Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eindpresentatie Een Duurzamer Haren

122 views

Published on

Eindpresentatie door Van Hall Larenstein studenten van de antwoorden op de onderzoeksvragen van Duurzaam Haren.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eindpresentatie Een Duurzamer Haren

 1. 1. Eindpresentatie Duurzaam Haren Christy Eijkelkamp Lars van Gorp Isa Jansen of Lorkeers Jorn Koster Niek Oosterbaan Jesse Piët Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden Management van de Leefomgeving Datum: 1-5-2017
 2. 2. Introductie
 3. 3. Inhoud - Materiaal en methoden - Enquête resultaten - De vier verschillende deelvragen - Het eindadvies - Afsluiting
 4. 4. Materiaal en methoden • Aanleiding • Zonne-energie • Rapport: - Online enquête - SPSS - ArcGIS • Representativiteit
 5. 5. De enquête resultaten
 6. 6. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
 7. 7. Woont u in een huur of koopwoning?
 8. 8. In wat voor een type huis woont u?
 9. 9. Ik zie mijn energievoorziening (altijd toegang tot gas en elektriciteit) als vanzelfsprekend.
 10. 10. Ik ben mij er bewust van dat het opwekken van duurzame energie gepaard gaat met veranderingen van het landschap.
 11. 11. Ik ben mij ervan bewust dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn.
 12. 12. Ik ben bereid om mijn woning te verduurzamen.
 13. 13. Ik ben bereid om te investeren in een duurzaam collectief energieplan.
 14. 14. Ik houd mij bewust bezig met duurzame energie – Ik wil mijn woning verduurzamen door energie op te wekken via zonnepanelen.
 15. 15. Ik gebruik zonneboilers om warmte op te wekken.
 16. 16. Ik gebruik zonnepanelen om zonne- energie.
 17. 17. Waarom bent u niet bewust bezig met duurzame energie?
 18. 18. Op welke manier wilt u energie besparen in uw woning?
 19. 19. Deelvraag 1: Hoe kan de coöperatie Duurzaam Haren ervoor zorgen dat meer inwoners willen investeren in een collectief energieplan?
 20. 20. Doelgroepen en doelstellingen - Doelgroepen - Doelstellingen
 21. 21. De communicatiemiddelen - Netwerken en nieuwsartikelen - De website van Coöperatie duurzaam Haren, sociale media en radio
 22. 22. Deelvraag 2: Waar zien de bewoners van Haren en omgeving mogelijkheden bij het verduurzamen van hun leefomgeving en waar zou op ingezet kunnen worden? - Doel
 23. 23. Algemene bereidheid tot verduurzaming - Noodzaak van energietransitie  mate van eigen bereidzaamheid.
 24. 24. Energiebesparing - Isolering bij verschillende woningtypen - Isolering bij huur- of koopwoningen
 25. 25. Energieopwekking
 26. 26. Deelvraag 3: Hoe kan het landschap positief veranderd worden bij de aanleg van een collectieve zonneweide? • Grote zonneweides in het Nederlandse landschap  een grote verandering voor de bewoners. • Uitgangspunt: een passende locatie met betrokkenheid van burgers/ondernemers om de inpassing van zonneweides mogelijk te maken.
 27. 27. Zichtbaarheid • De respondenten hebben geen probleem met een zonneweide in de omgeving. • Gebruik van streekeigen landschapselementen.
 28. 28. Maatschappelijke acceptatie • De aanpassing in het landschap is een aantasting op de identiteit (Dirk Sijmons, n.d.).
 29. 29. Collectief opwekken zonne- energie. • Draagvlak is groot: 81 van de 130 respondenten • Samen nadenken over ideeën zodat het gemakkelijker geaccepteerd wordt onder de maatschappij. • Er is belangstelling om energie op te wekken via de zon.
 30. 30. Deelvraag 4: Welke gebieden zijn geschikt voor een zonneweide in het projectgebied? • 5 Criteria opgesteld 1. Het huidige grondgebruik van de locatie 2. Binnen 100 meter van infrastructuur 3. Nabij grote infrastructuur voor het ondergrondse energie net 4. Schaduwwerking van bomen, verder dan 40 meter 5. Schaduwwerking van gebouwen, verder dan 28 meter
 31. 31. Locaties
 32. 32. Locatie 1 • Ligging aan de A28 • Aan de rand van Haren • Geen duidelijke huidige bestemming • Infrastructuur is aanwezig • Geen schaduwwerking • 2 Hectare, betekent 250 huishoudens • 1,3 miljoen investeringskosten • Kans op lagere investering
 33. 33. Locatie 2 • Ligging aan het spoor • Aan de rand van Haren • Weinig schaduwwerking • 2 Hectare, betekent 250 huishoudens • In agrarisch gebied • 1,3 miljoen investeringskosten
 34. 34. Eindadvies • 4 deelvragen Hoofdvraag: Op welke manier kan de coöperatie Duurzaam Haren hun collectieve zonne- energieplannen het beste vorm geven en presenteren aan de bewoners van Haren en omgeving? • Communicatie, samenwerken en veranderingen in het landschap
 35. 35. Communicatie • Directe communicatie doelgroepen • Communicatieplan – communicatiemiddelen • Maatregelen verduurzaming
 36. 36. Samenwerken • Woningcoöperaties/ volkshuisvesting - Verduurzaming relatief korte tijd - Grootschalig investeren - Inkooprondes
 37. 37. Inpassing in het landschap • Toegevoegde waarde gebied - Thema avonden - Excursie bestaand project • GIS - Twee locaties
 38. 38. Afsluiting

×