Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie full scale data architect 14 juni 2018

507 views

Published on

presentatie Full Scale Data Architects , 14 juni 2018, te Utrecht

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

Presentatie full scale data architect 14 juni 2018

 1. 1. Ron Nagtegaal Informatiearchitect ProRail www.linkedin.com/ronnagtegaal
 2. 2. “Model once, develop anywhere“ Een blik op de Enterprise Informatie Architectuur
 3. 3. Voorbeelden van gebruikstoepassingen Data Driven Infraonttrekking Virtual Reality http://spoordata.nl/nieuws/data-driven- infra-onttrekking http://spoordata.nl/nieuws/spoordata- projecteren-op-de-werkelijkheid
 4. 4. Gebruikstoepassingen Data Driven Infraonttrekking
 5. 5. Gebruikstoepassingen
 6. 6. Agenda  Hoe gerealiseerd  Enterprise Informatie Architectuur  Connectiemodel  Methodiek en Tool  Hoe beheer geregeld  Vragenrondje
 7. 7. Het Enterprise Informatie Architectuur Doel De partners in de spoorbranche voorzien van juiste, volledige, actuele en toegankelijke informatie over de railinfrastructuur en het gebruik daarvan.
 8. 8. Business Object Model Overzicht van business objecten die in een bepaalde procesgang gebruikt worden.
 9. 9. Principes  De informatievoorziening voldoet aan eisen Spoorwegveiligheid en Beschikbaarheid  We gebruiken standaard oplossingen en werkwijzen  We delen kennis en informatie  Resultaten zijn eenduidig  Verantwoordelijkheid / eigenaarschap eenduidig belegd  Sluit aan op de omgeving  Info op maat vanuit een beperkte set bouwstenen  Keten boven schakel  Eenvoudig en overzichtelijk
 10. 10. Het Enterprise Informatie Architectuur gedachtegoed De informatie kwadranten VASTLEGGING GEBRUIK BESCHRIJVEND TOEPASSEND
 11. 11. Het Enterprise Informatie Architectuur gedachtegoed De functies VASTLEGGING GEBRUIK BEHEREN INFORMATIEMODEL BESCHRIJVEND TOEPASSEND UITWISSELEN INFORMATIE OPSLAAN INFORMATIE ONTSLUITEN INFORMATIEKENNIS
 12. 12. Het Enterprise Informatie Architectuur gedachtegoed De procesondersteuning RICHTLIJN GEBRUIK CENTRALE REPOSITORY METAINFO BESCHRIJVEND TOEPASSEND INFO PORTAAL; PROJECTRUIMTE BRONSYSTEMEN OBJECT TYPE LIBRARY RICHT- LIJN KENNIS VALIDATIE REGELS UITWISSELINGS- MODELLEN
 13. 13. Het Enterprise Informatie Architectuur gedachtegoed Informatiegebruik
 14. 14. Het Enterprise Informatie Architectuur gedachtegoed Datagericht werken Modelstructuur VASTLEGGING GEBRUIK BEHEREN MODEL BESCHRIJVEND UITWISSELEN INSTANTIES OPSLAAN INSTANTIES ONTSLUITEN/ VALIDEREN TYPE INFO Beheren INTEGRAAL INFORMATIE MODEL UITWISSELING KENNIS VALIDATIE- REGELS Eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik specifieke info Generieke kennis ontsluiten Gebruik, uitbreiding en wijziging info Modelstructuur Connectie- model TOEPASSEND
 15. 15. Wat is het connectiemodel?  Een basisconcept waarmee de informatiesamenhang binnen de railinfrastructuurketen in een gelaagd informatiemodel wordt vastgelegd. En wel op de volgende wijze:  Een verenigde weergave van de afhankelijkheden tussen de verschillende gegevensdomeinen door verticale gelaagdheid (eenmalige vastlegging en meervoudig informatiegebruik).  Informatie integratie van gegevensdomeinen gerelateerd aan (generieke) basisinformatie, functioneel- en fysiek gebruik railinfrastructuur informatie en daaruit voortvloeiende en toegepaste producten (reis-, verkeers-, management- en verantwoordingsinfo).
