Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OU google apps.leven op de cloud d.d. 29-3-2011

523 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OU google apps.leven op de cloud d.d. 29-3-2011

 1. 1. De ervaringen van de Open Universiteit met de implementatie van Google Apps voor studenten Ron Helwig Directeur ICT Servicecentrum Open Universiteit Leven op de Cloud - 29 maart 2011
 2. 2. Agenda <ul><li>Context </li></ul><ul><li>Waarom Google Apps? </li></ul><ul><li>Technische aspecten </li></ul><ul><li>Organisatorische aspecten </li></ul><ul><li>Juridische aspecten </li></ul><ul><li>Ervaringen tot nu toe </li></ul><ul><li>Stand van zaken cloud computing binnen het hoger onderwijs </li></ul>
 3. 3. Context en aanleiding <ul><li>Open Universiteit (1984): </li></ul><ul><li>de Leven Lang Leren universiteit </li></ul><ul><li>Open, flexibel afstandsonderwijs </li></ul><ul><li>± 25 .000 studenten op jaarbasis </li></ul><ul><li>Focus op webgebaseerde services voor studenten, samenwerking, communicatie en digitale uitlevering materialen. </li></ul><ul><li>2007: Besluit om e-mail als dienst aan te gaan bieden voor studenten </li></ul>
 4. 4. E-mail: zelf doen of niet? <ul><li>Beleid: </li></ul><ul><li>E-mail als nutsvoorziening </li></ul><ul><li>Zelf aanbieden is niet strategisch </li></ul><ul><li>Marktaanbod (eind 2007): </li></ul><ul><ul><li>Google (GMail) of Microsoft (Hotmail)? </li></ul></ul>
 5. 5. Waarom in 2007 gekozen voor Google? <ul><li>Google Apps: breed en aantrekkelijk portfolio </li></ul><ul><li>Innovatiekracht Google </li></ul><ul><li>Google Apps paste binnen visie OU op de toekomstige digitale werkomgeving voor studenten </li></ul><ul><li>Gratis dienst voor medewerkers, studenten en alumni (1 e 4 jaar) </li></ul><ul><li>Open standaarden, dus geen vendor lock-in </li></ul><ul><li>OU was eerste instelling in het Nederlandse hoger onderwijs die naar de cloud ging. </li></ul>
 6. 6. Kostenvergelijking (eind 2007) <ul><li>Zelf aanbieden e-mail (Exchange, 50 Mb per mailbox): K€ 75 eenmalig, K€ 30 jaarlijks </li></ul><ul><li>Uitbesteden e-mail: </li></ul><ul><ul><li>Commerciële ASP’s (100 Mb per mailbox): K€ 45 per jaar – M€ 1,2 per jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>GMail (7 Gb per mailbox) K€ 0 per jaar (4 jaar). </li></ul></ul>
 7. 7. Google Apps for Education <ul><li>In 2008: </li></ul><ul><li>Google Mail </li></ul><ul><li>Google Chat (Talk) </li></ul><ul><li>Google Documenten (Docs) </li></ul><ul><li>Google Agenda (Calendar) </li></ul><ul><li>Google Sites </li></ul><ul><li>iGoogle </li></ul><ul><li>Later toegevoegd: </li></ul><ul><li>Google Video’s </li></ul><ul><li>Google Discussiegroepen (Groups) </li></ul>
 8. 8. Waarom is Google Apps voor het onderwijs gratis? <ul><li>Studenten van nu zijn de klanten van de toekomst </li></ul><ul><li>Afgestudeerden zijn een demografisch interessante groep (levenslange accounts) </li></ul><ul><li>Maar wat gebeurt er na 4 jaar? </li></ul><ul><li>Wat doet de concurrentie (Microsoft)? </li></ul>
