Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pac4 Avatar

463 views

Published on

Treball UOC "Països subdesenvolupats i el RSC. Poden les multinacionals ajudar a aquests països?" feta pel grup AVATAR.
Desembre 2009

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pac4 Avatar

 1. 1. Països subdesenvolupats i la RSC. Poden les multinacionals ajudar a aquests països? Juan Navalón Hernández Rosa Mª Muñoz Fernández Valentina Canella Spada 17/12/09 Grup AVATAR
 2. 2. Concepte RSC <ul><li>Segons l’AECA, defineix la RSC com “el compromís voluntari de les empreses amb el desenvolupament de la societat i la preservació del medi ambient, des de la seva composició social i un comportament responsable cap a les persones i grups socials amb els quals se interactua, que centra la seva atenció a la satisfacció de les necessitats dels grups d’interès, i que va més enllà del mer compliment de la normativa legal establerta i de l’obtenció de resultats exclusivament econòmics a curt termini”. </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 3. 3. Principis bàsics <ul><li>Transparència </li></ul><ul><li>Materialitat </li></ul><ul><li>Verificabilitat </li></ul><ul><li>Visió àmplia </li></ul><ul><li>Millora contínua </li></ul><ul><li>Naturalesa social de l’organització </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 4. 4. Àrees d’actuació RSE (Responsabilitat Social Empresarial) <ul><li>Àrea interna (empresa) </li></ul><ul><ul><li>Millorar la qualitat de vida laboral del personal, clients, proveïdors,etc. </li></ul></ul><ul><li>Àrea externa (Proveïdors/clients, comunitat local/regional, societat) </li></ul><ul><ul><li>Actuacions en unió amb la comunitat on esta instaurada. </li></ul></ul><ul><li>Medi ambient </li></ul><ul><ul><li>Compromís de l’empresa amb el medi ambient </li></ul></ul><ul><li>Mercadeig responsable </li></ul><ul><ul><li>El màrqueting (comunicació externa) i la comunicació institucional (comunicació interna) son importants per deixar clars els objectius i metes preestablertes en tots els extractes de la empresa. </li></ul></ul><ul><li>Ètica empresarial </li></ul><ul><ul><li>L’ètica ha d’esser un pilar central en tot el desempenyorament de les activitats. </li></ul></ul><ul><li>Als països en desenvolupament </li></ul><ul><ul><li>L’expansió de formes més humanes de fer negocis permetre unir el teixit social moltes vegades trancat per les desigualtats i injustícies del capitalisme ajudant principalment a països del tercer món. </li></ul></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 5. 5. Polítiques de RSC <ul><li>A Espanya: </li></ul><ul><ul><li>Comissió AECA de RSC (Asociación Española de Contabilidad y Adminis-tración de Empresas) </li></ul></ul><ul><li>A la UE: </li></ul><ul><ul><li>Llibre verd de la UE (2001) </li></ul></ul><ul><li>Al món – Nacions Unides: </li></ul><ul><ul><li>Pacte Mundial “ Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe 2009” </li></ul></ul><ul><ul><li>PNUD (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament) </li></ul></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 6. 6. Els índexs socialment responsables 17/12/09 Grup AVATAR
 7. 7. Països subdesenvolupats <ul><li>La contribució de les empreses en els països en desenvolupa-ment és un factor difícilment mesurable i difícil d’apreciar amb exactitud els seus efectes. Existeixen diversos índexs com: </li></ul><ul><li>L’índex de desenvolupament humà (IDH) elaborat pel PHNUD </li></ul><ul><li>La taxa de PIB o </li></ul><ul><li>La renda “per càpita”, </li></ul><ul><li>que ens fan apreciar que existeix una millora en els últims anys. No obstant això, encara existeix una gran desigualtat en la distribució de les riqueses i el desenvolupament econòmic de les diferents regions. </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 8. 8. Extrema pobresa a determinats territoris <ul><li>Segons la FAO (Organització de l’ONU per a l’agricultura i l’alimentació) 5 milions de nens a l’any moren a causa de la fam. </li></ul><ul><li>El següent gràfic, ens mostra l`índex de població que viu amb menys de 1 dòlar al dia. </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR Proporció de la població amb ingressos inferiors a $1,25 per dia, als anys 1990, 1999 i 2005 (percentatge) PAÏSOS ANYS 1990 1999 2005 ÀFRICA SUBSAHARIANA 57 58 51 ÀSIA MERIDIONAL 49 42 39 ÀSIA SUD-ORIENTAL 39 35 19 ÀSIA ORIENTAL 60 36 16 AMÉRICA LLATINA Y EL CARIB 11 11 8 ÀSIA OCCIDENTAL 2 4 6 COMUNITAT DELS ESTATS INDEPENDENTS 3 8 5 ÀFRICA SEPTENTRIONAL 5 4 3 PAÏSOS AMB ECONOMIES EN TRANSICIÓ DE EUROPA SUD-ORIENTAL 0,1 2 1
