Architectuurcongres 2006

404 views

Published on

Bijdrage Twynstra Gudde aan LAC 2006

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
404
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • De rol van architecten in project zou een strategische moeten zijn, maar dit is in de praktijk zelden het geval De invloed van architecten in projecten zal moeten gaan toenemen, maar er is sterke twijfel of dat ook zal gebeuren Architecten moeten vooral in de beginfasen bij projecten betrokken zijn, maar dat is in de praktijk nog onvoldoende het geval De toegevoegde waarde van een architectuur binnen projecten is in potentie hoog maar in de praktijk nog onvoldoende Architecten en projectleiders zijn het op deze stellingen in grote lijnen met elkaar eens In de praktijk worden er dus compromissen gesloten
 • De kernkwaliteit van een architect is dat hij geduldig is Hij vindt dat zelf gewoon Hij verwacht dat ook van anderen Anderen waarderen hem daarom Wanneer hij daarin doorschiet wordt hij passief; dit is zijn valkuil Anderen verwijten hem dat vaak Hij is geneigd dit in zichzelf te rechtvaardigen Hij ziet dit van anderen makkelijkdoor de vingers Zijn uitdaging om zichzelf te verbeteren en zijn valkuil te vermijden is om daadkrachtiger te zijn Hij mist dat in zichzelf En hij bewondert dat in anderen Anderen wensen hem dit toe Zij allergie is drammerigheid, een te veel van zijn uitdaging en het tegenovergesteld van zijn kernkwaliteit Hij minacht dit in anderen En zou het in zichzelf verafschuwen Anderen raden hem aan dit te relativeren
 • Architectuurcongres 2006