 16. 16. Het Connectiemodel® Fysieke invullingsinfo Product ( Management- en verantwoording) Assetkosten OnderhoudProject Sectie Route/rijweg Railinfrastructuur Geografie Topologie Ruimte-Objecten Boven- leiding Onge- wenste gebeurtenis Asset Conditiedata Het Connectiemodel versie 6.0 R. Nagtegaal, Informatie Architect Regelgeving (normen en regels) Persoon/Organisatie Product (Verkeers- en reisinformatie) Actuele situatie Infra-Inzet Buitendienststelling Beveiliging Contract Functionele gebruiksinfo Management- en verantwoordingsinfo Legenda: Basisinfo Planmutatie Afhandelscenarios Dienstregeling Infraplan Gebruikswaarden Seinbeeld- relatie Infra-Objecten
 17. 17. Waarom heet het ‘het connectiemodel’? Het woord connectie zegt precies wat ermee gedaan kan worden, nl. verbinden. Als we de synoniemen daarvan bekijken zien we:  Samenvoegen, dwz aaneensluiten, combineren, in elkaar zetten, integreren, koppelen, mixen, samenstellen, vermengen;  Schikken, dwz arrangeren, inrichten, bijeenvoegen, samenbrengen, vergaren;  Verenigen, dwz samenkomen, samensmelten, koppelen.  Aansluiten, dwz aaneenkoppelen, samenvoegen.  Binden, nl vastleggen. De synoniemen van het woord ‘model’ geeft de wijze van architectuurgebruik weer  Concept (informatie architectuur)  Patroon, Mal (herhaald gebruik)  Schets (praatplaat)  Ontwerp (richtinggevend)  Voorbeeld (inzicht) Dit zijn precies de (werk)woorden wat ermee gedaan kan worden.
 18. 18. Waaraan draagt het bij? Business Gericht  Binnen de railinfrastructuurketen iedere procesgang op een eenduidige en afgestemde wijze informatie technisch ondersteunt.  Afstemming/vereniging tussen partijen waardoor losse processen samengevoegd en geschikt worden en er een integrale keten ontstaat. Snel en tijdig  Hergebruik bevorderen van informatie in processen.  Versnelling bereiken bij Project Architectuur Document opstellen (scope bepalen, wat is er (niet)) Operationeel excellence  Inzicht in de samenhang van de (informatie)keten  Gestructureerde wijzigingen doorvoeren doordat informatiemodel gevalideerd is.  Betrouwbaar door consistente en aansluitende informatie
 19. 19. Voor wie is het bruikbaar? Gezien de veelheid aan mogelijkheden is het bruikbaar voor:  Informatiearchitecten  Integratie- en applicatieontwerpers  Management.  Projectorganisaties.  Interne en externe stakeholders.
 20. 20. Wat kan je ermee?  Omdat er veel toepassingsgebieden te bedenken zijn, zijn er hieronder enkele uitgelicht.  Inzicht op informatiesamenhang (bijv bruikbaar in programma- en/of project architecturen).  Inrichting eigenaarschap gegevens(domeinen).  Basisopzet Integraal Informatie Model.  Overzicht en impact beheer informatiemodel (uitbreiding en wijzigingen).  Vanuit model testen of geïntegreerde gegevens consistent en inpasbaar zijn.  Leidraad voor inrichting service landschap.  Onderligger voor projectie service landschap, bepalen informatie behoefte vragen (bijv vanuit project), etc.
 21. 21. Hoe gebruik je het?  Een basismodel waarin relaties tussen (info)modules en module inhoud zijn vastgelegd.  Modules hebben alleen in verticale richting een relatie, d.w.z. elk bovenliggend module maakt (indien nodig) gebruik van de onderliggende module informatie.  Elk gegeven is eenmalig binnen één module vastlegt en wordt meermalig gebruikt.  In een module is tijdsgeldigheid meegenomen, bijvoorbeeld initiële, actuele, historische info. Fysieke invullingsinfo Product ( Management- en verantwoording) Assetkosten OnderhoudProject Sectie Route/rijweg Railinfrastructuur Geografie Topologie Ruimte-Objecten Boven- leiding Onge- wenste gebeurtenis Asset Conditiedata Het Connectiemodel versie 6.0 R. Nagtegaal, Informatie Architect Regelgeving (normen en regels) Persoon/Organisatie Product (Verkeers- en reisinformatie) Actuele situatie Infra-Inzet Buitendienststelling Beveiliging Contract Functionele gebruiksinfo Management- en verantwoordingsinfo Legenda: Basisinfo Planmutatie Afhandelscenarios Dienstregeling Infraplan Gebruikswaarden Seinbeeld- relatie Infra-Objecten
 22. 22. Invulling/uitwerking van de modules Voor het integrale gebruik/toepassing binnen de verschillende informatiefuncties is de integrale samenhang van het connectiemodel uitgewerkt in een eenduidige uitgewerkte informatiestructuur. Dit noemen we het Integraal Infomatie Model (IIM). Daarbij is gebruik gemaakt van een semantische modeleringswijze. De toegepaste methodiek daarbij is Fully Communication Oriënted Information Modelling (FCO-IM) en het tool CaseTalk. Modelering gebeurt o.b.v. opgestelde kaders en richtlijnen.