 9. 9. Gràfic de la pobresa extrema 17/12/09 Grup AVATAR
 10. 10. Objectius del Mil·lenni 17/12/09 Grup AVATAR PARA MÁS INFORMACIÓN... <ul><ul><li>Naciones Unidas (2009). Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe 2009 [publicació en línia]. < http :// www.un.org / spanish / millenniumgoals / pdf /MDG_Report_2009_SP_r3.pdf > </li></ul></ul>
 11. 11. Principis del “Pacte Mundial” de Nacions Unides <ul><li>Les empreses han de recolzar i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconegudes internacionalment dins del seu àmbit d’influència. </li></ul><ul><li>Les empreses han d’assegurar-se de que les seves empreses no son còmplices en la vulneració dels drets humans. </li></ul><ul><li>Les empreses han de recolzar l’eliminació de tota forma de llibertat d’afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva. </li></ul><ul><li>Les empreses han de recolzar l’eliminació de tota forma de treball forçat o realitzat sota coacció. </li></ul><ul><li>Les empreses han de recolzar l’eradicació del treball infantil. </li></ul><ul><li>Les empreses han de recolzar l’abolició de les pràctiques de discriminació en la col·locació i la ocupació. </li></ul><ul><li>Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient. </li></ul><ul><li>Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental. </li></ul><ul><li>Les empreses han de afavorir el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient. </li></ul><ul><li>Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes incloses l’extorsió i el suborn. </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 12. 12. Comerç Just <ul><li>Forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por Naciones Unidas y por movimientos sociales y políticos que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. </li></ul><ul><li>Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y funcionan democráticamente. </li></ul><ul><li>Libre iniciativa y trabajo , en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales («Comercio, no ayuda»). </li></ul><ul><li>Rechazo a la explotación infantil . </li></ul><ul><li>Igualdad entre hombres y mujeres. </li></ul><ul><li>Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos . </li></ul><ul><li>El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas. </li></ul><ul><li>Los compradores pagan por adelantado para evitar que los productores busquen otras formas de financiarse. </li></ul><ul><li>Se valora la calidad y la producción ecológica. </li></ul><ul><li>Respeto al medio ambiente . </li></ul><ul><li>Trata de evitar intermediarios entre productores y consumidores. </li></ul><ul><li>Se informa a los consumidores acerca del origen del producto. </li></ul><ul><li>El proceso debe ser voluntario. </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 13. 13. <ul><li>EVITA: </li></ul><ul><li>La discriminación y el proteccionismo. </li></ul><ul><li>Las grandes diferencias entre el precio que pagan por un producto los consumidores del primer mundo y el dinero que se les paga a sus productores en el tercer mundo </li></ul><ul><li>La explotación de los trabajadores. </li></ul><ul><li>El progresivo deterioro de la calidad y durabilidad de los productos (consecuencia de la obsesión consumista por el precio más barato) </li></ul><ul><li>Explotación de los productores </li></ul><ul><li>Las intervenciones o subsidios estatales que distorsionan el concepto de comercio justo. </li></ul><ul><li>OBJETIVOS: </li></ul><ul><li>Garantizar para los trabajadores un salario justo. </li></ul><ul><li>Mejorar las condiciones de seguridad e higiene del lugar de trabajo. </li></ul><ul><li>Fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres. </li></ul><ul><li>Proteger los derechos de los niños. </li></ul><ul><li>Salvaguardar las minorías étnicas. </li></ul><ul><li>Preservar el medio ambiente. </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 14. 14. Casos 17/12/09 Grup AVATAR TELEFONICA Participa al programa Proniñoamb l’objectiu d’erradicar el treball infantil en els països en desenvolupament amb un pressupost de 27,9 milions d'euros REPSOL YPF Ha aprovat la Política De Pobles Indígenes, en la qual es reconeixen els drets dels pobles indígenes. LA CAIXA En aliança amb GaviAlliance promou i gestiona les donacions de les empreses espanyoles per a la vacunació infantil amb 3 milions d'euros de pressupost.
