Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trac nghiem tin hoc

4,851 views

Published on

Published in: Education
 • rất hay.. cảm ơn Mãi Mãi Yêu
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Trac nghiem tin hoc

 1. 1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Tin học là ngành khoa học a)Nghiên cứu về máy tính b)Nghiên cứu các phương pháp, các quá trình xử lý thông tin một cách tự động c)Sửa chữa máy tính d)Tạo ra các chương trình máy tính Câu 2: Đặc trưng của Tin học là: a) Xử lý thông tin một cách bán tự động b) Xử lý thông tin một cách thủ công c) Xử lý thông tin một cách tự động hoá d) Cả 3 câu trên đều đúng Câu 3: Đơn vị cơ bản dùng để đo lường thông tin là: a) Bit b) Byte c) Mega byte d) Giga byte Câu 4: Đổi 3072 MB = ………… GB a) 3 b) 2 c) 1.5 d) 2.5 Câu 5: Hệ nhị phân có a) 20 chữ số b) 2 chữ số c) 10 chữ số d) 2 chữ số là 0 và 1
 2. 2. Câu 6: Đổi 12 bytes = ……………… bit a) 12000 b) 12288 c) 96 d) 98 Câu 7: Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất trong máy tính là: a) Byte b) Bit c) Kilobyte d) Megabyte Câu 9: Quá trình xử lý thông tin trên máy tính được diễn ra theo trình tự các giai đoạn: a) Nhận thông tin; Xử lý thông tin b) Nhận thông tin; Lưu trữ thông tin; Xuất thông tin c) Nhận thông tin; Xử lý thông tin; Xuất thông tin d) Lưu trữ thông tin; Xử lý thông tin; Xuất thông tin. Câu 10: Công dụng của bộ xử lý trung tâm? a) Quản lý các chương trình trên máy tính b) Quản lý và điều khiển mọi hoạt động cùa máy tính c) Quản lý các phần mềm trên máy tính d) Các câu trên đều sai Câu 11: Trong máy tính việc thực hiện các thao tác, các phép tính quan trọng của hệ thống chủ yếu là do bộ phận: a) CU (Control Unit) thực hiện b) ALU (Arithmetic Logic Unit) thực hiện c) Thanh ghi (Register) thực hiện d) Cả a,b,c đều đúng Câu 12: CPU là bộ não của máy tính, điều khiển mọi hoạt động của máy tính theo:
 3. 3. a) Chương trình lưu ở ổ đĩa cứng. b) Chương trình lưu ở đĩa mềm. c) Chương trình lưu ở bộ nhớ trong. d) Cả 2 câu a và b Câu 13: Hai CPU Pentium 4 - 1,3GHz và Pentium 4 - 2,0GHz thì a) CPU 1,3 GHz có tốc độ xử lý nhanh hơn CPU 2,0 GHz b) CPU 1,3 GHz có tốc độ xử lý chậm hơn CPU 2,0 GHz c) CPU 1,3 GHz có tốc độ xử lý bằng CPU 2,0 GHz d) Các câu trên đều sai Câu 14: Công dụng của bộ nhớ Rom a) Lưu trữ thông lâu dài tin trên bộ nhớ ngoài. b) Lưu trữ thông tin tạm thời trên máy tính c) Lưu trữ các thông tin phục vụ cho quá trình khởi động máy tính d) Cả a,b,c đều sai Câu 15: Bộ nhớ trong là loại bộ nhớ dùng để: a) Ghi chương trình và dữ liệu trong thời gian xử lý b) Ghi chương trình và dữ liệu của đĩa cứng c) Ghi chương trình và dữ liệu của đĩa mềm d) Ghi chương trình và dữ liệu của đĩa cứng và đĩa mềm Câu 16: Bộ nhớ ngoài là loại bộ nhớ dùng để: a) Ghi chương trình và dữ liệu trong thời gian xử lý b) Ghi chương trình và dữ liệu của bộ nhớ ROM c) Ghi chương trình và dữ liệu dưới 3GB d) Hỗ trợ trong việc lưu trữ thông tin Câu 17: Đĩa cứng và đĩa mềm giống nhau ở đặc điểm là bộ nhớ ngoài: a) Có khả năng lưu trữ thông tin như nhau.
