Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

talambuhay ni daniel angelo j47

3,505 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

talambuhay ni daniel angelo j47

  1. 1. “Pagkilala kay Angelo” Si Daniel Angelo Jabagat Luarca, taong isang libo’tsiyam na raan siyamnapu’t anim, ika siyam ng Agosto nangsiya ay ipinanganak sa lungsod ng Tacurong. Siya ay angnag-iisang anak anak nina Ginoong Ronesto Febrero Luarcana ang kanyang hanap-buhay ay ang paggiging empleyado saLa Frutera Incorporated na matatagpuan sa Paglas, Buluanhabang ang hanap-buhay ng kanyang ina na si GinangNenelita Jabagat Luarca ay ang pagging guro ng paaralangPedregosa-Acosta Elementary School o PAES na matatagpuansa Purok Liwayway sa lungsod ng Tacurong. Si Daniel aynag-aaral sa Tacurong Pilot Elemtary School o TPES namatatgpuan sa lungsod ng Tacurong nang siya ayElementarya pa lamang, na nag karoon siya na iba’t ibangmga kaibigan, kalaro, at kakilala. Mahiyain siya sa mgakanyang guro, magsalita sa harap ng tao, at sumali sa mgapatimpalak, pumupunta rin sila ng mga kaibigan niya sa mgaiba’t ibang lugar na kanilang naisin upang mag-laro omamasyal at dito rin siya madalas magka sakit saelementarya. Sa kasalukuyan, siya ay nag-aaral sa Kolehiyong Notre Dame ng Tacurong bilang isang SekondaryangStudyante. Nag karoon rin siya ng mga panibagong mgakaibigan at mas lalo pang lumawak ang kanyang kaisipan atkaalaman. Madami-dami na rin ang kanilang napuntahangmga lugar bilang mag pamilya.
  2. 2. Karamihan sa mga kaibigan niya na nag mula sakanilang paaralan ay nakatira sa mga malalayong lugartulad ng President Quirino, Lambayong, Koronadal City atiba pa. Kung minsan namamasyal rin sila sa iba’t ibang lugarisa na rito ay sa gubat na mararanasan mo dito angadventure ikanga. Aakyat sa mga puno, tatawid sa mga sapa,ilog at maliligo kung nabasa, tumatawid sa mga matataas natulay na kung iyong titigan sa ilalim ay iyongmararamdaman ang nakakatindig balahibo hanggangmakapunta sila sa kanilang pupuntahan at pagdating napagdating nila doon, sila ay namimitas ng mga prutas tuladng saging, santol, rambutan, bayabas, at lukban, mga gulay,at kung ano mang mga makita nila doon. Pagkatapos nilangmamitas/kumuha ng mga prutas, gulay, at iba pang kanilangnapitas, kanila itong lulutuin ang mga ito maliban sa mgaprutas na hindi pwedeng lutuin at kung hindi naman nilaitong maubos ito ay kanilang ibebenta upang meron silangpang merienda sa mga daraang araw. Pagdating ng paskonaman ay gumagawa sila ng kanilang sariling paskongpagtitipon na kung saan ay namamasko sila tuwing gabi ngdisyemre upang sila ay makapaghanda. Maganda naman rinang kanilang paghahanda sa kanilang paskong pagtitipondahil sila ay nagbibigayan ng komentaryo o mga saloobin saisa’t isa, nagbibigaya ng regalo bilang magkakaibigan atbilang magkaramay sa mga saloobin o hinanakit sa isang tao.Nagkataon rin na sila ay nagka-away at ang kanilang grupobilang magkaibigan ay nagkawatak, di nagtagal sila rin aynagka-ayos.
  3. 3. May mga mithiin rin naman si Daniel isa sa mgamithiin niya ay ang maging isang inhinyerong geodetic atbago niya itong makamit, gusto niya na makapagtapos sapag-aaral bilang sekondarya at makapag-aral sa pribadongpaaralan ng kolehiyo at mag-aral ng mabuti nangmakapagtapos sa kolehiyo at maging asensadong inhinyero atmakapag-aral ulit sa kolehiyo na ang kukunin niyang kursoay pagnenegosyo kung maari, upang habang wala pangkumukuha sa kanya bilang inhinyerong geodetic siya aymagiging asensadong negosyante upang meron din siyangmaitutulong at maiiwang negosyo sa kanyang mga magulangat makapagtayo ng magagarang bahay sa iba’t ibang lugarupang meron din siyang matutuluyan kung sa malayo siyapumunta. Kabilang sa kanyang mga mithiin ay ang magingmabuti, maunawain, masunurin, at mapagmahal sa kanyangmga magulang gayun din sa kanyang mga kaibigan at mgataong makikilala pa lamang nang siya ay makapamuhay ngmaayos, mapalayo sa mga kaaway nang siya ay makaikot sabuong mundo ng ligtas at magkaroon ng masunurin,mabubutiat mapagmahal na mga anak at asawa.

×