 15. 15. Casos 17/12/09 Grup AVATAR BBVA Destina el 0,7% a l'any 2008 i un 1% en 2009 dels seus beneficis en suport de Llatinoamèrica, i s'empra en programes de formació financera. F.C.BARCELONA Destina 1,5 milions d'euros estalviats en publicitat i part dels beneficis de la línia de roba MÉS per a un programa de col·laboració conjunta amb Unicef.
 16. 16. Documents, guies, informes i organismes de referència <ul><li>Organitzacions: </li></ul><ul><li>OCDE : L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic va ser fundada en 1960, constituïda per 30 estats el seu objectiu és la coordinació de polítiques econòmiques i socials. </li></ul><ul><li>OIT : L'Organització Internacional del Treball. Fundada en 1919, és altre organisme de l'ONU l'objectiu de la qual és regular les relacions laborals mitjançant la creació de normes, convenis i recomanacions. </li></ul><ul><li>PNUD : El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament va ser creat en 1966, la seva missió és promoure el canvi, ajudar als països en la consecució dels objectius del mil·lenni. Elaboren diferents informes com el IDH que ens ajuden a comprendre la situació de desenvolupament que viuen els diferents estats. </li></ul><ul><li>Observatorio RSC : entitat de referència creada en 2004 per a impulsar i divulgar la RSC. Social AccountAbility International (SAI): Proporciona serveis entorn dels seus estàndards i normes com el Standard SA8000 o el AA1000. </li></ul><ul><li>Global Reporting Initiative (GRI): Promou un estàndard en l'elaboració de les memòries de responsabilitat.Aquest increment s'emprés en programes de formació financera. </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 17. 17. Documents, guies, informes i organismes de referència <ul><li>Guies i Manuals : </li></ul><ul><li>- Manual de Responsabilidad Social Empresarial para PYMES </li></ul><ul><li>- Manual de Primeros Pasos en la Responsabilidad Social Empresarial </li></ul><ul><li>- Guía de Responsabilidad Social Interna y Recursos Humanos </li></ul><ul><li>- Libro verde sobre la Responsabilidad Social Corporativa en el sector financiero </li></ul><ul><li>- Directrices para la contratación de personas con discapacidad </li></ul><ul><li>- Normas de desempeño social y ambiental de la CFI (Banco Mundial) </li></ul><ul><li>- Manual Children in Focus (ingles). </li></ul><ul><li>- Responsabilidad Social Corporativa y Competitividad </li></ul><ul><li>- AccountAbility SA8000 </li></ul><ul><li>- AccountAbility 1000 (AA1000) (ingles). </li></ul><ul><li>- Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales </li></ul><ul><li>- PNUD: Informe Anual 2009 </li></ul><ul><li>- PNUD: Informe IDH 2009 </li></ul><ul><li>- PNUD: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe 2009 </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 18. 18. Documents, guies, informes i organismes de referència <ul><li>Revistes : </li></ul><ul><li>Ethical Consumer </li></ul><ul><li>Explore </li></ul><ul><li>Business & Human Rights </li></ul><ul><li>Ser Responsable </li></ul><ul><li>Diario Responsable </li></ul><ul><li>AccountAbility Forum </li></ul><ul><li>Business Ethics 100 Best Corporate Citizens </li></ul><ul><li>Ethical Corporation </li></ul><ul><li>Ethical Performance </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 19. 19. Conclusió <ul><li>La RSC es un compromís de tipus social i mediambiental que les empreses assumeixen amb la societat. </li></ul><ul><li>Els països desenvolupats tenen un paper important amb el menys afavorits. </li></ul><ul><li>A nivell d’organismes internacionals s’estan desenvolupant unes mesures i uns pactes a prosseguir com son: </li></ul><ul><li>“ Pacte Mundial” (Global Compact) emès por Nacions Unides en l’any 2000. </li></ul><ul><li>Les “Línees Directrius de la OCDE per Empreses Multinacionals”, també de l’any 2000, </li></ul><ul><li>El “Llibre Verd sobre Responsabilitat Social” de la Comissió Europea (de l’any 2001). </li></ul><ul><li>El “Marc Conceptual de la Responsabilitat Social Corporativa” (RSC) de l’Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’Empreses (AECA, 2004). </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 20. 