 23. 23. IIM opzet met voorbeelden Integraal Informatie Model Functionele-object informatie ROUTE/RIJWEG INFORMATIE RUIMTELIJK/GEBIEDINFORMATIE ALGEMENE EN SPECIFIEKE OBJECT INFORMATIE TOPOLOGIE Object Type Library informatie TAXONOMIE FUNCTIEBOOM PRODUCT BREAK DOWN STRUCTUUR EISEN BIBLIOTHEEK (DATA/DOCUMENT) Fysiek-object informatie 349 Objecttype 349349 Objecttype 578 Logisch-Objecttype 578578 Logisch-Objecttype 577 Gebied-Type 577577 Gebied-Type 581 Fysiek-Infraobjecttype 581581 Fysiek-Infraobjecttype IH-actieIH-actie 469 IH_strategietype 469469 IH_strategietype Type-IH_strategie { FT, GAO, SAO, TAO } 55 Type-IH_strategie { FT, GAO, SAO, TAO } 5555 470 Prev.IH-strategieactie 470470 Prev.IH-strategieactie 481 Interval_Prev.IH-strategieactie 481481 Interval_Prev.IH-strategieactie AantalAantal 473 Prev.IH-strategie 473473 Prev.IH-strategie 698 Documentversie 698698 Documentversie 700 Documentversie_Status 700700 Documentversie_Status DocumenttypeDocumenttype DocumentstatusDocumentstatus DocumentnummerDocumentnummer DocumentnaamDocumentnaam 697 Document 697697 Document 696 Datum 696696 Datum VersieVersie 699 Documentversie_Geldig-Vanaf_Datum 699699 Documentversie_Geldig-Vanaf_Datum DagDag MaandMaand JaarJaar 745 Objecttype_Document 745745 Objecttype_Document 619 Stootjuk-Type 619619 Stootjuk-Type 704 Wissel-Type 704704 Wissel-Type 716 Vertrekseinlicht-Type 716716 Vertrekseinlicht-Type 718 Waarschuwingsinstallatie-PW-Type 718718 Waarschuwingsinstallatie-PW-Type 719 WIDO-Type 719719 WIDO-Type 717 Voorsein-Type 717717 Voorsein-Type 84 Spoorstaaf-Type 8484 Spoorstaaf-Type 714 Spoorstaaf-Type_Profiel 714714 Spoorstaaf-Type_Profiel Type_objectType_object 349 Objecttype 349349 Objecttype 694 Sein-Type 694694 Sein-Type 705 Sectiescheider-Type 705705 Sectiescheider-Type 563 Puntstuk-Type 563563 Puntstuk-Type 577 Gebied-Type 577577 Gebied-Type 578 Logisch-Objecttype 578578 Logisch-Objecttype 581 Fysiek-Infraobjecttype 581581 Fysiek-Infraobjecttype 29 Dwarsligger-Type 2929 Dwarsligger-Type 646 Micro-Node-Type 646646 Micro-Node-Type 645 Micro-Link-Type 645645 Micro-Link-Type 693 Signalering-Type 693693 Signalering-Type 643 ES-las-Type 643643 ES-las-Type 621 Macro-Node-Type 621621 Macro-Node-Type 623 Macro-Link-Type 623623 Macro-Link-Type 703 Dwarsligger-Type_Materiaal 703703 Dwarsligger-Type_Materiaal 702 Dwarsligger_Materiaal 702702 Dwarsligger_Materiaal 701 Materiaal 701701 Materiaal MateriaalnaamMateriaalnaam 715 Spoortak-Type 715715 Spoortak-Type 644 Kruising-Type 644644 Kruising-Type 604 EV-Wissel-Type 604604 EV-Wissel-Type 605 Halfengels-Wissel-Type 605605 Halfengels-Wissel-Type 606 Engels-Wissel-Type 606606 Engels-Wissel-Type 713 Spoorstaafprofiel 713713 Spoorstaafprofiel Spoorstaafprofielcode { 46 E3, 54 E1, 60 E1, 60 E2-40 } 46 Spoorstaafprofielcode { 46 E3, 54 E1, 60 E1, 60 E2-40 } 4646 692 Beweegbaar-Puntstuk-Type 692692 Beweegbaar-Puntstuk-Type 706 Geconstrueerd-Puntstuk-Type 