 9. 9. Is GMail voor het onderwijs echt gratis? <ul><li>Zaken die je zelf moet verzorgen en ook geld kosten: </li></ul><ul><li>Provisioning en deprovisioning accounts </li></ul><ul><li>Migratie van bestaande mailboxen (niet voor de OU!) </li></ul><ul><li>Authenticatie van gebruikers </li></ul><ul><li>Gebruikersondersteuning en –voorlichting </li></ul><ul><li>Migratie van mailboxen bij vertrek. </li></ul>
 10. 10. Technische aspecten (1) <ul><li>Naamgeving e-mail adressen: voorletters.achternaam@studie.ou.nl </li></ul><ul><li>Ruim 7 Gb opslagruimte per gebruiker </li></ul><ul><li>Eigen OU-logo binnen GMail </li></ul><ul><li>Alleen webinterface beschikbaar voor GMail </li></ul><ul><li>Geen advertenties </li></ul><ul><li>Beschikbaarheid service: 99,9% (volgens SLA) </li></ul><ul><li>Google Apps draait in ‘de Cloud’. Wij weten niet waar. </li></ul>
 11. 11. Technische aspecten (2) <ul><li>Apps eenvoudig aan en uit te zetten via dashboard </li></ul><ul><li>Maatwerk OU (1 ontwikkelaar, ± 3 maanden): </li></ul><ul><ul><li>Provisioning accounts: gestuurd door Studenten Informatie Systeem OU </li></ul></ul><ul><ul><li>Authenticatie: via API tegen Active Directory OU, zodat Google geen OU-wachtwoorden hoeft te kennen. </li></ul></ul><ul><li>Geen migratieproblematiek </li></ul>
 12. 12. Organisatorische aspecten (1) <ul><li>Implementatie volledig in eigen hand genomen </li></ul><ul><li>Studentendienstverlening is belegd bij Onderwijs Service Centrum (OSC) </li></ul><ul><li>Gefaseerde implementatie: </li></ul><ul><ul><li>Techniek: ICTS </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie: OSC </li></ul></ul><ul><li>Vertrouwen in de leverancier! </li></ul>
 13. 13. Organisatorische aspecten (3) <ul><li>Ondersteuning studenten: </li></ul><ul><li>Selfservice: Nederlandstalig helpcentrum Google (www.google.com/support) </li></ul><ul><li>1 e lijns ondersteuning: helpdesk OSC </li></ul><ul><li>2 e lijns ondersteuning: ICTS </li></ul><ul><li>Beheerders kunnen via e-mail bij de Google helpdesk terecht </li></ul><ul><li>Studenten kunnen niet bij de Google helpdesk terecht. </li></ul>
 14. 14. Juridische aspecten (1) <ul><li>Vertrekpunt discussie eind 2007: </li></ul><ul><li>Standaard Google Apps Education overeenkomst </li></ul><ul><li>Overeenkomst valt onder Californisch recht </li></ul><ul><li>Onderliggend SLA (met o.a. 99,9% beschikbaarheid) </li></ul><ul><li>Safe Harbor richtlijnen </li></ul><ul><li>Extern juridisch advies; focus op privacy aspecten </li></ul><ul><li>Onderhandelingstraject (januari/februari 2008). </li></ul>
 15. 15. Juridische aspecten (2) <ul><li>WBP: expliciete toestemming nodig om persoonsgegevens (voorletters en achternaam) beschikbaar te stellen. Geen opt-out! </li></ul><ul><li>Studenten geven de OU vooraf ondubbelzinnig toestemming voor het aanmaken van een account bij Google (opt-in). Dit is onderdeel van de standaard inschrijfprocedure geworden. </li></ul>
 16. 16. Ervaringen OU (1) 21-2-2008 3-6-2008 10-7-2008 Overeenkomst getekend Start pilot met 500 studenten Go live: ± 16.000 studenten aangeschreven Gestart met alleen GMail. In 2009 is daar Talk en Docs aan toegevoegd. 25-3-2011 17.000 bij Google aangemelde gebruikers.