20. Conclusió <ul><li>Des de el punt de vista estratègic ajuda a tenir un valor afegit per l’empresa: </li></ul><ul><li>Una imatge de prestigi de cara a accionistes, que possiblement preferiran destinar els seus recursos a empreses socialment responsables. </li></ul><ul><li>Bona consideració per part del consumidors, que potser prefereixin un producte respecte a un altre, al saber que l'empresa que ho ofereix respecta el medi ambient i destina part dels seus recursos a millorar l'entorn. </li></ul><ul><li>A nivell intern també suposen un avantatge, doncs els treballadors se sentiran més orgullosos de treballar en una empresa responsable i compromesa amb l'entorn, i podrà utilitzar-se també com una eina per a atreure i retenir el talent. </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 21. 21. Conclusió <ul><li>A la crisis que estem patint hi ha empreses que consideren que no poden seguir amb la RSC degut a aquesta crisi ja que aportaven uns recursos econòmics per a acció social, normalment s’aporta % de beneficis per a aquestes accions, com per exemple les Cixes, però no es donen compte de que hi ha altres accions que no requereixen dit esforç monetari, simplement es tracta de tenir una postura de responsabilitat social. </li></ul><ul><li>Realment es complicat que les multinacionals facin que els pactes i acords internacionals es portin a terme i que aquestes empreses ajudin amb la RSC als països subdesenvolupats, però poc a poc s’està assolint i, sobretot, creiem que el més important es conscienciar a la societat. Per que és aquesta societat la que té la força per canviar les coses. </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 22. 22. Conclusió <ul><li>També hi ha que donar la seva importància als governs i als organismes internacionals, en el sentit de que ells poden fer coses que estan a les seves mans per ampliar el parc d’empreses que utilitzen la RSC i per educar sobretot a les futures generacions d’empresaris i, com no, a la societat en general. I d’aquesta manera ajudar més als països subdesenvolupats en àrees com la educació, la sanitat, autogestionar-se ells mateixos amb les seves empreses e institucions, etc. </li></ul><ul><li>Això podrà repercutir en una millor qualitat de vida als països subdesenvolupats. </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 23. 23. Videografia, webgrafia, webs <ul><li>Audiografia: </li></ul><ul><li>- Proyecto dos orillas (2008). Entrevista a Carola Reintjes, presidenta de Ideas . </li></ul><ul><li>http :// www.dosorillas.org / spip.php ?article1336 </li></ul><ul><li>Videografia: </li></ul><ul><li>- AECA TV (22/06/09) Taula rodona sobre “Responsabilidad Social Corporativa” organitzada per DELOITTE en la que es tracten diversos aspectes de la RSC. http :// www.youtube.com / watch ?v=2oyYCMlWLek& feature = related </li></ul><ul><li>- UNPD i UNIFEM “Las metas del Milenio” [Data de consulta: 28 de novembre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// www.youtube.com / watch ?v=TSr8c-mWszA& feature = related </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 24. 