706706 Geconstrueerd-Puntstuk-Type 711 Mangaan-Puntstuk-Type 711711 Mangaan-Puntstuk-Type 695 Bord-Type 695695 Bord-Type 657 Variabel-Sein-Type 657657 Variabel-Sein-Type 707 Lichtsein-Type 707707 Lichtsein-Type 682 Herhalingssein-Type 682682 Herhalingssein-Type 679 Hoofdsein-Type 679679 Hoofdsein-Type 710 Hoogsein-Type 710710 Hoogsein-Type 680 Laaggeplaatst-lichtsein-Type 680680 Laaggeplaatst-lichtsein-Type 709 Hoofdsein-Type-Seinbeeld 709709 Hoofdsein-Type-Seinbeeld 102 Seinbeeld 102102 Seinbeeld Seinkleur { GL, GLFL, GR, GRFL, R } 4 Seinkleur { GL, GLFL, GR, GRFL, R } 44 cijferbaktekst { ' ', --, 10, 4, 4FL, 6, 6FL, 8, 8FL, G, H, L, X } 3 cijferbaktekst { ' ', --, 10, 4, 4FL, 6, 6FL, 8, 8FL, G, H, L, X } 33 712 P-sein-Type 712712 P-sein-Type Hoekverhoudingtype { 1:12, 1:34,7, 1:39, 1:73, 1:9, 1:9 BP } 48 Hoekverhoudingtype { 1:12, 1:34,7, 1:39, 1:73, 1:9, 1:9 BP } 4848 725 Wissel-Type_Hoekverhouding 725725 Wissel-Type_Hoekverhouding 726 Hoekverhouding 726726 Hoekverhouding 639 Functioneel-Infra-Object 639639 Functioneel-Infra-Object 638 Micro-Topo_Object 638638 Micro-Topo_Object 669 Infra-Object_Role 669669 Infra-Object_Role 659 Name_Infra-Object 659659 Name_Infra-Object 658 Infra-Objecttype 658658 Infra-Objecttype 660 Validity-FromDate_Infra-Object 660660 Validity-FromDate_Infra-Object 661 Infra-Object_From-Design-Position 661661 Infra-Object_From-Design-Position 662 Infra-Object_To-Design-Position 662662 Infra-Object_To-Design-Position 663 Infra-Object_From-Real-Position 663663 Infra-Object_From-Real-Position 664 Infra-Object_To-Real-Position 664664 Infra-Object_To-Real-Position 665 Infra-Object_From-Design-KM 665665 Infra-Object_From-Design-KM 666 Infra-Object_To-Design-KM 666666 Infra-Object_To-Design-KM 688 Validity-ToDate_Infra-Object 688688 Validity-ToDate_Infra-Object 722 Spoor 722722 Spoor 723 Sein 723723 Sein UUIDUUID 670 Role_IOFO_Start 670670 Role_IOFO_Start 671 Role_IOFO_End 671671 Role_IOFO_End 656 Fysiek-Object 656656 Fysiek-Object 696 Datum 696696 Datum 672 Validity-FromDate_Physical-Object 672672 Validity-FromDate_Physical-Object 687 Validity-ToDate_Physical-Object 687687 Validity-ToDate_Physical-Object DagDag MaandMaand JaarJaar Infra-ObjectnameInfra-Objectname 581 Fysiek-Infraobjecttype 581581 Fysiek-Infraobjecttype 151 Kilometre_Position 151151 Kilometre_Position 121 Kilometerlint 121121 Kilometerlint MetersMeters Lint_NaamLint_Naam 628 Coordinate_Position 628628 Coordinate_Position Coordinate-System { RD, WGS84 } 23 Coordinate-System { RD, WGS84 } 2323 X-coordinateX-coordinate Y-coordinateY-coordinate Z-coordinateZ-coordinate SAP-ObjectnumberSAP-Objectnumber 628 Coordinate_Position 628628 Coordinate_Position 654 Node-Punt_Design-Position 654654 Node-Punt_Design-Position 631 Node-Punt_Real-Position 631631 Node-Punt_Real-Position 685 Ruimtelijk-Gebied_Real-Demarcation 685685 Ruimtelijk-Gebied_Real-Demarcation 686 Ruimtelijk-Gebied_Design-Demarcation 