 4. 4. b) Cùng lưu trữ thông tin theo nguyên tắc từ tính. c) Đều đặt cố định trong máy. d) Cả 3 câu trên đều đúng. Câu 18: Công dụng của bộ nhớ Ram a) Lưu trữ thông tin trên máy tính b) Lưu trữ thông tin trong quá trình khởi động máy tính c) Lưu trữ thông tin tạm thời trong quá trình máy tính đang hoạt động d) Các câu trên đều sai Câu 19: Hãy đánh dấu các thiết bị thuộc về thiết bị xuất thông tin trong các thiết bị sau: a) Màn hình (Monitor) b) Bàn phím (Keyboard) c) Máy in Laser d) Máy vẽ (Plotter) Câu 20: Trong số thiết bị vào - ra dữ liệu thì thiết bị vào chuẩn và ra chuẩn tương ứng là: a) Bàn phím, màn hình b) Bàn phím, máy in c) Con chuột, màn hình d) Con chuột, máy in Câu 21: Chức năng của các thiết bị ngoại vi là dùng để: a) Trao đổi thông tin giữa người và máy tính, máy tính với người b) Biến đổi thông tin bên ngoài thành tín hiệu điện. c) Biến đổi thông tin trong máy để con người có thể cảm nhận được d) Biến đổi tín hiệu điệu thành tín hiệu tương tự. Câu 22: Trong các thiết bị sau, thiết bị nào là thiết bị xuất? a) Màn hình, Loa, Máy in b) Máy chiếu, Loa, Bàn phím
 5. 5. c) Bàn phím, Chuột, Loa d) Micro, Scaner, Màn hình Câu 23: Phần mềm có bao nhiêu loại chính? a) 4 b) 5 c) 6 d) 3 Câu 24: Một thuật ngữ dùng để chỉ những người chuyên làm nghề tạo ra các chương trình máy tính? a) Lập trình viên b) Chuyên viên tin học c) Giáo viên tin học d) Kỹ sư máy tính Câu 25: Chế độ làm việc của màn hình bao gồm các chế độ: a) Đơn sắc và văn bản b) Màu và đồ hoạ c) Đơn sắc và màu d) Văn bản và đồ hoạ Câu 26: Trong các nhóm phần mềm thì nhóm phần mềm nào là quan trọng nhất, không thể thiếu được đối với máy tính là: a) Nhóm phần mềm hệ điều hành b) Nhóm phần mềm ứng dụng c) Nhóm phần mềm tiện ích d) Cả 3 loại đều quan trọng như nhau Câu 27: Công dụng của phần mềm ứng dụng? a) Giúp người sử dụng nhập văn bản trên máy tính b) Giúp người sử dụng xem phim nghe nhạc trên máy tính
 6. 6. c) Giúp người sử dụng giải trí trên máy tính d) Các công dụng trên đều đúng, ngoài ra còn nhiều công dụng khác Câu 28: Bàn phím gồm các vùng nào ? a) Vùng phím chức năng , vùng phím trợ giúp b) Vùng phím chữ , vùng phím số c) Vùng phím di chuyển , vùng phím tắt d) Vùng phím di chuyển, vùng phím chức năng Câu 29: Các phần cơ bản của máy tính? a) Thiết bị nhập, thiết bị xuất, bộ nhớ, phần mềm b) Bộ xữ lý trung tâm, thiết bị lưu trữ, đĩa, phần mềm c) Bộ nhớ Ram, Rom, đĩa cứng, đĩa mềm d) Phần cứng, Phần mềm Câu 30: CPU có các thành phần chính như sau: a) Khối CU, khối ALU b) Phần cứng, phần mềm. c) Khối CU, khối ALU, thanh ghi. d) Khối CU, khối ALU, thanh ghi, đồng hồ. 1/Trong windows khi nhắp chuột phải lên thanh Taskbar, chọn lệnh nào để sắp xếp các cửa sổ ứng dụng gối đầu nhau: a.Windows title b.Cascade Windows c. Windows Auto Arrange d.Arrange Icon 2/Trong Windows, để chạy một chương trình ta chọn: a.Start, Programs... b.Start, Search.. c.Start, Settings... d.Các câu trên đều sai 3/Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta dùng tổ hợp phím: a.Alt - F4 (a) b.Ctrl - F4 (b) c.Đáp án (1), (2) đều đúng d.Shift - F4 4/Khi di chuyển cửa sổ ta dùng thao tác chuột gì trên thanh tiêu đề của cửa sổ:
