Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sur fnet relatiedagen online applicaties ounl google.v06

484 views

Published on

Presentatie gegeven tijdens de SURFnet relatiedagen (15-5-2008, Noordwijkerhout)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sur fnet relatiedagen online applicaties ounl google.v06

 1. 1. Online applicaties: Google Apps bij de Open Universiteit Nederland Ron Helwig Directeur ICT servicecentrum Open Universiteit Nederland 15-5-2008
 2. 2. Agenda <ul><li>Context en aanleiding </li></ul><ul><li>Waarom Google Apps? </li></ul><ul><li>Technische aspecten </li></ul><ul><li>Juridische aspecten </li></ul><ul><li>Organisatorische aspecten </li></ul><ul><li>Huidige status </li></ul>
 3. 3. Context en aanleiding (1) <ul><li>OUNL: </li></ul><ul><li>Leven Lang Leren </li></ul><ul><li>Afstandsonderwijs </li></ul><ul><li>± 30.000 studenten </li></ul><ul><li>Digitalisering onderwijs en –materialen </li></ul>
 4. 4. Context en aanleiding (2) <ul><li>Toekomstige PLWO: elke student zijn/haar eigen leeromgeving. Meerdere services, open standaarden, gericht op communicatie en samenwerking. </li></ul><ul><li>Invoering e-mailvoorziening: wens van de studentenraad </li></ul><ul><li>Verbeteren/stroomlijnen communicatie </li></ul><ul><li>Verbeteren toegang tot externe diensten </li></ul>
 5. 5. Waarom Google? <ul><li>E-mail als nutsvoorziening </li></ul><ul><li>Zelf aanbieden niet strategisch </li></ul><ul><li>Google of Microsoft (december 2007)? </li></ul><ul><li>Google Apps: breed en aantrekkelijk portfolio </li></ul><ul><li>Innovatiekracht Google </li></ul><ul><li>Google Apps past binnen visie OUNL op de toekomstige PLWO </li></ul><ul><li>Gratis dienst (1 e 4 jaar) </li></ul><ul><li>Geen vendor lock-in </li></ul>
 6. 6. Google Apps <ul><li>Gmail (6,5 Gb!) </li></ul><ul><li>Google Talk </li></ul><ul><li>Google Agenda (Google Calendar) </li></ul><ul><li>Google Documenten (Google Docs) </li></ul><ul><li>Startpagina (Start Page) </li></ul><ul><li>Page Creator (Google Sites) </li></ul>
 7. 7. Technische aspecten (1) <ul><li>Nederlandse studenten: voorletters.achternaam@studie.ou.nl </li></ul><ul><li>Belgische studenten: voorletters.achternaam@studie.openuniversiteit.be </li></ul><ul><li>Eigen OUNL logo binnen GMail </li></ul><ul><li>Autorisatie/provisioning: gestuurd door SIS </li></ul><ul><li>Authenticatie webinterface: via API tegen active directory OUNL </li></ul><ul><li>POP/IMAP: voorlopig niet! </li></ul>
 8. 8. Technische aspecten (2) <ul><li>Geen advertenties </li></ul><ul><li>Beschikbaarheid service: 99,9% (SLA) </li></ul><ul><li>Apps eenvoudig aan en uit te zetten via dashboard </li></ul><ul><li>API voor standaard rapportages </li></ul><ul><li>Geen migratie </li></ul><ul><li>Toekomst: </li></ul><ul><ul><li>IdM </li></ul></ul><ul><ul><li>koppeling Google met SURFfederatie </li></ul></ul>
 9. 9. Juridische aspecten (1) <ul><li>Vertrekpunt discussie: </li></ul><ul><li>Standaard overeenkomst </li></ul><ul><li>Extern juridisch advies; focus op privacy aspecten </li></ul><ul><li>Safe Harbor programma </li></ul><ul><li>Onderliggend SLA </li></ul><ul><li>Resultaat discussie: </li></ul><ul><li>Specifieke overeenkomst voor OUNL </li></ul><ul><li>Looptijd: 4 jaar </li></ul>
 10. 10. Juridische aspecten (2) <ul><li>WBP: expliciete toestemming nodig om persoonsgegevens beschikbaar te stellen Geen opt-out! </li></ul><ul><li>Studenten geven, via een informatiesysteem van de OUNL, vooraf toestemming voor het aanmaken van een account bij Google (opt-in) </li></ul>
 11. 11. Organisatorische aspecten (1) <ul><li>Implementatie in eigen hand </li></ul><ul><li>Projectteam: </li></ul><ul><ul><li>Faculteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijs Service Centrum (OSC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing, Communicatie & Sales (MCenS) </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT servicecentrum (ICTS) </li></ul></ul>
 12. 12. Organisatorische aspecten (2) <ul><li>Samenwerking met Google </li></ul><ul><li>Gefaseerde implementatie (selfservice) </li></ul><ul><li>Afstemming met studentenraad </li></ul><ul><li>Aanpassing inschrijfvoorwaarden OUNL </li></ul><ul><li>Eigenaar dienst: Onderwijs Service Centrum </li></ul>
 13. 13. Organisatorische aspecten (3) <ul><li>Ondersteuning studenten: </li></ul><ul><li>Selfservice: Nederlandstalig helpcentrum Google ( www.google.com/support) </li></ul><ul><li>1 e lijns ondersteuning: helpdesk OSC </li></ul><ul><li>2 e lijns ondersteuning: ICTS </li></ul><ul><li>Beheerders kunnen via e-mail bij de Google helpdesk terecht </li></ul><ul><li>Studenten kunnen niet bij de Google helpdesk terecht </li></ul>
 14. 14. Huidige status <ul><li>Overeenkomst is getekend op 21-2-2008 </li></ul><ul><li>Techniek is gereed </li></ul><ul><li>Start met alleen Gmail </li></ul><ul><li>Organisatorisch: </li></ul><ul><ul><li>Helpdesk OSC is voorbereid </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerste 500 studenten worden volgende week benaderd </li></ul></ul><ul><ul><li>Opschaling naar totale populatie: vóór de zomer </li></ul></ul><ul><li>Overige Apps: gekoppeld aan (onderwijskundige) pilots </li></ul>
 15. 15. Vragen? <ul><li>Ron Helwig </li></ul><ul><li>Directeur ICT servicecentrum </li></ul><ul><li>Open Universiteit Nederland </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×