24. Videografia, webgrafia, webs <ul><li>Webgrafía: </li></ul><ul><li>a) Publicacions en línia: </li></ul><ul><li>- Calderón, Beatriz. Glosario de términos en el ámbito de la responsabilidad [glossari en línia]. Acción Empresarial. [Data de consulta: 28 d’octubre de 2009] </li></ul><ul><li>http :// www.accionrse.cl / tematico / down _3.html </li></ul><ul><li>- Comisión AECA de Responsabilidad Social Corporativa (2009). Jornada “Normalización de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa y el estàndard XBRL” [article en línia]. [Data de consulta: 28 de setembre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// www.aeca.es / comisiones / rsc / rsc.htm </li></ul><ul><li>- Comisión de las Comunidades Europeas (2001). Libro verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas [publicació organisme públic en línea]. (COM (2001), 366 final). [Data de consulta: 28 d’octubre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// www.jussemper.org /Inicio/Recursos/ Actividad %20Corporativa/Resources/ Libro %20verde.pdf </li></ul><ul><li>- Dow Jones Sustainability Indexes (2009). DJSI Annual Review 2009-Results [Informe en línia]. DJSI. [Data de consulta: 20 d’octubre de 2009] http :// www.sustainabilityindex.com /07_ htmle / reviews /review2009.html </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 25. 25. Videografia, webgrafia, webs <ul><li>Webgrafía: </li></ul><ul><li>- ElEconomista.es (2009). RSC.- La ISR, “un factor clave” en el impulso de la RSC por fomentar el diálogo entre empresa e inversores, según ESADE [article en línia]. [Data de consulta: 29 de novembre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// www.eleconomista.es / mercados-cotizaciones / noticias /199833/04/07/ RSC-La-ISR-un-factor-clave-en-el-impulso-de-la-RSC-por-fomentar-el-dialogo-entre-empresa-e-inversores-segun-ESADE.html </li></ul><ul><li>- Elmundo.es (2008). Los países pobres venden sus productos cinco veces más baratos a causa de la crisis [article en línia]. [Data de consulta: 29 de setembre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// www.elmundo.es / elmundo /2008/11/27/ solidaridad /1227809873.html </li></ul><ul><li>- Diario Social digital de Europa Press. Gudrun Schloepker, del Sello Comercio Justo: &quot;Queremos que la gente sea consciente de su poder como consumidores&quot; [entrevista en línia]. [Data de consulta: 15 d’octubre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// www.europapress.es / epsocial /entrevistas/noticia- gudrun - schloepker -sello-comercio-justo-queremos-gente-sea-consciente-poder-consumidores-20091001122703. html </li></ul><ul><li>- FundacionTelefonica.es (2009) Programa proniño 2008 [Informe en línia]. [Data de consulta: 28 de novembre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// www.fundacion.telefonica.com / conocenos / memorias /memoria2008/ pronino / index.htm </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 26. 26. Videografia, webgrafia, webs <ul><li>Webgrafía: </li></ul><ul><li>- IntermonOfman.es (2009) Intermón Oxfam considera positiva pero insuficiente la Política de Relación con pueblos Indígenas de Repsol YPF [article en línia]. [Data de consulta: 28 de novembre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// www.intermonoxfam.org /es/ page.asp ? id =2005&ui=11020 </li></ul><ul><li>Naciones Unidas (2009). Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe 2009 [publicació en línia]. [Data de consulta: 2 de novembre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// www.un.org / spanish / millenniumgoals / pdf /MDG_Report_2009_SP_r3.pdf </li></ul><ul><li>Truñó i Gual, Jordi (2007). La Responsabilidad Social Corporativa: Aproximación cualitativa a la gestión de un activo intangible [treball d’investigació en línia]. UAB. [Data de consulta: 31 d’octubre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// idem.uab.es / tru %C3%B1o.pdf </li></ul><ul><li>Truñó i Gual, Jordi (2007). Ressenya del llibre Principios básicos de la RSC de Lizcano y Moneva [en línia]. UAB. [Data de consulta: 31 d’octubre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// idem.uab.es / tru %C3%B1o.pdf </li></ul><ul><li>Universia. Erradicar la pobreza extrema y el hambre [article en línia] [Data de consulta: 20 d’octubre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// solidaridad.universia.es / informacion / odm _ pobreza.htm </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 27. 