 7. 7. a.Drag and drop b.Point c.Double Click d.Click 5/Khi chỉ chuột tại viền hay góc cửa sổ và Drag and Drop chuột sẽ cho phép: a.Thay đổi kích thước cửa sổ b.Cực tiểu cửa sổ c.Đóng cửa sổ d.Di chuyển cửa sổ 6/Muốn thực hiện chạy chương trình trong Windows theo mặc định thì trỏ chuột đến Shortcut và: a.Double Click b.Các câu trên đều đúng. c.Drag d. Click 7/Thu nhỏ cửa sổ chương trình ứng dụng về kích cỡ lúc chưa phóng to tối đa, ta thực hiện a.Tất cả các câu đều đúng b.Ctrl - F5 c.Nhấp vào nút Restore d.Nhấp Double Click trên Title bar 8/Phím Ctrl - F10 dùng để a.Đáp án (a) và (b) đều đúng b.Trả về kích thước ban đầu của cửa sổ hiện hành (b) c.Đóng cửa sổ hiện hành d.Phóng to cửa sổ hiện hành (a) 9/Để chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng đang mở trong windows, ta nhấn tổ hợp phím: a.Alt + Tab b.Ctrl + Tab c.Shift + Tab d.Space + Tab 10/Trong windows, thu cửa sổ cực tiểu a.Các câu trên đúng b. Chọn nút Minimize c.Nhắp chuột vào biểu tượng trên Taskbar d.Chọn Control box, Minimize 11/Cho các cửa sổ ứng dụng cùng một lúc nằm dưới thanh Taskbar chúng ta thực hiện như sau: a.Đáp án (a) và (b) đúng b.Nhấn phải chuột trên thanh Taskbar, Show the desktop (a) c.Nhấn tổ hợp phím Start + D (b) d.Nhấn vào nút Minimize trên các cửa sổ ứng dụng 12/ Trong môi trường Windows bạn có thể chạy cùng lúc: a.Chạy nhiều trình ứng dụng khác nhau b.Tất cả các câu trên đều sai c.Chỉ chạy một chương trình d.Hai chương trình 13/Muốn tạo một shortcut trong Windows, ta thực hiện nhấn phải chuột chọn a.New -> Shortcut b.Create Shortcut c.Drag vào shortcut rồi thả ra vùng cần tạo d.Tất cả các câu trên đều đúng 14/Thay đổi hình dạng shortcut ta nhấn phải chuột, và chọn: a.Properties, Shortcut, Change Icon b.Change shortcut
 8. 8. c.Rename shortcut d.Tất cả các câu trên đều sai 15/Để sắp xếp tự động các Shortcut trên màn hình nền của Windows (Desktop), ta kích chuột phải lên màn hình nền và chọn: a.Arrange Icons, chọn Auto Arrange b.Autosort c.Arrange Icons, chọn AutoSort d. Auto Arrange Icons. 16/Trong Windows, để thay đổi hình ảnh nền trên Desktop, ta thực hiện: a.Kích chuột phải tại một vị trí trống trên nền Desktop, chọn Properties, chọn Background (b) b.Kích chuột phải tại một vị trí trống trên thanh Taskbar, chọn Properties, chọn Background (a) c.Cả hai đáp án (b) và (b) đều đúng d.Cả hai đáp án (b) và (b) đều sai 17/Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn từng biểu tượng một đồng thời bấm giữ phím: a.Ctrl b.Shift c.Enter d.Alt 18/Muốn tạo một thư mục trên Desktop của windows, ta click phải chuột và chọn: a.New , Folder b.New Folder c.Properties -> Folder d.Properties -> New Folderchemas-microsoft-com ffice ffice" /> > > > > 19/Thay đổi màu của Desktop ta thực hiện: a.Click phải chuột, chọn Properties, chọn Background b.Click phải chuột, chọn Change Background c.Các đáp án đều sai d.Click phải chuột , chọn Properties 20/Muốn khởi động chương trình Windows Explore, ta thực hiện: a.Nhấn tổ hợp phím Start + E (a) b.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E (b) c.Nhấn vào biểu tượng chữ E trên màn hình d.Đáp án (a) và (b) sai 21/Trong Windows Explorer, để hiển thị các thông tin về kích thước, ngày giờ tạo của các tập tin, ta thực hiện: a.View -> Details b. View -> List c.File -> Rename d.File -> Properties 22/Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tuợng của tập tin và chọn Properties là để: a.Xem thuộc tính tập tin b.Sao chép tập tin c.Đổi tên tập tin d.Xoá tập tin 23/Để xoá một biểu tượng trên Desktop a.Cả 3 câu trên đều đúng b.Dùng chuột kéo và thả biểu tượng đó vào Recycle bin c.Nhấn phím Delete d.Nhấn phải chuột và chọn Delete > > 24/Chọn phát biểu đúng: a.Hình dạng của con trỏ chuột có thể thay đổi được.
