Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie - 2de graad economie

147 views

Published on

Atlascollege - 2de graad economie

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie - 2de graad economie

  1. 1. Workshop Economie
  2. 2. Profiel van de leerling • De meest logische vooropleiding is het tweede leerjaar Moderne wetenschappen. • Andere vooropleidingen zijn zeker mogelijk, maar worden individueel bekeken.
  3. 3. Lessentabel 3de jaar
  4. 4. Algemene vakken • Naast belangstelling voor economie heb je ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen. • Je krijgt in de 2de graad minimaal 4 lestijden wiskunde. Je kan kiezen tussen een leerweg met meer wiskunde of meer talen. • De studie van moderne talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) is heel belangrijk: oontwikkelen van de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) oreflectie op taal (taalbeschouwing) okennismaking met anderstalige literatuur
  5. 5. Richtingspecifieke vakken . • Economie is de studie van de 'huishouding’ van gezinnen, bedrijven, de overheid en het buitenland. • De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop. • Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).
  6. 6. In de derde graad • twee vervolgrichtingen: oEMT met 5 u. economie, 3 u. wiskunde en 14 u. talen oEW met 4 u. economie, 6 u. wiskunde en 10 u. talen • andere mogelijkheden in ons domein: oVoorbereidend op professionele bachelor Marketing & Ondernemen Communicatie & Media Bedrijfsmanagement & IT IT & netwerken oArbeidsmarktgericht Verkoop-Logistiek
  7. 7. Verder studeren / arbeidsmarkt • een uitgesproken doorstromingsfunctie: ode richting wil je enkel en alleen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs okeuze tussen een professionele of academische richting • geen voorbereiding om direct te gaan werken na het beëindigen van de secundaire studies • in EMT (3e gr) is een voorbehoud voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen • meeste kans op succes bij het volgen van een richting in de economische sector

×