:  As covas mariñas  Arcos mariños  Rasas  Pequenas rías
 52. 52. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 54
 53. 53. O relevo costeiro peninsular: as costas atlánticas  As rías Galegas: relevo montañoso con grande cantidade de fallas que foron ocupadas por ríos e logo invadidas polo mar e que chega a entrar ata 25 e 35 quilómetros no interior IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 55
 54. 54. O relevo costeiro peninsular: as costas atlánticas  A costa Atlántica andaluza  Marismas: chairas de lama con auga dos ríos e do mar.  Frechas litorais son liñas de area que prolongan as costas.  Dunas IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 56 Marisma Duna Flecha de Rompido en Huelva
 55. 55. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 57 As costas mediterráneas  Sector Bético  Acantilados que alternan con costa baixa  Campos de dunas e albufeiras: albufeira, lago salgado separado do mar por un cordón litoral.  Terrazas mariñas: antigas praias que quedaron máis altas có nivel do mar polo descenso deste.  Golfo de Valencia  Praias  Albufeira  Deltas: saíntes costeiros que se forman cando o río achega máis sedimentos dos que pode redistribuír o mar.  Tómbolos: barras de area que unen illotes rochosos á costa.  O litoral catalán - acantilados  Deltas  praias
 56. 56. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 58 Albufeira Terrazas mariñas Delta Tómbolo
 57. 57. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 59 ILLAS Orixe Serras Rochedo Relevo Lugares Costas MALLORCA Relevos emerxidos da cordilleira Subbética Serra da Tramuntana Calcário Relevo elevado Puig Mayor Combinan costas acantiladas (norte de Mallorca e Menorca) con praias e calas Depresión central Arxiloso Relevo suave Serras de Llevant Calcário Relevo non moi elevado La Cabrera Macizo de Artá EIVISSA E FORMENTEIRA Relevos emerxidos da cordilleira Subbética Relevo calcáreo ao norte Calcário Relevo montañoso Chaira Arxiloso Relevo chairo Macizo ao leste Calcário Macizo La Mola MENORCA Relevo ligado á Cordilleira Costeiro Catalá Tramuntana Paleozoicos Montaña de baixa alutra e formas redondeadas Mitjorn Calcários Relevo chá.
 58. 58. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 60 ORIXE TIPOS DE RELEVO Terciaria que pola oroxénese alpina rachou o fondo do Atlántico e ascenderon masas de rochas volcánicas. Conos volcánicos Caldeiras Malpaíses Diques Roques Pitóns Barrancos Glacis
 59. 59. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato 61 A Tramuntana Timanfaya en Lanzarote
 60. 60. IES Universidade Laboral Xeografía 2º de Bacharelato

×