 9. 9. b.Tất cả các đáp án đều sai c.Trong Windows các tập tin không có phần tên mở rộng (đuôi tập tin) d.Trong Windows, nhấn Shift + Delete xóa tập tin thì vẫn phục hồi tập tin đã xóa. > > > > 25/Đổi tên tập tin a.File, Rename b.Edit, Rename c.Tools, Rename d.Cả 3 đáp án còn lại đều đúng 26/Trong windows Explorer, để xóa tập tin hoặc thư mục đã chọn ta dùng lệnh: a.File, Delete b.Edit, Delete c.File, Clear d.Edit, Clear 27/Trong Windows Explorer, muốn tạo thư mục con, ta dùng lệnh a.File -> New -> Folder b.File -> Create Folder c.File -> Create Directory d.File -> Properties > > > > 28/Chọn phát biểu sai: a.Trong Control Panel nhắp đúp vào Regional Options để hiệu chỉnh thời gian hệ thống b.Có thể thay đổi thời gian hệ thống máy tính c.Khi mất điện đồng hồ hệ thống vẫn chạy d.Trong Control Panel nhắp đúp vào Date/ Time để hiệu chỉnh thời gian hệ thống 29/Tìm các tập tin có phần mở rộng là DOC và tên có 3 ký tự, trong đó ký tự thứ 2 là chữ A, ta gõ điều kiện: a.?a?.doc b.*a?.doc c.?a*.doc d.*a*.doc 30/Trong Windows muốn thay đổi ngày giờ hệ thống chúng ta thực hiện: a.chọn Start -> Control Panel -> Date and times b.Double Click vào biểu tượng đồng hồ bên góc phải trên thanh Taskbar c. Các đáp án đều sai. d.Properties, General, Accessed > > Phần II 1. Thiết bị nào sau đây là thiết bị nhập của máy tính : A. Chuột C. Màn hình B. Máy in. D. Đĩa mềm. 2. Trình ứng dụng nào dưới đây là trình ứng dụng chuẩn của Windows : A. Paint. C. Microsoft Excel. B. Microsoft Word. D. Vietkey. 3. Bộ nhớ trong (Bộ nhớ sơ cấp) của máy tính gồm : A. RAM. C. RAM và ROM. B. ROM D. Cả ba câu đều sai. 4. Để tìm kiếm tập tin, thư mục trong Windows ta phải chọn : A. StartRun. C. StartFind (Search). B. StartPrograms. D. StartSetting. 5. Một Gigabyte có :
 10. 10. A. 1024 KB. C. 220 B. B. 210 KB. D. 220 KB 6. Hệ điều hành dùng để : A. Quản lý thiết bị nhập xuất. B. Khởi động hệ thống máy tính. C. Là phương tiện giao tiếp giữa người và máy. D. Cả ba câu đều đúng. 7. Trong Windows để mở một Folder, ta chọn Folder đó và thực hiện : A. Nhấn chuột phải, chọn Open. C. Nhấn Enter. B. Nhấn đôi chuột (Double click). D. Tất cả đều đúng. 8. Trong Windows Explorer, để chọn một lúc nhiều tập tin, thư mục không liên tục ta : A. Giữ phím Shift và kích chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn. B. Giữ phím Ctrl và kích chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn. C. Giữ phím Alt và kích chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn. D. Tất cả đều sai. 9. Trong Windows Explorer, để copy một tập tin, sau khi chọn tập tin ta thực hiện : A. Vào menu EDIT, chọn COPY. C. Nhấn chuột phải, chọn COPY. B. Nhấn Ctrl + C. D. Cả ba câu đều đúng. 10. Phần mở rộng của tập tin thường thể hiện: A. Tên thư mục chứa tập tin C. Ngày/giờ thay đổi tập tin lần sau cùng B. Kích thước của tập tin D. Kiểu tập tin 11. Khi tìm kiếm tập tin, thư mục - ký tự “*” dùng để: A. Thay thế cho 1 ký tự C. Thay thế cho 1 số ký tự từ vị trí nó xuất hiện B. Thay thế cho 1 số ký tự bất kỳ D. Thay thế cho dấu cách. 12. Trong Windows, trước khi tắt máy ta phải : A. Vào StartShutdown. C. Vào StartProgramsShutdown. B. Nhấn nút Shutdown trên hộp CPU. D. Nhấn nút Power trên hộp CPU. 13. Ta không được đặt tên tập tin giống nhau ở: A. Hai thư mục khác nhau C. Trong cùng một thư mục B. Trên cùng 1 ổ đĩa D. Thư mục cha và thư mục con 14. Trong Windows, khi đã mở Recycle Bin, để phục hồi