686686 Ruimtelijk-Gebied_Design-Demarcation 675 Ruimtelijk-Gebied 675675 Ruimtelijk-Gebied 3 Node-Punt 33 Node-Punt 4 Node-Middelpunt 44 Node-Middelpunt 5 Node-Poort 55 Node-Poort Starting-_ Ending-_ 6 Internal_Node-Link Starting-_ Ending-_Starting-_Starting-_ Ending-_Ending-_ 66 Internal_Node-Link 633 Node-Punt_Design-KM 633633 Node-Punt_Design-KM 634 Node-Punt_Real-KM 634634 Node-Punt_Real-KM 1 Node 11 Node Node-PuntnummerNode-Puntnummer 151 Kilometre_Position 151151 Kilometre_Position 7 Internal_Node_Connectivity 77 Internal_Node_Connectivity Y/N-Indicator { N, Y } 2 Y/N-Indicator { N, Y } 22 677 Admin-Area 677677 Admin-Area 678 Ruimtelijk-Gebied_Type 678678 Ruimtelijk-Gebied_Type Ruimtelijk-Gebied-Type { Admin, Functional, Macro-topo } 25 Ruimtelijk-Gebied-Type { Admin, Functional, Macro-topo } 2525 689 Functional-Area 689689 Functional-Area 691 Ruimtelijk-Gebied_Naam 691691 Ruimtelijk-Gebied_Naam Gebied-NaamGebied-Naam UUIDUUID 674 Macro-Topo-Ruimte 674674 Macro-Topo-Ruimte 652 Macro-Node_Instantie 652652 Macro-Node_Instantie 9 Macro-Node 99 Macro-Node 744 Ruimtelijk_Gebied-Type 744744 Ruimtelijk_Gebied-Type 577 Gebied-Type 577577 Gebied-Type 570 Functie 570570 Functie 569 Functie-Objecttype 569569 Functie-Objecttype FunctienaamFunctienaam 349 Objecttype 349349 Objecttype 577 Gebied-Type 577577 Gebied-Type 578 Logisch-Objecttype 578578 Logisch-Objecttype 581 Fysiek-Infraobjecttype 581581 Fysiek-Infraobjecttype Type_objectType_object 727 Functie_Deelfunctie 727727 Functie_Deelfunctie 37 EV-route 3737 EV-route 430 EV-route_Dwangnummer 430430 EV-route_Dwangnummer 48 SG_route beschrijving 4848 SG_route beschrijving 512 Seinbeeldrelatie 512512 Seinbeeldrelatie 431 Route 431431 Route 513 ATB-codewissel_indicator 513513 ATB-codewissel_indicator 514 Seinbeeldrelatie_ATBcode 514514 Seinbeeldrelatie_ATBcode SBR met ATB-codewisselingSBR met ATB-codewisseling 102 Seinbeeld 102102 Seinbeeld Indicator { J, N } 52 Indicator { J, N } 5252 709 Hoofdsein-Type-Seinbeeld 709709 Hoofdsein-Type-Seinbeeld Seinkleur { GL, GLFL, GR, GRFL, R } 4 Seinkleur { GL, GLFL, GR, GRFL, R } 44 cijferbaktekst { ' ', --, 10, 4, 4FL, 6, 6FL, 8, 8FL, G, H, L, X } 3 cijferbaktekst { ' ', --, 10, 4, 4FL, 6, 6FL, 8, 8FL, G, H, L, X } 33 36 SG_route 3636 SG_route VolgnummerVolgnummer DwangnummerDwangnummer VAN_ NAAR_ 38 Rijweg VAN_ NAAR_VAN_VAN_ NAAR_NAAR_ 3838 Rijweg LR_stringLR_string 722 Spoor 722722 Spoor 639 Functioneel-Infra-Object 639639 Functioneel-Infra-Object 679 Hoofdsein-Type 679679 Hoofdsein-Type 723 Sein 723723 Sein 267 Sein_MAXstopdoortijd 267267 Sein_MAXstopdoortijd 106 Seinbeeldtoestand 106106 Seinbeeldtoestand 103 Sein_op_tijdstip 103103 Sein_op_tijdstip 235 Variabelsein 235235 Variabelsein Aantal_secondenAantal_seconden 49 Bediend_sein 4949 Bediend_sein 399 Sein_MINstopdoortijd 399399 Sein_MINstopdoortijd VAN_ NAAR_ 39 Seinstap VAN_ NAAR_VAN_VAN_ NAAR_NAAR_ 3939 Seinstap 515 ATB-codewisseling 