Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

S SORDA I S SONORA

44,980 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

S SORDA I S SONORA

 1. 1. La S (Sorda i sonora)
 2. 2. S  Primer hem de diferenciar el so de la s sorda i s sonora.  S sorda: fem servir la ssssst! (silenci).  S sonora: imitem el so d’una abella: zzzzz!  S sonora (com rosa): entre vocals.  S sorda (com passar): a principi de paraula davant de qualsevol vocal, a final de paraula i en els plurals, davant i darrera de consonant.
 3. 3. CASA
 4. 4. SERRA
 5. 5. GOS
 6. 6. QUADRES
 7. 7. SS  Sempre sona sorda (ssst!)  Quan l’escrivim la ss? Sempre, entre vocals.
 8. 8. METGESSA
 9. 9. C-Ç  S’escriu ç: a l’interior de paraula, davant de a, o, u i també al final de paraula (quan les paraules de la mateixa família tenen c o ç trencada).  S’escriu c: davant de e/i.
 10. 10. FRANÇA
 11. 11. CIRERA
 12. 12. CEL
 13. 13. LLUÇ
 14. 14. Z  S’escriu z a començament de paraula quan la s és sonora.  Desprès de consonant quan la s és sonora.
 15. 15. ZERO
 16. 16. PINZELL
 17. 17. DICTAT
 18. 18. 1
 19. 19. 2
 20. 20. 3
 21. 21. 4 14
 22. 22. 5
 23. 23. 6 11
 24. 24. 7
 25. 25. 8
 26. 26. 9 12
 27. 27. 10
 28. 28. 11
 29. 29. 12
 30. 30. Corregim el dictat
 31. 31. 14 1. CARNISSERIA 2. ZEBRA 3. SABATA 4. CATORZE
 32. 32. 11 5. TASSA 6. ONZE 7. CISTELL 8. LLAÇ
 33. 33. 129. DOTZE 10. CASSOLA 11. ROSA 12. BRAÇ
 34. 34. Amb B o amb V? Les majúscules i l’apòstrof Treballem la R X i dígrafs ix-tx-ig Paraules amb G/J O amb C o amb QU

×