tập tin đã xoá, ta chọn tập tin đó và : A. Vào menu FileDelete. C. Vào menu FileEmpty Recycle Bin. B. Vào menu FileRestore. D. Tất cả đều sai. 15. Trên đĩa khởi động MS-DOS có các tập tin chủ yếu sau : A. MSDOS.SYS; IO.SYS C. MSDOS.SYS; IO.SYS; COMMAND.COM B. COMMAND.COM D. MSDOS.SYS; COMMAND.COM 16. Khi sử dụng ký tự “*” và “?” làm ký tự đại diện. Chuỗi kí tự nào sau đây có thể viết dưới dạng A*.B?? A. AAA.BB B. ABA.BAB C. BABA.BAB. D. AB.ABB 17. RAM là bộ nhớ : A. Truy cập ngẫu nhiên, khi mất điện thông tin sẽ không bị mất. B. Truy cập ngẫu nhiên, chứa các thông tin khi máy tính đang hoạt động. C. Chứa chương trình khởi động máy tính. D. Tất cả đều đúng. 18. Trong Windows, để sắp xếp các biểu tượng tự động, thực hiện bằng cách : A. Nhấn chuột phảiProperties. B. Nhấn chuột phảiNew. C. Nhấn chuột phảiArrange IconAuto Arrange. D. Nhấn chuột phảiArrange IconBy Name. 19. Đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất là :
 11. 11. A. Bit. C. KiloByte. B. Byte. D. Tất cả đều sai. 20. Thiết bị nhập của máy tính dùng để : A. Hiển thị thông tin sau khi xử lý. C. Đưa thông tin vào máy tính để xử lý. B. Đưa thông tin ra thiết bị xuất. D. Lưu trữ thông tin. 21. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU) là : A. Là bộ não của máy tính. C. Là thiết bị nhập của máy tính. B. Một loại bộ nhớ. D. Tất cả đều đúng. 22. Virus máy tính là: A. Virus sinh học lây lan qua việc sử dụng chung bàn phím B. Chương trình máy tính mô tả họat động của virus C. Chương trình máy tính họat động cả khi tắt máy D. Chương trình máy tính có khả năng tự lây lan nhằm phá hoại hoặc lấy cắp thông tin 23. Muốn chỉnh lại ngày hệ thống ta dùng lệnh a. Time c. Date() b. Date d. Tất cả đều đúng 24.Giả sử ổ đĩa và thư mục hiện hành là G:. Để chuyển ổ đĩa hiện hành thành ổ đĩa F, sử dụng lệnh: a. DIR F: c. CD F: b. F: d. Các câu trên đều sai 25. Khi sử dụng Microsolf Word để soạn thảo văn bản với font là Times New Roman, muốn gõ tiếng Việt ta phải chọn bảng mã: A. VNI – Times B.Unicode C. TCVN3 (ABC) D.VNI Windows Phần III Câu 1./ Hệ thống tin học là gì? a. Là sử dụng máy tính để nhận thông tin b. Là phần mềm của máy tính c. Là phần cứng của máy tính d. Là phương tiện sử dụng máy tính để nhận và xử lý thông tin Câu 2./ Hệ điều hành Windows XP là một: a. Hardware b. Software Câu 3./ Ram là bộ nhớ a. Truy xuất ngẫu nhiên b. Chỉ đọc nội dung, không sửa chữa c. Có thể lưu giữ thông tin khi tắt máy d. Cả ba câu trên đều đúng Câu 4./ Cơ sở cho công nghệ chế tạo máy tính vào đầu 1940 tại USA là nguyên lý a. Blaise Pascal (1623-1662) b. J. Von Neumann (1903-1957) c. Alain Turing (1912-1954) d. Charles Babbage (1791-1871) Câu 5./ Bộ xử lý trung tâm viết tắt là: a. CU b. ALU d. PC c. CPU Câu 6./ Thiết bị nào sau đây không thuộc về bộ nhớ ngoài của máy tính? a. Floppy disk b. Monitor
 12. 12. c. Hard disk d. USB disk Câu 7./Thiết bị nào vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra: a. Monitor b. Modem d. Printer Câu 8./Vì sao ổ đĩa mềm ít được sử dụng trong các máy tính đời mới sau này? a. Do đĩa mềm chóng hỏng b. Do có thêm nhiều thiết bị mới lưu trữ tốt và thuận tiện hơn c. Do dung lượng nhỏ d. Tất cả đều đúng Câu 9./ Các thành phần của CPU bao gồm: a. Clock, CU, ALU, Rom b. Clock, CU, ALU, MB c. Clock, CU, BUS, Registers d. Clock, CU, ALU, Registers Câu 10./ Bộ nhớ chính bao gồm a. Rom, Reggisters b. Ram, Reggisters d. Ram, Rom Câu 11./ Thiết bị nào