515515 ATB-codewisseling 728 Rijweg_seinstap 728728 Rijweg_seinstap 432 SG-route_Dwangnummer 432432 SG-route_Dwangnummer 729 ATB-codewisseling_Coordinaat 729729 ATB-codewisseling_Coordinaat 628 Coordinate_Position 628628 Coordinate_Position ATB-code { 120 (130 km/h), 147 (vanaf treinapparatuurfase 80 , 180 (80 km/h), 220 (60 km/h), 270 (alleen in t 51 ATB-code { 120 (130 km/h), 147 (vanaf treinapparatuurfase 80 , 180 (80 km/h), 220 (60 km/h), 270 (alleen in t 5151 349 Objecttype 349349 Objecttype 578 Logisch-Objecttype 578578 Logisch-Objecttype 581 Fysiek-Infraobjecttype 581581 Fysiek-Infraobjecttype 730 Fysiek-Infraobjecttype_Samenstelling1 * 730730 Fysiek-Infraobjecttype_Samenstelling1 * 704 Wissel-Type 704704 Wissel-Type 563 Puntstuk-Type 563563 Puntstuk-Type 646 Micro-Node-Type 646646 Micro-Node-Type 731 Fysiek-Infraobjecttype_Samenstelling 731731 Fysiek-Infraobjecttype_Samenstelling 732 Objecttype_Classificatie 732732 Objecttype_Classificatie Classificatie-Objecttype { Basisobject, Deelysteem, Onderdeel, Systeem, Zelfstandigobject } 53 Classificatie-Objecttype { Basisobject, Deelysteem, Onderdeel, Systeem, Zelfstandigobject } 5353 733 Logisch-Objecttype_Samenstelling 733733 Logisch-Objecttype_Samenstelling 734 Logisch-Objecttype_Fysiek-IOtype 734734 Logisch-Objecttype_Fysiek-IOtype 735 Objecttype_Technisch-Vervangingstermijn 735735 Objecttype_Technisch-Vervangingstermijn Aantal_jaarAantal_jaar 736 Objecttype_Economisch-Vervangingstermijn 736736 Objecttype_Economisch-Vervangingstermijn ALGEMENE EN SPECIFIEKE OBJECT INFORMATIE ONDERHOUDSINFORMATIE STORINGSINFORMATIE 2 Graph-Node-Level 22 Graph-Node-Level 10 Micro-Node 1010 Micro-Node 1 Node 11 Node 5 Node-Poort 55 Node-Poort Starting-_ Ending-_ 8 Link Starting-_ Ending-_Starting-_Starting-_ Ending-_Ending-_ 88 Link 3 Node-Punt 33 Node-Punt 9 Macro-Node 99 Macro-Node 11 Meso-Node 1111 Meso-Node UUIDUUID Type-Node { Macro-node, Meso-node, Micro-node } 1 Type-Node { Macro-node, Meso-node, Micro-node } 11 652 Macro-Node_Instantie 652652 Macro-Node_Instantie 674 Macro-Topo-Ruimte 674674 Macro-Topo-Ruimte 653 Macro-Topotype 653653 Macro-Topotype 673 Dienstregelpunt 673673 Dienstregelpunt 681 Vrije-Baan 681681 Vrije-Baan 683 Dienstregelpunt-Cluster 683683 Dienstregelpunt-Cluster 689 Functional-Area 689689 Functional-Area 684 Dienstregelpunt-Cluster_Compositie 684684 Dienstregelpunt-Cluster_Compositie Macrotopo-RuimtetypeMacrotopo-Ruimtetype 690 EV-voedingsectie 690690 EV-voedingsectie 675 Ruimtelijk-Gebied 675675 Ruimtelijk-Gebied 640 Micro-Node_Instantie 640640 Micro-Node_Instantie 638 Micro-Topo_Object 638638 Micro-Topo_Object 637 Wissel 637637 Wissel 641 Stootjuk 641641 Stootjuk 642 Terra-Icognita 642642 Terra-Icognita 647 Kruising 647647 Kruising 648 Half-Engels-Wissel 648648 Half-Engels-Wissel 649 Engels-Wissel 649649 Engels-Wissel 639 Functioneel-Infra-Object 639639 Functioneel-Infra-Object 581 Fysiek-Infraobjecttype 