  1. 1. Succes met de snelheid van een schildpad Samenwerking tussen architecten en projectleiders
  2. 3. <ul><li>De wereld van de projectleider </li></ul><ul><li>De wereld van de architect </li></ul>
  3. 5. Projectleider en de architect Over de haas en de schildpad Veel managementaandacht Weinig managementaandacht Vernieuwer Beheerser Karakter Kort Lang Termijn Concrete resultaten Samenhang Focus Concreet product Beleid Product Eigen budget Geen eigen budget Geld Aandacht
  4. 6. De dilemma’s Ervaringen met architecten in projecten De architect loopt voor de muziek uit Visie en expertise architect vs. korte termijn resultaat project
  5. 7. De dilemma’s Ervaringen met architecten in projecten <ul><li>De architect moet kiezen tussen verschillende petten </li></ul><ul><li>Stellen en handhaven van regels en principes vs. meedenken en meedoen (adviseren en ondersteunen) in projecten </li></ul>
  6. 8. De dilemma’s Ervaringen met architecten in projecten Er is gebrek aan urgentie voor architectuur Project heeft concreet doel, budget en managementaandacht vs. architectuur dient geen concreet tastbaar doel
  7. 9. De dilemma’s Ervaringen met architecten in projecten <ul><li>Je moet de architect op zijn blauwe ogen geloven </li></ul><ul><ul><li>Bijdrage van de architectuur aan de business case vs. de geloofwaardigheid van de visie van de architect </li></ul></ul>
  8. 10. Het spanningsveld Omgaan met verschillende belangen Projectleider Architect win lose lose win Ruzie 10% Compromis 80% Synergie 10% te weinig resultaat te weinig visie
  9. 11. Onderzoek Wat vinden architecten en projectleiders van elkaar <ul><li>Onderzoek onder 50 projectleiders en architecten </li></ul><ul><li>Een combinatie van interviews en enquête </li></ul><ul><ul><li>Wat is de rol van een architect in projecten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is het belang van een architect in projecten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is de invloed van een architect op projecten? </li></ul></ul><ul><ul><li>In welke stadium wordt een architect betrokken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is de toegevoegde waarde van een architect in projecten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de kwaliteiten van een architect vs. die van een projectleider? </li></ul></ul>
  10. 12. Onderzoek De rol van een architect in projecten <ul><li>Wat is bij uitstek de rol van een architect in een project? </li></ul><ul><ul><li>Regelgevend, kaderstellend </li></ul></ul><ul><ul><li>Adviserend, ondersteunend </li></ul></ul><ul><ul><li>Technologie expert </li></ul></ul>Stelling 1 Architecten hebben vooral een regelgevende rol; zij moeten kaders stellen en handhaven
  11. 13. Onderzoek Het belang van een architect in projecten <ul><li>Wat is het belang van een architect in een project? </li></ul><ul><li>Bij welke besluiten is hij betrokken? </li></ul><ul><ul><li>Strategisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Operationeel </li></ul></ul><ul><ul><li>Incidenteel </li></ul></ul><ul><ul><li>Marginaal </li></ul></ul>Stelling 2 Het belang van architecten in projecten is marginaal
  12. 14. Onderzoek De invloed van architecten in projecten <ul><li>Hoe zal de invloed van de architect in projecten zich gaan ontwikkelen? </li></ul><ul><ul><li>Sterk afnemend </li></ul></ul><ul><ul><li>Afnemend </li></ul></ul><ul><ul><li>Stabiliserend </li></ul></ul><ul><ul><li>Toenemend </li></ul></ul><ul><ul><li>Sterk toenemend </li></ul></ul>Stelling 3 De invloed van architecten in projecten zal sterk toenemen
  13. 15. Resultaten van het onderzoek Hoe verloopt de samenwerking in de praktijk De rol van architecten in projecten moet volgens projectleiders vooral adviserend zijn, volgens architecten vooral regelgevend Rol Architectuur kan in projecten een hoge toegevoegde waarde hebben, maar maken dit in de praktijk niet waar Toegevoegde waarde Het belang van architecten in projecten moet strategisch zijn, maar in de praktijk is dit niet het geval Belang In tegenstelling tot de huidige praktijk moeten architecten vooral bij de start van projecten worden betrokken Betrokkenheid De architect zou meer invloed moeten hebben in projecten, maar daar is weinig vertrouwen in Invloed
  14. 16. Resultaten van het onderzoek Kernkwaliteiten en valkuilen Chaotisch Opportunistisch Individualistisch Daadkrachtig Resultaatgericht Pragmatisch Projectleider Theoretisch Star Principieel Deskundig Analytisch Integer Architect Valkuil Kernkwaliteit
  15. 17. Conclusies van het onderzoek Samenwerking leidt tot compromissen <ul><li>De kwaliteiten van de architect komen in de praktijk niet tot hun recht </li></ul><ul><ul><li>De rol van de architect is in de praktijk zelden strategisch </li></ul></ul><ul><ul><li>De invloed van de architect in projecten zal niet toenemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Architecten moeten in de praktijk eerder worden betrokken </li></ul></ul><ul><ul><li>De toegevoegde waarde is in de praktijk onvoldoende </li></ul></ul><ul><li>Er worden in de praktijk compromissen gesloten Daardoor is er onvoldoende sprake van synergie </li></ul><ul><ul><li>De projectleider beoordeelt de bijdrage van de architect met een 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>De projectleider heeft vooral behoefte aan inzicht en overzicht </li></ul></ul><ul><ul><li>De architect meent hieraan wel degelijk tegemoet te komen </li></ul></ul><ul><li>Heeft dit te maken met de kwaliteiten van de architect… of die van de projectleider? </li></ul>
  16. 18. Resultaten van het onderzoek Kernkwaliteiten en -kwadranten Geduldig Passief Drammerig Daadkrachtig Architect <ul><ul><li>Hij vindt dat zelf gewoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Hij verwacht dat ook van anderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Anderen waarderen hem daarom </li></ul></ul><ul><ul><li>Hij minacht dit in anderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Zou het in zichzelf verafschuwen </li></ul></ul><ul><ul><li>Anderen raden hem aan dit te relativeren </li></ul></ul>Anderen verwijten hem dat vaak Geneigd dit in zichzelf te rechtvaardigen Ziet dit van anderen makkelijk door de vingers Hij mist dat in zichzelf Hij bewondert dat in anderen Anderen wensen hem dit toe kern- kwaliteit valkuil uitdaging allergie
  17. 19. Resultaten van het onderzoek Samenwerking: Allergie van de architect Analytisch Theoretisch Chaotisch Pragmatisch Pragmatisch Star Gecontroleerd Projectleider Architect kern- kwaliteit valkuil uitdaging allergie kern- kwaliteit uitdaging allergie
  18. 20. Resultaten van het onderzoek Samenwerking: Allergie van de projectleider Pragmatisch Chaotisch Star Gecontroleerd Flexibel Projectleider Architect Integer Opportunistisch kern- kwaliteit valkuil uitdaging allergie uitdaging kern- kwaliteit allergie
  19. 21. Stapsgewijze verbetering Leren samenwerken in drie stappen Herkennen van ongezonde strategieën die op zijn best leiden tot een compromis Een compromis dat de kwaliteiten van projectleider of architect onbenut laat Herkennen Bespreekbaar maken van de verschillen en ontdekken van de overeenkomsten Zichtbaar maken van het gezamenlijk belang Bespreken Het gezamenlijk belang en de kwaliteiten van de projectleider en architect omzetten in synergie Verbeteren
  20. 22. Stap 1. Herkennen van de situatie Ongezonde strategieën die op zijn best leiden tot compromis <ul><li>Lose-lose strategieën: </li></ul><ul><li>Strategie van ‘confronteren’: conflict opzoeken, confrontatie aangaan om te overwinnen </li></ul><ul><li>Strategie van ‘beschadigen’: inhoudelijk of persoonlijk in discrediet brengen </li></ul><ul><li>Win-lose strategieën: </li></ul><ul><li>Strategie van ‘pocket veto’: ‘ja’ zeggen maar vervolgens ‘nee’ doen </li></ul><ul><li>Strategie van ‘omzeilen’: uit de weg gaan, negeren, zorgen dat je geen last van elkaar hebt </li></ul><ul><li>Strategie van ‘onderwerpen’: ‘if you can’t beat them, join them’, eigen principes, belang opgeven, water bij de wijn </li></ul>
  21. 23. Stap 2. Bespreken van de patronen Bespreekbaar maken van de verschillen en ontdekken overeenkomsten <ul><li>Inzichtelijk: </li></ul><ul><li>Benoemen van urgentie, noodzaak verbetering </li></ul><ul><li>Sturen op het gezamenlijke belang </li></ul><ul><li>Ruimte kwaliteiten, signaleren valkuilen </li></ul><ul><li>Voorwaardelijk: </li></ul><ul><li>Loskomen uit de inhoud </li></ul><ul><li>Erkennen van het belang van de ander </li></ul><ul><li>Respecteren van de kwaliteiten van de ander </li></ul><ul><li>Vertrouwen in de eigen kwaliteiten </li></ul><ul><li>Onderkennen van het eigen belang </li></ul>
  22. 24. Stap 3. Verbeteren van de samenwerking Daadkrachtig Geduldig Synergie Toekomstvaste oplossingen Minder verrassingen Analytisch Pragmatisch Goede resultaten Deskundig Resultaatgericht Integer Tactisch Vertrouwen van de organisatie
  23. 26. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Bas Kruiswijk [email_address] Marc van Leeuwen [email_address] Illustraties: Mark de Koning [email_address] www.twynstragudde.nl

  ×