được ví như bộ não của máy tính? a. CPU b. Input c. Output d. ALU Câu 12./Chất lượng của máy tính phụ thuộc nhiều vào: a. CPU b. Rom c. Bộ nhớ ngoài Câu 13./ Khi không có màn hình, máy tính có thể khởi động được không? a. Không b. Lúc được, lúc không. d. Được. Câu 14./ Bộ nhớ nào lưu lại các thông số kỷ thuật của máy tính được các nhà sản xuất cài đặt? a. Ram b. Rom c. Modem d. Registers Câu 15./ Bộ nhớ nào là vùng nhớ tạm thời cho các lệnh và dữ liệu? a. Rom. b. Ram c. Registers d. Modem. Câu 16./ Ngôn ngữ lập trình là: a. Ngôn ngữ dành cho mọi người sử dụng b. Ngôn ngữ để soạn thảo văn bản c. Ngôn ngữ chạy trên tất cả các hệ điều hành d. Ngôn ngữ để viết chương trình máy tính Câu 17./ Ngôn ngữ lập trình bao gồm: a. Ngôn ngữ máy, hợp ngữ b. Ngôn ngữ ứng dụng, hợp ngữ c. Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ bậc thấp
 13. 13. d. Ngôn ngữ cấp thấp, ngôn ngữ đa cấp Câu 18./ Vì sao ngôn ngữ bậc thấp ít được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ lập trình? a. Vì khó phát hiện ra lỗi trong quá trình biên soạn b. Vì phụ thuộc vào bộ vi xử lý c. Vì khó sử dụng d. Tất cả các ý trên Câu 19./ Khi thực hiện chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao, chương trình sẽ dịch ra ngôn ngữ mã máy còn gọi là ngôn ngữ: a. Mã thập phân b. Mã nhị phân c. Mã thập bát phân d. Mã bát phân Câu 20./ Phần mềm nào không thể thiếu đối với một máy tính? a. Phần mềm ứng dụng b. Phần mềm hệ thống c. Phần mềm trọn gói d. Phần mềm tiện ích Câu 21./ Phần mềm nào là môi trường cho các phần mềm khác chạy trên nó?: a. Phần mềm ứng dụng b. Phần mềm hệ thống c. Phần mềm trọn gói d. Phần mềm tiện ích Câu 22./ Phần mềm tiện ích có tác dụng gì? a. Hổ trợ và nâng cao hiệu quả sử dụng máy tính b. Điều khiển các phần mềm khác c. Cung cấp dịch vụ cho các phần mềm khác d. Cả ba ý trên đều đúng Câu 23./ Tin học ứng dụng nhiều nhất ở lĩnh vực nào trong cuộc sống con người? a. Sản xuất nông nghệp b. Sản xuất thủ công c. Sản xuất đại trà d. Sản xuất công nghiệp Câu 24./ Việc truyền tải một Email nhờ vào: a. Trí tuệ nhân tạo b. Tự động hóa c. Điều khiển hóa d. Truyền thông Câu 25./ Khi không có phần mềm ứng dụng thì máy tính có hoạt động được không? a. Được b. Không Câu 26./ Theo anh chị loại phần mềm nào hổ trợ cho việc làm ra các phần mềm khác? a. Phần mềm ứng dụng b. Phần mềm công cụ d. Phần mềm trọn gói c. Phần mềm tiện ích Câu 27./ Ngôn ngữ nào dưới đây anh chị cảm thấy dễ sử dụng hơn? a. Ngôn ngữ máy. b. Ngôn ngữ bậc thấp. c. Ngôn ngữ bậc cao. d. Hợp ngữ. Câu 28./ Lĩnh vực nào trong tin học vẫn còn là một thách thức đối với các chuyên gia tin học? a. Truyền thông
 14. 14. b. Ngôn ngữ lập trình c. Trí tuệ nhân tạo d. Tất cả các câu trên Câu 29./ Hệ điều hành là gì?? a. Là chương trình giúp người sử dụng sữa chữa máy tính b. Là chương trình thay đổi phần cứng của máy tính c. Là chương trình giúp người sử dụng quản lý máy tính d. Cả ba ý trên Câu 30./ Nhiệm vụ của hệ điều hành là: a. Cả ba ý trên b. Quản lý thời gian sử dụng thiết bị ngoại vi c. Quản lý việc đóng mở các chương trình d. Quản lý các tài nguyên máy tinh Câu 31./ Các chức năng quan trọng của hệ điều hành là: a. Cung cấp bộ nhớ cho các chương trình khác b. Tổ chức hội thoại giữa người sử dụng và hệ thống c. Hổ trợ phần mềm cho các thiết bị ngoại vi d. Cả ba ý trên Câu 32./Các chương trình không quản lý việc khởi động hệ thống thuộc về: a. Hệ điều hành b. Phần mềm công