581581 Fysiek-Infraobjecttype 632 629 Link_ID 632 629 632 629 Link_ID 668 Micro-Topotype 668668 Micro-Topotype 724 MTOT 724724 MTOT Microtopo-Objecttype { Bufferstop, Crossing, Dubble diamond crossing, Single diamond crossing, Switch, Terra_incognita } 24 Microtopo-Objecttype { Bufferstop, Crossing, Dubble diamond crossing, Single diamond crossing, Switch, Terra_incognita } 2424 658 Infra-Objecttype 658658 Infra-Objecttype 349 Objecttype 349349 Objecttype 656 Fysiek-Object 656656 Fysiek-Object SAP-ObjectnumberSAP-Objectnumber 669 Infra-Object_Role 669669 Infra-Object_Role 639 Functioneel-Infra-Object 639639 Functioneel-Infra-Object 658 Infra-Objecttype 658658 Infra-Objecttype 581 Fysiek-Infraobjecttype 581581 Fysiek-Infraobjecttype 737 Fysiek-Object_Samenstelling 737737 Fysiek-Object_Samenstelling 738 Fysiek-Object_Objecttype 738738 Fysiek-Object_Objecttype 349 Objecttype 349349 Objecttype AchternaamAchternaam Status_Storing { Einde Storing, Functie hersteld, Gecontracteerde gebeld, Monteur te plaatse } 41 Status_Storing { Einde Storing, Functie hersteld, Gecontracteerde gebeld, Monteur te plaatse } 4141 425 Storing 425425 Storing 452 Storing_Prognose_Eindtijd 452452 Storing_Prognose_Eindtijd 421 Storing_Railinfra 421421 Storing_Railinfra 535 Storingsstatus 535535 Storingsstatus 536 Storingsstatus_Activiteit 536536 Storingsstatus_Activiteit 537 Storingsstatus_Activiteit_Verantwoordelijke 537537 Storingsstatus_Activiteit_Verantwoordelijke 443 Storingsversie 443443 Storingsversie Type ongewenste gebeurtenis { Bijzonder Voorval, Storing } 37 Type ongewenste gebeurtenis { Bijzonder Voorval, Storing } 3737 VolgnummerVolgnummer 426 Ongewenste Gebeurtenis 426426 Ongewenste Gebeurtenis 459 Ongewenste gebeurtenistype 459459 Ongewenste gebeurtenistype 185 Persoon 185185 Persoon OmschrijvingOmschrijving MinuutMinuut MeldingIDMeldingID 72 Tijdstip 7272 Tijdstip VAN_ TOT_ 73 Datum_Tijd VAN_ TOT_VAN_VAN_ TOT_TOT_ 7373 Datum_Tijd UurUur SecondeSeconde 739 Ongewenste-Gebeurtenis_Fysiek-Oject 739739 Ongewenste-Gebeurtenis_Fysiek-Oject 580 Contract_geldigheidsdatum-vanaf 580580 Contract_geldigheidsdatum-vanaf 587 Contract_PCA-gebied 587587 Contract_PCA-gebied 333 Contractdocument 333333 Contractdocument contractdocumentnaamcontractdocumentnaam ContractdocumenttypeContractdocumenttype Contractgebied { Drenthe, Gelderse Vallei, Maas en Waal, Woerden } 10 Contractgebied { Drenthe, Gelderse Vallei, Maas en Waal, Woerden } 1010 615 Onderhoudclustergroepering 615615 Onderhoudclustergroepering 598 Onderhoudscluster 598598 Onderhoudscluster 600 Onderhoudscluster_plandatum 600600 Onderhoudscluster_plandatum 599 Onderhoudscluster_Taakregel 599599 Onderhoudscluster_Taakregel 620 Onderhoudscluster_TVPaanvraag 620620 Onderhoudscluster_TVPaanvraag 601 Onderhoudscluster_uitvoeringsdatum 601601 Onderhoudscluster_uitvoeringsdatum 616 Onderhoudsclustergroep_Contract 616616 Onderhoudsclustergroep_Contract