 17. 17. Ervaringen OU (2) <ul><li>Studenten: </li></ul><ul><ul><li>Overwegend positief </li></ul></ul><ul><ul><li>Alleen webinterface beschikbaar. Géén POP/IMAP t.b.v. mailclients of ondersteuning smartphones. </li></ul></ul><ul><li>OU: </li></ul><ul><ul><li>Overwegend positief </li></ul></ul><ul><ul><li>Change mgt. Google: problemen met authenticatie OU-studenten (eind juni 2008) </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkele wereldwijde storingen GMail in 2009 (dashboard). </li></ul></ul>
 18. 18. Uitdagingen OU <ul><li>Contract OU-Google loopt af op 21-2-2012 </li></ul><ul><li>Advies opstellen over vervolg: </li></ul><ul><ul><li>Verder met Google </li></ul></ul><ul><ul><li>Overstappen naar Microsoft: Google lock-in test! </li></ul></ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul>
 19. 19. Stand van zaken in het hoger onderwijs (1) <ul><li>Er wordt veel over gesproken, maar nog weinig instellingen maken momenteel instellingsbreed gebruik van cloud computing </li></ul><ul><li>Er is erg veel belangstelling, m.n. voor ‘cloudmail’ </li></ul><ul><li>Vertrouwen is nog een issue </li></ul><ul><li>Community cloud versus public cloud </li></ul><ul><li>Belangrijkste driver is kostenbesparing. </li></ul>
 20. 20. Kostenbesparingen: een voorbeeld <ul><li>University of Edinburgh (28.000 studenten): </li></ul><ul><li>‘ A preliminary analysis indicates that </li></ul><ul><ul><li>IS could save approximately £200kpa by moving e-mail/diary to a cloud provider’ (Eind 2010) </li></ul></ul><ul><li>Bron: http://www.itc.isg.ed.ac.uk/docs/open/Paper_A.pdf </li></ul>
 21. 21. Marktpartijen cloudmail (1) <ul><li>webwereld.nl ( 29-9-2010) </li></ul>
 22. 22. Marktpartijen cloudmail (2) <ul><li>www.computable.nl (25-2-2011) </li></ul>
 23. 23. Stand van zaken in het hoger onderwijs (2) <ul><li>Zowel Google (Google Apps) als Microsoft (Live@Edu) zijn gekoppeld aan de SURFfederatie authenticatie-infrastructuur </li></ul><ul><li>Grootste zorgen bij onderwijsinstellingen zijn: </li></ul><ul><ul><li>beschikbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>beveiliging </li></ul></ul><ul><ul><li>privacy </li></ul></ul><ul><ul><li>opslaglocatie c.q. wetgeving m.b.t. gegevens </li></ul></ul><ul><li>Sterk toegenomen awareness. </li></ul>
 24. 24. Beveiliging (1) <ul><li>webwereld.nl (22-12-2010) </li></ul>
 25. 25. Beveiliging (2) <ul><li>www.dutchcowboys.nl (28-2-2011) </li></ul>
 26. 26. Privacy (1): Safe Harbor <ul><li>webwereld.nl (30-11-2010) </li></ul>
 27. 27. Privacy (2) <ul><li>Computerworld.nl (26-11-2010) </li></ul>
 28. 28. Privacy (3): wetgeving <ul><ul><li>Google is als Amerikaans bedrijf gebonden aan Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act </li></ul></ul><ul><ul><li>Google is verplicht om Amerikaanse veiligheidsdiensten die hier binnen het wettelijke kader om vragen, toegang te verschaffen tot data die op de servers van Google is opgeslagen, ook buiten de VS </li></ul></ul><ul><ul><li>Grootste gevaar komt zeker niet (alleen) uit de VS. Met ruim 3 miljoen opvragingen in 2009 is Nederland Europees koploper. </li></ul></ul>
 29. 29. Stand van zaken in het hoger onderwijs (3) <ul><li>De stand bij de universiteiten is momenteel nog 2 – 1 voor Google </li></ul><ul><li>Veel instellingen oriënteren zich momenteel </li></ul><ul><li>Marktwerking: Microsoft en Google houden elkaar scherp </li></ul><ul><li>Microsoft garandeert opslag in datacenter in Ierland </li></ul><ul><li>Google biedt (nog) geen garanties m.b.t. locatie data opslag </li></ul><ul><li>Microsoft lijkt momenteel aan de winnende hand. </li></ul>
 30. 30. Onhandige publiciteit (1) <ul><li>webwereld.nl (12-1-2011) </li></ul>
 31. 31. Onhandige publiciteit (2) <ul><li>www.nrc.nl (11-8-2010) </li></ul>
 32. 32. Samengevat <ul><li>Google Apps Education bij de OU: </li></ul><ul><ul><li>Prima keuze voor de OU en financieel zeer aantrekkelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Studenten zijn tevreden </li></ul></ul><ul><ul><li>Relatief eenvoudige technische implementatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Aandacht voor privacy aspecten </li></ul></ul><ul><li>Voorspelling : over 5 jaar zullen alle hoger onderwijs instellingen hun mail in de cloud draaien. </li></ul>
 33. 33. Bedankt voor uw aandacht! <ul><li>Ron Helwig </li></ul><ul><li>Directeur ICT servicecentrum </li></ul><ul><li>Open Universiteit </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 34. 34. Vragen?

×