Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Communicatieadviseurs get ready voor social media: voor gemeente amsterdam nov2013

Bevlogen presentatie over de veranderende rol van de communicatieafdeling en de rol die social media hierin spelen. Als communicatieadviseur kun je er niet meer omheen. Wat zijn de social media? Wat kun je ermee? Mooie voorbeelden? Presentatie gemaakt voor stadsdeel zuidoost gemeente amsterdam

 • Login to see the comments

Communicatieadviseurs get ready voor social media: voor gemeente amsterdam nov2013

 1. 1. Social media stadsdeel Zuidoost gemeente Amsterdam November 2013 door Roosmarijn Busch en Felix de Gee Door Roosmarijn Busch, februari 2013
 2. 2. Vandaag  Social media meer dan FB en Twitter  Doelstellingen  Wat doet ZO nu?  Cases  Social media bij projecten
 3. 3. Social media is een verzamelbegrip van online platformen waar gebruikers zonder of met minimale tussenkomst van redactie inhoud verzorgen. vrienden politiek collega’s klanten
 4. 4. Meer dan Facebook en Twitter
 5. 5. Viraal effect
 6. 6. Kenmerken social media
 7. 7. social media trends
 8. 8. Veranderende rol communicatieafdeling De communicatie-afdeling krijgt een andere rol. Vroeger draaide communicatie vooral om het maken van beleid, het schrijven van goede teksten en dit intern en extern rondzenden. Deze basisskills (framing, teksten schrijven etc.) blijven hetzelfde maar het gaat nu niet meer alleen om het zenden van deze informatie, maar ook om het zorgen creëren van dialoog, het managen van relaties maar ook laten zien wat de organisatie doet met de gekregen input. De voornaamste rol van de communicatieprofessional wordt het faciliteren van deze afstemming. In organisaties wordt hierbij steeds meer participatie voor afstemming met verschillende stakeholders. Dus het verwacht van medewerkers. Het is aan de communicatieadviseur om dit in goede banen te leiden. De communicatieadviseur neemt dus een centralere en meer strategische rol aan in de organisatie. Deze nieuwe rol vereist ook andere skills en een andere blik op communicatie.’ Bron: communicatieonline.nl
 9. 9. Rol communicatieadviseur
 10. 10. Mindset
 11. 11. Voor wie?
 12. 12. Burger dichterbij de overheid
 13. 13. Communicatiedoelstelling  Imago  Beleid  Dialoog
 14. 14. Imago
 15. 15. Beleid
 16. 16. Dialoog bevorderen spreken over het leven, reacties en wensen pijlen over ZO, platform bieden voor meningsuiting over beleidsthema’s, uitwisselen van ideeen, soc. econ. zwakke bewoners met dialoog overtuigen in actie te komen
 17. 17. Welke doelen kun je bereiken met social media ?
 18. 18. Doelen social media voor stadsdeel Zuidoost
 19. 19. Hoe zit het met jouw middelenarsenaal?
 20. 20. Middelen
 21. 21. MINDSET: social media en internet eerst, dan traditionele media
 22. 22. Waar staat stadsdeel Zuidoost?
 23. 23. Hoe wordt een organisatie social?
 24. 24. KLM naar social business “We leven in een tijdperk waarin wíj de klant wel van alles kunnen vertellen over bestemmingen en over onze producten, maar klanten willen graag de mening van vrienden horen. Dat proberen wij zo goed mogelijk in te richten.” manager online KLM
 25. 25. Wat heb je nodig?
 26. 26. Hoe organiseer je het?
 27. 27. Wat doen we nu in Zuidoost?
 28. 28. Waar komen we vandaan? Zenden Lastige reacties verwijderen
 29. 29. Wat doen we nu in sdzo?  Online netwerk  Zenden  Luisteren  Reageren  Terugkoppelen
 30. 30. Zenden
 31. 31. Luisteren Reacties/ @mentions Zoekwoorden Bestuurders
 32. 32. Reageren
 33. 33. Stroomdiagram
 34. 34. Terugkoppelen  Collega’s  Management  Bestuurders
 35. 35. Best scorend op Facebook Laatste zes maanden: 1.Bijlmerbios 1649 unieke bezoekers 2.Bijlmerbios II 725 “ “ 3.Drostenburg 650 ” “
 36. 36. Slechtst scorend op Facebook 1. Burgernetfilmpjes online 76 2. Health Battle 102 3. Ierse klusjesmannen 111
 37. 37. Casus Drostenburg
 38. 38. Risico’s  privacy  imagoschade  te trage reactie, slechte dienstverlening  bad news travels fast  tijdsinvestering voor onderhoud  weinig controle over medium  organisatie onvoldoende vaardig
 39. 39. Waar liggen kansen?  jeugd: fotosharing apps  crisiscommunicatie  lokaal gericht  vroeg in proces van beleidsvorming  aantrekken talent (HR)  participatie  interne communicatie  kennis en vaardigheden bijbrengen in de organisatie
 40. 40. Onderzoek gemeentes  Bijna alle gemeentes doen mee  Gemeentes blijven vooral zenden  Gemeentes luisteren wel maar laten kansen liggen  Reacties binnen 19 min gemiddeld  Bij 56% is social media onderdeel van strategie  2/3 heeft geen aparte strastegie  70% van vragen gaan over dienstverlening Socialmediameetlat.nl
 41. 41. Kansen  Analyseren voor reputatiemanagement  Input voor beleidsvorming  Discussie online  Beleidsparticipatie  Co-creatie  Omgevingsanalyses
 42. 42. De uitdaging  Zorg dat social media in de haarvaten van de organisatie komen voor echt contact met burgers, echt communiceren en goede online mediaanalyses
 43. 43. Pilots Welke projecten lenen zich voor de inzet van social media?

×