OnderhoudsclusternummerOnderhoudsclusternummer 741 PCA_contractgebied 741741 PCA_contractgebied Opdrachtnemer { BAM/Rotterdam, Structon/Amsterdam, Structon/Meppel } 11 Opdrachtnemer { BAM/Rotterdam, Structon/Amsterdam, Structon/Meppel } 1111 104 107 PCA_gebied_toewijzing 104 107 104 107 PCA_gebied_toewijzing 532 Taakregel 532532 Taakregel TaakregelnummerTaakregelnummer 696 Datum 696696 Datum 743 742 Taakregel_Fysiek-Object 743 742 743 742 Taakregel_Fysiek-Object 675 Ruimtelijk-Gebied 675675 Ruimtelijk-Gebied 740 Onderhoudscluster_gebied 740740 Onderhoudscluster_gebied 34 PCAgebied 3434 PCAgebied 595 Prev.IH-strategieactie_taakregel 595595 Prev.IH-strategieactie_taakregel 470 Prev.IH-strategieactie 470470 Prev.IH-strategieactie IH-actieIH-actie MONITORINGSINFORMATIE … etc Inrichting Informatiestructuur volgens concept ConnectieModel
 24. 24. Versie 0.2 12-06-2018 Beheer informatie- & Integratie- modellen Informatieregie Proces: Proactief leveren wijzigingsinfo van modellen Tooling: IIM output op basis van actuele standaarden Architectuurdefinitie & -samenhangAfspraak: IIM indelen o.b.v. informatieblokken volgens connectiemodel Methode (FCO-IM) op orde Modellering IIM volgens blokindeling connectiemodel gevuld Wegwerken backlog Continu verbeteren Afspraak: Kaders en richtlijnen Informatiemodellering Modellering: IIM blokken vlg kaders en richtlijnen Tooling: Configuratiebeheer ondersteund door tooling Technologietrends • Technologie/producten • Procesinnovaties Afspraken gemaakt Informatie- service- leverancier Grip op kwaliteit Het juiste efficiënt Modellering: Relatie en afhankelijkheden tussen IIM blokken Proces: Actieve publicatie naar afnemers Proces: Beheer van het IIM Basis op orde Afspraak: Connectiemodel als basis Afspraak: Doel en Scope IIM Afspraak: Referentiearchitectuur Informatiearchitectuur Tooling: Basisfunctionaliteit (CaseTalk) op orde Strategisch/tactisch integratieplan 2025 ProRail Strategie Informatiestrategie • 1 gedeeld beeld • Proces versneld • Partners verbonden Integratie-Informatieplan • Enterprisearchitectuur • Portfolio legenda Tooling: Maken deltarapportages IIM blokken door tooling Versie 0.3 13-06-2018 Roadmap naar volwassen informatie architectuur
 25. 25. Beheren en leveren model(uitsneden) Beheer IIM Informatie Architecten Modelleur Project Scrum stories Afnemers IIM Opzet nieuw basis concept model Opslag en integratie Project samenstellling Samenstellen projectmodel Maken (nieuwe versie) projectmodel Levering Storie 1 Storie N E.e.a o.b.v. stories Review projectmodel Aanbieden ter review OK? Opslag en integratie nieuwe versie(s) Ja Nee Aanpassen projectmodel Uitvraag aanpassing Aanbieden ter review Aanleveren export file(s)Afnemer samenstelling Levering nieuwe export file versie CDM-ESB BI IM-X OTL Applicaties Nee XMI VB- script RDF- OWL XSD Ron Nagtegaalaugustus 2017
 26. 26. Voorbeeld hiërarchische structuren en versies
 27. 27. Vragenrondje

×