cụ c. Phần mềm hệ thống Câu 33./ Căn cứ vào đâu để phân loại hệ điều hành? a. Tốc độ xử lý b. Khả năng mở c. Khả năng tương thích d. Khả năng thực hiện công việc cuả hệ điều hành Câu 34./ Căn cứ vào đâu để đánh giá hệ điều hành? a. Khả năng thực hiện công việc cuả hệ điều hành b. Khả năng mở c. Khả năng tương thích d. Cả ba ý trên Câu 35./ Hệ điều hành nào sau đây là HĐH đa nhiệm: a. UNIX b. WINDOWS d. MS-DOS Câu 36./ Ưu điểm của hệ điều hành Windows so với DOS là a. Chọn lệnh từ danh sách b. Giao diện đồ họa c. Dễ dàng thay đổi các thành phần d. Đa nhiệm Câu 37./ Hệ điều hành nào được viết chủ yếu cho mạng máy tính a. LINUX b. UNIX c. Windows 2000 Server Câu 38./ Khi không có Ram, máy tính có thể khởi động được không? a. Được b. Lúc được, lúc không. c. Không. Câu 39./ Hệ điều hành Windows XP có thể cài đặt trên máy: a. Máy tính cá nhân b. Máy chủ
 15. 15. c. Máy mạng d. Máy điện thoại di động Câu 40./ Bảng mã ASCII dùng để: a. Mã hóa thông tin b. Quy định cách biểu diễn thông tin c. Ký hiệu thông tin d. Thống nhất cách biễu diễn thông tin Phần IV Câu 1. Thiết bị nào dưới đây không thể đưa dữ liệu ra? A. Modem B. Loa C. Webcam D. Máy chiếu Câu 3. Phần mở rộng của tệp có chức năng: A. phân loại tệp B. cho biết thời gian tạo tệp và kích thước của tệp C. cho biết ý nghĩa của tên tệp D. thể hiện nơi chứa tệp Câu 4. Tìm câu đúng trong các câu sau khi nói về hệ điều hành? A. Hệ điều hành đơn nhiệm là hệ điều hành cho phép nhiều người cùng một lúc đăng nhập vào hệ thống B. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống C. Hệ điều hành được cài đặt sẵn do những người sản xuất máy tính D. Hệ điều hành phải có thành phần kết nối Internet, trao đổi thư điện tử Câu 5. **Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về ngôn ngữ máy: A.Ngôn ngữ máy không thể dùng để viết những chương trình phức tạp B.Viết chương trình bằng ngôn ngữ máy tận dụng được những đặc điểm riêng biệt của từng máy nên chương trình sẽ thực hiện nhanh hơn C.Ngôn ngữ máy thích hợp với từng loại máy D.Ngôn ngữ máy: máy có thể trực tiếp hiểu được Câu 6. Chức năng của phần mềm hệ thống là: A. giúp người dùng làm việc với máy tính thuận tiện hơn B. giải quyết những bài toán thường gặp trong cuộc sống trên máy tính C. tổ chức lưu trữ thông tin ở bộ nhớ D. tạo môi trường làm việc cho các chương trình khác trong suốt quá trình làm việc Câu 8. Trong các câu sau, câu nào sai khi nói về Hệ điều hành Windows? A. không thể giao tiếp với máy tính qua hệ thống lệnh B. Có chế độ đa nhiệm C. Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng D. Có một hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng. Câu 9. Hãy chọn biểu thức đúng trong các biểu thức sau: A. 1101012 = 35 B. 60 = 1111002 C. 27 = 110102 D. 1111002= 124 Câu 13. Tin học là một ngành khoa học vì: A. có nội dung, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu độc lập B. nghiên cứu, phát triển và sử dụng máy tính C. nghiên cứu phương pháp lưu trữ và xử lí thông tin D. sử dụng máy tính trong tất cả các hoạt động của xã hội Câu 12. Khi bật máy tính, chương trình nào sẽ họat động đầu tiên? A. Chương trình có sẵn trong ROM B. Hệ điều hành C. Chương trình ứng dụng D. Chương trình trong RAM Câu 13. Trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng? A. MS-DOS B. Paint C. Windows 2000 D. UNIX Câu 14. Khi nào không thể đổi tên một tập tin? A. Khi tập tin đó đang mở B. Khi tập tin có phần mở rộng là .exe C. Khi thư mục chứa tập tin đó đang mở D. Khi tập tin có tên là Setup.exe Câu 15. Hệ điều hành thường được lưu trữ dưới dạng các môđun độc lập trên:
 16. 16. A. bộ nhớ ngoài B. bộ nhớ trong C. bộ xử lí trung tâm D. bộ thông tin Câu 16. " Mã hóa nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ" là nội dung của nguyên lý: A. điều khiển bằng chương trình B. truy cập theo địa chỉ C. Phôn Nôi-man D. lưu trữ chương trình Câu 17. Phần mềm máy tính là: A. chương trình phục vụ cho việc tính toán B. chương trình để giải bài toán trên máy tính C. chương trình phục vụ những công việc quản lý D. chương trình tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác Câu 18. Điền vào chỗ trống: "............... là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí" A. Đường dẫn B. Thư mục C. Tệp D. Đĩa Câu 19. Cách đặt tên tệp nào sau đây sai đối với hệ điều hành Windows? A. My Document.doc B. Bang luong thang 12/2010.xls C. Bai_tap.tinhoc D. Truyen - Tam Cam.txt Câu 20. Bộ xử lý trung tâm CPU có chức năng gì? A. Là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình B. Là thiết bị dùng để nhập, xuất, lưu trữ và truyền dữ liệu C. Dùng để lưu trữ dữ liệu lâu dài D. Là nơi chứa dữ liệu trong thời gian xử lý Câu 21. Phát biểu sau nói về đối tượng nào? "Một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán ta nhận được Output cần tìm" A. Tính đúng đắn của thuật toán B. Bài toán C. Mô tả thuật toán D. Thuật toán Câu 22. Tin học ra đời là do: A. nhu cầu khai thác thông tin của con người B. máy tính được ứng dụng rộng rãi C. máy tính ra đời và phát triển D. nhu cầu lưu trữ và xử lí thông tin tăng Câu 25. Trên màn hình máy tính đang mở thư mục My Computer, muốn sao chép tập tin Tho.txt từ đĩa C sang thư mục baitap của đĩa D, ta thực hiện: B1: Chọn tập tin Tho.txt B2: Kích đúp chuột vào đĩa D: B3: Kích đúp chuột vào đĩa C: B4: Mở thư mục baitap B5: Vào Edit-->Copy B6: Vào Edit-->Paste A. B1-B2-B3-B4-B5-B6 B. B3-B4-B5-B2-B1-B6 C. B3-B1-B5-B2-B4-B6 D. B3-B2-B5-B1-B4-B6 Câu 26. Muốn tìm kiếm các tập tin có phần mở rộng .Pas trên đĩa C, ta thực hiện lần lượt các thao tác: B1: Chọn nút Search B2: Chọn All files and Folder B3: Kích họat biểu tượng My Computer B4: Nhập tên *.Pas vào ô All or part of the file name và gõ C: vào ô Look in B5: Nháy chuột vào biểu tượng Search trên thanh công cụ A. B1-B2-B3-B4-B5 B. B3-B1-B2-B4-B5 C. B4-B5-B2-B3-B1 D. B3-B5-B2-B4-B1 Câu 29. Dãy bit biểu diễn thông tin trong máy tính được gọi là: A. lệnh B. dữ liệu C. thông tin D. từ máy Câu 30. Nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và lưu trữ dữ liệu đang được xử lí là: A. Bộ nhớ trong B. Bộ nhớ ngoài C. Bộ điều khiển D. Bộ số học/logic
 17. 17. Câu 1: Thiết bị nào của máy tính được nạp chương trình khi sản xuất? A. RAM B. ROM C. CPU D. Đĩa c ngứ Câu 2: Để chụp hình toàn bộ màn hình, ta có thể sử dụng phím nào? A. Alt + Pause B. Num Lock C. Print ScreenD. Scroll Lock Câu 3: Để tìm đường đi, em sử dụng trang web nào? A. http://maps.google.com/ B. http://www.google.com.vn C. http://www.bing.com/ D. Tất cả đều sai Câu 4: Để chuyển đổi giữa các cửa sổ làm việc trên màn hình, ta có thể sử dụng tổ hợp phím nào? A. Alt + D B.  + DC. Ctrl + Alt D. Alt + Tab Câu 5: Em soạn thảo văn bản bằng phông chữ Arial. Để gỗ được dấu tiếng việt em phải chọn bảng mã nào dưới đây trong bộ gõ dấu tiếng việt? A. VIQR B. VNI-Windows C. TCVN3 – ABC D. Unicode

×