27. Videografia, webgrafia, webs <ul><li>Webgrafía: </li></ul><ul><li>b) Articles de revistes: </li></ul><ul><li>- DiarioResponsable.com (2009). “Dow Jones Sustainability Index: Telefónica líder mundial del sector de las telecos en sostenibilidad”. DiarioResponsable.com [article en línia] (30 noviembre 2009). [Data de consulta: 30 de novembre de 2009] </li></ul><ul><li>http :// www.diarioresponsable.com /articulo/9584-telefonica-lider-mundial-del-sector-de-la-telecosd-en-sostenibilidad-para-el-l-dow-jones-sustainability-index </li></ul><ul><li>- EnPositivo (2009). “BBVA destina el 1% de beneficios a Latinoamérica”. EnPositivo.com [article en línia] (12 de julio de 2009). [Data de consulta: 29 de novembre de 2009] </li></ul><ul><li>http :// www.enpositivo.com /200907122631/ empresas-positivas /bbva-destina-el-1-de-beneficios-a-latinoamerica </li></ul><ul><li>- Orsi, Adriana (2007). “La responsabilidad social empresarial en los países en desarrollo”. Revista Trimestral Latinoamericana y Caribeña de Desarrollo Sustentable [article en línia] (Vol. 5, núm. 17). CDF. [Data de consulta: 29 de setembre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// www.revistafuturos.info /futuros17/ resp _soc_ emp _ ao.htm </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 28. 28. Videografia, webgrafia, webs <ul><li>Webgrafía: </li></ul><ul><li>c) Documents presentats en reunions acadèmiques, congressos (ponències, treballs...) </li></ul><ul><li>- Albarran Carrera, Dinora; Sotelo Campos, Elizabeth; Pérez Castro, Luis David (2008). </li></ul><ul><li>“ Perspectivas teóricas de la Responsabilidad Social Empresarial”. A: VI Congreso Internacional de Análisis Organizacional (2008- México) [ponència en línia]. Universidad de Occidente. [Data de consulta: 2 de novembre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// www.uacya.uan.edu.mx /VI_CIAO/ ponencias /4_ estrategias /4_26.pdf </li></ul><ul><li>d) Col·leccions o publicacions seriades (documents de treball, treballs de doctorat...) </li></ul><ul><li>- European Commission (2009). Corporate Social Responsibility (CSR) [publicació organisme públic en línea]. (MEMO/09/109-RSC). [Data de consulta: 28 d’octubre de 2009]. </li></ul><ul><li>http :// ec.europa.eu /social/ main.jsp ? catId =331& langId =en </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 29. 29. Videografia, webgrafia, webs <ul><li>Webs consultades: </li></ul><ul><li>AECA </li></ul><ul><li>Alianza empresarial para la vacunación infantil </li></ul><ul><li>(Obra Social Fundación “la Caixa” y GAVI Alliance) </li></ul><ul><li>DJSI </li></ul><ul><li>Fairtrade.net </li></ul><ul><li>FAO.org </li></ul><ul><li>FTSE </li></ul><ul><li>FundacioFCBarcelona. </li></ul><ul><li>Gestión-Calidad Consulting </li></ul><ul><li>KLD </li></ul><ul><li>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) </li></ul><ul><li>SelloComercioJusto.org </li></ul><ul><li>SinExcusas2015.org </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR
 30. 30. Qüestions <ul><li>¿Els Organismes Nacionals e Internacionals están fent el possible perquè es dugui a terme la RSC? </li></ul><ul><li>¿El que fan, organismes y empreses, és per a ser socialment correctes? </li></ul><ul><li>¿Les empreses utilitzen doble tracte, es a dir, fan polítiques de RSC però, a l’hora, &quot;exploten&quot; els recursos que hi han en els països subdesenvolupats? </li></ul>17/12/09 Grup AVATAR

×